PAARS
is de kleur van het moederland

Religie & Het Paarse Volk
Joshua: Vernietiger van het Paarse Volk
Afwijzing van Wetenschappelijke kennis
De vernietiging van de moraal
Democratie niet langer een prioriteit
In Baghdad, Art Thrives as war hovers.
Ehud Barak Wil Oorlog
Sociale democratie & de vrije, maar asociale elite
De roeping van George W. Bush volgens John Podhoretz
Amerika & De Schertsrechtbank
Saddam Hussein & Westerse schizofrenie
Leiderschap & Rechtvaardigheid
Marco Polo en het land der wijzen
Recht & Fanatisme


Dr. Saídoun Hammadi: "Professional and honest way"
Iraq Daily, 27-1-2003

Maintaining that Iraq had always cooperated with the weapons inspectors despite misgivings of some of them, Mr. Hammadi said all that his country wanted was for them to do their work in a professional and honest way

Eerlijkheid & Professionaliteit

Astrologisch gezien horen de begrippen eerlijkheid en professionaliteit bij de planeet Jupiter (planeet van de wijsheid die in Babelonie de naam 'Marduk' droeg) en Saturnus (de planeet die hoort bij de wetgever Mozes).
Binnen de geschiedenis van het volk van IsraŽl heeft de planeet Jupiter, de planeet van het recht en de waarheid, altijd een wat ondergeschikte rol gespeeld. De nadruk lag op de wet (Saturnus-Steenbok) en de wetsdienaren (Levieten-Kreeft-Maan).
Daarnaast werd een belangrijke rol toegekend aan de God van de Hebreeuwen, Jahweh (jehova), die in feite een niet bijzonder rechtvaardige Arabisch-Semitische oorlogsgod was.
Joden en christenen bestuderen nu al duizenden jaren de 'heilige geschriften' maar na al die duizenden jaren hebben ze nog nooit de moeite genomen de verschillende goden die ze aanbidden hun eigen persoonlijkheid terug te geven.


Webinfo: The History of The Purple People

Located at the eastern edge of the Mediterranean Sea and the western edge of Asia Minor, the Levant is the land of the Bible, the source of the religions of Jews, Christians, and Moslems.
The area includes what are now called Syria, Lebanon, Jordan, and Israel/ Palestine.
While current cultures are largely Moslem, they include significant populations of Jews and Christians. Many people still live in cities founded by the Canaanites and Phoenicians 5,000 years ago and continually occupied since then (some cities even go bck to 7,000 BCE). We use alphabets derived from theirs, but few written records remain from them.
The faiths of The Book (Torah, Bible, and Quran/ Koran) derive from theirs, but they practised a religion of ecstasies.
Who were they? What were they like? To answer these questions, we must look to Archaeology.

Religie afkomstig van het Paarse Volk

The Canaanites and Phoenicians became famous and wealthy for their DYES: REDS from kermes, tiny insects that live in oak trees, much like cochineal; BLUES from African indigo; but above all, PURPLE - Tyrian purple as it was called during Roman times - for which they were the only source, and which comes from tiny sea-snails, several species of murex now rare, and the method of producing it is now lost.
In fact, the name by which we know these peoples was the Greeks' name for them: Phoinike the country, and Phoinikes the people, which means the "blood red" or Purple People, just as does Kinakhnu, their own name for themselves, or Chanani, as they were still calling themselves after the fall of Rome in the time of St. Augustine.

Paars: kleur van Jupiteriaanse Wijsheid


SAGITTARIUS, CENTAUR, The symbol that represents the dual nature,the intellectual (brain) and the animal (torso), of humankind
Paars wordt gezien als de kleur van groei, expansie, ontwikkeling, uitbreiding en is daarom bij uitstek de kleur voor al diegenen die 'progressief' willen zijn.
Waar conservatieven veelal de kleuren WIT (Moeder) en ZWART (vader) kiezen, om aan te tonen dat zij op een bezitterige wijze (vaderlijk of moederlijk) alles willen vasthouden wat ze bezitten, daar gebruikt de progressieve mens zijn vurige eigenschappen (ROOD) om datgene wat niet meer in de tijd past overboord te zetten.
Hij zal daarbij altijd kiezen voor een harmonisch overgangsproces, een eigenschap die wordt aangegeven door de kleur BLAUW.
PAARS verwijst dus enerzijds naar veranderingsliefde, agressieve wil in te grijpen (ROOD) en anderzijds naar emotionele en spirituele behoeften, die een houding van verdraagzaamheid eisen - afremming van wilde, onbeheerste agressie (BLAUW).
Bij de kleur PAARS hoort de planeet JUPITER, waaraan astrologen in een ver verleden wijsheid (als verlangen naar kennis), idealisme, (sociaal) rechtsgevoel en verdraagzaamheid toekenden.

Joshua: Vernietiger van het Paarse Volk

"Within the Sacred Texts of Judaism the book of Joshua is in essence a book about genocide. It is a book about genocide committed in the name of their God by the Israelites.
In this book, God tells Joshua to take possession of Canaan and to kill everyone there. No one was to be spared. Men, women and children who lived in Canaan were to be utterly slaughtered; no exceptions.
"The problem with these stories, which are an intransigent part of many of the sacred scripts of the world's religions, is that they seem to justify contemporary brutality.
These stories are seldom denied, explained or apologized for. They are embraced as part of a religious heritage... (
John WorldPeace, 2003)

Joshua: Devoted To Destruction

The seventh time, when the priests had blown the trumpets, Joshua said to the people, "Shout! For the LORD has given you the city. The city and all that is in it shall be devoted to the LORD for destruction.
Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall live because she hid the messengers we sent. As for you, keep away from the things devoted to destruction, so as not to covet and take any of the devoted things and make the camp of Israel an object for destruction, bringing trouble upon it.But all silver and gold, and vessels of bronze and iron, are sacred to the LORD; they shall go into the treasury of the LORD."
So the people shouted, and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpets, they raised a great shout, and the wall fell down flat; so the people charged straight ahead into the city and captured it.
Then they devoted to destruction by the edge of the sword all in the city, both men and women, young and old, oxen, sheep, and donkeys... (The Book of Joshua, 6)

The Invasion of CANAAN

The only written reports of the Hebrew invasion of Palestine are found in Joshua and in the first chapter of Judges, both of which are part of the Deuteronomic history, and in Num. 13; 21:1-3.
It is clear that Joshua did not write the book bearing his name, for some passages reflect a post-conquest point of view and Joshua's death and burial are reported in Josh. 24:29.
A number of inconsistencies and repetitions have led some scholars to extend Pentateuchal sources into Joshua, but so thoroughly has the Deuteronomist integrated and overwritten the work that the analyses are not very satisfactory.
The general picture presented in the book of Joshua is that of a swift, complete conquest by invaders who were enabled, through Yahweh's miraculous intervention, to overcome the most powerful Canaanite fortress without difficulty, and who engaged in a program of massive annihilation of the Canaanite populace.
Despite this picture numerous passages reveal that the conquest was not complete, and the impact of Canaanite life and thought through the period of the monarchy reveals the continuation of strong Canaanite elements within the culture. (Gerard A. Larue, The Secular Web)


Afwijzing van Wetenschappelijke kennis
Websitepagina 'Kennis & Cultuur'

De archeologie van IsraŽl is een fase in een wetenschappelijke revolutie aan het voltooien en is klaar om de bijbelgeleerden te confronteren. Tegelijkertijd zijn we getuige van een fascinerend fenomeen, namelijk de totale ontkenning van die kennis door het IsraŽlische publiek.

