de aanbidding van
DE HEMEL

de Lucht-tekens als
vijanden van de zwaarte

Lucht-tekens: Weegschaal, Waterman en Tweeling
Astrologisch Commentaar


aarde, lucht, water, vuur
Een lucht-teken (een dierenriemteken dat volgens astrologen verwijst naar het element Lucht) is gesteld op gezelschap en communiceert graag met andere mensen.
Iemand die sterk door die tekens wordt beinvloed is tolerant, heeft veel interesses en behoudt lang zijn jeugd. Hij|zij mist de zwaarte van de Aarde-tekens, is daarom vaak labiel, vermoeiend voor anderen en oppervlakkig. Steeds op zoek naar variatie.
Hij is luchtig - dichtbij en toch veraf. Dogmatisme is hem vreemd, hij is nieuwsgierig en leert graag nieuwe gewoonten en gebruiken aan.
De Weegschaal (lucht) is diplomatisch, heeft een hekel aan ruzie en zoekt altijd harmonie. De Waterman (wolken) is creatief en vindt graag wat nieuws uit.
De Tweeling (wind) is steeds in beweging, soms zelfs gehaast, en net als de andere Luchttekens is ook hij steeds op zoek naar wat nieuws. Dat is de reden waarom het vak van journalist door de astroloog een vak voor 'luchtige mensen' wordt genoemd. Dichtbij - en toch veraf! (bron: www.freeaction.be)

Solomon's Flying Carpet

Islamic tradition dictates that Solomon "had a carpet of green silk, on which his throne was placed, being of a prodigious length and breadth, and sufficient for all his forces to stand on, the men placing themselves on his right hand, and the spirits [or Jinn] on his left...
And that when all were in order, the wind, at his command, took up the carpet, and transported it, with all that were upon it, wherever he pleased; the army of birds at the same time flying over their heads, and forming a kind of canopy, to shade them from the sun."

This belief has clearly stemmed from several verses of the Koran referring to Solomon; for example Sura 38 verses 33-35:
"We also made a trial of Solomon, and placed a phantom on his throne: whereupon he returned to us (in penitence). He said, O my Lord! pardon me, and give me a dominion that may not be to any one beside me, for thou art the liberal giver.
So we subjected the wind to him; it ran softly at his bidding, whithersoever he directed it." (bron: phrases.shu.ac.uk/bulletin_board)

Belangrijke onderwerpen

De Drie Luchttekens
Babyboomers in nood, door Pamela Hemelrijk
IK & Het moralisme van het AD
Links & Het Vrije Denken
De Koran & De Hemel
De Beeldende Verteller
Het Gouden Rozenkruis & De politie
Iran & Het Saturnus-Pluto-conflict
Paul Bremer: "We are going to impose our will on them"
What is Carl Orff Schulwerk?
De terugkeer van zanger/schilder Dirk Polak
The Zoroastrian Empire of Persia (226-642)
Het holisme van Tawheed & Shirk


Babyboomers in nood - Aflevering 1
Pamela Hemelrijk over Nederlandse journalistiek (2003)

Waarin Pamela, samen met Micha Kat, gezellig naar een discussiebijeenkomst gaat over de onafhankelijkheid van de Nederlandse dagbladpers, en verdorie bijna alweer wegens wangedrag en ordeverstoring wordt verwijderd, ditmaal uit het Parooltheater! Wat zijn die persjongens toch lichtgeraakt tegenwoordig!

"Ieders dienaar, niemands knecht".
Wat is er toch met die babyboomers aan de hand, vraag ik u af? Vroeger waren ze verzot op ordeverstoringen! Ze gooiden in de Stadsschouwburg tomaten naar het hoofd van Ank van der Moer. Ze bestormden het podium van het concertgebouw met pannendeksels en notenkrakers. Ze kieperden emmers verf leeg over de minister van Onderwijs. Ze spuwden de Amsterdamse burgervader fluimen op zijn kraag. Het kon ze niet heet genoeg toegaan.
De Volkskrant was toen een groot fan van deze ludieke axies, dat staat me nog levendig bij. En nu zijn diezelfde dekselse kwajongens van babyboomers al dodelijk op hun pik getrapt als je vanuit de zaal een schampere opmerking maakt tegen hun held Pieter Broertjes! Dat noemen ze dan een ordeverstoring! How petit-bourgeois can you get, zou me moeder zeggen?
En ons was nog wel nadrukkelijk verzocht om naar hartelust te interrumperen! Want Freek de Jonge en Pieter Broertjes zaten te popelen om een dialoog met de zaal aan te gaan, aldus anchorman Joost Dievendal, de nieuwe hoofdredacteur van het zeldzaam deprimerende sjoernalistenvakblad de Journalist...
Een Leuke Avond moest blijven, daar kwam het op neer...
Toen Micha voor de derde keer zijn mond opendeed, legde de zaalwachter hem een spreekverbod op.
"Nog een woord, en ik zet je deruit", sprak hij, een dreigende wijsvinger in onze richting priemend.
Wij mochten ook niet meer gnuiven of elkaar iets in het oor fluisteren; dat werd ons uitdrukkelijk verboden, op straffe van verwijdering. Het leek wel of we op een strenge nonnenschool zaten...
Ja, ze willen dolgraag in debat, maar alleen met mensen die de Volkskrant een kwaliteitskrant vinden.

Gepubliceerd in Theo van Gogh's Gezellige Roddelsite, 'De Gezonde Roker', het internationalistische webblad voor Dutch Provincials


Aanvullende Info 2024

Zie ook (uit het jaar 2004):
Van Boeddha tot Theo van Gogh
over mythische helden & nihilistische terreur
en: De Steenbok & de Leeuw


Pamela Hemelrijk (Amsterdam, 3 juli 1947 - 28 september 2009) was een Nederlands journaliste en columniste.
Tot 2002 schreef zij artikelen en columns voor het Algemeen Dagblad. In 2002 werd ze geschorst... In haar columns gaf ze blijk van een libertarische visie en richtte ze haar pijlen voornamelijk op politici en de Nederlandse overheid. (Wikipedia info 2024:)

Micha Kat over 'Niemands Knecht' van Pamela Hemelrijk
Uit: Mijn leven in honderd boeken

"Ieders dienaar, niemands knecht". Dat was het motto van mijn journalistieke godmother Pamela Hemelrijk.
Maar het was in de corrupte Nederlandse journalistiek ook al rond het jaar 2000 onmogelijk 'niemands knecht' te zijn, dat heeft Pamela op verbijsterende en keiharde wijze ervaren...
Bij het AD moest ze de knecht zijn van wat we nu de 'deep state' noemen, de politieke agenda van de elite, de gevestigde partijen en de 'Haagse swamp'...
De opkomst van Pim Fortuyn, die keihard tegen dat alles inging, betekende automatisch de ondergang van Pamela...
Niemand mocht Fortuyn steunen... Of nog sterker: van iedereen in de MSM werd geëist, dat hij tegen Pim Fortuyn was!
Kort voor de verkiezingen van 2002 bleek dat Fortyun aan kop ging in de peilingen en de grootste partij zou worden. Pamela stuurde hem toen een fax: "Pas op Pim, dit gaan ze niet accepteren!"
Enkele dagen later (6 mei 2002) lag Pim doorzeefd met kogels op een parkeerplaats in het mediapark. Vanaf dat moment begon Pamela haar carrière in de alternatieve media...

Uit een column van Pamela Hemelrijk,
geschreven kort na de moord op Pim Fortuyn in 2002

"Fortuyn zijn lijk was maandag nog niet koud, of NOVA belde op. Maanden lang had ik zitten hopen op een kans om het in één van hun praatprogramma’s op te mogen nemen voor Fortuyn. Maar niemand vroeg me. Terwijl ik toch behoorlijk onorthodoxe dingen schreef. En nu was ik ineens welkom om aan hun schijnheilige in memoriams mee te komen werken.
Ik heb ze laten weten dat ik nooit meer iets met de Hilversumse media te maken wil hebben, omdat ik ze medeverantwoordelijk houd voor wat er is gebeurd...
Dat ik spúúg op hun talkshows, en dat ik mezelf een dure eed heb gezworen om nooit meer één voet in hun tv studio’s te zetten, zo lang als ik leef....

