George Walker Bush is de 43e president
van de Verenigde StatenOp donderdag 14 december van het jaar 2000 werd hij uitgeroepen tot opvolger van Bill Clinton. Zaterdag 20 januari 2001 werd hij beŽdigd als nieuwe president.

2 november 2004 werd hij als president herkozen


George Bush Junior is geboren in New Haven (Connecticut), op 6 juli 1946, 's morgens om 7u 26m (Zomertijd)

Hij noemt zichzelf een conservatief met 'compassie' en een man die het volk wil verenigen ('a uniter'). Wie zijn horoscoop bekijkt begrijpt waarom hij die zachte, vrouwelijke woorden gebruikt. Het woord compassie verwijst naar medelijden, zorgzaamheid, begrip tonen voor al diegenen die zich in een kwetsbare positie bevinden, zaken die door de astrologie worden toegekend aan de Water-tekens Kreeft en Vissen. .
In de horoscoop van Bush neemt het teken Kreeft een belangrijke plaats in: zowel de Zon als de Ascendant bevinden zich in dit vrouwelijke teken. Op de foto hiernaast is dit 'lieve uiterlijk' erg goed zichtbaar.
Het woord 'verenigen, samenwerken, conflict vermijden' hoort bij het teken Weegschaal, en de Maan, heerser van het teken Kreeft bevindt zich in dat teken (zie de horoscooptekening hierboven).
Maar een mens is een vat vol tegenstrijdigheden. In het ascendanthuis bevinden zich de hemellichamen Zon en Saturnus. De Zon maakt charmant, gul, hartelijk en speels ('de 'playboy') maar ook bazig en egoÔstisch ('de hele wereld draait om mij..'), terwijl Saturnus autoritair maakt, een autoriteit die bij negatieve aspecten kan ontaarden in een strenge, genadeloze benadering van de werkelijkheid (de moralist, die zijn eigen zwakheden probeert te beheersen via het onderdrukken van anderen, die in feite zijn gelijke zijn..).
Erg verontrustend is hier het negatieve aspect dat Saturnus vormt met de planeet Pluto. Dit is bij uitstek het aspect dat in staat is het medelijden in een mens te vernietigen. We zien dan ook dat Bush een voorstander is van de doodstraf. Mensen die in zijn ogen 'beesten' zijn, verdienen geen genade en moeten verwijderd worden. Radicaal!

Jesus-volgeling

George Bush & The Jesus Factor

Laura Bush wijst naar het eeuwenoude symbool van de Maan

De waarheid over de tempel
|deel 1|deel 2|deel 3|

"He who does not understand history
is doomed to repeat it."
Santayana


Zowel George Bush jr als John Ashcroft zijn 'herboren christenen' (born-again christians) die zich bij hun belangrijke beslissingen laten leiden door 'God'. Het is derhalve uitermate belangrijk te achterhalen wie of wat die 'God' is, die aan het hoofd staat van de Westerse wereld.

drie gestaalde gelovigen

"Ashcroft, his detractors suggest, is a religious fanatic, because his religion dictates that he cannot smoke, gamble, drink, curse, or dance. But it may be precisely because he is scorned as a "fanatic" that he has been so tolerant of my own somewhat odd religious practices. After all, when I go to weddings, I won't participate in mixed dancing. I fast half a dozen times a year, and I unscrew the lightbulb in my refrigerator every Friday so I won't turn on the light on the Sabbath. I'm every bit the "fanatic" that he is--maybe more so." (Klik voor bron)

Pro-death penalty, anti-abortion, anti gay rights, and opposed to gun control.


"The problem for the world today is how to deal with the unparalleled and unprecedented power of the United States, which in effect has made no secret of the fact that it does not need coordination with or approval of others in the pursuit of what a small circle of men and women around Bush believe are its interests." Edward Said - Palestine Chronicle 26-3-2002

De twee gezichten van Bob Dylan

Negatieve Pluto-aspecten

In de horoscoop van George Bush jr vormt de negatief geaspecteerde planeet Pluto een onzekere, chaos veroorzakende factor. Vooral de negatieve aspecten die Pluto vormt met Neptunus en Saturnus kunnen grote spanning veroorzaken. Deze aspecten geven de neiging zich uit te leveren aan bekrompen religieuze groeperingen met een fanatiek, destructief en ronduit meedogenloos karakter.

Dit zegt de astrologie over het negatieve Neptunus-Pluto-aspect: Geeft een voorliefde voor sekten, genootschappen en politieke organisaties die op een gewelddadige wijze de wereld willen veranderen. We vinden hier de verwarde revolutionair die zichzelf blindelings opoffert voor het goede doel, zonder zich bewust te zijn van de ellende die hij aanricht. Vaak wordt men het slachtoffer van sterkere figuren, die structuren in het leven roepen waarin men weinig meer is dan een gehoorzaam bevelen uitvoerende slaaf. Men is extreem gevoelig en daardoor kwetsbaar, waardoor men op anderen soms een labiele indruk maakt. Vaak vlucht men weg in een eigen fantasiewereld.

