herwaardering der waarden
het falen van de ressentimentsmoraal"Today we affirm a new commitment to live out our nation's promise
through civility, courage, compassion and character."
George W. Bush, First Inaugural Address, 20 January 2001

Law Groups Say U.S. Invasion Illegal
The good God and the evil God
Emma Lazarus & De Moeder Van Genade
Slavenmoraal & Herenmoraal
The Iraqi people don’t really like their ‘liberators
Hanan Ashrawi: "Eliminating a nation and a people"
Theo van Gogh & het opportunistische nihilisme
Nihilisme & Nietzsche
PvdA laat zich inpakken door het CDA
Kofi Annan ontmoet Condoleezza Rice
Sociaal-Liberalisme & Geestelijke Waarden
De Nieuwe Middeleeuwen
Salameh: "New Rome’ turns deaf ear to wisdom"


"America is the world's most avowedly religious country. References to God permeate the national life, from coins to buildings to common forms of speech: in God we trust, God's country, God bless America, and on and on.
George Bush's power base is made up of the 60-70 million fundamentalist Christians who, like him, believe they have seen Jesus and are here to do God's work in God's country." Edward Said, 22-3-2003

Law Groups Say U.S. Invasion Illegal
by Jim Lobe, OneWorld.net 21-3-2003

The U.S.-led invasion of Iraq violates the basic rules of the United Nations Charter requiring countries to exhaust all peaceful means of maintaining global security before taking military action, and permitting the use of force in self-defense only in response to actual or imminent attack, two U.S. legal groups said Thursday.
The U.N. Security Council's refusal to approve a resolution proposed by the United States, Britain and Spain clarified that the weapons inspection process initiated by Security Council Resolution 1441 last November should have been permitted to continue before military action could be authorized, added The Lawyers' Committee on Nuclear Policy (LCNP) and the Western States Legal Foundation (WSLF).
The two groups, the U.S. affiliates of the International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA), supported an open letter signed by 31 Canadian international law professors released Wednesday that called a U.S. attack against Iraq "a fundamental breach of international law (that) would seriously threaten the integrity of the international legal order that has been in place since the end of the Second World War."
Such an action "would simply return us to an international order based on imperial ambition and coercive force," they added.

The good God and the evil God

The Good God and the Evil God met on the mountain top.
The Good God said, "Good day to you, brother."
The Evil God made no answer.
And the Good God said, "You are in a bad humour today."
"Yes," said the Evil God, "for of late I have been often mistaken for you, called by your name, and treated as if I were you, and it ill-pleases me."
And the Good God said:
"But I too have been mistaken for you and called by your name."
The Evil God walked away cursing the stupidity of man.

Kahlil Gibran - The Madman


Zie ook: Arafat geplaatst in het centrum van de haat

UN doing 'whatever it can' to bring
aid to Iraqi people, Annan says
UN News Centre, 24-3-2003

Pledging again that the United Nations will do whatever it can to aid the Iraqi people, Secretary-General Kofi Annan today called for urgent measures to restore water and electricity to Basra following reports that the southern city may face a humanitarian disaster and urged the parties to the Iraqi conflict to treat prisoners of war humanely.
Asked whether the United States and its allies have behaved so far fully in accord with their responsibilities under humanitarian obligations, Mr. Annan replied: “I don’t have all the facts but I’ve heard a report from the Red Cross that the people in Basra may be facing a humanitarian disaster in that they have no water and they have no electricity and I think a city that size cannot afford to go without electricity or water for long.

Emma Lazarus & De Moeder Van Genade


Here at our sea-washed, sunset gates shall stand, A mighty woman with a torch, whose flame, Is the imprisoned lightning, and her name: Mother of Exiles.
Het Vrijheidsbeeld werd al snel een moederfiguur, de 'Moeder van de Ballingen'.
Emma Lazarus, die in 1883 schreef over de emigratie uit Rusland naar de Verenigde Staten naar aanleiding van de tsaristische pogroms, componeerde de beroemde verzen, die in 1903 op een plaquette op het voetstuk van het beeld werden aangebracht:

Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tost to me, I lift my lamp besides the golden door.
(Geef mij uw uitgeputten, uw armen, uw samengepakte massa's die vrij willen ademen Het erbarmelijke afval van uw volle kusten.Zend dezen, de daklozen, door de storm naar mij geslingerd, Ik hef mijn lamp omhoog naast de gouden deur.

In de dichtregels zit de uitnodiging, vergroot door de mythe van het standbeeld, om zich met haar te vereenzelvigen en door dat te doen, ons met de Vrijheid te verbinden en ons te onderscheiden van anderen, die niet van haar of van haar vruchten genieten. (...)
Door Emma Lazarus' beroemde fraaie verzen verdwijnt de ongevoelige indruk die het Vrijheidsbeeld maakt en wordt zij een moeder van genade. (Webinfo)


Het vrijheidsbeeld werd door Franse vrijmetselaars aan de stad New York geschonken.
Het beeld is een uitdrukking van de vrijheids- en broederschapsgedachte die binnen de vrijmetselaarsgemeenschap centraal staat en daarmee een radicale ontkenning van elke vorm van ideologisch denken die de ongelijkheid preekt.


Zie ook: Rechts Nationalisme &
een wereld van bloed

Lies And Greed Behind Illegal War
By Brian Reade, The Mirror 24-3-2003

With every passing day it becomes clear that the muddled thinking behind this illegal assault on Iraq is based on lies, greed and ignorance.
That the argument for the invasion is so morally weak and the objectives so vague, that the only justification left is that it has to be right because Our Boys are there.
How patronising and incalculably dangerous that logic seems, especially if your loved one is now scrambling through the desert...
The Allies are telling us they have taken towns and cities, then having to go back and re-take them. And you wonder how well this bodes for any peace. How easy it will be for guerrillas to wage a constant war for many years to come, with our soldiers having to take these bombs and bullets. And for what?
In the south of Iraq the coalition says it is suffering major setbacks due to the unforeseen level of resistance among soldiers and civilians. Why didn't their intelligence predict this?
Meanwhile in the north, the nightmare scenario of Turkey invading Kurdistan is unfolding, and with it a legality that Washington cannot question. According to the Turks they are simply carrying out a pre-emptive strike on a hostile people. Now where have we heard before?

This is the mess you end up in when your cause is neither just nor legal. When contemptuous arrogance and blind stupidity makes a superpower believe that because it has the technology, the fire-power and the dollars to buy off the little guys, its might will prevail.

