Eenling worden in een
Schijn-DemocratieWie mens wil zijn is gek - deel 1
VK-blog van dinsdag 5 mei 2009 door Wim Duzijn


"Indien Christus geen Godheid is, dan is het evangelie een aanfluiting voor ons allemaal...
Ik heb dikwijls gezegd dat Jezus Christus een samenstelling was uit het beste van hemel en aarde, en geen verwijfde derderangsartiest...
De affectie voor een ander van het eigen geslacht leidt je in de verkeerde richting en zal beoordeeld worden volgens Gods hoge maatstaven...
De mensen hongeren naar activiteiten die de moraal weer op niveau brengen.

BILLY GRAHAM in: 'Gods wind waait waarheen hij wil'


Binnen mijn New Age wereld, die ik ook wel 'de wereld van het astro-anarchistische denken' noem, staat de menswording centraal.
Dat klinkt wat protserig en mogelijk ook absurd, maar wie de soms wat bizarre absurditeit van het bestaan niet onder ogen wil zien zal nooit een beetje wijzer worden in dit leven.
De absurditeit ondergaan betekent dat je moet gaan beseffen dat de vrijheid die je door een aan de ideologie gebonden maatschappij wordt aangeboden geen werkelijke vrijheid is.
Je moet leren inzien dat je hard zult moeten vechten voor iets dat je allang dacht te bezitten, iets dat je bij de geboorte reeds meegegeven zou zijn en dat je alleen maar in samenwerking met strijdlustige anderen hoeft te verdedigen tegen de listen en lagen van vijandige anderen, de vertegenwoordigers van 'het collectieve Kwaad'.
"We leven in een vrije wereld", dat is een soort geloofsdogma dat ons door onvrij makende ideologen wordt opgedrongen.
"Waarom zou je in onze mooie vrije wereld luisteren naar vreemde, onaangepaste figuren die je zoiets abstracts als 'geestelijke vrijheid' willen aanbieden? Zulke luitjes zijn toch niet goed snik? Je gaat toch niet vechten voor iets dat je op een heel gemakkelijke manier kunt krijgen?"
Niemand zal een ware gelovige (iemand die niet beseft dat hij in veel opzichten een gevangene is) met behulp van argumenten duidelijk kunnen maken dat hij in het geheel niet vrij is.
Alleen hijzelf kan doordringen tot die harde waarheid, een waarheid die alle aangepaste mensen om hem heen belachelijk maken.
En juist omdat iedereen de waarheid belachelijk maakt, omdat niemand wil geloven dat hij een gevangene is in zijn eigen 'vrije' wereld, is de stap naar bevrijding zo moeilijk.
Een waanzinnige vloed van illusies, leugens, hatelijkheden en brute intimidatiepogingen zal plotseling het aanvankelijk zo rustige bestaan op losse schroeven zetten en niemand zal er zijn om je te helpen, gewoon omdat de anderen rustig verder leven in hun nu eens rustige, dan weer chaotische vrijemensenwereldje, waarin alleen diegene rechtvaardig en vrijheidslievend wordt genoemd die de macht in handen heeft - en vanzelfsprekend diegene die bereid is de machthebbers te gehoorzamen - mensen die (ordinair uitgedrukt) een kontlikker willen zijn. (Tijdens de Irak-oorlog van 2003 waren wij - omdat we deel uitmaakten van 'the coalition of the willing' - in feite kontlikkers, gehoorzame slaven in een wereld die het tegendeel van democratisch was.)

Vrijheid en macht vormen altijd de twee polen waarom heen de strijd over spiritualiteit en geestelijke ontwikkeling zich afspeelt. Daarom bestaat er ook zo'n grote tegenstelling tussen (mono)theïstische religies en atheïstische religies.

Het kenmerk van het theïsme is machtsaanbidding. De profeten die men zegt te aanbidden zijn geen anarchisten maar machtsmensen. Ze gebruiken het woordje 'recht', maar altijd wordt dat recht gekoppeld aan het sadisme van een almachtige God die de ongehoorzame mens achervolgt met sadistisch gesar en getreiter.
Atheïsme daarentegen is de ontkenning van de macht en het bevestigen van de persoonlijke vrijheid - die meer is dan het vieren van een feestje en het blazen op een toeter.
Atheïstische religies kennen geen persoonlijke God die almachtig is. Ze kennen wel symbolen, die verwijzen naar zaken die belangrijk worden geacht, en ze kennen ook verlichte persoonlijkheden, behulpzame, vaak kwetsbare mensen die bereid zijn onwetende anderen een duwtje in de goede richting te geven. Niet gedreven door altruïstische motieven, daar schuilt vaak een sfeer van heilig moeten achter, maar omdat zij gewone, sociaal ingestelde mensen zijn, die het niet leuk vinden eenzaam en ongeliefd door het leven te trekken.

