de aanbidding van
HET VUUR

de conservatieve Islam &
de beweeglijke Vuurmens

"The majority of people who imitate philosophers confuse the true with the false, and they do nothing but deceive and pretend knowledge, and they do not use what they know of the sciences except for base and material purposes; and if they see a certain person seeking for the right and preferring the truth, doing his best to refute the false and untrue and leaving aside hypocrisy and deceit, they make a fool of him and mock him." Omar Khayyam, 18-5-1048, Nishapur - Persia

Omar has often been called the 'Voltaire of the East', and cried down as materialist and atheist. As far as purity of diction, fine wit, crushing satire against a debased and ignorant clergy, and a general sympathy with suffering humanity are concerned, ‘Omar certainly reminds us of the great Frenchman; but there the comparison ceases. Voltaire never wrote anything equal to ‘Omar’s fascinating rhapsodies in praise of wine, love and all earthly joys, and his passionate denunciations of a malevolent and inexorable. (Klik voor bron)

"If you look at history you'll find that no state has been so plagued by its rulers as when power has fallen into the hands of some dabbler in philosophy or literary addict." Desiderius ErasmusZoroaster, stichter van Perzie, & de Vuuraanbidding

Strijdkreet...: Weinig mensen die de staat Iran als een bolwerk van het kwaad zien realiseren zich dat de mystiek-religieuze leer van de wijsheidsleraar Zoroaster (of Zaratoestra) door de Islamitische Republiek Iran via een grondwettelijke bekrachtiging officieel als religieus-wijsgerige levensovertuiging is erkend. In plaats van gebruik te maken van die erkenning en het Zoroastrisme te bestuderen en uit te dragen, worden door het Westen het rechtse zionisme, het christelijke fundamentalisme, de Islamitische fatsoensrakkerij en de linkse geborneerde onverschilligheid als hoogste waarden gepropageerd. Want de biddende en werkende kleinburgers hebben hier de macht - en dat laten ze de anarchisten weten ook! "Weest, broeders en zusters anarchisten, derhalve paraat!"

For Zoroastrians, fire is the symbol of their religion. Almost all religious ceremonies are performed in the presence of fire, which may be a permanently consecrated fire of an Atash Behram or Atash Aderan or that which is consecrated for the occasion. Fire holds the central place in a Zoroastrian temple and the worship of God is performed in front of it. The permanently consecrated fires are objects of great reverence and the physical fire is treated as a living being and is referred to as Atash Padshah (king) by the priests in present practice.
When a physical object becomes such a powerful and respected symbol, it becomes necessary to know exactly the meaning of the symbol. For example, does the consecrated fire represent God? Does it represent a particular aspect of God? Does it represent a connection between the spiritual and physical world?
Fire as a physical object gives out heat and light. If hot enough, it can consume all organic matter, converting it into invisible gasses, and is able to transform most inorganic matter. Because of these properties fire can be a symbol of illumination with all the meanings of the word. For example, that which drives away darkness -- evil, that which enlightens with knowledge, et cetera. Or it can be a symbol of that which provides comfort (warmth) or that which makes life possible by providing energy (heat). It can also be a symbol of a power that can destroy by consuming or changing, by selectively destroying evil it can be a symbol of a purifying agency. (Athra, Fire in the Gathas of Zarathushtra, Dr. Lovji Cama)

Kenmerk van het Twaalf-Imams-Sjiisme in Iran is de verwachting dat de Twaalfde Imam, de Rechtvaarige Mahdi, terug zal keren om een wereld te scheppen waarin gelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid de hoogste waarden zullen zijn. Wie intelligent is en bereid wat afwijkende spirituele kennis tot zich te nemen. die zal ontdekken dat het beeld van de rechtvaardige Mahdi rechtstreeks is afgeleid van het Zoroastrisme, waarin de rechtvaardige wijsheidsleraar Zoroaster centraal staat. Dat betekent dus dat de staat Iran het verlangen uitspreekt een nieuw Perzië te worden, een staat waarin de religieuze mens 'wijs' geworden is. Zoroaster wordt namelijk gezien als de man die in Perzie wijsheidsscholen heeft opgericht, die zich ten doel stelden een verdraagzaam, naar de bevrijding of verlossing van de mens strevend intellectueel kader op te richten. Het zijn volgens de overlevering vertegenwoordigers van die wijze mannen geweest die de ster van Bethlehem volgden, vanuit het geloof dat er een nieuwe Koning geboren was... (Zie ook: De wijzen uit het Oosten)

