de Boogschutter & de Steenbok
eerlijkheid-jupiter en professionaliteit-saturnus

Belangrijke onderwerpen

Moraal die Anti-Moraal is
John Kerry, onderwerp van Zionistische haatcampagne
Het Nieuwe Irak
Wolfowitz's dilemma
Zondebok & Dictator
Oorlogsmisdaden
Wolfowitz: Iraq war was about oil
Zionism and Legal Skepticism
De Machtige Onrechtvaardigen
Verkiezingen & Uiterlijk vertoon
Monotheisme versus Polytheisme
The Reincarnation of Saddam Hussein
Dr. Saadoun Hammadi, parlement-voorzitter:
"Professional and honest way"

Maintaining that Iraq had always cooperated with the weapons inspectors despite misgivings of some of them, Mr. Hammadi said all that his country wanted was for them to do their work in a professional and honest way.(Iraq Daily, 27-1-2003)

Al-Jazeera info: Saadoun Hammadi, who was arrested by US forces on May 29, had been parliamentary speaker from 1995 until the fall of Saddam's regime on April 9.
A US-educated economist who briefly headed Iraq's first government after the 1991 Gulf War, Hammadi was at Saddam's side ever since the early days of the Baath Party, which took power in Iraq in a bloodless coup in 1968.
Hammadi, a Shiite Muslim born in 1930 to a well-off family in the southern town of Karbala, also headed the National Assembly between 1984 and 1988.
He studied at the American University of Beirut before taking an agricultural economy degree from Wisconsin University in the United States. (Al-Jazeera 4-7-2003)

Commentaar WD: Het fabeltje dat sjiieten niets te vertellen zouden hebben in het Irak van Saddam Hussein wordt ontkracht door de feiten. Saddam probeerde machtsposities toe te kennen aan de meest intelligente en meest gematigde sjiieten.
Juist vanwege zijn verlangen de gematigde, seculiere sjiietische intellectuelen te steunen werd hij door de religieuze extremisten gehaat.


Moraal die Anti-Moraal is
Commentaar Wim Duzijn 2004

Dat moraal in het Midden-Oosten vaak weinig meer is dan een lachwekkende, simplistische klucht is niet de schuld van Saddam Hussein.
Saddam Hussein wilde de vriend van het Westen zijn (hij bewonderde de idealen van de Franse revolutie en wilde Amerika als vriend hebben vanwege zijn verlangen Irak te moderniseren) en hij is - juist vanwege het verlangen een verdediger van de vrijheid en de moderniteit te zijn - een oorlog gestart tegen wat wij allemaal zagen als een van de grootste bedreigingen in het Midden-Oosten: de theocraat Khomeini, die gezien kan worden als de vader van al die radicale bewegingen die het tegen de rede gerichte martelaarschap centraal stellen.
Dat is de reden waarom conservatieven in Iran de terechtstelling van Saddam zien als een bevestiging van het gelijk van Khomeini, namelijk dat liberale Westerse waarden in het Midden-Oosten niet thuishoren - een tamelijk schizofreen gebeuren al met al, dat alleen maar daarom als 'goed' wordt beschouwd, omdat Saddam na het doden van onze vijanden (allemaal waren we fel tegen Khomeini en zijn martelarenideologie) 'antizionist' (d.w.z. 'slecht') geworden is en op grond daarvan het Palestijnse verzet steunde.
In Irak worden nu de religieuze martelaren die onze vijanden waren verdedigd (Saddam is inmiddels door iedereen uitgeroepen tot het absolute kwaad), terwijl in Israel dezelfde religieuze, door Iran gesteunde martelaren gezien worden als het grootste kwaad dat er bestaat, omdat zij vijanden van het zionisme zijn, een nationalistische, politieke beweging die als 'absoluut goed' wordt beschouwd.

Zie ook: Paars is de kleur van het moederland

Amerikaanse Schrijver & Het Kwaad Scheppende Goede
Commentaar Wim Duzijn 2004

Citaat: "'Israel's invasion of Ramallah wasn't a victory. It was a defeat for us'. 'It was a defeat for the national institutions we have tried to build over the past eight years. It was defeat for the mindless methods of resistance we have adopted. And it was a defeat for the message that we have tried to convey to the world.
How was it possible that someone like Ariel Sharon successfully managed to present our people's right to resist a brutal military occupation as terrorism?" (Reactie Palestijnse vrouw in Ramallah, mei 2002)

Mensen die snel driftig worden zijn gemakkelijk te manipuleren. Wanneer je ze op een uitgekiende wijze provoceert zijn ze de beste bondgenoten die je kunt hebben.
Heb je een rot bui, heb je pest in over iets en wil je een hoop herrie trappen, zonder dat je daar zelf voor bestraft kunt worden, dan gooi je een paar stinkbommetjes in hun tuin, hele simpele plastic bommetjes die nooit als kwaad bewijsmateriaal zullen worden aangemerkt, en je kunt er zeker van zijn dat ze via hun driftige, onverstandige reacties jou in staat zullen stellen al je sadistische driften op hen bot te vieren

Wat is er heerlijker dan mensen kwellen waarvan je weet dat ze in wezen onschuldig zijn? Iets duivelser is er niet en juist daarom, omdat je jezelf tot de grootste duivel die denkbaar is hebt uitgeroepen word je door elke onnozele hals aanbeden als vertegenwoordiger van 'het goede'.
Het is die vorm van moraal die door de Amerikaanse schrijver Herman Melville aan de kaak wordt gesteld in een kleine roman die de eenvoudig naam 'Billy Budd' draagt.
Het is een simpele vertelling die op een overtuigende wijze aantoont dat slechte mensen via het manipuleren van onschuldige, maar erg driftige mensen in staat zijn zichzelf een schijn van goedheid mee te geven, die er toe leidt dat de oneerlijke moralist tot koning wordt uitgeroepen, terwijl de eerlijke driftkop zielloos aan het schandblok hangt.

Herman Melville - Billy Budd
Wikipedia Info

John Kerry, onderwerp van Zionistische haatcampagne

Tijdens een speurtocht naar informatie over John Kerry (democratische presidentskandidaat) en zijn relatie met de joodse lobby in Amerika stuitte ik op een artikel waarin de man door Gerhard Falk, een uitgesproken pro-Israelische jood wordt afgeschilderd als een schurkachtige Arabierenvriend die samen met een aantal andere schurken de vernietiging van de joodse staat na zou streven. Uit dat onredelijke haatepistel heb ik het volgende fragment gelicht:

Kerry is himself a friend of the Arab cause. As he said on October 17, 2003 during a speech to the Arab-American Institute, he, Kerry, understands the suffering of the Palestinians, which is altogether the fault of the Jews and the wall Israel is building.
Evidently Kerry understands nothing about the suffering of the Jews who die every time a homicide bomber blows up a bus, a restaurant or a disco.
The reason Kerry cannot understand Israel is that his advisers are all anti-Israel and/or anti-Jewish.
First among them is ex-President Jimmy Carter. He wrote several op-ed pieces in the New York Times blaming Israel for everything and finding nothing wrong with the murder of Jews. Of course not. After all, the Carter Center in Atlanta is financed by the Saudi royal family. Carter is a mouthpiece for the Saudis...


