De Derde Weg

De kern van de Derde Weg laat zich vangen in de Engelse "strijdkreet" CORA.
De C staat voor community, ofwel gemeenschap.
Bij de Markt gaat het om het individu, bij de Derde Weg gaat het om de verbanden waarin het individu zich beweegt, dus familie, de straat, de buurt, de collega's en ten slotte de natie.
We leven meestal in meerdere verbanden en daarin spelen we een rol, een rol die verantwoordelijkheden met zich meebrengt.
Die verantwoordelijkheid (responsibility) is de R van CORA. Een belangrijk punt want in de huidige systemen (socialisme en kapitalisme) heeft het individu nauwelijks verantwoordelijkheid (wel rechten!) omdat deze kunnen worden afgeschoven op de overheid e.d.
De O van opportunity ziet naar de kansen die iedereen moet hebben om zich te kunnen ontplooien tot het goede leven dat men wenst (hierbij denken we aan hulp van de overheid of van andere instanties, bescherming enz.).
De A, tenslotte, staat voor accountability, dat betekent rekenschap die burgers en overheid aan elkaar moeten afleggen (beleid, belastingen, om er maar twee te noemen).

Weblogjes geschreven in de maanden juli tot en met november van het jaar 2002, het jaar van de Palestijnse Intifada en het jaar waarin Amerika (George Bush) en Engeland (Tony Blair) de oorlog tegen het Irak van Saddam Hussein aan het voorbereiden waren...


Belangrijke links

De Derde Weg - deel 1
Barber: We should try not to label people - Israel|Amerika & De Derde Weg - Islam & Kapitalisme - Herzl en het Oude Nieuwe Land - Uri Avnery: The Murderers of Oslo - Is Kapitalisme Democratie? - Bush & Blair Wijzen Derde Weg Af - De Derde Weg Van Michel Aflaq - Saddam Hoessein & het Islamitisch Verzet

De Derde Weg - deel 2
Saddam Hoessein & Vrede - In War Truth Is The First Casualty - Psalmen & Gerechtigheid - Feodalisme & Wetteloosheid - Demonisering is duivels scheppen - George W. Bush en vrijmetselarij - Eenvoud versus neoliberalisme - Kapitalisme & Een Eerlijke Wereld - Amerika & Legitieme Paranoia - Sharon, LaRouche & Hamas

De Derde Weg - deel 3
All men are created equal - Rooms-Katholieken Schaffen Jezus Af
Een Intelligent Protest - Zionisme & Amerikaans Chauvisme
Condoleezza Rice: vertrek Saddam noodzakelijk - Geen eerbied voor de wet
Democratie & Middelmaat - Droom & Nachtmerrie
Duivels Irak & Goede Amerikanen - Gewetensvolle Individuen & Productieve Slaven
Amram Mitzna & Zionistisch kolonialisme

De Derde Weg - deel 4
Het Geheim Van De Gelijkgeschakelde Pers - Michael Gorbatsjow
Waar zijn de progressieve Iraakse intellectuelen?
Bill Clinton & de rechtse oorlogshetzers - Het Pentagon & 'The Bombers'
Breken Met Het Fascisme Is Moeilijk - Christenen & de ver-hoering van de moraal
De Stem van de Redelijkheid - Amerikaanse democratie & Terreur

De Derde Weg - deel 5
Israel & het primitieve, verdelende meergodendom - Saddam & De Democratie
Engeland Eist Eerloze Overgave - Salman Rushdie & anti-Amerikanisme
Barenboim & Wagner - De ontwikkelingsdroom: een spiritueel betoog
Avnery: Return of the dinosaurs - Het Algemene Belang Wordt Vermoord
Democratie & Aristocratie

Derde Weg - deel 6
Lyndon LaRouche & De Complot-theorie - Geestelijke Overwinning Van Het Kwaad
Tony Blair's 'New Establishment' - Jeremy Corbyn: Giving a voice to the voiceless
Arabische eenheid & Zionistische verdelingszucht
Khatami & dialogue - Michel: Recht Plaatsen Boven Macht En Geld
Jaap de Hoop-Scheffer & De Dictator - Principes & Verraad
Recht & Macht - Ariel Sharon: Land, Gezin & Boerderij

Derde Weg - deel 7
De tuinen van Babylon - Fundamentalisme & Waarheid
Saddam Hussein & Zionisme - Amerika's Schijnoverwinning
Tariq Aziz ziet in 1991 het Israelische Gevaar
Bush, Blair & 'The U.N. Charter' - De Oorlog Van De Fundamentalisten
De Fictieve Tempel & Grootheidswaan - Saddam's Alleged Mistress
Het Intelligente Recht & Het Blinde Kwaad - Avnery: Right of Return

Derde Weg - deel 8
Wijs Inhoudsloos Zelfbestuur Af! - De Missie van George Bush
De Zionistische Grote Stad & De Zionistische Natuur
Jezus & Barabbas - Het Afwijzen Van Fair Play
George Bush & Palestinian statehood
Shimon Peres kweekt oorlogsstemming
Saddam Hussein, vijand van religieus fanatisme
Roger Garaudy & de strijd tegen de mythe
Islam, God & De Profeten - Medelijden en Compassie

Derde Weg - deel 9
Gelijkheid & Sociaal-Democratie - Sharon, Oslo & Hamas
Kapitalisme of ik schiet - Jezus en Zachtmoedigheid
Oorlog Tegen Het Eigen Kwaad - Arabieren en Verlichting
Socialisme versus Zionisme - Vrijheid versus Propaganda
Oslo: een grote zwendelaffaire?

