Eenling worden in een
Schijn-DemocratiePyschologie van de koude grond
Zwolle, 6 augustus 1995


Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus...
Hij wil rust, zij wil praten...

Dat is de conservatief-mannelijke stelling, die wordt geponeerd wordt door de Amerikaanse psycholoog John Gray, een man die het als zijn taak ziet de kille, vrouwvijandige joods-christelijke anti-cultuur, waar conservatief Amerika het monopolie op heeft, nog sterker te maken dan zij al is.
Rechtse gifblazerij dus. Psychologie in dienst van de ideologie. Uiterst gevaarlijk en uiterst hypocriet.

Het is merkwaardig dat rechtse mensen, die op zo een felle wijze de monopoliseringswoede van het communisme en het nationaal-socialisme veroordelen de monopoliseringsdrang van de giftige rechts-Amerikaanse sterkemannenideologie weigeren aan te vallen.

Staatskunst, staatswetenschap, staatsgodsdienst, staatspsychologie. Daar staat rechts Amerika voor. De rechtse Amerikaan is geen individu, maar een willoos onderdeel van de staat.
Die staat wil rust. En wie wil praten, die is in dat conservatieve (anti-intellectuele) wereldje een verwijfde miet...

Vanuit het oogpunt van de astrologie moet een dergelijke uitspraak absoluut van de hand worden gewezen. Astrologie is de ontkenning van het kleinburgerlijke vooroordeel dat wordt uitgedragen door de aanhangers van een rechts-christelijke wegwerpcultuur.
Atrologie kent de biologische begrippen 'man' en 'vrouw' niet. En wanneer de begrippen 'Venus' en 'Mars' worden gehanteerd, dan wordt onmiddellijk verwezen naar de beschrijvingen die al eeuwenlang aan deze twee planeten worden toegekend.

Volgens de astrologie staat de vrouwelijke planeet Venus voor rust, terwijl de actief-mannelijke planeet Mars het handelende doe- en veroveringsprincipe in de mens vertegenwoordigt.
Venus-mensen zijn dus - puur theoretisch gezien - gesteld op een vredige, harmonische sfeer, terwijl Mars-mensen daarentegen de actieven zijn, die alles in de praatgroep willen gooien, waar iedereen zich met iedereen gaat zitten bemoeien, een situatie waar gemoedelijke, naar rust en gezelligheid verlangende Venus-mensen een gruwelijke hekel aan hebben.
Venus verwijst naar gevoel en harmonie, sfeer en gezelligheid. Venus-mensen houden van een prettig gesprek in een vriendelijke, rustige omgeving, die mooi wordt gemaakt met behulp van snuisterijen, die vaak een nogal weke, zoetelijke uitstraling hebben.

Rechtse Amerikanen haten alles wat zoetelijk is en vrouwelijk is. Als zij over mannen praten dan zie je een gelaarsde schooier met een grote hoed op het hoofd en een stalen bord met bonen in de hand. Helemaal geen opstandig jongetje dus dat "Ik bid niet veur brune bonen""roept..
Dergelijke, zich stoer wanende bonenslikkers willen wat alle laffe, aangepaste kleinburgers willen: een sterke, viriele - dus niet verwijfde - man zijn, en ze weigeren de consequenties van die keuze te aanvaarden.

De consequentie van het sterke man willen zijn, worden op een treffende wijze onder woorden gebracht door Hillary Clinton in de zaterdag-editie van het Algemeen Dagblad.
Zij wijst erop dat het arbeidsklimaat in Amerika op het ogenblik een welhaast negentiende-eeuwse allure begint aan te nemen.
The Great Society is uitgegroeid tot een samenleving waar de sterke de zwakke terroriseert. Wie niet van Mars komt - zou John Gray zeggen - gaat onherroepelijk naar de haaien!

Mars-mensen verdragen geen kritiek. Zij willen wel praten, maar alleen wanneer dat praten een eenzijdig karakter mag hebben. Het praten van de Amerikaanse man heeft de vorm aangenomen van dicteren. De Amerikaan dicteert, en de ander heeft maar te luisteren. Wie ongehoorzaam is wordt er uit geflikkerd, die deugt niet: die is een vrouwelijke mietje, eentje die van Venus komt...
Die mentaliteit zou je ook de essentie van het zogenoemde Amerikaanse exceptionalisme kunnen noemen: "Ik ben groot en sterk en daarom ben ik de baas..."

