Integratie &
Lotsverbondenheid


PalestineChronicle

"Let us learn from the ever legendary Palestinian struggle, always so dignified and always with a lesson to teach. Let us look beyond our differences and search for common ground. Let us quit seeing the world from the spectacles of angry, misguided politicians who see nothing but clashes of religions and civilizations.
Let the sincere souls of this world unite behind principals of justice, humanity, brotherhood and sisterhood. Let us move out of the circle of hate and stereotypes. Let us look at Bethlehem and Gaza where a lesson is there to be taught.
Muslims and Christians have finally brought their unity much farther than simply living together, but becoming one community, whose religion is not a tool of division, but the inspiration of union, believers of one God, one destiny." (By Ramzy Baroud, Editor-in-Chief Palestine Chronicle, 26-4-2002)


"Integreren moet je. Als je dat niet wilt moet je je heil ergens anders gaan zoeken."

Itai Gross (lid joodse jongerenvereniging) en Ali Eddaoudi (geestelijk verzorger Marokkaanse jongeren) - VK, 27-4-2002


"Jodendom? Dat is maar een enkel gebod: doe je naaste niet aan, wat je zelf niet wilt dat jou wordt aangedaan. De rest is bijzaak".

Rabbi Hillel in een wereldberoemd verhaal, door Abel Herzberg gememoreerd in zijn essay " De godsdienst van IsraŽl" uit 1969.

The Real Aim

The real aim of "Operation Defensive Shield" was not to "destroy the infrastructure of terrorism". This was merely a good slogan for uniting the people of Israel, who are angry and afraid after the suicide bombings.

Four days ago I was in Ramallah. I sneaked into the town (Israelis are forbidden by the military commander from entering the Palestinian territories) in order to see it for myself. I visited the Palestinian ministries. A shocking sight, indeed. Take, for example, the Palestinian Ministry of Education. On the upper floor, where the archives and computers were housed, the destruction was total. The computers were taken apart and thrown on the floor, the safe blown open, the papers strewn around, the drawers empty, the telephones crushed . Some of it was just plain vandalism. The money in the safe was stolen, the furniture upturned, the papers dispersed. But when one looked closer, the real aim of the operation became clear. All the hard disks were taken from the computers, all the important files taken away. Only empty shells remained. All the important contents of the ministry were taken: the lists of pupils, examination results, lists of teachers, the whole logistics of the Palestinian school system.
The Ministry if Health suffered the same fate. The hard disks that contained all the information, state of diseases, medical tests, lists of doctors and nurses, the logistics of the hospitals had been taken. Even the people most critical of the Palestinian Authority admitted that these two ministries Ė Education and Health Ė had been functioning well. They have been utterly destroyed. This happened to virtually all the Palestinian government offices.
There is no better evidence of the aims of this operation: not war on terrorism, but destruction of organized Palestinian society.

By the way, on that day I passed, with a group of Israeli peace activists, through the center of Ramallah Ė from the mass-grave in the hospital parking lot to the besieged headquarters of Yasser Arafat. We carried Hebrew posters and encountered much sympathy and not a single sign of hostility. Even at this time, the Palestinians know the difference between the Israeli peace camp and those who responsible for this brutal attack. Here, perhaps, lies the only glimmer of hope.

By Uri Avnery, PalestineChronicle 27-4-2002

Saudische kroonprins verlangt onpartijdigheid

De Saudische kroonprins Abdullah, de feitelijke machthebber in Saudi-ArabiŽ, heeft in Texas de Amerikaanse president Bush voorgesteld om een internationale vredesmacht te sturen. Dat voorstel maakt deel uit van een aangepast vredesplan van de kroonprins. Andere punten zijn een onmiddellijke stopzetting van het IsraŽlische offensief in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en een terugtrekking uit alle gebieden die IsraŽl na 1967 veroverde.
De Saudische kroonprins Abdullah heeft er bij Bush ook op gewezen dat de onderhandelingsscenario's waar de Amerikanen mee werken door de gebeurtenissen zijn achterhaald. De gewelddadige acties van de IsraŽli's in de bezette gebieden hebben het plan voor een wapenstilstand van CIA-directeur George Tenet aan flarden geschoten, aldus Abdullah. Er moet volgens hem een nieuwe formule worden gevonden om de partijen over een vredesregeling te laten onderhandelen.
Saudi-ArabiŽ verlangt van Bush dat hij de traditionele Amerikaanse partijdigheid ten gunste van de joodse staat laat varen en meewerkt aan de uitvoering van VN-resoluties. (De Standaard, 27-4-2002)


Normalization Never Dictated

It is Israel who has now to state readiness and willingness to implement international legitimacy resolutions. The Syrian President has spared no efforts, missed no opportunity, in calling and working for peace realization with no prior conditions. So far, the Syrians have never heard a sincere commitment from the other side as to restart peace talks from where they broke off. Yet, patient we remain, hence peace is the strategic option of ours. Hopefully, with the approaching of Beirut's Arab Summit, there should be a move by Israel in the right direction; the move should be taken by the side which occupies, kills, and threatens. The move by a nuclear- armed- to- teeth state would, if any, but necessitate new reconsideration and usher a new glimmer of hope. Optimistically, many in the other side, especially from the peace advocates do call on Sharon to do so. In so doing, every pretext to incite any form of bloodletting would end once and one for all. Until then, more mothers would shed bitter tears for a big loss never to be compensated by whatever expensive. To pursue the mistake is even more costly than committing the mistake itself.

Hafez Assad & Bill Clinton The blood of all killed in action do urge for reason, restraint and for a just human sorting out of differences as to build a more secure and stable better tomorrow! An important part of the issue, namely the entire population of the region, has to be addressed with a different language. The failure to wisely, justly and humanly address the masses would lead to more failures, setbacks, deformed deals, or at best to cold peace where everybody stands in vigil, in fear to load a gun! Let us instead load the ship, which late president Hafez Assad spoke of in 1987:

"we want the Mediterranean free from all means of destruction and killing, where ships of communication and peace sail..."

By Mohammad Abdo Al-Ibrahim, Syria Times 25-4-2002

The History of Hanukkah

Hanukkah is an eight-day Jewish celebration commemorating the rededication of the Temple at Jerusalem in 165 B.C. It celebrates the freedom of people to be who they want to be, and to worship according to their own beliefs.

Klik hier Two thousand years ago, the Jewish people lived in Jerusalem, the capital of Judea. It was in Jerusalem that the Jews built a beautiful temple where they went to worship. The Jews believed in the existence of one God but did not recognize the power of kings. This put them in a troublesome position in 336 B.C., when Alexander the Great conquered the Persian Empire. Alexander placed the Jews under the rule of Syrian kings who did not tolerate the Jewish belief in one God.
The worst of the Syrian kings was Antiochus Epiphanes, who was known as "the mad king". He was the cruelest of kings, and forced the Jews to bow down to him and worship him as their God. When the Jewish people refused to acknowledge Antiochus as their king, he destroyed their holy temple, defiled their altars, tore down the holy ark, burned the holy Torah, and killed many of the Jews.
Despite this horrible cruelty and oppression, the Jewish people did not give up. When a Syrian soldier sacrificed a pig at a Jewish altar (this was sacrilegious in the Jewish tradition) a peasant named Mattathias killed the soldier. Determined to fight his oppressors, Mattathias fled to the mountains with his five sons and formed a guerrilla army. Although these "Maccabees," as they were called, had no training and no weapons, they vowed to overcome the rule of the Syrian kings. After three long years of fighting, the Maccabees defeated the Syrian soldiers and reentered the city. (Klik voor bron)