Binnen de wereld van de theïst (hier gezien als machtaanbidder) wordt altijd gezocht naar een Sterke Leider, een persoon die in staat is het lijden van de meerderheid af te wentelen op zondebokken. Geen mietje dus, geen verwijfde intellectueel, geen slappe, amorele figuur, nee, een zeer goede en zeer fatsoenlijke man, die weet wat goed en wat slecht voor ons is, en die in staat is het goede met behulp van zeer agressieve methoden aan andersdenkenden op te leggen.
De woordjes eerlijkheid en waarheidsliefde worden door dergelijke mensen zelden gebruikt. Want stel je voor dat je als eerlijk mens ontdekt dat jouw fatsoen niet deugt?

Godaanbidders zijn altijd oorlogszuchtige figuren geweest. Het begrip 'heilige oorlog' is een theïstenwoord.
Theïsten - beter gesteld: monotheisten - willen altijd de wereld veroveren. Want ze kennen maar een God. Die is sterk en die moet over de hele wereld heersen.
Christenen nemen een (polytheistische) tussenpositie in. Ze dienen twee heren: de oorlogszuchtige Hebreeuwse Stamgod van het Oude testament en de vaderlijke of Mozaische autoriteitsmens, waar de mens Jezus naar verwijst, wanneer hij zegt: "Niemand zal tot de Vader komen dan door mij..". Daarenboven hebben ze nog dat vreemde triniteitsbeginsel geaccepteerd, een begrip dat de ontkenning is van Oud-Testamentisch machtsdenken.
Jezus vertegenwoordigt als 'zoon van god' de dienende autoriteit, die altijd de wet in dienst stelt van het leven. Autoriteit is niet een ander woord voor 'god', nee, autoriteit is een heel simpel, modern, democratisch beginsel. Geen enkele maatschappij kan op een geordende wijze functioneren zonder autoriteit. Daarom was de jaren-zestig-revolutie met zijn verwerping van het evangelische Vader-principe ook zo'n idiote onderneming.
Het Oude Testament - zou je kunnen stellen - werd boven het Nieuwe Testament geplaatst. En daarmee werd het christendom in feite gedood.
Best wel goed om je dat te realiseren. Dat het niet aan macht en onderwerping gebonden christendom in onze christelijke wereld dood is...
We leven in een Christusloze tijd. De vrijheid die we denken te hebben heeft geen enkel fundament meer. Het enige fundament dat we bezitten is het drijfzand van de primitieve machtsreligies, die ons huidige bestaan beheersen.
Daar zinken we in weg, of we drijven op een vlotje doelloos rond. Maar waar het om gaat is dat er niets verandert. We hebben de tijd stilgezet.

Wat zich autoriteit noemt zoekt in deze tijdloze wereld alleen maar macht.
Macht schept recht en wie dat recht afwijst - omdat het in veel gevallen witgewassen onrecht is - die wordt een onvrije geest genoemd.
Wie valse autoriteit afwijst wordt niet verheven, maar vernederd. Dat is de grote tragedie van het menselijke bestaan. Het noodlot van de mens. Zijn eeuwige verlangen naar zelfvernietiging, in dienst van wat glitter, wat plezier en wat mooie, inhoudsloze woorden.
In de tijdloze wereld van de zinloze glitter, waar alles wat gisteren gebeurde gewoon vandaag blijft, zal een naar vrijheid verlangende geest zich altijd geplaatst zien tegenover sterke mannen die macht willen uitoefenen over anderen, primitieve heilsverkondigers, die dankzij het aanbidden van 'het kwaad' de mensen een Goede God kunnen aanbieden.
Wie werkelijk vrij wil zijn ziet zich daarom gedwongen bij tijden de zijde van die duivel te kiezen, omdat hij weet dat het kwaad in een machtswereld vaak weinig meer is dan een illusie, die tot duivelse proporties wordt opgeblazen door gefrustreerde, angstige en aangepaste mensen, die niet in staat zijn de realistische orde van de autoritaire mens (de Vader, de Heer, de Levende Mens) te aanvaarden.

