Eenling worden in een
Schijn-DemocratieOpium Van Het Volk
VK-blog van vrijdag 24 augustus 2007 door Wim Duzijnbrief aan de redactie van de Volkskrant,
28 februari 1992, vrijheidsloze dag

Deze week een tweetal opmerkelijke berichten aangetroffen in de Volkskrant:
Eerst André Roelofs die de stelling verdedigt dat zich in Israël een scheiding der geesten dient te voltrekken: Tussen degenen die bereid zijn compromissen te sluiten en diegenen die zich "vastbijten in een houding die ervan uitgaat dat het joodse volk voorbestemd is tot eeuwig lijden en tot eeuwige onverzoenlijke strijd."
En daarna een uiterst merkwaardig betoog van Hugo Brandt-Corstius, die in zijn wekelijkse Battus-column de lezer bestookt met allerlei vreemde uit de Griekse en Egyptische mythologie afkomstige namen, en die tegelijkertijd - het kan niet op - ook nog tijd heeft om een 'theoretisch-literair-interpreterende' beschouwing te wijden aan het boek 'Nooit Meer Slapen' van W.F. Hermans.

Het boek 'Nooit Meer Slapen' heb ik jaren geleden gelezen. Ik studeerde in Amsterdam. De jaren zeventig waren begonnen en iedereen was links. Zelfs de uiterst nette en fatsoenlijke jongens en meisjes van de Volkskrant, die zich nu ‘joods' noemen, waren overtuigd marxist (dus atheist) en ze droegen vol overgave de mening uit dat godsdienst moet worden afgewezen, omdat het een roesmiddel is dat het volk in slaap sust. Marx noemde de godsdienst immers: "opium van het volk..."
De - ondanks zijn voorliefde voor rationeel ogend nihilisme - esoterisch ingestelde schrijver Willem Frederik Hermans ('ik ben een eenoog in het land der blinden') werd door links-intellectuele anti-intellectuelen beschouwd als een fascist, want het marxisme van de linkse jaren-zestig-intellectuelen zat uiterst primitief in elkaar en iedereen weet wat primitieve geesten nodig hebben: een duivel en een zondebok, al het andere is volstrekt niet van belang.

De titel 'Nooit meer slapen' is in feite een marxistische titel, wanneer je bereid bent er een esoterische duiding aan te geven, zoals ik het in die tijd deed. 'Nooit Meer Slapen' ('ontwaakt verworpenen der aarde'), dat betekende volgens mij: "Gedoemd zijn voor altijd een bestaan als wetend mens te moeten leiden", iemand die niet meer zijn toevlucht kan nemen tot de religieuze en ideologische schijnwaarheden van de mensen met de kleine denkramen, de kleinburger of 'de bourgeois'.
Zeer marxistisch dus, waaruit een zinnig mens de conclusie kan trekken dat de jaren-zestig-marxisten - die blindelings achter de meest gewelddadige communistische leiders aansjokten - eigenlijk helemaal niet marxistisch waren, maar doodgewone opium-schuivers, die een dutje wilden doen...

In die wilde Amsterdamse jaren, waarin ingedutte linkse opiumschuivers revolutie aan het maken waren, ben ik begonnen met schrijven, dat wil zeggen: het op papier zetten van een reeks pijnlijke, eenzame en verdrietige ervaringen, die me tot een permanent buitenbeentje hebben gemaakt, omdat ze geleid hebben tot een proces van bewustwording, een esoterisch stervensproces, dat ik later heb vastgelegd in het prozawerk Het Grote Sterven.
Dat prozawerk heeft een tocht langs diverse uitgeverijen gemaakt.
Twee uitgevers motiveerden hun afwijzing. Meulenhoff stelde dat het werk genoeg kwaliteit bezat maar dat het commercieel gezien een onhaalbare kaart was.
Bert van Dien, als 'reader' verbonden aan de Amsterdamse uitgeverij Prometheus, reageerde na lezing van het manuscript als volgt: "Uw filosofie, levensleer kon mij niet bekoren...."
Een beetje vreemd vond ik die redactie. Zoiets verwacht je niet. Prometheus is namelijk volgens de mythologie iemand die het vuur van de goden steelt, teneinde de mens tot leven te wekken.
Maar in Holland is alles mogelijk! Daar neemt men pessimistische eenlingen het vuur, de liefde en de geestdrift af, alleen maar om de kleinburgerlijke goden en idolen warm te kunnen houden. Daar duwen aan het doen verslaafde collectivisten het volk een pijp met opium in de mond, en daar zijn de intellectuelen op een vals-optimistische wijze anti-intellectueel.