Slavenmoraal & Herenmoraal
Commentaar Wim Duzijn 2003

Primitieve moralisten zijn blind. Dat schijnen we – ondanks de strijd tegen het terrorisme die we hebben georganiseerd - ons nog altijd niet te realiseren.
We hebben altijd de kille, geestloze werkelijkheid van ons bestaan kunnen ontkennen, dankzij ons vermogen via het gebruik van botte macht alle vijanden van de primitieve moraal die we aanbidden weg te drukken in de marge van de samenleving.
Dat is de reden waarom de Amerikaanse filosoof Herbert Marcuse in de jaren zestig pleitte voor een herwaardering van de marginale mens.
De waarheid ligt volgens hem niet bij gemanipuleerde, geestelijk luie massa's (de morele meerderheid), maar bij kritische, rebelse geesten, die het geestelijke principe boven het slaafse geloof plaatsen.
Geestelijk luie mensen roepen ons altijd op onszelf neer te leggen bij onrecht. 'De realiteit aanvaarden', noemen ze dat...
Dat doen ze dus ook nu: ‘Aanvaard dat we geregeerd worden door oorlogsmisdadigers en ga naar je werk. Kijk naar de voetbalwedstrijd en ga naar de kerk, een kerk die als enige taak heeft al het kwaad dat je doet goed te praten, omdat de kerk nu eenmaal geen rebels instituut mag zijn in een wereld die de geestelijke dood predikt.

Het is de radicale ontkenning van het christelijke evangelie, dat niets anders is dan geestelijke rebellie.
Het evangelie is een strijd van de Vrije Geest tegen de Onderdrukkende Wet (ware, bevrijdende, anarchistische autoriteit versus geestdodende, vormverering predikende, valse autoriteit).
De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche heeft dat heel goed ingezien, waar hij zegt dat met Jezus het ware christendom gestorven is.
Nietzsche valt die christenen aan, die de rebelse boodschap van Jezus van Nazareth om willen zetten in een vernederende - en op vernedering gerichte - slavenmoraal.
Wanneer hij tegenover de slavenmoraal een herenmoraal plaatst, dan bedoelt hij daarmee niet dat hij een voorstander is van een autoritaire fascistenstaat.
Integendeel: de fascist is in zijn ogen de vertegenwoordiger bij uitstek van de slavenmoraal. De fascist is geen vertegenwoordiger van de Vrije Geest, die de vrolijke wetenschap boven de banale, triest makende platvloersheid van het onnadenkende geloof plaatst, maar een vertegenwoordiger van het kleinburgerlijke verlangen alles wat naar onafhankelijk makende geestelijke vrijheid verlangt kapot te slaan.
Daarom is de poging van Bush & Blair om via illegaal - dus onrechtvaardig - geweld de wereld in moreel opzicht te veranderen een volstrekt onzinnige daad.
Bush & Blair zijn antifilosofen, anti-heren, doodgewone vertegenwoordigers van een op bijgeloof gebaseerde slavenmoraal.

Een slavenmoraal zal niemand bevrijden, omdat het de functie van die moraal is van mensen geestelijke zombies (gehoozame slaven) te maken. De mens die op een onnadenkende wijze in de kerk zijn tijd zit uit te zitten is geen vrije, rebelse Geest, zoals dat wel van hem wordt geëist door alle profeten, waarvcan het kenmerk is dat zij 'outsiders' zijn.
Profeten zijn geen slaven. Alle profeten zijn rebellen, opstandelingen, die zich verzetten tegen de wil van geestelijk luie mensen een gemakzuchtige geloofscultus in het leven te roepen.
De hebreeuwen in de woestijn volgden (zo lezen we in het Oude Testament) de profeet Mozes, maar tegelijkertijd verafschuwden ze de man, omdat hij hun een Wet gaf die hen verbood zomaar lukraak wat te doen.
George Bush en Tony Blair zou je kunnen zien als primitieve, bijgelovige hebreeuwen die gezondigd hebben tegen de Wet van Mozes. Ze hebben zomaar, lukraak, gedreven door een simplistische ‘Fuck Saddam’-filosofie – een groep militairen de woestijn in gejaagd...
Die moeten daar bevrijder spelen, terwijl ze ordinaire bezetters zijn...

De militairen zien niet in dat ze bezig zijn een tweede Palestina in het leven te roepen.
Een Palestina was al erg, maar met twee Palestina’s wordt alles nog veel erger. En dat komt omdat de opdracht voor de bezetting van Irak afkomstig is van leiders die een op geestelijke onderdrukking gerichte slavenmoraal verdedigen.
Het volk van Irak mag helemaal niet vrij zijn, d.w.z. een onrechtvaardige moraal veroordelen. Er wordt hen niets gevraagd. Beslissingen worden in militare machtscentra genomen.
Wie ongehoorzaam is zal worden bestraft.., dat is de centrale kern van een slavenmoraal.
Dat betekent dat goedwillende soldaten (mensen die denken dat ze overal de vrijheid dienen) het nieuwe pro-zionistische bewind dat Bush & Blair willen installeren (een van de eerste taken zal - zo roept men triomfantelijk - de erkenning van de joodse staat Israël zijn) met behulp van bot geweld zullen moeten ondersteunen.
Moslims, die het gelijkheidsdenken propageren – de profeet Mohammed wijst ongelijkheidsdenken faliekant af – zullen worden gedwongen de leiding te accepteren van politieke leiders die het christelijk-zionistische ongelijkheidsdenken verdedigen.
Want wij denken dat we vrij en democratisch zijn, maar alles wat wij doen is het in stand houden van de ongelijkheid, die een uitvloeisel is van simplistisch 'macht is recht - denken.
Als onnozele provincialen, die weigeren de wereld als volkerengemeenschap te zien, verdedigen wij een verdelende, totalitaire, onrechtvaardige vorm van kapitalisme, die alleen de naar zelfverrijking strevende geestlozen steunt en die alles wat naar geestelijke bevrijding (liberalisme) en de gelijkheid van mensen (socialisme) verlangt bestraft.
Want ook al roepen luitjes die zich 'links' noemen dat de oorlog 'goed', een feit is dat de Amerikanen en de Britten overal waar ze komen de linkse leiders van de troon stoten...

Wat we dus moeten doen is niet stellen dat Amerika de wereld is, maar dat de wereld het Nieuwe Amerika moet zijn. Hetgeen het verdedigen is van de volkerenbond, een verzameling gelijkwaardige naties die het recht van mensen zichzelf 'uitverkoren' en 'goddelijk' te noemen ontkent.

