Eenling worden in een
Schijn-DemocratieVerandering Zonder Compassie
over noodlot en geestelijke gevangenschap
VK-blog van woensdag 5 november 2008 door Wim DuzijnObama's 2008 campaign used the slogan
"Change we can believe in" and the chant "Yes We Can".


In een tijd waarin veel mensen naar aanleiding van de verkiezingen in Amerika feest aan het vieren zijn ('Change Is Coming') kan ik alleen maar op een vrij nuchtere wijze de mening neerschrijven hier dat ik weinig vreugde kan ontlenen aan de totale afgang van GEORGE W. BUSH, de man die aan het Amerikaanse conservatisme BESCHEIDENHEID en COMPASSIE (mededogen) toe wilde voegen.
Wanneer bescheiden, compassievol conservatisme een onmogelijke droom is, omdat alles wat wreed, wraakzuchtig, eerzuchtig en meedogenloos is de zachtheid op een genadeloze wijze wegvaagt, wat stelt het veranderingsverlangen van een zeer ambitieus mens die als politiek idool weinig bescheidenheid uitstraalt dan voor?

Een nieuwe president zal de strijd moeten aanbinden met de onbescheidenen en de compassielozen. Maar wie zal hem daarbij helpen?
Het woordje 'verandering' is per definitie onbescheiden, heeft iets dictatoriaals zelfs. Ook al is verandering niet nodig dan toch moet er rotzooi worden gemaakt...
George W. Bush wilde 'oude waarden' herstellen. Een soort Pim Fortuyn: 'terug naar de jaren vijftig...', 'afstand nemen van de blinde veranderingswoede van de babyboomers', kiezen voor leiders die zowel 'vader als moeder' zijn...
De term 'conservatisme met compassie' verwijst naar dat 'vader-moeder-ideaal' van Pim Fortuyn.
De mislukking van Bush, die nu de geschiedenis ingaat als een van de meest domme en incompetente presidenten van Amerika, laat zien dat de mogelijkheid van verandering in een Amerika, dat (om Fortuyns terminologie te gebruiken) 'verweesd' is, bijzonder klein is.

De horoscoop van George W. Bush

George Walker Bush is geboren in New Haven (Connecticut), op 6 juli 1946, 's morgens om 7u 26m (Zomertijd)
Hij noemde zichzelf aanvankelijk een conservatief met 'compassie' en een man die het volk wil verenigen ('a uniter').
Wie zijn horoscoop bekijkt begrijpt waarom hij die zachte, vrouwelijke woorden gebruikt.
Het woord compassie verwijst naar medelijden, zorgzaamheid, begrip tonen voor al diegenen die zich in een kwetsbare positie bevinden, zaken die door de astrologie worden toegekend aan de Water-tekens Kreeft, Vissen en de 'hogere' Schorpioen (de Schorpioen die zijn (dierlijk makende) sexuele lusten weet te bedwingen)..
In de horoscoop van Bush neemt het teken Kreeft een belangrijke plaats in: zowel de Zon als de Ascendant bevinden zich in dit vrouwelijke teken. Op de foto hieronder is dit 'lieve uiterlijk' erg goed zichtbaar.

Het woord 'verenigen, samenwerken, conflict vermijden' hoort bij het teken Weegschaal. De Maan, heerser van het teken Kreeft bevindt zich in dat teken (zie de horoscooptekening).
Een mens (en dat laat een geboortehoroscoop de waarnemer heel duidelijk zien) is echter een vat vol tegenstrijdigheden. In het ascendanthuis bevinden zich ook de hemellichamen Zon en Saturnus, terwijl het huis dat maatschapelijk gezien belangrijk is, het zogenoemde MC-huis (huis 10) beheerst wordt door de planeet Mars (die staat voor activisme en strijdbaarheid)
De Zon maakt charmant, gul, hartelijk en speels ('de 'playboy') maar ook bazig en egoïstisch ('de hele wereld draait om mij..'), terwijl Saturnus conservatief en autoritair maakt, een autoriteit die bij negatieve aspecten kan ontaarden in een strenge, genadeloze benadering van de werkelijkheid: de moralist, die zijn eigen zwakheden probeert te beheersen via het onderdrukken van anderen, die in een democratie zijn gelijke behoren te zijn..