John Kerry is geboren op 11 december 1943, 08u 03m: Zon in Boogschutter, Ascendant in Steenbok.
The second of Kerry s advisers is James Baker, the Secretary of State in the first Bush administration.
Baker is a Republican. It is therefore remarkable that Kerry seeks the advice of Baker and even announced that he would send Baker to Israel as his special envoy (if elected).
Israel has no greater enemy than Baker. Baker not only sided with Arafat and against Israel during his entire tenure as Secretary of State, he even blasted American Jews for supporting Israel and repeatedly held American Jews as unpatriotic for that support.
This was also the view of George Bush Sr. who, as an Episcopalian, belongs to a religion which denounces Jews at every turn. His son, George W. Bush, converted to the Methodist church upon marrying a Methodist lady and therefore has a pro-Jewish attitude.
Kerry also wants to involve Bill Clinton in Israeli-Arab diplomacy. It is of course Clinton who twisted the arm of Ehud Barak, then prime minister of Israel, to hand all of Jerusalem, all of Judea, all of Samaria and all of the Jordan river valley to the terrorist Arafat.
Arafat was not satisfied with all of that and demanded the total destruction of Israel. So he turned down this offer which, had it been implemented, would have made Israel utterly defenseless.
There can be little doubt that the Jew baiter Al Sharpton, recent candidate for the Democratic nomination for President, would be included in any Kerry cabinet. Sharpton led the anti-Jewish riot against the orthodox Jewish community of Brooklyn in 1991..
The Rev. Jesse Jackson is another black leader sure of getting a big job with any Kerry administration. He calls New York City 'Hymietown' and uses other epithets on us....
Do you really want to vote for this gang of bigots?

De schrijver van dit literaire brokje gif is een Amerikaanse socioloog: Dr. Gerhard Falk.

Iraq handover completed - ahead of schedule
Bremer handed over official papers in a surprise ceremony

The US-led occupation authority has formally transferred authority to an interim Iraqi government two days earlier than expected.
In a surprise ceremony on Monday that was finished before it was announced and before ordinary Iraqis were aware of it, Iraq's US governor Paul Bremer handed a letter to Iraqi officials sealing the transfer of powers.
"This is a historic day, a happy day, a day that all Iraqis have been looking forward to," Iraqi President Ghazi al-Yawir told the ceremony, which began at 10:26 am (06:26 GMT), in the heavily guarded Green Zone.
"This is the time when we take the country back into the international community."
Bremer left the country hours after the handover. A source said Bremer and several of his staff had left Iraq. There was no information on where they were headed.
News of the surprise move first emerged at the start of a NATO summit in Istanbul, when Iraqi interim Foreign Minister Hushiar Zibari told journalists that the transfer of authority was being brought forward. He welcomed the commitment of NATO countries to help train the Iraqi forces struggling against the resistance...

"I believe today we will challenge those elements in Iraq - the terrorists, the criminals, the Saddamists, the anti-democratic forces - by bringing the date of the handover of sovereignty even before 30 June, as a sign that we are ready for the job." (Al-Jazeera 28-6-2004)

Commentaar WD 2004:
Wat te verwachten viel is gebeurd: een nieuw Irak wordt geschapen waarin een extreem sterke politiemacht in stand wordt gehouden op grond van de stelling dat terroristen 'de zaak van het goede' (lees: de zaak van de NATO) willen vernietigen.
Onder Saddam vormden het socialisme en het antizionisme het 'goede'. Nu zijn het socialisme en het antizonisme vijanden van 'de democratie' en zij zullen daarom - omdat zij 'het slechte' zijn - op een radicale wijze vernietigd worden.
We kijken niet op een paar lijken - zullen nooit de slachtoffers van het goede aan het woord laten - en terwijl we schietend en bommen gooiend als goede mensen de slechte oppositie neerslaan dagen de nieuwe bestuurders in Irak Saddam Hussein voor het gerecht...
Vanwege het feit dat hij ook schietend en bommen gooiend een in zijn ogen extremistische en door buitenlandse terroristen aangevoerde oppositie heeft neergeslagen...


Wolfowitz's dilemma
Commentaar Wim Duzijn 2004

Dat de (volledige) waarheid zelden te vinden is in de Nederlandse media, maar wel op het Internationale net, bewijst het hieronder weergegeven betoog van Patrick Seale, waarin op een impliciete wijze wordt aangegeven dat de aanval op Irak voornamelijk was bedoeld om te voorkomen dat Irak na de opheffing van de illegale sancties (illegaal omdat Irak zoals nu gebleken is al vanaf 1991 ontwapend was) zou uitgroeien tot een onafhankelijke economische en militaire grootmacht in het Midden-Oosten.
De nieuwe machthebbers in de pseudostaat die Irak momenteel is weten dat het dictatoriale leiderschap van Saddam Hussein alleen maar daarom werd geaccepteerd omdat het appelleerde aan de sterke gevoelens van nationale trots die onder het volk leven, en ze proberen daarom zich te verzetten tegen de pogingen van Amerika en Engeland Irak een vorm van leiderschap op te dringen dat de ontkenning is van wat democraten heel simpelweg 'de wil van het volk' zouden noemen.
Ze zien zichzelf nu geplaatst voor de taak die Saddam Hussein (die net als Ariel Sharon zijn meedogenloze karakter nooit onder stoelen en banken heeft gestoken: "terreur eist contraterreur") niet kon voltooien: proberen van Irak een staatkundige eenheid te maken waarin religieuze en rechts-nationalistische extremisten niet in staat worden gesteld .van Irak een antieke, tribalistische stammensamenleving te maken.

Patrick Seale & A New Iraqi Army
Dar Al Hayat 27-6-2004

U.S. Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz, the main architect of America's war in Iraq, spent four days in Baghdad last week accompanied by Sir Kevin Tebbit, Permanent Secretary of Britain's Ministry of Defense. Their task was to agree the broad principles of a new security strategy with Allawi and his principal colleagues on the security front, Defense Minister Hazem Shaalan and Interior Minister Falah Al Naqib.
Sources close to the talks say that exchanges were heated. While there was some measure of agreement, wide areas of disagreement remained. The key to the new strategy, agreed by both sides, is that Iraqis will in the coming months take over prime responsibility for security from the Coalition, which will then restrict itself to a supporting role. Instead of Western forces fighting the insurgents, Iraqis will be set to fight Iraqis.In a word, this means reconstituting the Iraqi army.
Allawi has said bluntly that he considers the decision by Paul Bremer, the outgoing U.S. pro-consul, to dissolve Saddam Hussein's armed forces to have been a 'mistake'.
Allawi wants to rebuild the Iraqi army as soon as possible, beginning with a minimum force of five divisions - or about 45,000 men -- drawn mainly from the former Iraqi army. He says that if he is to do the job of restoring security, the U.S. must allow Iraq to rearm. Eventually, Allawi would like a force of 250,000 men with its own tanks, missiles, heavy guns and aircraft.
But any such programme is anathema to Israel and its American friends. It is widely rumored that it was under Israeli pressure that Bremer dissolved the Iraqi army in the first place.