Commentaar: Het Joodse Hanukkah-feest symoliseert het verlangen van mensen te mogen zijn wie ze zijn. Tegelijkertijd wil men met dit feest uitdrukken dat niemand een ander zijn eigen God op mag dringen. Godsdienstvrijheid, het recht jezelf te zijn, het recht ook er een eigen Godsbeeld op na te houden, worden gezien als fundamentale rechten, waarvoor je in het uiterste geval mag vechten - ook via gewapende acties die worden uitgevoerd door guerilla-groepen (de MaccabeeŽn).
Sharon: Koning van de Joden? Het maakt een erg vreemde indruk wanneer je mensen, die hun eigen vrijheidsstrijders vergoddelijken, gif, haat, spot en monsterlijk venijn ziet uitstorten over de hoofden van mensen die ook zichzelf willen zijn, die ook het recht opeisen hun eigen leven te kunnen leiden, zonder dat ze gedwongen worden een 'Gekke Koning' als God te aanbidden.
Ariel Sharon, die zich door fundamentalisten de 'Koning van de Joden' laat noemen gedraagt zich als de 'Gekke Koning' waarnaar het Hanukkah-verhaal wijst. Je mag verwachten dat mensen die de traditie serieus nemen alles op alles zullen zetten om de waanzin van de troon te stoten.

The Israel Defense Forces

Basic Values:

Defense of the State, its Citizens and its Residents - The IDF's goal is to defend the existence of the State of Israel, its independence and the security of the citizens and residents of the state.

Love of the Homeland and Loyalty to the Country - At the core of service in the IDF stand the love of the homeland and the commitment and devotion to the State of Israel-a democratic state that serves as a national home for the Jewish People-its citizens and residents.

Human Dignity - The IDF and its soldiers are obligated to protect human dignity. Every human being is of value regardless of his or her origin, religion, nationality, gender, status or position.

Commentaar:

1. Het IsraŽlische Leger beschouwt momenteel de bezette gebieden als deel van IsraŽl. Uitgaande van de basiswaarden die dat leger in acht dient te nemen kan gesteld worden dat het leger de morele plicht heeft de veiligheid van de Palestijnen te verdedigen.
Het leger legt die morele plicht naast zich neer. Basiswaarden gelden niet voor Palestijnen. Palestijnen leven al jaren in een situatie waarin veiligheid en recht inhoudsloze woorden zijn.
2. Het IsraŽlische leger hanteert een definitie van de staat IsraŽl die schizofreen is: men stelt dat IsraŽl een democratische staat is, die moet dienen als nationaal tehuis voor het Joodse volk. Ieder mens met ook maar het kleinste beetje verstand in zijn hoofd weet dat een dergelijke stelling waanzin is. Een democratie kan nooit het tehuis zijn voor een enkele bevolkingsgroep. Een democratie is het bezit van alle inwoners. Wie van een staat een nationaal tehuis voor een enkele groep wil maken verdedigt de dictatuur. Communisten in Oost-Duitsland, een communistische staat die zichzelf 'democratisch' noemde, gebruikten dezelfde waanzinnige argumenten. Democratie was in hun ogen alleen maar mogelijk wanneer andersdenken zich neerlegden bij de dictatuur van de partij.
3. Het IsraŽlische leger verplicht zich de menselijke waardigheid te verdedigen en te beschermen. Wie het optreden in de bezette gebieden bekijkt ontdekt dat alle handelingen gericht waren op vernedering en ontwaardiging. Er was sprake van een strafexpeditie, een vorm van oorlog voeren die de regering Bush ook toepaste in Afghanistan, zonder zich te realiseren dat een strafexpeditie die niet in de eerste plaats tegen daders is gericht verkrachting van het recht is en vernietiging van de menselijke waardigheid. Moderne staten straffen niet. Moderne staten herstellen recht en voeren altijd doelgerichte acties uit, waarvan de legitimiteit door juridische instanties achteraf kan worden onderzocht.

De arrestatie van Marwan Barghouti

Op de website van het IsraŽlische Leger wordt de arrestatie van de Palestijnse voorman Marwan Barghouti beschreven. Voortdurend wordt in die beschrijving het beschuldigende woord 'terrorist' gebruikt, alsof het de taak van het leger is een oordeel uit te spreken over een vertegenwoordiger van een staat die door datzelfde leger wordt bezet.
Je kunt een ander alleen terrorist noemen wanneer hij op grond van volstrekt illegale, boosaardige motieven onschuldige anderen aanvalt. Terreur wordt bedreven door mensen die zichzelf op illegale wijze en ten koste van onschuldige anderen het echt toe-eigenen egoÔstische doeleinden na te streven die leiden tot overlast.
Dat is wat het IsraŽlische leger doet in de bezette gebieden. Zij houdt op illegale wijze, ten koste van onschuldige burgers, een situatie in stand die niet legaal is en die enkel en alleen gebaseerd is op egoÔstische machtsaanspraken die niet rationeel gefundeerd zijn.
De poging als bezettende macht een moreel oordeel uit te spreken over gevangen genomen verzetstrijders is daarbij in strijd met alle principes waarop eerlijke rechtspraak is gebaseerd. Het is niet de taak van het leger morele oordelen en beschculdigingen uit te spreken. Dat is de taak van de rechterlijke macht.

Tien IsraŽlische soldaten aangeklaagd wegens vandalisme

Een aantal IsraŽlische militairen heeft tijdens het offensief op de Westoever onnodig veel Palestijnse eigendommen vernield. Dat heeft Ron Kitrey, de woordvoerder van het IsraŽlische leger, bevestigd. Volgens Kitrey zijn tien militairen formeel in staat van beschuldiging gesteld.
De IsraŽlische krant Ha'aretz kwam met het bericht dat soldaten zich de afgelopen maand tijdens de militaire campagne op de Westoever in sommige Palestijnse steden op grove wijze schuldig hebben gemaakt aan vernieling en plundering.
Kitrey erkende voor de IsraŽlische radio dat er inderdaad soldaten zijn die zich aan dergelijke activiteiten hebben bezondigd. Hij voegde eraan toe dat hun gedrag in de ogen van het publiek een smet op het blazoen van het gehele leger is en zei dit met pijn in het hart te moeten constateren. (De Standaard, 29-4-2002)

IDF admits `ugly vandalism' against Palestinian property

Israel Defense Forces sources have admitted that Palestinian claims of the systematic destruction of property, particularly computers, during the recent military operations in Ramallah are, for the most part, true. "There were indeed wide-scale, ugly phenomena of vandalism," a senior military sources told Ha'aretz yesterday. (By Amos Harel, Ha'aretz 30-4-2002)

IsraŽl weigert onderzoek naar gebeurtenissen in Jenin

Ha'aretz/AP, 30-4-2002

Israelische soldaat biedt in Bethlehem Palestijnen die zich overgeven etenswaren aan. Propaganda of moraal? That's the question...
Het IsraŽlische veiligheidskabinet heeft dinsdag besloten vooralsnog geen medewerking te verlenen aan het team van de Verenigde Naties dat onderzoek wil doen in het Palestijnse vluchtelingenkamp bij de Westoever-stad Jenin. Volgens de regering van premier Ariel Sharon zijn de VN niet tegemoet gekomen aan de eisen die IsraŽl heeft gesteld en wordt om die reden afgezien van medewerking.
De samenstelling van de commissie viel niet in goede aarde. De IsraŽliŽrs zeggen dat het team moet worden samengesteld uit militaire experts en deskundigen op het gebied van het terrorisme, niet uit politici en vluchtelingenwerkers.
Minister van communicatie Reuven Rivlin zei eerder deze week dat de VN-commissie is erop uit is om IsraŽl te pakken en te dwingen dingen te doen waar geen enkel land mee zou instemmen, zoals het ondervragen van soldaten en officieren die aan de gevechten hebben deelgenomen.
"IsraŽl wil niet in de beklaagdenbank", aldus de IsraŽlische minister van buitenlandse zaken Shimon Peres eerder deze week. (Belang van Limburg, 30-4-2002)