Erg verontrustend is het negatieve aspect dat Saturnus (volgens het programma New Age Astrologie) vormt met de planeet Pluto. Dit is bij uitstek het aspect dat in staat is het medelijden in een mens te vernietigen.
De negatieve Pluto staat voor dwang, wraak en vernietiging en de negatieve Saturnus staat voor meedogenloze strengheid en uitschakeling van het gevoel.
In kritieke situaties zie je het verschijnsel optreden dat mensen zich gaan identificeren met een deel van zichzelf. Ogenschijnlijk zachtmoedige mensen veranderen van de ene dag op de andere in autoritaire dwingelanden die hun tegenstanders op een zodanige wijze gaan demoniseren dat ze alleen nog maar de rol van 'beest' mogen spelen.
De ander verdient geen genade en moet verwijderd - of zelfs vernietigd - worden. Radicaal!

Het zal duidelijk zijn dat mensen die zich uitleveren aan een dergelijke streng-dualistische ressentimentsmoraal (een moraal die alleen nog maar het verlangen naar wraaknemen op anderen uitdraagt) nooit iets wezenlijks zullen veranderen...
Wat ook duidelijk is dat een moraal die weigert in te zien dat er negatieve krachten in de wereld werkzaam zijn die blind negatief gedrag in de hand werken, niet bijzonder mensvriendelijk is.
Je verwacht van morele mensen dat ze geweten ontwikkelen, hetgeen wat anders is dan jezelf een 'goede pet' op het hoofd plaatsen...

De negatieve persoonlijkheid in George Bush werd ingeschakeld na het beruchte 'Nine-Eleven-incident', een serie aanslagen die op de ochtend van dinsdag 11 september 2001 door middel van gekaapte passagiersvliegtuigen in het noordoosten van de Verenigde Staten werden uitgevoerd.
Op dat moment namen de compassieloze vertegenwoordigers van het neoconservatieve establishment de macht in handen, mensen die alle jaren door maar een enkele boodschap verkondigden: "de waarheid moet niet worden gezocht, de waarheid moet door ons worden gemaakt."

Het resultaat van die mensvijandige filosofie was dat niet het Saoedisch-religieuze establishment aansprakelijk werd gesteld voor de aanslagen die werden uitgevoerd door vliegtuigkapers die overwegend de Saoedische nationaliteit hadden, maar de Irakese leider Saddam Hussein, een vertegenwoordiger van het seculiere Baathisme (vorm van Arabisch nationalisme) en een uitgesproken vijand van alles wat in religieus opzicht fundamentalistisch was.
George Bush speelde binnen dat proces van werkelijkheidsvervalsing de rol van gehoorzame gelovige, een blinde gevangene - zou je kunnen stellen - van het noodlot. Oorlog voeren werd zelfs gezien als een soort goddelijke opdracht, een heilzame taak waarmee de wereld 'goed' of 'beter' zou kunnen worden gemaakt....
De vraag is of in het nieuwe tijdperk, waarin ons voor de zoveelste keer verandering wordt beloofd, de stelling dat oorlog heilzaam is voor de mensheid ter discussie zal worden gesteld...


Reacties

iris kijkt 05-11-2008 16:41
En wat wordt het met Obama? Vooraf gezien, volgens de sterren?

Wim Duzijn 05-11-2008 19:09
Geen idee IRIS. Een horoscoop laat zien dat een mens een vat vol tegenstrijdigheden is. Meerdere 'personen' bestaan naast elkaar. Wanneer een bepaald deel niet bruikbaar is wordt dat deel domweg onderdrukt of zelfs afgesplitst.
De samenleving eist ook vaak dat mensen zichzelf ontkennen, in dienst van een gelijkschakelende moraal. Daarom stelt de christelijke filosoof KIERKEGAARD dat een werkelijk sociale samenleving een samenleving is waarin elk mens 'enkeling' kan en mag zijn - heelmaking en opheffing van vervreemdende invloeden dus.