In the minds of men like Wolfowitz and his neo-conservative colleagues, the war was fought to weaken Iraq permanently, and if possible to break it up into separate 'statelets', so as to prevent it ever again challenging Israel or U.S. oil and strategic interests in the Gulf. To accept the formation of a new Iraqi army, essentially a revival of Saddam Hussein's army, would be to deal a deathblow to these neo-conservative hopes.
Not surprisingly, therefore, disagreements surfaced between Allawi and Wolfowitz at the Baghdad talks over the size and armament of the new force. (Dar Al Hayat 27-6-2004)


Zondebok & Dictator

Citaat: Since the US is no longer in international law the Occupying power, it has little right to continue to hold Saddam Husssein.The Americans however, do not trust the Iraqis to guard him properly.
A new opinion poll in Iraq suggested that over forty percent of Iraqis want him executed, while a similar proportion want him just to be let go. This sign of the extreme polarization of the Iraqi public over this issue is a very bad omen.
By the way, it seems that Salem Chalabi, nephew of disgraced Iraqi politician Ahmad Chalabi, is still in charge of trying Saddam, according to the Arabic press. Salem has strong ties to Israeli interests, which may undermine his effectiveness in this role with the Iraqi public. (Juan Cole 1-7-2004)

Commentaar Wim Duzijn 2004

Hoewel primitieve moralisten (wolven in schaapskleren is de eenvoudige term die aan zulke mensen wordt toegekend) onze zogenaamd vrije wereld regeren, blijf ik als eenling me verzetten tegen hun schijnheiligheid, een geesteshouding die het kwaad waar zij zich zogenaamd tegen verzetten alleen maar in stand houdt.
We leven NIET in een vrije wereld, omdat vrijheid alleen daar kan bestaan waar de eerlijke, professionele mens (de Jupiter-Steenbok-mens) het zorgzame of humanistische denken (Maan) verdedigt: - astrologen spreken over het drie koningen principe.
Saddam Hussein was geen schijnheilige moralist. Hij heeft ons niet op een zalvende wijze bedonderd - zoals de rechtse Zionisten dat wel voortdurend doen. De man was eerlijk. Je wist wat je aan hem had. Hij was de vijand van de theocratie en daarom werd iedereen die van Irak een theocratische staat wilde maken door hem uitgeschakeld. Wij zijn ook tegen de theocratie, maar we sturen een leger van 180 duizend eerlijke, goedwillende soldaten naar Irak om de voorstanders van de theocratie zowel te bevrijden als te bestrijden en bijzonder eerlijk kun je dat schizofrene gedrag niet noemen.
Een dag na de bevrijding trokken er grote stoeten rechtse moslims door de Zuidelijke stegen en straten van Irak met borden waarop de gezichten prijkten van 'heilige mannen' die de VVD, D'66 en het CDA achterlijk noemen - Theo van Gogh - grote vriend van het economische establishment - noemt ze 'geitenneukers'...
Een jaar later worden ze gevaarlijke gekken en terroristen genoemd en krijgen ze bommen van ons cadeau. Waarom?
Ik merkte na de val van Saddam op dat de enige logische daad die je kon stellen was Irak in handen te geven van zijn vijanden: de theocraten en de rechtse nationalisten - allemaal aardig leuke luitjes natuurlijk waar wij als democraten zielsveel van houden. Want houden wij ook niet van de rechtse luitjes die in Israel de macht in handen hebben: de rechtse theocraten en de rechtse nationalisten? Natuurlijk doen wij dat. Want wij peinzen er niet over te kiezen voor simpele eerlijkheid. Daarom zetten wij een eerlijke wolf in het gevang en zetten we de wolven in schaapskleren op de troon.

"Saddam was created by the West, and he will eventually be eradicated by the West, for only a wolf can devour a wolf", stelt Ismail Salami op de website van het Iraanse Mehr nieuwsagentschap. En hoewel die opmerking door en door oneerlijk is, omdat de dictator Saddam grotendeels een produkt is van de oneerlijke rechtse Israelische Likoedpartij en de onrechtvaardige Iraanse doodaanbidder Khomeini (twee handen op een ideologische blindenbuik) toont ze wel aan dat het Westen een immense lading boter op het hoofd heeft.
Saddam was vooral de speelbal van machtige anderen. Hij is door iedereen gebruikt en misbruikt en moet nu als laatste voorstelling ons het gevoel geven dat wij oneindig goede democratische mensen zijn - terwijl de waarheid is dat wij als degenen die aan de touwtjes trekken in feite veel grotere misdadigers zijn.
Wij deugen niet omdat we niet onpartijdig konden en wilden zijn. Maar we willen dat niet toegeven. En daarom zal de wereld die wij beheersen nooit beter worden en kan hij eigenlijk alleen maar slechter worden.
Tenzij we eerlijk worden en ons scharen aan de zijde van de groep van Irakezen die stellen dat Saddam maar beter vrij gelaten kan worden. Omdat in een leugenachtige, oneerlijke wereld die het Internationale Recht heeft afgezworen niemand het recht heeft een ander te oordelen en te veroordelen.
Elk oordeel dat we vellen zal een vals, partijdig oordeel zijn - een zware loden bal die we aan onze voeten ketenen, zodat elke vorm rechtvaardig en eerlijk bestuur onmogelijk zal worden gemaakt.
Met de dood van Saddam Hussein sterft niet de dictatuur. Nee, met een doodvonnis dat wordt uitgesproken door een schertsrechtbank sterft het recht - dat kleine beetje eerlijkheid dat de wereld in het jaar 1945 werd aangeboden, maar dat op zo'n weerzinwekkend schijnheilige wijze door blinde partijmensen werd afgewezen.

Mijn God,
Het Leven Is Een Hel

Oorlogsmisdaden

Paul Vanden Baviere - Uitpers.be - 2004

In Afrika, Azi en Latijns-Amerika hebben de Amerikaanse en westerse interventies miljoenen mensen het leven gekost.
De oorlog van de Amerikanen in Vietnam kostte drie miljoen Vietnamezen het leven. Niet voldoende voor een Amerikaans excuus vond president Clinton toen die kort voor het einde van zijn ambtstermijn een bezoek aan het land bracht.
In Indonesi werden bij de staatsgreep van generaal Suharto in 1965 tussen de 500.000 en 1,5 miljoen mensen vermoord, onder wie vele leden van de communistische partij, wier namen door de Amerikanen waren doorgegeven aan de generaal.
In Vietnam hadden de Amerikanen een eliminatieprogramma, het zgn. Fenix-programma, waarbij tussen de 25.000 en 70.000 mensen werden vermoord, gewoonweg op de verdenking communist te zijn.
In Irak stierven al meer dan een miljoen mensen aan de gevolgen van het embargo. Een genocide dus. De vorige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, zag geen graten in de dood van 500.000 Iraakse kinderen tussen 0 en 5 jaar. Ze vond dat aannemelijk om "het doel" te bereiken.

Jutta Burghardt, former Country Director of
the World Food Program in Iraq, juli 2001

Madeleine Albright in an interview with CBS said - while still being Permanent Representative to the UN and in that function the decisive member of the Security Council - when she was asked whether the death of 500.000 Iraqi children was worth the price: "It was a difficult choice, but -yes- it was worth the price".
This statement should be shocking to anybody, but it is especially so for a German before the background of German national history. Ms. Albright indeed underlines that the destruction of a nation - genocide - was and continues to be intended...


Toegevoegd in 2024
Only Success in Iraq Is That US Troops Are Leaving
by Medea Benjamin and Charles Davis, October 23rd, 2011

Sold variously as a preemptive war of self-defense and an altruistic, humanitarian war of liberation, the 2003 invasion of Iraq tore apart a society that had already been wrecked by a decade of brutal U.S. sanctions that denied Iraqis everything from clean water to basic medical supplies, an embargo that left roughly a half-million children under the age of five dead a catastrophic human toll that President Clinton s Secretary of State Madeleine Albright told the world was worth it.

