Eenling worden in een
Schijn-DemocratieNiet Voor Vrijheid
VK-blog van donderdag 7 juni 2007 door Wim DuzijnCharley Reese, Conservatief Journalist


NOT FOR FREEDOM

"Why did we go to war in Iraq?
Because the president hated Saddam Hussein; because the Israeli lobby wanted us to; because the crazy neoconservatives had the insane idea that the Middle East could be democratized at the point of a gun; because oil companies and other corporations lusted for profit.
Missing is any threat to the safety and freedom of the United States, a threat no Iraqi ever made or ever had the capability of carrying out.
So, if you don't want to say the kids are dying for nothing, you can say they are dying for Halliburton, for ExxonMobil, for the president's ego, for a cockamamie theory of a bunch of academics, for Israel, for money or for oil.
What you cannot truthfully say is that they are dying for freedom." Charley Reese, Amerikaans journalist, 5-6-2007

"We are not afraid to entrust the American people with unpleasant facts, foreign ideas, alien philosophies, and competitive values. For a nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people...
The wave of the future is not the conquest of the world by a single dogmatic creed but the liberation of the diverse energies of free nations and free men..." John F.Kennedy, 1963


De Schone Schijn

Het grote probleem voor mensen die de woorden 'geestelijke ontwikkeling' serieus nemen is de permanente aanwezigheid van sadistische oplichters en bedriegers die met behulp van doodgewoon bedrog de schijn willen wekken dat zij verstandige, inteligente, ontwikkelde mensen zijn.
Het principe van 'de ketterjacht' of 'het zondebokprincipe' - zaken waar zogenaamd 'vrije mensen' nooit iets mee te maken willen hebben - is op die werkelijkheid gebaseerd.
Het gevolg daarvan is dat eerlijke mensen altijd aan de zijlijn staan, voorzien van een klein herkenningsbordje waarop de tekst 'ik ben gek' geschilderd is.

In een werkelijk vrije wereld zouden al die mensen die zich vrij, verstandig en ontwikkeld noemen opkomen voor een gek verklaarde buitenstaander.
In een wereld echter waarin vrijheid niks anders is dan 'slaaf van de waanzin' mogen zijn wordt een van de algemene norm afwijkende eenling domweg aan het kruis gehangen.

Dat is de ware betekenis van het evangelieverhaal dat door christelijke regeringsleiders met de mond wordt bewonderd - beleden zelfs...
Ze willen allemaal christen zijn, een discipel van jezus, maar pas op wanneer iemand hen 'het christusschap' aanbiedt - geen meeloper zijn dus, maar zelfstandige denker; dan blijken ze doodgewone mensenhaters te zijn die de handen in een grote bak met water dopen terwijl ze wanhopig de duistere, door de Romeinse machthebber Pilatus uitgesproken woorden 'WAT IS WAARHEID?' prevelen...


Reacties

Mephisto 09-06-2007 14:05
Vandaag bent u mijn held. Ik lig hier bijna rollend van het lachen naast mijn kruk: "Het gevolg daarvan is dat eerlijke mensen altijd aan de zijlijn staan, voorzien van een klein herkenningsbordje waarop de tekst 'ik ben gek' geschilderd is."
Waar, zo waar!

Wim Duzijn 09-06-2007 15:28
Leuk. Een compliment van 'de duivel'...
Dat bevalt me wel MEPHISTO.
Nu hoef ik tenminste niet meer bedelend voor een kille, sombere, door heiligen bewaakte hemelpoort te staan...


Aanvullende info:
Ik en Marginaliteit

Het begrip 'marginaliteit' (simpel gesteld: 'randfiguur' of 'randgroep' moeten zijn) heeft in mijn leven een grote rol gespeeld.
De grote breuk met 'de anderen' vond plaats in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Nog altijd ervaar ik die merkwaardige ingreep in mijn bestaan als een met raadselen omgeven gebeurtenis, een soort opgedrongen vreemdelingschap, dat gepaard ging met een bijzonder onaangenaam bestraffingsproces, waarvan de kerm was en is dat 'de buitenstaander' gehaat dient te worden.
Wie zoiets meemaakt, wie een zee van blinde haat ontmoet die aangepaste anderen blindelings over hem uitstorten, die zal nooit meer begrip kunnen opbrengen voor wat aangepaste kleinburgers 'de fatsoensmaatschappij' noemen.
Wie het uitstoten en haten van onschuldige mensen 'fatsoenlijk' noemt deugt niet.
Hij is blind voor de krachten waaraan aan de groep gebonden mensen zich volkomen onwetend uitleveren. Hetgeen voor mij de reden is in alles wat ik doe en zeg te wijzen op het belang van wat intellectuelen 'het relativeren' noemen.

Zo een relativeringsproces wilde de literatuurscriptie zijn die een driejarige sociologiestudie aan de Universiteit van Utrecht afsloot.
Wie de rede van de eenling belangrijker vindt dan het sadisme van blinde meerderheden wordt aangeraden een bezoekje te brengen aan de pagina waarop mijn lLiteratuurscripte (Sociale verandering, Sociale beweging en marginaliteit) in zijn geheel te lezen is....