De horoscoop van OBAMA is veel minder lief dan die van George Bush (de man die de wereld compassie wilde geven). De tekens LEEUW (zonneteken), SCHORPIOEN (huis 10) en WATERMAN (ascendant) worden op de voorgrond geplaatst. De Maan speelt geen hoofdrol.
Veranderingsliefde hoort bij de tekens Schorpioen (Pluto) en Waterman (Uranus). Pluto en Uranus zijn in feite de anti-conservatieven binnen de wereld van de planeten. Ze horen (in negatieve vorm) bij 'de foute jongens', de belhamels, de belletjestrekkers die genieten van rotzooi en rumoer.
Een samenleving kan heel goed bestaan zonder dat soort verandering. Veranderingsliefde, dat laat een horoscoop je zien, is in zeker opzicht een eigenschap van sommige mensen. Soms nuttig, soms volstrekt zinloos.

Astrologisch gezien zijn er maar drie tekens sociaal gezien relevant: het vaderteken STEENBOK, het moederteken KREEFT en het bruggenbouwersteken BOOGSCHUTTER (Jupiter).
Die tekens zijn door de Roomse kerk vergoddelijkt en omgevormd tot de drie-ene God (de triniteitsleer).
Binnen de (niet-orthodoxe) joods-Babylonische astrologie wordt grote waarde toegekend aan de planeten SATURNUS, JUPITER en NEPTUNUS. De MAAN, die in alle oude Arabische culturen een hoofdrol speelde, wordt eigenlijk nooit op de eerste plaats gezet.
Waarschijnlijk hangt die voorkeur samen met de band die het jodendom heeft met het Perzisch-Zoroastrische denken. JUPITER en NEPTUNUS (de god met de vissenkop - denk aan de Roomse mijter) spelen in het oude Perzie een grote rol.

(OBAMA is geboren op 4 augustus 1961 in Honolulu, 19u 24m)

Jasper 05-11-2008 23:58
Met Placidus heeft Bush de Zon en Saturnus in het 12e huis. De mens als speelbal van machten achter de schermen. Marionet van het kapitalistische machtsdenken en de entourage rond Bush sr. Dat geeft dan de ascendant in Leeuw. En Neptunus, Jupiter en Maan in het 3e huis. Iets wat ik zou associëren met zijn stuntelige taalgebruik.
Ik hoop nog steeds op een inleiding in je revolutionaire aspectensysteem. (Overigens geen kritiek, want ik vind je astrologisch-maatschappelijke bijdragen doordacht & interessant)

Wim Duzijn 06-11-2008 00:31
Ik heb het al vaker gezegd hier JASPER: Het systeem van PLACIDUS wijs ik af. Niet alleen vanwege het beruchte POOLCIRKEL-probleem (boven de poolcirkel kan er geen huizenhoroscoop samengesteld worden - een probleem dat domweg wordt genegeerd door de meeste astrologen), maar ook omdat de praktijk me heeft geleerd dat de resultaten de werkelijkheid geweld aandoen.
Wat je argumentatie betreft. Ik zeg hierboven het volgende: "Een horoscoop laat zien dat een mens een vat vol tegenstrijdigheden is. Meerdere 'personen' bestaan naast elkaar. Wanneer een bepaald deel niet bruikbaar is wordt dat deel domweg onderdrukt of zelfs afgesplitst."

Wat het aspectensysteem betreft, dat werd door mij ontwikkeld in mijn Amsterdamse periode, toen ik depressief op mijn zolderkamertje zat (terwijl al mijn vrienden de wereld wilden veranderen - ja, ook toen al werd het me toe geroepen: "CHANGE IS COMING..)
Het was aanvankelijk een tijdverdrijf, maar naarmate ik meer boeken bij elkaar sprokkelde ontdekte ik dat de meeste astrologen zomaar blindelings wat aan zitten te rotzooien met een kennis die op zichzelf best waardevol is. En omdat ik een serieus ordelijk (Steenbok-) persoontje ben (wat je in de wereld van de anti-Saturnale maatschappijvernieuwers helemaal niet mocht zijn..) daarom heb ik op die zolderetage een nieuw systeem ontwikkeld.
Het traditionele aspectensysteem bleek volstrekt onbruikbaar te zijn, werkte met marges die tot twaalf graden kunenen uitlopen bij de zogenoemde 'majeure aspecten', zodat ik een systeem ontwierp dat is gebaseerd op het getal zeven, een getal dat in oude geschriften gezien wordt als 'een heilig getal'. De marges die ik hanteer moeten kleiner zijn dan een graad.
Dat systeem is opgenomen in mijn computerprogramma New Age Astrologie, een programma waarmee ik alle horoscopen die hier worden vertoond vervaardig.