The U.S. invasion of Iraq itself resulted in the violent deaths of no less than 100,000 Iraqi civilians, according to the most conservative estimate. A 2006 study by the British medical journal Lancet found that up to that point there had been more than 650,000 excess Iraqi deaths as a consequence of the war, factoring in the lack of medical supplies and the civil war the invasion set off. Polling firm Opinion Research Business estimated in 2008 that over 1,000,000 Iraqi citizens died as a result of the conflict. ...
More than 4,400 U.S. soldiers also needlessly died in a war based on lies, from bogus tales of Iraq s ties to al-Qaeda to claims about non-existent weapons of mass destruction that were easily debunkable at the time had anyone in a position of power been interested in doing so. ...
More than 4.7 million Iraqis were forced to flee their homes, according to the United Nations Refugee Agency, with 2 million forced to leave the country entirely. Many Iraqi women, three million of whom are now widows according to their government, were forced into lives of prostitution...

It might be comforting to think an immoral invasion can have a happy, heroic ending, but that s a dangerous delusion. As Americans, we should wish nothing but the best for the people of Iraq but we should also acknowledge that, if the country finds peace and prosperity, it will be in spite of what the U.S. government did to their country, not because of it. (dissidentvoice.org 2011)

Terugblik: 4-6-2003
Wolfowitz: Iraq war was about oil
George Wright, The Guardian 4-6-2003

US deputy defence secretary, Paul Wolfowitz - who has already undermined Tony Blair's position over weapons of mass destruction (WMD) by describing them as a "bureaucratic" excuse for war - has now gone further by claiming the real motive was that Iraq is "swimming" in oil.
The latest comments were made by Mr Wolfowitz in an address to delegates at an Asian security summit in Singapore at the weekend, and reported today by German newspapers Der Tagesspiegel and Die Welt.
Asked why a nuclear power such as North Korea was being treated differently from Iraq, where hardly any weapons of mass destruction had been found, the deputy defence minister said: "Let's look at it simply. The most important difference between North Korea and Iraq is that economically, we just had no choice in Iraq. The country swims on a sea of oil."
Mr Wolfowitz went on to tell journalists at the conference that the US was set on a path of negotiation to help defuse tensions between North Korea and its neighbours - in contrast to the more belligerent attitude the Bush administration displayed in its dealings with Iraq.
His latest comments follow his widely reported statement from an interview in Vanity Fair last month, in which he said that "for reasons that have a lot to do with the US government bureaucracy, we settled on the one issue that everyone could agree on: weapons of mass destruction."
Prior to that, his boss, defence secretary Donald Rumsfeld, had already undermined the British government's position by saying Saddam Hussein may have destroyed his banned weapons before the war.

"We moesten wel, ze hadden de olie.."
Commentaar WD 2004

Wat nu duidelijk is geworden is wat iedereen allang wist: dat Amerika en Engeland de Verenigde Naties hebben gebruikt en misbruikt.
De strenge, hardvochtige sanctiepolitiek die van het rijke, welvarende Irak een armoedig schuldenland heeft gemaakt, was helemaal niet bedoeld om Saddam Hussein ertoe te bewegen zijn door het Westen bij elkaar verzonnen verboden wapens te vernietigen.
Saddam en zijn socialistische Baath-partij mochten niet in het bezit komen van de olierijkdom die Irak bezat en daarom moest alles op alles gezet worden (uithongering, bombardementen, terreuracties, etc) om bevolking en leger ertoe te bewegen in opstand te komen tegen Saddam Hussein.
Als reactie op die tegen hem ontketende heksenjacht verstevigde Saddam Hussein zijn machtspositie, riep hij een persoonsverheerlijkingcultus in het leven en werden tegenstanders hardhandig onderdrukt.
De sancties waren (zo kan nu worden gesteld) geen humaan instrument in handen van een humaan rechtsinstituut, nee, de sancties waren een doodgewoon oorlogswapen dat ten doel had het doelbewust gedemoniseerde Baath-regime ten val te brengen.
Het feit echter dat Saddam een uitstekend organisator en politiek leider was deed de sanctiepolitiek aan duigen vallen. Saddam Hussein was een beroerd militair leider maar hij was als politicus onverslaanbaar, zodat gekozen werd voor de oorlog, die datgene moest bewerkstelligen wat 12 lange jaren van doelbewust verpauperingsbeleid niet hadden kunnen bereiken: de vernietiging van een als gevaarlijk beschouwd regime, dat na de opheffing van de sancties van Irak een onafhankelijke Arabische grootmacht binnen het Midden-Oosten had kunnen maken...
Alleen wanneer we deze door geen enkele neoconservatief weersproken theorie als waarheid accepteren kan de opmerking van Wolfowitz gezien worden als een logische gedachte: We moesten wel, ze hadden de olie, we hadden geen andere keus. (4-6-2003)


"This is all theater, the real criminal is Bush."
Saddam Hussein 1-7-2004

Zionism and Legal Skepticism
By William James Martin
, CounterPunch 2-7-2004<

Writing in the Guardian of London on March 21, 2003, under the title, "Thank God for the Death of the UN", just as the American invasion of Iraq was getting underway, Richard Perle, member of the Pentagon's Defense Advisory Board, said of Saddam Hussein:

"... He will go quickly, but not alone: in a parting irony, he will take the UN down with him. Well, not the whole UN. The "good works" part will survive, the low-risk peacekeeping bureaucracies will remain, the chatterbox on the Hudson will continue to bleat. What will die is the fantasy of the UN as the foundation of a new world order. As we sift the debris, it will be important to preserve, the better to understand, the intellectual wreckage of the liberal conceit of safety through international law administered by international institutions."

Mr. Perle's contempt for Saddam Hussein seems matched by his contempt for the United Nations as well as for international law more generally.
The distain for international law is very clearly expressed in considerable detail in a 1996 document prepared for the incoming Natanyahu government of Israel of that year entitled, A Clean Break: a New Strategy for Securing the Realm", prepared by Richard Perle, Douglas Feith, David and Meyrav Wurmser, James Colbert, and Robert Loenberg in their capacity as members of The Institute for Advanced Strategy and Political Studies' "Study Group on a New Israeli Strategy Toward 2000", a Washington/Jerusalem based think tank providing policy analyses for the government of Israel.

This document advocates the scrapping of UN Resolutions 242 and 338 - the "land for peace" formula - in favor of one based on the "balance of power".
Since Israel possesses the 4th largest army in the world with essentially unlimited weaponry, unrestrictedly provided by the US, and since the Palestinians have no army at all, the "balance of power" formula application simply means that Israel should respect no constraints of its expansionist aspirations.
Indeed, the authors state, "Only the unconditional acceptance by Arabs of our rights, especially in their territorial dimensions, "peace for peace," is a solid basis for the future."
Surely this also means "the unconditional acceptance of the Israel's unilateral definition of Israel's rights."
Other declarations of unilateralism are:

 • 1. ...a clean break from the slogan "comprehensive peace" to a traditional concept of strategy based on balance of power."
 • 2. "Displaying moral ambivalence between the effort to build a Jewish state and the desire to annihilate it by trading "land for peace" will not secure "peace now." Our claim to the land -- to which we have clung for hope for 2000 years -- is legitimate and noble..."

  The authors go on to affirm the continued commitment of Israel to overthrowing Saddam Hussein in Iraq both because Saddam Hussein poses a direct threat to Israel and in order to exert pressure on Syria whom the authors feel poses an equal threat to Israel. The authors also advocate "Striking Syrian military targets in Lebanon, and should that prove insufficient, striking at select targets in Syria proper."
  Mr. Perle and his disciples, to which we should add Undersecretary of Defense, Paul Wolfowitz, seem to have functioned as a conduit to equalize the long running distains of Israel's disregard for international law with that of the American government under George Bush.