Kofi Annan en Colin Powell behoren tot de wereld van het kwaad

In een artikel over macht en moraal stelt Amir Oren dat Kofi Annan en Colin Powell vertegenwoordigers zijn van een beweging die niet begrijpen waar het echt om gaat in de wereld...: de strijd tegen 'de terreur' (='het kwaad'). Het is een opvatting die past in het Messiaanse straatje van ideologisch Israel, dat door heidenen als Sharon en Netanyahu druk wordt bewandeld, sinds men heeft ontdekt dat christelijk rechts in Amerika op het rode pluche zit. Dat in het boek Genesis de keuze voor primitief moralistisch denken beschouwd wordt als de belangrijkste reden voor de verdrijving van de eerste mensen uit het paradijs zal de grote morele Israelische denkers verder een zorg zijn... De Messias is geen denker, dichter of filosoof, maar een dikke, lompe vent met een helm, een geweer en een grote Amerikaanse tank!

"UN Secretary General Kofi Annan, who came to his post from two areas traditionally hostile to Israel - Africa and the UN bureaucracy - regards the Palestinians as representatives of the Third World's oppressed, and Israel stands in the shoes of the Western, exploiting, land-grabbing occupier. That's a black and white world view.

In the Bush administration, Annan's ally is Colin Powell, who holds the minority and international organization portfolio. The secretary of state is finding it difficult to swim against the powerful currents of the administration. He risks drowning, or being tossed up on the opposite bank, because the president can always replace him with Condoleezza Rice without being accused of any discrimination." Amir Oren, Ha'aretz, 30-4-2002)


Barghouthi Zonder Vorm Van Proces Naar Gevangenis

"Israel may choose not to try the detained West Bank chief of Palestinian leader Yasser Arafat's Fateh movement out of security concerns", State Attorney Edna Arbel told the Haaretz daily.
ďSometimes, in certain conditions, there are matters of security, political and public value, and in that case considerations can arise against going on trial,Ē Arbel said.
(Jordan Times, 3-5-2002)

Iemand zonder enige vorm van proces gevangen zetten is de ernstigste vorm van rechtsverkrachting die denkbaar is. Het is uiterst merkwaardig dat een regering die de Palestijnse Autoriteit (een overgangsregering die alleen dan volledig aansprakelijk kan worden gesteld voor de daden van de burgers die onder haar controle vallen wanneer de bezetting is opgehouden) verwijt niet krachtig genoeg op te treden tegen wat men noemt 'terreur', zelf het principe van de terreur invoert in een modern, volledig functionerend overheidssysteem dat alle vormen van terreur (inclusief de ontkenning van het recht op verdediging, het tolereren van wetteloosheid, het goedkeuren van selectieve verontwaardiging en het toestaan van martelingen en geestelijke intimidatie) behoort te bestrijden.
Het feit dat men erkent dat er zoiets bestaat als 'bijzondere omstandigheden' zou ertoe moeten leiden dat men zich in negatieve zin uitlaat over de blinde veroordeling van alles wat met 'Palestijnse Autoriteit' te maken heeft door de Israelische regering. Nu weigert men de bijzondere positie van de Palestijnse Autoriteit te erkennen en hanteert men een rechtsmoraal die alleen datgene rechtvaardig noemt wat goed is voor Israel.

Ansar III; Auschwitz II?

Archbishop Tutu hits out at 'Apartheid in the Holy Land'

Desmond Tutu: info South Africa's Archbishop Desmond Tutu accused the Israelis of treating Palestinians in the same way the apartheid South African government treated blacks, in a commentary published Monday in the British daily, The Guardian.
"I've been deeply distressed in my visit to the Holy Land; it reminded me so much of what happened to us black people in South Africa," Tutu said during a conference this month in Boston, Massachusetts.
Extracts from the conference were published as a commentary under the headline "Apartheid in the Holy Land".
"I have seen the humiliation of the Palestinians at checkpoints and roadblocks, suffering like us when young white police officers prevented us from moving about," said the 1984 Nobel Peace Prize winner.
"I say why are our memories so short? Have our Jewish sisters and brothers forgotten their humiliation? Have they forgotten the collective punishment, the home demolitions, in their own history so soon?
"If peace could come to South Africa, surely it can come to the Holy Land?"
The archbishop went on: "You know as well as I do that, somehow, the Israeli government is placed on a pedestal [in the U.S.] and to criticize it is to be immediately dubbed anti-Semitic, as if Palestinians were not Semitic.
"People are scared in this country [the U.S.], to say wrong is wrong because the Jewish lobby is powerful - very powerful. Well, so what?
"The apartheid government was very powerful, but today it no longer exists. Hitler, Mussolini, Stalin, Pinochet, Milosevic, and Idi Amin were all powerful, but in the end they bit the dust.
"Injustice and oppression will never prevail," Tutu declared.

Ha'aretz, 29-4-2002

Jan Blokker & de Golem

Todd Lockwood Wie ergens voor staat ergert zich aan mensen die nergens voor willen staan, vooral wanneer die principeloze weigeraars net doen alsof ze wel ergens voor staan.
Opportunisme, hypocrisie en intellectuelenhaat zijn het gevolg van de weigering van mensen principes te verdedigen.
Een mens met principes zal elke politieke en religieuze beweging die mensen hun principes af wil nemen bestrijden. Het kan hem daarbij niet schelen uit welk soort mensen die bewegingen bestaan. Wanneer moslims weigeren universele waarden te verdedigen, dan valt hij de moslims aan, zijn het de homoseksuelen, die alles en iedereen ondergeschikt willen maken aan een keiharde, kille, egoÔstische jacht naar lustbevrediging, dan valt hij homoseksuelen aan, en zijn het de joden, die het idool (afgoderij) boven Mozes (gezien als symbool voor de strijd tegen wetteloosheid) plaatsen, dan valt hij de joden aan.
Universele waarden mogen nooit ondergeschikt gemaakt worden aan kille, egoÔstische groepsverlangens. Zodra een groep, uit naam van het egoÔsme, de kilheid, de liefdeloosheid, het onrecht en de principeloosheid gaat verheerlijken leven we niet meer in een beschaafde wereld, maar treden we het tijdperk van de dierlijke, onbeschaafde, cultuurhatende mens in, die omdat hij dodelijk eenzaam is alles wat waardevol en beschaafd is gaat vernietigen.
We realiseren het ons niet, maar we leven in een tijdperk waarin de eenzaamheid tot God is uitgeroepen. We geven elkaar geen liefde, maar we zijn op zoek naar zondaars (zondebokken). We willen weten hoe slecht een ander is en als we dat weten gaan we op jacht.
Dat is een absurde toestand die alleen bestreden kan worden wanneer we het begrip 'Liefde' serieus gaan nemen. Dat is een doodnormale zaak, maar als anarchistisch buitenbeentje dat pleit voor tederheid, liefde en romantiek heb ik ontdekt dat de Liefde alleen maar haat, afschuw, weerzin en spotlust oproept in mensen (vooral in diegenen die zichzelf 'intellectueel' noemen).
Dat is een teken aan de wand. Wanneer we de Liefde gaan ervaren als een zaak die alleen maar verdedigd wordt door kneusjes en halvegaren, dan is er iets mis met onze cultuur. Dan wordt onze cultuur bepaald door gemakzuchtige opportunisten die liefde gelijk stellen aan macht en geld. De liefdeloosheid is sterk, rijk en machtig en is daarom in staat op kunstmatige wijze een 'mooi masker' in het leven te roepen, waarachter de liefdeloosheid verborgen kan worden.
De mens wordt op die manier een robot, een leeg, inhoudsloos monster dat alleen maar opdrachten uitvoert, niet om zichzelf te ontwikkelen, niet omdat hij moet leren een mens te zijn, maar omdat hij gemaakt is om een gehoorzame, mooi ogende pop te zijn.