De dominante invloed van het teken Kreeft (zie boven) kan hier verzachtend werken. Een feit is dat George W. Bush de vrouwelijke kant van zijn karakter tot nu toe niet ontkent. Het woord 'compassie' is een vrouwelijk woord dat veel te weinig wordt gebruikt in ons maatschappelijke verkeer.
De vraag is alleen wie voor dat medelijden in aanmerking komt. George Bush jr is niet alleen president van de Verenigde Staten, maar ook een religieus mens, die heeft gekozen voor een dualistisch wereldbeeld, waarin de 'goeden' - als vertegenwoordigers van God - tegenover de 'slechten' - de vertegenwoordigers van de Duivel - worden geplaatst.
In zo'n wereld bestaat het gevaar dat mensen worden gedemoniseerd, gereduceerd dus tot wezens waar de goede mensen vrijelijk hun slechte instincten op uit kunnen leven.


"Quite simply, we will strive to be a guardian of liberty and equal justice"
John D. Ashcroft


Opvallend is dat het negatieve Satunus-Pluto-aspect ook voorkomt in de horoscopen van twee van de belangrijkste medewerkers van George Bush jr.: justitieminister John Ashcroft en zijn nationale veriligheidsadviseur Condoleezza Rice. Astrologisch gezien is het hun taak - als intelligente mensen in een democratisch land - de negatieve effecten die bij dit aspect horen te neutraliseren in mensen die wat minder geciviliseerd zijn. Zo zouden ze hun astrologische tegenspelers in het Midden-Oosten - Ariel Sharon en Yasser Arafat (die ook door dit negatieve, wraakzuchtige Saturnus-Pluto-aspect worden beinvloed) - tot de orde moeten roepen. Maar dat betekent wel dat ze allemaal hun banden met een kille, wraakzuchtige religieuze moraal zullen moeten verbreken en de vraag is of ze daartoe bereid zijn.


Op 8 oktober van het jaar 2001 werd de oud gouverneur van Pennsylvania, Tom Ridge, aangesteld als directeur van het nieuw opgerichte Homeland Security Office, een staatsinstelling die zich ten doel stelt de nationale veiligheid te bewaken. Tom Ridge is geboren in Munhall, Pennsylviana, op 26 augustus 1945. Ook in zijn horoscoop komt het beruchte wraakzuchtige Saturnus-Pluto-aspect voor - aangenomen dat hij 's morgens voor half vijf geboren is. Wanneer hij rond vier uur 's morgens geboren is dan herhaalt dat negatieve Saturnus-Pluto-aspect zich in de periode september-oktober-november 2001.
Blinde haat: klik hier

Een aanval van terroristen op doelen in New York en Washington (11-9-2001) heeft George Bush in contact gebracht met vertegenwoordigers van de Pluto-krachten, waarvan de werking hierboven wordt geschetst.
Reactie van George Bush: "We gaan ze opjagen, uitroken, vernietigen. Wie ze helpt wordt ook vernietigd. Hele staten zullen worden beeindigd, wanneer zij ons tegenwerken.." Allemaal uitingen die niet verwijzen naar een man die de waardigheid terug wil brengen in het Witte Huis, maar naar een man die het evenbeeld is van de mensen die de terreur bedreven hebben: meedogenloze Pluto-uitingen dus.
Dat gedrag bewijst dat de afstand tussen slachtofferschap en daderschap uiterst miniem is. De astrologie wijst mensen op het gevaar de gelijke te worden van de mensen die men verafschuwt. Het kwaad dat je veroordeelt (voor Bush de hatende driftkop en de neiging jezelf uit te leveren aan religieuze sekten) zit ook in je zelf. Daar - in jezelf - moet het in de eerste plaats beheerst worden.

Senator McCarthy en zijn Plutonische communistenhaat
Harry Truman, oorlog en de atoombom
Prinses Diana en haar Demon
Kees Schuyt: Een eeuw van kwade trouw

progressiehoroscoop van george bush jr.

progressiehoroscoop van john.f. kennedy

Dat er altijd mensen rondlopen die het leven van anderen bedreigen bewijst de moord op John. F. Kennedy in het jaar 1963. Ook toen werd gedacht aan een internationale samenzwering, omdat men niet kon geloven dat een enkele man in staat was een natie zoiets verschrikkelijks aan te doen. Het communisme en de Cuba-kwestie speelden in die jaren een grote rol. Over de ware motieven van de dader, Lee Harvey Oswald, is nog altijd weinig bekend.

