Het Leven Als SM-spel

Het leven als zinloos SM-spel
George Bush blijft spreken over zijn geloof
Conservatief Israel wijst Jezus af
Oog om oog, Tand om tand
Jezus verwerpt Oud-Testamentische vergeldingsmoraal
Het is 'God Almachtig' en niets anders
Wie was Jezus?
Jezus was tegen onzinnige regelgeving
Mohammed hield van katten
Simplisme VS bedreigt de wereld


Het leven als zinloos SM-spel

Dat onze samenleving weinig respect kan opbrengen voor terroristen blijkt uit bovenstaande foto. Morele overwegingen verbinden aan die foto is zinloos, omdat we het feit hebben geaccepteerd dat slechte mensen duivelse wezens zijn die moeten branden in de hel. Pretenderen dat we het erg vinden dat 'mensen' zo 'slecht' behandeld worden zou bijzonder hypocriet zijn.

Wat wel zinvol is, dat is de foto van de Amerikaanse soldaten, die als Meesters neerblikken op hun Slaven, vanuit astrologisch gezichtspunt te bekijken.
Want wanneer we dat doen kunnen we leren inzien dat het SM-spel eigenlijk een normaal onderdeel van ons bestaan zou moeten zijn. Sommige mensen willen graag een ander op een sadistische wijze behandelen (de leiders van IsraŽl en Amerika behoren tot die groep van sadisten) en andere mensen spelen graag de rol van masochist (Islamitische fundamentalisten behoren tot die groep).

Astrologisch gezien kun je stellen dat Amerika en IsraŽl de Strenge Vadergod vertegenwoordigen (Saturnus), zij zijn de strenge, autoritaire onderdrukkers, terwijl de fundamentalistische moslims de Slaafse Vrouwelijke Sexgodin vertegenwoordigen (Pluto), een slavin die in een SM-wereld wordt gemarteld, gefolterd en vernederd.
SM is bij uitstek een mannenwereld. SM is de wereld van de zwarte, autoritaire machtsmens. Wie witte sokjes en een lief blauw flikkerbroekje wil dragen in een SM-milieu wordt net zo lang ondergezeken (letterlijk) tot hij weinig meer is dan een levend toilet, dat een en al hoerigheid en onderdanigheid uitstraalt. Dat zijn nu eenmaal de regels van het geile SM-spel.
De vraag is waarom de leiders van IsraŽl en Amerika niet toe willen geven dat zij doodgewone sadisten zijn. Want in dat geval kunnen zij aftreden als politieke leiders en plaats maken voor mensen die niet de behoefte voelen van het leven een zinloos SM-spel te maken.
Waarom raden intelligente mensen Ariel Sharon, Bibi Netanyahu, George Bush, Ashcroft en Condoleezza Rice niet aan over te gaan tot het exploiteren van een sexclub? In Amsterdam is heel veel mogelijk, dus die stad kan de grote wereldleiders asiel bieden...
Dan hoeven ze niet meer op jacht te gaan naar mensen, maar dan komen de masochisten gratis en voor niks naar hen toe en dan kunnen ze schelden en vloeken en tieren, zoveel als ze willen en ze mogen er nog geil van worden ook.
Wat kopen we voor dit achterbakse SM-gedrag? Wie schiet daar iets mee op? En wat is de bedoeling van dit extreme SM-gedoe? Mogen we klaarkomen met z'n allen? Mogen we trekkend en vingerend straks toekijken hoe de masochistenclub op de brandstapel wordt geplaatst, zoals dat in de Middeleeuwen gebeurde?
Ik walg van huichelaars die niet in staat zijn hun perverse instincten onder controle te brengen. Waarom moet dat perverse gedrag zo duidelijk aan de wereld getoond worden? Waarom niet stiekem pervers zijn, zoals dat in Amerika al jarenlang op grote schaal gebeurt?

Zoals elders op deze website te leven valt worden de horoscopen van de hoofdrolspelers in het Midden-Oostenconflict gedomineerd door het negatieve Saturnus-Pluto-aspect, het SM-aspect bij uitstek.
Saturnus-Pluto kan zich alleen maar vrijelijk uiten in de vorm van sexueel spelgedrag, waarbij beide partners vrijelijk voor het SM-spel kiezen.
In een wereld waarin frustraten de macht in handen hebben, is vrij, op spel gericht sexueel gedrag verboden. De lust is echter wel aanwezig en zal daarom naar andere uitwegen moeten zoeken.
De foto van gevangen genomen aanhangers van Osama bin Laden bewijst dat hier zielige gefrustreerde mensen aan het werk zijn. Met rechtvaardigheid heeft dit bizarre machtsvertoon niets te maken.
Je roept geen gevoelens van respect op bij de mensen die je wilt treffen. Het enige wat je oproept is het allesovertreffende gevoel dat de essentie is van alle op frustratie gerichte ideologieŽn: HAAT, HAAT en nog eens HAAT...

Anti-George-Bush-Cartoons

Ik ben een conservatief met compassie.
Alle electrische stoelen voorzie ik van een kussen!

Ik ben mijn eigen vaas..., eh, ik bedoel 'baas'!
Jammer dat paps zo'n onduidelijk handschrift heeft...

Bush blijft spreken over zijn geloof
25 januari 2002 - Nederlands Dagblad

President Bush zal zijn geloof in Jezus Christus blijven uiten in politieke kringen, alhoewel hij niet evangeliseert. Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis in Washington meegedeeld volgens Agape Press.
Behoudende Amerikaanse christenen houden Bush op dit punt nauwlettend in de gaten. Zo is al opgemerkt dat hij zich na de aanslagen op 11 september wat terughoudender is gaan opstellen, om de relatie met moslims goed te houden. Volgens Tim Goeglein, adviseur van de president, houdt Bush zijn geloof in Jezus Christus niet voor zich.
Hij merkt op dat de president gedurende zijn eerst jaar in het Witte Huis de kracht van zijn geloof op vele manieren heeft laten zien. Goeglein vindt Bush' verwoording van de oorlog aan het terrorisme misschien nog wel het meest veelzeggend. Dat de president sprak in termen van 'kwaad' en 'bedrijvers van het kwaad' in relatie tot Osama bin Laden en zijn netwerk, komt volgens Goeglein direct voort uit zijn geloof. Gelovigen weten wat deze begrippen betekenen, voegt hij eraan toe.