Astrologisch gezien ben ik helemaal geen 'man van Mars'. Zon in het degelijke teken Steenbok en de Maan in het intellectuele teken Maagd.
In mijn horoscoop bevindt de ascendant zich in het dierenriemteken Weegschaal. Dat teken wordt beheerst door de vrouwelijke planeet Venus. Met andere woorden: 'Ik kom (astrologisch gezien) van Venus'. En dat betekent volgens John Gray dat ik in het sociale verkeer een onbedwingbare drang tot praten aan de dag leg.
Babbelend, kletsend en keuvelend ziet men mij dan ook door het land trekken. Overal houd ik de mensen aan omdat ik zo graag een praatje met hen wil maken.
Maar helaas, wat een pech, alle mensen die ik ontmoet haten Venus en daarom wil niemand naar mijn vrouwelijke Venus-ego luisteren, en dat komt dus (volgens Gray) omdat de hele aangepaste bende die het voor het zeggen heeft van Mars komt.

Moe van het liegen en het dictaten uitdelen ligt de rechtse, mannelijke horde op zijn dikke luie mannenkont.
De slechte zeikerdjes zijn verslagen, mompelen ze, niks geen gedonder meer van wijven en flikkers die met mannen willen praten...
Iets verschrikkelijkers dan praten is er niet...


Uit de flaptekst van het boek van John Gray: "Lang geleden hadden de Marsbewoners en de Venusbewoonsters gelukkige relaties, gebaseerd op wederzijds respect voor de verschillen die er tussen hen bestonden. Toen kwamen ze naar Aarde, en vergaten dat ze van verschillende planeten afkomstig waren...
Aan de hand van deze pakkende metafoor onthult John Grav een praktische manier waarop mannen en vrouwen hun relatie-kunnen verbeteren: door te begrijpen en te respecteren wat ze niet gemeen hebben..."Astrologisch commentaar, 1
Vrouwelijkheid komt van Venus
Zwolle, 9 augustus 1995

Een vrouw komt niet van Venus, de astrologie toont dat - via het opstellen van geboortehoroscopen - heel duidelijk aan,vrouwelijkheid echter, komt daar wel vandaan...
Om dat aan te tonen heb ik de geboortegegevens van het symbool van de jaren-vijftig-romantiek, Romy Schneider, opgezocht in het boek 'Cirkels, 800 horoskopen van bekende mensen', van Jan Kampherbeek.

De uitkomst is frappant: Zon en Maan bevinden zich in het dierenriemteken Weegschaal, een teken dat, zoals de astrologen dat zeggen, onder de heerschappij van de planeet Venus valt.
De twee horoscoophuizen die het karakter sterk beinvloeden (de witte huizen in het plaatje) vallen onder de dierenriemtekens Vis, Boogschutter en Tweeling, tekens die niet gecontroleerd worden door de planeet Mars.

Romy Schneider (Rosemarie Albach-Retty) kwam ter wereld in Wenen op 23 september 1938, om tien uur 's avonds (volgens een biograaf 'kort daarna').
Ze maakte in de jaren vijftig furore in de zoetelijk-romantische filmserie 'Sissi'.


Astrologisch commentaar, 2
Harry Truman kwam niet van Mars
Zwolle, 10 december 1994

Met idealisme en 'geloof' is het eigenaardig gesteld.
Wanneer je een tijdje bezig bent met het bestuderen van de astrologie, dan ga je steeds meer twijfelen aan de oprechtheid van mensen. Dan denk je voortdurend bij jezelf: 'Willen de mensen elkaar nu helpen, of proberen ze alleen maar op een blind-egoïstische wijze goede maatjes te blijven met het Noodlot?