Binnen het (religeus-mystieke) jodendom wordt een dergelijk robotachtig wezen aangeduid met de naam 'Golem'. De Golem is een kunstmatig wezen dat via allerlei magische technieken vervaardigd wordt uit een hoopje klei. Hij krijgt zijn instructies en hij voert de gegeven opdrachten gehoorzaam uit.
Geleidelijk aan wordt hij iets intelligenter, vooral wanneer men hem in staat stelt zelfstandig informatie tot zich te nemen. Alles gaat goed tot hij ontdekt dat zijn leven vlak, saai en leeg is. Hij ziet kinderen spelen, lachen en lief zijn en hij vraagt zich af waarom hij die werkelijkheid nooit heeft gekend. Hij is een bediende, hij werkt, hij voert opdrachten uit en hij kent de boeken die hij lezen moet, maar hij heeft nooit geleefd zoals de kinderen leven. Hij kan niet lachen, niet liefhebben en niet spelen, en hij mist het vermogen op een naÔeve, onschuldige wijze lief te zijn. Kinderen hebben vriendjes, maar hij heeft niets. Hij is volwassen geboren en hij moet volwassen sterven, en dat is zo'n verschrikkelijke waarheid dat hij er niet mee leven kan. Daarom vlucht hij weg, en gaat hij op zoek naar een andere wereld, waarin hij geen kil gehoorzamende robot hoeft te zijn.

Het joodse verhaal van de Golem is hoogst actueel in een tijd waarin zich intellectueel noemende joden niet meer in staat zijn intelligent te zijn.
Wie bijvoorbeeld op een eerlijke, liefhebbende wijze het gedrag van de zionistische schrijver Leon de Winter bekijkt (een zionist is iemand die Israel belangrijker vindt dan zijn eigen land), die kan alleen maar in janken uitbarsten. Want het is werkelijk diep- en dieptragisch dat een ideologie mensen zo diep kan vernederen dat ze niet meer in staat zijn de leugen van de waarheid te onderscheiden. De intellectueel is een aan de ideologie gebonden robotmens geworden, en hij bezit niet meer de moed weg te vluchten uit zijn liefdeloze, ontkinderlijkte ideologenwereld, waarin hij geen kinderlijk mens mag zijn.

Volkskrantcolumnist Jan Blokker heeft jarenlang geprobeerd literatuur en werkelijkheid van elkaar gescheiden te houden. Hij splitste de wereld op in twee delen: de echte wereld die je op vrijblijvende wijze een beetje belachelijk maakt en de literaire wereld, waarin je op een vrijblijvende wijze, via bluf en opschepperij de rol van intellectueel kunt spelen.
Het is die schizofrene wereld, die via het verhaal van de Golem in feite wordt aangeklaagd. De Golem is geen echt mens, maar een kunstmatig mens. Hij doet iets, en zolang hij gedachteloos doet wat hij doet is er niets aan de hand. Maar wanneer hij weg wil stappen uit die kunstmatige wereld en echt wil zijn, zoals de kinderen om hem heen, dan ontdekt hij dat hij in feite helemaal niets is. Hij ontdekt dat hij een gevangene is en daarom loopt hij razend van woede zijn liefdeloze leugenwereld uit.
Weinig mensen beseffen dat de tegenstelling 'echtheid-kunstmatigheid' niet zomaar een raar verzinsel is van een zonderlinge joodse rabbi. Het is een werkelijkheid waar over nagedacht moet worden. Juist om te voorkomen dat principeloze opportunisten een lege, kille, liefdeloze schijncultuur in het leven roepen, waaruit de eerlijke mens die liefde zoekt verwijderd wordt.

Zie ook: Gustav Meyrink & De Golem
De Ketterse Kathedraal

Oud Testamentisch Bijbels Denken
& Holistisch New Age Denken

"In het New Age denken kom je het holisme tegen. Dit wordt onder andere toegepast op de verschillende religies. Men gelooft dat alle religies uiteindelijk op hetzelfde neerkomen. Ze bevatten alle een universele waarheid. Deze universele waarheid is slechts vertekend in de loop van de tijd. Daardoor zijn er verschillende religies ontstaan.
Deze stelling is echter niet vol te houden omdat er feitelijk wel degelijk grote en fundamentele verschillen zijn tussen de verschillende religies. En eventuele overeenkomsten zijn niet zozeer inhoudelijk maar formeel van aard of hebben te maken met de gebruikte vormen. Het holisme komt ook op een andere manier terug in de New Age. Het lijkt een zeer tolerante stroming te zijn, maar niets is minder waar. Verschillen mogen er volgens veel aanhangers van de New Age-gedachte wel zijn, zolang degene die de verschillen veroorzaakt ook maar wil toegeven dat deze verschillen relatief zijn. Alles is in wezen gelijk en als dit niet het geval is, is er bij de ander iets fout en zit hij nog vast aan oude denken.

We kunnen het holisme een monistisch denksysteem noemen. Monistisch omdat het gehele bestaan wil verklaren vanuit een enkel principe. Alle verschillen zijn slechts betrekkelijk. Dit zie je bijvoorbeeld bij het Yin-Yang symbool terug. Wit en zwart zijn met elkaar verbonden en vormen een hogere eenheid. Goed en kwaad hebben beide bestaansrecht omdat ze tegenhangers van elkaar zijn. Het lagere kan er alleen maar zijn omdat het hogere er ook is en kan dus niet minderwaardig zijn. De mens moet ook het kwaad accepteren omdat dit ook een functie heeft. Het kwaad helpt de mens beter te worden.

Deze visie past in het geheel niet in een bijbels wereldbeeld. God leert ons in zijn Woord dat het kwaad er helemaal niet hoort te zijn. Het kwaad is er door de zondeval. God wil het kwade niet, maar het goede. En God doet alles in het leven van zijn kinderen meewerken te goede; ook ziekte en verdriet. De consequentie van het holisme is dat kwaad en duister in feite goed worden. " Uit: de homepage van Hugo Bos, Venlo)