Conservatief Israel wijst Jezus af
Commentaar Wim Duzijn 2003

"Wanneer de messias komt vanuit Bethlehem, dan zal hij een heerser zijn over Israel. Dat betekent dat hij een koning, of misschien een president, zal zijn, maar in elk geval een gewichtig persoon die heel wat in de melk te brokkelen heeft, en geen rondtrekkende prediker en wonderdokter.
We zien ook dat na de komst van de messias de Joodse oorlogen uitgevochten gaan worden en gewonnen gaan worden. We zien hier een messias die ons fysieke verlossing gaat brengen van aardse vijanden: "Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid." Dat is duidelijke taal, niet voor meerdere uitleggingen vatbaar..." (Bron: orthodox-joodse website)

Wie bovenstaand citaat leest, gelicht uit een website waarin twee (orthodoxe) rabbijnen proberen aan te tonen dat Jezus onmogelijk de Messias kan zijn geweest, die ontdekt dat het conservatief-messianistische jodendom geen belang toekent aan geestelijke leiders zonder macht.
Wie machteloos is, zal in het koninkrijk van de conservatieven nooit van enige betekenis kunnen zijn!
Het spreekt dan ook vanzelf dat conservatief IsraŽl met alle geweld de vriend wil zijn van het machtigste land van de wereld: Amerika.
Heel curieus is dat Amerika, dat gezien wordt als een instrument in handen van de Messias (die IsraŽl machtig behoort te maken), geleid wordt door een president die stelt dat Jezus wel 'de Beloofde Messias; is geweest en dat zijn boodschap derhalve serieus gekomen dient te worden.
George W. Bush ziet het als zijn taak Jezus Christus uit te dragen. Hoe zijn Jezusbeeld er uit ziet is niet bekend. Waarschijnlijk heeft niemand hem ooit verteld wat het verschil is tussen de Joodse Messias en de Christelijke Messias. Daarom is het goed hier op het verschil te wijzen.


"Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan" (Matt. 18:1-3).


De Joodse Messias kiest (volgens rechts Israel) voor macht en zal nooit in een zwakkeling geestelijke waarden kunnen ontdekken.
De Christelijke Messias daarentegen wijst macht af en plaatst zelfs naÔeve, onwetende machteloze (anarchistische) kinderen boven mensen die geleerd en machtig zijn..: "Zo gij niet wordt als kinderen, zo zult gij het koninkrijk der hemelen niet binnengaan...".
Dat betekent niet dat Jezus macht als een duivels gegeven ziet, nee, integendeel, want hij wijst er op dat je machthebbers die zich redelijk gedragen dient te gehoorzamen, maar omdat hij geestelijke waarden laat prevaleren boven materiŽle waarden.
Dat een president die zich 'christelijk' noemt, keiharde machtsdenkers, die geestelijke waarden ondergeschikt maken aan materiŽle waarden niet scherp veroordeelt kan er alleen maar op wijzen dat zijn christelijke instelling niet gebaseerd is op enige vorm van naar weten verlangend onderzoek, maar op blinde overgave aan een dogmatische geloofsleer - die de ontkenning is van de opdracht die Jezus in het evangelie zijn volgelingen geeft..: zichzelf in geestelijk opzicht te ontwikkelen.


Jezus: "Alle zonden zullen u vergeven worden,
behalve de zonde tegen de geest.."

Oog om oog, Tand om tand
Commentaar Wim Duzijn 2003

Citaat: "De Al-Qa'ida gevangen worden humaan behandeld. Ze krijgen drie maaltijden per dag, die geheel voldoen aan het islamitische dieet. Daarnaast hebben zij voldoende mogelijkheden te douchen, is er medisch toezicht, worden zij voorzien van de Koran en is er de mogelijkheid vijf keer per dag te bidden.
Je zou je bijna gaan afvragen hoe Al Qa'iada gevangen genomen Amerikaanse soldaten zou behandelen.." (Jochem Geerdink, VK 28-1-2002)

Wie zich afvraagt of het juist is dat mensenrechtorganisaties eisen dat onze overheden alle mensen op een rechtvaardige wijze behandelen toont aan dat hij niet begrijpt waar onze overheden voor staan.
Na de aanslag op New York, die werd uitgevoerd door mensen waarvan nog steeds niet zeker is of zij de hoofddaders waren, die op eigen houtje hun opdrachten uitvoerden (zoals Osama bin Laden aanvankelijk stelde), of willoze uitvoerders van een door de leiding van Al Qa'iada opgesteld plan, was de eerste reactie van Amerika: "Dit is een aanslag op de beschaving!"

Die uitspraak moeten we goed op ons laten inwerken. Wij pretenderen 'de' beschaving te vertegenwoordigen. En dat betekent dat wij ons beschaafd hebben te gedragen.
Het is heel leuk elkaar met prachtige morele lessen om de oren te slaan, maar wanneer je niet in staat bent je mooie morele lesjes in de praktijk te brengen dan is de morele waarde van je morele lesje nul komma nul.
Veel zogenaamd morele mensen - vooral diegenen die zich onvoorwaardelijk achter IsraŽl opstellen - proberen steeds hun eigen gedrag te spiegelen aan het gedrag van mensen die in hun ogen nog veel slechter zijn...:
"Zij doen zus en zij doen zo, dus waarom zouden wij beter moeten zijn...?" (Vooral de Nederlandse schrijver Leon de Winter maakt zich voortdurend schuldig aan het hanteren van dergelijke drogredenaties.)
Het antwoord is natuurlijk doodsimpel: "Omdat wij de pretentie hebben de beschaving te verdedigen, en omdat onze beschaving ons verplicht bepaalde waarden en normen te respecteren, daarom is het onze morele plicht te zijn wie we pretenderen te zijn..."

In de staat IsraŽl is dat besef momenteel volstrekt afwezig. Daar geldt het onbeschaafde, oud-testamentische "oog om oog, tand om tand principe", dat op een klakkeloze, blinde wijze wordt overgenomen door fundamentalistische moslims.
IsraŽl - dat zo graag 'het licht van de wereld; wil zijn - leert de buurlanden dat elke actie beantwoord moet worden met een nog heviger tegenreactie, net zolang tot de ander murw geslagen is.
Dat betekent dat er in het Midden-Oosten twee partijen gaan ontstaan die elkaar murw willen slaan. De een denkt dat hij zal winnen, omdat hij een natie achter zich heeft staan die weliswaar beweert de beschaving te verdedigen, maar die als puntje bij paaltje komt veel liever onbeschaafd is.
De ander verzet zich of buigt gelaten (maar met oneindig veel wrok in het hart) zijn hoofd. Maar beide partijen verzetten of onderwerpen zich alleen maar omdat zij daardoor gedwongen worden door de macht.
Die behoorlijk schijnheilige ongerijmdheid willen de devote aanhangers van een 'oog om oog tand om tand moraal' niet onder ogen zien.
Zij zien niet in dat wie beschaafd wil zijn, zich zal moeten distantiŽren van een onbeschaafde moraal. Dat geldt voor iedereen die naar beschaving streeft: joden, christenen en moslims.