Astrologische Info

Pamela Hemelrijk is geboren op 3 juli 1947: Zon in het Moederteken Kreeft, Maan in het Vaderteken Steenbok. Dat betekent dat zij volgens Pim Fortuyn, de man die in zijn boek 'De verweesde samenleving' stelde dat de echte leider zowel vader als moeder dient te zijn, het recht heeft leiderschap op te eisen.
Helaas is de geboortetijd niet bekend, zodat de waarden van ascendant en MC (huis 10), die in sterke mate de persoonlijkheid beinvloeden, niet berekend kunnen worden.

Pim Fortuyn is geboren in Velsen
op 19 februari 1948, 's morgens rond 0u25m.

Zon in het Lucht-teken Waterman, geplaatst in het KREEFT-of moeder-huis 4. Maan in het Lucht-teken Tweeling. Ascendant in het Waterteken SCHORPIOEN, en de Vaderplaneet SATURNUS geplaatst in het STEENBOK- of vader-huis 10, samen met de Zon, de machtsplaneet Pluto en de strijdplaneet Mars.
De sterke Schorpioeninvloed (Ascendant in dat teken, Pluto dominant geplaatst) overstemde veelal de naar rust en waardigheid strevende invloeden die volgens de astrologieboekjes bij de gezagstekens Kreeft en Steenbok horen.

IK & Het Moralisme van het AD
Wim Duzijn 2003

In de jaren 90 heb ik enige tijd - uit onvrede met het benepen advertentiebeleid van de Volkskrant - mijzelf 'verlaagd' tot de niet benijdenswaardige positie van AD-lezer. Dat woordje verlaagd is niet van mij afkomstig - immers, ik ben geen krantenmaker - maar van de directies van de zogenoemde 'kwaliteitskranten' in dit land (de bladen met het benepen advertentiebeleid dus).
Op het moment echter, waarop ik ontdekte, dat de redactie van het AD net zo benepen was als de redactieleden van de kwaliteitsbladen, heb ik onmiddellijk mijn abonnement opgezegd. Het tijdperk van 'brieven aan de redactie sturen' (weblogsites bestonden nog niet) was daarmee ook voorbij...

Aan de redactie van het Algemeen Dagblad, 11-7-1996,
ter attentie van Pamela Hemelrijk

Beste Pamela,

Dit is mijn laatste brief aan het AD.
Ik was een tijd lang een 'rare man die rare brieven schrijft' (zo word je nu eenmaal gezien als je niet bij 'de club' hoort...), maar die tijd is voorbij. Ik heb mijn abonnement opgezegd.
Ik wil met zich 'goed' noemende linkse bladen niets meer te maken hebben.
Ik wil alleen nog maar slechte mensen ontmoeten. Ik hoop ooit in mijn leven nog eens een echt slecht mens te mogen ontmoeten. Dat zou voor mij de hemel zijn.
Waarom ik dat zeg?
Omdat de linkse Perscombinatie (waar het AD nu ook deel van uitmaakt) een advertentie-opdracht heeft geweigerd. Dit is de inhoud: Amateurfotograaf zoekt exhibitionistische jongens (geen sex). Doodsimpel, zoals je ziet.
Eerst kreeg ik een brief van het hoofd van de advertentie-afdeling: mevrouw Lieve.
"Hartelijk bedankt meneer", zei ze, "maar wilt u wel eerst contant betalen, dat hoort zo bij dergelijke advertenties."BR> Beetje vreemd. Maar goed: Ik betaal. En wat gebeurt...?
Belt een lijzige slijmjurk me vanmorgen op om me te vertellen dat het woordje exhibitionisme niet geaccepteerd wordt...
Sex, drugs en rock and roll..., denk ik bij mezelf, daar stonden ze in links Amsterdam toch ooit voor...? Maar onschuldige buitenbeentjes die ook eens een graantje mee willen pikken van de grote vrijheid waarvoor 'de elite' gevochten heeft worden nog altijd op een sadistische wijze uitgeleverd aan de extreemrechtse fatsoensrakkers, die overal in de wereld victorie kraaien.
Ik verlaat daarom die farizeeërs-wereld. Zoals gezegd: Ik heb mijn abonnement opgezegd!
Hartelijke groeten. WD


Vraag: Wat is exhibitionisme?

Antwoord: Een exhibitionist is iemand die graag aan anderen - soms ongevraagd - zijn intieme delen toont. Voor de kijker kan dit vervelend of zelfs beangstigend zijn, maar de exhibitionist vindt het opwindend.
'Potloodventers' zijn geen gestoorde figuren maar doodgewone mannelijke exhibitionisten, die hun piemel aan mensen laten zien. Gevaarlijk zijn ze niet. Je treft ze aan in nudistenoorden en geen mens die zich daar aan zo een piemel tonende man stoort. Ook in sommige Afrikaanse landen is naaktloperij nog altijd de gewoonste zaak van de wereld, en er zijn nog nooit verhalen in de media verschenen over sterk getraumatiseerde donkere kinderen die teveel mannenpiemels hebben gezien...
Alles is relatief, zeggen de wijzen die ooit in het oosten leefden, en daar zit wel wat in.
Het woord 'exhibitionist' wordt soms ook gebruikt voor alle mensen in de vermaaksindustrie die het opwindend vinden als anderen (delen van) hun lichaam zien. Dat is een grote groep mensen, varierend van meisjes met een diep decollete of minirokje tot mannelijke strippers en filmsterren die het leuk vinden om naaktscenes te doen. De term heeft in dat geval betrekking op het spel van kijken en bekeken worden. Tamelijk onschuldig dus, omdat iedereen het feit dat sommige mensen acteurs en spelers kunnen en willen zijn accepteert.


Links & Het Vrije Denken
Commentaar Wim Duzijn 2003

De wereld kan vanuit verschillende gezichtspunten bekeken worden. Dat vinden we heel normaal. Alleen diegenen die zich momenteel 'links' noemen wijzen dat doodgewone standpunt af. Wie het bijvoorbeeld waagt de werkelijkheid vanuit astrologisch gezichtspunt te benaderen die wordt door linkse intellectuelen op een gruwelijke wijze belachelijk gemaakt.
Astrologen gebruiken het woord 'Lucht'. Zij zetten er op treiterige wijze het bijvoeglijke naamwoord 'gebakken' voor...
Linkse intellectuelen noemen zichzelf namelijk graag 'scepticus', niet omdat ze hun onverdraagzame linkse wereldje sceptisch benaderen - dat nooit! - maar omdat ze de vijanden van links de nek willen omdraaien. Op een 'sceptische' wijze dus.
Dat is de reden waarom ik vertegenwoordigers van links op mijn eigen, astrologische wijze wil benaderen. Omdat ik volstrekt niet de behoefte in mezelf ontdek tot de 'sceptische linkse elite' van het volk te willen behoren.

De astrologie wil als holistische menswetenschap mensen (links, rechts, of wat dan ook..) duidelijk maken dat in een wereld alles met alles samenhangt. De keuze die jij als individu maakt heeft altijd gevolgen voor andere mensen.
Is je positie onbeduidend dan zul je de rol van slachtoffer moeten vervullen, neem je een belangrijke positie in dan ben je de dader, en dan is het heel goed mogelijk dat ogenschijnlijk simpele daden afschuwelijke consequenties hebben voor grote aantallen mensen - juist omdat alles met alles samen hangt...

Zie ook: De morele vorming van Dokter Bob
en: Opvoeding in den volkschen staat

De Koran & De Hemel

Koran 47: Mohammed, 15: (Here is) the description of the Garden which the righteous are promised: in it are rivers of water unstaling; rivers of milk of which the taste never changes; rivers of wine, a joy to those who drink; and rivers of honey pure and clear. In it there are for them all kinds of fruits; and Forgiveness from their Lord.
(Can those in such Bliss) be compared to such as shall dwell for ever in the Fire, and be given, to drink, boiling water, so that it cuts up their bowels (to pieces)?

Wie de Koran leest ontdekt al snel dat er een groot verschil bestaat tussen het Islamitische leven op aarde en het Islamitische leven in de hemel. In de hemel word je bediend door beeldschone, uiterst jonge meisjes en jongens, je mag er water, melk en wijn drinken zoveel als je wilt, en je mag een gezellig gesprek aanknopen met alle profeten die ooit op aarde hebben geleefd: met andere woorden: iedereen is er gelijk, omdat vertegenwoordigers van het astrologische element Vuur, dat in zijn negatieve vorm voor bazigheid, agressie en en opschepperij staat, ontbreken - die zitten in de hel...
Je gaat je daarom afvragen waarom prominente vertegenwoordigers van de Islam niet eens wat meer nadruk leggen op de hemel, zodat het aardse leven een wat vriendelijker gezicht krijgt: een hemel op aarde dus...
Wanneer in een Koran-hoofdstuk dat de naam van de Profeet draagt wordt aangegeven dat in de hemel, een plek waar God de baas is, wijn gedronken mag worden, waarom zou je als doodgewoon aards sterveling het drinken van wijn dan gaan verbieden?

