New Age, Astrologie & Ik
het nieuwe verbond


New Age Astrology & Gnosticism

New Age astrology is a form of astrology that emphasizes the spiritual and personal development aspects of the individual rather than solely focusing on prediction. It often incorporates elements from other spiritual or esoteric practices, such as numerology, tarot, and crystals, and can be more individualized and eclectic than traditional astrology. New Age astrology may also place a greater emphasis on the inner, subjective experience of the individual, rather than solely looking at external factors such as the positions of celestial bodies.

New Age and Gnosticism have some similarities in that both are spiritual movements that focus on personal spiritual development and inner knowledge. Both also tend to be eclectic and incorporate elements from various spiritual traditions.

Gnosticism is an ancient spiritual movement that emphasizes the acquisition of knowledge (gnosis in Greek) as a means of achieving spiritual enlightenment and union with the divine. Gnostics believed that the material world is inferior to the spiritual realm and that the ultimate goal is to transcend the physical world and return to one's true spiritual nature.
New Age movement, on the other hand, is a modern spiritual movement that emerged in the 20th century and draws on various spiritual and metaphysical traditions, including Gnosticism.
New Age movement also emphasizes personal spiritual development and inner knowledge, and often incorporates elements such as meditation, alternative healing practices, and a holistic worldview.
Both New Age and Gnosticism share the idea that knowledge is essential for spiritual growth and that individuals can transcend their physical nature to achieve spiritual enlightenment. However, Gnosticism is more of an ancient spiritual movement and New Age is a modern spiritual movement.


Vergeet nooit je eigen naam

Een mens kan maar beter niet naamloos door het leven gaan. Stiekem gedrag en achterbaksheid worden er door aangekweekt en daar schiet niemand iets mee op.
Daar komt bij dat ik van mijn ouders de goed in het gehoor liggende naam Wim Duzijn heb gekregen en dat is een naam waar ik me in het geheel niet voor schaam.
Ik ben geboren in Zwolle op 25 december, middernacht rond half twee: Zon in het dierenriemteken Steenbok, dat geregeerd wordt door Saturnus, een planeet die algemeen gezien wordt als een vertegenwoordiger van alles wat streng en beperkend is, maar desondanks houd ik van jazz, computers, astrologie en mensen die in staat zijn gevoelens van warmte en schoonheid in anderen op te roepen: erotiek met een sociaal-voelend tintje dus, die niet in dienst staat van kille, dierlijk-egoistische lusbevrediging, want als ik ergens een hekel aan heb dan is het wel aan mensen die een gebruik- en misbruikcultuur verdedigen en in stand houden.
Soms neem ik de pen ter hand om die dingen op papier te zetten, die volgens mij gezegd moeten worden. Dat is geen bezigheid die aan plicht gebonden is. Wat niet gezegd hoeft te worden, daar kun je beter over zwijgen, ook al dwing je jezelf daarmee tot nietsdoen. Dat is een stelregel die ik uiterst serieus neem, hoewel ik me er van bewust ben dat sommige mensen het zwijgen als een persoonlijke belediging ervaren, omdat zij zich, gedreven door angst, onkunde of doodgewone gemeenheid, vereenzelvigd hebben met iets dat gelijk is aan niets...


New Age Astrologie

Een uitgebreid computerprogramma, dat de titel 'New Age Astrologie' draagt, is (samen met een groot aantal voorbeeldhoroscopen) op USB-stick verkrijgbaar.
Het betreft hier een vernieuwend programma dat ontdaan is van overbodige toeters en bellen en dat daarenboven geheel eigen (innovatieve) procedures voor het berekenen van de horoscoop volgt. Niet zo vreemd natuurlijk, wanneer je de pretentie hebt iets 'nieuws' te willen brengen in een tijd die 'New Age' wordt genoemd....


