Eenling worden in een
Schijn-DemocratieDe Absoluut Goede Geert Wilders
over mensen met een godcomplex
VK-blog van donderdag 3 april 2008 door Wim Duzijn


In zijn VK-blog van 02 april vraagt Jan-Willem van Waning zich af hoe Geert Wilders aan zijn steeds onverzoenlijker anti-islam houding is gekomen. De door hem weergegeven citaten laten aan duidelijkheid weinig te wensen over.

"In het portret dat in NRC Handelsblad van 29/30 maart van hem is geschetst ('Liberaal jihadist: hoe Geert Wilders Geert Wilders werd', door Herman Staal en Derk Stokmans), staat:
Nieuw is zijn belangstelling voor de islam niet. Als puber woonde hij een jaar in Israel, en werkte er in een kibboets. Maar hij bezocht ook andere landen in het Midden-Oosten...
De moslimlanden fascineerden hem, maar op Israel werd hij verliefd...
Wilders is "een vriend van Israel", zei de persattaché van de ambassade in Den Haag vorige week nog..'.
Volgens VVD'er Robin Linschoten is de onverzoenlijke anti-islamkoers die Wilders heeft ingeslagen niet gevoed door overtuiging: "Hier zit geen ideologie achter. Sterker: Geert kennende weet ik zeker dat dit helemaal niet zijn eigen standpunt is. Hij wil via rabiate standpunten groot en machtig worden...".

Sleutelwoorden zijn:
1. Liefde voor Israel, niet de democratie Israël, maar Israël gezien als 'joodse staat' - door Van Weteringen 'filosemitisme' genoemd (op zijn kop gezet antisemitisme), en
2. Het verlangen groot en machtig te worden (een verlangen dat geen principes verdraagt, zodat gekozen moet worden voor een goed makende anti-intellectuele ideologie die het principe ontkent).

In dit VK-blog, waarin de wereld vanuit astro-anarchistisch oogpunt wordt bekeken, ga ik uit van de stelling dat we in een wereld leven die in bijbelse termen uitgedrukt 'de wereld van de zondeval' genoemd kan worden.
Die zondige wereld is heel simpel uitgedrukt de wereld van de giftige moralist die - omdat hij gelijk wil worden aan God - de kinderlijke wereld van het anarchistische paradijs wordt uitgejaagd.

Weinig christenen willen inzien dat het paradijs, waar mannen en vrouwen naakt rondwandelen zonder dat ze de behoefte voelen elkaar het op exploitatie van mensen gerichte bordeel in te jagen een zeer vroege vorm van anarchistische beeldvorming is, die de bedoeling heeft de mensen te waarschuwen voor de overgave aan welke vorm van giftig moralisme ook, omdat moralistisch gif altijd in dienst staat van de wereld waar de giftige moralist de mens voor wil waarschuwen: een wereld waarin de een de ander op volmaakt principeloze gebruikt en misbruikt, zonder dat er ooit sprake is van enige vorm van gewetenswroeging, omdat de giftige moralist weigert aan wie dan ook verantwoording af te leggen.
Alleen hijzelf is (als was hij God zelf) belangrijk - alle anderen kunnen - zoals Geert Wilders het herhaaldelijk uitdrukt - 'de pot op'.

De 'jullie kunnen allemaal de pot op' filosofie wordt het duidelijkst weergegeven in de zionistische geschriften van Vladimir Jabotinsky, een liberaal-anarchistisch ingestelde revolutionair (vanwege zijn liefde voor het Italiaanse fascisme wordt hij ook wel een anarchofascist genoemd), die net als Geert Wilders de vrijheid van het individu erg belangrijk vindt, maar desondanks niet in staat is in mensen die niet tot de eigen groep behoren (in zijn geval 'de joden') personen te zien die op grond van het feit dat ze een eigen vorm van individualisme willen opbouwen gelijke rechten hebben.
Individualiteit is bij Jabotinsky 'joodse individualiteit'.
Alleen als jood (hier gedefinieerd als 'een nationalist met een godcomplex') kun je een vrije persoonlijkheid zijn en dat komt omdat aan Zion gebonden joden het recht hebben alles wat kwaad is om te zetten in 'het absoluut goede'.
De joodsorthodoxe (of Ezra-istische) claim op goddelijkheid (God heeft van ons morele wezens gemaakt) geeft de liberale anarchist Jabotinsky een excuus om het egoïstisch-liberale verlangen naar maximale vrijheid om te zetten in het als moreel zuiverend ervaren verlangen 'de joodse mens' te bevrijden.
Die bevrijding eist dat al diegene die het verlangen naar vrijheid in de weg zitten (de vorming van een morele superstaat waarin niemand en niets ook maar iets te zeggen heeft over de absoluut goede inwoners ervan) radicaal uit de weg moeten worden geruimd.