Mohammed was - zo blijkt uit commentaren van volgelingen - geen uitgemergelde kluizenaar die de goede dingens des levens afwees. Hij was wel een sobere man die de nuchtere, pragmatische stelregel hanteerde dat 'overdaad schaadt'. Anders gezegd: je moet niet het gebruik afwijzen, maar het misbruik, vanuit de Islamitische opvatting dat in misbruik zonde schuilt en in gebruik profijt.
Mohammed maakte deel uit van een ongeordende samenleving, waarin het recht van de sterkste gold. Daarom was hij gedwongen tegenover het wetteloze geweld van zijn tijdgenoten het wettige anti-geweld van de Islam te plaatsen.
In een geordende samenleving, waarin de gewelddadige mens niet op de troon zit is dat strenge anti-geweld niet nodig en zal daarom alleen opgetreden moeten worden tegen diegenen die qua gedrag de gelijken zijn van de machtswellustelingen die in Mohammed's tijd de rechten van andere mensen aan hun laars lapten: diegenen dus die het op misbruik gerichte recht van de sterkste tot hoogste morele wet in het leven willen uitroepen.

De Beeldende Verteller
Arab News, 26-6-2003

Muhannad Shono (born in 1977) is the first Saudi comic book illustrator in history.
The Riyadh-born, 26-year-old architecture graduate has since childhood been passionate about comic books.
"All through high school I wrote stories and drew comic books, so when the opportunity to work on one came I took it without hesitation."
Muhannad had met Maha Muhammad Al-Faisal, a novelist in her own right and the founder of Dar Noon company, a creative studio for the production of children s books, a year before his graduation whilst he was preparing to apply to art school in the US.
"The portfolio found its way through friends to her... I had a short segment in the portfolio about a character called Qifar...she liked the idea and asked me if I wanted her to write a story for the character. I became very excited and things just developed from there."
Muhannad says the book is an illustrated fantasy novel and is "without precedent and without equivalent in the Arab world."
The hero, Qifar, is Muslim, perhaps the first Muslim superhero ever. But unlike other superheroes, Muhannad says: "Qifar differs in that there is nothing super about him. He is just a regular man; his power is his knowledge. Reading and the importance of knowledge are a strong theme in the book."

The companions of Qifar are as exotic and fantastical as the story's Medieval Arabian Nights setting. His steed is a horse made out of water named Bahar, his friend and protector is Kinzah, a female jinn sent to protect him, and a magical bird who lives in a silver ink bottle named Basheer transports him on his back and fetches him books from a library within a distant mountain.
"I believe that the story is timeless in its message; true to nothing but our culture and our beliefs."
Explaining how the storylines were formulated, the artist, who is also a freelance graphic designer, said:

"The struggle against darkness and the loss of knowledge and beauty..., these types of stories are long overdue in the Arab world."

De terugkeer naar het symbool
Commentaar Wim Duzijn 2003

Als er een middel is dat gezien kan worden als een hulpmiddel in de strijd tegen het fundamentalisme, dan is het wel het komische stripverhaal. Niet een verhaal dat de eigen Arabische cultuur ontkent, maar een verhaal dat de magische, sprookjesachtige elementen op zo'n manier benadrukt dat de fantasie van de lezer erdoor wordt geprikkeld: een symbool geworden verhaal dus.
Fundamentalisme ontkent het symbool, omdat het (astrologisch gezien) star aardegebonden vormdenken is: ontkenning van de vrouwelijkheid, het gevoel en de verbeelding die bij de Maan (Allah) horen. De fundamentalist is altijd een vrouwenhater en een homohater, en dat laatste vooral omdat de homo gezien wordt als een handlanger van de vrouw. Veel homo's in de moslimwereld haten zichzelf, omdat ze de band net hun vrouwelijke, verbeeldingsrijke IK verloren hebben.
Daarom is het opmerkelijk dat uitgerekend in Saoedi-Arabie - het land dat vrijwel algemeen wordt gezien als de bakermat van het fundamentalisme - het Arabische beeldverhaal zijn intrede doet.

Een terugkeer naar het magische Mekka van de bisexuelen, zou je kunnen stellen: dienaren van 'de Oude Vrouw', die het mannelijke en het vrouwelijke principe in de mens op een harmonische wijze samen proberen te voegen. Een gezichtsloze ontvrouwelijkte God via beelden en bijpassende verhalen omtoveren in een bewust handelende menselijke persoonlijkheid - een beeldgeworden held, een mens geworden god, die het tegendeel is van een leeg, protserig en onveranderlijk idool.
Zodat de lezers gaan inzien dat de Islam meer is dan blinde, willoze overgave aan het woord of de wet. Omdat een persoonlijkheid (een mens die simpelweg mens wil zijn) nu eenmaal geen passief handelend wezen is, maar een intelligente individualist die samen met zijn magische vrienden wil vechten voor principes - een sociale daad die van een saaie, zwartgallige burgermansreligie (die je vermoraliseerd magisch denken zou kunnen noemen) praktisch, kleurrijk, op verandering gericht realisme maakt.

Medy van der Laan, een politie-, rampen-
en arbeidsmarktdeskundige op Culturele Zaken (in het jaar 2003)
Wikipedia info

Mr. Medy Catharina (Medy) van der Laan, geboren 14 augustus 1968 te Spijkenisse, is staatssecretaris van Cultuur en Media bij het ministerie van O. C. en W. in het Kabinet-Balkenende II.
Na het behalen van het VWO-diploma studeerde zij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Nederlands recht. Zij was tot 1994 beleidsmedewerker algemeen politiebeleid bij de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Directie Politie, en tot 1998 projectleider bij de projectenpool van het bureau Secretaris-Generaal en politiek assistent van de staatssecretaris, mr. Jaap Kohnstamm. Zij was tot 2001 hoofd van de afdeling Bestuurlijke, Internationale en Juridische Zaken van de directie Brandweer en Rampenbestrijding.
Bij de directie Personeelsmanagement Rijksdienst werd mevrouw Van der Laan in 2001 benoemd tot hoofd RAAC, centrum voor arbeidsmarktcommunicatie en in 2002 op interim-basis tot kwartiermaker HRM-Academie Rijk.
Zij was lid van het bestuur van de Stichting Scholen van het Gouden Rozenkruis en is lid van D66.

Het Gouden Rozenkruis & De politie
Commentaar Wim Duzijn 2003

Nederland is een merkwaardig land.
Spiritualiteit en politie gaan hier hand in hand. De uitdrukking 'deze pet - de politiepet - past ons allemaal' is een uitvinding van Nederlandse dominees. Alleen in de kerk mag die pet worden afgezet - en wie derhalve calvinistische kerkgebouwen haat als de gloeiende pest, die zal altijd moeten leven in een wereld waarin mannen, vrouwen en kinderen hem vol wantrouwen aanstaren - met grote, boze onderzoekende ogen - vanonder de glanzende klep van een platgeslagen politiepet.

Spiritualiteit in Nederland: dat is het ergste wat je als nuchter, vrijheidslievend mens kan overkomen.
Omdat Nederland - zoals gezegd - een vals-moralistisch domineesland is, waarin de begrippen vrijheid en religie antipoden zijn. Of, simpel gezegd: wie spiritualiteit omschrijft als vrijheidsliefde wordt hier op een kille, meedogenloze wijze aan de kant gezet.
Medy van der Laan, de sterke vrouw op culturele zaken, die volgens D66 mvoorman Thom de Graaf een wonder van openheid en eigenzinnigheid is, hoewel ze onmiddellijk schijnt te gaan stampvoeten van woede wanneer ze haar zin niet krijgt - zal daar hoogst waarschijnlijk anders over denken.
En dat is nou precies het verschil tussen macht en onmacht.
De echte gnosticus is een buitenbeentje - een vijand van op leugens gebaseerde macht - terwijl de onechte gnosticus doet alsof hij een buitenbeentje is, hoewel hij gewoon een vertegenwoordiger blijft van de op leugens gebaseerde macht.
Die tegenstelling heeft in het Westen - waarin de moraal tot God (lees: vorm, idool) is verheven - altijd bestaan.
Overheid en naar weten verlangende kunst hebben hier nooit op een harmonische wijze samengewerkt.
Wanneer er al sprake was van samenwerking, dan was dat een verbond tussen ambtenaren en opportunisten, luitjes die niet de zoekende enkeling, maar de conservatieve collectivist op de troon hebben geplaatst, hetgeen mij hierboven tot de uitspraak bracht dat spiritualiteit en politie in dit land synoniemen zijn.