Kijk bijvoorbeeld eens naar de horoscoop van de Amerikaanse president Harry Truman: Zon in Stier, Ascendant in Weegschaal en de 'heerser' van deze tekens, de planeet Venus, op een dominante plaats (huis 10).
In alle astrologische handboeken kun je lezen dat Venus een nogal 'onmannelijke invloed' uitoefent. Ijdelheid, lekker eten, mooie kleren, sensualiteit, en meer van dergelijke zaken, worden door astrologen steevast 'Venusiaans' genoemd.
En laat Harry Truman dat astrologische oordeel nou waarmaken...
Niks geen gezwam dus over "Ik kom van Mars, dus ik moet het leger in en een motorfiets kopen", zoals de psycholoog John Gray dat van Amerikaanse staatsburgers eist. Nee, heel eigenwijs een eigen wereld ontwikkelen waarin de wet van de kleinburgerlijke nepwetenschappers helemaal niet geldig is.
De werkelijkheid trekt zich van nep niks aan. Harry was in zijn jeugd een klein, onmannelijk en bijziend ventje dat overheerst werd door zijn agressieve moeder en toen hij groter werd kocht hij geen leren laarzen maar opende hij, kort na de eerste wereldoorlog, een Herenmode-zaak. Een Amerikaans Bartje, zou je kunnen stellen, een ventje dat niet voor 'brune bonen' bidt...

Nog een (voor?)oordeel: De planeet Jupiter (in de horoscoop van Truman dominant geplaatst aan de top van de horoscoop, naast Venus) staat volgens astrologen voor eerlijkheid en 'fair play'.
In 1948 ging Truman de verkiezingen in met een programmapakket dat de naam 'Fair Deal' droeg...
Toeval? Of maakt de mens keuzes die in feite al voor hem gemaakt zijn?

En ja, tenslotte die fameuze atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Je hoort er weinig meer over, terwijl we met boeken over de wandaden van 'slechte' mensen worden doodgegooid. Maar het was toch echt een daad die gruwelijke, monsterachtig agressief was, een vorm van wreed, destructief gedrag die nauwelijks te rechtvaardigen valt.
Waarom bommen gooien op dichtbevolkte gebieden? Waarom niet kiezen voor een demonstratie van macht, in dienst van de preventie?
Want dat is de ware functie van niet aan de planeet Mars gebonden macht: de bevestiging van het pragmatische (Saturnale) principe dat 'voorkomen beter is dan genezen'.

Wanneer we de horoscoop van Truman bekijken, dan worden we geconfronteerd met negatieve Pluto-aspecten, die zich herhalen op momenten die gekenmerkt worden door 'destructief geweld'.
In zijn horoscoop bevindt Pluto zich samen met de Zon in het zogenoemde Schorpioenhuis (huis 8).
De planeet Pluto hoort bij het teken Schorpioen. Net als de overige Watertekens, Kreeft en Vis, wil de Schorpioen graag mensen helpen. Maar hij doet dat vaak op een nogal bijtende, destructieve en 'snijdende' wijze.
Soms is dat helpende geweld zinvol. In een ziekenhuis bijvoorbeeld, waar chirurgen op een 'destructieve' wijze mensen die door een nog harder en wreder lot getroffen zijn beter proberen te maken, een activiteit waarbij je de zachte, medelijdende mensen, die alleen maar een potje gaan zitten huilen, kunt missen als kiespijn.
Maar meestal is het helpende geweld volmaakt zinloos en heeft het alleen maar ten doel de blind-handelende mens in staat te stellen op een gewetenloze wijze een moralistisch (dus 'behulpzaam'!), maar zeer demonisch bestaan te leiden.

Het lijkt me helemaal niet zo gek om daar af en toe eens over na te denken. Vooral nu in Amerika de 'goede', uiterst 'behulpzame' Republikeinse mensenredders de macht in handen genomen hebben.
Republikeinen willen graag 'positief denken'. Hetgeen natuurlijk grote flauwekul is in een wereld die gebouwd is op het negatieve beginsel van 'de schaarste'.
'Wie de handen uit de mouwen steekt en zich positief opstelt komt er wel..', zeggen ze Maar dat is gewoon een leugen.

Wie van het leven een domme loterij maakt, die dient zich ook te realiseren dat er maar één enkele gelukkige is die de hoofdprijs wint...
In het Amerika waar mannen van Mars komen zijn degenen die van Venus komen zelden de grote winnaars. Tenzij ze zich, zoals Harry Truman dat deed, tot slaaf maken van een gewelddadige, destructieve (mannelijke) machtscultuur...