Relativeren Is Een Kunst

Wie het bovenstaande betoog van een overtuigd christen leest, die zal onmiddellijk inzien waarom het New Age denken tot de 'tegencultuur' wordt gerekend, een denkrichting die door 'fatsoenlijke mensen' afgewezen dient te worden. Fatsoen is netjes en alles wat onfatsoenlijk is is niet netjes. Uit.
Bush was een onfatsoenlijke man. Hij bekeerde zich tot het christendom en zo heel ineens was hij een nette man, die het als zijn taak zag de onfatsoenlijke Bill Clinton uit het Witte Huis te verdrijven.
De Zondeval Die bekering kun je zien als het eten van de appel door Adam en Eva van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. De eerste mensen in het Paradijs waren volgens het scheppingsverhaal in het boek Genesis onschuldig. Ze wilden niet goed zijn en ze wilden niet slecht zijn. Tot op een dag Eva in contact kwam met 'de Slang'.
De slang is de verleider, de machtsaanbidder, die altijd en eeuwig de mensen ervan probeert te overtuigen dat kinderlijke onschuld volstrekt betekenisloos is. De kennis van Goed en Kwaad geeft je macht over anderen. En wanneer je macht hebt ben je net zo belangrijk als God.
Waarom zou je als een onschuldig bloot kind naast een ander bloot kind lopen? Zie je dan niet dat je geslachtsdelen hebt? En maken die je niet kwetsbaar als je macht wilt uitoefenen over een ander? Hoe kun je op gewichtige wijze een boek voorlezen als je naakt bent? Zijn boeken waaruit je naakt voor kunt lezen wel belangrijk? Of zijn het vieze producten van een onreine geest die het fatsoen afwijst.
Het zijn allemaal vragen die duizenden jaren geleden al gesteld werden in het Midden-Oosten, dat de bakermat is van onze beschaving.
Het jodendom heeft die oeroude vraagstelling weliswaar op papier gezet, maar men heeft nooit serieus aandacht besteedt aan de tegenstelling 'moraal'-'wijsheid'.
De slang in het Oude Testament is de priester. Daarom noemt Jezus in het Nieuwe Testament priesters ook gifslangen, duistere wezens die met hun primitief-moralistische verlangen onwetende mensen uit te willen roepen tot morele voorbeelden voor de gehele mensheid de geesten van onschuldige mensen verzieken.
De Slang kan gezien worden als een verwijzing naar het astrologische teken Schorpioen (in de astrologie wordt de Schorpioen vaak voorgesteld als de Slang die een Adelaar wordt...).
Wie verstand heeft zal onmiddellijk inzien dat primitieve burgermansmoraal een product is van Plutonisch of Schorpioenachtig denken.
Het teken Schorpioen is de vijand van de rede. Hij wil alles weten, maar hij bezit niet het vermogen goed en kwaad met elkaar te verbinden, daarvoor is hij te wraakzuchtig, te haatdragend en te meedogenloos (denk aan Friedrich Nietzsche die de moraal ressentimentsdenken noemt...).
Daarom zal een maatschappij die het Schorpioendenken op de troon zet zichzelf te gronde richten. De Slang vernietigt de onschuld en de rede. Hij wil wraak nemen en daarom heeft hij macht nodig, die hem via een onredelijke moraal geschonken moet worden.
Momenteel leven we in de 21e eeuw. En we dansen met z'n allen rond een grote boom, waarlangs een Slang zich kronkelend omhoog beweegt, met in zijn bek een grote appel, waarvan wij allen moeten eten om gelijk te kunnen worden aan God.


De morele leer van de Islam
Het getal van het Beest


Pluto (Beest) & Saturnus (Moraal)
De mythologie herontdekt

Zoals al herhaalde malen is aangeven in deze webpagina's speelt het astrologische Pluto-Saturnus-aspect een hoofdrol in het schizofrene moralistentheater dat momenteel wordt opgevoerd in het Midden-Oosten.
Pluto is de planeet van de chaos, de dwang, de dictatuur, die niet in staat is moraal te scheppen, zodat het zijn plicht is zich te onderwerpen aan diegenen die het vermogen tot scheppen van moraal wel bezitten.
Pluto is in alle oude beschavingen een God die bedwongen moet worden. Hij is de God van de onderwereld. Hij kan zichtbaar maken wat verborgen is, maar bezit niet het vermogen dat ontmaskeringproces op een evenwichtige wijze te beheersen.
In de SM-wereld is Pluto de Slaaf van de Meester. Pluto bezit dierlijke kracht, en die dierlijke kracht stelt hij in dienst van zijn Meester. Dat is zijn taak. Zodra je Pluto zijn Meester afneemt ontstaat er chaos en dierlijke verloedering. De wereld gaat naar de verdommenis. Letterlijk!
Ontkennen van die werkelijkheid betekent dat we duizenden jaren beschavingsgeschiedenis in de put gooien. Altijd was beschaving erkennen van de waarde van culturele tradities. Momenteel kiezen we voor economisch nihilisme. Moraal wordt niet bepaald door autoritaire, Saturnale waarden, maar door plutonische waarden: tot systeem verheven chaos, waarin macht, dwang, geld en sadomasochisme de hoogste waarden zijn.

In de antimorele (en daarom juist zeer moralistische) staat IsraŽl klinkt momenteel de roep om de gematigde Colin Powell te vervangen door de gewelddadige, wraakzuchtige schijnintellectueel Condoleezza Rice.
Condoleezza Rice 'is' een Schorpioen (dwz de zon staat bij haar geboorte in het teken Schorpioen). Daarnaast maken de planeten Pluto (heerser van het teken Schorpioen) en Saturnus (heerser van het teken Steenbok) een negatief aspect met elkaar, waar ze in de horoscoop van Colin Powell een positief aspect met elkaar maken.Positief wil zeggen: de krachten die de twee planeten vertegenwoordigen kunnen binnen de leefwereld van de betrokken persoon op harmonische wijze samenwerken. Dierlijke kracht (Pluto) en Moraal (Saturnus) staan elkaar niet in de weg.
Daarom is Powell binnen de wereld van de mens die niet in staat is de macht in dienst te stellen van de moraal een gevaarlijk object.
Mens is hij niet in die wereld. De negatieve Saturnus-Pluto-wereld kent alleen objecten. De mens is een ding dat heen en weer geschoven wordt op de tafels van autonoom handelende generaals, die hun orders niet ontvangen van een boven hen gestelde autoriteit: Pluto, de Slaaf, weigert de Meester (Saturnus) te dienen).
De Zondeval Condoleezza Rice is een gevaar voor de mensheid, wanneer men haar toestaat de Chaos (Schorpioen) boven de Orde (Steenbok) te plaatsen.
George Bush (Maan = Moeder en Saturnus = Vader dominant geplaatst in de horoscoop), is in haar wereld een zielig wezen dat gedwongen wordt een monsterlijk wezen te dienen, een beestachtig gedrocht, dat al in de prille oudheid werd afgebeeld als Slang en Adelaar.
Daarom zal George Bush moeten kiezen voor mensen die de Slang kunnen onderwerpen. Dat zijn mensen die sterk onder invloed staan van de planeet Jupiter - al van oudsher de planeet die de Messias vertegenwoordigt.
Jupiter is de middelaar, de verlosser, de verdraagzame, tolerante man van de daad, die in staat is het Serpent te verslaan.

Moderne mensen weten niet meer wat beeldtaal is. Mythologie wordt gezien als een rariteitenkast, waaraan we geen morele waarden kunnen ontlenen. Het tegendeel is het geval. Juist nu, nu de wereld in de greep is van het naar Chaos en Dwang verlangende Serpent (de Slang die Adelaar is geworden) hebben we mythologisch denken bitter hard nodig.

De geboortehoroscoop van Yasser Arafat
Horoscoop van Charles Manson


Vaders En Moeders Hebben Het Moeilijk

De echte leider, stelt Pim Fortuyn in zijn boeken, moet zowel vader als moeder zijn. Wanneer hij werkelijk meent wat hij zegt, en dat is bij opportunisten een vraag die zelden in positieve zin beantwoord kan worden, zou hij zich zorgen moeten maken over de ontwikkelingen in de wereld van de hedendaagse politiek.
President George Bush, de leider van de machtigste natie ter wereld, die astrologisch gezien een vader en een moeder is, speelt een niet bijzonder verheven cowboy-rolletje. Hij heeft de pech gehad, dat een groep terroristen Amerika aanviel en sinds die dag is hij de gevangene van een rechtse moraal, die van zijn presidentsambt een kleurloze farce maakt.
In Frankrijk werd de leider van de sociaal-democraten Lionel Jospin verslagen door de rechtse politicus Jean-Marie Le Pen.
Wie de horoscoop van Jospin bekijkt ziet dat het vader en moeder principe sterk aanwezig is: Zon in Kreeft (Kreeft is het Maan- of moederteken) en Saturnus (de vaderplaneet) dominant geplaatst in het eerste huis.