De Al Qa'ida beweging van Osama bin Laden kun je geen onbeschaafde beweging noemen. Ze bestaat uit diepreligieuze moslims, die heilig geloven in de waarheid die de profeet Mohammed hen geschonken heeft. Alleen geloven ze zo heftig en zo onvoorwaardelijk en ongenuanceerd in het woord van God, dat ze in geestelijk opzicht star en onbuigzaam worden, niet meer bereid om enige concessie te doen, omdat elke afwijking van het heilige geloof hen zondig maakt in de ogen van een God, die weinig meer mag zijn dan een loden kogel in de loop van een kanon.


Koran-regel: : ďEn de dief en de dievegge, houwt hun de hand af ter vergelding voor wat zij gedaan hebben, als een afschrikwekkend voorbeeld van God. God is machtig en wijsĒ
Een regel die vanuit beschaafd oogpunt bezien zeer onbeschaafd is, omdat ze op doodgewone, primitief-menselijke wraakzucht is gebaseerd: 'oog om oog, tand om tand'.

Al-Qa'ida aanhangers die het door de Koran en de Hebreeuwse bijbel gelegitimeerde 'oog om oog, tand om tand' principe serieus nemen kun je geen misdadigers noemen. Tenzij je de Koran en de Bijbel misdadige geschriften noemt..
Het is daarom onjuist ze als zodanig te behandelen, Ze zijn religieuze fundamentalisten, die elke uitspraak in de Koran als absolute waarheid opvatten (zoals in feite alle coinservatieve bijbelgelovigen dat doen).
Dat feit wordt door de Amerikaans-IsraŽlische propagandamachine doodgezwegen - en dat kan ook niet anders, omdat de leiders van Amerika en Israel ook fundamentalisten zijn.
Fundamentalisten willen ons niet wijzer of beschaafder maken, maar dommer en onbeschaafder.
En het verlangen ons dom en onbeschaafd te maken is in strijd met het principe dat op 11 september door George Bush werd verkondigd: dat het onze plicht is de beschaving te verdedigen.

Wanneeer Al Qa'ida als religieuze beweging misdadig moet worden genoemd, omdat ze een fundamentalistische vorm van religie predikt, die het oudtestamentische 'oog om oog tand om tand principe' verdedigt, dan is het onze plicht elke vorm van ideologisch denken die fundamentalisme en een primitieve vergeldingsmoraal predikt te veroordelen. Dat is de logische consequentie van de wil beschaafd te zijn.
We voeren geen oorlog om de oorlog, we vernietigen geen vijanden omdat we het lollig vinden mensen te treiteren, te sarren en kapot te slaan, nee, we hebben maar een doelstelling: "De verdediging van de beschaving".

Als we dat weten, wanneer we ons bewust zijn van die doelstelling - de verdediging van de beschaving - dan zullen we een discussie in gang moeten zetten waarin de vraag wat beschaving is centraal moet worden gesteld.
Waar vechten we voor? Weten we dat? Kan de gewone man op straat een antwoord geven op die vraag? Weet de gemiddelde Ajax-supporter wat dat is "beschaving"? En vecht hij daar voor? Of kan het gelul over beschaving hem geen ene zier schelen, omdat hij liever met een pot bier in de hand achter de naakte meiden aanholt? En als dat zo is: hebben wij dan het recht Al Qa'ida strijders te veroordelen, mensen die in ieder geval willen vechten voor een wereld die in hun ogen een door Mohammed aan de mensheid geschonken morele beschaving vertegenwoordigt?"

Het geeft geen pas het idealisme van verblinde partijgangers te ontkennen. Dat is de fout die Amerikanen ook maakten in hun strijd tegen het communisme. Het communisme is geen barbaars denksysteem, het werd barbaars gemaakt door starre machtswellustelingen, die idealistische mensen op een gruwelijke wijze bedonderden, door het communisme ondergeschikt te maken aan een lomp anticommunistisch machtssysteem.
Datzelfde gebeurt in IsraŽl. Daar wordt de bevolking op een gruwelijke wijze bedonderd door rechtse ideologen, die elke vorm van beschaving missen, omdat ze en fundamentalist zijn en aanhangers van een primitieve 'oog om oog tand om tand moraal", die ze als hoogste waarden opdringen aan hun tegenstanders.
Ze bedoelen het ongetwijfeld goed, zoals Osama bin laden het ook heel goed bedoelde, maar beschaving is meer dan het uitspreken van goede bedoelingen.
Beschaving hoort thuis bij beschaafde mensen en beschaafde mensen zijn mensen die in de eerste plaats in staat zijn te voelen en na te denken. Daar begint beschaving namelijk mee. Wie weigert na te denken blijft altijd een domme in dierenvellen gehulde inboorling.
Nooit zou er een Egyptisch rijk of een Canaanitische beschaving zijn ontstaan wanneer er geen mensen waren geweest die dachten en voelden.
De Hebreeuwen, die de Canaanitische beschaving hebben vernietigd waren geen denkers, maar vechtersbazen die alleen maar in staat waren de beschaving van anderen te vernietigen. Ze hadden weliswaar een religieuze droom, die hen werd opgedrongen door mensen die ze nauwelijks begrepen, maar ze waren niet in staat die droom te verwerkelijken, omdat ze het oorlogvoeren als hoogste waarde van hun beschaving beschouwden.
De huidige regering van IsraŽl vertegenwoordigt het machtsverlangen van de primitieve oorlogszuchtige Hebreeuwse volksstammen. Men bezit een droom, die eist dat de ander vernietigd wordt. Wat er na de vernietiging moet gebeuren interesseert hen niet... "Na ons de zondvloed..."
Wanneer je Ariel Sharom vraagt wat de hoop is voor IsraŽl, dan zegt hij: Oorlog voeren - je sterk maken - en verder gaan met het verjoodsen van de staat IsraŽl, in dienst van ons zionistische ideaal. Concessies doen aan de Palestijnen is onmogelijk, omdat het zionistische ideaal toegeeflijk gedrag verbiedt.

Toch verdedigen zij de beschaving. Ze noemen hun zionistische droom zelfs 'moraal'...
Maar wat is dat dan beschaving en moraal? In welk opzicht verschilt de zionistische droom van IsraŽl, die tot geestelijke verstarring en onmenselijke onbuigzaamheid leidt, van de fundamentalistisch-islamitische droom van Osama bin laden, de man die ook een mooie, morele wereld op wil bouwen?
En waarom weigeren in ons land zich intellectueel noemende schrijvers en wetenschappers die vraagstelling serieus ter hand te nemen?
Waarom mag er in onze beschaafde wereld niet worden nagedacht? Waarom spelen serieuze discussies zich af in het verborgene, of op internetwebsites, die door de officiŽle, zich beschaafd noemende nieuwsmedia doodgezwegen worden?
Waarom is denken verboden? Sinds wanneer is de denker die weigert religieuze koeien heilig te verklaren een onbeschaafd mens?
Laten we daar eens een antwoord op proberen te geven. Voordat we zogenaamd gevaarlijke mensen, die in geestelijk opzicht de tweelingbroer zijn van de religieuze fanatici die we zelf blindelings steunen, gaan veroordelen.