Hermans & Esoterie: Waarom slapen jullie?
Christus in de Hof van Olijven

(39) Toen hij naar buiten ging, begaf hij zich volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg; en ook de discipelen volgden hem.
(40) Op de plaats aangekomen zei hij tot hen: "Blijf bidden, opdat jullie niet in verzoeking worden gebracht".
(41) En hijzelf verwijderde zich ongeveer een steenworp van hen en knielde neer en ging in gebed, (42) terwijl hij zei: "Vader, indien U het wenst neem dan deze beker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschiede".
(43) Toen verscheen hem een engel uit de hemel die hem sterkte.
(44) Maar in hevige smart gerakend, vervolgde hij zijn gebed nog vuriger; en zijn zweet werd als druppels bloed die op de grond vielen.
(45) En hij stond op uit zijn gebed, ging naar de discipelen en vond hen sluimerend van droefheid, (46) en hij zei tot hen: "Waarom slapen jullie? Sta op en blijf bidden, opdat jullie niet in verzoeking worden gebracht..."
Uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, vers 39-47


Reacties

Kanvas Tetrapool 24-08-2007 15:39
Quote:
"'Nooit Meer Slapen', dat betekende volgens mij: Gedoemd zijn voor altijd een bestaan als wetend mens te moeten leiden, iemand die niet meer zijn toevlucht kan nemen tot de religieuze en ideologische schijnwaarheden van de kleinburger. Zeer marxistisch dus, waaruit een zinnig mens de conclusie kan trekken dat de jaren-zestig-marxisten eigenlijk helemaal niet marxistisch waren, maar doodgewone opium-schuivers, die een dutje wilden doen!"
Logisch denken is niet uw sterkste kant, vrees ik.

Wim Duzijn 25-08-2007 09:40
Intelligent schelden (waar Hermans een meester in was) is niet uw sterkste kant.
Waarom niet gewoon opmerken dat ik een KLOOTZAK ben. Dan weet iedereen wat de bedoeling van deze reactie is, want mensen intelligent maken (blindheid opheffen) - hetgeen mijn intentie is - is bepaald niet uw bedoeling.
Als iets niet logisch is dan plaats je er logica tegenover. Niet zomaar een veroordelende zin die weinig meer is dan een hoopje poep.

Kanvas Tetrapool 25-08-2007 11:00
Nou, nou, waarom zo vijandig? Ik vind u geen klootzak, want ik ken u helemaal niet. Ik vind alleen dat bovenstaande redering aan alle kanten rammelt. Doe ermee wat u wilt. Nog veel succes met uw blog.


Wat 'nieuw links' niet wilde zien
Toevoeging 2021:

1. De Culturele Revolutie
Wikipedia info

De Culturele Revolutie begon in mei 1966, nadat Mao de beschuldiging had geuit dat de overheid geïnfiltreerd was door mensen die het kapitalisme wilden herstellen in China.
Mao beweerde dat zij vermomd waren als revisionistische marxisten, die uitgeschakeld moesten worden. Mao steunde de oprichting van Rode Gardes door Chinese jongeren. Via de Rode Gardes werden gematigde leiders buiten spel gezet, zoals Liu Shaoqi en Deng Xiaoping. In dezelfde tijd groeide de persoonsverheerlijking van Mao.
Miljoenen mensen werden vervolgd tijdens de Culturele Revolutie door de overheid en tribunalen en mishandelingen door de lokale Rode Gardes. Martelingen, strijdbijeenkomsten, gevangenschap, onteigeningen, straatmoorden en executies vonden plaats. Historisch erfgoed werd vernietigd door de Rode Gardes.
De stedelijke intellectuelen werden vanaf 1968 grotendeels gedeporteerd naar het platteland.
Pas na de dood van Mao en de arrestatie van de Bende van Vier in 1976 werd het beleid van de Culturele Revolutie daadwerkelijk geëindigd. In 1981 verklaarde de Communistische Partij van China dat de Culturele Revolutie negatieve gevolgen had voor de partij, het land en de bevolking.

2. Rode Khmer: de onbekende geschiedenis van Cambodja
Chantal Blog 2015

We gaan terug naar het jaar 1975. Nog maar veertig jaar geleden dus. Dat is het jaar waarin de zogenoemde Rode Khmer, onder leiding van Pol Pot, aan de macht kwam in Cambodja.
Gedurende drie jaar, acht maanden en twintig dagen hebben zij het leven van miljoenen landgenoten op de meest afschuwelijke manieren verwoest of er zelfs een vreselijk einde aan gemaakt.
In totaal hebben bijna 2 miljoen mensen het leven gelaten: ze zijn vermoord of redden het simpelweg niet door uithongering. En dat op een totaal aantal van slechts 7 miljoen inwoners.

Pol Pot wilde van Cambodja een natie maken dat volledig gericht was op het boerenleven op het platteland. Geen steden, geen hoog opgeleide mensen.
De Rode Khmer wilde steeds meer van het land innemen om zo de volledige macht te krijgen: zo werden de nog aanwezige inwoners van Phnom Penh in april 1975 gedwongen om naar het platteland te verhuizen, zonder ook maar enige bezittingen van waarde mee te mogen nemen.
Wie eenmaal op het platteland terecht was gekomen, moest zeven dagen per week 12 tot 14 uur per dag werken. De mensen leefden zeer primitief, met weinig eten en drinken en zonder eigen bezittingen. Dacht je dat veilig was als je werkte? Helaas niet.
Veel hogeropgeleide mensen, denk aan leerkrachten, artsen en monniken, of zelfs als je maar een bril droeg, werden alsnog geëxecuteerd of zwaar mishandeld. Vaak zonder enige aanleiding en nog vaker voor het bekennen van een vergrijp dat ze niet hadden gepleegd. Je werd zo vreselijk gemarteld tot je geen andere optie meer zag dan bekennen.