Zie ook: De horoscoop van Ad Melkert

Palestijnen en kolonisten in Hebron

Israelisch leger verdedigt extremisten "It's so simple," says Hizmi, 51, a teacher and maker of Torah scrolls. "The Americans live in America, the French in France, the British in Britain and the Jews in Judea."
For Hizmi and more than 500 other Jews, this ancient city in biblical Judea is their birthright. It is the land that God promised to the people of Israel as descendants of Abraham, the father of Judaism who is believed to be buried only a few hundred yards away. By living here in fortress-like conditions amid more than 120,000 Palestinians, the settlers say they are staking their claim to land described in the book of Genesis as their "everlasting possession."
The settlers say they can put up with gunfire from the surrounding hills. With the constant threat of terrorist attacks. Even with the accusation that their presence in Arab territory dooms prospects for lasting peace.
"Until we take it all," says David Wilder, a spokesman for the settlement, "there won't be peace."
Despite 19 months of escalating Arab-Israeli violence, the Hebron settlers aren't abandoning their beachhead. Ten more Jewish families have arrived since the current uprising began in September 2000.
"They are guarded and encouraged by 1,500 Israeli soldiers," says Hebron's Palestinian mayor, Mustafa Natshe. "They are fanatics. They wish to dismiss us. How can we coexist with them?" (USA Today, 30-4-2002)


Palestijns Probleem Schuld Van Europa

"It is clear that what gave the Zionist movement its decisive push was European anti-Semitism - beginning with the pogroms of Russia in 1881, and continuing with the Dreyfus trial, and all the way to the Holocaust. It is possible a feeling of guilt about this is one of the hidden motives for Europe's position.
What moral validity is there in the lectures being delivered by Europe to Israel regarding its attitude toward the Palestinians, when Europe itself bears the overall responsibility - even if indirect - for their distress?
(Yair Sheleg, Ha'aretz 2-5-2002)

Linkse en rechtse IsraŽlische regeringen hebben jarenlang de meest extreemrechtse elementen, mensen die keihard stellen dat Irak, SyriŽ en Palestina deel uitmaken van het door God aan IsraŽl beloofde land, doorgesluisd naar de woongebieden van de Palestijnen.
Deze rechtse extremisten wijzen elke vorm van integratie af, zoals ze alle eeuwen door pogingen van boven hen gestelde overheden hen binnen de samenleving te integreren hebben afgewezen.
Integratie is een wezenlijk deel van het overheidsbeleid - elk overheidsbeleid. Ook de Tsaristische overheid, die door joodse ideologen wordt afgeschilderd als antisemitisch, streefde naar integratie. Liberale joden, die zich inpasten in de nationale staat, werden geen strobreed in de weg gelegd. Iedere jood die zich solidair verklaarde met de staat Rusland kon elke positie bekleden die hij wilde bekleden.
Ideologen vergeten dat feit te vermelden. Zij weigeren te wijzen op het feit dat de pogroms in Rusland gericht waren tegen joodse extremisten, die weigerden zich te integreren in de maatschappij.
Waar zulke extremisten voor staan laten de kolonisten in Palestina zien. Vertegenwoordigers van "Een Ander Joods Geluid" erkennen dat deze extremisten doodgewone 'bloed-en bodem-fascisten' zijn, waar domweg niet redelijk mee te praten valt. Welnu: dergelijke rechtse extremisten hebben alle eeuwen door het jodendom als religieus-filosofische beweging in een negatief licht geplaatst. Daar moet eindelijk eens op gewezen worden. Joodse intellectuelen hebben altijd deel uitgemaakt van Westerse en Niet-westerse samenlevingen en hun literaire en filosofische werken worden met respect behandeld. Niemand die er over zal peinzen een intelligente, liberale, democratische jood lastig te vallen.
Het zionisme echter was een anti-intellectuele uitvinding van rechtse extremisten. Linkse idealisten hebben nooit de fascistische, anti-intellectuele kern van het zionisme bloot willen leggen. Pas nu, na de gruwelijke ellende die rechtse zionisten het Palestijnse volk hebben aangedaan, beginnen linkse joden in te zien dat het rechtse zionisme niet te verdedigen valt. Rijkelijk laat, maar beter laat dan nooit...

Rechtse joden, zoals Ronnie Naftaniel (directeur van het centrum Informatie en Documentatie IsraŽl), proberen nog altijd het rechtse beleid van IsraŽl goed te praten en te verbergen achter tegen anderen gerichte beschuldigingen.
Zover als Yair Sheleg gaat in het hierboven weergegeven citaat, waarin Europa het recht op kritiek wordt ontzegd omdat Europa het Palestijnenprobleem in feite heeft veroorzaakt(!), wil hij niet gaan. Desondanks wil hij er ons in de Volkskrant van 2 mei op wijzen dat de negatieve gevoelens jegens IsraŽl vooral worden ingegeven door de diep in de aard van Europeanen en Moslims sluimerende gevoelens van antisemitisme.
Ik heb het al eerder gezegd: antisemitisme, gezien als door de overheid gepropageerde jodenhaat, bestaat niet. Geen enkel Westers en Arabisch land propageert of stimuleert georganiseerde jodenhaat, ook Iran en Irak niet. Alle woede van de Arabieren richt zich tegen de zionistische ideologie die in Arabieren 'Untermenschen' wil zien. Zodra IsraŽl afstand doet van die ideologie en zijn aanspraken op Arabisch gebied opgeeft zal de staat IsraŽl worden erkend en zullen normale betrekkingen mogelijk zijn.
Het zal eenieder duidelijk zijn dat mensen die vrede willen sluiten met IsraŽl geen antisemieten zijn. Een antisemiet zal nooit vrede sluiten met een als laag ervaren Semitisch wezen. Daarom moeten bestrijders van antisemitisme het antisemitisme niet zoeken in Arabische kringen, maar in IsraŽlische kringen. De extremisten die de Westbank hebben bezet wijzen elke vorm van integratie af. In hun ogen zijn Arabieren alleen goede Arabieren wanneer ze het door God aan Israel beloofde land verlaten.
Ronnie Naftaniel praat niet over de joodse extremisten die elke vredespoging in het Midden-Oosten onmogelijk maken. Alles wat hij doet is deuren die wijd open staan opengooien door er op te wijzen dat in Nederland geweld van burgers tegen andere burgers niet geoorloofd is.
Waarom zou je daar op wijzen? In Nederland ligt het geweldsmonopolie bij de overheid. Mensen die een ander (wie dan ook) met geweld bedreigen worden aangepakt.
Nog merkwaardiger is de stelling van Naftaniel dat de vrijheid van joden hun politieke opvattingen uit te dragen in het geding is.
Het doet een beetje vreemd aan iemand die in elke uiting van kritiek op IsraŽl antisemitisme meent te bespeuren dat argument te horen gebruiken.
Leon de Winter plaatst in het christelijke dagblad TROUW een groot artikel dat de misleidende, demagogische kop 'j'accuse' (Ik klaag aan) draagt. Omdat West-Europese intellectuelen op een democratische wijze hun politieke opvattingen verdedigen. En toch valt Ronnie Naftaniel deze schrijver niet aan? Waarom niet? Het is toch schandalig dat een schrijver de rechten en vrijheden van zijn collega's aan banden wil leggen?
protest Westbank-joden In een democratie moeten democratische waarden worden verdedigd. Te lang hebben joodse belangengroeperingen elke vorm van gerechtvaardigde kritiek op IsraŽl en rechtse joden in de hoek van het antisemitisme geduwd.
Die laffe houding heeft ertoe geleid dat rechtse extremisten momenteel de politieke wereldagenda proberen te domineren. Zij schuwen geen enkel middel om hun rechtse doeleinden te verwezenlijken. Rechts geweld in de wereld is niet hun vijand. Hun vijand is alles wat links, liberaal en antifascistisch is. Ronnie Naftaniel wil dat nog steeds niet inzien.