Zwolle, 28-1-2002


Zalig zij die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid
want zij zullen verzadigd worden.
Jezus, in het evangelie van Mattheus

Jezus verwerpt Oud-Testamentische vergeldingsmoraal
Jozef Punt - Bisschop van Haarlem

Enige tijd geleden heb ik een film over Ghandi gezien: u weet wel, die eenvoudige advocaat uit India, die zo gegrepen werd door het onrecht dat hij om zich heen zag - rassentegenstellingen, de overheersing van zijn vaderland door de Engelsen - dat hij z'n hele leven daarvoor omgooide en uitgroeide tot de onbetwiste leider van zijn volk.
Maar het bijzondere van Ghandi was dat hij deze strijd tegen het onrecht absoluut geweldloos voerde en zich nooit liet meeslepen door gevoelens van haat voor de tegenstander, door ongeduld, door de verleiding om hard terug te slaan.
Van hem zijn die vreemde, pacifistische woorden bewaard gebleven: "Ik ben bereid voor mijn ideaal te sterven; ik ben niet bereid ervoor te doden!"
Hoewel hij geen christen was, had hij die woorden van Jezus uit het evangelie beter begrepen dan menig christen: "Als men u op de ene wang slaat, keer dan ook de andere toeÖ"
Gods goedheid en gerechtigheid, leert Jezus (de man die christenen als hun grote voorbeeld zien), overstijgt verre de "oog om oog-tand om tand" -gerechtigheid van het Oude Testament en Hij vraagt ons Hem op die weg te volgen.
Natuurlijk: de bergrede is geen recept voor alle situaties. Het is geen politiek programma. Er zijn vormen van kwaad die een christen juist vanwege zijn opkomen voor de waardigheid van de mens en de eer van God, moet bestrijden: in het uiterste geval zelfs met geweldÖ Maar wat Jezus ons hier duidelijk wil maken, is, dat je geweld ten diepste niet uitbant door geweld tegenover geweld te stellen, dat haat niet verdwijnt door het met nog grotere haat te antwoorden, dat je het kwade niet kunt overwinnen met het kwade ...
Nee, zegt Hij, overwin het kwade door het goede, beantwoord haat met liefde, laat het onrecht op jou stuklopen zonder dat het je zelf tot onrecht brengt. Alleen zů en niet anders verliest het kwaad aan kracht en wordt de wereld een stukje beter... (website katholieknederland.nl)

Jezus was 'ne gevaarlijke
Nascholing Rooms-katholieke godsdienst

 • Jezus was anders in zijn tijd: omgang met wat niet gewoon was, doorbrak barrieres. Hij was 'ne gevaarlijke'.
 • Jezus had vooral oog voor de concrete mens in nood, maakt tijd voor de 'onreine'
 • Hij werkte de verschillen weg: de bres verkleinen (verschillen niet doen uitmonden in geschillen). Hij was een voorbeeldfiguur: als lk. ook authentiek overkomen, het zelf doen.
 • De verhalen van toen actualiseren: ga je staan aan de kant van de macht of de onmacht, aan de kant van het reine, het onreine?
 • Als je leert leven met verschillen, ga je groeien als mens en gelukkiger worden
 • De andere roept mij op om eigen-aardig te reageren. De ander liefhebben als jezelf (ook mezelf)
 • Iedereen is een kind van dezelfde Vader. Brengen wij dat nog aan? Durven wij dit nog ter sprake brengen?

 • Uitspraken van Jezus

  het oordelen

  "Wees barmhartig zoals ook je Vader barmhartig is. Oordeel niet, en jullie zullen niet geoordeeld worden ; met de maat immers waarmee je oordeelt zal ook jij geoordeeld worden."

  een gelijkenis

  Hij gaf hun een gelijkenis : "Kan een blinde wel een blinde gidsen ? Zullen beiden niet in een kuil vallen ? Een leerling is niet boven de leraar, maar iedere volleerde zal wel zoals zijn leraar zijn."

  over hypocrisie

  "Wat kijk je echter naar de splinter in het oog van je broeder, als je op de balk in je eigen oog niet let ? Hoe kun je aan je broeder zeggen : 'Broeder, sta toe dat ik de splinter uit je oog haal', terwijl je zelf naar de balk in je eigen oog niet kijkt ? Huichelaar ! Haal eerst de balk uit je eigen oog, en dan zal je scherp kunnen kijken om de splinter uit het oog van je broeder te halen."

  Colin Powell niet geheel onzichtbaar
  (New York Times, 28-1-2002

  After a lengthy meeting with his national security team, President Bush said he was reconsidering whether Al Qaeda and Taliban fighters held at GuantŠnamo Bay, Cuba, should be protected under the Third Geneva Convention. But he quickly added that they were "killers" who would not be granted the status of prisoners of war.

  Secretary of State Colin L. Powell had asked the president to reconsider a decision he made on Jan. 18 that the Geneva Convention would not apply to the captives.
  Secretary Powell agrees with the president's view that the captives should not be classified as prisoners of war, but he has sought to have the Bush administration affirm that the international law of war does govern the United States in its treatment of the captives.

  Het is 'God Almachtig' en niets anders
  Volkskrant, 1-2-2002

  De tekst 'In naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige' is als eed voor volkvertegenwoordigers verleden tijd. Blijft over de geloofsvrije belofte of de tekst 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over de Eedwet van 1911.

  Gelovigen die bij het aanvaarden van hun publieke ambt God willen aanroepen, kunnen kiezen voor de eed in plaats van de neutrale belofte. Maar veel niet-christenen kunnen zich niet vinden in de woorden 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'. Daarom is het al jaren de praktijk om gelovigen van andere religies de mogelijkheid te geven een eigen tekst uit te spreken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij degene die de eed afneemt. Voor de provinciale staten is dat de commissaris van de koningin.
  In 1999 weigerde J. van Kemenade, commissaris van Noord-Holland, statenlid H. Koetsier een alternatieve eed te laten uitspreken. Koetsier wilde het woord 'Almachtig' schrappen.
  'Ik geloof niet in een almachtige, maar in een liefdevolle en barmhartige God', aldus Koetsier. Hij vocht de beslissing van Van Kemenade aan tot in de Raad van State. Deze bepaalde op 16 januari dat een verandering in de eed niet mag, ook niet op basis van de Eedwet. (Volkskrant, 1-2-2002)


  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Wat uit bovenstaande beslissing van de Raad van State duidelijk blijkt is dat de God die wij in het Westen aanbidden een Anti-God is, niet iemand die allesomvattend is, maar een dwingende, op vernedering van de menselijkheid gerichte God, die elke poging van intelligente mensen zijn machtspositie aan te tasten beantwoordt met haat, woede en vernietigingsdrang.
  In zo'n machtswereld gaan vrije geesten ten onder. Schrijvers als Willem Frederik Hermans en Gerard Reve werden in het verleden door die God veroordeeld. Hermans heeft als reactie daarop gekozen voor een wraakzuchtige vorm van nihilistisch denken. Gerard Reve koos voor een vorm van mystiek denken die overgoten werd met een rooms-katholiek sausje, zonder dat er echt sprake was van een kritische aanval op de onmenselijke hoedanigheid MACHT, die bepalend is voor ons westerse godsbeeld.