Kenmerk van een politiestaat is dat openheid en eigenzinnigheid in mensen worden onderdrukt.
Wie een eigen weg zoekt in het leven wordt niet aangemoedigd, maar afgeremd. De overheid kent slechts staatsideologieen: staatsgodsdienst, staatsliberalisme, staatssocialisme, etc, etc.
Dat inzicht leidde er in het jaar 1966 toe dat een aantal bevlogen geesten (onder het bezielende leiderschap van een zekere HAFMO van Mierlo) een anarcholiberale partij in het leven wilden roepen, D'66., die het als haar taak zag een bom in het staatsbestel te werpen...
Weg dus met het collectivisme dat de zoekende mens vernietigt, en vechten voor een nieuwe vorm van sociaal-liberaal denken, waarin de mens die voor openheid en eigenzinnigheid staat de kans krijgt een leefbaar bestaan op te bouwen, zonder ingepast te worden in het een of andere beschamend kleine hokje, dat als 'zijn staatsidentiteit' wordt gezien.
Hokjesdenkers zijn we - van hoog tot laag - en daarom is de komst van een anarcholiberale partij hard nodig in dit land. Pim Fortuyn werd gezien als de man die ons dat nieuwe denken zou kunnen brengen, maar Pim Fortuyn was weinig meer dan een valse Messias die ons niet de vrijheid, maar het conformisme van het CDA schonk - een partij die voor alles staat, behalve voor het aan de macht brengen van de verbeelding, waar de jaren zestig generatie ooit voor stond.
Verbeelding is altijd de eigenzinnige ontkenning van de staatsideologie, die erop is gericht mensen een voorgevormd, onveranderlijk wereldbeeld op te dringen - dat heeft Pim Fortuyn niet begrepen.
Pim wilde erbij horen en toch anders zijn - precies zoals Hollanders altijd in elkaar gezeten hebben van twee walletjes eten: naar de kerk gaan, maar nooit de pet afzetten die ons allemaal past: de platte pet van de politie die van ons wantrouwende gluurders maakt.
Gluren met een pet op, Nederland op zijn best, en wie op een petloze wijze wil gluren - blootshoofd en misschien nog wel bloter.. - die onderwerpen we aan de priemende vinger test. We zetten hem in de moralistische groep van staatsideologen en we gaan wijzen. Net zo lang tot het slachtoffer doodgewezen neervalt op de kille aarde, die wij zo compassievol 'het vlakke, platte land' noemen.

Brr. In zo n op gelijkschakeling gericht land staatssecretaris van cultuur moeten zijn is een opgave, een beproeving, een ramp..., wanneer je tenminste open en eigenzinnig wilt zijn...
Medy is open en eigenzinnig (volgens Thom van D 66). Zij zit nu op een ouderwetse bidstoel in de Haagse cultuurkerk waar je de pet af moet zetten als je binnenkomt. En de grote vraag is of een eigenzinnige kunstenaar die cultuurkerken haat ooit toegang zal krijgen tot dat heilige der heiligen, waarin zij zich als ex-politiefunctionaris en rampenbestrijdster heeft verschanst.
Zou een breekijzer helpen? Een steen door het venster? Een alternatieve, provocerende rookbom wellicht? Of moeten wij met spandoeken in de hand over het Binnenhof gaan drentelen duistere leuzen zoals "Van der Laan, het is met je gedaan" roepend - wanneer wij als anarchistische eigenzinnigen de aandacht willen vestigen op onze heilige zaak - de zaak van het geestelijke bommen werpende anarchisme ?
Wij weten het niet. Maar wat we wel weten is dat Medy van de Rampenbestrijding bij het Gouden Rozenkruis behoort. En dat is een beweging die spiritualiteit en gnosticisme schijnt te praktiseren, zaken waar zelfs een man die geen politiepet wenst te dragen zo zijn eigen mening over mag hebben in een land dat zich vrij en democratisch noemt...

Het Lectorium Rosicrucianum
Info Rozenkruisers Website

Medy vd Laan, ambtenaar van het jaar 2002
De Internationale School van het Gouden Rozenkruis, tracht zoekers naar Waarheid te wijzen op, en hen te verbinden met, de gouden draad die uit het labyrint van onze gebroken realiteit tot de Waarheid voert.
Dit lichtend lint is samengesteld uit liefde, wijsheid, kennis (gnosis) en daad. Maar bovenal is het een Pad dat men kan gaan. Een Pad getoond door alle religies in hun oorspronkelijke vorm. Geen Meester of Ingewijde kan aan anderen de Waarheid overdragen.
De mens moet er zich naar toe worstelen, dwars door zeer vele tegenstanden en moeiten heen. Door een proces van verandering, van ziele-wedergeboorte of transfiguratie. Een bonafide School wijst het Pad en onderwijst haar leerlingen in het gaan ervan.

A bridge from time to eternity

As a gnostic school, the International School of the Golden Rosycross helps and supports its pupils in their efforts to shift the I-central consciousness from its position as 'king' in their inner household, and to restore it to its proper role: that of 'servant' to the growing True Self within, the Christ-Self, the Rose.
Simultaneously, this Rose within them is given all the sustenance it needs to be able to grow. If the pupil cooperates and perseveres in this process, the Rose increasingly unfolds and blooms; it becomes an inner source of light and love that sheds its perfume and radiance over all, for the benefit of all. (bron: canada.golden-rosycross.org)

Zie ook: In gesprek met de
teruggekeerde Christus

Israel-Palestine News:
Hamas Okays Truce, Delays Announcement
Palestine Chronicle 27-6-2003

The Palestinian Islamic resistance movement Hamas has reportedly agreed to suspend attacks against Israeli targets, but its senior leaders said an announcement was yet to be made as talks are still under way with other Palestinian factions for a joint formula.
Hamas spiritual leader Sheikh Ahmed Yassin told Reuters "Hamas has studied all the developments and has reached a decision to call a truce, or a suspension of fighting activities." Declining to say when it would be declared, Sheikh Yassin said the ceasefire would carry conditions and timeframe.
"We are still in contact with the rest of the factions in order to reach a joint formula to be signed by everybody," he said.


Barghouti Is Seen As Leader on Rise
Karin Laub, Associated Press 27-6-2003

Marwan Barghouti has cemented his reputation as a Palestinian leader on the rise after clinching a truce deal with Islamic militants from his tiny prison cell.
The 43-year-old Barghouti - who used to whip up crowds with fiery anti-Israel speeches - was already popular before securing the militias' agreement Wednesday to halt attacks on Israelis for three months.
Polls had him running second only to Palestinian leader Yasser Arafat, and he was touted as an eventual successor to his one-time mentor.
"He is a significant player for now and the future," said Palestinian legislator Hanan Ashrawi. "His activities during the recent negotiations have significantly enhanced his standing both with the Israelis and the Palestinians."
Barghouti's imprisonment since April 2002 has also helped. "Free Barghouti" posters showing him handcuffed in an Israeli court are plastered on walls across the West Bank.


Gay Pride Parade in Tel Aviv
By Yam Yehoshua, Haaretz 27-6-2003

The Gay Pride Parade - the central annual event of the Israeli gay community - kicked off Friday afternoon in Tel Aviv with a gathering in Rabin Square.
In a speech marking the start of the parade, Justice Minister Yosef Lapid called for equal rights for homosexuals, Army Radio reported.
The marchers then set off for the Yehoshua (Hayarkon) Park, via Ibn Gvirol Street, where the parade was to culminate with a party.
The parade was condemned by the Yesha Council of Rabbis, who described it as "shameful, and bowing to the inferior culture of ancient Greece, as depicted in Plato's Symposium."

