Saddam's Death, Page 1
aanval op holistisch eenheidsdenken

Babel is de anarchistische Moeder

Babel, stad van Marduk (de rechtvaardige)
herbouwd door de Pan-Arabist Saddam Hussein
Index Page


Babylon

An ancient Semitic city in the Euphrates valley, which after 2250 B.C., as the capital of Babylonia, became a center of world commerce and of the arts and sciences, its life marked by luxury and magnificence. The city in which they built the Tower of Babel, its location coincides approximately with that of the modern city of Baghdad - now the center of a vast agricultural community. The Babylonians attached great importance to the motions of the planets, accurately fixed their orbits and worked out tables of the phases of the Moon, whereby eclipses could be correctly predicted. Their great astrological work, "The Illumination of Bel," was compiled within the period of 2100-1900 B.C..
Babylon is generally conceded to have been the cradle of astrology. It was overthrown in 539 A.D., by Xerxes, the Persian. (www.astrologyweekly.com/)NOT FOR FREEEDOM

"Why did we go to war in Iraq? Because the president hated Saddam Hussein; because the Israeli lobby wanted us to; because the crazy neoconservatives had the insane idea that the Middle East could be democratized at the point of a gun; because oil companies and other corporations lusted for profit.
Missing is any threat to the safety and freedom of the United States, a threat no Iraqi ever made or ever had the capability of carrying out. So, if you don't want to say the kids are dying for nothing, you can say they are dying for Halliburton, for ExxonMobil, for the president's ego, for a cockamamie theory of a bunch of academics, for Israel, for money or for oil. What you cannot truthfully say is that they are dying for freedom." Charley Reese, Amerikaans journalist, 1-6-2007

Kosmische Religiositeit

Einstein anti-rechts genie "A human being is a part of a whole, called by us 'universe', a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest... a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty." Albert Einstein

Kenmerk van een sadistische (compassie of verzoening ontkennende) moraal is altijd de vernietiging van de kinderlijke onschuld. De morele sadist haat kinderen en als zodanig zou je hem 'de antichrist' kunnen noemen, omdat de christelijke boodschap geen vals-moralistische boodschap is, maar een anarchistische, bevrijdende boodschap, die het kind (of de kinderlijkheid) wil bevrijden uit de greep van kille vormdenkers die met hun opgeheven vingertjes het onschuldige kind de verdelende, alles en iedereen veroordelende wereld van de volwassen fatsoensmens binnen willen loodsen, een schizofreen gebeuren dat in dienst staat van de verdierlijking van de mens, omdat werkelijke moraal alleen daar kan ontstaan waar de onschuld in staat wordt gesteld de 'gij zijt schuldig' predikende moralist terecht te wijzen.

Het begrip 'predikende moralist' zou je gelijk kunnen stellen aan het begrip 'priester'. Dat begrip speelt een belangrijke rol in alle grote religieusspirituele systemen in het Midden-Oosten waarop wij onze beperkte (want op dwang gebaseerde) 'joods-christelijke moralistencultuur hebben opgebouwd'.
Globaal gesteld kan een onderscheid gemaakt worden tussen het Perzisch-Joodse priesterdenken (gecentreerd rondom een heilig of goddelijk verklaarde hogepriester) en het Babylonisch-Egyptische priesterdenken dat democratischer (of anarchistischer) van aard was, dat wil zeggen: niet gericht op het instandhouden van een zuivere, niet door vreemde smetten aangeraakte subcultuur.
Juist omdat het Zoroastrisme in Perzie sterk gericht was op de bevoorrechting van al diegenen die tot de klasse van priesters behoorden (farizeïsme) was het niet in staat de veel democratischer ingerichte volkscultuur van de Islam het hoofd te bieden. De Islam heeft altijd geweigerd de mens 'heilig' te verklaren, hetgeen betekent dat er geen plaats is voor heilige mannen, pausen en andere theocratisch ingestelde dwingelanden die op grond van volstrekt irrationele argumenten aanbidding door andere mensen opeisen.
De tegenstelling hogepriester-anarchist speelde in zekere zin ook een rol in het conflict dat ontstond tussen het Baathistisch-socialistisch-Arabische Irak en de door Iran gesteunde islamisten die zich 'de partij van God' noemden. Gezien vanuit socialistisch en islamitisch oogpunt is het onzinnig jezelf 'partij van God' te noemen. Net zoiets als 'volk van God', een leuze die nog altijd wordt uitgedragen door fanatiek-zionistische joden.
Saddam Hussein verdedigde Arabisch relativeringsdenken en liberaal pluralisme (binnen het Baathisme was plaats voor iedereen, ook voor mensen die door 'de partij van God' als heidenen werden beschouwd) tegen het Perzisch-farizeïsche priesterdenken dat niet vertegenwoordigd wordt door 'het volk', maar door 'de hogepriester'.
Hij werd door 'de hogepriester' vernietigd en dat is geen reden voor zich verlicht noemende mensen daar erg trots op te zijn. (6-1-2007)