  Wie wil weten wie onze God is, die moet de hieronder weergegeven uitspraken van onze grootste schrijvers eens goed op zich laten inwerken:
  Gerard Reve: "Ik ben niet een dag in mijn leven echt gelukkig geweest";
  Willem Frederik Hermans: "Angst is het vruchtwater waarin ik ben ondergedompeld. Ik schrijf alleen maar omdat ik bewogen word door angst, weerzin en afschuw."

  Voor mensen die Geestelijke Ontwikkeling flauwekul vinden zijn deze uitspraken zonder betekenis. Zij kunnen in een materialistische machtswereld doen wat zij willen. Zij leven in een paradijs.
  Het wordt anders wanneer je als intelligente enkeling het Pad der Wijsheid wilt gaan bewandelen. Dan blijkt dat onze zogenaamd dynamische machtswereld, een uiterst statisch, onveranderlijk en oerconservatief leefsysteem is, waarin alleen diegenen vrij zijn die op een slaafse wijze de MACHT aanbidden.
  Daarom zou iedereen die vrij wil zijn de naar almacht strevende westerse God dood moeten verklaren:


  Weg met de sadistische, almachtige God van het westen.
  Lang leve de genadevolle, barmhartige God, die er voor alle mensen wil zijn.


  Scheiding tussen Kerk en Staat
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Scheiding tussen kerk en staat is alleen maar mogelijk wanneer noch de kerk, noch de staat proberen God in termen van menselijke macht te omschrijven. Degenen die publiekelijk een eed afleggen zouden dus gewoon moeten zeggen: "Zo waarlijk helpe mij God".
  Beperkende toevoegingen als 'almachtig', 'hervormd', 'islamitisch' of 'joods' dienen vermeden te worden. Uitbreidende, amorele termen als moederlijk, liefdevol en barmhartig, die verwijzen naar de (sociale) taak van de overheid er voor het gehele volk te zijn, kunnen gewoon geaccepteerd worden.

  Zoals de profeet Mohammed binnen de Islam geen gewoon menselijk gezicht gegeven mocht worden, om te voorkomen dat de profeet vastgepind wordt aan een bepaalde, tegen God gerichte karaktervorm, zo mag God niet in het jasje van een naar macht strevende overheid geperst worden.
  Het is niet de taak van een machtige overheid een beperkende (asociale) omschrijving te geven van God. God is gezichtsloos. Dat betekent dat je van zijn gezicht een lege vlek maakt, of dat je hem duizend gezichten geeft.
  Ikzelf - als New Age denker - kies voor de laatste optie. Ik houd van kunst, fantasie en verbeelding en daarom kies ik voor religieuze retraiteoorden die van boven tot onder zijn volgepakt met religieuze afbeeldingen, die in hun veelkleurige volheid tezamen het gezicht van God zijn.
  Gezichtsloosheid is zowel alles (volheid) als niets (leegte). De moslims hebben in het verleden steeds voor de calvinistische leegte gekozen. Het wordt tijd dat ze voor de volheid (lees: volledigheid) kiezen.

  Wie de uiteindelijke verlichting bereikt,
  geniet het Nirwana,
  enerzijds beschreven als een staat van grootste volheid
  maar anderzijds ook als een staat van volledige leegte.

  De Boeddha

  Wie was Jezus?
  Commentaar Wim Duzijn 2003

  We worden doodgegooid met teksten van en over Jezus en we praten over de terugkeer van die grote geest, die wij allemaal zo bewonderen, en het voltallige Nederlandse kabinet gaat zelfs, uitgedost in de fraaiste zondagse kleren, elk jaar naar de kerk om te luisteren naar de Mattheas Passie van Jan Bach, die zulke mooie deuntjes over het lijden van Jezus heeft geschreven..., en o, wat zijn we blij als het afgelopen is en we weer kunnen werken, geldverdienen en detectiveboekjes lezen. Want Jezus is mooi, maar wel voor een enkele dag in het jaar. Dat is mooi genoeg!

  Als anarchistisch ingestelde verdediger van het New Age denken kan ik de zogenaamde aandacht voor Jezus alleen maar zien als een uiterst hypocriete poging van aangepaste mensen om een volstrekt materialistische levensovertuiging een schijn van spiritualiteit mee te geven.
  Jezus was een liberaal, een socialist en de eerste christen, en dat betekent dat hij niet een dag in het jaar, maar elke dag van het jaar aanwezig hoort te zijn: als liberaal, als socialist en als christen.
  Het feit dat we van de Mattheas passie een jaarlijks uitje maken, een soort verplicht schoolreisje voor opgeschoten pubers die het maar onzin vinden dat er steeds bezoeken moeten worden gebracht aan musea, culturele instellingen en meer van dergelijke tegen de jeugdige vitaliteit gerichte zaken, bewijst dat Jezus in het dagelijkse leven afwezig is.
  Wanneer Jezus werkelijk deel uitmaakt van het bestaan is verering zinloos. Je vereert ook geen bord met aardappelen, omdat de aardappel een doodgewoon gerecht is, dat zo gewoon is dat je niet meer begrijpt dat je jezelf er mee in leven houdt.
  Jezus, gezien als een bord aardappelen, is een beeld dat we niet kennen. We begrijpen niet dat het evangelie het leven verkondigt en dat, gezien vanuit die instelling, alle zaken die in dienst staan van het leven gerespecteerd dienen te worden.
  Waarom de Mattheas Passie als iets bijzonders afschilderen en met een vies gezicht neerkijken op een bord aardappelen?
  Is de Mattheas passie belangrijker voor het leven dan een bord aardappelen? En moeten we Jan Bach met zijn deuntjes bewonderen en een boer die ons aardappelen schenkt niet?
  Dat zijn de vragen die Jezus ons stelt in zijn evangelie en het zijn die vragen die door de schijnheilige Bach-gemeente in ons land met een vies gezicht terzijde geschoven worden. Want zij zoeken Jezus niet in de kerk, maar een mooi deuntje - 'twiet - twiet - ik heet Jan Bach - vergeet mij niet' - terwijl dat mooie deuntje echt helemaal niets voorstelt, omdat Jezus een anarchist was die aan alle onzinnige gebruiken en voorschriften maling had...