Iran & Het Saturnus-Pluto-conflict
Astrologisch commentaar Wim Duzijn 2003

Citaat: "If one permits an infidel to continue in his role as a corrupter of the earth, his moral suffering will be all the worse. If one kills the infidel, and this stops him from perpetrating his misdeeds, his death will be a blessing to him." Ruhollah Khomeini

Ruhollah Khomeini, een gewone man, die zichzelf Goddelijke eigenschappen heeft toegeeigend - een daad die volgens alle niet-Iraanse moslims in strijd is met de levenswijsheden die de Koran bevat, is volgens een groot aantal bronnen op het web geboren op 17 mei 1900 rond 1 uur 's middags.
Wie, uitgaande van die gegevens, een geboortehoroscoop opstelt krijgt het beeld te zien van een man die sterk onder invloed staat van de planeet Pluto (dominant geplaatst in het tiende huis, dat de houding tegen over de buitenwereld aangeeft), een planeet die via een negatief aspect met de strenge, begrenzende planeet Saturnus altijd de een of andere vorm van fundamentalisme in het leven roept: ijzeren wetten en strenge voorschriften (Saturnus) die dwangmatig (Pluto) worden opgelegd aan anderen - ook als die anderen daar helemaal niet van zijn gediend.

Omdat het leven altijd een proces van acties en reacties is zullen fundamentalisten tegenkrachten oproepen die vaak dezelfde negatieve kleuring hebben als het eigen dwangbeleid.
Geestelijke terreur wordt beantwoord met een andere vorm van terreur, die - omdat ze per definitie illegaal moet zijn in een dictatuur - wrede, verwrongen trekken gaat aannemen.
Juist om de wreedheid en de misvorming van menselijke uitingen te voorkomen is democratie in het leven geroepen, om er zorg voor te dragen dat negatief gedrag beheersbaar blijft, via het toelaten van gedragsvormen die in staat zijn wreed, agressief gedrag te sublimeren - om te zetten in gedrag dat niet belastend is voor de maatschappij als geheel.
Democratie en vals moralistisch gedrag gaan daarom niet samen. Zodra de democratie de weg van de valse, leugenachtige moraal kiest wordt een afwentelpolitiek in het leven geroepen, die in feite niks anders is dan het wettelijke sanctioneren van een op het vernietigen van zondebokken gericht schrikbewind.

In Iran heeft Khomeini in het jaar 1979 de macht gegrepen, samen met linkse liberalen en marxisten, die in Khomeini een 'bevrijder' zagen.
Eerlijke leiders zouden dat toegeven. De spirituele leider van Iran, Ali Khamenei, wil zo'n eerlijke rechter zijn, maar desondanks wordt in de media van Iran het beeld geschetst van marxisten die grote monsters zijn, omdat ze in het verleden (1981) Iraanse (religieuze) leiders hebben vermoord.
Vergeten wordt daarbij te vermelden dat diezelfde (religieuze) leiders, met hun keuze voor de theocratie, hun vroegere linkse bondgenoten hebben verraden, mensen die de rechtvaardigheid boven de moraal wilden plaatsen - hetgeen vanuit de Twaalfde Imam filosofie (waarin een man - de Mahdi - centraal wordt gesteld die streeft naar universele gerechtigheid) een volkomen legitieme daad is, immers: rechtvaardigheid is een algemeen, universeel principe dat nooit aan primitief groepsbelang ondergeschikt mag worden gemaakt.
Het gevolg van dat verraad was dat er een tegenreactie ontstond die was gebaseerd op wrok en haat, die de dictatoriale tegenpool vormden van het theocratische bewind van Khomeini.

In een negatieve Saturnus-Pluto-wereld ontstaat altijd een streng morele verdeling tussen goed en kwaad, waarbij elk compromis onmogelijk wordt gemaakt.
Dat is de reden waarom de rechtse Likoedleiders Ariel Sharon en Benjamin Netanyahu (met een negatief Satunus-Pluto-aspect in de geboortehoroscoop) hun vijanden alleen maar willen vernietigen: "Het kwaad moet met wortel en tak worden uitgeroeid.."
De Amerikaanse president George W. Bush (ook met een Saturnus-Pluto-aspect) is hun collega: "Wie niet voor ons is, is tegen ons...".
Astrologen weten dat en ze roepen daarom mensen die gebonden zijn aan de wrede krachten van het Noodlot op om alles op alles te zetten om te voorkomen dat onschuldige mensen de dupe worden van de eigen (onbewuste) gebondenheid aan het kwaad.

Dat is de essentiele functie van op zelfkennis gerichte wijsheid. Kleinburgerlijke (aan wraak en vergelding gebonden) moralisten echter verwerpen die wijsheid. Zulke moralisten haten mensen die het begrip zelfkennis in het centrum van het religieus-filosofische denken willen plaatsen. Omdat zij de handlangers zijn van de macht, die alleen dan goed kan blijven functioneren wanneer ze geestelijke blindheid preekt.
De moraal staat niet in dienst van weten en gewetensvorming, maar moet machthebbers een vrijbrief geven om het kwaad ongelimiteerd los te kunnen laten op andere (vaak ook onschuldige) mensen.
Dat gebeurde in Palestina, dat gebeurde in Irak, en dat gebeurt overal waar de moraal van de blinde macht niet wordt gecontroleerd door de rechtvaardigheid van de naar bewustwording strevende intelligente mens.
Het Saturnuus-Pluto-aspect is het meest gevaarlijke aspect dat er binnen het astrologische aspectencentrum bestaat. Het laat zien hoe hele naties via het terreurbewind van een paar blind handelende machthebbers onderworpen kunnen worden aan de krachten van het kwaad.
Dat kwaad bestaat echt. Elk Saturnus-Pluto-aspect is een tijdbom die tikkend aan ons voorbij wandelt. Je buurman kan zo'n tijdbom zijn. Hij koopt grote luidsprekerbozen en zodra de wekker in zijn hoofd gaat rinkelen op een door het Noodlot bepaald tijdstip ontwaakt het kwaad en gaat hij kwaadheid oproepen in andere mensen met behulp van de mechanismen van het kwaad die hem door zich 'goed' noemende mensen ter beschikking worden gesteld.
Dat voorbeeld van geluidsoverlast noem ik,omdat ik er momenteel zelf de dupe van ben geworden in de flat waarin ik woon. Ik bezit een behoorlijk overgevoelig zenuwgestel, de lawaaimaker heeft een betonnen plaat voor het hoofd en dat betekent dat de betonnen vertegenwoordiger van het kwaad jou geestelijk kapot kan maken, met behulp van instrumenten die vanuit het standpunt van de meerderheid gezien goed zijn, want de meerderheid heeft ook een betonnen plaat voor het hoofd, zodat beton goed is en overgevoeligheid kwaad.
De mens van beton windt zich er niet over op. Wie zo stom is om een gevoelig zenuwstelsel te hebben heeft geen recht om te protesteren in een wereld waarin het beton de norm bepaalt...

Primitieve moralisten maken altijd de meerderheid van beton, zodat de gevoelige enkeling altijd in hun wereld moet creperen.
De president van de verenigde Staten is daar het levende voorbeeld van: een gevoelige man, die via de overgang naar een simplistische vorm van godsgeloof van zichzelf een betonnen moralist heeft gemaakt, een wetteloze mooiprater die niet op zoek is naar recht, maar naar een manier om onrecht wit te wassen.
In de theocratische staat Iran gebeurt hetzelfde. Atatollah Khamenei weigert de Goddelijke status die hij aan zijn eigen kleine persoontje heeft vastgekleefd ter discussie te stellen, hoewel de profeet Mohammed toch heel duidelijk heeft gesteld dat niemand zichzelf op een primitief-moralistische gelijk mag maken aan God, omdat de religie mensen wil verenigen, een humanistische doelstelling die dwang uitsluit.
De weigering een op vereniging gericht beleid te voeren - opheffing dus van een terreursituatie waarin mensen gedwongen worden blindelings religieuze wetten te gehoorzamen - maakt het scheppen van een rechtvaardige wereld (de wereld van de rechtvaardige Mahdi) onmogelijk.
Recht mag nooit gekoppeld worden aan de moraal van een paar autoritaire mensen. Recht is een universeel principe dat daarom neergelegd moet worden bij instanties die een universeel karakter dragen: internationale samenwerkingsorganen en internationale rechtscolleges.
Die situatie bestaat in het Midden Oosten niet. Zowel Iran als Amerika met zijn bondgenoten wijzen het internationale recht af. Zowel Iran als Amerika (Israel) kiezen voor het autoritaire vals-moralistische leiderschapsprincipe, waarbij de goddelijke leider mag bepalen wat goed en slecht is, waarbij voorbij wordt gegaan aan internationale wetgeving die de eigen groepswetten in een negatief licht zouden kunnen plaatsen.
George Bush en Tony Blair hebben van zichzelf - uit naam van 'het goede' - bezetters gemaakt, zoals Khamenei en de Paus van Rome in feite, via de keuze voor het goddelijk-autoitaire leiderschap, ook bezetters zijn.
Zij zijn dat omdat zij Opperste Leiders, Geestelijke Bovenbazen willen zijn in een wereld, waarin de machtige mens goed is en de machteloze mens slecht.
Wie in zo'n wereld (waarin de gevoelige mens gekruisigd wordt) het onrecht wil breken zal moeten kiezen voor machtsdaden, met andere woorden hij zal net zo wreed moeten worden als de goede mens die alles wat hem niet bevalt onderdrukt, knevelt en misvormt.
Wie kwaad zaait, zegt de bijbel, zal kwaad oogsten , een wijze uitspraak waar valse moralisten zich nooit iets aan gelegen laten liggen, omdat zij hun kwaad altijd 'goed' noemen, zoals hun tegenstanders hun kwaadheid ook 'goed' noemen.

