Ascendant Kreeft - de Moederlijke

Het lichaam maakt vaak een wat vrouwelijke indruk. De bewegingen zijn bedachtzaam en voorzichtig, alsof men bang is zichzelf bloot te geven. Handen en voeten worden aaneengesloten gehouden.
Empathisch, fijngevoelig, daardoor eerder angstig, maar taai, volhardend en eerzuchtig. Reageert en handelt instinctief vanuit het gevoel. Zoekt en geeft geborgenheid in vertrouwde kring. Sensibel, romantisch, dromerig.

Instelling t.a.v. huwelijk en partner: niet goed in staat om alleen te leven. Daarom sterk bereid om zich te binden. Zoekt zekerheid, bestendige bescherming en geborgenheid bij een realistische, standvastige en absoluut nuchtere ander, die hem 'in de rug dekt'. Heeft hij die gevonden, dan voelt hij zich verlost, open en bereid om heel de wereld te verkennen. Houdt een eenmaal aangegane verbinding zo lang als maar mogelijk is in stand.

Negatieve eigenschappen: Weigert volwassen te worden en verstopt zich achter een masker van kinderlijke onschuld. Schuchter, wankelmoedig, angstig, pruilend en zeer rancuneus. Ziekelijke eerzucht als gevolg van sterke minderwaardigheidsgevoelens, gevoelstirannie. Melancholisch en vol zelfmedelijden.

Uiterlijk verschijningsbeeld: 'maangezicht', bleke huid, dromerige blik, ronde lichaamsvormen. Geen sterke kin, gevoelige, weke mond. Het hoofd is rond en vaak erg bleek van kleur. Soms een timide, onzekere uitdrukking, verschrikte blik. Bij mannen neiging tot kaalhoofdigheid.New Age Astrologie, Wim Duzijn