Recht en Wraak: Volkskrantblog
Geplaatst op 30-12-2006 15:35 door Astroloog in categorie politiek

1. Juan Cole: "Through the bumbling of the U.S.-backed regime, justice becomes revenge, and a despot becomes a martyr."

The body of Saddam, as it swung from the gallows at 6 a.m. Saturday Baghdad time, cast an ominous shadow over Iraq. The execution provoked intense questions about whether his trial was fair and about what the fallout will be. One thing is certain: The trial and execution of Saddam were about revenge, not justice. Instead of promoting national reconciliation, this act of revenge helped Saddam portray himself one last time as a symbol of Sunni Arab resistance, and became one more incitement to sectarian warfare.

Saddam Hussein was tried under the shadow of a foreign military occupation, by a government full of his personal enemies. The first judge, an ethnic Kurd, resigned because of government interference in the trial; the judge who took his place was also Kurdish and had grievances against the accused. Three of Saddam's defense lawyers were shot down in cold blood. The surviving members of his defense team went on strike to protest the lack of protection afforded them. The court then appointed new lawyers who had no expertise in international law. Most of the witnesses against Saddam gave hearsay evidence. The trial ground slowly but certainly toward the inevitable death verdict.... (Juan Cole Website, 30-12-2006)

2. Wraak

Een ding is zeker, zo stelt de Amerikaanse Midden-Oosten-deskundige Juan Cole op zijn website: Het proces tegen Saddam Hussein ging niet over RECHT, maar over WRAAK.
Ik ben het met hem eens. In een tijd waarin aan een bekrompen ressentimentsmoraal gebonden messianisten de wereld op willen delen in 'goed' en 'kwaad' is het simpelweg vermoorden van een politieke tegenstander weinig meer dan olie op het vuur gooien. De willoze overgave van zich 'modern' noemende mensen aan zoiets primitiefs als MACHT=RECHT-denken kan daarom alleen maar worden omschreven als een keuze voor de barbarij (lees: afwijzing van een holistische visie op het bestaan).

3. Baghdad Burning
(een linkse vrouw in Irak)

What has me most puzzled right now is: why add fuel to the fire? ... Why make things worse by insisting on Saddam's execution now? Who gains if they hang Saddam? Iran, naturally, but who else? There is a real fear that this execution will be the final blow that will shatter Iraq. Some Sunni and Shia tribes have threatened to arm their members against the Americans if Saddam is executed. Iraqis in general are watching closely to see what happens next, and quietly preparing for the worst.
This is because now, Saddam no longer represents himself or his regime. Through the constant insistence of American war propaganda, Saddam is now representative of all Sunni Arabs (never mind most of his government were Shia). The Americans, through their speeches and news articles and Iraqi Puppets, have made it very clear that they consider him to personify Sunni Arab resistance to the occupation. Basically, with this execution, what the Americans are saying is "Look- Sunni Arabs- this is your man, we all know this. We're hanging him- he symbolizes you." And make no mistake about it, this trial and verdict and execution are 100% American. Some of the actors were Iraqi enough, but the production, direction and montage was pure Hollywood (though low-budget, if you ask me). (riverbendblog.blogspot.com)