The Iraqi people don’t really like their ‘liberators'
By Gilad Atzmon, CounterPunch, 24-3-2003

Watching an Iraqi mob searching for “coalition” servicemen on Baghdad’s riverbank reveals the ‘surprising’ truth: the Iraqi people don’t really like their ‘liberators’.
This must be shocking for Blair and Bush who present themselves as the saviours of the Iraqi people.
If this is not bad enough, the Iraqi army refuses to surrender. How dare they? This is completely against the “coalition” military plans, and Donald Rumsfeld’s promises. Somehow, we no longer see the victorious images of American tanks and armoured vehicles racing in the Iraqi wilderness, quite simply because they don’t race anymore: they crawl.
The “coalition” soldiers are terrified and with good reason. They understand already that each Iraqi they confront might be a ferocious enemy. They understand far too late that they were rushed into a hostile country with an ‘unfriendly’ population.

American Generals are highly trained in computer-simulated war games. They know exactly how long it will take them to bring logistic support from Basra to Baghdad. They know exactly how to launch 500 missiles simultaneously at, say, the third toilet window in Saddam’s secondary palace. But there is one thing that the computer can’t tell them, and that is the will of the Iraqi man to resist. Man’s will is yet to be formulated in ‘machine language’. Why are the American Generals so blind to the will of other people? Why were they lead to such false predictions?
The answer is simple: because Generals are military men, and they are thus distinguished by their narrow and limited intellectual capability. They are professional in being stupid. As we already know Saddam Hussein has yet to be abandoned by his people. Quite the opposite, the Iraqi army is fighting back. Moreover, following the growing number of “coalition” casualties and military failures, Saddam has become even more popular among the Iraqi people, the Arab world, and beyond.

Since it is clear that British and American military men failed to realize what Saddam symbolises for his people and the Arab people in general, I will try to summarise the most relevant information regarding Saddam Hussein: who he is and what he stands for.

 • 1. Saddam Hussein is the only state leader to publicly support the Palestinian people. This is enough to make him into an eternal hero in the eyes of the Arab people and everyone who believes in justice.
 • 2. Saddam Hussein is the only state leader to stand up against the mighty American and Zionist colonial hegemony. This is more than enough to make him the ultimate hero for those who believe in the idea of ‘free man’, ‘anti-colonialism’ and ‘anti-globalisation’. I am sure that even the most remarkable of the “coalition” Generals is capable of understanding by now that they are fighting a lost battle. The “coalition” is fighting a regional superman. Saddam will win the battle, even if he loses. Saddam is a symbol of national liberation. (CounterPunch, 24-3-2003)

 • "Eliminating a nation and a people"
  An Interview with Hanan Ashrawi
  By Kathleen and Bill Christison, CounterPunch, 25-3-2003

  Hanan Ahsrawi tells us bluntly that the principal aim of Israeli Prime Minister Sharon and his right-wing, Zionist fundamentalist government is to make sure that no Palestinian state ever exists as a viable entity.
  Their goal, she says, “is not just dismantling the infrastructure, the structures of Palestinian statehood, but dismantling an identity: not just preventing formation of a viable Palestinian state but eliminating a nation and a people.”
  Ashrawi describes Israel as having returned to a strain of fundamentalist Zionism, reminiscent of 1948, that denies Palestinian identity altogether.
  It is attempting actually to deconstruct the Palestinian presence, to render it docile and compliant. Anyone who tries to assert himself, to stand up for Palestinian rights, is put down; no resistance is permitted.
  Israel, Ashrawi asserts, “is sending the message to the Palestinians that you are totally at our mercy, we’ve robbed you of any independence, you’re broken. Sharon has tried this before, and he’ll keep trying.”

  Turning to U.S. policy toward the Palestinian-Israeli situation, Ashrawi expresses dismay that, at present and for the foreseeable future, the narrative in the United States is “purely Israeli,” to a degree that she says is scary.
  For the first time ever, “we have a U.S. administration that adopts wholesale the Israeli version.”
  Ideologically, Ashrawi says, the Bush administration and the Sharon government are “not just tightly knit, there’s a real overlap” in the way they think and the way they determine policies.
  The U.S. speaks entirely according to an Israeli script and does so for the first time at the decision-making level. This is no longer just a matter of Christian fundamentalists allying with Zionist fundamentalists in think tanks and advisory bodies outside the administration, she notes, but “it’s in the Defense Department, in the White House. It’s an ideology that’s lethal.”

  Zie ook: Israel & Het Noodlot

  U.S. Ready to Rebuild Iraq Without U.N.
  By Jonathan Wright, 25-3-2003

  The United States will pay most of the cost to rebuild Iraq if it sticks to its plans to set up a joint military-civilian occupation run solely by Americans and Iraqi collaborators.
  The tab will be billion of dollars higher if the U.N. Security Council forces Washington to act alone by refusing to endorse the U.S.-installed administration or allow U.N. agencies to contribute to reconstruction.
  Important members of the Security Council, including France and Germany, have said they would oppose any post-facto approval of the U.S. and British invasion and believe that the United Nations should be at the center of reconstruction.
  A U.S. official said: "If we must, we will do it (reconstruction) among the coalition of the willing that we have formed for this military action."
  The official said the United States was still planning to install retired Lt. Gen. Jay Garner as civil administrator in Iraq, and Barbara Bodine, a former ambassador to Yemen, as his coordinator for civil administrator.
  Garner might not be welcome among some Iraqis because of his support for Israel, expressed in a 2000 letter saying that a strong Jewish state is an asset to the United States.
  The letter was sponsored by the Jewish Institute for National Security Affairs, the hard-line lobbying group linked to the idea that invading Iraq and overthrowing President Saddam Hussein in good for both Israel and the United States.

