De Ketterse Kathedraal


Weg met de priesters

VKblog van maandag 30 augustus 2010 door Wim Duzijn

THOMAS PAINE, in: AGE OF REASON" : "I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church."JESUS CHRIST SUPERSTAR

Kajafas discussieert met andere hogepriesters over Jezus (This Jesus Must Die) . Zij komen tot de conclusie dat Jezus moet sterven. Immers, Jezus' optreden kan de orde verstoren en het gezag van de hogepriesters ondermijnen.
Wanneer Jezus in Jeruzalem aankomt, is de menigte in extase en heft, onder het toeziend oog van de hogepriesters, hosanna­liederen aan (Hosanna).
Simon Petrus probeert Jezus er van te overtuigen dat hij in staat is om de bevolking tot verzet op te roepen (Simon Zealotus). Jezus antwoordt hem dat dit niet zijn taak is... (Musical Songs & Info)


Shree Rajneesh Bhagwan
over de immorele anti-priester Jezus

Info: Shree Rajneesh, Volledige naam Rajneesh Chandra Mohan (11-12-1931 tot 19-1-1990 ) was een goeroe en de stichter van een spirituele beweging (de Bhagwanbeweging). De eretitel Bhagwan stamt uit het Sanskriet en is voorbehouden aan mensen die tot zelf-realisatie zijn gekomen. Sri betekent in het Sanskriet verhoogde of verlichte.
De beweging zette zich af tegen de bestaande religieuze, maatschappelijke en politieke orde. Rajneesh deed dat onder andere door felle, confronterende en zelfs beledigende teksten uit te spreken. Hij sprak vaak kritisch over moeder Teresa, over priesters en politici als de maffia van de ziel. Deze laatsten noemt hij onder andere lafaards en huichelaars.
Midden jaren 80 wordt de Bhagwan slachtoffer van een wereldwijde hetze tegen hem. Hij reist de hele wereld rond maar wordt nergens toegelaten. In maart 1986 weigerde Nederland, toen dat gevraagd wordt, hem een verblijfsvergunning te geven. Dit leidde tot vragen in de kamer van senator Jan Glastra van Loon (D66): "Hoe is dit mogelijk in een tolerant land als Nederland, met een historische reputatie voor het opnemen van mensen die om hun ideeën vervolgd worden?"

"Je kunt om verkeerde redenen samen zijn met iemand die verlicht is.
Verdiep je in de redenen waarom je zoekt; waarom ga je naar een meester?
Wat is je werkelijke motief? Zoek je de waarheid? Het komt maar zelden voor dat een mens de waarheid zoekt. Misschien zoek je geluk, maar geen waarheid.
Geluk ontstaat als je de waarheid hebt gevonden. Maar als je geluk zoekt kun je de waarheid niet verwerven, want geluk is een bijprodukt; je kunt het niet rechtstreeks verwerven, dat is onmogelijk - geluk verkrijg je via de waarheid..."
"Waarheid schijnt zo kaal, waarheid schijnt zo droog, het lijkt niet nodig om haar te zoeken.
Geluk lijkt de moeite waard, en als ik aanhoudend zeg 'zoek de waarheid en geluk zal een bijprodukt zijn', stem je er misschien zelfs in toe de waarheid te zoeken terwille van het bijprodukt. Maar dan zoek je nog altijd geluk.
Als je er achter komt dat om het geluk te vinden, je op zoek moet gaan naar de waarheid, begin je misschien de waarheid te zoeken - maar je zoekt de waarheid niet, je geest blijft gericht op geluk. Dat is fout."
"Alleen als je een waarheidszoeker bent, kun je Jezus, Boeddha, Zarathoestra naderen...."
"Als je naar Jezus gaat, naar een man als Jezus, ga dan niet op zoek naar kennis. Jezus is geen man van kennis hij is een man van zijn...
Kennis is oppervlakkig, geleend, dood. Deze man leeft, leeft totaal. Hij is gekomen om zichzelf te realiseren."