De Elfde Imam

The 11th Imam was born in Medina on the eighth of Rabi-ul-Thani, 232 A.H. (December 4, 846 C.E.). When he was born his father said that it was an order from the Prophet (S) that he should be named Hassan.
Bahlool once saw the young Imam (AS) crying in the street where all the other children were busy playing with their toys. He asked whether the Imam (AS) was crying because he had no toys to play with. The Imam (AS) replied: "We have not been created to play!" Bahlool asked where he had learnt this, and the Imam (AS) said: "Have you not read the Qoran where it says: 'Do you think we have created you in vain and that you will not be returned to us.'"
When Bahlool heard this he asked Imam (AS) for some advice. The Imam (AS) talked about death, barzakh, and qiyama and cried so much he fainted. When he came to, Bahlool asked him why he was so fearful, as he was not even baligh yet. The Imam (AS) said: "I have watched my mother light a fire; she uses the little twigs to get the big pieces of wood to burn; I fear that on qiyama Allah too will use little ones to light the big ones."

De astrologie (een wetenschappelijke praktijk die in het naar wijsheid verlangende Perzie van Zoroaster in hoog aanzien stond) kent het begrip elementen: Aarde, Lucht, Water en Vuur. Binnen een horoscoop is elke planeet geplaatst in een bepaald dierenriemteken, een teken dat op zijn beurt deel uitmaakt van een elementengroep. De hier afgebeelde tabellen laten de verdeling van de elementen zien binnen de horoscopen van de elfde en de twaalfde Imam.

Imam Hassan zou je een vertegenwoordiger kunnen noemen van het religieuze conservatisme, een beweging die zichzelf heeft vastgezet in de beginfase van een ontwikkelingsproces dat dood gelopen is, omdat de eindfase: het geestelijke volwassen worden, is uitgesteld en verplaatst naar de toekomst, waarin de rechtvaardige Imam teruggekeerd zal zijn.
De verdeling van de elementen in de horoscoop van Hassan (zijn geboortetijd is niet bekend) laat een benadrukking zien van de aardetekens en de hoofdtekens, die samen een Steenbokkwaliteit in het leven roepen: de Steenbok is de aardse - aan de aarde gebonden - mens die, omdat het hier een Hoofdteken betreft, voorbestemd is om leiding te geven.

11e Imam: Aardegebondenheid

EARTH...... We feel it squishing between our toes. We smell its punguent ripeness. We wallow in its treasures. We depend on the Earth to enclose us, protect us, feed us..... Earth people are in tune with the solid matter of the earth. They don't want to fly away - they want to build a solid future here. They are not interested in discussing philosophy - they already have theirs etched in stone. They would rather not get lost in fantasy. Their world, the real, tangible world, lives inside of them. Earth people can seem to be stuck in the mud. They may have a hard time changing their opinion, logical or not. They could have difficulty moving to a new place or changing plans. (Bron)

De Twaalfde Imam

The 12the Imam, Imam Mahdi (AS), was born then on Shaban 15, 255 A.H. (July 29, 869 C.E.) Nargis Khatoon was the mother of the 12th Imam (AS).
Imam Mahdi (AS) is the promised one who will upon his advent fill up the world with equity, justice, and fairness. (Tehran Times, 9-6-2003)
 

Zie ook: Paars is de kleur van het Moederland

Imam Mahdi: de Vuurbrenger

Opvallend in de horoscoop van Imam Mahdi (de rechtvaardige verdediger van de eerlijkheid en de waarheid) is de benadrukking van de Vuurtekens en de Beweeglijke tekens: die samen een Boogschutterkwaliteit in het leven roepen.
In tegenstelling tot de elfde Imam, die aan de aarde gebonden is en heersen moet, is de twaalfde Imam een geestelijke vernieuwer die het leven en de vrijheid verdedigt. Vuur vormt de verbindende schakel tussen de aarde en de hemel. Vuur verbrandt de starre materie en laat de herboren, van zijn aardse ketenen bevrijde mens als een vuurvogel omhoogstijgen uit de as.

FIRE...... It warms us, comforts us, makes us glow. We move closer to it so we can feel it heating our bodies, then we pull away when it singes and burns. Fire takes us beyond this world and into the next. We depend on Fire to enlighten us, inspire us and encourage us to take on what needs to be done without fear or hesitation.
Fire people are in tune with the wild untamed forces of nature and understand the spiritual nature of man. They have no time to wallow in the feelings that pass through them. The spiritual fire burning within consumes emotion and allows the Fire person to move on, forgive and forget. They don't want to stay fixated on one project. They need to constantly feed their inner flame with new experiences and perceptions. (Bron)


De mythe van Prometheus (Mahdi)

...and Prometheus could not bear to see the clay mortals he had created living a half-life, without the warmth of fire.
One night, when Zeus was away, Prometheus crept to Olympus along a secret path and stole the God's precious fire, hiding it in a hollow reed, which he concealed in his cloak. This he then gave to man, teaching him how to use fire to warm, to cook, to make bricks, tools and earthenware, everything needed to give people a more comfortable life. But when Zeus returned to Olympus, so great was his rage that he ordered Prometheus to be chained forever to a lonely rock in the Caucasian Mountains. There he bravely endured for thousands of years until Zeus, in admiration and pity, freed Prometheus to help and champion humanity once more through his forethought and love.


