Eenling worden in een
Schijn-Democratie


Het 'En-En' Denken
Zwolle, 15 februari 1996

Wat moet een arme donder beginnen met de wijsheid van een miljonair?
Dat is een vraag die onmiddellijk bij me opkomt wanneer ik in het Algemeen Dagblad een afbeelding zie van Ronald Jan Heijn - die door AD-medewerkster Pamela Hemelrijk steevast een 'geflipte grutterszoon' wordt genoemd...

Ronald Jan is - astrologisch gezien - een vrouwelijke vent, Zon in Vis en ascendant in Kreeft, en het is daarom niet verwonderlijk dat hij het aan het New Age denken ontleende 'en-en' principe verkondigt. Heel concreet betekent dat, dat je de begrippen hetero-sexualiteit en homo-sexualiteit afwijst.
'En-en' is, sexueel vertaald, bi-sexueel, een sexuele instelling die de begrippen mannelijk en vrouwelijk weliswaar niet ontkent, maar wel op zo'n manier relativeert, dat er geen kleinburgerlijke vooroordelen aan ontleend kunnen worden.
In de praktijk stelt het 'en-en'-denken van zich 'goeroes' noemende kleinburgers weinig voor. Ze bouwen veelal een volstrekt eenzijdige wereld op, en roepen vanuit hun dure troonzetel - waarop nooit plaats is voor een ander - hun discipelen toe 'volledig' te worden.
Het bestaan van negatieve - maar wel 'goed' verklaarde - moralisten, die alles wat heel is of heel wil zijn domweg kapot maken, negeren ze. Daarom is hun verhaal betekenisloos.
Een 'en-en'-denker komt per definitie in conflict met 'of-of' denkers. Wanneer dat conflict er niet is, kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van 'en-en' denken.


Eerste Communie

Toen hij negen jaar oud was,
en twijfelde aan God en de catechismus,
ging hij op de punt van een paal zitten,
en kreeg een gevoel van naderende zaligheid.

Gerard Reve, in: Een Eigen Huis.


De schrijver Gerard Reve wilde als verdediger van de gnostische stromingen binnen het christelijke denken een 'en-en' denker zijn. Hij kwam in conflict met benepen 'of-of' denkers, die het vrouwelijke principe - het Venus-principe - in de mens ontkennen.
Gerard Reve wordt echter nauwelijks serieus genomen in de wereld van de aangepaste goeroes.
De gemiddelde wijsheidsleraar is niet 'geflipt', zoals Pamela Hemelrijk dat noemt, nee, hij is gewoon een verwend kind, dat dom wordt gehouden door hypocriete linkse en rechtse moralisten, die alles in het werk stellen om de werkelijk wijze (lees: onafhankelijke) mensen tot fascist uit te roepen.

In maart van het jaar 1966 ontstond er grote opwinding binnen het conservatieve deel van christelijk nederland over een gedicht van Gerard Reve, waarin God werd afgeschilderd als een homosexueel ezeltje, een ezeltje dus met een geil kontje, waar de schrijver graag zijn stijve lid in zou willen duwen.
Van het Reve plakte een zeer plechtig woord op dat geile kontje: 'Geheime opening...'.
Brr., ik krijg er koude rillingen van, als ik die plechtstatige, onkinderlijke uitdrukking hoor...
Bij geheime openingen denk je aan geniepig onder het zand verborgen valkuilen..: Pas op! Kijk uit waar je loopt, anders val je in een gat... Zoiets
Maar mensen willen niet graag in een gat vallen.
Dus dat woord 'geheime opening' is bijzonder ongelukkig gekozen....

Maar ondanks het gebruik van kille uitdrukkingen die in een zondagse preek van Meneer de Dominee niet zouden misstaan, voelde het zwaar-christelijke volksdeel van onze natie zich diep gekwetst.
Zeer voorzichtige mensen..., orthodoxe gelovigen. Altijd de blik op de grond gericht wanneer zij ter kerke gaan.
Oppassen, zullen ze wel denken..: voor je het weet donder je in een geheim gat!

Zwaar-christelijke mensen vallen, astrologisch gezien, onder de planeet Saturnus. Saturnus is de strenge vader, die het beginsel van de autoriteit verdedigt, een streven dat op zichzelf gezien best positief is - of kan zijn....
Negatieve aspecten kunnen echter (volgens de astrologische theorie) uiterst negatieve krachten in het leven roepen, vooral wanneer die aspecten worden gevormd met planeten die 'zacht' van karakter zijn. Dan kan er een totale vernietiging van de zachte krachten optreden, waardoor een geestdodende sfeer van kille gevoelloosheid ontstaat.
Gerard Reve heeft in zijn leven zijzonder veel last gehad van de negatieve krachten, die worden opgeroepen door het Venus-Saturnus-aspect in zijn horoscoop. Het verlangen naar liefde (gesymboliseerd door Venus) wordt gefrustreerd door liefdeloze, formalistische mensen die onder invloed staan van Saturnus.
Dat Gerard Reve als slachtoffer van wat je 'institutionele kilheid' zou kunnen noemen alleen stond binnen literair Nederland is mede te danken aan de geniepige lafheid van zijn collega's.
Waar schrijvers solidair zouden zijn met elkaar, daar zou de last die een kritische schrijver te dragen heeft veel minder zwaar zijn. Gedeelde smart is halve smart, nietwaar?
Maar de gemiddelde Nederlandse schrijver heeft nooit belangstelling gehad voor solidariteit met de enkeling. Wat denk je wel? Het collectivisme levert toch veel meer centjes, macht, invloed en erelintjes op...?
Nou, wat zit je dan te lullen man...?De horoscoop van Gerard (van het) Reve (zie plaatje) laat een duidelijke New Age invloed zien, wanneer we ervan uitgaan tenminste dat het belangrijkste kenmerk van New Age denken het benadrukken is van het gevoel (niet het IQ maar het EQ).
De Maan staat in het teken Vis en Maan en Neptunus zijn, samen met de buitenbeentjesplaneet Uranus, dominant geplaatst in een huis dat volgens de astrologische theorie aangeeft hoe een mens zich het liefst naar buiten toe wil uiten.

Venus in negatief aspect met Saturnus:
astrologische beschrijving van een liefdesprobleem

Dit aspect geeft vaak problemen op liefdesgebied. Venus, planeet van de liefde, wordt hier begrensd en tegengewerkt door de strenge, zwaarmoedige en bij tijden ijskoude planeet Saturnus.
Net als bij het positieve aspect spelen conservatieve waarden in de liefde een grote rol. Een sterke nadruk wordt gelegd op trouw, aangepast sexueel gedrag en het instandhouden van relaties, ook al is er van liefde allang geen sprake meer.
De gevoelsmatige kwetsbaarheid is groot. Men is geremd en bezit vaak niet de moed om een echte keuze te maken. Het tonen van liefde en warmte kost grote moeite, zodat men op anderen een kille indruk maakt. Wanneer men van iemand houdt, zal men het oordeel van de anderen zwaarder laten wegen dan het eigen oordeel. Dat betekent dat er veelal weinig echte liefde zal worden gevonden in het leven.
Negatieve Saturnus-aspecten vereisen een harde opstelling tegen alles wat bekrompen, bevooroordeeld en aangepast is. Alleen de overwinning van het negatieve oordeel van de buitenwereld zal het mogelijk maken de ware, duurzame liefde, waar zo sterk naar verlangd wordt, te vinden.