  Theo van Gogh & het opportunistische nihilisme
  Commentaar Wim Duzijn, 26-3-2003

  Een van de meest opmerkelijke feiten in onze ‘Vaderlandse Geschiedenis’ is de opkomst van het nihilistische schreeuwfenomeen Theo van Gogh.
  Theo hoorde er lange tijd niet bij. Ging tekeer tegen Israel-verdediger Leon de Winter - werd door de linkse gemeenschap uitgeroepen tot eeuwige antisemiet - en was derhalve een paria, waar een fatsoenlijk mens niet mee om mag gaan, hetgeen dan ook lange tijd niet gebeurde, zodat Theo in feite weinig meer was dan een vreemde, apolitieke zonderling die een beetje eenzaam zijn boosheid op een papieren, bij elkaar gedachte wereld losliet..
  Een heuse moralist dus - altijd leven in een niet bestaande wereld waarin niet bestaande krachten werkzaam zijn die bestreden dienen te worden - en het was dan ook geen wonder dat op een goede dag zijn bestaan op een dramatische wijze veranderde - een schok in het leven van de eeuwig tot waanzin neigende Van Goghs - een plons in de bezielende wereld van het goede... kortom: Theo zag 'Het Licht'!
  Een vaal ogend licht weliswaar, maar wel een zeer goddelijk vlammetje dat nedergedaald bleek te zijn in het hoofd van een vreemde homoseksuele neoliberaal: de ex-marxist Pim Fortuyn, die door Theo in een vlaag van stille aanbidding 'De Goddelijke Kale' werd genoemd..

  Ineens gingen alle deuren voor hem open. Theo schaarde zich aan de zijde van de neoliberalen - opende zijn armen voor de dollars die als goddelijk manna uit de hemel regenden en hij zette een offensief in tegen 'de duivelse Islam' waarin een 'perverse, tirannieke kinderlokker' - zo luidt zijn credo - centraal schijnt te staan.
  ‘De moslims staan met grote wagens klaar’, zo gaat het verhaal verder, ‘om de joden af te voeren naar grote concentratiekampen. Overal verrijzen Islamitische Hitlers en Stalins uit gapende afgronden, tirannen die maar een enkele bedoeling hebben: de joden vernietigen…’
  En omdat zoiets onfatsoenlijk en heel slecht is, daarom heeft Theo van Gogh zich opgeworpen als vijand van de Islam en eist hij het recht op niet in God te mogen geloven – ook al is het verhaaltje van de exclusief joodse staat gebaseerd op het geloof in de God die Theo haat en ontkent....
  Een merkwaardig, chaotisch verhaal al met al - maar ja, wat kun je verwachten van iemand die een neoliberale homoseksueel tot God verheven heeft?

  Wat Theo bewondert in Pim Fortuyn wordt niet duidelijk gemaakt. De filosoof Fortuyn - de man die een verweesde samenleving te lijf wil gaan - is nooit door Theo van Gogh verdedigd. Nergens op zijn website zul je een betoog aantreffen dat de denker Fortuyn eer aandoet. En dat kan natuurlijk ook niet, omdat Van Gogh als columnist een nihilist is, iemand die een prettig, ongeremd anti-intellectueel leven wil leiden, zodat iedereen die gedreven wordt door idealisme of principes te kijk wordt gezet als een zwartkijker: iemand die niet in wil zien dat het leven in de eerste plaats gewoon een lolletje is….
  Nihilisten haten mensen met strenge principes. Dat is de reden waarom nihilisten altijd op zoek zullen gaan naar mensen die een principeloze wereld willen opbouwen: een wereld waarin het recht van de sterkste geldt en waarin macht altijd boven het recht wordt geplaatst.
  Macht stelt gemakzuchtige, geestelijk luie mensen in staat de hoogste posities in een samenleving in te nemen, posities die ze nooit hadden bereikt wanneer serieuze, ernstige principiële mensen de dienst in de maatschappij zouden uitmaken.
  Daarom noemen opportunisten serieuze, principiële mensen altijd ‘fascisten’ (ordelijk, autoritair, streng) en bouwen ze rustig mee aan de wereld van de principelozen: de wereld van de kleinburgerlijke moralist – de mens die chaotisch, wetteloos en karakterloos is.

  Pim Fortuyn was in veel opzichten een nihilistische moralist. Daarom kon hij tegelijkertijd een genotzuchtige homo zijn, een vijand van 'de islam' en een vriend van extreem rechtse christenen en joden, mensen die homoseksuelen weliswaar niet vernietigen, maar die er niet over zullen peinzen in een homoseksueel een simpel, naar liefde en tederheid verlangend mens te zien.
  Theo vond het allemaal wel best. Zijn hart stond in brand. In Fortuyn herkende hij de Nihilistische Heiland die hij altijd had gezocht - een geestelijke tweelingbroer - een opportunist en nihilist die met leugenpraatjes de wereld redden wil, hoewel hij weet dat er met leugens niks te redden valt...
  En aldus werd Theo 'Fortuynist'... Het Goddelijke Licht daalde op hem neer en ook hij kon nu – net als alle andere moralisten – in meerdere talen spreken…, rood waar je rood moet zijn, groen waar je groen moet zijn en uit waar alles uit moet zijn…

  Nederlandse politici (met uitzondering van CDA-politici) zagen aanvankelijk weinig in het Fortuynisme en dat mag rustig gezien worden als een positief verschijnsel. Totdat het Grote Amrikaans-Engelse Bezettingsplan op tafel werd geworpen - de vernietiging van het kwaad in dienst van het goede...
  Ineens verloor het woordje 'vreemdelingenhaat' elke betekenis en werd de vuilnisbakken-op-papier-legen-kunst van Theo ‘goede volkskunst’. Samen met de VVD, het CDA en de PvdA trekt Theo met zijn bakken vol gif en drek nu ten strijde tegen 'de vijand': alles wat Islamitisch en antizionistisch is.
  Een heel land (de onafhankelijke staat Irak) wordt geknecht en onderworpen - en Theo - de opportunistische nihilist zet zich vriendelijk wuivend neer aan de tafelen der Hollandse debattanten.. (debattant: mengeling van debat, dilettant en debutant) - om zijn nihilistische zegje te doen..: temidden van antichristelijke christenen, antiliberale liberalen en antisocialistische socialisten.
  Theo voelt zich op zijn plaats in dit nihilistische, principeloze gezelschap, waar de middelen altijd heiliger zijn dan het doel. ‘Als een vis in het water’, luidt een oud-Hollands spreekwoord.
  "Eindelijk word ik erkend", mompelt hij. "Eindelijk weten de dames en heren politici waar het om gaat in het leven. Het opportunistische nihilisme is het paradijs. Wij hebben de eindbestemming bereikt.”

