Eenling worden in een
Schijn-DemocratieGilad Atzmon, de blinde man die ziende werd
VK-blog van vrijdag 9 mei 2008 door Wim Duzijn


"En in het voorbijgaan zag Jezus iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?
Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.
Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft... Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.
Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam. De blinde man ging weg en waste zich en kwam ziende terug." (Johannes, 9)


Over blind makend geloof

Utopisten en Messianisten (mensen die de realiteit van 'het eigen ik' saai en oninteressant vinden) zijn geneigd elke vorm van abstraherende intellectuele kritiek (kritiek die niet primair betrekking heeft op een enkel individu of een enkele groep, maar juist probeert de enkele groep te ontdoen van zijn of haar exclusieve karakter) te betrekken op zichzelf, om vervolgens, uitgaande van de conclusie dat hier 'een vijand van de groep' actief is, die kritiek los te maken van wat ze in wezen is, een reeks intelligente argumenten die tesamen een verhelderend intellectueel betoog vormen dat de bedoeling heeft de lezer te bevrijden van blind makende onwetendheid.

Utopistische ideologie is - we weten het maar we weigeren het toe te geven - een vlucht voor de realiteit.
De realiteit maakt je klein en onzeker en omdat je dat niet wilt zijn kun je niets anders doen dan die realiteit te demoniseren, zodat het noodzakelijke gevolg van die werkelijkheidsonteknning is dat je in intelligente mensen die het verstand in dienst stellen van waarheidsvinding alleen maar een duivel, een demon kunt zien, een gevaarlijk object dat radicaal uit de mooie, alles goed makende fantasiewereld verdreven dient te worden.

Nu we in het jaar 2008 geconfronteerd worden met festiviteiten rondom het 60 jarige bestaan van de staat Israel, een staat die geen echte mensenstaat is omdat ze heilig is verklaard (maar sinds wanneer zijn doodgewone, feilbare mensen heilig?), heb ik van de site van de GILAD ATZMON (een zich ex-jood noemende kritische man die als jazz-musicus en intellectueel gekozen heeft voor de eenzaamheid van het eigen ik) een betoog geplukt dat aangeeft met welke problemen mensen te maken hebben die geen deel meer willen uitmaken van een blind makende, dus anti-intellectuele ideologie.

Gilad Atzmon is geboren in Israel, was jarenlang een gelovige temidden van andere gelovigen, en heeft zich, na ingezien te hebben dat collectieve blindheid emotionele verstening en de daaruit voortvloeiende morele degeneratie in de hand werkt, radicaal van het politieke (lees: Zionistische en Ezra-istische) jodendom afgewend.

Hij is bij uitstek het voorbeeld van de man die binnen een collectief systeem dat blinde gehoorzaamheid eist (een schijndemocratie) een kritische, onafhankelijke EENLING wil worden - en zijn...

Gilad Atzmon Statement:

"Together with veteran Pink Floyd star Roger Waters and many other artists and thinkers worldwide, I am being subjected to an international smear campaign, orchestrated and promoted by various Zionist institutions that attempt to silence every form of legitimate dissent of Zionism and Israeli politics.
Local councils, clubs and festivals that promote my music or my thoughts around the world are being subjected to a barrage of emails sent in a clear and malicious attempt to slander me. In these emails I am called an ‘anti-Semite’, ‘bigot’, ‘racist’, ‘Holocaust denier’, and so on.
Obviously, there is no truth in any of this. As a writer I have indeed criticised Israel and other manifestations of Jewish political exceptionalism, I critically analysed Zionism, Jewish politics, ideology and identity politics in general.
I do believe that all states, ideologies and politics must be subject to criticism, but I have never criticized Jews as people, as a race or as a biological entity.

GILAD ATZMON: De Man Die Ziende Werd

Studying the structure of the narrow mindedness in which I grew up, the identity that led us to such a primal blindness becomes clearer. The blindness that leads people to their deaths like lambs to the slaughter. The blindness that leads people to commit crimes against humanity.
Who is a Jew? Or alternatively, what is a Jew? What are the roots of the identity that became the pillar of fire. The pillar that shows the way and leads the Jewish people towards Zionist redemption. What is the structure of this redemption that finally formed such an impossible Israeli murderous identity?

