New Age Astrologie


Leo - Leeuw

Leeuw

Zon in Leeuw geeft (in het algemeen) een tamelijk ego-centrisch, maar wel edelmoedig en hartelijk karakter. Men zegt van Leeuwen dat ze altijd opkomen voor mensen die ze een warm hart toedragen, vooral voor kinderen en diegenen die binnen de samenleving een zwakke positie innemen.
Ze willen graag in het middelpunt van de belangstelling staan en kunnen heel erg gevoelig zijn, een gevoeligheid die vooral wordt getoond als ze gewaardeerd worden. Leeuwen zijn eerzuchtig en willen graag op een voetstuk geplaatst worden - daarom worden ze vaak bedrogen door vleiers en intriganten, die alleen maar misbruik maken van de zwakte van de leeuw. Hun organisatorische vermogens zijn groot en in het algemeen kan gesteld worden dat ze geboren leidersfiguren zijn.
Leeuwen houden van spel, vermaak en gezelligheid en ze geloven niet dat het leven levenswaard is wanneer er geen ruimte is voor een zekere mate van elegantie en stijl, zaken in ieder geval die de mens ruimte geven zichzelf mooier en groter te maken. De leeuw voelt zich aangetrokken tot het nachtleven, tot parties, gokpaleizen en het societyleven met zijn glans en zijn glamour.
Leeuwen zijn de mening toegedaan dat zij alleen maar het beste in het leven verdienen, en dit sterke geloof brengt hen ook vaak in contact met de 'goede dingen der aarde'. De typische Leeuw maakt grotere en stoutmoediger plannen dan de andere tekens. Zelfs als die plannen op niets uitlopen blijft de Leeuw een optimist die nooit zijn geloof in hetgeen hem voor ogen staat verliest, zelfs wanneer de realiteit om hem heen de volstrekte ontkenning van dat optimisme is.
Beroepsbezigheden die worden geassocieerd met het teken Leeuw zijn: Werkzaamheden in de vermaaksindustrie, kunstenaars en filmacteurs; schoonheid - cosmetica; speculeren, beleggen en gokken.