astrologie en ik
Dit zijn de drie tekens die mijn karakter in belangrijke mate bepalen:

Zon in Steenbok (de meester, de autoriteit), Maan in Maagd (de intellectueel), en Ascendant in Weegschaal (de kunstenaar, de harmonieuze mens)...

De drie tekens die mijn vrienden en partners aangeven zijn:

Ram (de actieve sportman ), Leeuw (de rijke, verwende charmeur), en Schorpioen (de magier, de masochist)...


Het zal duidelijk zijn dat IK met mijn rustige, ernstige karakter grote problemen zal ondervinden in een primitief dualistische wereld die gedomineerd wordt door ernstloze Leeuw, Ram en Schorpioenfiguren (denk aan de linkse jaren 70, waarin rustige, ordelijke autoriteit vervangen werd door het chaotische verlangen naar revolutie). Alles wat te serieus en te diepzinnig is wordt in zo'n wereld gedemoniseerd en/of belachelijk gemaakt. Zelfs al ben je God himself, als Leeuwen, Schorpioenen en Rammen de ernst afwijzen (kiezen voor primitief, liefdeloos dualisme dus), hang je in hun vrolijke, actieve wereld stilletjes te lijden aan het kruis.


 

De filosofie van de ernst

The most important thing is to find out
what is the most important thing.

Shunryu Suzuki, Zen-meester


Het teken Steenbok geeft altijd een zekere mate van ernst aan het karakter.
Ernstige mensen zijn in het algemeen mensen die een hekel hebben aan flauwekul. Dat is de reden waarom aan flauwekul verslaafde mensen alles wat serieus is vanuit de grond van hun hart verafschuwen en alles op alles zullen zetten om tegenover de filosofie van de ernst de onzinnige chaos van 'de flauwekulcultuur' te plaatsen.
Als anarchistisch georienteerde astroloog heb ik jarenlang lang het conflict in het Midden-Oosten geobserveerd en hoewel zich serieus noemende mensen geneigd zijn alles wat met anarchisme en astrologie te maken heeft 'flauwekul' te noemen heb ik ontdekt dat juist diegenen die de vijanden zijn van het anarchisme en de astrologie (orthodoxe gelovigen en neoliberale opportunisten) de vertegenwoordigers zijn van het meest hardnekkige flauwekuldenken dat de mensheid ooit heeft gekend.

Kenmerk van flauwekuldenken is dat het gewetenloos is, dat wil zeggen dat het nooit zichzelf tot object maakt van serieus nadenken.
Als er nagedacht moet worden, dan is dat over de vijandige ander die in flauwekul geen ernst wil zien, en ook al is die 'vijandige ander' superserieus, zo ernstig en bedachtzaam en objectief, dat zelfs de motten van verveling uit zijn jas vallen, dan nog is de flauwekuldenker niet bereid toe te geven dat de ander het tegendeel van een onzindenker is.
Dat merkwaardige feit leidt ertoe dat jaren lang mensen die een poging doen serieus te zijn de meest ellenlange betogen op papier zetten, die vervolgens door de vertegenwoordigers van de flauwekulcultuur in de vuilnisbak geworpen worden, omdat flauwekul alleen maar daar kan gedijen waar geen ernst bestaat.
Hetgeen voor mij, als vijand van het flauwekuldenken, de reden is om te kiezen voor het serieuze denken, dat alleen maar daar kan bestaan waar anarchistische vrijheidsliefde en astrologisch fatalisme (hoe vreemd die cimbinatie ook lijkt) serieus genomen worden.

Astrologie als levensfilosofie heeft weinig te maken met het opstellen van horoscopen. Dat kan en mag, maar het hoeft niet, omdat astrologie in de eerste plaats het kiezen is voor de socialistische opvatting dat alle mensen in diepste wezen gelijk (of beter gesteld: gelijkwaardig) zijn.
Wie voor gelijkwaardigheid kiest kan niet om de noodzaak heen de macht te controleren (anarchistisch handelen dus...), omdat machtsdenken niets anders is dan de een boven de ander te plaatsen, een praktijk die niet, om het duur uit te drukken 'intrinsiek verwerpelijk' is, maar dat wel wordt wanneer de motieven die de machthebber bewegen onzuiver zijn, mogelijk zelfs het gevolg zijn van een denkhouding die 'flauwekul' moet worden genoemd.

Controle van de macht is zinloos wanneer de flauwekuldenkers die taak op zich nemen, want alles wat een flauwekuldenker doet is er zorg voor dragen dat de ernstige mens wordt weggewerkt, zodat hij jaar in jaar uit oeverloos kan blijven zeuren over niks, daarbij gesteund door het machtige leger van de nihilistische strijders ('het leger', ‘onze jongens’, etc.) die geen andere wet kennen dan 'bevel is bevel'.
Simpel is het wel, het leven van de flauwekuldenker. En wat zo frappant is dat grote groepen mensen die zichzelf 'intellectueel' noemen er van harte aan mee werken.
Terwijl de nihilisten elkaar op een gewetenloze wijze met bommen bestoken laten zij de domme quasi-intellectuele watjes lange verhalen schrijven en vervelen ze de wereld met volmaakt zinloze praatsessies, die allemaal overbodig zouden zijn wanneer de werkelijk serieuze mens, de mens die zich niet laat gebruiken door nihilisten, het recht zou krijgen een einde te maken aan de flauwekul...

Ernst hoort astrologisch gezien bij het autoritaire teken Steenbok en de daarbij behorende planeet Saturnus.

Saturnus is de vijand van het grote, de bombast, de opschepperij, het oeverloze gezeur en de wil van mensen zichzelf om te toveren in fictieve figuren die de ontkenning zijn van de simpele eenvoud die het leven (volgens de Saturnale denker) in wezen is.
In een Saturnale wereld heerst niet de chaos met zijn beneveling van de zinnen, maar de orde van de eenvoudige mens die aan eenvoudig plezier geluk weet te ontlenen.

 

wim duzijn, zwolle - nederland