Ascendant Schorpioen - de Ondoorzichtige

Maakt hartstochtelijk en gevoelig, maar zeer gesloten. Opvallend is de doordringende blik. Het optreden is beheerst, wilskrachtig en doelbewust en dwingt anderen tot handeling. Grote sexuele aantrekkingskracht.
Sterke suggestieve kracht, wilskracht, volharding. Extreme gevoelens van liefde en haat. Voortreffelijke opmerkingsgave, daarbij wantrouwend, verstandig en diep doorgrondend. Kan ook bij grote innerlijke opwinding uiterlijk kalm en bedaard blijven. Heilzame bereidheid tot conflicten. Gesloten en zwijgzaam. Een scherpe blik voor de zwakke plekken van anderen.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: zoekt een partner die zich niet om de vinger laat winden, die duidelijke grenzen kan stellen. Verlangt heimelijk naar iemand die hem de (harde) waarheid voor ogen houdt, die erin slaagt hem bij de kern der dingen te brengen.

Problematiek: de almachtige charlatan. Machtsbelustheid, zelfoverschatting. Hunkert naar erkenning en eerbetoon, vandaar erg afhankelijk van zijn omgeving, die hij sterk manipuleert. Onophoudelijk wisselspel van gemene hatelijkheden, die altijd weer tot conflicten en afwijzing leiden en daaropvolgend tot een intense campagne om sympathie. Wraakzucht, haat, achterbaksheid. Onbeheerst, kwaadaardig en vernielzuchtig. Grote problemen met de driften, neiging tot diepe depressies. Een bloedzuiger, poseur en charlatan.

Uiterlijk verschijningsbeeld: 'poker face'. Zeer aantrekkelijk of erg hatelijk. Lichaamsbouw vaak kort en gezet. Diepliggende ogen met een scherpe, stekende en penetrerende blik, vaak met markante neus. Bij vrouwen dikwijls een verleidelijke blik. Stevig, soms borstelig haar met hoge haargrens.New Age Astrologie, Wim Duzijn