Hoewel de Israelische regering archeologen in staat stelt wetenschappelijk onderzoek te verrichten weigert de politieke leiding van Israel de resultaten van dat wetenschappelijke onderzoek te gebruiken om een aan religieuze en politieke utopieŽn verslaafde bevolking te ontnuchteren.
Wat opvalt is dat intelligente mensen, die weten dat ze onzin aan het verdedigen zijn, die onzin gebruiken om een even onzinnige ideologie (het zionisme) in stand te houden.
Archeologen tekenen geen protest aan tegen die gang van zaken. Ze tonen aan dat de fantasiebeelden waarop religieuze joden hun aanspraken op het heilige land baseren ongegrond zijn, maar wanneer vervolgens de niet-religieuze politieke leiding die inzichten negeert en het volk doelbewust dom houdt, dan weigeren ze de strijd aan te binden met oneerlijke mensen die de collectieve leugen boven de wetenschappelijke waarheid van enkelingen plaatsen. (Info: worldhistory-poster.com - Kennis & Cultuur)


Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart,
mag een leraar van anderen zijn. (Confucius)


"The objective is to break the Palestinian peopleís will"
Jamal Ahmad Khashoggi, Daily Star 1-2-2003

"The hour of war is drawing nearer and everyone in the region is fearful of what the evil Ariel Sharon might do, especially since US President George W. Bush ≠ to whom he is a ďman of peaceĒ ≠ has apparently given him free rein.
Israelís prime minister is waiting for an opportune moment when another Palestinian miscalculation would give him a chance to put his ďfinal solutionĒ into action. Sharonís final solution involves getting rid, once and for all, of all Palestinians and gypsies.
Faced with bleak prospects such as these, the best possible outcome would be an official Israeli reoccupation of the Palestinian territories. After all, the Palestinians are effectively under occupation now ≠ except that they donít enjoy the protection of the Geneva Conventions that an ďofficialĒ occupation provides.
The Palestinians have suffered more humiliations and deprivation than any other people in modern history, yet even they have not experienced suffering on the scale of the systematic campaign of terror they are being subjected to by the present Israeli government.
It is obvious that the Sharon administration is not terrorizing the Palestinians just because of its odious racism, nor out of a desire for revenge.
Its objective is to break the Palestinian peopleís will to resist so that they accept another bad ďpeaceĒ deal.(
Daily Star Info)

De vernietiging van de moraal
Commentaar Wim Duzijn 2003

Hoewel allerlei irrationeel handelende commentatoren in het Westen ons willen doen geloven dat een oorlog in het Midden-Oosten in dienst staat van het morele verlangen 'onze beschaving' (ook die van jou en die van mij) te verdedigen, zodat wij, wanneer een oorlog zou uitbreken, als een man achter onze 'beschaafde leiders' moeten gaan staan (alsof het leven niets anders dan een domme rondedans rond poppetjes mag zijn...), ligt het intellectuele gelijk niet bij de onredelijkheid van de 'beschaafden', maar bij de redelijkheid van de 'onbeschaafden'.
Binnen een primitieve zwart-wit-moraal wordt nooit gekeken naar de inhoud van een politieke of religieuze boodschap. Je neemt een hoop poep of modder of een andere vormloze, glibberige instantie, plaatst daar het bordje 'goed' op en dan is alles okť en kan er gewerkt en geld verdiend worden in een wereld waarin irrationeel handelende commentatoren op een volstrekt vrijblijvende wijze 'goed' kunnen zijn.
Buiten die zwart-wit-wereld ziet de werkelijkheid er echter heel anders uit. In dat vreemde gebied, waar die mensen rondlopen die zelfstandig willen denken, kan het gelijk liggen bij mensen die door de zwart-wit-denkers 'slecht' zijn genoemd, terwijl diegenen die wij 'mannen van vrede' noemen doodgewone oorlogsmisdadigers blijken te zijn.
Zwart-wit-denkers, wie ze ook zijn en waar ze ook wonen, zullen daarom altijd de zelfstandige denker haten en er zorg voor dragen dat hij verbannen wordt naar de marge van de samenleving.
Wij in het Westen denken dat wij beter zijn dan 'barbaarse anderen', en dat denken wij omdat wij Ė vanuit ons verlangen de werkelijkheid te manipuleren - de intelligente mensen binnen de wereld van de tegenstander domweg niet aan het woord willen laten.
Wie het betoog van Jamal Ahmad Khashoggi leest ontdekt dat hier iemand aan het woord is (een iemand die Arabisch is...) die precies weet wat er aan de hand is in het Midden-Oosten: geen verdediging van welke vorm van moraal dan ook, maar het realiseren van het zionistische verlangen de Arabische wereld een vrede die ze niet wil hebben op te dringen, een onrechtvaardige vrede, die er toe moet leiden dat niemand ooit nog de moed zal opbrengen de morele schuldvraag te stellen.
Met andere woorden: het gaat niet om de verdediging van de moraal, maar om de vernietiging van de moraal - wanneer we tenniste moraal niet willen zien als de primitieve vorm van zwart-wit-denken, waartoe Ariel Sharon en George Bush haar willen terugbrengen.
Ariel Sharon heeft alle jaren door maar een moraal verdedigd: de zionistische moraal, die er van uitgaat dat alle wandaden die IsraŽliís in het verleden begaan hebben gerechtvaardigd waren, omdat zij in dienst stonden van de zionistische zaak (die in zionistische ogen boven alle kritiek verheven is..).
Het zionisme is goed en het antizionisme is slecht. Dat is de simplistische (IsraŽlische) moraal die de Arabieren moeten erkennen en dat betekent dat die Arabieren die zich verzeten net zolang vernederd en gekoeioneerd zullen worden tot ze zich bij die ijzeren wet neer leggen. Een andere moraal mag er volgens Israel in het Midden-Oosten niet zijn.

Jamal Ahmad Khashoggi vindt het gedrag van Amerika en IsraŽl moraalloos en pleit daarom, omdat IsraŽl en Amerika de macht in handen hebben, voor een volledige bezetting van de Westbank en Gaza, vanuit de hele simpele opvatting dat de mensen in dat geval in ieder geval te eten hebbenÖ Beter goed gevoede slaven, dan slaven die altijd moeten lijden...
Dat principe 'het jezelf neerleggen bij een toestand van slavernij' (leven in een land waarin je eigen morele besef ondergeschikt wordt gemaakt aan een van boven af opgelegde machtsmoraal) is de kern van de antimoraal die wij verdedigen. En juist daarom moet die moraal Ďfascistischí worden genoemd, omdat het een moraal is die (hoe begrijpelijk de motieven ook zijn) de geestelijke slavernij predikt.
Het gaat niet om Saddam Hussein, of om Yasser Arafat, of om de verdediging van vervolgde joden, het gaat erom dat de symbolen van het geestelijke verzet, het zelfstandige denken en het verlangen naar rechtvaardigheid vernietigd moeten worden.
Dat die morele waarden verdedigd worden door mensen die binnen hun eigen landen zelfstandige denkers het leven bijzonder moeilijk maken doet niet ter zake. Wij in het Westen maken zelfstandige denkers het leven ook onmogelijk. Het literaire werk van intellectuele buitenbeentjes getuigt daarvan.