4. De gevangenname van Saddam Hussein
(terugblik 2003)

Na zijn gevangenname werd Saddam gevraagd wat hij vond van de mensen die feest vierden in Irak. Het laconieke antwoord was: "Gewoon een stel herrieschoppers". Met andere woorden: lui zonder principes die op een domme manier elke machthebber de kont likken...
Wie bereid is zich op te stellen als cynisch waarnemer zal de man ongetwijfeld gelijk geven. Waar het principe 'Macht is recht' heerst zullen niet de meest eerlijke en inteligente mensen naar boven drijven. Integendeel. Eerlijke en intelligente mensen verafschuwen hypocrisie en verkrachting van het recht en zij zullen zich vol walging afwenden van het onbetrouwbare schorriemorrie dat vanuit opportunistische overwegingen zichzelf uitlevert aan elke gek die macht bezit.
De gevangenname van Saddam laat - via de reacties van het publiek - zien wie werkelijk principieel durft te zijn en wie een doodgewone opportunist is, iemand die bereid is elke gruweldaad te rechtvaardigen, wanneer die plaats vindt uit naam van 'goede' machthebbers. Saddam een 'duivel' of een 'monster' noemen is onzin. De man was een autoritaire Arabische leider die het autoritaire leiderschap verdedigde, zoals alle autoritaire leiders in het Midden-Oosten dat doen - ook Ariel Sharon, die zich laat leiden door het extreem-rechtse gedachtegoed van de 'macht is recht denker' Jabotinsky.
De 'wandaden' die Sharon begaat worden 'goed' genoemd omdat hij de macht bezit. De 'wandaden' van Saddam worden 'slecht' genoemd omdat hij geen macht bezit, hetgeen betekent dat met het uitschakelen van Saddam de extremisten die hij bestreed 'goed' en 'sterk' worden gemaakt.

Wat we nu bereikt hebben is niet de versterking van de democratie, maar de versterking van het extremisme...

Het zal duidelijk zijn dat het steunen van diverse vormen van collectivisme: geestelijke dictatuur (de priester = god), platvloers materialisme, nationalistisch separatisme, maffioos kapitalisme en extreem-rechts Zionisme geen enkele eerlijke en intelligente democraat ( = iemand die elke vorm van totalitair-collectivistisch denken afwijst) met gevoelens van enthousiasme zal vervullen.
Democraten wijzen autoritair leiderschap alleen dan af, wanneer de autoriteit het extremisme steunt of bevordert. Saddam Hussein was de vijand van het extremisme (ook het zionistische extremisme) en met zijn val wordt het beest van de hersenloze, aan geen enkel democratisch principe gebonden massa op ons allen losgelaten, een gevaarlijk principeloos monster dat verborgen wordt achter mooie plaatjes van zogenaamd redelijke democraten: poppenkast dus, plaatjes kijken in een tot kijkdoos teruggebrachte wereld, waaruit alles wat op een eerlijke en intelligente wijze principieel wil zijn verwijderd wordt. (15-12-2003)

5. Saddam's Laatste Woonplaats
(terugblik 2003)

"Christian images of the Last Supper
and the Virgin Mary were on the walls..."

Hoewel veel mensen Saddam Hussein proberen af te schilderen als 'de sterke man' die ze zelf zijn, blijkt uit zijn gevangenname dat hij het tegendeel was van de dictator die wij als ‘god’ aanbidden.
Wij denken dat we goed zijn. Wij denken dat we vrij zijn. Wij denken dat we eerlijk zijn. Maar we leiden een leugenleven en alleen diegene die zich losmaakt van die leugenwereld is in staat die harde waarheid duidelijk te maken.
Dat is niet mijn boodschap, maar de boodschap die de door Amerikanen en moslims aanbeden profeet Jezus de wereld wilde brengen...