Het christendom is de ontkenning van Jezus.
Het houdt zich met twee dingen bezig: met de moraal (met wat goed en wat kwaad is), en met theologie (theorieën over God)."
"Politiek, psychologie, cultuur, opvoeding, ze dienen alle de maatschappij.
Alleen religie rebelleert fundamenteel. Maar de maatschappij heeft je voor de gek gehouden, ze heeft haar eigen religieuze systemen geschapen: christendom, hindoeïsme, boeddhisme, mohammedanisme... Dat zijn maatschappelijke listen.
Jezus verwerpt het systeem, omdat Jezus anti-maatschappelijk is....
Kijk naar Jezus: hij was geen erg respektabel mens, kon dat niet zijn. Hij ging om met verkeerde elementen, asociale elementen, hij was een vagebond, hij was een zonderling - moest dat wel zijn, omdat hij niet naar de maatschappij wou luisteren, en hij zich niet aan de maatschappij wilde aanpassen."

Shree Rajneesh: Overwegingen n.a.v. een tekst uit
Dostojewski's 'De gebroeders Karamazov'

... En toen keek de priester hem aan en zei: 'Kom hier, bandiet. Wat denk je dat je aan 't doen bent? Onze God beledigen ?'
Jezus zei: 'Herken je me niet ?'
De priester pakte hem bij zijn kraag en zei: 'Ik herken je heel goed. Kom, volg me.' Hij nam hem mee de kerk in en sloot hem op in een cel. ...
En toen 's nachts, kwam de priester met een kleine kaars in zijn hand en ontsloot de deur. Hij deed de deur van binnen op slot, boog diep, en zei: 'Ik herken u wel. Maar niet op het marktplein, niet in aanwezigheid van de kerkgangers, want u bent van oudsher een onruststoker. We hebben alles goed voor elkaar gekregen, maar u zult het in de war sturen. Nu loopt alles glad, het christendom is gevestigd... We doen het heel goed - u zou als u hier was niemand kunnen bekeren... Want u bent anti-priesters, anti-kerken, anti-establishment. ...
We kunnen niet toestaan dat u zich tussen het volk beweegt. U bent gevaarlijk.'
De priester vertelt een van de fundamentele waarheden: dat een spiritueel mens niet religieus kan zijn.
Hij is misschien een priester van Boeddha, maar hij is zelf nooit een Boeddha. Als Boeddha komt staat hij tussen jou en Boeddha en hij laat je niet binnenkomen, want een Boeddha, een Jezus is altijd een rebel, nooit een conformist. Hij kan een revolutie doen ontstaan, maar hij kan geen establishment scheppen. (Shree Rajneesh - de Bhagwan)

"Ik ben hier niet om je geloofssystemen te steunen; ik moet al je geloofssystemen wegnemen. Ik ben hier niet om je te inspireren, want alle inspiratie veroorzaakt slavernij.
Als ik je inspireer, zul je een slaaf van me worden, zul je afhankelijk van me worden. Ik inspireer je niet, ik ga gewoon door met je door elkaar te schudden, je te schokken." Osho (de Bhagwan)


Reacties

Reine Ragolo 30-08-2010 14:01
Het nut van de priester bewijst zich bij chaos. Wie hebben het West-Romeinse rijk, en daarmee de beschaving, gered? denk ik dan maar.

Wim Duzijn 30-08-2010 14:13
Wat een vreemd antwoord. Ik vermoed dat jij jezelf 'religieus' noemt...

Wim Duzijn 30-08-2010 14:18
Als je het toch over beschaving hebt dan wil ik graag wijzen op de beschavende invloed die DE ISLAM heeft uitgeoefend.
Dankzij de ISLAM heeft de Roomse kerk een proces op gang gezet waarin geprobeerd werd de REDE binnen de wereld van het geloof te halen... Een poging die tot mislukken gedoemd is omdat de onredelijkheid via het priesterdom tot 'God' is uitgeroepen (denk aan de Paus die zich 'de vertegenwoordiger van god op aarde' noemt). Met andere woorden: de redelijke mens is altijd op een zeer onbeschaafde wijze de slaaf van de onredelijke en mijn ogen valse autoriteit.
De Islam is in wezen ook 'anti-priester', zegt: niemand mag zichzelf of een ander gelijk stellen aan god, en ze is daarmee (wederom in mijn ogen) beschaafd, zoals de volgende tekst aanduidt:

"[9.30] En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!
[9.31] Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden. Er is geen God naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen..." (Uit de KORAN: HET BEROUW )

En wat te denken van deze uitspraken uit het heilige boek van de christenen (Mattheus 23:8-10): "Laat u geen rabbi noemen, want een is jullie Meester en jullie zijn allemaal broers en zussen. Noem niemand op aarde uw vader, want één is uw Vader, God in de hemel. Laat u ook geen leiders of leraren noemen..."?
Die uitspraken laten zien dat de antiklerikale Islam dichter bij Jezus staat dan het ouderwets-klerikale christendom.

Wim Duzijn 30-08-2010 14:19
Wanneer moslims werkelijk beschaafde, berouwvolle mensen durfden te zijn gooiden ze alle conservatieve, negatief-autoritaire Imams de moskee uit, dus niet de luitjes die de positief-autoritaire waarden 'Genade en Compassie' verdedigen (de belangrijkste waarden in de Koran), maar de onverdraagzame luitjes die juist het tegendeel van die waarden verdedigen en zich gedragen als arrogante tirannen die denken dat ze god zelf zijn.

Reine Ragolo 30-08-2010 14:29
Enige overwegingen:
De scheiding tussen kerk en staat is een bodem voor een goede samenleving. De vaak zo koude uitstraling van een voorganger van de protestantse kerk is mij vreemd en trekt mij niet aan.
Het heeft lang geduurd maar de paus heeft in zachte bewoordingen zijn afkeuring uitgesproken over het misbruik van kinderen door religieuzen.
Het benoemen van Jezus tot deel van de drie-eenheid die God is, is voor mensen onbegrijpelijk. Toch voel ik mij gelukkig in mijn warme deken die ik het overgehouden aan mijn rijke roomse jeugd.

Wim Duzijn 30-08-2010
Beetje vreemde stelling: Jezus tot god uitroepen is voor mensen onbegrijpelijk. Het waren toch doodgewone mensen die Jezus (en ook zichzelf) een goddelijke status gaven. En als dat zo is dan kan je zo een doodgewone mensendaad toch ook weer ongedaan maken?

Hetzelfde geldt voor de Hebreeuwse bijbelverhalen. Dat waren doodgewone mythen uit de Arabische wereld die zo heel ineens door doodgewone mensen tot 'woord van god' werden uitgeroepen. Daar mag je als doodgewone menselijke tegenstander toch 'nee' tegen zeggen...?
En dat religie je via rituelen warmte kan geven ontken ik helemaal niet. Het gaat mij er om dat je moet voorkomen dat uit naam van god een mens de wereld van de kille, veroordelende 'priesterlijke' afwijzing wordt aangeboden.

ghijsa 30-08-2010 14:31
Bhagwan kende geen meester, alleen maar volgelingen. Geen meester hebben om naar toe te kunnen, dat heeft al gauw iets triest. Je kunt dan niet zelf kiezen om een anarchist te zijn en gaat op zoek naar een placebo. 7 auto's voor Bhagwan, 7 Rolls.

ghijsa 30-08-2010 14:34
Een anti-priester zijn, wat een ellende Ik stel me voor dat het zou zijn alsof ik een ant-vrouw zou zijn in al mijn vrouwelijkheid.

Wim Duzijn 30-08-2010 14:48
Wat een belachelijke stelling GHIJSA: "geen meester kennen maakt een triest figuur van je..." Daarmee veroordeel je al die mystieke denkers die een direct contact met 'het goddelijke' (Rumi spreekt simpelweg over de liefde) nastreven.
Het hangt er trouwens vanaf hoe je het begrip 'meester' definieert: iemand die belangrijker is dan de kennis die hij uitdraagt, of gewoon een bemiddelaar, iemand die iets doorgeeft en daarna vertrekt.
Nietzsche wijst erop dat volgeling zijn helemaal niet erg is, maar dat volgeling blijven de dood van de vrije geest betekent.
Ik heb niks tegen meesters. Ik heb als jongetje op de lagere school veel meesters gehad en ik was er altijd dikke vriendjes mee. Ze zijn allemaal verdwenen in de anonimiteit terwijl de kennis is gebleven. En daar is niks mis mee. Er zou pas iets mis zijn als ze nu ineens tevoorschijn zouden komen en roepen: "In de bank, handen over elkaar, ik ben de meester.."
En dat is precies wat imams, rabbijnen en andere conservatieve priesters doen. Steeds maar schreeuwen: "in de bank en handen over elkaar.." Altijd de gehoorzame slaaf zijn van de vals-morele autoriteit.

