New Age Astrologie
Free Astro Service

Bepaal het teken van
je ascendantHet programma NEW AGE ASTROLOGIE hanteert niet het in Nederland veel toegepaste PLACIDUS-huizensysteem, maar een variant op het in Engeland veel gebruikte GELIJKE HUIZEN-systeem: het z.g. MC-EQUAAL-systeem. Hierbij wordt de ascendant afgeleid van het Midhemelpunt (MC).
Wie wil weten wat het verschil is met de ascendant die men via de Placidus-rekenmethode toegewezen heeft gekregen, kan gebruik maken van de hieronder gegeven mogelijkheid de nieuwe ascendantwaarde volgens het MC-Equaal-systeem te berekenen.


Exacte geografische posities van plaatsen kunnen
worden opgezocht met behulp van de vrij te raadplegen
database van ASTRODIENST


Beschik je niet over de exacte geografische gegevens zoek dan op de kaart hieronder je geboorteplaats op en bepaal bij benadering de geografische positie.
Op de kaart staan lijnen afgebeeld. Die geven van links naar rechts de lengtegraden (4, 5, 6, 7) aan en van onder naar boven de breedtegraden (51, 52, 53). Een graad bestaat uit 60 boogminuten. Je moet de afstand tussen twee lijnen dus in 60 partjes verdelen en bepalen bij welk partje jouw geboorteplaats zich bevindt.
Amsterdam b.v. heeft de volgende co÷rdinaten: 4 graden 53 minuten Oosterlengte en 52 graden 22 minuten Noorderbreedte.Lengte geboorteplaats:

graden:  minuten:

In Nederland bevinden alle plaatsen zich ten oosten van Greenwich en op het Noordelijke halfrond. Die gegevens hoeven derhalve niet ingevoerd te worden. Alles wat je hierboven hoeft te doen is de lengtegraad van de geboorteplaats invullen in de aangegeven hokjes (graden en minuten).
Dus bijvoorbeeld: Zwolle staat op de kaart naast de lijn van 6 graden Oosterlengte. In het hokje 'graden' vul je dus een 6 in. Omdat Zwolle bijna op de lijn zit kun je in het hokje 'minuten' een klein getal zetten, b.v. 5.
Geboortedatum:
Dag, Maand en Jaar...
Geboortetijd:
Uur, Minuten
Ben je geboren na 15 mei 1940? Ja Nee
Bekijk de (Nederlandse) zomertijden-tabel
Zomertijd
in Nederland
Is er sprake van Zomer-Tijd? Ja Nee

Korte beschrijvingen ascendanttekens

Ram - Stier - Tweeling
Kreeft - Leeuw - Maagd
Weegschaal - Schorpioen - Boogschutter
Steenbok - Waterman - Vissen

Het huizen-systeem van New Age Astrologie

De huizenmethode die door het programma New Age Astrologie wordt gebruikt wijkt af van de in Nederland algemeen gehanteerde berekeningsmethoden (Placidus, Koch en Regiomontanus).

Toegepast wordt een variant op de gelijke-huizen methode van Vehlow, waarbij de ascendant wordt afgeleid van de waarde van het Midhemelpunt (Medium Coeli).

De ascendant is het middelpunt van het eerste huis dat, net als de andere huizen, een twaalfde deel van de totale cirkel omvat. Omdat het Midhemelpunt op elk gebied van de aarde berekend kan worden, is er geen sprake meer van het zogenoemde poolcirkelprobleem (het verdwijnen van de huizen van de horoscoop boven de 63e breedtegraad).
Astrologen die met het Placidus ascendantsysteem werken negeren dit probleem en zijn blind voor het feit dat zij werken met een duidingssysteem dat niet universeel toepasbaar is.
Dat de keuze voor het systeem van PLACIDUS geen logische daad is mag blijken uit het feit dat Placidus (een man die leefde in de middeleeuwen) afstand deed van het duizenden jaren lang gehanteerde systeem van GELIJKE HUIZEN, een klassiek systeem waar hier (in enigszins gewijzigde vorm) opnieuw voor wordt gekozen.

Let op:
Het programma New Age Astrologie is universeel toepasbaar! Problemen worden niet ontkend maar opgelost.
Quasi-wetenschappelijke zekerheid wordt niet nagestreefd. Op een heldere, logische wijze worden conclusies verbonden aan duidelijk geformuleerde uitgangspunten, die ten doel hebben chaos en willekeur te voorkomen.
Mensen kunnen de theoretische uitgangspunten in twijfel trekken ('astrologie kan en mag niet bestaan', hetgeen geen wetenschappelijk argument is maar een morele keuze..), maar de nuchter-logisch redenerende wetenschappelijke methode die wordt toegepast niet.

Wim Duzijn, Zwolle - Nederland
Lengte 3-4 graden Lengte 4-5 graden Lengte 5-6 graden Lengte 6-7 graden Lengte 7-8 graden