Zoroaster, the Head of the Fire-Worshippers

That Zoroaster was head of the fire-worshippers, the following, among other evidence, may prove. Not to mention that the name Zoroaster is almost a synonym for a fire-worshipper, the testimony of Plutarch is of weight: "Plutarch acknowledges that Zoroaster among the Chaldeans instituted the Magi, in imitation of whom the Persians also had their (Magi). The Arabian History also (edited by Erpenius) relates that Zaradussit, or Zerdusht, did not for the first time institute, but (only) reform the religion of the Persians and Magi, who had been divided into many sects." The testimony of Agathias is to the same effect. He gives it as his opinion that the worship of fire came from the Chaldeans to the Persians. That the Magi among the Persians were the guardians of "the sacred and eternal fire" may be assumed from Curtius, who says that fire was carried before them "on silver altars; from the statement of Strabo, that "the Magi kept upon the altar a quantity of ashes and an immortal fire," and of Herodotus, that "without them, no sacrifice could be offered." The fire-worship was an essential part of the system of the Persian Magi. (Bron)

Zie ook: Over Vuur en Licht

Bruce Cockburn - Maybe the poet
from the album 'Stealing Fire' 1984

Maybe the poet is gay
But he'll be heard anyway

Maybe the poet is drugged
But he won't stay under the rug

Maybe the voice of the spirit
In which case you'd better hear it

Maybe he's a woman
Who can touch you where you're human

Male female slave or free
Peaceful or disorderly
Maybe you and he will not agree
But you need him to show you new ways to see

Don't let the system fool you
All it wants to do is rule you
Pay attention to the poet
You need him and you know it

Put him up against the wall
Shoot him up with pentothal

Shoot him up with lead
You won't call back what's been said
Put him in the ground
But one day you'll look around

There'll be a face you don't know
Voicing thoughts you've heard before

Male female slave or free
Peaceful or disorderly
Maybe you and he will not agree
But you need him to show you new ways to see

Don't let the system fool you
All it wants to do is rule you
Pay attention to the poet
You need him and you know it

Hamas leader Rantisi wounded in IDF attack in Gaza

Info Senior Hamas official Abdel Aziz Rantisi was wounded in an IDF helicopter gunship attack that killed at least three people - including a three-year-old girl and a woman who was apparently her mother - and wounded 10 others, among them Rantisi's son Ahmed.
Rantisi, one of the best-known Hamas spokesmen, is the highest-ranking Palestinian militant to be targeted in an Israeli assassination attempt. The operation, which doctors said left Rantisi in "good condition," was viewed as likely to prompt intense Palestinian grass-roots anger and deadly Hamas bids for revenge.
Hamas said that the attack was an Israeli "declaration of war," and that all cease-fire talks with the Palestinian Authority are off, Army Radio reported.
The Palestinian Authority condemned the attack, which PA official Nabil Amr called an intentional derailing of the Aqaba process.
The Arab League echoed Abed Rabbo's condemnation. Arab League head Amr Moussa "Israel is trying to foil any move towards achieving peace," said Arab league head Amr Moussa." (By Tsahar Rotem, Roni Singer and Arnon Regular, Haaretz 10-6-2003)

Zie ook: Sapere Aude - Durf Wijs Te Zijn

EEN LIED VAN MEI
en van Pieter Jelles Troelstra: socialist

Een lied van Mei, van Zonnegloed,
Een lied van leven hoor ‘k zingen;
Het klinkt als een blijde morgengroet;
’t Wil heel de wereld doordringen;
En hoe ook de winter ons lijden deę,
Wij kunnen opnieuw weer hopen
O lied van Mei, we zingen u mee,
Ons hart gaat voor u open!

De scharen krioelen in ’t lentelicht
Onder de blauwe hemel;
Nieuw leven schittert op elk gezicht
In ’t bonte mensengewemel;
Forse gezangen van vrijheid en recht
Laten z’ in geestdrift horen;
Geen meester meer, niemand zij knecht!
Zo klinken hun manlijke koren.

