Ascendant Steenbok - de Plichtsgetrouwe

Veelal een beheerste, gesloten houding. Men wil graag een goede indruk maken op anderen, hetgeen zich uit in een zekere plechtstatigheid of vormelijkheid.
Volhardend, solide, praktisch, grondig, geduldig en indien nodig ascetisch. Heeft duidelijke structuren nodig en brengt deze aan. Erg geconcentreerd, verslapt niet. Problemen en hindernissen sporen tot nog grotere prestaties aan. Sceptisch tot wantrouwend.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: beschouwt het samenleven als een onopzegbaar contract met duidelijke rechten en plichten. Doet zijn best om zijn plichten trouw te vervullen en getroost zich elke noodzakelijke aanpassing om de verbinding in stand te houden.

Negatieve eigenschappen: De vreugdeloze streber, die voortdurend een innerlijke druk voelt om iets te moeten doen. Pessimistisch, alles ontkennend, depressief, vaak met sterke schuldgevoelens, gesloten, koud, hard, gierig, zonder humor en verbitterd.

Uiterlijk verschijningsbeeld: Deze mensen zijn zelden knap. De bewegingen zijn wat stroef en bokkig. Slank of lang en mager postuur. Soms diepe rimpels in het gelaat. Ernstige blik, lange neus. Nu en dan een erg mooi, scherp getekend gezicht, maakt vaak echter ook de indruk onder de littekens te zitten. Grote handen en voeten.New Age Astrologie, Wim Duzijn