Bestrijding van terrorisme is een goede zaak, die in dienst staat van de veiligheid van ons allemaal. Terreur is de ergste plaag die een mens kan treffen. Niet alleen de terreur van een paar uitzonderlijke figuren, ook de alledaagse terreur van vandalen, geluidsterroristen, onverschillige vervuilers - en - vooral natuurlijk - de geestelijke terreur van bekrompen, liefdeloze mensen die de moraal boven het gezonde verstand hebben geplaatst.
Het New Age denken is een antwoord op die vormen van terreur die een gewoon onderdeel van ons bestaan zijn geworden - primitieve vormen van moralistisch denken die via de gevestigde religieuze en politieke systemen het menselijke denken vervuilen. Die geestelijke terreur kun je niet bestrijden met wapens. Een wapen kan alleen daadwerkelijk effect hebben wanneer het in dienst staat van de intelligente, eerlijke, rechtvaardige mens. Daar is een rechtstaat in feite ook op gebouwd. Intelligente, eerlijke mensen vaardigen wetten uit. De redelijkheid of onredelijkheid ervan mag in een eerlijke wereld ter discussie worden gesteld en uiteindelijk zal de rechter of het parlement beslissen of en op welke wijze de wet toegepast moet worden.

Hoe wild was het wilde westen? In het Wilde Westen - een geromantiseerde afschildering van 'het Westen' waar de president van de Verenigde Staten - George Bush - ons aan herinnert met zijn verwijzing naar posters waarop in de 19e eeuw mensenjagers werden aangemoedigd gevaarlijke desperado's uit te schakelen - heerste een vorm van willekeur die doet denken aan de pogingen van terroristen het kwaad in de wereld te bestrijden. Religieuze terroristen zijn geen criminelen - daar moeten we ons goed van bewust zijn. Religieuze terroristen bestrijden het kwaad - op hun eigen, primitieve wijze. Zij erkennen het gezag van een intelligente juridische instantie die boven ons allen is geplaatst niet. Juist daarom zijn ze zo gevaarlijk. En juist daarom is ook het eigengereide optreden van het Westen - dat nooit door enige wettelijke instantie op zijn morele juistheid wordt getoetst - zo gevaarlijk.


Yigal Amir over de moord op de Israelische minister-president Yitzhak Rabin

klik voor info Surrounded by guards and a barrage of journalists, Amir was led into Tel Aviv's main court in the same clothes and black skullcap he wore when he fired the fatal shots Saturday. Amir told Magistrate Dan Arbel that Rabin wanted to "give our country to the Arabs." "We need to be cold-hearted," he said.
"Asked where he got his ideas, Yigal Amir told the magistrate that he drew on the Halacha, which is the Jewish legal code. "According to the Halacha, you can kill the enemy," Amir said. "My whole life, I learned Halacha. When you kill in war, it is an act that is allowed."
Asked whether he acted alone, Amir replied: "It was God." (Tel Aviv, 7 november 1995)

George Bush en het getal 666


George Bush: "A New War"

het laatste oordeel Terrorisme is een zaak van enkelingen, die als normale burgers deel uitmaken van de samenleving. Daarom is het onzinnig een oorlog tegen het terrorisme te beginnen. Desondanks wil George Bush de terreuractie uit de sfeer van justitiele misdaadbestrijding halen - waar ze thuis hoort - en kiest hij niet voor bestraffing van de daders, maar voor een oorlog tegen het internationale terrorisme.
Dat is een gevaarlijke zaak. Door voor oorlog te kiezen geef je jezelf als machtigste natie een blanco volmacht om je tegenstanders te elimineren, zonder dat je over je daden verantwoording hoeft af te leggen aan een hogere instantie - jij bent immers de baas...
Oorlog schakelt de rechter uit. Oorlog maakt jezelf - als uitvoerder van de collectieve wraakgevoelens in de natie, gevoelens die begrijpelijk zijn - maar niet rechtvaardig - tot rechter. Dat is precies de reden waarom veel moslims het Westen (met name Israel en Amerika) haten. Omdat men zichzelf voortdurend boven de wet plaatst, terwijl de slechte anderen worden achtervolgd met zalvende praatjes over recht en rechtvaardigheid.
De daders van de aanslag - mensen die volgens de informatie die nu beschikbaar is in geen enkel opzicht beantwoorden aan het beeld van de Taliban-barbaar dat George Bush probeert op te roepen - hebben wraak genomen vanuit de opvatting dat democratische vormen van protest zinloos zijn. Het enige juiste antwoord op hun daad, die vooral gericht schijnt te zijn tegen de onrechtvaardigheid van Amerika en niet tegen haar bestaansrecht als vrije, democratische natie, is bewijzen dat je wel rechtvaardig bent.