  Als anarchistische toekijker kan ik alleen maar glimlachen over zoveel egoïstische onnozelheid. Ik eis (net als Theo van Gogh) het recht op goden die niet deugen te verwerpen. Daarom verwerp ik theocratische staten, dus ook 'de Joodse staat’ – een heilige koe die door rebellerende verzetstrijders op een volkomen terechte wijze wordt afgewezen.
  Dat Palestijnen zo dom zijn geweest om in een wereld die beheerst wordt door een oppermachtige vijand voor blinde terreur en een anti-intellectuele godsdienstinterpretatie te kiezen valt ze zwaar aan te rekenen.
  Alles wat de hele sadistische schertsvertoning die nu wordt opgevoerd hen dan ook kan leren is dat ze zich niet op een willoze wijze moeten laten misbruiken door opportunistische nihilisten en sadistische huichelaars.
  Wat dat betreft is de oproep van Ariel Sharon – “wees pragmatisch” – ondanks het feit dat de man een anti-democraat is – zo gek nog niet.
  Sharon heeft als slimme, pragmatische huichelaar een slag gewonnen. De eerlijke Irakese en Palestijnse heethoofden worden in zijn zionistische onzinparadijs als vliegen afgemaakt... (26-3-2003)

  Zie ook: Theo van Gogh & de Islam

  Nihilisme & Nietzsche

  Webinfo: Nihilism is the belief that all values are baseless and that nothing can be known or communicated. It is often associated with extreme pessimism and a radical skepticism that condemns existence.
  A true nihilist would believe in nothing, have no loyalties, and no purpose other than, perhaps, an impulse to destroy.
  While few philosophers would claim to be nihilists, nihilism is most often associated with Friedrich Nietzsche who argued that its corrosive effects would eventually destroy all moral, religious, and metaphysical convictions and precipitate the greatest crisis in human history.
  In the 20th century, nihilistic themes--epistemological failure, value destruction, and cosmic purposelessness--have preoccupied artists, social critics, and philosophers....

  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Het begrip 'nihilisme' - zo wordt hierboven gesteld - wordt vaak gekoppeld aan de filosofie van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche.
  Daar ben ik het niet mee eens. Nietzsche was het tegendeel van een nihilist. Hij heeft het nihilisme bestudeerd, er de gevaren van ingezien en de term gekoppeld aan de door hem verafschuwde joods-christelijke moraal, die de mens via een proces van manipulatie in een toestand van zelfgekozen slavernij voert, waarin hij niet meer in staat is rationele keuzes te maken.
  De slaafse onderworpenheid die de oude moraal teweegbrengt vernietigt de positieve levenswil en stimueert aleen maar de wil om te vernietigen - zodat volgens Nietzsche onvermijdelijk een tijd aan breekt waarin de nihilistsche mens zich op een willoze wijze uitlevert aan een destructief verlangen naar macht - de enige werkelijk reële kracht in een nihilistisch universum.
  Juist omdat hij de gevaren van het joods-christelijke nihilisme inziet, probeert Nietzsche een tegenoffensief in te zetten: idolenvernietiging, die in dienst moet staan van een totale herwaardering van oude waarden die vals blijken te zijn.
  Binnen een primitief morele wereld, stelt Nietzsche, staat alles op zijn kop. Wie daarom wil weten wat slecht is moet het goede bestuderen en wie wil weten wat goed is zal zijn blik moeten richten op datgene wat slecht is verklaard.
  Sommige mensen noemen dat cultuurrelativisme, maar hoe je het het ook noemt, de kern van deze levenshouding is de wil het onvermogen van mensen rationele keuzes te maken - hetgeen de essentie van een toestand van nihilisme is - op te heffen via een bewustwordingsproces dat hem moet doen inzien dat alles wat hij tot dan toe aanbeden heeft vervalst en verleugend is.
  Op dat bewustwordingsproces - inzien dat je oude, leugenachtige gedrag tot niets leidt - plaatst Nietzsche het evangelische begrip 'sterven'.
  Sterven is afstand doen van het oude vertrouwde, datgene wat door een proces van slaafse afstomping niet meer ter discussie mag worden gesteld, een noodzakelijk proces omdat alleen het afstand doen van irrationeel, slaafs gedrag de intelligente, handelende kern van het menselijke bewustzijn bloot kan leggen.

  Zie ook: Het Grote Sterven

  The Kingdom Of Heaven (webinfo)

 • Unless you righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Matthew 5:20
 • Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven. Matthew 5:10
 • Not everyone who says to Me ‘Lord, Lord’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father who is in heaven. Matthew 7:21
 • The kingdom of God is not coming with signs to be observed; nor will they say, ‘Lo, here it is!’ or ‘There!’ for behold, the kingdom of God is in the midst of you. Luke 17:20-21
 • Truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. John 3:5-6
 • My kingship is not of this world; if My kingship were of this world, My servants would fight, that I might not be handed over to the Jews; but My kingship is not from the world. John

  Het door George W. Bush verdedigde christelijke zionisme - dat weigert het respect voor geestelijke principes als bindend middel in een samenleving te accepteren - is een ontkenning van de (spirituele, aan geen enkele staat gebonden) boodschap van Jezus. Wie Jezus echt serieus neemt wijst primitief, op isolationisme gericht nationalisme af.


  PvdA laat zich inpakken door het CDA!
  Website van de Jonge socialisten in de PvdA

  De PvdA heeft 24 maart in een gemeenschappelijke verklaring met het CDA, afstand genomen van haar eigen congresuitspraak. In Utrecht stelde het PvdA-congres ronduit tegen een oorlog in Irak te zijn zonder een nieuwe VN resolutie.
  Hierdoor kan de PvdA niet voor een oorlog zonder nieuwe resolutie zijn.
  Bos heeft zich laten inpakken door Balkenende en heeft zijn eigen achterban voorgelogen.
  Dit geeft weinig vertrouwen in de toekomst als het gaat over het nieuwe zorgstelsel, hervormingen in het hoger onderwijs en het financiele kader.

 • Kofi Annan ontmoet Condoleezza Rice
  UN News Centre, maart 2003

  United Nations Secretary-General Kofi Annan met today with United States National Security Adviser Condoleezza Rice to discuss the situation in Iraq, including the humanitarian conditions and the requirements for providing assistance to the Iraqi people.
  "The Secretary-General repeated his public call on all parties involved in the war to meet their obligations towards civilians under international humanitarian law," the spokesman said in a statement released after the meeting.
  "He stressed that the United Nations was prepared to do all it could to provide humanitarian assistance to the Iraqi people."
  The Secretary-General "emphasized the need to maintain the territorial integrity of Iraq and the right of its people to determine their political future and exercise control over their natural resources," the statement said.