Radical Messianic Zionism

Until 1967 religious Zionists in Israel were marginalized both by the secular majority, and by the more visibly religious groups that seemed to offer a more authentic, uncompromising brand of religion.
The Six-Day War of June 1967 resulted in the the capture of East Jerusalem and other territories of the Biblical Land of Israel.

A religious claim provided strong justification for those who wished to hold on to the occupied territories: If the State of Israel was viewed as the unfolding of a Messianic scenario, then the miraculous victory of the Six-Day War was an essential stage in that process. The territories belong to the Jewish people (i.e., the State of Israel) by Divine decree and they may not be handed over to foreign hands.
The issue of territories, viewed in an eschatological context, became the defining feature for broad segments of religious Zionism in the post-1967 era.
The most powerful political voice of the movement against territorial compromise became "Gush Emunim" (the Bloc of the Faithful).
However the fundamental policies of Gush Emunim filtered down to the mainstream, particularly to religious educational networks, in which a land-centered nationalism was presented as the highest form of religious virtue, and the histories of Zionism and the State of Israel were viewed as irreversible steps in the unfolding Messianic fulfillment.
When peace agreements with Egypt (1977) and the Palestine Liberation Front (1993) put the return of occupied lands onto the actual political agenda, Gush Emunim found itself in active opposition to the policies and laws of the State of Israel.
In the '90's mainstream Rabbis were ordering religious Jews to disobey military commands to evacuate occupied lands, and branding Prime Minister Yitzhak Rabin a "traitor" to the higher Jewish cause. A follower of these views assassinated Rabin in November 1995. (Klik voor bron)

Het optimisme van Bush

President Bush at a news conference set tough terms for a Palestinian state, saying it must be democratic and not based on a foundation of terror and corruption.
Bush also renewed his description of Israel's hold on the West Bank as an "occupation" and said it must yield to Palestinian statehood.
Meanwhile, Powell urged Israel to lift restrictions on Palestinian travel and said Palestinian leader Yasser Arafat should take steps to bring calm to the region since he's now free from Israeli confinement.
"Mr. Arafat, I hope, will understand that he doesn't have any more chances to seize this kind of opportunity," Powell said.
"I'm optimistic we're making good progress," the president said. "After all, a week ago, Yasser Arafat was boarded up in this building in Ramallah. ... He's now free to show leadership."
Bush was not specific about how much land he wants Israel to relinquish for a Palestinian state. That critical issue is likely to be aired at a White House meeting Tuesday with Israeli Prime Minister Ariel Sharon.
Last month, in demanding Israel reverse its incursion in search of terror suspects, Bush said "the occupation must end" in accord with 1967 and 1973 U.N. Security Council resolutions.
The resolutions did not specify whether Israel ought to withdraw totally from the land the Arabs lost in the 1967 Mideast war and failed to regain in the 1973 conflict. But Arab and European leaders are insisting on a complete pullout. (By BARRY SCHWEID, AP Diplomatic Writer, 2-5-2002)


De Cynische Kleuterklas Broddelt Verder

Amrika wordt een supermacht genoemd. Die benaming roept gedachten in jezelf op van 'grote, superieure geesten', die in staat zijn op intelligente wijze problemen aan te pakken.
Wie het bovenstaande nieuwsbericht leest wordt al snel bevangen door geheel andere gedachten. Hij krijgt het akelige vermoeden dat de regering Bush alles wat ook maar enigszins superieur is uit het Witte Huis verwijderd heeft.
Het woord 'supermacht' wijst niet naar superieure geesten, maar naar Macht, en naar niets anders. Op zichzelf hoeft dat geen probleem te zijn, wanneer je bereid bent die Macht te gebruiken om problemen op te lossen.
De intellectuele wijze is natuurlijk beter, maar wanneer je de intelligente mensen 'assholes' noemt moet je jezelf tevreden stellen met het weinige dat je bezit: je 'supermacht' dus'.
Het is een schamel bezit, supermacht. Dat ontdek je wanneer je luistert naar de cynische adviezen die Amerikaanse regeringsleiders geven aan Yasser Arafat. "Je bent nu vrij, toon nu maar je leiderschap".
Wanneer kleuters zoiets doen kun je een dergelijke vorm van infantiel gedrag billijken. Ach, toe maar, het zijn kleuters... Maar hier gaat het om mensen die zichzelf via waanzinnige geldimpulsen in de wapenindustrie tot machtigste natie van de wereld willen maken.

Wat stelt dat voor? Die krankzinnige geldinjecties in je eigen domme machtsysteem, wanneer je niet in staat bent de mensen die je wilt helpen wat sterker en machtiger te maken.
Israel trekt zich niet terug uit de bezette gebieden. Overal liggen godsdienstwaanzinnigen, scherpschutters, verklikkers, geheime Israelische agenten en provocateurs op de loer, en in zo'n chaotische situatie komen vertegenwoordigers van een supermacht aanzetten met kreten als: "Toon je autoriteit"...
Nooit zal een van de superhelden op de gedachte komen dat in een chaotische situatie een lamgesslagen bestuursapparaat de gigantische krachten van het kwaad die hier werkzaam zijn niet kan bedwingen. Niet Arafat moet autoriteit tonen maar de regering van Amerika, die direct verantwoordelijk is voor de chaotische situatie in Palestina.
Wie rotzooi heeft geschapen zal die rotzooi ook zelf op moeten ruimen, vanuit de simpele gedachte dat de vervuiler behoort te betalen.
Hoe kun je autoriteit tonen wanneer vanuit honderdduizend vensters het duivelse smoelwerk van de godsdienstwaanzin je aanloert? Denkt George Bush echt dat godsdienstwaanzin bestreden kan worden met een paar holle woorden en een paar bommen?
Autoriteit kan alleen daar ontstaan waar onrecht en waanzin worden opgeheven. Maar Amerika en Israel peinzen er niet over Yasser Arafat een kruikje met recht en gezond verstand mee te geven. Het is alsof je een klein, naief kind in het diepe water van een woest kolkende oceaan gooit. Overal loert het gevaar, maar vanuit een groot, gigantisch vliegdekschip roept een arrogante machthebber hem toe: "Toon autoriteit. Ga maar dapper zwemmen in die wilde oceaan. Dan kom je er vanzelf wel..."

Dat Hamas alleen maar de zelfmoordacties wil staken wanneer er (na jaren van keiharde leugens en bedrog van de kant van Israel) concrete toezeggingen worden gedaan vergeet men voor het gemak maar.
Yasser Arafat moet Hamas tot kalmte manen, maar hij wordt er met lege handen naar toegestuurd. Dat noem je iemand belachelijk maken, hem voor paal zetten, hem op pad sturen met in je achterhoofd de gedachte dat hij alleen maar aan mag tonen dat hij geen autoriteit is.

Intellectuele grondwet:

Wie een probleem wil oplossen,
zal het probleem eerst moeten benoemen.