Middle Class Bombers
Onward Christian Soldiers
Winterse moraal - deel 4
Brief aan Mohammed
De Lof van het pragmatisme

De Derde Weg


"Oorlog veronderstelt een vijand die lokaliseerbaar is. Dat is niet het geval. Dat betekent dat je de oorlog kunt verklaren aan iedereen die je niet zint."

Freek Kallenberg - links-radicaal - vijand van George Bush (VK, 19-9-2001)

License to kill?

"As a senator, John Ashcroft backed a Missouri bill that might make killing an abortion provider justifiable homicide."
"Even the bill's author, Louis DeFeo of the Missouri Catholic Conference, initially agreed that the bill allowed deadly force against abortion providers, saying, "I think that's justifiable in protecting a person." (The bill effectively defines a fetus as a person.) "


"Man thinks 'cause he rules the earth he can do with it as he please, And if things don't change soon, he will.

Bob Dylan - License to kill

George Bush legt de eed af Omdat hij het Kreeft-woord compassie belangrijk vindt, kan hij in een New Age wereld, die af wil rekenen met het primitieve dualisme van de christelijke moraal, serieus genomen worden.
New Age wil het gevoel in de mensen tot ontwikkeling brengen, omdat alleen gevoel in staat is de moraal te overwinnen. Een enkele traan, zegt de New Age aanhanger is honderduizend maal belangrijker dan duizend grote atoombommen.
Atoombommen vernietigen de wereld. Tranen brengen het leven tot wasdom en grote bloei! Het is te hopen dat de gevoelsmens Bush het wint van de kille meedogenloosheid die het gevolg kan zijn van de hierboven weergegeven negatieve Pluto-aspecten.


"I call my philosophy and approach compassionate conservatism. It is compassionate to actively help our fellow citizens in need. It is conservative to insist on responsibility and on results." George W. Bush, 30-4-2002

18-1-2004: Aanval op Amerikaans
hoofdkwartier in Bagdad

Een van de merkwaardigste zaken waarmee een astrologiebeoefenaar wordt geconfronteerd is het 'voorspellingsvermogen' van de astrologie. Hoewel er nooit sprake kan zijn van een gedetailleerde opsomming van mogelijke gebeurtenissen kunnen via de berekening van een progressieve horoscoop altijd perioden aangegeven worden waarin bepaalde rationele of niet rationele krachten waarmee we allemaal in het leven te maken hebben al dan niet geactiveerd worden. Dat geldt voor de eenvoudige bewoner van een flatje in een asociale buurt (asocialen zijn vaak de uitvoerders bij uitstek van het negatieve krachtenspel waarvan we de speelbal zijn), maar ook voor een man die krachtens zijn positie (president van een zich 'democratisch' noemend land) boven het irrationele wereldgeweld wordt geacht te staan.
George Bush heeft het anti-democratische Machts-principe boven het Rechts-principe geplaatst, en daarmee heeft hij het irrationele geweld onbeheersbaar gemaakt, hetgeen vanuit astrologisch gezichtspunt gezien betekent dat de negatieve aspecten in zijn geboortehoroscoop op een directe wijze zichzelf vertalen in onredelijkheid, agressie en geweld.

U.S. soldiers secure the scene of a car bomb which exploded outside the main gate to the headquarters of the U.S.-led coalition in Baghdad Sunday, Jan 18, 2004 . Reports say at least 18 were killed. (AP Photo/Muhammed Muheisen)

Het bovenstaande plaatje laat ons zien dat op 3 maart 2004 een van de gewelddadigste aspecten die er bestaan - het wraakzuchtige, uiterst dierlijke Mars-Pluto-aspect - in de progressiehoroscoop wordt geactiveerd. Zoals gezegd: in horoscopen van gewone mensen leidt zo'n aspect tot driftaanvallen, confrontaties met asocialen, etc, maar omdat George Bush irrationele krachten heeft ontketend in het Midden-Oosten zal hij daar dierlijke irrationaliteit kunnen verwachten. Omdat het noodlot nu eenmaal voor ons allemaal geldt - wat ook de rijke oliebaronnen en de 'captains of industry' mogen beweren...

 


Rocket Hits U.S. Base in Iraq, Killing 22
By SLOBODAN LEKIC, Associated Press Writer

BAGHDAD, Iraq - A 122 mm rocket slammed into a mess tent Tuesday at a military base near the northern city of Mosul, ripping through the ceiling and spraying shrapnel as U.S. soldiers sat down to lunch. Officials said 22 people were killed in the deadliest single attack against Americans in Iraq since the start of the war.
The dead included 20 Americans ó 15 servicemembers and five civilian contractors ó and two Iraqi soldiers. Sixty-six people were wounded, including 42 U.S. troops, Capt. Brian Lucas, a military spokesman in Baghdad, said early Wednesday. (AP 22-12-2004)

Zie ook: De vloek der republikeinen