  Commentaar Wim Duzijn 2003

  Hoewel in het jaar 1991 Irak Koeweit uit werd gebombardeerd door de wereldgemeenschap, omdat een illegale bezetting van het grondgebied van een andere natie niet getolereerd kon worden, wordt momenteel een vertegenwoordigster van een regering die exact hetzelfde doet op een uiterst vriendelijke wijze door de Secretaris-Generaal van de VN ontvangen voor het voeren van een goed gesprek....
  Het zal duidelijk zijn dat bewoners van een Arabisch-Islamitische wereld die op zoek zijn naar recht weinig bewondering zullen kunnen opbrengen voor deze gang van zaken.
  Het wangedrag van een bezetter die maandenlang geprobeerd heeft via leugenachtige praktijken de VN tot een vorm van gedrag te bewegen die in strijd is met het Handvest van de Verenigde Naties zou door de VN veroordeeld dienen te worden, zo redeneren zij.
  Het feit dat de VN dat weigert bewijst dat we allemaal gevangen zitten in een onredelijk web van 'goed'-'slecht' opvattingen, dat ons dwingt op een slaafse wijze diegenen te gehoorzamen die de macht bezitten, ook als die macht de ontkenning is van het recht.
  Geen wonder dus dat de slachtoffers van ons wetteloze gedrag ons vol verbittering aanstaren en mompelen: "Wat een oneerlijk leugenzootje, hoe kunnen we jullie ooit nog serieus nemen..?"
  En ja.., wie eerlijk is zal moeten toegeven dat ons ozo goede 'morele' gedrag geen schoonheidsprijs verdient. We hebben - zoals filosofen dat zo fraai kunnen uitdrukken - onze onschuld verloren...

  The 'Palestinization' of Iraq
  By Pepe Escobar, Asia Times, 26-3-2003

  American tanks are now ripping at the heart of Mesopotamia, the "land between the rivers" and the cradle of civilization; the US 5th Corps is already engaging the Medina division of the Republican Guards as B52s increase their bombing raids of the "red line" in the outer ring of defenses of Baghdad, over which hangs a surreal, dust-induced dark orange cloud.
  For 280 million Arabs, the symbolic effect of the tanks in the country is as devastating as a lethal sandstorm.

  The most crucial development in the Middle East for decades is the fact that from Amman to Cairo, from Beirut to Riyadh, the bulk of the Arab nation is now "Palestinized".
  The widespread anger directed at Arab leaders is overwhelming - from taxi drivers to art students, from construction workers to businessmen.
  The street knows that all Arab regimes have failed. They have been incapable of achieving Arab unity and independence.
  They have been impotent in their promises to try to help liberate Gaza and the West Bank. And they have been shamefully incapable of uniting against what their populations unanimously consider a neocolonialist war in Iraq.

  One of the most extraordinary developments of the war so far is how the resistance of the Iraqi population against a foreign invasion has galvanized this sentiment of anger in the Arab world.
  "We are all Palestinians now," as a Bedouin taxi driver puts it. One of the first things anyone mentions in Jordan - be it a Jordanian, an Egyptian, a Lebanese or a Somali refugee - is their happiness about the way the Iraqi people are resisting the "invaders" (never qualified as "liberators").


  14 dead as missiles hit Baghdad market
  BY PA News reporters, 26-3-2003

  At least 14 civilians were killed and 30 injured today after coalition air strikes hit a market in Baghdad, Iraqi officials claimed. [..]
  The incident would appear to be the first major case of so-called "collateral damage" involving substantial civilian casualties, which allied chiefs have been trying to avoid.
  "There is a very angry atmosphere at the moment," said BBC journalist Paul Wood. The footage of the apparent strike on innocent civilians is likely to send waves of outrage around the Arab world.


  Russia Slams US On Iraq And 'Liberation' Claim
  By Maria Golovnina, Reuters 26-3-2003

  Russia on Wednesday fired a new broadside against the United States over its military action against Iraq, scorning claims its troops were "liberating" Iraqis and accusing it of defying world opinion.
  Foreign Minister Igor Ivanov, using language at times reminiscent of the Cold War rivalry with Washington, said: "What the United States is doing challenges not only Iraq, but the whole world."
  Addressing parliament as U.S. and British forces pressed forward to Baghdad, Ivanov said the evidence so far gainsaid U.S. efforts to portray its troops as a liberating force freeing Iraqis from Saddam Hussein's rule.
  "It is already becoming clear how far removed from reality are their attempts to present military action against Iraq as a triumphant march for the liberation of the Iraqi people with minimal casualties and destruction," he told the Federation Council (upper house).


  Fidel Castro: "Internet, a Weapon
  to Destroy Communication Monopolies"
  Hernan Etchaleco, PRAVDA.Ru 26-3-2003

  During a meeting with Cuban journalists in Havana, Fidel Castro said public opinion was the "key tool" to stop the war in Iraq. Castro believes that media monopolies manipulate people's minds, but Internet could play a decisive role to offset media power. The idea, to organize the anti-war movement from the cyberspace...
  As for the Internet, Castro said it was an extraordinary weapon to "stop the cultural invasion" and could lead to the "final victory" of the global public opinion. "

  Sociaal-Liberalisme & Geestelijke Waarden

  Citaat: "In a poll of half a million Europeans, Time magazine asked which country was the greatest threat to peace: 5.8 per cent said North Korea, 6.8 per cent said Iraq and 87 per cent said the United States. In other words, the game is up.
  People have become aware, above all, that the most dangerous appeasement today has little to do with a regional tyrant, and everything to do with "our" governments." John Pilger, 27-3-2003

  Commentaar Wim Duzijn 27-3-2003

  Weinig mensen hebben belangstelling voor geestelijke waarden. Met name Amerika is een land waar liberale intellectuelen nooit in bijzonder hoog aanzien hebben gestaan. Ze zijn er wel, maar ze leiden een soort schemerbestaan in een wereld waarin de politiek gedomineerd wordt door anti-intellectuelen en mensen met een grote zak met geld.
  De enige naoorlogse president die liberale intellectuelen een prominente plaats in het Amerikaanse regeringsapparaat wilde geven was John F. Kennedy - en uitgerekend Kennedy werd in november van jaar 1963 vermoord...
  Bill Clinton was een bewonderaar van Kennedy, maar al zijn pogingen het Amerikaanse regeringsapparaat te ver-intellectualiseren liepen stuk op het oude, aan patriottistische, vals-christelijke, neoliberale en zionistische waanwaarheden vastgebakken establishment.