  William James Martin is a visiting Instructor of Mathematics at the University of Central Florida, Orlando.

  De Machtige Onrechtvaardigen
  Commentaar Wim Duzijn 2004

  Dat MACHT mensen groot en sterk maakt (moet maken ook), zodat de machteloze - ook al is hij God's grootste lieveling - altijd een beetje kommervol en alleen aan de zijkant staat is een waarheid die alle eeuwen door de joden als waarschuwing is voorgehouden.
  Het Israelische denken is (als we de Hebreeuwse bijbel mogen geloven) van oudsher gericht geweest op het verwerven van wijsheid (via het optreden van 'de profeten') en dus niet op wereldse macht.
  Pas na de ingreep van de racistische nationalist EZRA (scherp veroordeeld door de profeten Jezus en Mohammed) is de heilige staat en de daarbij behorende theocratische staatsmacht op de eerste plaats gezet, zodat er twee stromingen bestaan binnen het jodendom:
  De Ceasaristische beweging, die staat en religie als eenheid beschouwt, joods Khomeinisme zou je kunnen stellen, die in haar moderne variant neo-Zionisme is geworden - versus religieus wijsheidsdenken, dat primair gericht is op het verwerven van kennis en inzicht met de bedoeling van joden mensen te maken die in staat zijn de moraal (gezien als gewetensvorming) boven het blind handelende dier te plaatsen.
  De morele Messias wordt in 'het Boek' (een term die Mohammed in de Koran hanteert) als volgt omschreven:
  (Isaiah 53:2) "He hath no form nor comeliness; and when we shall see Him, there is no beauty that we should desire Him." HE was DESPISED and REJECTED of men, (Isaiah 53:3) That is, HE will have no men of high standing, no "important" men, few men of distinction, to support HIM and HIS program with their authority and influence..."

  Dat betekent heel concreet gesteld dat een Messiasfiguur die de wijsheid boven de macht plaatst nooit zal worden geaccepteerd door machtsbeluste theocraten die staat en religie aan elkaar koppelen en op grond van dat machtsdenken alles wat hun macht aan kan tasten willen vernietigen.
  In dat licht gezien kan gesteld worden dat Saddam Hussein (hoeveel fouten de man ook heeft gemaakt) na zijn vernietiging door de Iraanse en Zionistische theocraten het ideaal van de Messiasfiguur dichter benadert dan al die schijnheiligen die uit naam van het kapitalisme (macht is niks anders dan met een vroom gezicht heel veel geld verdienen) 'de democratie' aan het prediken zijn.
  Democratie is een onzinwoord in een morele wereld waarin eerlijke mensen recht en waarheid zoeken. Khomeinisten en Zionisten gebruiken dat woordje om hun gebrek aan rechtvaardigheidsgevoel te maskeren. Zij verwerpen het Internationale Recht (hoofddoekjes en zionistische idolen zijn belangrijker dan rechtsprincipes) en ze gebruiken het woordje 'democratie' om een werkelijkheid te maskeren die gewoon vies en smerig is - gezien vanuit het standpunt van de rechtvaardige Messias, die - omdat hij eerlijk en principieel is - door de machthebbers met hun lelijke hoofddoekjes en hun lelijke ideologische constructies altijd zal worden uitgekotst... : DESPISED and REJECTED of men...


  A manichean prayer
  The Gnosis Archive

  Since I went forth into the darkness I was given a water to drink.
  I bear up beneath a burden which is not my own.
  I am in the midst of my enemies, the beasts surrounding me;
  the burden which I bear is of the powers and principalities.
  They burned in their wrath, they rose up against me.
  Matter and her sons divided me up amongst them,
  they burnt me in their fire,
  they gave me a bitter likeness.


  Macht & Manipulatie
  Comentaar WD 2004

  Dat al vanaf de prilste oudheid blinde, sadistische MACHT gezien werd als de belangrijkste bedreiging voor mensen die zichzelf geestelijk willen ontwikkelen bewijst het hierboven geciteerde gedeelte uit een manicheisch-gnostisch geschrift.
  De gnosticus was een persoon die we nu 'een luis in de pels van de macht' zouden noemen, iemand die wij in onze moderne tijd eigenlijk niet meer kennen. Wat zich hier als zodanig probeert te etiketteren is vaak weinig meer dan wat vals, ijdel vertoon van opscheppers die denken dat macht aanvallen hetzelfde is als macht de schoenen likken...
  Blinde macht beloont altijd de oneerlijken, de moraallozen die een hemel bouwen op de hel van anderen.
  Daarom zou je het een daad van eerlijkheid kunnen noemen dat Saddam Hussein, die zich afficheerde als een vijand van blind imperialistisch machtsdenken, nu de gevangene van de macht is geworden en aan den lijve ondervindt op welk een ingrijpende wijze macht mensen kan beschadigen en misvormen.
  Wanneer hij nu een gnostisch geschrift leest waarin wordt beschreven hoe de rebellerende enkeling (die hij tegen wil en dank geworden is) op een zodanige wijze wordt gemanipuleerd dat hij temidden van zonnige moraallozen als een bitter ogende zonderling een marginaal bestaan moet leiden, dan zal hij een blik kunnen werpen op zijn huidige zelf - dat als het ware een negatief beeld van zijn vroegere zelf is geworden - en dan zal hij als een heuse religieuze profeet de stelling kunnen uitspreken dat blinde, gewelddadige machtspolitiek altijd de vijand is van de intelligente enkeling die naar spirirituele verlossing en bevrijding streeft.

 • Verkiezingen & Uiterlijk vertoon

  John Kerry has been compared this election season to The Addams Family's heavy-browed Lurchy. The Weekly Standard's Matt Labash sees in Kerry's mug a "long-faced Easter Island mask," while The New Yorker's Philip Gourevitch observes "a long, angular face [that] has something of the abstraction of a tribal mask."
  Kerry reminds Knight Ridder's Dick Polman of "those long-faced walking trees in 'Lord of the Rings,'" while the Chicago Tribune sees a "droopy, hound-dog look."
  On June 16, the Washington Post's Lois Romano wrote that Kerry "often comes off as aloof and elitist." (By Liz Cox Barrett, Alternet 1-7-2004)

  Saturnale Afstandelijkheid &
  Het Amerikaanse Verkiezingscircus
  Commentaar Wim Duzijn 2004

  John Kerry is de Boogschutter-Steenbok-mens die volgens de astrologie 'ware autoriteit' uitdraagt, maar die vanwege zijn als saai ervaren serieuze uitstraling door zijn politieke vijanden belachelijk wordt gemaakt..
  Als serieuze Steenbok gruw ik van het belachelijke verkiezingscircus dat in Amerika om de zoveel jaar wordt opgevoerd en ik kan daarom heel goed begrijpen dat John Kerry, met zijn Steenbokascendant (de ascendant bepaalt volgens astrologen in sterke mate het uiterlijke voorkomen) steeds bedroefder gaat kijken, naarmate het circusseizoen nadert.
  Zijn rivaal, John Edwards, trekt met zijn Tweeling- en Leeuw ascendant fluitend de wereld van het feestvierende onbenul in, maar Kerry is getekend door de saaie planeet Saturnus, die verschrikkelijk ernstige lastpost, die van presidenten 'serieuze mensen' maakt, in plaats van pakjes boter in een mooie, psychologisch verantwoorde wikkel.
  Het is dezelfde waanzin die ons land een tijd lang geteisterd heeft tijdens de periode waarin de door Theo van Gogh tot God uitgeroepen politicus Pim Fortuyn de dienst uitmaakte in Den Haag. Zo heel ineens waren doodgewone, capabele politici saaie droplullen en was de vent met een grote grijnzende kop en een belachelijke stropdas (fel van kleur en opzichtig groot en breed) het grote genie waar de hele mensheid op zat te wachten.
  Amerika in de polder dus - met als kleurrijk eindresultaat de merkwaardige politicus Jan Peter Balkenende, die je moet zien als een staatkundig gereformeerde ouderling in een leuke wikkel. Trek hem zijn jas en zijn broek uit - en je ziet dominee Abma, de conservatieve ouderling die Gerard Reve een proces aan de broek deed, alleen maar omdat Gerard in dit land van ouderlingen en liberale marktventers er een eigen Godsbeeld op na durfde te houden - echt de ergste misdaad die je in dit schijnheilige land kunt begaan.
  God is een ezel, stelde Gerard, en dat was vanuit theologisch standpunt gezien helemaal niet zo'n gek idee, omdat Jezus (astrologisch: Jupiter) op een ezel (symbool van Saturnus) de stad Jeruzalem binnenreed, een symbolische daad die ons wil laten zien dat de rechtvaardige Jezus eenvoud en saaiheid verkiest boven de zinloze glitter van de macht.