'Linkse' kritiek op New Age, door Harry Westerink

Over New Age

New Age is geen vage, zweverige beweging. De filosofie die wordt aangehangen is heel duidelijk en concreet.
New Age wil mensen losmaken uit de beperkende greep van het conventionele denken. Nieuw, simpel gesteld, is breken met alles wat oud en verouderd is, ook wanneer dat 'oude' zichzelf 'modern' en 'progressief' noemt.
De evangelische term daarvoor is 'sterven in de wereld', 'kind worden', terugkeren naar een wereld waarin de moraal geen onderdrukkende, beperkende en verdelende kracht is.


de nieuwe planeten

New Age wil samenbrengen wat de wereld altijd uit elkaar heeft geplaatst.
Niet langer het primitieve, alles en iedereen schizofrenerende 'verdeel en heers principe', maar de holistische 'breng bij elkaar en leef' opvatting.
New Age ageert niet tegen menselijke dromen, verlangens en verwachtingen.
New Age verwerpt alleen onmenselijke dromen en verwachtingen, zoals die geformuleerd worden door de aanhangers van grote ideologische (politieke en religieuze) bewegingen, omdat die reusachtige, abstracte en veelal volstrekt wereldvreemde verlangens de ontkenning vormen van de simpele, onschuldige verlangens van kleine, naar liefde en vrijheid verlangende mensen.

De onschuldige, vrije mens is altijd klein en nietig in een wereld van grote kleinburgerlijke dromers, die altijd denken dat de waarheid en de moraal hun persoonlijke eigendom zijn.
Onschuldige mensen zijn intelligente mensen. Zij weten dat iedere vorm van ideologisch vormdenken de vijand is van de menselijke vrijheid en ze weten ook dat vrijheid alleen daar kan bestaan waar er sprake is van vrije meningsuiting.
Een vrije geest is een kritische geest. en een kritische geest gebruikt intellectule argumenten. Zonder die intellectuele fundering vindt er een devaluatieproces plaats, die uitmondt in starre vormen van onverdraagzaam fanatisme.
Fanatici, vijanden van de vrije menselijke geest, zijn vertegenwoordigers van het verleden. Zij behoren tot die conservatieve groeperingen die een kil, repressief verleden heilig willen verklaren...
Alles is in hun ogen 'goddelijk' behalve het leven van alledag dat de gewone, niet heilige mens een beetje levensgeluk behoort te geven.
En om dat hatelijke bedrog te verbergen vernietigen ze de onschuldige mens via het in het leven roepen van een 'morele meerderheid' - een groepering van bekrompen mensen, die allemaal de mening zijn toegedaan dat God een domme, bekrompen, door en door hypocriete en sadistische burgerman behoort te zijn, die maar een enkele waarheid kent: Dat het recht berust bij de sterkste...
In het Nieuwe Testament, een boek waarin een man centraal staat die het verdedigen van de waarheid als het hoogste goed beschouwde, vertegenwoordigt de religieuze groep die wordt aangeduid met de naam "Farizeeƫrs" al die antiliberale, aan zinloze wetgeving gebonden mensen, die ook nu nog de vorm (de letter van de wet) boven de geest blijven plaatsen.
Vanuit dat oogpunt bezien zou je de New Age beweging een anticlericale en antifundamentalistische Jezusbeweging kunnen noemen...


"Wee de Farizeeƫrs, want ze lijken op een hond die rust in de voerbak van ossen, want hij eet niet en laat ook de ossen niet eten." Evangelie van Thomas 102

New Age is niet alleen een techniek,
maar ook een levensstijl:
Eerlijk, onconventioneel, anti-ideologisch...

Roy Rogers De stad en ik Steenbok
Mijn geboortehoroscoop


De dierenriem
Uranus-Neptunus
Jupiter-Staurunus

De planeten Uranus en Neptunus vertegenwoordigen volgens de astrologische traditie de 'vreemde' (zich vreemdeling voelende) mens die zich los wil maken van de traditie. Ze staan tegenover planeten die volgens de astrologische traditie 'de autoriteit' vertegenwoordigen: Maan (zorg), Saturnus (wet) en Jupiter (orde).
Waar Jupiter en Saturnus de orde willen handhaven ('law and order'), daar willen Uranus en Neptunus nieuwe werelden scheppen of ontdekken, een verlangen dat vrijwel altijd een ontkenning van bestaande werelden veronderstelt.Contactformulier


© Wim Duzijn
Laatste update:
1-4-2023