  Intellectuelen zijn weliswaar volledig vrij in Amerika om te zegen wat ze denken, maar hun gedachten bereiken niemand, omdat een aan het militair-industriële complex gebonden morele meerderheid (denk aan de 70 miljoen fundamentalistische christenen..) er op een tirannieke wijze de dienst uitmaakt.
  Militairen zijn in geestelijk opzicht zombies. De enige positieve taak die ze kunnen vervullen is het vernietigen van een fysieke tegenstander.
  Zo'n daad kan nuttig zijn wanneer de verdediging van de vrijheid een dergelijke destructieve, anti-intellectuele daad noodzakelijk maakt, maar in veel gevallen is militair ingrijpen helemaal niet noodzakelijk en moet destructief geweld zelfs afgeraden worden, omdat een dierlijk-fysieke vernederingsstrategie averechts werkt: met andere oorden - militairen verdedigen in dat geval de vrijheid niet, maar ze vernietigen de vrijheid, uit naam van machthebbers die ons een schijnvrijheid aanbieden.
  Dat is wat Bush, Blair, Sharon en de opportunistenclub rondom Balkenende momenteel doen. Max van der Stoel, prominent PvdA-er, heeft het heel duidelijk gesteld: Duitsland, Frankrijk en Rusland zijn slechte mensen (demonen), omdat zij afgeweken zijn van wat hij de lijn van het goede noemt…
  Dat is niet zomaar een zinledige uitspraak. Hier laat een PvdA-politicus weten dat de Partij van de Arbeid ‘het goede’ vertegenwoordigt en dat al diegenen die tegen de Partij van de Arbeid zijn slechte mensen zijn – een gruwelijke dictator hoef je daar dus echt niet voor te zijn!

  Politiek-geestelijke stromingen als liberalisme en socialisme zouden de primitieve demoniseringswoede van kleinburgers dienen te bestrijden. Wat dat betreft is Saddam Hussein – ondanks het feit dat hij krachtens zijn afkomst gebonden is aan een grootsprakerige, op eer en heroïek gebouwde Arabische woestijncultuur (een cultuur waar we als zogenaamde verdedigers van de multiculturele samenleving geen greintje respect voor tonen) - een wonder van vrijheidsliefde vergeleken bij de zo intellectueel ogende ‘socialist’ Max van der Stoel.
  Saddam Hussein wordt een monster genoemd omdat hij een vuile oorlog zou hebben gevoerd. Maar welke oorlog voeren wij dan momenteel? Is de oorlog van Amerika en Israël tegen de Arabieren een schone oorlog? Elke dag dat wij deze oorlog goedpraten maakt onze ziel zwarter en zwarter...
  Saddam Hussein vertegenwoordigt het verleden, zeggen we, we moeten ons richten op de toekomst…
  Dat Saddam Hussein vernietigt wordt door een joods-christelijke cultuur die met handen en voeten gebonden is aan een in bloed gedrenkt anti-intellectueel verleden weigeren we in te zien.
  George W. Bush, Tony Blair en Ariel Sharon kunnen geen nieuwe toekomst scheppen, omdat zij het verleden zijn!
  Saddam Hussein was (of is – misschien leeft hij nog) geen man van het verleden. En juist omdat hij een man van de toekomst wilde zijn liep hij zichzelf stuk op de vertegenwoordigers van wat wij op zo een zalvende, schijnheilige wijze ‘de nieuwe toekomst’ noemen.
  Wij zijn ‘de toekomst’ niet. Integendeel: wij vertegenwoordigen de botte, afstompende macht van het kwaad.
  Wij verdedigen alles wat vals, onecht en verleugend is (kijk naar Tony Blair – die zichzelf met zijn arsenaal aan leugens volledig belachelijk heeft gemaakt…). Wij zien niet in dat wij proberen een primitieve, benepen joods-christelijke burgermansmoraal tot het absoluut goede uit te roepen..., terwijl het onze plicht zou moeten zijn Amerika tot de orde te roepen.
  Amerika is een merkwaardig land. Het is een vrij land maar toch kent het geen geestelijke bevrijdingsbewegingen. Noch het liberalisme, noch het socialisme hebben er ooit wortel kunnen schieten. Zoals gezegd, de enige naoorlogse president die een poging wilde wagen een intelligent sociaal-liberaal bewind op te bouwen in Amerika (John F. Kennedy) werd vernietigd.

  Amerika bezit momenteel twee politieke partijen die in handen zijn van een en hetzelfde establishment - hetgeen linkse Amerikaanse eenlingen ertoe beweegt te stellen dat Amerika in feite een dictatoriale, plutocratische eenpartijstaat is, waarin altijd diegenen de macht zullen veroveren die bereid zijn de rijke plutocratische elite te dienen.
  Macht is gebaseerd op het manipuleren van de menselijke geest en dat betekent dat de grootste vijand van de machthebber de naar geestelijke bevrijding strevende anarchist is.
  Ik - een anarcho-liberaal buitenbbeentje - weet wat het betekent te moeten leven in een anti-anarchistische wereld. Nederland – zo is me gebleken - is een geestelijke hel voor mensen die naar geestelijke vrijheid verlangen. Daarom probeer ik mezelf via dit vrije medium omhoog te worstelen uit het geestelijke moeras dat 'Holland' heet – in de hoop in contact te kunnen treden met eerlijke, intelligente mensen die instinctief weten dat het vernietigen van principes tot moraalloosheid leidt: een tegen het sociale liberalisme gekante wereld, waarin de aan een wreed, bloeddorstig verleden gebonden middelmaat op een schijnheilige wijze vrij en vrolijk zit te wezen… (27-3-2003)


  De Hemel Is Zwart

  "De consequentie van het kwaad, daar gaat het in Macbeth om...
  Die consequentie is nieuw kwaad; wie de macht wil, als Macbeth, ziet steeds een nieuwe bedreiging van de macht. Er moet opnieuw worden gemoord...
  Zo wordt het kwaad een kettingreactie van kwaad. De hemel is zwart..."
  Kees Fens, Volkskrant 27-3-2003.

  Chief Inspector Blix Critical of U.S.
  ABC News, 27-3-2003

  Hans Blix, the U.N. chief weapons inspector, has voiced criticism and disappointment that his inspectors had to pull out from Iraq before completing their task.
  In an interview with the Austrian magazine News at U.N. headquarters in New York, Blix said, "I am disappointed that we could not stay longer to finish our work." Excerpts of the interview, to be published Thursday, were released to Austrian media on Wednesday.