  Jupiter (eerlijkheid, waarachtigheid, rechtvaardigheid) en Saturnus (ernst, diepzinnigheid en professionaliteit) zijn bij uitstek de dierentemmers binnen het astrologische park van wild over elkaar heen buitelende dierenriemtekens.
  Saturnus remt en begrenst, terwijl Jupiter verzoent, bemiddelt en bij elkaar brengt, eigenschappen die binnen een door verdelers beheerste wereld uitermate belangrijk zijn - belangrijker dan de zonnige charme en de grijnzende oppervlakkigheid van Tweelingen en Leeuwen.
  Om John Kerry met zijn als grauw ervaren ezelshoofd dan ook een hart onder de riem te steken plaats ik hiernaast het horoscoopplaatje van een president die astrologisch gezien ook sterk be nvloed werd door de tekens Boogschutter (Jupiter in huis 1) en Steenbok (Saturnus in huis 10): Abraham Lincoln, een lelijke man die ondanks zijn lelijkheid een uiterst serieuze president geworden is.

  Abraham Lincoln (geb. 12-2-1809) was de 16e president van de Verenigde Staten.
  In het jaar 1861 werd hij tot president gekozen.
  Hij heeft vooral bekendheid gekregen door zijn hardnekkige wil de Amerikaanse eenheid te verdedigen (afscheidingsbewegingen werden niet gesteund, zodat een oorlog onvermijdelijk was: 'De Burgeroorlog') en zijn besluit de slavernij af te schaffen (1863).
  In het jaar 1865 werd hij vermoord door de acteur John Wilkes Booth.

  Zie ook: De Derde Weg - deel 3

  Monotheisme versus Polytheisme
  Leeuw = Ego-aanbidding of monotheisme
  Steenbok-Kreeft-Boogschutter = polytheisme

  "In the case of Monotheism, which worships one absolute god, it seems that the concept of the absolute truth is dominating.
  If there is any conflict between two people or groups, one of them is considered to be right and the other is wrong and untrue.
  On the other hand, polytheism which is based on pluralism does not consider the existence of the absolute truth, and accordingly there is distinctive difference between the two. If there are two things which contradict each other or cause a conflict between the two, both of them are wrong and right at the same time. Any quarrels or disputes are not judged by the one-value orientation. As the result, both sides will be punished equally.
  Also it can be said that people who believe in the absolute truth tend to think that coexistence is possible only among those who share the same value. People who stand on the pluralism, on the other hand, consider that coexistence is possible even among those who have different opinions or ideas because each individual has a truth in its individuality, so they have to give tribute to each other. It is coexistence by harmony." (Uit: Dualism, a Shinto vision)

  Commentaar Wim Duzijn 2004

  Hoewel het spirituele New Age denken, met zijn benadrukking van holisme en pluralisme, nog altijd op een tanelijk kinderachtige wijze belachelijk wordt gemaakt in dit land, is het toch echt zo dat modern democratisch denken alleen daar tot ontwikkeling kan komen waar de religieuze en politieke leiders bereid zijn afstand te doen van primitieve vormen van monotheisme.
  Khomeinisten in Iran en Likoednisten in Israel zijn fundamentalistische monotheisten. Zij aanbidden een tot idool verheven God die geen andere goden naast zich duldt.
  Dat is de reden waarom zowel de Khomeinisten als de Likoednisten een beeld hebben ontworpen van de absoluut goede, goddelijke mens die boven alle wetten mag gaan staan, omdat men alleen de eigen, tot absolute waarheid verheven wet als 'realiteit' wenst te ervaren.
  Binnen die onthumaniseerde wereld, waarin de waarheid van de een boven de waarheid van de ander wordt geplaatst zal nooit enig respect bestaan voor de onafhankelijke enkeling. Zodra een enkeling de democratische stelling uitspreekt dat hij een persoonlijke band onderhoudt met God, het hogere of hoe je het mysterie dat ons bestaan is ook wilt noemen wordt hij door monotheisten gek verklaard.
  Khomeini is daarom zo gevaarlijk omdat hij als theocraat op een uiterst felle wijze een primitieve vorm van magiedodend monotheisme verdedigt. Zijn wereldopvatting (die op grond van zijn radicale afwijzing van alle Leeuwsymbolen polytheistisch zou moeten zijn) is in feite een uiterst platvloerse vorm van nivellerend materialisme dat via de ontkenning van het persoonlijke mysterie de enkeling uitlevert aan een mysterieloze vorm van dictatoriaal denken dat in dienst staat van alles wat monomaan, egoistisch en nihilistisch is.
  Binnen het monotheisme (astrologisch gezien een negatieve vorm van Leeuwdenken - de positieve Leeuw is de belangeloze gever) is er geen plaats voor mensen die het humanisme boven het idool plaatsen.
  Monotheisme is het Gouden Kalf dat door de profeet Mozes werd afgewezen, want hoewel de uitspraak 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben' op een zodanige wijze kan worden uitgelegd dat via de inperking van God alleen jijzelf 'goddelijk' bent, is de meer voor de hand liggende interpretatie dat Mozes met die uitspraak wilde voorkomen dat een abstracte God (God is moraal - ontwikkeling van geweten - product van een wisselwerking van de eenling met het mysterie - Mozes trok alleen de bergen in...) zou worden vervangen door een gematerialiseerd beeld dat juist vanwege de begrenzing van het grenzeloze eeuwigheidmysterie de mens tot een slaaf maakt van het tot object gemaakte gewetenloze of wetteloze idool.