Democratie niet langer een prioriteit
Gulf News, 3-2-2003

In a lecture at Zayed Centre for Coordination and Follow-up, Dr Baltasar Garzon (senior Spanish magistrate) said that the issue of four to six million Palestinian refugees is one of the most critical human problems, given the deteriorating situation in Palestine.
Dr Garzon denounced the Israeli atrocities in the occupied territories and labelled them as crimes against humanity. He said that bestowing immunity and protection on state terrorism is too grave.

Regarding the American concept of pre-emptive strikes, Dr Garzon said that such a thing would create an unprecedented example that could be followed by other countries.
He said there are no sound justifications for this war, and no evidence has yet been attained that Iraq is in possession of weapons of mass destruction.
He said this "dirty" war which is now looming affirms the fact that those who claim to be defenders of law and order are violators of peace and human rights.
He said that the establishment of democracy and the state of law no longer constitutes a priority for the U.S. administration, which is mainly concerned with categorising the world into 'evil and good'.

He expressed his surprise towards the attack launched by the U.S. against the International Criminal Court, saying that the Bush administration is working hard to maintain its grip on this independent entity. He recalled the withdrawal of the U.S. in May last year from the convention establishing the court.
He added that President Bush issued further acts enacting decisive sanctions on any country that applies the court of law against American citizens.


Democratisch Tegen-Offensief
The Nation, 29-1-2003

 • Progressives believe that a war with Iraq is unjustified and the U.S. should halt the war preparations. Instead, the U.S. should strongly support the UN inspectors in Iraq.
 • Progressives believe that the national economy is in serious trouble and needs a genuine stimulus. The stimulus must be large, it must jump-start the economy immediately, it must create new jobs, it must be fair; it must put money in the pockets of the majority of Americans, and it should target neglected areas of society, such as housing, schools, and water systems.
 • Progressives believe all Americans deserve a guarantee of high quality, affordable, health care. With the failure of the private market to deliver health care to 41 million Americans and affordable pharmaceuticals to senior citizens, Medicare should be improved and expanded to give high quality health care to every American and a prescription drug benefit to seniors.
 • Progressives believe that jobs should pay living wages, that people be more easily able to form unions and bargain collectively with their employers and that the federal government should guarantee Social Security with the "full faith and credit of the United States."
 • Progressives in Congress believe that Americans should be assured of strong civil rights and liberties, including reproductive choice. (Source: The Nation)
 • In Baghdad, Art Thrives as war hovers...
  by Robert Collier, Iraq Daily - Local Arts 3-2-2003

  Thick cigarette smoke, the scene at the Hewar Art Gallery has a familiar feel. Long-haired artists with goatees and three-day stubble. Elegant women with distracted eyes and languid hauteur. Highbrow bohemians gossiping and glancing at the latest paintings and sculptures. The discreet clinking of coffee cups.
  For a while, at least, in this nondescript middle-class neighborhood of eastern Baghdad, you can imagine being closer to Berlin, Paris or New York, unencumbered temporarily by the deprivation, oppression and fear that haunt the country.
  You also are in the presence of some of the Mideast's most prized artworks -- from abstract oil painting to powerfully gaunt bronze sculpture to quasi-primitivist assemblage.

  The Hewar probably has Iraq's hippiest arts scene, but the gallery is not as unusual as it appears. While the country is increasingly coming under siege, dozens of galleries have sprouted up in Baghdad. Iraqi painting and sculpture have become a thriving, if clandestine, export industry, filling museums and private collections throughout the Mideast and even Europe.
  The theater also is booming, and even the nation's beleaguered symphony orchestra is drawing packed crowds. All of this despite -- or in deliberate obliviousness to the prospect of another potentially devastating war.

  "We are not just a country of war or oil," said Qasim Alsabti, a painter who runs Hewar with his wife, Iman Al-Showg, a prominent sculptor.
  "We are a proud culture that goes back 6,000 years to the Sumerians. We have been making art for longer than anyone. This is what gives us identity. This is what will make our art last another 1,000 years, when all this war is forgotten."
  "We have to forget the black side of life," said Reem Kubaa, a poet, as she sat with the Alsabtis and a group of friends one recent afternoon, sharing a masgouf, or traditional Iraqi fish fry, in Hewar's leafy courtyard.
  "If our art is black, that means we are stopped. We are not doing our job as artists."

  Zie ook: Arabische vrouwelijkheid


  Ehud Barak Wil Oorlog
  Ha'aretz, 3-2-2003

  Former prime minister Ehud Barak said Sunday that if the United States opts to disarm Iraq by using force, the conflict would end quickly.
  Barak, who was appearing at a synagogue to speak with 700 Israeli supporters, said at a news conference before the event that proof exists Iraqi president Saddam Hussein continually broke UN sanctions against manufacturing nuclear, chemical and biological weapons. That proof, Barak said, would be found as soon as Hussein is removed from power.

  Barak was a decorated general in the Israeli military before entering politics. He was elected prime minister in 1999, but left office two years later after losing to Ariel Sharon in a special election. He has previously said that terrorists have two objectives - to see the U.S. stop pursuing all interests in the Middle East and to destroy Israel.
  "Whoever hesitated to support the war will appear to be a clumsy appeaser," Barak said. (

  Sociale democratie & de vrije, maar asociale elite

  "Citaat: "The people in a democracy are conditioned to believe that they are indeed the decision-making power of government, but in truth there is almost always a small circle at the top making the decisions for the entirety."A. Ralph Epperson

  Iedere politicoloog weet dat het verschil tussen democratie en dictatuur uiterst gering is. Zowel in een dictatuur als in een democratie worden de belangen van het volk behartigd door een kleine elite, en zowel in een dictatuur als in een democratie kan het gewone volk veelal weinig meer doen dan zeggen welke onderdelen van die elite wat meer of wat minder macht mogen hebben.
  Het gezicht van de elite veranderen is niet mogelijk, niet in een dictatuur en niet in een democratie, en dat kan ook niet omdat noch in de dictatuur, noch in de democratie het volk genoeg kennis bezit om de daden van de elite op een intelligente, kritische wijze te beoordelen.
  Daarom is de enige staatsvorm die werkelijk democratisch is, een staatsvorm waarin de elite niet vervreemd is geraakt van het volk, een staatsvorm, waarin de elite zichzelf als elitair collectief opheft.