  Omdat we dus wel weten wie Jan Bach is ("een grote componist meneer...!") maar niet wie Jezus is, lijkt het me goed eens een aantal omschrijvingen hieronder weer te geven.
  We hoeven daarbij dus niet een liedje te fluiten - want daar gaat het niet om - maar we moeten er over nadenken. Weg met de psalmen dus die nadenken tegenhouden, maar terug naar de mystiek, die daarom christelijk is, omdat zij een sfeer schept waarin mensen kunnen nadenken - niet bidden - nee, denken: peinzen, vragen stellen, dromen zelfs, want ook dromen zijn in beelden gegoten vormen van denken:

  Omschrijving 1.
  John Meier: Jezus Was A Marginal Jew

  Meier describes Jesus as "a marginal Jew," a teacher who lived on the margin of society, speaking and acting in ways that made him appear "obnoxious, dangerous or suspicious to everyone."
  The eldest son of an average peasant family, he abandoned his job as a woodworker to become a disciple of John the Baptist, who called people to repent in preparation for some kind of imminent divine intervention. Later, he began preaching that God was coming to gather his scattered people and to rule them as their King. Jesus became widely known as a miracle worker, which allowed him to claim that, in some sense, God's reign was already present. In light of this, he acted as an authoritative teacher of God's will.

  Let op: Meier gebruikt het woord 'marginaal'. Wat betekent 'marginaal'? Denk daar eens over na en vraag je af wie in onze samenleving de marginale figuren zijn.

  Omschrijving 2.
  Klaas-Willem de Jong: Jezus was een gewoon mens

  Jezus is in de eerste plaats een mens onder de mensen. Hij wordt als mens geboren: Zijn moeder is Maria, Zijn (pleeg)vader Jozef, een timmerman, die deel uitmaakte van een eenvoudige dorpsgemeenschap, ergens in Galilea, een Palestijnse provincie die niet geregeerd werd door fundamentalisten.

  Uiteenlopende eigenschappen van het menszijn waar de Jong naar verwijst worden in verschillende bijbelboeken genoemd.

 • Hij heeft een menselijk lichaam dat vermoeidheid (Johannes 4: 6) en honger kent (MattheŁs 4: 2).
 • Hij ervoer menselijke emoties als boosheid (Marcus 11: 15-18), liefde (Marcus 10: 21), ontferming/medelijden (MattheŁs 9: 36) en ontroering (Johannes 11: 33).
 • Hij deelde in menselijke ervaringen en activiteiten als verleiding (Marcus 1: 13), gehoorzaamheid (Lucas 2: 52) en werken (indirect, Marcus 6: 3).
 • En, tot schrik van Zijn naaste leerlingen, blijkt Jezus sterfelijk te zijn: Hij wordt als een misdadiger terechtgesteld (MattheŁs 25-27; Marcus 14-15; Lucas 22-23; Johannes 18-19). Zij hadden op basis van oudtestamentische profetieŽn over de ĎZoon des Mensení verwacht dat Hij zich op een gegeven moment met macht zou manifesteren.

  Jezus was dus een gewoon mens. Hij zweefde niet als een bleke, schimmige gedaante in de lucht, en hij liet zich ook niet per wolk of Oosters tapijt van stad naar stad vervoeren, nee, hij liep, omdat hij arm was en moest leven van giften en mogelijk zelfs aalmoezen. Alleen tijdens zijn laatste tocht naar Jeruzalem is er sprake van een rijdier, niet een hoogstaand rijdier, zoals het paard, maar een eenvoudig lastdier, een ezel, waarvoor mogelijkerwijs gekozen is omdat in het Oude Testament de ezel aan de Messias gekoppeld wordt:

  "Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
  Dan zal Ik de wagens uit EfraÔm en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde... (Zacharia, 9:9)

  Fundamentalistische christenen en joden vergeten die verwijzing. Zij wachten nog altijd op de komst van een Machtige Messias, die een koning of een president moet zijn, iemand die beschikt over een machtig leger...
  En ik durf er honderdmiljoen euro's onder te verwedden dat zij elke nederige en rechtvaardige man die op een ezel Jeruzalem binnen komt rijden zullen mijden als de pest!

  Omschrijving 3.
  Jezus was de zoon van een Lieve Vader
  Website Katholiek Nederland

  "Jezus sprak God aan als 'Abba', 'lieve vader'. Zijn hele leven was gericht op en afgestemd op God. Hij leefde vanuit de kracht van Gods Geest die Hem vervulde. Zijn leerlingen hebben in Jezus Gods wezen ervaren. Zij noemden hem de Zoon van God. Een titel die in de joodse traditie o.a. werd gebruikt om de bijzondere band tussen de koningen en God aan te duiden. Katholieken geloven dat Jezus de eniggeboren zoon van God is: volledig mens ťn volledig God vanaf het begin." (www.katholieknederland.nl)

  De begrippen 'Abba' en "Allah' komen in zoverre overeen, dat ze in sterke mate de vrouwelijke kant van God benadrukken. Moslims en Christenen zijn zich er te weinig van bewust dat de woorden 'genade', 'barmhartigheid' en 'lief' verwijzingen zijn naar wat filosofen 'het eeuwige vrouwelijke beginsel' in de mens noemen.
  Wanneer je zegt "Geprezen Zij Allah de Barmhartige", dan zeg je in feite dat je de vrouwelijke eigenschappen in God aanbidt.
  Welnu: wanneer je de vrouwelijke eigenschappen in God mag aanbidden, dan mag je ook de vrouwelijke eigenschappen in de mens aanbidden, en dan maakt het niet uit of die mens 'man' is of 'vrouw', want je vraagt ook niet aan God of hij man of vrouw is. God is er voor iedereen en het is daarom absurd om te stellen dat vrouwen God niet mogen aanbidden, omdat je daarmee de vrouwelijke (genadevolle en barmhartige) kant van God ontkent.
  God is de lieve vader - dus niet de man die elk vergrijp - hoe onschuldig ook - onmiddelijk wil omzetten in de meest strenge en afgrijselijke straffen. Hij straft weliswaar, maar alleen op een rechtvaardige manier - en daarom zal God alleen maar die samenlevingen 'goddelijk' noemen die er een uiterst eerlijk en rechtvaardig justitiesysteem op na houden.