  Idolatrie schept moraalloze afgodendienaren, mensen die via de vereenzelviging met het idool een vorm van levenloze goddelijkheid willen bereiken die niets te maken heeft met de wil van de wetgevende moralist geweten te ontwikkelen in de vrije, aan geen enkele dode vorm gebonden mens.
  Wie geweten wil ontwikkelen zal daarom altijd de mens moeten bevrijden van grootheidsdenken, omdat de aanname dat een mens zo belangrijk is dat hij het recht heeft zich boven de anderen te plaatsen vanuit moreel gezichtspunt gezien een vorm van waanzin is die alleen maar daarom wordt getolereerd door anderen, omdat het grootheidsdenken via collectivisering de meerderheid in staat stelt als blind hamdelend collectief te denken en te handelen - gewetenloos dus - in dienst van een idool (kerk, leger, economische macht) dat zichzelf alleen maar in stand kan houden via de systematische ontkenning van de waarheid van 'de ander'.
  Wie een filosofie van de ontmoeting verdedigt is per definitie een polytheist, een mens die in de ander een deel ziet van het algemeen Goddelijke. Eenheid in verscheidenheid dus. Pluralisme dat alleen daar kan bestaan waar de wil tot weten (moraal) boven de geestdodende vorm (het idool) wordt geplaatst.
  Mensen die stellen dat het zij de absolute waarheid bezitten zijn (wat ook hun geloofsovertuiging is: moslim, christen, hindoe of jood) altijd de vijanden van het strenge Saturnale denken dat de vorm alleen gebruikt om er de abstractie mee te dienen.
  Saturnaal denken doodt elke vorm die als overbodig wordt ervaren. Daarom wordt Saturnus in de astrologie 'de goede dood' genoemd, de wil van de ernstige mens via het opruimen van alles wat overbodig is het mysterie bloot te leggen - de oneindige werkelijkheid van een God die zichzelf begrenst via de vrijheid van de enkeling.
  Het is die vorm van vrijheid die werkelijke democraten zouden moeten verdedigen. Maar hoewel we doodgegooid worden met vals-moralistische praatjes zijn het nog altijd de collectivisten die het primitieve, op idolatrie gebaseerde monotheisme boven de strenge veelvormigheid van het democratische polytheisme plaatsen.

  Khatami Says Iran Supports
  UN Active Involvement In Iraq
  MEHR news, Iran 4-7-2004

  Iranian President Mohammad Khatami told the visiting UN envoy to Iraq, Lakhdar Brahimi, that Iran supports the UN active involvement in Iraq.
  Khatami called for a regional and international consensus for resolving the problems in the war-wrecked country. Khatami said the occupiers should leave Iraq as soon as possible and this would benefit the occupiers, the Iraqi people and the entire region.
  The UN and other countries should help end the occupation and establish a democratic government in Iraq which would have a good relationship with its neighbors, remarked the Iranian president.
  Brahimi said the UN Security Council resolution on Iraq has provided avenues for establishing peace and security in Iraq and demanded Iran s help for implementation of the resolution with the aim of putting an end to the occupation in Iraq.
  Brahimi, a former Algerian foreign minister, acted as UN special envoy to Afghanistan before being appointed as special envoy to Iraq.

  Leven & Dood
  Commentaar Wim Duzijn 2004

  Khatami is binnen het kamp van de theocratische hardliners de hervormingsgezinde intellectueel die in principe bereid is afstand te doen van de macht wanneer het volk daarom vraagt.
  Islam is voor hem in de eerste plaats geestelijke ontwikkeling en niet - zoals Khomeini dat voor ogen stond - politisering van de Islamitische geestelijkheid. Daar komt bij dat hij geen man van het zwaard (dood) is en bereid is de dialoog aan te gaan met al diegenen die het intellekt boven de verdommende ideologie plaatsen (leven).
  Je zou hem een Iraanse Gorbatsjow kunnen noemen, ware het niet dat hij - in tegenstelling tot Gorbatsjow die partijleider was - overvleugeld wordt door aanhangers van de harde lijn, die juist daarom hun invloed kunnen doen gelden, omdat het westen op een volstrekt oneerlijke wijze machtspolitiek aan het bedrijven is in het Midden-Oosten.
  De simpele gedachte dat botte machtspolitiek conservativsme en extremisme in de hand werkt en versterkt komt nooit op in de hoofden van de rechtse extremisten die het politieke beleid van het Westen bepalen en dat hoeft ook niet, omdat het doel van democratie bewustzijnsvernauwing is - mensen op een zodanige wijze programmeren dat ze denken dat ze vrij zijn, hetgeen natuurlijk niet bijzonder moeilijk is wanneer je tegelijkertijd de aangevallen partij radicaliseert en voorziet van een misdadig gezicht - dat in feite je eigen dierlijke tronie is...


  De fout die Iran in het verleden heeft gemaakt is dat het de 'eigen revolutie' wilde exporteren naar anderen. De oorlog met Saddam Hussein is een direct gevolg geweest van de onwil van Khomeini het socialistische bewind in Irak te beschouwen als wettig vertegenwoordiger van het Irakese volk, een absurde daad, omdat Khomeini de man was die tegenover de onrechtvaardigheid van de Shah de rechtvaardigheid van de Sjia wilde plaatsen - een socialistische doelstelling die eigenlijk nooit verwezenlijkt is, zodat er een omgekeerd proces plaatsvond, waarbij de blinde machtsdrang van fanatieke, egoistische vechtersbazen alles wat redelijk was en naar samenwerking streefde binnen de Arabische wereld vernietigde.
  Revolutie kan ook een zachte revolutie zijn. Dat was wat Gorbatsjow wilde bewerkstelligen met zijn perestroika - een idealistische 'derde-weg' onderneming die op een wrede wijze door het Westen vernietigd werd...

  Zie ook: De God van de Rede

  The Reincarnation of Saddam Hussein
  By Marjorie Cohn, Truthout 4-7-2004

  "I am Saddam Hussein, president of the Republic of Iraq." So began the surreal public appearance of Saddam Hussein, his first since being dragged out of a spider hole by the "coalition forces" six months ago. The proud, defiant Saddam who ruled Iraq with an iron hand for nearly 25 years was back with a vengeance.
  Describing himself as always in the third person, he said Saddam "respected the will of the people that decided to choose Saddam Hussein as the leader of the revolution. Therefore, when I say president of the Republic of Iraq, it's not a formality or a holding fast to a position, but rather to reiterate to the Iraqi people that I respect its will."

  The sight of Saddam standing up to his accusers played well throughout Iraq. Even many who had endured atrocities under Saddam s regime saw him as the embodiment of their Arab land, shattered by bombs and occupied by Western infidels.
  Yes, they suffered under Saddam. But Operation "Iraqi Freedom" has brought mostly misery to the people of Iraq. Tens of thousands of them have died in this illegal war. Almost 20 million of Iraq s 26 million people have less available electricity than before the war began, according to the General Accounting Office. The Iraqi security forces are suffering from mass desertion. And the judicial system is more clogged than before the war; assassination attempts against judges are rampant.

  Many Iraqis sympathize with Saddam. "It s a humiliation, not just for Iraqis but for all Arab peoples," Aamer Eliisa, a Shiite, told the Los Angeles Times. Eliisa said Saddam has become "a symbol for all Iraqis."
  Saddam s harsh words about Kuwait hit a chord with Iraqis. Akram Adil said: "He s right. Kuwait is a part of Iraq. He was defending our national rights ... Kuwait was stealing oil from Iraq and trying to destroy our national economy."

  Marjorie Cohn, is a professor at Thomas Jefferson School of Law


  Qaddafi s Daughter Joins Saddam's Defense Team
  Abdul Jalil Mustafa, Arab News 4-7-2004

  A daughter of Libyan leader Muammar Qaddafi has joined a 20-member defense panel for former Iraqi President Saddam Hussein, the team s chief Mohammad Rashdan announced yesterday.
  Aysha Qaddafi, who holds a doctorate in law, has called us offering to join the team, and we welcomed that. She is now member of the defense panel for the Iraqi president, Rashdan told Arab News. The team includes prominent specialist in the legal profession from Arab and non-Arab countries, including France and Britain, who have already volunteered to defend the former Iraqi leader, according to Rashdan.
  He revealed that the defense team had received threats to explode the building that houses our office if we go ahead with holding press conferences here .
  Rashdan pointed out that a fresh attempt to get protection from the US-led multinational force had faltered. We have sent a fax message to Col. Jane Sharpal, the American officer in charge of giving permits for visiting the Iraqi president, but we have not got a reply, he said. We have also written to the Iraqi Bar Association and the Jordanian Bar Society, he added.