  Jezelf als elite opheffen is heel goed mogelijk. Jezelf opheffen betekent dat je afstand doet van het primitieve collectivistische partijdenken en dat je kiest voor een staatsvorm waarin de fundamentele sociale rechten van elke burger worden vastgelegd in een sociale grondwet, zodat de burger weet dat op wie hij ook kiest hij altijd er zeker van is dat zijn grondrechten verdedigd worden.
  Wat je momenteel in Amerika ziet gebeuren is vanuit democratisch oogpunt schandalig. Het systeem schuift een president naar voren die asociaal is. Hij vecht niet voor zijn burgers, nee, hij vecht voor een van het volk vervreemd geraakte kapitalistische elite die zijn eigen belangen boven de belangen van het volk plaatst. Niemand kan daar iets aan doen. De grondwet van Amerika staat nu eenmaal toe dat presidenten een asociaal beleid voren en dat asociale beleid zelfs als norm mogen opleggen aan anderen.
  Daar kun je dus de conclusie uit afleiden dat een democratie die geen sociale grondwet bezit het volk niet beschermt, zodat het onzinnig is een dictatuur aan te vallen, waarin een man aan het hoofd zit die zichzelf tot koning heeft uitgeroepen.
  Een dictator is niet per definitie een slecht mens., dat is een misverstand dat in stand wordt gehouden door dictators die zich 'democraat' noemen. Wanneer een dictator het land een grondwet geeft waarin de sociale rechten van het volk gewaarborgd worden is hij een weldoener.
  Zeggen dat je in een democratie een dictator af kunt zetten en in een dictatuur niet is onzin. Een democratisch dictator kan zoveel onheil aanrichten dat miljoenen mensen daar jarenlang de negatieve gevolgen van moeten dragen. Daar komt bij dat de elite die de democratische dictator gesteund heeft gewoon blijft zitten waar ze altijd heeft gezeten: zorgzaam en wijs, in een land waarin de elite toevallig sociaal is, en slijmend, etend, wauwelend, en zichzelf verrijkend ten koste van anderen, in een land waarin de elite toevallig asociaal is.
  Zodat je jezelf de vraag moet stellen hoe we een samenleving kunnen opbouwen waarin niet het domme toeval ons leven beheerst, maar een systeem van redelijke sociale (grond)wetten, waar iedereen - ook de rijke, asociale aan haar kapitaal en vooroordelen verslaafde elite - zich aan te houden heeft.
  Zo'n staatsvorm zal nooit 'kapitalistisch' kunnen zijn, omdat het kapitalisme asociale mensen het recht geeft zich asociaal te gedragen, hetgeen ondemocratisch is.
  Een democratie is alleen dan een democratie wanneer de sociaalvoelende mens (niet de partij - want een partij is een normloos monster) door een sociale grondwet wordt beschermd.
  Wanneer mocht blijken dat zo'n staatsvorm socialistisch is, dan heb je als democraat de plicht het socialisme te verdedigen. Zo simpel is politiek..., wanneer je een vijand van asociale dictatuur bent...

  Former Top Iraqi Scientist Says Iraq Has No Nukes
  By Jeffrey Hodgson, Reuters 3-2-2003

  A former high-level Iraqi nuclear scientist, now living in Canada, said on Monday there is no way Iraq could possess nuclear weapons and the United States is exaggerating the potential threat for its own purposes.
  Dr. Imad Khadduri, who joined the Iraqi nuclear program in 1968 and was part of a team trying to develop a nuclear bomb in the 1980s, said Iraq's weapons program fell into shambles after the Gulf War and could not possibly have been resurrected.
  "All we had after the war from that nuclear power program were ruins, memoirs, and reports of what we had done...on the nuclear weapon side I am more than definitely sure nothing has been done," he told Reuters in an interview. "For (U.S. President George W.) Bush to continue brandishing this image of a superhuman Iraqi nuclear power program is a great fallacious misinformation."

  Iraq Says Will Refute Any U.S. Weapons Evidence
  By Nadim Ladki, Reuters 3-2-2003

  Iraq said Monday it would ask U.N. weapons inspectors to check any evidence presented to the Security Council by Secretary of State Colin Powell on weapons of mass destruction.
  President Saddam Hussein's chief scientific adviser Amir al- Saadi said the "so-called evidence" would not show a "smoking gun," because if the United States had credible evidence, it would have given the information to the inspectors on the ground.
  "I don't see why (Powell) takes it to the Security Council and shows it in public," Saadi told a visiting delegation of the European Parliament. "It is not the Cuban missile crisis, is it?...
  They should give it directly and quickly (to the inspectors) so that this question be settled."

  De roeping van George W. Bush,
  volgens Israel-verdediger John Podhoretz

  America: Wake Up!
  By William Hughes, Palestine Chronicle, 4-2-2003

  John Podhoretz is at it again! The Tel Aviv-friendly pundit, crowed in his column, (NY Post, 01/29/03), about the landslide victory of Ariel Sharonís Likud gang in the recent Israeli election. This was bad enough, but, there was more torture to come.
  Podhoretz roared on, "Israel has been forced by historical circumstances to lead the way for America, especially when it comes to militant Islamic terror and the kinds of hard choices a democracy has to make in combatting it."
  "Israel may be leading the way politically as well." He added, "Yesterday, the Israeli electorate delivered its verdict on its leaders in the first parliamentary election since the beginning of the suicide-bomb war launched by the Palestinians."
  He further insisted, "The tough tactics adopted by right-wing Premier Ariel Sharon to fight the terror war, were almost universally accepted."
  Looking into his crystal ball, he predicted the loser fate of the Labor Party in Israel, will be the destiny, too, of the Democrats, unless they "glue themselves to George W. Bushís side on matters of war and terror."

  In Praise of the Bush Doctrine, by John Podhoretz

  "Having previously been unsure as to why he should have been chosen to become President of the United States, George W. Bush now knew that the God to whom, as a born-again Christian, he had earlier committed himself had put him in the Oval Office for a purpose. He had put him there to lead a war against the evil of terrorism.

  'BUSH OFFICIALLY declared this war in an addressto a joint session of Congress on September 20, 2001, in which he first enunciated the general terms and spirit of a new "Bush Doctrine". He then expanded on the new doctrine in three subsequent pronouncements...
  'I have no idea how much of Bushís own language entered into this text. Conceivably the whole thing was produced by his staff of speechwriters, and Bushís only contribution was to sign off on it. But if so, it hardly matters: we are long past the era when Presidents wrote their own speeches.
  What counts nowadays is the words a President permits to be put into his mouth. In speaking those words, he assumes responsibility for them, and thereby makes them his own as surely well, almost as surely as if he were their original author..."

  Biografie:
  As a rising young Washington journalist during the 1980s, John Podhoretz worked behind the scenes at the White House. He wrote speeches first for President Ronald Reagan and later for George Bush.
  Podhoretz is also a noted columnist and contributor to Washington Times, New York Post, U.S. News & World Report, American Spectator, and television's Insight. In 1994 and 1995, with the backing of telecommunications mogul Rupert Murdoch, Podhoretz helped to launch a conservative Washington magazine, Standard.


  De wonderbaarlijke wereld van de democratie
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Wie de uitlatingen van de conservatieve Israel-adept John Podhoretz leest raakt niet vervuld van een diep, dankbaar geloof in de zegeningen van de democratie.
  Integendeel: wat hij ontdekt is dat een wankelmoedige godsdienstige man tot gevangene wordt gemaakt van een groep haviken die het geloof in Jezus van de goede man gebruiken om hem tot de grootste havik van de wereld om te vormen.