Wim Duzijn 30-08-2010 14:50
De stelling dat anti-priester zijn net zoiets is als 'anti-vrouw zijn als vrouw' is ook absurd, GHIJSA. Het lijkt wel of je de REDE overboord hebt gekieperd, vanuit een soort pesterige eigenwijsheid. Ben jij soms ook 'religieus"?

ghijsa 30-08-2010 15:06
Bhagwan had kennis kunnen verwerven via het medium volgeling maar dat is een hele tegennatuurlijke weg. Een rotspad dat voor maar weinigen toegankelijk is, omdat je, als bij een processie, steeds weer een aantal rotsblokken naar beneden dondert en ze zijn ook altijd stijl. Het is een metafoor maar toch.
Je kunt wel alles als 'belachelijk' kenmerken maar ergens zul je toch grenzen moeten trekken en de jouwe ontgaan mij ten ene male.

ghijsa 30-08-2010 15:10
Ik ben niet religieus maar ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik wel eens als zodanig ben aangezien. Met mijn zusjes logeerde ik ooit in een hotel, we hoorden iemand zeggen: dat zijn zusters. Vandaar was het nog maar een kleine stap ons als nonnen te bestempelen.

Wim Duzijn 30-08-2010 15:18
Tja, ik ben erg tolerant, maar als je doodgewone nonsens als 'redelijkheid' wilt verkopen dan ben je echt ver heen... Ga een glaasje wodka drinken in de kroeg, denk ik dan bij mezelf...
In de jaren zestig wilden studenten (alfamannetjes) dit soort opvattingen in de praktijk brengen. De hoogleraar mocht niet meer hoog zijn en samen met de studenten het pad van 'de Marxistische Meester' volgen. Die 'volkse' democratie - die in feite elite- of partijdenken was - heeft mij niet bijzonder gelukkig gemaakt... Ze hadden - wat mij betreft - beter geen morele meester kunnen hebben.

ghijsa 30-08-2010 15:32
Wodka doet me erg aan Gurdjieff denken als het ook drie glaasjes wodka mogen zijn lees ik in het Russisch voor uit zijn werken.

svara 30-08-2010 15:36
realisatie blijft mensenwerk blijkt ook hier. het is dan ook geen wonder dat ik me telkens weer verwonder. ook over mezelf hoor niks menselijks is me vreemd.
osho lees ik graag. de humor, de vrijheid die ik daarbij voel, daar wordt ik altijd blij van zoals eerder gezegd...

Wim Duzijn 30-08-2010 15:59

Ik ben een gul mens GHIJSA. Jij je wodka,. Ik een vriendelijke aangeschoten vrouw met rode blosjes op de wangen...
En Russische praatjes zeggen me natuurlijk helemaal niks, ik versta geen Russisch, behalve wanneer ze losgemaakt worden uit de woordensfeer en gekoppeld worden aan muziek, een priesterloze wereld die je 'mystiek' zou kunnen noemen...

Gurdjieff was een vreemde man.Geen mysticus, iemand die de mensen het pad naar de liefde ('de weg van het hart') wijst, maar een man die via allerlei ingewikkelde oefeningen en op dwang gebaseerde therapieën zijn volgelingen aan zich wilde binden.
"Mensen", zo redeneerde hij, "hebben een ingebouwde weerstand tegen bewustwording, en daarom moeten ze een autoritaire meester hebben..."
Ik heb hem nooit horen praten over 'zijn meester', dus wat maakt hem belangrijker dan de Bhagwan, een man die mensen niet aan zich wilde binden en die op een zeer kinderlijke wijze (niet echt getuigend dus van mannelijk-Calvinistische autoriteit) dure auto's aan het sparen was?

