Ascendant Weegschaal - de Estheet

Niet krachtig, maar harmonisch, goed verzorgd lichaam. Maakt de indruk van welwillendheid en meegaandheid. Zowel in de houding van het lichaam als in het gehele optreden wordt naar evenwicht gestreefd. Rust en afzondering en goede muziek zijn goede geneesmiddelen.
Blijmoedig, rustig, bezonnen en verzorgd. Is uit op harmonie en gerechtigheid. Goed oog voor esthetische vormen. Kan heel diplomatiek zijn. Heeft graag contact en is erg op de ander gericht. Zoekt meer en heeft grotere behoefte dan anderen om mensen te ontmoeten, zodat hij zich aan hen kan spiegelen en het eigen standpunt kan bepalen. Sluit compromissen en is beminnelijk en gezellig.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: sterk op de ander gericht, kan niet goed alleen leven, maar laat zich in liefdesaangelegenheden niettemin niet gek maken. Neigt naar een verbinding die tegelijkertijd een verstands- en een liefdeshuwelijk is. Is bereid om compromissen te sluiten zolang de onafhankelijkheid niet bedreigd wordt.

Negatieve eigenschappen: Menigmaal grote problemen met het nemen van besluiten, te grote bereidheid tot compromissen terwille van de lieve vrede. Gebrek aan volharding en uithoudingsvermogen. Dol op plezier maken. Diep binnenin er niet bij betrokken, louter een voorbijgaande interesse in oppervlakkige schone schijn.

Uiterlijk verschijningsbeeld: fijne, tere lichaamsbouw. Gracieuze verschijning. Gevoelige huid. Meestal zeer rechte wenkbrauwen. Vriendelijke, maar enigszins gedistantieerde uitstraling.New Age Astrologie, Wim Duzijn