  Amerika & De Schertsrechtbank
  Paul Vanden BaviŤre, 2003

  De Amerikanen verwerpen de idee van een Internationaal Gerechtshof. Ze hebben het steevast over een "kangoroo court", een schertsrechtbank, waar eventuele Amerikaanse betichten geen eerlijk en rechtvaardig proces zouden kunnen krijgen als de politieke conjunctuur tegenzit en de Amerikanen de zaak niet controleren. Een fundamenteel wantrouwen dus tegen de mogelijkheid van eerlijke tribunalen.
  In de plaats willen ze wel ad hoc-tribunalen, die ze in het de beste traditie van Amerikaans unilateralisme kunnen manipuleren en die Amerikaanse belangen moeten dienen - zeker geen Amerikanen veroordelen.
  In die optiek wordt ook het JoegoslaviŽ-tribunaal gefinancierd door Washington, dat een zorgvuldig oog houdt op het personeel dat er werkt. De aanklagerssectie is grotendeels in handen van Amerikanen. De aanklagers en de rechters zijn zorgvuldig uitgekozen. Opvallend is het ontbreken van personeel uit het voormalige Oostblok en de (ex)-communistische wereld. Het is duidelijk een politiek tribunaal.

  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Nu Amerika weigert het nieuw opgerichte Internationale Strafhof te erkennen, dient de wereldgemeenschap zichzelf de vraag te stellen of Amerika nog wel als lid van de Verenigde Naties kan worden geaccepteerd.
  Een internationale gemeenschap is alleen dan een gemeenschap wanneer elk lid van de gemeenschap zich onderwerpt aan onafhankelijke justitiŽle controle.
  Binnen zo'n gemeenschap mag niemand zichzelf de rol van 'absoluut goede natie' toeeigen. Dat is wat Amerika, dat zich steeds meer gaat manifesteren als een verlengstuk van de Messiaanse staat IsraŽl (een staat die niet berecht wil worden, omdat zij niet tot kwaad in staat is), wil. Amerika bepaalt als zelfbenoemde 'morele leider' wat goed en wat slecht is. Alleen diegene, die in de ogen van Amerika 'slecht' is mag worden bestraft.

  Amerika verwerpt dus op wereldniveau de scheiding der machten en wil alle machten in zichzelf verenigen. Een oneerlijke daad, waaruit diepe minachting voor de wet spreekt.
  De wereldgemeenschap kijkt echter zwijgend toe. IsraŽl en Amerika hebben het geld en de macht. Een eigen politiemacht oprichten wordt niet overwogen. En toch is het beter afstand te doen van een stuk welvaart in dienst van het recht, dan de laars likken van een onderdrukker, die simpelweg schijnheilig is...

  Zie ook: Alle mensen zijn gelijk voor de Wet

  EU mogelijk met Arabieren naar Irak
  De Telegraaf, 4-2-2002

  De Europese Unie overweegt zich aan te sluiten bij een mogelijke Arabische vredesmissie naar Bagdad, om Saddam Hussein persoonlijk te vertellen dat hij de VN-resoluties moet nakomen over de ontwapening van Irak. Dat heeft de Griekse minister van Buitenlande Zaken, Papandreou, gezegd aan het einde van zijn rondreis door het Midden-Oosten. Griekenland is momenteel voorzitter van de Europese Unie. Papandreou sprak onder anderen met de Jordaanse koning Abdullah en president Bashar al-Assad van SyriŽ. De Arabische leiders houden mogelijk nog deze maand een spoedbijeenkomst over Irak.


  Saddam Hussein ontkent
  elke band met al-Qaeda - De Telegraaf, 4-2-2003

  De Iraakse president Saddam Hussein ontkent dat zijn land banden heeft met het terroristennetwerk al-Qaeda van Osama bin Laden. Dat zei de president in een vraaggesprek met de Britse ex-Labour-parlementariŽr Tony Benn afgelopen zondag.
  "Als we een band hadden met al-Qaeda en we zouden erin geloven, dan zouden we ons er ook niet voor schamen dat toe te geven", aldus Saddam Hussein.
  Saddam Hussein herhaalde in het vraagesprek evenwel dat zijn land dergelijke wapens helemaal niet heeft. Het Iraakse staatshoofd onderstreepte ook dat zijn natie ten volle meewerkt met de VN-inspecteurs. Irak zou ook geen "obstakels opwerpen die kunnen verhinderen dat de inspecteurs de waarheid niet kunnen achterhalen".

  Saddam & Westerse Schizofrenie
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Hoewel Tony Benn het gesprek centreerde rond de twee belangrijke beschuldigingen die Amerika en Engeland hebben geuit: Irak heeft banden met Al-Qaeda en het bezit van massavernietigingswapens, was het opmerkelijkste onderwerp dat door Saddam Hoessein in het vraagggesprek met Tony Benn naar voren werd gebracht de vraag waarom sommige grote mogendheden na de tweede wereldoorlog het handvest van de Verenigde Naties hebben ondertekend.
  Was hun instemming met de oprichting van een instituut dat de wereldgemeenschap vertegenwoordigt echt gemeend, of moet hun medewerking gezien worden als een emotionele reactie op de twee grote wereldoorlogen, 'ja-zeggen' dus vanuit de psychologische behoefte die er op dat moment bestond om een veiligheidsinstantie in het leven te roepen, zonder dat men bereid was de consequentie van die keuze: het prijsgeven van imperialistische machtsverlangens, te accepteren.
  Volgens Saddam Hussein heeft die schizofrene houding van de grote mogendheden geleid tot de problemen waarmee we nu te maken hebben.
  Machtsdenkers, die duidelijk gedreven worden door motieven die in strijd zijn met het handvest van de Verenigde Naties, zien zich gedwarsboomd door een instituut (de VN) dat ze zelf in het leven hebben geroepen, een instituut, dat - zo stelde hij mede door Irak werd opgericht en dat door Irak volledig wordt ondersteund.

  Commentaar Oltman en Faber:
  In het tv-programma NOVA gaven Willem Oltmans en Mient Jan Faber commentaar op het gesprek. Mient Jan Faber is tegenwoordig een kritiekloos verdediger van Amerika en zijn commentaar was dus volledig vals en onzinnig.
  Willem Oltman is een intelligente, snel ontvlambare ijdeltuit die soms erg veel wartaal uitslaat en hij begon dan ook in het wilde weg wat te stamelen over gemiste kansen: wijzen op gemaakte fouten, zoals de inval in Koeweit, hetgeen een wat onzinnige opmerking was, omdat de regering van Irak momenteel wordt beschuldigd van het verborgen houden van massavernietigingswapens en op grond daarvan vernietigd dient te worden volgens de niet bijzonder juiste logica van Israel, Engeland en Amerika.
  Zowel Oltmans als Faber verwezen niet naar de essentie van Saddams boodschap: de onwil van Amerika, Engeland en Israel het handvest van de Verenigde Naties en het daaraan gekoppelde idee van een samenwerkende wereldgemeenschap serieus te nemen, een daad die in feite de oorzaak is van alle ellende in het Midden-Oosten. (Wim Duzijn, 4-2-2003)  Zie ook: De Messias: Koning of Anarchist


  Leiderschap & Rechtvaardigheid
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Citaat: Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei on Tuesday advised officials of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) to improve standard of radio and television programs to satisfy the audience.
  "The IRIB should propagate a sense of interest in justice. The culture of justice should prevail in the country. Often we talk about justice, but, it is not being observed in practice. The atmosphere should not be in a way that those who have accumulated illegitimate wealth take the initiative from people and the government," the Leader said. (Tehran Times, 5-2-2003)

  In de oudheid stonden geen primitieve, agressieve geestdodende priesters, maar 'Vergoddelijkte Principes' centraal in de geloofsbeleving van de bevolking - hetgeen er op wijst dat er sprake was van de aanwezigheid van een sterk moreel besef.
  Men was zich er goed van bewust dat een wereld waarin mensen in moreel opzicht dom gehouden worden een helse wereld is (of wordt).
  Religie was in die tijd dan ook geen dwangsysteem, dat gericht was op het controleren van de menselijke geest, maar een liberaal moreel systeem, dat de mens in contact wilde brengen met de in de menselijke geest aanwezige potenties.
  Daarbij werd duizenden jaren lang gebruik gemaakt van aan de astrologie ontleende symbolen en principes, principes die hun betekenis hebben verloren dankzij de monotheÔstisch religies, die het liberale principe van de troon hebben gestoten, om het te vervangen door het verdommende machtswoord 'god', dat daarom dom maakt omdat het eist dat alles wat vrij en zelfstandig in jezelf is zich onderwerpt aan een werkelijkheid waarvan je met zekerheid weet dat die - juist omdat het een menselijk produkt is - NIET goddelijk is..