Wim Duzijn 30-08-2010 16:03
OSHO was gewoon een intelligente en bij tijden ook kinderlijke en humoristische vent, die met zijn (in mijn ogen infantiele) autoverslaving aantoonde dat hij een doodgewoon mens was.
De o zo chaotische RAMSES SHAFFY voelde zich naar eigen zeggen erg vrij en stabiel in de aanwezigheid van de man. Dan ga je toch echt denken: waren er maar meer van dat soort eigenzinnige mensen die in staat zijn op een rebelse wijze de chaos te bedwingen. Geen meesters of priesters dus, maar doodgewone mensen die in staat zijn chaotische mensen de bij priesterloze liefde horende gevoelens van rust en veiligheid te bieden.

Theo 30-08-2010 19:15
Doorgaans sla ik artikelen/blogs over religie over. In mijn autobiografische serie heb ik nog 'ns teruggeblikt naar m'n gelovige tijd. Lijkt nu zo onwerkelijk. Denk wel dat in alle religies, stromingen er voorgangers (moeten) zijn. In een cultus past hiërarchie, de kaste van ingewijden. Een gedemocratiseerde religie lijkt me een contradictio in terminis..

Wim Duzijn 30-08-2010 23:15
Wat jij religie noemt THEO, is volgens de Bhagwan ANTI-religie, omdat de Bhagwan de mening is toegedaan dat echte religie nooit in dienst kan staan van welk establishment dan ook..
Jij stelt je op het standpunt van een in wezen theocratische maatschappij die eist dat machthebbers de religie controleren.
Op grond van die aanname werd in de 4e eeuw door de keizerlijke elite (denk aan de christelijke keizer Constantijn) de Roomse religie in het leven geroepen als antwoord op de GNOSIS, die in zekere zin een gedemocratiseerde religie was, met inspraak, gelijkwaardigheid van vrouwen, roulerend leiderschap, vrije bestudering van alle geschriften, etc...
Die vrije vorm van religie wordt door conservatieve Roomse prelaten nog altijd gezien als een onvolwassen, ja zelfs puberale, afwijking van 'de norm' (de Roomse norm dus).

Theo 31-08-2010 10:11
Wim, ik zie het toch anders, op basis van feiten en niet van (voor)oordelen.

Wim Duzijn 31-08-2010 11:02
Vooroordelen zijn altijd aanwezig. De kijk op het leven wordt sterk beinvloed door de positie die je binnen dat leven inneemt THEO.
Wie in de rotzoo zit en zichzelf een gevangene voelt in een door priesters gedomineerde wereld zal streven naar vrijheid. Degenen die een bevoorrechte positie in het leven innemen en die in een grote luie stoel in de zon liggen na te denken over eigenlijk helemaal niks mompelen altijd: "Maak je niet zo druk..."
Waar het binnen een wijsheidwereld om gaat is dat de dwang van het dualisme wordt doorbroken, concreet gesteld in dit geval dus: er aan meewerken dat de vrolijken ("maak je niet zo druk joh..") de moeite nemen de sfeer van pessimisme die de vals-autoritairen in stand houden te doorbreken.
Egoisme versus compassie, zou de Boeddha zeggen, een man die ik niet echt bewonder, omdat compassie weinig voorstelt wanneer je er geen sociale boodschap aan verbindt.
Wat dat betreft is het evangelie een beter verhaal dan het Boeddhaverhaal. Geen oproep om te bidden op een matje, maar een oproep om daden te stellen die niet verwijzen naar priesters, maar naar waarden waaraan mensen zich kunnen binden...
Lang leve Allah, de genadevolle en compassievolle, dus... Kiezen voor een god die verwijst naar mensvriendelijke waarden.
En weg met genadeloze en compassieloze priesters..., luitjes die in het evangelie farizeeën, letterknechten en slaven van de waarde(n)loze wet worden genoemd.