I have come to the conclusion that the new Jewish identity, the one created after the emancipation of European Jewry, is a strange and unique mixture of three fundamental components.These components lead to a distorted and doomed superiority complex.
Each one of the components is sufficient in itself to cause a major disaster. But my luckless brethren, just because they are born into this strange Jewish identity, find themselves battered by all three infuriating and incongruous components.
These components give birth to an identity that does not march in step with the idea of humanity.
The three elements are clearly definable: first the nationalist, second the religious, and third the racial.

Unfortunately it appears that since the end of the 19th century, if a man perceives himself as Jewish he is obliged to relate to these three elements by either accepting or rejecting them.
The first Zionists, for example, believed that a Hebrew identity could be established on a nationalist-racist basis while disregarding the religious aspect (referring mainly to Z.Jabotisky and the revisionists school).
The non-Zionist, ultra-orthodox sector adopts a religious and racist identity while rejecting the nationalist aspect. Some radical groups within that sector even reject the racist characteristic; for them, being Jewish is just about practicing the religious laws.
The religious-nationalist right wing sees itself as committed to all three components: religion, racism and, of course, nationalism.
That is why the nationalist right wing can be seen as the fulfillment of the reborn Hebrew and Jewish experience in all its aspects.

The Israeli left, on the other hand, is not anchored in any Jewish reality whatsoever.
Leftwing ideology is supposed to oppose religious fundamentalism, it rejects racism and advocates multi-nationalism.
Since Zionism regard Israel as the home of the Jewish people, and Jews, according to Zionists, are an ethnic group with a very precise racial identity, religious belief and colonial nationalistic aspirations, Zionism and leftwing ideologies are in conditional unresolved contradiction.
The Jewish left has now become entangled in internal self-denial and has disintegrated into its various elements.
The whole Zionist movement is a continuous shift to the right...

Following the latest news from the Holy Land it is clear that Israel arrogance and ignorance is coupled with a strong conviction of deep superiority.
Since the new Jew regards himself as a type of superman, we can claim that the blindness is nothing but a pathological reaction.
The superman is a loner, has no brothers; he is an orphan, not part of the larger family of man.
The pain of the Other doesn't evoke empathy in him. Quite the contrary, for him the pain and the tragedy of the Other is like a window of opportunity, A chance to gain political or material profit.
The superman does not see humanism as a fundamental quality in itself. For him, humanism is a very fluid and marketable commodity, a political and economic tool. ..
The superman, since he has no brothers, and since he feels no empathy for the "Other," is also not aware of his own feelings.
In order to learn about yourself you must examine the world around you.
To understand the notion of pain you have to experience the pain in the face of whoever stands opposite you.
So the concepts of empathy is not part of the Jewish cultural experience. The new Jew demands empathy, he demands to be the ultimate victim, but is very sparing, even miserly, when asked to give his compassion.

The superman is a cold and calculating person. His morality is reduced to aggressive pragmatism. He converts pain into bloody retaliation.
The superman avoids looking at himself through the eyes of the other. Therefore he is blind. He is blind to the woes of others even when he himself is the one directly responsible....

I can say about myself that I grew up into blindness but, rather miraculously, managed to escape from it....

Gilad Atzmon Website


Aanvullende Info
Uri Avnery's Gush Shalom Columns

Are YOU Brainwashed?, Uri Avnery, 09/06/2018
King and Emperor, Uri Avnery, 02/12/2017
God Wills It!”, By Uri Avnery, 13 September, 2004
The Oligarchs, By Uri Avnery, 02 August, 2004
The Ghetto Inside, By Uri Avnery, 06 March, 2004

Uri Avnery (geboren als Helmut Ostermann, Beckum - Duitsland), 10 september 1923 - Tel Aviv, 20 augustus 2018) was een Israëlische journalist, schrijver en politiek activist .
In de jaren vijftig en zestig was hij uitgever en redacteur van een weekblad, Haolam Haze (Deze Wereld), dat veel kritiek op de centrumlinkse regeringen uitoefende.
Na het beëindigen van zijn functie als redacteur legde hij zich toe op links georiënteerd buitenparlementair activisme en richtte hij de Gush Shalom op, een vredesbeweging.
Avnery was de eerste Israëliër die in de jaren tachtig de Palestijnse PLO-leider Yasser Arafat in zijn hoofdkwartier in de Libanese stad Beiroet opzocht. Sindsdien (en tot de dood van Arafat) heeft hij altijd een goed contact met Arafat onderhouden.
Zijn laatste column was 'Who the Hell Are We?