  Zo'n primitieve 'god' is in feite de ontkenning van een rechtvaardige, morele (dus compassievolle) God, dat bewijzen op het ogenblik IsraŽl, Amerika en Engeland, drie landen die zichzelf tot God hebben uitgeroepen, hetgeen noodzakelijkerwijze de vernietiging van het principe met zich meebrengt.
  Daarom is het een verheugende zaak dat uitgerekend in Iran, waarin leiders in het verleden de neiging hadden zichzelf op een Israelisch-Amerikaanse wijze te vergoddelijken de nadruk wordt gelegd op het principe.
  In een rechtvaardige wereld is niet de machtige man, de kapitalist, de opportunist of de huichelaar de belangrijkste mens, maar diegene die wil vechten voor principes.

  Een principe is niet een dom geloofsartikel. IsraŽl en rechtse christenen beweren dat de joden Ďhet uitverkoren volkí zijn, zodat ze - gezien het feit dat zij door God tot morele leiders van de mensheid zijn uitgeroepen - de baas moeten zijn in het Midden-Oosten en ze denken dat ze met het verdedigen van die irrationele geloofsartikelen een 'principe' in handen hebben.
  Kritisch nadenken over die onzin (waarop goedwillende mensen de verzachtende term Ďutopieí plakken) is niet toegestaan. Wie nadenken belangrijk vindt wil niet de machtigste man van de wereld zijn, maar IsraŽl en Amerika willen wel de machtigste mannen van de wereld zijn (intelligente mensen noemen dat 'imperialisme' of het bouwen van een keizerrijk) en daarom investeren die landen niet in denkers, maar in generaals.
  Wie de politieke geschiedenis van IsraŽl bekijkt zal ontdekken dat intellectuelen nooit een beetje werkelijke macht hebben gehad in IsraŽl. Zelfs Rabin, die de held is geworden van de vredesbeweging, was een ex-generaalÖ
  IsraŽl - zo stellen Palestijnse intellectuelen - is een leger met een staat, hetgeen betekent dat je in zoín wereld alleen dan iemand bent wanneer je ooit generaal bent geweest.
  Generaals zijn mensen zonder principes. Wie principes heeft wordt geen generaal maar denker, intellectueel, of liberaal politicus,
  Zodra je jezelf bindt aan machtsdenken is het principe verdwenen. Het woord principe' is namelijk gekoppeld aan het woord recht en niet aan het woord macht. Een rechtvaardig mens heeft principes en hij zal die principes altijd verdedigen, welke gek er ook de macht bezit.

  Recht hoort astrologisch gezien bij het teken Boogschutter en de daarbij behorende (paarse) planeet Jupiter, een planeet die duizenden jaren lang in het Midden-Oosten de Koningster werd genoemd. De drie koningen die volgens het Roomse kerstverhaal Jezus eer kwamen bewijzen bij zijn geboorte waren volgens de traditie afkomstig uit Iran, dat in die tijd het Land van de Wijzen was (dus niet het land van de priestersÖ).
  Machtsdenkers maken het astrologische denken, dat in de eerste plaats moreel, op weten gericht denken is, belachelijk, omdat zij de moraal afwijzen: ze willen niet weten maar vergeten.
  Machtsdenkers verdedigen hun macht. Daarom kiezen zij altijd voor principeloze machtsideologieŽn, die niet het vechten voor principes aanmoedigen, maar het verdedigen van belangen.
  Principe en belang zijn verschillende woorden. Principe is wijsheid. Belang is priesterschap. Het verdedigen van belangen kan in strijd zijn met het recht. Amerika en IsraŽl (twee principeloze priesterstaten die niet 'god', maar militaire macht aanbidden) bewijzen dat.
  Zij verdedigen hun belangen - niet hun principes.
  Ze hebben wel principes, die staan op mooie velletjes papier, dat is de schone schijn, maar die papieren principes botsen met hun belangen. En daarom werpen ze hun principes weg, zodat alleen het velletje papier overblijft....
  De schijnheilige priester - anders geformuleerd - wint het van de wijze manÖ


  Christ and the Persian magi

  Marco Polo on Persia's "Christian" fire worshippers, december 22, 1997,
  From Chapter XI of Marco Polo's "The Travels"

  Persia was anciently a large and noble province, but it is now in great part destroyed by the Tartars. In Persia there is a city which is called Saba, from whence were the three magi who came to adore Christ in Bethlehem; and the three are buried in that city in a fair sepulchre, and they are all three entire with their beards and hair. One was called Baldasar, the second Gaspar, and the third Melchior.
  Marco inquired often in that city concerning the three magi, and nobody could tell him anything about them, except that the three magi were buried there in ancient times. After three days' journey you come to a castle which is called Palasata, which means the castle of the fire-worshippers, and it is true that the inhabitants of that castle worship fire, and this is given as the reason.
  The men of that castle say, that anciently three kings of that country went to adore a certain king who was newly born, and carried with them three offerings, namely, gold, frankincense, and myrth: gold, that they might know if he were an earthly king; frankincense, that they might know if he were God; and myrth, that they might now if he were a mortal man.
  When these magi were presented to Christ, the youngest of the three adored him first, and it appeared to him that Christ was of his stature and age. The middle one came next, and then the eldest, and to each he seemed to be of their own stature and age. Having compared their observations together, they agreed to go all to worship at once, and then he appeared to them all of his true age.
  When they went away, the infant gave them a closed box, which they carried with them for several days, and then becoming curious to see what he had given them, they opened the box and found in it a stone, which was intended for a sign that they should remain firm as a stone in the faith they had received from him.
  When, however, they saw the stone, they marvelled, and thinking themselves deluded, they threw the stone into a certain pit, and instantly fire burst forth in the pit. When they saw this, they repented bitterly of what they had done, and taking some of the fire with them they carried it home.
  And having placed it in one of their churches, they keep it continually burning, and adore that fire as a god, and make all their sacrifices with it; and if it happen to be extinguished, they go for more to the original fire in the pit where they threw the stone, which is never extinguished, and they take of none other fire. And, therefore, the people of the country worship fire. (Fars News Agency, Iran 2003)

  PerziŽ: Land der Wijzen

  Magi, priestly caste in ancient Persia. They are thought to have been followers of Zoroaster, the Persian teacher and prophet, and they professed the doctrines of Zoroastrianism. By the 1st century AD, the magi were identified with wise men and soothsayers.