De Duivel, dat is de vreemde boze macht, die de mens slechte dingen laat zeggen en doen. De Duivel zegt 'geile hete teef' tegen een 'goede burgervrouw'. De Duivel zegt 'schijt en pis' als hij een stijve lul heeft. De Duivel wil wraak nemen als hij kwaad is, door hard te schelden en te vloeken...
En omdat al die zaken binnen de wereld van de goede, aangepaste heilsverkondigers verboden zijn, daarom moeten er kanalen worden geschapen, die voor een keurige, ordelijke en gereguleerde afvloeiing van de boze driften dienen te zorgen.
Wie een hatelijk en wraakzuchtig karakter bezit kan alleen dan een 'goed' mens zijn, wanneer er een 'slechte' vijand bestaat, en omdat de aangepaste burger een en al 'goedheid' wil zijn, daarom zal hij vol wellust ten strijde trekken tegen al diegenen, die pervers, verwijfd, onaangepast en lui zijn: Slechte mensen dus.

De kleinburgerlijke moraal (een onvrij makende moraal die staat voor dualisme en schizofrenie) is niet een uitvinding van lieve, zachtmoedige mensen, die de wereld van de geest boven de wereld van de macht plaatsen. Nee, die moraal hoort bij diegenen, die niet in staat zijn op een normale manier om te springen met agressie, wreedheid, sado-masochisme, wellust en obsceniteit.
Machtsmensen worden gedreven door twee motieven: Ze willen vechten en ze willen neuken.
Kunnen ze dat niet in een wereld die door hun moraal genivelleerd is, dan scheppen ze een perverse onderwereld, waarin de regels van hun mooie, goede moraal niet geldig zijn.
Die onderwereld wordt geregeerd door duivels, die altijd duivel moeten blijven. Want de moralisten hebben de tijd stilgezet en het vrede sluiten met de duivelse ander verboden verklaard.

De profeet Mohammed was in zeker opzicht een vertegenwoordiger van het morele machtsdenken. Predikte aanvankelijk als een naieve helderziende de leer van God, maar toen de mensen te onverschillig reageerden besloot hij de wereld zijn leer met geweld op te leggen. Hij formeerde een legermacht, bouwde een mobiele harem, die bestond uit geile jonge vrouwen, en trok vechtend en neukend de wereld in. Met succes. Dat wel. Want de Islam is een wereldgodsdienst. Gebouwd op een zee van bloed en sperma.., maar dat speelt verder geen rol, omdat het doel de middelen geheiligd heeft.

Bloed en Sperma horen volgens astrologen bij de dierenriemtekens Ram en Schorpioen, tekens die altijd op voet van oorlog staan met het naar rust en orde strevende autoriteitsprincipe dat gesymboliseerd wordt door de tekens Steenbok (vader-realisme-waarheid), Kreeft (moeder-mededogen-compassie) en Boogschutter (geest-vrijheid-verdraagzaamheid) - tekens waar het christelijke begrip 'triniteit' (goddelijke drie-eenheid) naar verwijst.
Het is daarom een goed idee om de horoscoop op te stellen van een vooraanstaande vertegenwoordiger van de morele meerderheid in Amerika, de evangelist Billy Graham. Gewoon om te kijken of de horoscoop van deze man, die voortdurend de naam van 'de Here Jezus' in de mond neemt ("Niemand komt tot de Vader, dan door mij.."), sterke Steenbokinvloeden aanwijst.

Wanneer je dat doet, ontdek je tot je verbazing dat niet het Vader-principe sterk naar voren treedt, maar het machtsprincipe, de strijdbare wereld van het Bloed en het Sperma, die aangegeven wordt door de tekens Schorpioen (Zon in Schorpioen) en Ram (ascendant in het teken Ram.)
De Maan staat weliswaar in een dominante positie, maar omdat de Maan voor vrouwelijkheid staat - verwijfd en derderangs gedrag noemen sterke religieuze mannen dat - daarom is de invloed van die teken niet zichtbaar, hetgeen in feite een dubbele vorm van zelfontkenning oplevert, kenmerkend voor wat je 'een niet objectieve moraal' kunt noemen.