  De term 'Zoon van God' is een eretitel, die aangeeft dat er sprake is van een bijzondere band met God. In de oudheid werden alle koningen Zonen van God genoemd, om aan te geven dat zij geen despoten en tirannen wilden zijn, maar verlichte heersers, die in de eerste plaats uitvoerders wilden zijn van de wetten die God de mens gegeven heeft.
  De Koningen in de prille oudheid waren geen primitieve dictators. De uitdrukking ' Zoon van God' gaf aan, dat zij zichzelf beschouwden als dienaren van God. Zij dienden God en daarmee de mensheid. Daarom is de term 'Zoon van God' een simpele, sociale titel, die door moderne christenen van zijn glans is ontdaan via de vergoddelijking van de mens Jezus, hetgeen in strijd is met de oorspronkelijke betekenis van het begrip 'Zoon van God'.
  Juist door het vergoddelijken van Jezus maak je despotie en dictatuur mogelijk, terwijl Jezus dictatuur en liefdeloze, genadeloze tenuitvoerlegging van wetten scherp afwijst.

 • Menselijke eigenschap van de profeet ...

  In the Islamic world, the cat was respected and protected because cats were loved by the prophet Mohammed, the founder of Islam.
  Perhaps most memorable story ó and certainly the loveliest ó was of Muezza, Mohammed's favourite cat. It was curled up one day on the sleeve of his robe when the call to prayer was sounded. Mohammed had to leave, but rather than wake the animal he cut off his sleeve and quietly sneaked out.
  When he returned, the cat awoke and bowed to him in thanks. In return, it is said, Muezza was guaranteed a place in Heaven.

  Afbeelding: 11th or 12th century, bronze incense burner, Islamic, Seljuk

  Religious Cats


  Cats were worshiped in ancient Egypt. Paintings in the tombs of several pharaohs' depict cats as beloved pets of the royal family. A painting of the mother of the Pharaoh Akhnaton shows her at a dinner party, slipping scraps of food to a large, furry tabby sitting under her chair. Grieving Egyptian cat lovers mummified and buried their dead pets with care.

  The Egyptian goddess, Bastet, took the form of a cat. Bastet was the goddess of love and fertility, and Egyptians held a major festival in the spring to honor Bastet.

  From Egypt, cats were taken to Italy after the Romans invaded in 30 BC. It is thought that the Romans also introduced cats into Britain. Medieval Britain was not a good time for cats. The people believed that they were associated with witches and the devil, and they were often tortured and burned.
  Cats in the Far East faced a happier life - they were seen as a sign of good luck and many of today's breeds originated from here. In Islam, cats are a symbol of purity.


  Waarom een kat kiezen?

  De kat is het ideale gezelschapsdier: De kat is schoon, zindelijk, netjes, zelfstandig en al tevreden met een kleine flat. Hij laat zich graag aaien en aanhalen en zit graag op schoot. En in het algemeen kost een kat ook niet veel.
  Maar een kat is ook ondeugend, eigenzinnig, arrogant en ongehoorzaam. Hij denkt dat hij de baas is en U bent zijn dienaar. Als U een kat neemt moet U tegen zijn karakter kunnen want veranderen is er voor de kat niet bij. Hij is immers al perfect (vindt-ie zelf). (Info Katten Startpunt)

  Omschrijving 4.
  Jezus was tegen onzinnige regelgeving

  "Een groot deel van de vier evangeliŽn gaat over de confrontaties tussen Jezus en de FarizeeŽn. Jezus verweet hun dat zij de mensen een veelheid van regels en geboden oplegden, bijvoorbeeld met betrekking tot het houden van de sabbat en spijswetten, die ze onmogelijk konden houden. Op hun beurt verweten de FarizeeŽn Jezus dat hij de bijbelse wetgeving aan zijn laars lapte." (Herman Amerlink, 31-8-2000)

  Gedeelte uit Marcus (7, 1-23):

  (1) En de Farizeeen verzamelden zich bij Hem met sommige van de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren. (2)En toen zij zagen, dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat isongewassen, handen hun brood aten (3) (want de Farizeeen en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmede vasthoudende aan de overlevering der ouden, (4) en van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd te hebben; en vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden, bijvoorbeeld het onderdompelen van bekers en kannen en koperwerk), (5) toen vroegen de Farizeeen en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? (6) Maar Hij zeide tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. (7) Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.
  (8) Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. (9) En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.

  (14) En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat wel: (15) Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. (16) [Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.] (17) En toen Hij van de schare thuis kwam, vroegen zijn discipelen Hem naar de gelijkenis. (18) En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, (19) omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. (20) En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. (21) Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, (22) diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. (23) Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

  Commentaar Wim Duzijn 2003:
  Er zijn belangrijke wetten en onbelangrijke wetten

  Jezus is de mening toegedaan dat mensen zich in de eerste plaats moeten richten op de belangrijke zaken in het leven. Wanneer iemand geen liefde in zich draagt, maar desondanks de mening is toegedaan dat hij een zeer vroom man is, omdat hij een aantal malen per dag bidt, en zich getrouw aan de spijsregels houdt, dan merkt hij smalend op, dat in Gods koninkrijk alleen gekeken wordt naar de hoeveelheid liefde die een mens in zijn hart meedraagt en niet naar de getrouwheid waarmee een reeks traditioneel overgeleverde mensengebruiken werden nageleefd.
  Jezus stelt heel duidelijk dat de mens zich niet blindelings moet uitleveren aan de traditie. Daarmee bindt hij de strijd aan met allerlei religieuze gebruiken en gewoonten die door priesters in de loop de tijden heilig werden verklaard.

  Jezus ging heel fel tekeer tegen de spijswetten. Je maakt jezelf volgens hem niet heilig door 'rein voedsel' te gebruiken. Rein voedsel bestaat helemaal niet. Waar religieuze mensen stellen dat sommig voedsel onrein is, snoert Jezus hen op felle wijze de mond.
  Je mag nooit het andere, datgene wat zich buiten je bevindt, onrein verklaren. De onreinheid gaat in de eerste plaats in jezelf schuil. Dieren of mensen zijn niet onrein, jijzelf maakt die anderen - die allemaal schepselen van God zijn - onrein. Met andere woorden: de onreinheid schuilt in jezelf. Jij hebt de behoefte de wereld om je heen vuil en vies te maken en daarom ben jij slecht en is het jouw taak de slechtheid in jezelf te overwinnen. Eet dus gewoon alles wat je wordt aangeboden en overwin de onzinnige haatgevoelens die het eten van onrein voedsel, of voedsel dat door onreine anderen werd vervaardigd, tot nu toe in je zondige ziel heeft opgeroepen. Alle spijzen - stelt Jezus - zijn rein!