Astrologisch gezien klopt het allemaal. Het is een spel dat onbewuste mensen spelen, mensen die zich niet realiseren dat ze deel uitmaken van een krachtenspel dat we alleen maar kunnen beheersen via kennis - de wil om te weten.
Astrologie wordt vaak alleen maar daarom afgewezen, omdat de gemakzuchtige moralist het weten afwijst. Hij kan niet zomaar meer iets doen wanneer hij de astrologie serieus neemt. In een wijze astrologenwereld moet hij de betrekkelijkheid leren inzien van zijn machtshandelen. Hij dient zich te realiseren dat hij met al zijn macht een willoos handelende pion kan zijn in een onbeduidend spel dat, juist omdat het de zachte krachten vernietigt, volmaakt wreed en zinloos is.

Op 28 juni van het jaar 1981 werden in Iran honderden mensen, waaronder 72 politici, vermoord door marxistische vrijheidsstrijders.
Als reactie daarop werden in de maanden juli, augustus en september door het Iraanse bewind, waarvan ook Khamenei en Khatami deel uitmaakten, duizenden linkse rebellen opgepakt, vervolgd, gevangen gezet en ook vermoord (september: 50-100 executies per dag).
Alleen die 28 juni moord wordt vermeld in de officiele berichtgeving. De duizenden slachtoffers van het repressieve beleid van Khomeini blijven onvermeld.
Dat is de reden waarom een rechtvaardig mens aan dictatoriale macht gebonden moraal afwijst. En dat is ook de reden waarom het huidige bewind in Iran onmogelijk een rechtvaardige maatschappij op kan bouwen, omdat rechtvaardigheid altijd gebonden is aan onafhankelijke rechtsinstanties die zich zoveel mogelijk conformeren aan universele, internationale wetgeving, die het principe van gelijkheid voor de wet centraal stelt.
Niemand, met andere woorden, mag zich op grond van autoritair machtsdenken (ik heb het meeste geld, ik heb militaire macht, of ik ben de vertegenwoordiger van God op aarde), boven de wet plaatsen. Alleen dan wordt rechtvaardigheid mogelijk en alleen dan kunnen mensen vertrouwen krijgen in overheden die er niet zijn voor zichzelf, maar voor de mensheid en het algemene belang.
Khomeini was als theocraat een dictator die zijn marxistische bondgenoten verraden heeft. Die werden geradicaliseerd en het pad van de dood en de vernietiging opgestuurd.
Wie dan ook (met behulp van het programma New Age Astrologie) de progressieve horoscoop van Khomeini bekijkt die hoort bij de datum 28-6-1981, die ziet de herhalende terugkeer op dat tijdstip van een aantal gewelddadige Pluto-aspecten, waarvan het negatieve Saturnus-Pluto-aspect het meest belangrijke aspect is.

Zie ook: De horoscoop van Yasser Arafat


Khomeini: Enige biografische feiten
Wikipedia Info

In early 1989 Khomeini ordered the killing of Salman Rushdie for blasphemy (the religious crime of prohibited speech). The Satanic Verses, Rushdie's novelistic examination of the integration of Indian characters into modern Western culture, contains passages which can be read as implying, amongst other things, that the Koran has not been preserved perfectly. This event caused many Western leftists, who had been generally in favor of the revolution against the Shah, to reconsider their support of Khomeini. (www.wikipedia.org)

Zie ook: The reign of terror
Terror and repression

Iraqi children are suffering
By Mark MacKinnon, Saturday's Globe and Mail 28-6-2003

In interviews this week, three of Iraq's top pediatricians said that although no statistics are available, they believe the rate of child mortality among the highest in the world during the past 12 years has risen even higher since Saddam Hussein's regime fell and the United States took over governing the country.
With the medical system depleted by postwar looting and the slow restoration of basic services, the doctors feel underequipped to deal with what they expect will be a growing flood of cases like Ibrahim's and Aisha's. And in the early summer heat, which often peaks above 45 in the afternoon, infections are spreading like fire.
"There's no government since the end of the war, and the crisis is getting worse and worse," said Emad al-Hadithy, chief resident at the Central Teaching Hospital. "When we compare this period with the period of the embargo, the embargo was better."

De Kinderen van de Derde Wereld

By keeping the children of the third world and Arab countries busy with war and famine, in other words, survival, their education and mental health become secondary concerns. While the world advances with new technological and medical discoveries, the small worlds of our children grow dimmer with hunger, poverty and war.(Dr. Fahad S. Al-Shagra)


Paul Bremer: "We are going to impose our will on them"
BBC, 29-6-2003

"I think the chances of catching Saddam are very high," Mr Bremer said. "The fact that we have not been able to show his fate allows these remnants of the Baathist regime to go around... and say Saddam will come back, and we will come back, so don't co-operate with the coalition," he said.
Mr Bremer accused these "remnants" of the attacks on coalition troops.
"Unfortunately it is the case that we will continue to take casualties... but there's no strategic threat to the coalition," he said.
"We are going to fight them and impose our will on them and we will capture or, if necessary, kill them until we have imposed law and order on this country," he said. (
BBC, 29-6-2003)


Charley Reese: Don't Abandon Golden Rule

Most of us can recall the golden rule: Do unto others as you would have them do unto you. Real simple. Reciprocity.
But there is a variation of this rule that applies to government. This golden rule for government is: Make sure the government treats others the same as you would want the government to treat you.
If you don't want the government to trample on your rights, don't let it trample on someone else's rights.
That means you have to protest, even if you don't like the person whose rights are being trampled upon.
The logic behind this position is simple: What the government can do to one person, it can do to another.
Once you say to the lynch mob, "Go ahead and hang that guy, he deserves it," you leave yourself without any defense when the mob turns on you. Once you consent to the government ignoring the Constitution, you deny yourself the protection of the Constitution. (Reese website, 19-6-2002)

Shahroudi Children Learning Orff Music
Mehr News Agency, 2003

For the first time in Semnan Province, the Shahroud Art Bureau's Music Center is holding Orff courses for children, head of the center said on Saturday. Javad Alibeik added that the courses have been arranged for children between 6 and 12 years old.
Founded by German composer, Carl Orff (1895-1982), this type of music is more understandable by children than others. Alibeik claims that Shahroudi children have already welcomed the courses.

What is Orff Schulwerk?
Carl Orff Website 2003

Carl Orff (1895-1982) is probably best known as the composer of such works as Carmina Burana and Catulli Carmina, but it is his work with "Music for Children" which has inspired a global movement in music education.
The Orff approach to Music Education is holistic, experiential and process oriented. It is for all children, not just the most musically or intellectually gifted and encompasses aural, visual and kinesthetic learners.
Orff's philosophy is based on solid, pedagogical principles. A structured, sequential development of knowledge and skills encourages joyful participation, creativity, and personal musical growth from all participants. The Orff approach taps the very essence of our beings. Children learn through doing, exploring and improvising. They are active participants in an integrated, guided process, one which allows for differing musical abilities. In the Orff approach, no child is neglected.
The Orff philosophy combines the elements of speech, rhythm, movement, dance, and song. And at the heart of all this is improvisation - the instinct children have to create their own melodies, to explore their imaginations. (Info:
Carl Orff Website)

"Tell me, I forget
show me, I remember
Involve me, I understand." Carl Orff

Info: Carl Orff is geboren op 10 juli 1895 in Munchen (3u 15m). Zon in het beeldende Moederteken Kreeft (Allah, Genade, Compassie). Maan, heerser van Kreeft, dominant geplaatst in het tiende huis, dat wordt beheerst door het androgyne Waterteken Vis.