  Wise Men of the East, also called Magi or Three Kings of the Orient. In Matthew, noble pilgrims followed a star to Israel to pay homage to the newborn Christ Child. They asked King Herod the Great for assistance in finding the child. Herod could not help them but asked the men to return with news of the child. Warned in a dream, they did not return to Herod.

  Zarathrustra was remember as a religious reformer and founder of Zoroastrianism, or Parsiism, as it is known in India. Like Akhenaten in 18th Dynasty Egypt, Zarathrustra introduced the concept of monotheism in his time line. Zarathustra built his monotheistic teaching from the religious material of his time. He named the one God "Ahura," the old name for "God" or "Lord," and added to it the new epithet "Mazda," which means "wise."
  Forever after, the name of God for Zoroastrians (or as they are known in Iran, Zarthustis) would be Ahura Mazda, the "Wise Lord."

  Zoroaster (Zarathustra) plaats het Koninkrijk der Waarheid tegenover het Koninkrijk van de Leugen. Het is de taak van de Waarheid de Leugen te verslaan. Dan zal het dualisme dat het grote wereldlijden veroorzaakt overwonnen worden en zal de mens in staat zijn een werkelijk moreel bestaan op te bouwen... Monotheisme is dus bij hem: overwinning van het dualisme via het versterken van de waarheidsliefde in de mens.

  De reizen van Marco Polo

  Marco Polo is hoogst verbaasd als hij merkt hoe tolerant de Turken zijn. Iedere godsdienst is toegestaan in het land van de Grote Khan. Het is een prettige cultuurschok voor iemand die, waar hij vandaan komt, alleen maar vervolgingen heeft meegemaakt, en executies van mensen die zich niet aan de strikte leer van de Katholieke Moederkerk houden...

  Fatah hands over wanted men to army
  Mohammed Zataari, Daily Star 5-2-2003

  In a surprise move, the Fatah movement handed over to the Lebanese Army Wednesday two foreigners it said were involved in ďsuspicious activities,Ē including the use of false passports and planning acts of sabotage. Palestinian sources said that they had been planted in the camp to carry out acts that would heighten tensions and focus attention on the countryís refugee camps.
  The suspects, Mustafa Khatib, a 31-year-old Palestinian-Jordanian, and Jim Kim Su, a North Korean, were turned over at an army checkpoint outside the Ain al-Hilweh refugee camp in Sidon by the Palestinian groupís representatives.
  Palestinian sources said that Khatib and Su had confessed to being tasked with killing US and British citizens in Sidon to create disorder in the camps and consequently embarrass the Lebanese government concerning the Palestinian refugee issue.

  Recht & Fanatisme
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  IsraŽl, Engeland en Amerika stellen momenteel alles in het werk om hun eigen wandaden te verbergen achter het kunstmatig geschapen beeld van 'de duivelse vijand', een fantasiebeeld dat - juist omdat het een irrationele, op fanatisme gebouwde constructie is - de totale ontkenning is van het recht.
  Dat er sprake is van terreur in het Midden-Oosten is juist. Wie het bovenstaande bericht leest ontdekt dat er groeperingen aan het werk zijn die - vanuit de onredelijke wil chaos te scheppen - doelbewust de levens van onschuldige mensen op het spel zetten - bewoners van vluchtelingenkampen, die volstrekt niet geholpen worden met de agressie van fanatici die alleen maar wetteloze chaos nastreven.
  Wat ook duidelijk wordt is dat die terreurdaden zich richten op Engelse en Amerikaanse burgers, hetgeen bewijst dat het irrationele gedrag van Amerika en Engeland er toe leidt dat zij vereenzelvigd worden met het rechtse zionisme van Ariel Sharon - een vorm van ideologisch denken die in strijd is met alle rationele waarden en normen die het Westen verdedigt.
  Wie dat inziet als intelligent bewoner van een Westers land, die zal onmiddellijk de conclusie trekken dat er iets mis is met de politieke leiding in die twee landen.
  Amerika en Engeland worden grootmachten genoemd. En toch gedragen ze zich op zo'n manier dat ze binnen de moslimwereld gezien worden als de knechten van het kleine anti-democratische staatje IsraŽl: dat heel nuchter bekeken weinig meer is dan een klein groepje geÔmporteerde joden (allochtonen) in een zee van Arabieren (autochtonen).
  Wij - of in elk geval al die mensen die zich rechts noemen - in het westen zeggen dat allochtonen zich moeten aanpassen. De cultuur van de meerderheid is normbepalend en wie niet de bereidheid toont zich in te voegen in het grote geheel moet maar vertrekken.
  Het spreekt natuurlijk vanzelf dat Arabieren, die zichzelf verenigd hebben in de Arabische Liga een soortgelijk standpunt innemen. IsraŽl wordt geaccepteerd wanneer het zich op een democratische wijze invoegt in de Arabische gemeenschap, waarbij het principe van de gelijkwaardigheid van joden en Arabieren als uitgangspunt moet worden genomen.
  Amerika en Engeland weigeren dat standpunt, dat vanuit democratisch oogpunt gezien, het enig juiste standpunt is, te accepteren.
  Zij steunen een beweging (de Likoed-partij) die gebonden is aan een terroristisch verleden, hetgeen betekent dat zij nooit een duurzame vrede zal kunnen sluiten met de Arabieren, omdat vrede sluiten schuld bekennen en schade vergoeden betekent - afstand doen dus van valse superioriteitsgevoelens - hetgeen rechtse zionisten absoluut niet willen. Zij zien zich als morele leiders die de moraal gebruiken om van een minderheid een 'meerderheid' te maken ('de leidersgroep') .
  Miljarden dollars worden in de staat IsraŽl gepompt - alsof IsraŽl het Cuba van het Midden-Oosten moet worden - en niemand binnen het Amerikaanse establishment vraagt zich af of dat vele geld niet beter besteed kan worden.
  Wie geld pompt in een ouderwetse, van het fascisme afgeleide ideologie hoeft niet te verwachten dat hij de wereld wat intelligenter, redelijker en verdraagzamer zal maken.
  Wanneer het zionisme een redelijke, intelligente, verdraagzame ideologie was geweest, dan zouden de zionisten nooit hebben ingestemd met de blijvende verdrijving van honderdduizenden onschuldige mensen uit hun woonplaatsen.
  Ze hebben het wel gedaan. Ze waren fanatici die gedreven werden door een niet rationeel idee: we gaan het heilige, beloofde land ontginnen.
  Dat fanatisme kon vijftig jaar geleden vergoelijkt worden - per slot van rekening heeft er zoiets plaatsgevonden als de 'holocaust' (de poging van nationaal-socialisten Europa jodenvrij te maken) maar in het moderne heden, waarin het Handvest van de Verenigde Naties de gelijkwaardigheid van alle mensen garandeert is het zionisme een ideologie die volstrekt verouderd is.