Degenen die zich 'christen' noemen maken zich nooit los van de kleinburgerlijke algemeenheid. Kunstenaars behoren tot de weinige mensen die inzien dat onze wereld bedrog is. Wijzen, kluizenaars, gekken en dwazen, uitgestotenen, al diegenen die niet meedraaien in de grote leugenmachine die het leven - ondanks al onze goede bedoelingen - is.
Zelfvoldane, nooit aan zichzelf twijfelende kleinburgers horen niet tot die categorie. En toch zijn het altijd die aangepaste, verwende arrogante kwasten die hoog van de toren blazen wanneer het er op aankomt anderen te veroordelen.
Zij vormen nu eenmaal - waar ter wereld ze zich ook bevinden - 'de morele meerderheid' en zij prediken daarom altijd de dictatuur van de meerderheid, die volgens hen verkieslijker is dan de dictatuur van een minderheid, een onzinnige stelling, die aantoont dat filosofie in onze zogenaamd vrije wereld bedreven wordt door mensen die zich er niet van bewust zijn dat filosoferen in de eerste plaats het wegvagen is van schijnzekerheden, die het tot aan de wortels doordenken van problemen mogelijk maakt.
Saddam Hussein was sterk dankzij het leger en het politieapparaat. Zonder dat leger en dat politieapparaat wordt hij de mens die hij was toen hij gevangen genomen werd: een kluizenaar in een eenvoudig woninkje, met een stel kippen buiten de deur, een zak vol chocoladerepen in de koelkast en een paar zoetelijke afbeeldingen van Jezus en Maria aan de muur. Kortom: een simpele, aan zoetigheid verslaafde man die juist vanwege zijn simpelheid in niets verschilt van de gemiddelde burger die denkt dat hij beter dan de anderen is.
Juist die onwaarschijnlijke simpelheid en eenvoud verraste de militairen die hem gevangen namen. Zij hadden verwacht dat Saddam als een soort superman schuil zou gaan in een hypermodern bunkercomplex, voorzien van de meest geavanceerde technische snufjes, zoals zij die zelf hebben ontworpen voor hun president. Maar het beeld van het grote immense kwaad werd aan stukken geblazen toen Saddam een eenvoudige kluizenaar bleek te zijn, die alles bezat (zelfs een tas met Amerikaanse dollarbljetten), behalve de tekenen en de symbolen van de macht die het Amerikaanse leger hem had toebedacht.
Geen lijfwachten en bedienden, geen modern communicatiecentrum, geen radar, geen moderne techniek - alleen een klein koelkastje met wat chocoladerepen, een doos vol eieren, een ventilator en een paar kitscherige plaatjes van Jezus en Maria aan de muur. Een onderkomen, waarin je niet een moslimleider zou verwachten aan te treffen, maar de christelijke leider George W. Bush, die een navolger van de armoede predikende waarheidsverkondiger Jezus van Nazareth zegt te zijn. George W. Bush is als machtige, aan geld en leugens verslaafde wereldleider de tegenpool van Jezus en kan daarom alleen maar 'de antichrist' worden genoemd. Jezus is recht en waarheid en werd gekruisigd omdat hij zijn principes niet wilde verloochenen. Met zijn dood werden het recht en de waarheid vernietigd. Hetgeen betekent dat alleen diegene christelijk is die weigert het recht en de waarheid aan het kruis te nagelen. Een mens die walgt van de Khomeini’s, de Sharon’s, de Chalabi’s, de Stalin’s en de Jabotinksi’s, die onze wereld met hun primitieve machtsverlangens al zo lang terroriseren. Een mens kortom, die naar de kitscherige, zoetelijke plaatjes van Jezus en Maria kijkt en bij zichzelf denkt:

"Een hart! Een hart zou ik moeten hebben? Maar waar mijn God kan ik zoiets simpels vinden in een leugenachtige wereld waarin alles wat een mens mag bezitten sadisme is en brute, dierlijke macht…”

Uit: Vorm en geest (december 2003)


Baghdad Burning - Sunday, December 31, 2006
(een linkse vrouw in Irak)
A Lynching...

Sadat vermoord door geestverwanten van Saddams moordenaars It's official. Maliki and his people are psychopaths. This really is a new low. It's outrageous- an execution during Eid. Muslims all over the world (with the exception of Iran) are outraged. Eid is a time of peace, of putting aside quarrels and anger- at least for the duration of Eid.

This does not bode well for the coming year. No one imagined the madmen would actually do it during a religious holiday. It is religiously unacceptable and before, it was constitutionally illegal. We thought we'd at least get a few days of peace and some time to enjoy the Eid holiday, which coincides with the New Year this year. We've spent the first two days of a holy holiday watching bits and pieces of a sordid lynching.