Opmerkelijk: de terugkeer
van zanger/schilder
Dirk Polak.

"In 1978 was zijn accordeon een vreemd anachronisme in een industrieel muzieklandschap. Nu, op de cd Wonder Van De Liefde valt de weemoedige klank van Polaks musetteachtige spel wonderlijk mooi op zijn plaats bij zijn Ensemble van de Zilveren Eeuw." (Theo van Gogh Website 2003)

Commentaar WD 2003: Wie de serieuze kant van het Fortuynisme wil ontdekken (de terugkeer naar de jaren vijftig), die wordt aangeraden de CD van Dirk Polak aan te schaffen: een ouderwetse mengeling van Oosters aandoend jankerig, maar bloedmooi, sentiment en het rustige, melancholieke stemgeluid van een zanger die je zowaar een 'chansonnier' (populair vertaald: 'liefdeszanger') zou kunnen noemen...

Astrologisch Commentaar WD 2003

Het metaal Zilver verwijst naar de Maan. Zilver is het zachtglanzende metaal dat verwijst naar de Goddelijke, Onbevlekte Ontvangenis (Maria).
Het metaal Goud verwijst naar de Zon. Goud is het trots-stralende, zeer nadrukkelijk aanwezige metaal, dat verwijst naar het Grote Geven. De Zon geeft namelijk dag en nacht, zonder dat hij er ooit iets voor terug vraagt. Daarom is hij een van de mooiste symbolen voor een God die er voor iedereen wil zijn.

Zie ook: De Maan en de Zon

Astrology in the Zoroastrian Empire of Persia (226-642)
Iran Chamber Society 2003

Astrological history was important to Sassanian Imperial ideology. The stars decreed the fate of the mortals and the kings expected to receive special protection.
Shahnameh (an epic poem written by the Persian poet Ferdowsi) is full of stories where the fate of the heroes is sealed in the astronomical charts read at the time of their birth.
Ptolemy and Greek astronomy was very well known in Iran. To what extent astronomy was separated from astrology is not clear and very likely astrology would have dominated the field. The Muslim Arabs destroyed almost all of the literature of the Zoroastrian Sassanian, including their astrological works. However there are some clues as to what their astrology might have been.
Most of the greatest astrologers in the Islamic era were Persians! The astrology Iranians taught is quite different from both the Hindu and the Greek traditions. It had orbs of aspect, the Great Cycles of Jupiter and Saturn, all of the elaborate systems of planetary interactions such as Frustration, Abscission of Light, Translation of Light and so forth.
While Muslim era astrology owes a large debt to Hellenistic astrology, it is also clear that in the two or three centuries between the last known Hellenistic astrologers and the first known Muslim ones, something new had come into the field. This was very likely the Persian stream of astrology.

The famous university and the hospital at Jundishapur built earlier reached its peak at Anoshirvan s time. In Jundishapur Greek (Egyptian & Byzantine), Indian and Persian scientific traditions were assimilated. Indian scientific material in astronomy, astrology, mathematics and medicine were translated into Pahlavi along with Chinese Herbal medicine and religion.

The destruction of such major centers of learning with the compulsory use of Arabic made it clear to the scholars and intellectuals that all pre-Islamic knowledge and national identities were in danger of total obliteration and they had to be preserved.
Massive and heroic efforts were made to save the ancient knowledge. The result was the formation of a dynamic and significant translation movement for almost two hundred years till 10th century. The movement started in Damascus in Umayyad times and flourished in Abbasid Baghdad (754 AD). This is the period that is known as the Golden age of Islam. (bron: iranchamber.com website)

Mohammed & de Perzische Magi
Commentaar Wim Duzijn 2003

Mannen in Iran die zich nu 'Ayatollah' noemen, waren ooit, in een ver pre-islamitisch verleden 'magiërs', mensen die van het denken een totaalgebeuren wilden maken. Want dat is de essentie van magische denken: dat je de wereld groter maakt, dat je niet stilstaat voor de grenzen die het kleinburgerlijke denken je op wil leggen, maar dat je daar overheen stapt. In het christelijke evangelie wordt de wereld van het magische denken 'kinderlijk' genoemd. Je moet worden als een kind en dan zul je het koninkrijk der hemelen binnen kunnen stappen.

Wie de geschiedenis van Perzië bestudeert ontdekt dat het magische, op uitbreiding gerichte denken een grote rol speelde in een periode waarin niet de Islam, maar het Zoroastrisme de belangrijkste religie was.
Zoroaster was de magisch-religieuze intellectueel, die aan de kant werd geschoven door Mohammed, die het prototype was van de materialistische anti-intellectueel: een eenvoudige man, die een eeuwenoude bestaansproblematiek op een doodgewone boerenfluitjeswijze op wilde lossen, zodat het volstrekt absurd genoemd mag worden dat de Koran, die bestaat uit teksten die voor het grootste deel bijzonder weinig intellectuele diepgang bezitten, tot heilig boek en Gods absolute waarheid uit wordt geroepen.
Mohammed was een ongeschoolde analfabeet, dat weet elke moslim, zoals elke moslim ook weet dat Mohammed geen filosofisch genie was, die geplaatst kan worden in de traditie van hoogontwikkelde magische denkers die het culturele en religieuze leven van het pre-islamitische Iran bepaalden. Mohammed was wel een eenheidsdenker, die joden, christenen en Arabische 'heidenen' bij elkaar wilde brengen, een op vereniging gerichte daad waar je respect voor op kunt brengen, maar hij heeft - net als Luther en Calvijn in het Westen - de Arabische wereld van het intellect een uiterst slechte dienst bewezen met zijn tegen het magische denken gerichte boerenrevolutie (te vergelijken met de calvinistische beeldenstorm in Europa).

Boeren en magiërs horen niet bij elkaar. De boer zit altijd met zijn kont op de grond (kijkt nooit verder dan zijn eigen neus lang is), terwijl de magiër de wereld wil ontstijgen, omdat hij weet dat het menselijke blikveld naarmate je hoger vliegt steeds ruimer en wijder wordt..
Waar de wereld van de boer bestaat uit grond en bomen en een paar als bedreiging ervaren vogels (vogels, zo redeneert hij, vreten alleen maar het zaaigoed op), daar identificeert de magiër zich juist met die vogel, die voor hem het symbool is van geestelijke vrijheid en geestelijke expansiedrang.
Mohammed ontving zijn geestelijke influisteringen in een grot, een van de hemel afgeschermd stuk aarde, waar het begrip ruimte in feite niet meer bestaat. Daarom moet je als vrije, magische geest de Koran wantrouwen. Alles wat in een grot geboren wordt ademt de geest uit van beperking van het denken en zal eerst dan betekenis kunnen krijgen wanneer het in contact wordt gebracht met de andere kwaliteiten die volgens de Zoroastrische magiërs bij het leven behoren: het vuur, de hemel en het water.
Iraanse, conservatieve, ayatollahs leggen momenteel (net als hun collega’s in het theocratische Israël) te sterk de nadruk op het begrip aarde.
Een aan de aarde gebonden ayatollah heeft van het magische denken een plat-materialistisch gebeuren gemaakt en hij gelooft werkelijk dat die afplatting van het bestaan - calvinistisch, aards, antikinderlijk, klein en begrensd - hem het recht geeft zichzelf 'een wijze man' te noemen.
Mohammed, de geestelijke grotbewoner, die de aarde heeft losgekoppeld van de hemel, is in feite de ontkenning van de wereld van het Iraanse, op geestelijke ontwikkeling gerichte sji-isme, ook al weigert men dat toe te geven.
Een niet aan het anti-intellectuele islamisme gebonden ayatollah wil (op een pre-islamitische wijze) een groot geleerde zijn, een wijze man die zich op intellectueel gebied kan meten met zijn illustere voorgangers uit een Zoroastriaans verleden, terwijl Mohammed in de eerste plaats een gelovige man was die op een tamelijk onkritische wijze de visioenen die hij zag vertaalde in woorden en begrippen, waar hij zelf eigenlijk weinig van begreep, omdat hij ze niet op een kritisch-intellectuele wijze in kon passen in het kader waar ze in thuis horen en waar ze in feite ook een verlengstuk van zijn: de joods-christelijke traditie.
Daarom vraag je jezelf af waarom mensen die in feite veel intelligenter zijn dan een profeet die weliswaar beelden zag maar niet in staat was ze te interpreteren, zich onderwerpen aan de terreur van een machtssysteem dat niet het logische product is van het visioen, maar het resultaat van tirannieke tekstuitleggers (schriftgeleerden), die hun eigen interpretaties van het beeld vergoddelijkt hebben.
Mohammed kun je als magisch denker alleen dan respecteren wanneer je hem een visionair noemt, een analfabetisch beelddenker, die beelden zag.
Het vermogen beelden te zien en in beelden te denken maakt hem bijzonder en dat niet alleen, het plaatst hem in de traditie van magische denkers, die de wereld van het beperkende aardse intellect willen ontstijgen, niet door de ontkenning van het bestaande, maar door het uitbreiden ervan.
Mohammed (de beelddenker) zien als deel van een groter geheel kan de burgermansreligie die rondom hem is opgebouwd magisch maken, zoals elke filosofische of religieuze gedachte die het bestaande overstijgt magisch genoemd moet worden.
Elke wetenschap die niet magisch meer wil zijn houdt in feite op 'wetenschap' te zijn. Die wetenschap wordt staatseigendom, verkleind, in dienst gesteld van blind handelende machthebbers, en daarmee gericht op vervlakking, vermaterialisering en vernietiging van de vrije (lees: magische) geest. (Zwolle, 30-6-2003)