"The Israeli public, like the Palestinian public, expects to see how the Israeli government intends to replace the military channel with a political one. The government must therefore demonstrate commitment to the political path no less than Arafat. Postponement of the discussion on evacuating the settlements to the distant future, threats to bar Arafat from returning to the territories and the rejection of every political initiative, or inaction in initiating new policy will only guarantee that Palestinian frustration will continue to be translated into terrorist attacks and an endless round of violence." (Ha'aretz Editorial, 3-5-2002)

The ghetto is calling

Haim Bresheeth urges the world to remember the Holocaust. Bresheeth is an Israeli academic and peace activist living and working in London. He is the co-editor (with Nira Yuval-Davis) of The Gulf War and the New World Order, published by Zed Books, and co-author (with Stuart Hood) of Introduction to the Holocaust, published by Icon Books.

They keep coming, streaming in through the invisible system of cables, lines, aerials which are so far away from their lit screen. They are in a room shaken by the repeated shelling, bombardments, shooting and the bestial brutality of the occupation forces. Men and women who I know and love are sending their pleas from Palestine on the net -- a far cry from the isolation of Warsaw ghetto, where some of my family perished -- and yet, their story is so disturbingly reminiscent of the ghetto, fighting to the bitter end. But their attackers are the grandsons of those who died in that other struggle.

De tweestatenoplossing van Sharon en Netanyahu: Een grote. duidelijk zichtbare Israelische Staat, en een fictieve, onzichtbare 'palestijnse staat' - een papieren staat, die er alleen maar mag zijn om de onreine, niet-joodse Palestijnen het Israelische staatsburgerschap te ontnemen.

At this time Jews who remember the Holocaust should stand up and be counted. They should clearly say that they are totally against Israeli occupation and totally for liberation of the Palestinians from the Israeli yolk. If the future life of people in the region is dear to them, they should help Israel to free itself from the diseased and debilitating cycle of brutality that they have plunged themselves and the Palestinians into. They should clarify that Israel has not got them on its side, and is not acting in their name. It is not the Palestinians who need to be under pressure after all these years of atrocities, but the short-sightedness of the Israeli public, and its refusal to face reality.
What must come now are sanctions of every kind, withdrawal of help and cooperation from Israeli organisations, up to the point of sending an international force into the region to force the evacuation of the territories. The time has come to take a stand. (Al Ahram Weekly, mei 2002)


klik hier

Extreem-Rechts Wil Geen Vrede

Al vanaf de jaren twintig waren er extreem-rechtse, zo niet fascistische tendensen te signaleren in de zionistische beweging, direct tegengesteld aan de socialistische component van de voorbereiders van de staat Israel. De grote roerganger van dit revisionistische zionisme was de Russische vertaler-dichter Vladimir Jabotinsky uit Odessa. Jabotinsky was een vurig bewonderaar van Benito Mussolini en bepleitte in Palestina een keiharde lijn tegenover zowel de Britse autoriteiten van het protectoraat als de Palestijnse bewoners. Op basis van onversneden racistische leerstukken sloot hij iedere vorm van coŽxistentie van Arabieren en joden in Palestina uit. In het revisionistisch-zionistisch partijorgaan Chazit Ha'am verschenen zelfs lofzangen op Adolf Hitler als protagonist van een gezond soort nationalisme dat ook de basis van het toekomstige Israel zou moeten zijn.
Figuren binnen de zionistische beweging die kozen voor een dialoog met de Palestijnen dienden te vuur en te zwaard bestreden. Op 16 juni 1933 leidde dit tot de moord op politiek secretaris Chaim Arlosoroff van de Jewish Agency, het zionistisch comitť in Palestina dat als een soort regering van de Israelische staat in wording optrad. Arlosoroff, een socialistisch zionist uit Duitsland, was altijd warm voorstander geweest van goede betrekkingen tussen joden en Arabieren. Hij was zelfs bereid om het streven naar de oprichting van een joodse staat te laten varen als dat de joods-Palestijnse betrekkingen ten goede kon komen.

De Groene Amsterdammer, 8-11-1995
Jabotinsky Institute Israel
The American friends of Likud


De Vloek Van De Reinheid

FarizeeŽn: Godsdienstige groepering die probeert de wet van Mozes zo getrouw mogelijk te realiseren. Ze leggen zich vooral toe op het naleven van de sabbatswet en de reinheidsvoorschriften. Ze zijn werkzaam in elke synagoge. Hun naam, die gescheidenen betekent, danken ze vooral aan hun afgezonderd leven. In Jezus' tijd zijn ze de grote godsdienstige leiders. (Klik voor bron)

Jezus was de vijand van de farizeeen en hun isoleringsdrang. Hij stond midden in het leven en ging met iedereen om. Hij had maling aan de sabbatswet en de joodse reinheidsvoorschriften.
Zijn navolgers in Amerika delen de afkeer van zinloze wetgeving niet. Wanneer Jezus stelt dat de farizeeen witgepleisterde graven zijn, kijken Amerikaanse christenen hem vol verbazing aan.
De sabbat is heilig, stellen ze. En wij haten het onreine ook. Wie onrein is moet uit een keurig nette wereld verwijderd worden. Daarom is de staat Israel die bevolkt wordt door reine, fatsoenlijke mensen een Heilige, Goddelijke Staat. Waren wij allemaal maar zo rein..!

(De uitzinnige scheldkannonades die Jezus daarop laat volgen zijn weliswaar in het evangelie duidelijk aanwezig, maar worden helaas nooit ter sprake gebracht...)

Het Vredesplan Van Ariel Sharon

"Sharon wil Bush een 'vredesplan' voorleggen. Dat voorziet in de komst van een bufferzone rond de Westelijke Jordaanoever. Die moet voorkomen dat 'terroristen het hart van het land kunnen binnentreden'', aldus Sharon. De bufferzone zal moeten bestaan uit hekken, geulen en controleposten. Sharon zal de VS vragen om zijn plan mede te financieren." (SPITS, 3-5-2002)

Berlijnse Muur: Symbool van het koude oorlog denken

In het jaar 1961 liet in de Duitse Democratische Republiek (een democratische staat, die het bezit was van de communisten) Walter Ulbricht een muur bouwen, die de geschiedenis is ingegaan als 'De Berlijnse Muur'.
Grappig dat nu de president van Amerika, George Bush, in de voetsporen mag treden van Walter Ulbricht. Langzaam maar zeker wordt een werkelijkheid zichtbaar die er niet bijzonder fraai uitziet: De goede Amerikaanse moralisten moeten de bouwers worden van grote gigantische wereldmuren. Zij zijn de goeden die de wereld met behulp van barbaars geweld in tweeŽn moeten delen, omdat er niet gesproken mag worden met tot duivel uitgeroepen anderen...

The Berlin Wall
Belin Wall Online

DE KOUDE OORLOG (1945 - 1989)

Berlijn 1961 Koude oorlog ? Wat is dat nou weer ? Met "de Koude Oorlog" bedoelen we de spanningen tussen de 2 grootste landen van de wereld. Die 2 landen waren de Sovjet-Unie en Amerika. Na de tweede Wereldoorlog kwamen die 2 landen als grootste overwinnaars uit de bus. Amerika had geen schade in eigen land, omdat er niet was gevochten in eigen land. Bovendien hadden de Amerikanen veel verdiend aan de oorlog en hadden West-Europa bevrijd.
De Sovjet-Unie had Duitsland in het oosten verslagen en hadden miljoenen slachtoffers. De Russische soldaten kwamen helemaal tot aan de Duitse hoofdstad Berlijn. Ze veroverden dus ook andere landen en wilden daar niet weg.

Kidsplanet - Werkstuk: De Berlijnse Muur