  Simplisme VS bedreigt de wereld
  Algemeen Dagblad, 7-2-2002

  Het Amerikaanse simplisme bedreigt de wereld. Met die stevige woorden bekritiseerde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Hubert Vťdrine gisteren de houding van de VS.
  De Verenigde Staten benaderen wereldproblemen op een eenzijdige wijze, `zonder anderen te consulteren, vanuit hun eigen interpretatie, hun eigen belangen', zei hij op de radiozender France Inter.
  "Wij worden vandaag de dag bedreigd door een nieuw simplisme dat alle problemen van de wereld reduceert tot die ene strijd tegen het terrorisme. Dat is niet serieus'', aldus de Franse bewindsman.
  Volgens hem gaf de Amerikaanse president Bush al voor de aanslagen van 11 september blijk van deze houding. De minister zei dat de eigengereide opstelling van de VS hem niet verbaasde, omdat Bush daar al blijk van heeft gegeven sinds zijn aantreden.
  Volgens Vťdrine weigeren de Verenigde Staten daarom `internationale akkoorden te sluiten en onderhandelingen te voeren met landen die hun eigen beslissingen, soevereiniteit, en bewegingsvrijheid zouden kunnen aantasten'.
  Die houding is `een groot probleem voor de regulering' van de mondialisering, waar Frankrijk voorstander van is. Tegenover deze Amerikaanse `hypermacht' moet Europa zichzelf blijven, vindt Vťdrine, waarmee hij zijn eerdere betoog zoals verwoord in zijn boek Les Cartes de la France (juni 2000), nog eens bevestigde.
  "Als we het in bepaalde gevallen niet eens zijn met de Amerikaanse politiek, moeten we dat zeggen.'' Daarbij verwees Vťdrine naar het Midden-Oosten. "De Europeanen zijn het niet eens met de politiek van het Witte Huis in het Midden Oosten en beschouwen het als een vergissing om de puur repressieve politiek van Sharon te steunen.'' Daarbij komt het isolement van de Palestijnse leider Arafat. "Maar de Europeanen hebben zich de afgelopen weken niet laten imponeren door de stellingname van het Witte Huis'', zei de Franse minister. (Algemeen Dagblad, 7-2-2002)

  Commentaar Wim Duzijn 2003:

  Wat rijkelijk laat - het probleem van een simplificerend Amerika bestaat al tientallen jaren - uit de Franse minister van buitenlandse zaken kritiek op het gevaarlijke buitenlandse beleid van de IsraŽlisch-Amerikaanse alliantie.
  IsraŽl en Amerika vertegenwoordigen een hyper-ouderwetse burgermansmoraal, die de ontkenning is van het moderne morele denken dat wordt uitgedragen door de New Age beweging.
  Hoe het mogelijk is dat IsraŽl en Amerika een morele eenheid zijn geworden, is een vraag die eindelijk eens op een serieuze wijze bestudeerd dient te worden. Vanwaar die vreemde belangenverstrengeling? Hoe is het mogelijk dat een christelijke natie zich volledig identificeert met een natie die als ideologisch machtsapparaat het Christus-denken ontkent? Wie is de Christusfiguur die Amerika in zijn of haar morele denken centraal stelt? En wie zijn de mensen die tegenover de aangepaste Christus van de moralisten een onaangepaste Christus plaatsen, die er is voor iedereen?
  Als anarchistisch ingestelde verdediger van
  het New Age denken kan ik weinig respect opbrengen voor zogenaamde critici die weigeren de vertegenwoordigers van het tegengeluid aan het woord te laten.

  Het New Age denken is een voortzetting van de kritische tegengeluiden uit de jaren zestig en zeventig.
  Waar de jaren zestig generatie alle op verandering gerichte idealen overboord heeft geworpen en alleen nog maar wat aan zit te zeuren over fletse morele principes, die in het geweld van het heden elke betekenis verloren hebben, daar zal de New Age denker er op wijzen dat er, wanneer men tenminste het extreme geweld van primitieve moralisten een halt wil toeroepen, gekozen dient te worden voor anti-moralisten, immorele mensen die de moraal los willen maken van primitieve letterknechterij, die alleen maar leidt tot de blinde veroordeling (en vernietiging) van anderen..
  Wanneer men dat doet dan zal blijken dat fundamentalistische christenen, moslims en socialisten de felste tegenstanders zijn van het vernieuwende immorele denken dat New Age voorstaat - een anarchistische, niet aan de vorm gebonden, manier van denken die gezien kan worden als het enige moderne (en zinvolle) alternatief in een wereld die momenteel beheerst wordt door ouderwetse moralistische machtsdenkers, die altijd de mens in het een of andere beperkende en begrenzende hokje willen stoppen.

  Het feit dat naar geestelijke bevrijding strevende enkelingen zichzelf in een zich modern noemende wereld niet op een intelligente, amorele wijze 'Christus' (of Boeddha, of Verlichte Geest) kunnen noemen, een vorm van handelen die in de oudheid doodgewoon was, bewijst dat we in intellectueel opzicht het absolute nulpunt hebben bereikt.
  We denken dat we beschaafd zijn, wanneer we tegenover simplificerend moralisme simplificerend nihilisme plaatsen, maar de waarheid is dat nog nooit eerder in de geschiedenis domme moralisten en domme nilihisten zoveel macht hebben gehad als nu, aan het begin van de 21e eeuw.
  Dat is een huiveringwekkende zaak, gezien het feit dat het vervagen van de grenzen tussen naties een andere manier van moreel denken domweg noodzakelijk maakt.
  We gebruiken het dure woord 'globalisering', maar we kunnen beter het eenvoudige woord 'mensenfamilie' gebruiken. Dat woord toont aan dat we naar een wereld toegroeien waarin er sprake zal moeten zijn van een toenemend gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. We kunnen de problemen van anderen niet meer wegstoppen onder een wolk van onwetendheid.
  Dat is altijd de politiek van ouderwetse vormgebonden moralisten geweest: de ander (gezien als etiket, vorm, object, etc..) vernietigen, monddood maken, verbannen en doodzwijgen.
  De moderne massamedia - met name de opkomst van internet - zouden die botte machtspolitiek kunnen ondermijnen. Ze kunnen een wereld in het leven roepen waarin het dictatoriaal ingestelde machthebbers steeds moeilijker wordt gemaakt mensen te manipuleren via eenzijdige voorlichting.


  Opmerkelijk: Britse Sensatiepers Valt Chirac Aan
  Hindustan Times, 2-2-2003

  A British tabloid newspaper (The Sun) opened a new front in a war of words with France over Iraq on Thursday by attacking Jacques Chirac on his own turf in an edition handed out free in Paris that depicted the president as a giant worm.
  "Chirac Est Un Ver" (Chirac Is A Worm) blared the Sun's special front-page headline in French above a photomontage of an earthworm bearing his head and crawling out of a map of France.
  "We think your president, Jacques Chirac, is a disgrace to Europe by constantly threatening to veto military action to enforce the will of the United Nations in Iraq," the Sun said on the front page of the Paris version, written in French.
  Chirac is resisting US and British pressure for a war on Baghdad, irritating US President George W. Bush and British Prime Minister Tony Blair but winning strong support from the overwhelming majority of his own electorate in France.