  "We had the door slammed in our faces," said Blix, the head of the U.N. Monitoring, Verification and Inspection Commission, known as UNMOVIC. "Three and a half months were not enough, nor do I believe that U.N. resolution 1441 meant it that way."
  Blix described as problematic his cooperation with the U.S. government, saying "I even had a sense, shortly before the (U.S.) decision to go to war, that they were irritated by our work."
  According to the excerpts, Blix said Washington tried to obtain results to its liking, adding "whenever we could not do that, there was criticism."


  De Nieuwe Middeleeuwen

  Near Basra the British forces in essence are laying a Middle Ages-style siege of a city with the population of two million.
  Artillery fire has destroyed most of the city's life-supporting infrastructure and artillery is used continuously against the positions of the defending units. The main goal of the British is two maintain a strict blockade of Basra. Their command is confident that the situation in the city can be destabilized and lack of food, electricity and water will prompt the local population to cause the surrender of the defending forces.
  Analysts point out that capture of Basra is viewed by the coalition command as being exceptionally important and as a model for the future "bloodless" takeover of Baghdad. (Webinfo 2003)


  We are an enormously proud people
  Burhan M. Al-Chalabi, 27-3-2003

  It is now clear to everyone that ordinary Iraqis are resisting this military aggression with their lives and souls.
  Commentators and politicians in Britain and America seem taken aback: How come the Iraqis are putting up such a fight? Why do they so passionately resist this attempt to liberate them from the brutal dictator, Saddam? But Iraqis aren’t surprised at all.
  When Iraq was first colonized by Britain in 1917, Iraqis were fed the same British propaganda about liberation through occupation. We fought the best part of last century to get rid of colonial Britain and, since then, have helped a great number of independence movements worldwide.
  Iraqis may wish for the current regime to change, but anyone who understands our culture will know that in this war Iraqis will fight and die, not to save President Saddam Hussein, but to protect their home, land, dignity and self-respect from a new world order alien to their way of life. We are an enormously proud people.


  "You Westerners do not realize that an Arab can do without everything except his dignity. If you touch his dignity he will be as ferocious as a lion."

  PATRIARCH RAPHAEL I BIDAWID
  OF BABYLON OVER THE CHALDEANS,
  IRAQI CATHOLIC LEADER

  Patriarch Raphael Bidawid is the head of the Chaldean Church in Iraq. Out of a population of 20 million, one million Iraqis are Christians: of these 80% are Chaldean Catholics.

  ‘New Rome’ turns deaf ear to wisdom
  Culture Minister finds little method in Washington’s madness
  Marlin Dick, Daily Star Lebanon Edition editor 27-3-2003

  “New Rome doesn’t listen” and is badly misreading the situation in Iraq and the Arab world, according to Lebanese Culture Minister Ghassan Salameh.
  In an interview with The Daily Star, the minister said that simple numbers should have convinced American war planners that the Iraqi regime of Saddam Hussein would not go quietly.
  “There are 3 million people in the (Iraqi Baath) party, and if 10 percent ­ not even 50 percent, but 10 percent ­ fight to defend the regime, that’s 300,000 people,” Salameh said, arguing that American decision-makers were “unwilling” to listen to this argument in the build-up to war.

  “It was difficult for the Americans to make their case for the war. They were basically the only ones to have believed their own propaganda.
  As far as Iraq is concerned, I’m not surprised at all about the course of the war,” Salameh insisted, saying he expected “successive wars” after the end of the Iraqi regime.
  “Basically, those in the US administration who have been preparing for this war, some of whom I know, have accepted too easily the idea that the country is made up of three different groups ­ Kurds, the Sunni Arabs and Shiite Arabs,” Salameh said, calling it a simplistic, “anthropological” approach.
  He said he had unsuccessfully countered these arguments by reminding colleagues in academia that the 1980-88 Iraq-Iran war had demonstrated the patriotism by, for example, Shiite Iraqis, who formed the bulk of the army, in a long, destructive fight with their co-religionists.
  The concept of the Hussein regime’s Sunni base existing alongside restless Kurds and Shiites, he said, was a false one.
  “A lot of us were disputing this point in the past few years … with my American colleagues. I know of no regime that can last for 30 years with only one single man and his tribe.”
  During the post-Gulf War rebellion of 1991, Salameh argued, people who were not part of the regime participated nonetheless in the suppression of uprisings against the state.
  “It might not be politically correct (to say so), but everyone who knows what happened in southern Iraq in 1991 knows perfectly well that it was not only the regime that fought back against the rebellion, so we have a precedent.”
  Patriotism and nationalist feeling are showing themselves to be far more important factors than previously thought, he continued, meaning that hatred of a foreign occupier will “naturally” outweigh hatred of one’s own police state, “or at least compete very strongly with it.”
  “But all this has been on the table for the past five or six years with colleagues and friends across the Atlantic and nobody was willing to listen.
  New Rome is characterized by its inability to listen,” the minister said.


  Palestinian Journalists Join Colleagues Worldwide
  in Condemning Iraq Invasion
  Palestine Chronicle, 27-3-2003

  Several hundred Palestinian writers, journalists and intellectuals on Wednesday marched through Gaza City to voice their protest at the US-British invasion of Iraq.
  Carrying pictures of Iraqi President Saddam Hussein and waving Iraq flags, the marchers rallied around a sit-in tent set up in front of the Gaza parliamentary building in protest against the week-long war.
  Meanwhile, a top-selling Israeli daily on Wednesday compared the US-British war on Iraq to Israeli army onslaughts on the occupied Palestinian territory.
  Under the headline “Similar?” the tabloid Maariv’s supplement section splashed a series of juxtaposed pictures of bombed buildings in Iraq and the occupied Palestinian territory and of Iraqi prisoners being watched by US soldiers and Palestinian detained by the Israeli Occupation Forces (IOF).

  U.S. to Add 100,000 Troops to Iraq Force
  By Charles Aldinger, Reuters 27-3-2003

  The U.S. military plans to double its forces on the ground in Iraq to about 200,000 in the next month as the United States and Britain press to oust Iraq's President Saddam Hussein, U.S. officials said on Thursday. There are currently about 125,000 U.S. and British soldiers and Marines fighting in Iraq in a week-old war against Baghdad.
  The U.S. officials, who asked not to be identified, said plans call for inserting as many as 100,000 more U.S. soldiers into Iraq by the end of April, bringing the total U.S.-led force there to about 225,000.