Derde Weg - deel 10
Haviken Domineren Wereldpolitiek - Christus & Kapitalisme
Tony Blair & de vernietiging van het Recht - A state with an army
Norman Finkelstein pleit voor nuchterheid
De wereld volgens Lyndon LaRouche
Zionistisch Nederland & Het recht

Derde Weg - deel 11
Immanuel Wallenstein & De Haviken
They taught Israel that it is above the law
Roofkapitalisme: Vijand Van De Orde?
Rechtse Zionisten bewaken de universiteit
Leugen & Waarheid - Arie Elshout & de Asociale Democratie
De rechtbank die geen rechtbank mag zijn - Stop the war
Sharon: De Jood Als Eeuwige Krijgsheer
Anne Morelli & Oorlogspropaganda
Seven Pillars of Jewish Denial - Over Het Leven En De Dood

Derde Weg - deel 12
Anne Morelli & Oorlogspropaganda - Bush-Blair & Zionisme
Kolonialisme & Democratie - Salomon & de exclusief joodse staat
Waarheid & Gewetenloosheid
Clingendael & de niet objectieve deskundige
Gretta Duisenberg & de Holocaustindustrie
Opportunisme & Het Koopbare Bestaan - Waanzin & Macht

Derde Weg - deel 13
Etnische Zuivering - Zionisme & Imperialisme
Koran & Wetenschap - Uri Avnery & Marwan Barghouti
Rechts Extremisme Toont Haar Extreme Gezicht
Vrede Eist Een Derde Partij - De zaak Jezus Christus
Het Draaiende Rad Van Het Noodlot
Colin Powell & Tragikomische neuzelarij - Irak: Saddam & God
Uri Avnery: A Jewish Demographic State
Democratie & Oogkleppenpolitiek

Derde Weg - deel 14
De IJzeren Kracht Van Het Geloof - Koran & Wetenschap
Modern Kapitalisme Is Doodgewone Onbeschoftheid
Trillions for the bankers - Mohammed: de anti-kapitalist
LaRouche: Happiness Versus Property - Islam & De Democratische Mythe
Saddam: The founder of a democratic march
Edward Said: Beangstigend, Deprimerend Simplisme
Israel Shamir & Christus - Domela Nieuwenhuis & Christus
Mohammad Khatami & Een hemel op aarde

Derde Weg - deel 15
Beschaving en Astrologie - Irak & Astrologie
De Arabische Geest & De Kosmos
The Story Of Al-Buraq
Al-Buraq & Liegende, onverdraagzame gelovigen
George W. Bush & De Vrije Zoekende Mens
De militarisering van het bestaan
Methodisten, Bush & Christus
Jezus & New Age
Greenspan, vijand van zijn eigen principes
Jezus & De Rijke Geldhandelaars

Derde Weg - deel 16
Rape, kill, pillage and burn - Het Nieuwe Vredesplan
Tens of Thousands Rally for Peace Around the World
Israel nurtured Hamas - Ha'aretz & Labor: Alternative wanted
Een Rechtse Jood Is Geen Linkse Jood
Mannelijk Zionisme & Vrouwelijk Socialisme
George W. Bush & Ariel Sharon
Sharon wil dat ook Iran wordt aangevallen"

De Derde Weg - deel 17
Sharon wil dat ook Iran wordt aangevallen
Khatami: A Fountain Of Life
Kiezen voor de Anti-Palestinaman
Irak Geeft De Dichter Een Geschenk
Waarom steunt Amerika Extreem-Rechts?
George Patton & de Plutonische verkrachterscultuur
Netanyahu: "Geen Palestijnse staat"
De Eeuwige Vernedering Van Het Geweten
Feodalisme versus de Derde Weg
Florence ondergaat mars van de één miljoen"

De Derde Weg - deel 18
Khatami & the Aghajari Verdict
Israel & Terreur - Uri Avnery: Letter to Amram Mitzna
Nigerian Folktales: Wisdom, Food & Wealth
Netanyahu Wil Arafat Verbannen
Rabbi Sacks versus joods-orthodox absolutisme
Tolerantie & Absolute Waarheid
Khamenei, Religie & Wetenschap
Ariel Sharon & Peace with Palestinians
Uri Avnery en een cultuur van onverschilligheid
Hebron, stad van bloed en angst (2001)
Khamenei & the Aghajari Verdict
Lyndon LaRouche & The Utopians
Gore Vidal: 'They don't know why we are'

De Derde Weg - deel 19
De Tragiek Van De Onwetendheid
Benvenisti & Zionism: The never-ending enterprise
De Eeuwige Vlucht In Een Stalinistisch Verleden
Wat is dat eigenlijk? Tribalisme? - Fishers Of Men
Hanan Ashrawi & Amram Mitzna - Hamas: “it is our legitimate right.”
We and the Arabs. Uitspraken van Jabotinsky
Ehud Barak: we must refuse talks with Arafat
Zionisme: Vergoddelijkt Nationalisme
Joods Collectivisme & Nederlandse Vrijheid
De Zonen van de Donder - De zaak Jezus van Nazareth
Yasser Arafat & Camp David - Hamas & Geestelijke Slavernij
Arafat Deputy: "We have to control the situation"
Ha'aretz: Netanyahu & Sharon: No good tidings
Voorbeeld & Anti-voorbeeld: Over verdeel en heers politiek