  Saddam Hussein & The Judge

  The following is an edited transcript of the translators' words as Saddam Hussein answered questions from judge Ra'id Juhi. Some parts of the conversation are missing, as the microphone failed to pick up everything the translators said. (Independent.co.uk 2-7-2004)

  SADDAM: You [..] have to introduce yourself to me
  JUDGE: Mr Saddam, I am the investigative judge of the central court of Iraq.
  SADDAM: So that I have to know, you are an investigative judge of the central court of Iraq? What resolution, what law formed this court?
  The judge's response could not be heard.
  SADDAM: Oh, the coalition forces? So you are representing the occupying forces?
  JUDGE: No, I'm an Iraqi representing Iraq.
  SADDAM: But you are...
  JUDGE: I was appointed by a presidential decree under the former regime.
  SADDAM: So you are reiterating that every Iraqi should respect the Iraqi law. So the law that was instituted before represents the will of the people, right?
  JUDGE: Yes, God willing.
  SADDAM: So you should not work under the jurisdiction of the coalition forces.
  JUDGE: This is an important point. I am a judge. In the former regime, I respect the judges. And I am resuming and continuing my work.
  SADDAM: So, please let me - I'm not complicating matters. Are you a judge? You are a judge? And judges, they value the law. And they rule by the law, right? Right?
  Right is a relative issue. For us, right is our heritage in the Koran, sharia, right? I am not talking about Saddam Hussein, whether he was a citizen or in other capacities. I'm not holding fast to my position, but to respect the will of the people that decided to choose Saddam Hussein as the leader of the revolution. Therefore, when I say president of the Republic of Iraq, it's not a formality or a holding fast to a position, but rather to reiterate to the Iraqi people that I respect its will.

  Recht is een betrekkelijk begrip
  Commentaar Wim Duzijn 2004

  Saddam Hussein is een intelligente man en dat betekent dat er naar hem geluisterd moet worden. Het feit dat recht (bereidheid te luisteren) en propaganda (onwil naar anderen te luisteren) in het Westen aan elkaar gelijk worden gesteld bewijst dat de uitspraak van Saddam Hussein dat recht een betrekkelijke zaak is uiterst serieus genomen moet worden.
  Wie werkelijk het recht serieus neemt, die zal het gedrag van Saddam Hussein zowel aan internationale rechtsregels als aan Islamitische rechtsregels moeten toetsen, met de nadruk op Islamitische regels, die daarom zo belangrijk zijn, omdat zijn tegenstanders de Islam (met name de Sharia) boven het Internationale Recht plaatsen.
  We kunnen wel net doen alsof de Iraanse Ayatollahs heiligen zijn, maar dat zijn ze niet. De Ayatollahs (met name de conservatieve, theocratische machtaanbidders) zijn fanatieke gelovigen die een afgod aanbidden: Khomeini, een geestelijk leider aan wie welhaast goddelijke eigenschappen worden toegekend.
  Khomeini is een fundamentalistische schriftgeleerde die eist dat de wet van de Islam boven alle andere wetten wordt geplaatst (de man regeerde bij goddelijk decreet en heeft met behulp van een fatwa de intellectueel Salman Rushdie jarenlang in een totaal isolement geplaatst).
  Wanneer we de Islam (die groter is dan de schriftgeleerde Khomeini) op de eerste plaats zetten dan kan alleen maar gezegd worden dat Saddam Hussein als Soennitische moslim boven de Ayatollahs met hun afwijkende Islamvisie moet worden geplaatst.
  De Shia is namelijk weinig meer dan een (sektarische) afwijking binnen het pluralistische geheel van de Islam en kan daarom nooit het recht opeisen een moslim die tot de meerderheid behoort te oordelen en te veroordelen.
  Daarom mag je als verdediger van het Internationale Recht een man die tot de meerderheid behoort nooit uitleveren aan een kleine sekte die op een fanatiek, onredelijke wijze een minderheidsstandpunt verdedigt.
  Het internationale recht is de vijand van het obscurantisme, en puur juridisch gezien (recht plaatst zich boven de partijen) is de Shia een obscure sekte die het meerderheidsstandpunt verwerpt zodat berechting van een Soenniet door een Sjiiet een onjuiste zaak is, zowel gezien vanuit het oogpunt van het internationale recht, als bekeken door de bril van het Islamitische recht, dat altijd diegenen die het dichtst bij de profeet Mohammed staan boven diegenen die de profeet ontkennen plaatst.

  Concreet gesteld betekent dit dat voordat je Saddam Hussein kunt berechten de vraag gesteld moet worden welke religie de ware religie is: De Soennitische Islam, vertegenwoordigd door Saddam Hussein, of de Shiietische afwijking, volgens de meerderheid een ketterse perversie die verdedigd wordt door Iraanse Ayatollahs die zichzelf via een proces van zelfvergoddelijking boven de profeet Mohammed en zijn democratische volksreligie hebben geplaatst.


  Jezus: Vijand Van Theocraten

  8 Gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.
  9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
  10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.
  11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.
  12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.
  13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan. (Matheus 23)


  Terugblik: ABC News Oct. 23, 2001
  Here is the text of the e-mail, dated Oct. 18, sent by Iraqi President Saddam Hussein to Christopher Love, 43, a Pennsylvania-based computer engineer.

  In the name of God, the Merciful, the Compassionate.
  Dear brother in the family of mankind,

  I read your e-mail message of October 2nd carefully and I have well pondered over your emotions regarding the victims of the two towers.
  All I can say is presenting my condolences to you, and to reiterate the Muslims linguistic formula on occasion, like this: God has created us, and to him we return. May God give you long life.

  I began this letter, by addressing you by the word "brother", although you are neither Iraqi or Arab, nor a Muslim, as can be seen by your name.
  'Why I Called You Brother'
  Christopher, do you know why I called you brother? Because I never forget, that all mankind come from Adam and Eve. They are all brothers, although they later became different nations and adherent to different religions. Hence, to our understanding, we are one family within the peoples of our earth.
  In this family, there is vice and virtue, good and bad people. As long as a man safeguards his rights and duties, within himself, and with humanity, avoids transgressing other peoples' rights, greed, and harming others, and tries to be useful to others, only if they ask for his help, he becomes their brother. But, when any member of this family of mankind oppresses, exploits, unjustly wages wars on them, or lies and deceives others, he would be acting like a devil in the form of man.

  I know that Arabs are far from being fanatic. Do you know why? Because, God, the Almighty, assigned them with the mission of delivering the messages of all religions to humanity, and not to Arabs alone. They have fulfilled their mission, so that all Christians is now indebted to Arabs for guiding them to Faith, which God wanted them to have when, He made it possible for them to reach you, or for you to reach them, so that you know what they believe in, and be affected by it.
  I know that Arabs, in general, do not adopt fanatic stances against any people for religious reasons. But, can anyone guarantee that one fanaticism does not create another? Can anyone guarantee that the death toll and killing, inflicted upon Arabs and Muslims by the American armies, would not lead to a counter-reaction, whether that reaction is well guided, or is a random one, that pleases no one except those who carry it out? (ABC News 2001)

  Yours truly,
  Saddam Hussein,
  Baghdad, Shabban 2,1422 H.
  Oct. 18, 2001