Binnen de wereld van de 'objectieve moraal' (de 'vaderlijke' Steenbok is een pragmaticus) kunnen vrouwelijke en geile, obscene en wellustige mensen een normaal bestaan leiden. Zij mogen een partner kiezen die het heerlijk vind om een 'geile, hoerige en hete teef' genoemd te worden - een type als Bette Midler bijvoorbeeld: Zon in Boogschutter, Maan in Schorpioen en Ascendant in het teken Ram - gewoon, omdat een Vader zijn eigen kinderen niet verstoot.
Jezus - de bruggenbouwende autoriteit - wordt daarom ook wel 'de goede herder' genoemd - een man die de kudde beschermt - niet een deel van de kudde - nee, de volledige kudde - goed of slecht - wit of zwart - dat maakt hem helemaal niets uit. Want je verdedigt de Vader en de Moeder, en je staat voor je gezin. Uit.

De schizofrene, vaderloze moralist echter wil een 'goed' karakter hebben en hij is derhalve wel verplicht een 'Satan' in het leven te roepen, omdat alleen het gevecht tegen 'het Kwaad' (Saddam Hoessein bijvoorbeeld, of Yasser Arafat..) hem in staat kan stellen 'goed' te zijn.
Binnen een dergelijke schizofrene wereld strijden mensen voor het instandhouden van een 'vrije, democratische samenleving', een ongetwijfeld nobel verlangen, dat echter nooit meer zal zijn dan een streven, een aaneenschakeling van 'goede' bedoelingen, die er alleen dan fraai uitzien, wanneer men bereid is een schizofreen bestaan gewoon te vinden.
Gerrit Komrij, een Nederlandse schrijver en polemist, die zichzelf ooit 'een gelukkige schizo" noemde, was zich bewust van die vreemde warboel, maar echt daadwerkelijk streven naar wat New Age denkers 'holisme' noemen deed hij niet..

Werkelijke vrijheid wil de schizofrenie overwinnen, en daarom begint een dergelijke vrijheid niet met trots. Integendeel, wie zich bewust wordt van de chaotische, vaak onmenselijke werkelijkheid die hijzelf in stand houdt, die zal vervuld worden van afschuw en schaamte, omdat hij ineens beseft dat hij meewerkt aan het instandhouden van een wreed, primitief mechanisme, dat mensen ontmenselijkt, vernedert en kleineert.

(Bewerking van een open brief, geschreven op 14 maart 1991)


Reacties

R.kruzdlo 05-05-2009 12:32
Ja nog steeds actueel. Ben bezig hierover een blog te maken maar dan meer wat het mij heeft gedaan..., dus niet zo uitgebreid als jij nu doet...1991... Blijft actueel

Marie-Bernadette Engering 05-05-2009 16:46
Interessante brief Wim van 18 jaar geleden aan de redactie van de VK. Ik haal er twee stukjes uit die mij bjzonder aanspreken:
"En juist omdat iedereen de waarheid belachelijk maakt, omdat niemand wil geloven dat hij een gevangene is in zijn eigen 'vrije' wereld, is de stap naar bevrijding zo moeilijk."
en
Wie valse autoriteit afwijst wordt niet verheven, maar vernederd."
Heb je antwoord gekregen van de redactie?

Wim Duzijn 06-05-2009 10:25
De VK-redactie vond mij maar een vervelende lastpost Marie-B. "Nooit zullen wij een brief van u publiceren", werd mij meegedeeld, "niet vandaag, niet over een maand, niet over een jaar, NOOIT!". Toen ik door bleef gaan met brieven sturen werden ze ongeopend teruggestuurd.

Ik stelde me zo hardnekkig op omdat de publikatie van mijn debuutbundel REVOLUTIE IN HET GEKKENHUIS volledig werd genegeerd door de VK.
"Jezelf links noemen, op willen komen voor gewone mensen en mensen die aan de kant staan een stem willen geven..., en dan een gewone verhaaltjes schrijvende debutant die geen sterke vriendjes heeft keihard negeren en monddood maken..", zo redeneerde ik, "dat is gemeen en hypocriet..."
De bundel REVOLUTIE IN HET GEKKENHUIS komt op voor DE TEDERE MENS (astrologisch VIS-KREEFT) die in een door macho's geregeerde ideologenwereld altijd op het strafbankje zit.

Marie-Bernadette Engering 06-05-2009 11:41
OW?! Nou dan richt ik me maar op de TEDERE MENS!

Trekmoment 07-05-2009 11:45
Actueel? Zeker! Prachtig geschreven, herkende Albert Camus hier en daar, het absurde leven.
"Theïsten willen altijd de wereld veroveren. Want ze kennen maar een God. Die is sterk en die moet over de hele wereld heersen." schrijf je.
Verbaasd me telkens weer, aanhangers die God een handje moeten helpen? Daar klopt iets niet.