America the savior… After nearly four years and Bush's biggest achievement in Iraq has been a lynching. Bravo Americans. (riverbendblog.blogspot.com)

Palestinians Mourn Hussein
In West Bank, Gaza 12-31-6

Graf van Saddam Hussein(AP) -- The execution of former Iraqi president Saddam Hussein sent many Palestinians into deep mourning Saturday as they struggled to come to terms with the demise of perhaps their most steadfast ally.
Unlike much of the rest of the world, where Saddam was viewed as a brutal dictator who oppressed his people and started regional wars, in the West Bank and Gaza he was seen as a generous benefactor unafraid to fight for the Palestinian cause - even to the end. Purportedly, Saddam's final words were, "Palestine is Arab."

"We heard of his martyrdom, and I swear to God we were deeply shaken from within," said Khadejeh Ahmad from the Qadora refugee camp in the West Bank. "Nobody was as supportive or stood with the Palestinians as he did." (www.rense.com)

Dat we de werkelijkheid dienen te bekijken door een ideologische bril - de bril van 'onze goedheid' - toont aan dat het met onze vrijheid niet zo bijster goed is gesteld. Saddam Hussein was een socialistisch georienteerde Arabische nationalist, die Israel een Arabische identiteit wilde geven. Hij werd gedemoniseerd door diegenen die in het Arabische eenheidstreven een bedreiging zagen.


Hanging may make Saddam ‘cult’ hero, says Germany

BERLIN, Jan 6: German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier warned in an interview to be published on Sunday that the execution of Saddam Hussein risked making the Iraqi dictator a martyr with cult status.
“The repercussions of the execution of Saddam on the situation in Iraq are still difficult to evaluate,” he told the German weekly Bild am Sonntag. But, he added, “there is surely a risk that this execution, carried out on a Muslim holiday and hyped up by the media, is creating the conditions to make Saddam a martyr to his countrymen.” The German government repeated after the hanging of Saddam that it opposed the death penalty in principle. (Dawn, 7-1-2007)


Saddam’s Undignified Execution
M.J. Akbar, mjakbar@asianage.com

Saddam Hussein is more powerful in his grave than he ever was in his palace. Alive, he was a dictator. Dead, he is a martyr...
To take the most obvious instance, in death he has become a symbol of justice denied. The inexplicable haste, and the brutal shoddiness with which he was hanged has become, thanks to a grainy video and millions of television screens, the final testimony in the first example of victor’s prejudice masquerading as law in this century. This is not an arbitrary interpretation. Louise Arbour, the United Nations High Commissioner for Human Rights, urged Iraq’s President Jalal Talabani, to stop Saddam’s execution because of doubts about the fairness of the trial.

Alive, Saddam Hussein was helpless against George Bush. Dead, Saddam could leave Bush helpless. His memory will pour fresh fuel on a hundred existing fires. The defeat and death of Saddam is a narrative with one author: George Bush. Saddam was the quarry, Bush was the hunter. The hunter changed the rules of this jungle when every reason was exposed as an excuse. When the quarry was trapped, all rules were abandoned in the pursuit of death.

In death, Saddam has become a symbol of resistance to American hegemony. This is perhaps the height of irony, since, for most of his time in power, his enemies accused Saddam of being an American pawn in the region...
Saddam Hussein did America an incalculable favor when on Sept. 22, 1980 he escalated border skirmishes into a full-scale war by bombing ten Iranian air bases. The planes in his air force were not MiGs from the Soviet Union. They were brand new Mirages from France. America maintained an official distance from that war, but there was much unofficial help as well as massive funding from American allies in the region...

Saddam’s grave in Tikrit has already become a memorial, where Iraq’s Sunnis are offering a prayer from wounded hearts. “I sacrifice my soul for you and for our nation,” he wrote. “Blood is cheap in hard times.” Blood flows, and each drop becomes a seed of future war. Perhaps such poetry will be forgotten. But a line of prose he uttered at the end will certainly live longer. Palestine, he said on his way to the gallows, is Arab. (Arab News, 7-1-2007)