Het is die instelling die nog altijd fanatieke zionisten (en hun protestants-christelijke bondgenoten in Amerika) beweegt.
Ze willen absoluut goede mensen zijn, mensen die verplicht zijn ‘het kwaad' (in een verabsoluteerde vorm) te bestrijden, hetgeen betekent dat niemand hen ter verantwoording mag roepen.
Zegt een Amerikaanse presidentskandidaat (zoals Barack Obama het deed) dat hij het rechtse zionisme (het zionisme van Jabotinsky) afwijst, dan valt alles wat rechts is over hem heen en dan wordt de wereld onmiddellijk te verstaan gegeven dat de staat Israel een staat is waarin elke wereldse machthebber dient te buigen - zoals een gelovige neerbuigt voor de troon van God...

Het spreekt vanzelf dat al diegenen die diep in zichzelf het verlangen koesteren een soort halfgod te worden in deze absoluut goede staat een bron zien van diep en intens geluk.


God complex - Definities

A God complex is a delusional self-image based on uncontrolled narcissism, overblown arrogance and a need to have control, humiliate and at times mock other people in a way that makes them feel inferior or unworthy. (Leah Lee

A God complex is an unshakable belief characterized by consistently inflated feelings of personal ability, privilege, or infallibility.
A person with a god complex may refuse to admit the possibility of their error or failure, even in the face of irrefutable evidence, intractable problems or difficult or impossible tasks.
The person is also highly dogmatic in their views, meaning the person speaks of their personal opinions as though they were unquestionably correct. Someone with a god complex may exhibit no regard for the conventions and demands of society, and may request special consideration or privileges.(Wikipedia)

Binnen de planetenwereld van de astrologie wordt de neiging jezelf goddelijke kwaliteiten toe te kennen toegewezen aan de negatieve invloed van de hemellichamen Pluto (dwang, macht) en de Zon (idolatrie, narcisme).
Opmerkelijk is dat het programma New Age Astrologie - een programma dat met een geheel eigen en zeer betrouwbaar aspectensysteem werkt (marges kleiner dan 1 graad) - zowel in de horoscoop van Jabotinsky als in de horoscoop van Geert Wilders een negatief Zon-Pluto-aspect aangeeft. Dat aspect (ik noem het bij tijden 'het Ahriman-aspect') kan grootheidswaan veroorzaken, maar het kan ook wijzen op het tegendeel, namelijk dat men zelf het slachtoffer wordt van grootheidswaanzin (negatieve Zon) en laster (negatieve Pluto).
Het feit dat Geert Wilders de extreem-rechtse krachten in Israel niet afwijst duidt erop dat hij grootheidswaanzin in mensen niet afwijst...


Reacties

Klaverblad 03-04-2008 15:55
Eindelijk eens een aanvullende beschouwing. Aanbevolen!

Wim Duzijn 04-04-2008 10:53
Bedankt voor de aanbeveling KLAVER. Serieus zijn (in de positief-spirituele betekenis van jezelf opstellen aan gene zijde van goed en kwaad) wordt in het algemeen niet op prijs gesteld binnen een wereld waarin de primitieve moralist het voor het zeggen heeft.

Jasper 06-04-2008 18:57
En dat maakt Wilders in mijn ogen nog gevaarlijker. Iemand die vindt dat de Nederlandse grond/burgerrechten voor een bepaalde groep (de moslims) niet gelden (nl. geen nieuwe moskeeën meer, burqa en koran verbieden) en dat de mensenrechten ook niet altijd opgaan (het joodse volk als 'absoluut goede' kan het palestijnse als 'absoluut kwade' behandelen hoe het wil) hoort naar mijn mening niet in de politiek thuis. Een anti-politicus en anti-democraat.
Gekoppeld aan zijn plutonische, nietsontziende machtswil (wilders lijdt aan een zon-pluto conjunctie) en een onvermogen tot begrenzing/maatvoering (maan conjunct jupiter) is het einde zoek.