  Het handvest van de Verenigde Naties plaatst het individu centraal: zijn recht op geluk, zijn recht op gezondheid, zijn recht op beschermende instanties die zijn rechten verdedigen tegen de aanvallen van fanatici die de mens alleen maar ongelukkig willen maken.
  De zionisten kwamen naar het Midden-Oosten met de negatieve bedoeling de Palestijnen ongelukkig te maken. Dat is een harde waarheid, die door alle oude zionisten die de staat IsraŽl hebben gesticht wordt erkend. Zelfs Ariel Sharon geeft toe dat het een verschrikkelijk lot is om Palestijn te moeten zijn - en hij voegt daar aan toe dat we ons bij dat noodlot hebben neer te leggen omdat de zionistische ideologie dat nu eenmaal vereist.
  Maar als dat waar is voor zionisten, waarom zou dat dan waar moeten zijn voor ons? Waarom zouden wij moeten kiezen voor het ongeluk - alleen maar omdat een kleine groep fanatici hun geluk ontlenen aan het instandhouden van een illusie: de illusie van 'het beloofde land'?
  Waarom maken we als moderne democraten die het vrije individu centraal stellen IsraŽl niet duidelijk dat in een moderne wereld, waarin de grenzen tussen staten steeds meer aan het vervagen zijn, geen plaats meer is voor een ouderwetse ideologie die niet de vervaging van de grenzen, maar de versterking van de grenzen als hoogste waarde ziet.
  Alleen al het feit dat IsraŽl momenteel een grote muur aan het bouwen is die de IsraŽliís moeten scheiden van ongewenste Arabieren toont aan dat hier sprake is van een anachronisme - een niet meer in de tijd passend politiek systeem dat juist omdat het totaal verouderd is gemoderniseerd dient te worden.
  Maar hoe moderniseer je een in het verleden levend land, wanneer je zelf in geestelijk opzicht in het verleden leeft?
  Bush en Blair hebben gekozen voor primitieve vormen van christendom, ouderwetse ideologieŽn die de ontkenning zijn van het geestelijke, tegen de priesterlijke macht gerichte vrijheidsverlangen van de rebel Jezus.
  Dat ouderwetse denken verdeelt mensen, zet mensen tegen elkaar op en leidt er uiteindelijk toe dat alleen de aangepasten, de huichelaars, de opportunisten en de op baantjes jagende aasgieren doorgeschoven worden naar de top - niet alleen in de eigen wereld, maar ook - en dat is veel gevaarlijker - in de wereld van de ander.

  Het terrorisme dat Amerika, IsraŽl en Engeland willen bestrijden is een product van het eigen irrationele verleden. Zij aanbidden een terroristisch verleden en zij weigeren het instituut dat het symbool behoort te zijn van een Nieuwe Tijd (New Age) - de Verenigde Naties - serieus te nemen.
  Dat instituut wordt bij voortduring belachelijk gemaakt. De jongste poging de VN te schofferen was de politieke show van Colin Powell, een Amerikaans politicus die de door de VN in het leven geroepen inspectiecommissie UNMOVIC volledig voor schut zet met een eigen verhaal, dat niet is gebaseerd op zorgvuldig feitenonderzoek, maar op een samenraapsel van vermoedens, die met behulp van vals-morele zedenpraatjes tot een aanklacht worden omgevormd.
  'Overtuigend', mompelt de minister-president van Nederland, een christelijk-sociaal denker die niet schijnt te beseffen dat er zoiets bestaat als 'het internationale recht'.
  Het internationale recht is er om er zorg voor te dragen dat het rechtsgevoel van mensen niet wordt geschokt. Want wanneer mensen niet meer geloven in recht breekt de hel los. Dan is alles mogelijk en waar alles mogelijk is gebeurt ook alles. De geschiedenis leert ons wat dat betreft een keiharde les.
  Wij denken dat wij beschaafder zijn dan de mensen die de oudheid bewoonden maar dat is een leugen. De menselijke geest is niet veranderd. Wat wel veranderd is, is ons vermogen de menselijke geest in positieve of negatieve zin te beÔnvloeden.
  Wat Amerika en Engeland nu doen is de wereld op een negatieve wijze beÔnvloeden. In het Midden-Oosten moedigen ze fanatici aan terreurdaden te plegen tegen Engelse en Amerikaanse burgers, mensen die de dupe worden van het absurde optreden van een overheid die de belangen van het zionisme boven de belangen van de eigen burgers plaatst.
  Veel van de joden die in IsraŽl wonen zijn afkomstig uit Arabische landen. Ze hebben daar altijd - ook tijdens de tweede wereldoorlog in vrede gewoond - en ze werden alleen maar verdreven uit die landen dankzij het optreden van de zionisten die een wereld van haat en geweld opbouwden in het Midden-Oosten - een geweldcultuur die onzichtbaar werd gemaakt via de radicale ontkenning van het bestaan van Ďeen Palestijns probleemí.
  Die haat- en geweldcultuur moet bestreden worden - daar is iedereen het over eens. Maar dat doe je niet door van Engelse en Amerikaanse burgers 'zionisten' te maken. Met dat onzinnige gedrag maken de Amerikaanse en de Engelse overheid zich schuldig aan verraad. Ze verraden het eigen volk en ze leveren die bevolking uit aan fanatici, die in onschuldige mensen misdadigers gaan zien. Het boven aangehaalde incident in Libanon bewijst dat.
  Het feit dat de Palestijnse Fatah-beweging deze fanatici als terroristen aanmerkt is een bemoedigend teken.
  Aanvallen op onschuldige burgers moeten voorkomen worden. Het gaat om bescherming en verdediging van het recht. Met het irrationele gedrag van chaos scheppende fanatici schiet geen mens iets op....


  Handvest van de Verenigde Naties (1945)
  Aanhef (Preambule)

  Wij, de volken van de verenigde naties vastbesloten komende geslachten te beveiligen tegen de oorlogsgesel, die tweemaal gedurende ons leven onuitsprekelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en opnieuw het vertrouwen in de grondrechten van de mens, in de waardigheid en waarde van de menselijke persoon, in gelijke rechten van mannen en vrouwen, alsmede van grote en kleine volken te bevestigen, en voorwaarden te scheppen, waaronder gerechtigheid en eerbied voor de verplichtingen, die uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeien, gehandhaafd kunnen worden, en sociale vooruitgang en betere levensstandaarden in grotere vrijheid te bevorderen
  en te dien einde
  verdraagzaamheid te betrachten en te zamen in vrede met elkaar als goede naburen te leven, en onze krachten te verenigen om internationale vrede en veiligheid te handhaven, en door de aanvaarding van beginselen en de instelling van methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemene belang, en ter bevordering van de economische en sociale vooruitgang van alle volken een internationaal apparaat te gebruiken hebben besloten onze pogingen te verenigen om onze doeleinden te bereiken. (
  Klik voor bron)

  Amir al-Saadi over de beschuldigingen van Colin Powell
  The Guardian, 6-2-2003

  "This was a typical American show, complete with stunts and special effects," scoffed Lieutenant General Amir al-Saadi, Iraq's point man on the weapons inspections regime.
  The general, a British-educated chemist, is one of Saddam Hussein's most trusted advisers, and was deeply involved in Iraq's weapons programme. He went on to deliver a blistering critique of Mr Powell's offerings of fresh intelligence on Baghdad's arsenal of prohibited weapons.
  General Saadi dismissed the satellite pictures of a suspected chemical site north of Baghdad as "cartoons", and said the UN itself had found that accounts from defectors - the human sources Mr Powell cited - were notoriously unreliable.
  He went even further, accusing Washington of seeking to undermine the inspection regime by withholding evidence, only to air it before the security council.
  "What we heard today was for the general public and mainly the uninformed to influence their opinion and to initiate aggression on Iraq," he said. (The Guardian, 6-2-2003)