Het holisme van Tawheed & Shirk
Commentaar van Wim Duzijn 2003

Citaat:: "Tawheed ar-Ruboobeeyah (Maintaining the Unity of Lordship): This category is based on the fundamental concept that Allah alone caused all things to exist when there was nothing; He sustains and maintains creation without any need from it or for it; and He is the sole Lord of the universe and its inhabitants without any real challenge to His sovereignty."

Het islamitische denken (veel moslims miskennen het feit dat hun geloof stoelt op de gedachten van beeldloze woorddenkers, mensen die nog nooit in hun hele leven een visioen hebben gehad) kent twee begrippen die aangeven wat de belangrijkste problematiek is waarvoor de moderne Islam zich geplaatst ziet:
de begrippen TAWHEED (eenheid, holisme, opheffing van dualisme = wijsheid) en SHIRK (xenofobie, vreemdelingenhaat, vernietiging van alles wat anders is, het uit elkaar halen en vernietigen van menselijke liefdesbanden = sadistisch fundamentalisme).

Fundamentalisten benadrukken altijd de vreemdelingenhaat. Zij haten de eenheid, die bij het magische eenheidsdenken (TAWHEED) behoort, en leggen de nadruk op de verdelingswoede, die bij het begrip SHIRK behoort.
Het feit dat de Koran die twee (elkaar uitsluitende) begrippen naast elkaar zet bewijst dat het boek een dom (niet logisch doordacht) boek is - geschreven en bedacht door mensen die niets begrepen hebben van de eenheidsgedachte, die gezien moet worden als de kern van Mohammeds boodschap, immers: Mohammed wilde op een heel concrete wijze alle gelovigen verenigen en tegelijkertijd de vijandige houding tegenover niet-gelovigen indammen door er op te wijzen dat iedereen (ook de ongelovigen) geschapen is door dezelfde, ene God (TAWHEED).
Daarbij moeten we ons goed voor ogen houden dat een moslim volgens de eenheidslievende teksten in de Koran geen Koranaanbidder is, maar een mens die positief staat tegover het boek (d.i. Oude en Nieuwe Testament).
Fundamentalisten laten inzien dat de Koran een onlogisch, door volgelingen samengesteld woordenboek is (dat ver afstaat van de visionaire, op eenheid gerichte wereld van de beelddenker Mohammed) is de eerste taak die een Islamitische wijsheidsdenker zichzelf moet stellen.
Echte gelovigen, mensen die de profeet Mohammed willen eren, behoren zich af te vragen hoe het mogelijk is dat een gewoon mens in een grot beelden ziet waarin engelen zich op een directe wijze met een Goddelijke boodschap richten tot een gewoon mens.
Dat feit, iets zien wat niet bestaat', is vreemd, maakt van de gewone mens Mohammed een zonderling, een rare gek die anders is dan anderen, een zijnstoestand waar fundamentalisten (vreemdelingenhaters) nu het duistere, veroordelende begrip SHIRK op zouden plakken: hekserij, ketters verlangen meer te willen zijn dan de gehoorzame gelovige, die nooit in zijn leven iets bijzonders zal doen, en dat ook niet mag doen, omdat de tirannieke middelmaat bepaalt wie en wat God is en moet zijn.
SHIRK is de terreur van de nooit dromende middelmaat, die alles wat anders is kapot wil maken, terwijl TAWHEED in elke menselijke uiting God wil zien.
Het besef dat alles wat mensen doen onderdeel is van een Goddelijk plan maakt verdraagzaam en kan in sommige gevallen zelfs leiden tot een vorm van berustend fatalisme, dat zich protestloos neerlegt bij alles wat gebeurt (qui tisme).
Het is die laatste levenshouding, die van de berustende overgave aan wat gebeurt, die in sterke mate het Sjiietische wijsgerige denken bepaalt (dus niet het ideologische terreurdenken van de anti-intellectuele fundamentalist - de xenofoob die alles wat raar is vernietigen wil).
De tegenstelling Sjiieten - Sunnieten zou je om kunnen zetten in het algemeen menselijke conflict weten (gnosis) versus geloven (religie).
Bij het weten hoort de filosofische verdraagzaamheid: hoe meer de mens weet, des te minder zal hij bereid zijn zomaar in het wilde weg wat om zich heen te slaan. Bij het religieuze geloof hoort de vreemdelingenhaat, de wil jezelf blindelings over te leveren aan dierlijke impulsen die niemand onder controle kan brengen, omdat de wetende (verdraagzame) mens altijd door de dierlijke (onwetende) mens vernietigd wordt.
Daarom zou het belangrijk zijn dat intelligente mensen binnen de Islam wat meer de nadruk gaan leggen op het holistische wijsheidsbegrip TAWHEED, om te voorkomen dat fundamentalisten het verdelende begrip SHIRK (joden spreken over GOJ), een begrip dat in feite de ontkenning is van elke spirituele eenheidsgedachte, als religieus ideaal gaan verkondigen.

Straw to Seek Iran's Assistance in Easing Tension in Iraq

British Foreign Secretary Jack Straw arrived here Sunday to seek Iran's assistance in easing tension in Iraq through its influence among the majority Shia population of the war-torn country which is under the occupation of the United States. Upon his arrival Straw met with his Iranian counterpart Kamal Kharrazi.
Straw will also meet President Khatami and discuss bilateral, regional and international issues. Tehran's visit will be the first leg of his visit to four Middle Eastern countries. The trip is Straw's fourth to the Islamic Republic in less than two years, but first in the post-Iraq war era.
Contrary to Iran-U.S. ties, Tehran-London relations have improved despite all their ups and downs. Though Blair firmly backed U.S. President George W. Bush over Iraq, he has preferred a more conciliatory approach towards Iran. (Tehran Times, 30-6-2003)


Palestinian factions declare cease-fire

After several hours delay, Hamas and Islamic Jihad yesterday announced they are suspending terror attacks against Israel for a period of three months, although the word "cease-fire" does not appear in the text of the announcement. Instead, the statement speaks only of a limited suspension of the groups' paramilitary activities. The Fatah movement and the Democratic Front for the Liberation of Palestine, which did not sign the original announcement, issued their own similar declarations later yesterday evening.
Israel, meanwhile, began withdrawing troops and tanks from the Beit Hanun area of the Gaza Strip yesterday evening, in accordance with an agreement reached with Gaza Division Commander Gad Shamni and Palestinian General Abd al-Raziq al Majeida at a meeting earlier in the day at the Erez Crossing.
Fatah, which delayed its acquiescence to the hudna deal for several hours, eventually agreed to join the two other groups, following a meeting in Ramallah, chaired by Palestinian Authority Chairman Yasser Arafat. The Fatah announcement, which was published by the official Palestinian news agency, stated that the decision to join the cease-fire was taken, in part, out of "a total commitment" to fulfilling the Palestinians' national aspirations, including the return of refugees to their homeland and the establishment of a Palestinian state in all of the territories occupied by Israel after the 1967 war. (By Daniel Sobelman and Amos Harel, Haaretz 30-6-2003)