Wim Duzijn 07-04-2008 11:34
Jij bent een van de weinigen JASPER die de astrologische kijk op de wereld serieus durft te nemen.
Ik denk dat de meeste bloggers hier vanuit een soort angst voor de realiteit de astrologie, gezien als ontmaskerende wetenschap en levensleer, in het verdomhoekje plaatsen,. terwijl serieus onderzoek van materiaal dat als grondslag van ons morele denken wordt beschouwd aan kan tonen dat juist dat gevreesde astrologische wereldbeeld de bron vormt van wat rechtse mensen 'het joods-christelijke denken' noemen.

Het Zon-Pluto-aspect waar jij naar verwijst brengt negatieve Zon-invloeden (een ziekelijk verlangen naar grootheid, de onstuitbare wil om in het middelpunt van de belangstelling te staan, etc) in contact met negatieve Pluto-invloeden (de wil om de eigen visie op het bestaan dwingend op te leggen aan anderen).
Juist omdat kleinburgerlijk moreel denken het relativeren van al die negatieve verlangens onmogelijk maakt (wat negatief is wordt 'goed' gemaakt) ontstaat er een wereld waarin blinde krachten alles wat gewoon menselijk wil zijn gaan overheersen.
Wat meer aandacht besteden aan het paradijsverhaal in de opvoeding lijkt me daarom een nuttige zaak:

"God plantte een tuin in Eden, tegen het oosten, en daar plaatste hij de mens. Uit de bodem liet hij allerlei geboomte ontspruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed als voedsel, en ook de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad... En God legde de mens het volgende gebod op:
Van elke boom van de tuin mogen jullie eten, maar van de boom van kennis en goed en kwaad mag niet gegeten worden, want zodra iemand daarvan eet zal hij onherroepelijk sterven..."

Jasper 17-04-2008 01:38
Ja, de angst voor het irrationele zit de mensen diep ingebakken. Persoonlijk vind ik het niet meer nodig om astrologie wetenschappelijk te funderen; een positivistisch wereldbeeld is tot op zekere hoogte bruikbaar maar doet de werkelijkheid ook altijd geweld aan. Zo lang zogenaamd wetenschappelijk denkende mensen dat erkennen, en geen uitspraken doen over astrologie, filosofie of metafysica vind ik het verder prima :).
IMbt. het paradijsverhaal: bedoel je dat het kleinburgerlijke denken te vergelijken is met de toestand vóór het eten van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad? Of interpreteer ik je woorden nu verkeerd..

Wim Duzijn 17-04-2008 16:30
De boom van kennis van goed en kwaad wijst naar mensen die heel het leven via - veelal irrationele - wetgeving willen reguleren. Als Geert Wilders de Sharia afwijst, wetgeving die alles wat een mens doet aan regels wil onderwerpen, zelfs wil bepalen bijvoorbeeld hoe je poepen moet, dan istaat hij aan de kant van een God die zegt dat je van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad moet afblijven.
Het tegendeel van die Moraal-boom is de Boom van het Leven.
Die tegenstelling Leven versus Moraal vind je ook terug in het evangelie, waar Jezus zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is en waarin hij zich distantieert van de strenge antiliberale mannen van de joodse wet.

Het kenmerk van elke vorm van fanatiek ideologisch denken is dat de moraal niet in dienst staat van de vrijheid, maar van het recht van dictatoriaal ingestelde mensen dwangmatig de eigen idealen op te leggen aan anderen. "Als IK vrij ben, dan is de ander ook vrij, omdat IK het goede wil."
Dat IK-idee zou inderdaad een bron van vrijheid kunnen vormen wanneer het een ruim, allesomvattend IK was (goddelijk dus, in de zin van IK BEN ALLES WAT BESTAAT).
Het probleem is dat de zich god wanende fanatici vaak erg kleine, bekrompen ikjes bezitten, die weinig anders kunnen dan de veel ruimere en vrijere wereld van een ander aan stukken slaan...