Jasper 08-05-2009 02:38
Laat ik even open kaart spelen. Ik vind het toch een beetje raar, beste Wim. Het zijn altijd de schorpioen en ram-invloeden die het gedaan hebben (in dit geval omdat ze tot dualisme en schizofrenie leiden), maar met een gezonde snuif saturnaal vaderdenken (o zo pragmatisch, ordelijk en toch ook humanitair etc.) komt het allemaal wel goed.
Zoals op je site staat: "Very few people seem able to discuss astrology without emotion. This is partly a matter of temperament, but also often a matter of misinformation and almost always of bias of one sort or another."
Maar ik vraag me wel eens af in hoeverre de koppeling van je filosofische ideeën aan astrologische begrippen gestuurd is door je eigen emoties.

"Astrologisch gezien horen ambitie en ellebogenwerk bij de tekens Leeuw en Schorpioen. De Leeuw wil altijd directeur zijn en de Schorpioen wil graag manipuleren - en dat doet hij - omdat hij in feite erg laf is (het teken Schorpioen is een waterteken) meestal stiekem en achterbaks.
Juist vanwege die ambitie en die lafheid is de neiging om open kaart te spelen in het sociale contact met anderen gering. Vandaar ook, dat persoonlijke gesprekken niet mogelijk waren."

Als je astrologie serieus neemt moet je concluderen dat het nogal tendentieus is allemaal. Als je bovendien schrijft dat je vrienden- en partnerhuizen zich in deze tekens bevinden (en als je, wederom, de astrologie serieus neemt) vraag ik me in alle eerlijkheid af waarom je de energieën die in zo'n belangrijk aspect van je eigen leven een rol spelen systematisch afwijst.
Buiten dat vind ik het boeiend wat je schrijft en ben ik het er bovendien mee eens.

Wim Duzijn 08-05-2009 10:05
Je moet niet proberen via versimpeling van het betoog van een ander dat betoog een schijn van domheid mee te geven JASPER.
Het feit dat jij op een oneerlijke wijze versimpelt en daarmee een wereld schept waarin intelligente mensen dom worden verklaard is in feite al een soort antwoord op je vraag.
Waar ik in dit blog op wijs is de keuze die mensen (juist omdat ze gevangenen zijn van een gelijkschakelende moraal) maken voor schizofrenie. Ze bouwen een wereld op waarin hard niet meer zacht kan zijn en zacht niet meer sterk. De zachte mens (ik zeg het hierboven in een reactie ook) zit op het strafbankje en ook al houdt hij zielsveel van de sterke anderen, het wordt hem niet toegestaan contact te zoeken.
Als astroloog merk ik dan op dat twee tekens in staat zijn de schizofrenie op te heffen en dat zijn de tekens Steenbok (een Saturnaal vaderteken) en Kreeft (Maangebonden moederteken). Zij kunnen een (holistische) wereld scheppen waarin mensen elkaar weer kunnen ontmoeten.
Mensen die primair gericht zijn op het vergroten van hun invloed en die hun activiteiten gekoppeld hebben aan geld en status hebben daar geen belangstelling voor. Waarom een sukkel van zijn strafbankje halen? Eigen schuld dikke bult...

Soms moet je jezelf klein maken om de grootheid in een ander te kunnen ontdekken. Dat is wat machtgebonden mensen niet kunnen.
Wie groot wil zijn haat mensen die hem kleinheid aanbieden. Daarom helpen machtmensen anderen niet, maar gebruiken ze anderen om 'een grote en belangrijke hulpverlener' te kunnen zijn.
JAN ARENDS - een schrijver die als psychiatrisch patient ontdekte dat het leven meer is dan wat mooie literaire praatjes en zinloos babbelende recensenten - wijst in zijn verhaal KEEFMAN op dat verborgen sadisme in de wereld van de hulpverlening. Hij schreef ook gedichten: praatgedichtjes, simpel, aanklagend.. "Kaal" noemde hij ze zelf.

Jasper 08-05-2009 11:44
Ik hou wel van.. ingewikkeld


Populaire berichten van deze blogger
Lang leve Wim - Swami Ramses Shaffy - Goede Mensen Masturberen Niet - Hans Andreus en de Dood - Het geheim van de kleine prins

Berichten met meeste reacties
Willem Oltmans en Integriteit (32) - De Moeder en het mateloze Beest (31) - Ahriman en het dagblad Trouw (28) - Menswording en Idolenaanbidding (25) - Vrijheid en Gebondenheid (24)