Maar wat er zucht onder ’t harde juk,
Slaat weiflend de blik naar boven:
‘Is er ook voor ons nog kans op geluk?
Wij kunnen ’t haast niet geloven.
Wij hebben nog steeds gezucht en geweend;
Zou nu onze blijdschap beginnen?’
’t Meilied roept hun toe: ‘Wij kunnen, vereend,
Geheel de wereld overwinnen!’

Wijd over de wereld rolt dit woord
Op die heerlijkste dag aller dagen;
Van oost naar west, van zuid naar noord
Wordt het jubelend verder gedragen;
Het is een hymne van menslijkheid
Een bede om licht en om leven;
Een vloek der vernederende majesteit;
Een strijdkreet: overwinnen of sneven!

Afdeling Leeuwarden van de Partij van de Arbeid


Socialisme & astrologische symboliek

Info Socialisten, zo blijkt uit het bovenstaande gedicht van Pieter Jelles Troelstra (een van de oprichters van de SDAP), willen graag Mei-denkers zijn, vrolijke, dartele vuurvliegjes in een duistere wereld, waarin strenge winterse meesters naar blijdschap en vrolijkheid verlangende knechten willen onderdrukken.
‘Ontdoe u van het juk van de meester, wees niet langer een knecht. Leef en laat leven. Overwin de wereld. En lach!’ Dat is de op het eerste gezicht erg sympathieke boodschap van Troelstra. Waarna je als kritisch nadenkende astroloog - de wetenschapper die aan eerste gezichten niet genoeg heeft - jezelf gaat afvragen waarom een socialist zo'n absolute grens trekt tussen de winterse wereld van de strenge, meesterlijke Steenbok (de winterse mens, die de autoriteit vertegenwoordigt) en de zonnige wereld van de Mei- of Lentemens, die astrologisch gezien onder het vuurteken Ram valt (de Ram is het eerste teken van de dierenriem en symboliseert de lente - het begin van nieuw leven na de ijzige, doodse periode van de winter).

Vuurtekens (Ram, Leeuw en Boogschutter) symboliseren de strijd voor licht en leven. Niet de harde, gemene achterbakse destructieve strijd, die is gericht op vernietiging en onderwerping, maar de positieve, eerlijke strijd ('een gevecht met open vizier') die gericht is op bevrijding en vernietiging van alles wat zwaar is en het leven onderdrukt.
Daarom plaatst Troelstra de vurige, optimistische Lentemens tegenover de kille, zwaarmoedige Wintermens, de naar vrijheid verlangende knecht, tegenover de autoritaire Meester, die volgens hem alleen maar voor pijn en vernedering staat, een beeld dat astrologisch gezien niet geheel onjuist is, omdat volgens alle handboeken Saturnus de planeet is van de dood, samen met Pluto, die binnen de wereld van de mythologie de heerser van de onderwereld wordt genoemd.
Saturnus en Pluto vormen altijd een vreemd, angstaanjagend koppel binnen een Zonnige wereld die wordt gedomineerd door Lentedenkers. Waar de Lentemens op een zonnig-naďeve wijze rond de Meiboom danst, zingend over vrijheid en verwerping van onderdrukkend meesterschap, daar bouwen Saturnus en Pluto onverstoorbaar een Meester-Knecht relatie op, omdat de ordelijke Saturnus nu eenmaal een Meester is en omdat de chaotische Pluto de Slaaf van de Meester behoort te zijn.
Lentekinderen begrijpen daar niet bijster veel van. Sado-Masochisme op geestelijk gebied? Kan dat in een burgermanstuintje waar altijd een vurig lentezonnetje aan een dun draadje boven de vrolijke bloemenperkjes staat te schijnen?
Jelle-Pieter Troelstra zal ons niet het antwoord op die brandende vraag kunnen geven. Hij heeft een deel van het geheel heilig verklaard en wie dat doet verliest automatisch het zicht op het (holistische) geheel - hetgeen betekent dat vanuit astrologisch oogpunt gezien het gedicht van Troelstra onzin is, zodat een mens maar beter kan kiezen voor een holistische visie, waarbinnen ook plaats wordt ingeruimd voor de positieve waarde van het Meesterschap.
Het probleem van optimisten (en Vuurtekens zijn optimistische tekens) is altijd dat ze de waarheid als een probleem gaan ervaren. De waarheid (die in veel gevallen duistere, harde en dreigende eigenschappen bezit) is in hun ogen de vijand van het zonnige, vrolijke denken en wie vrolijk wil zijn heeft daarom niks aan een waarheid die verdrietig maakt.
Het is een vorm van logica die je alleen kunt begrijpen wanneer je een Lentemens bent. Maar omdat we niet allemaal in de maand Mei ter wereld komen, daarom hebben we niet allemaal dezelfde karakters, hetgeen betekent dat de vrolijkheid van de Lentemens in de ogen van sommige mensen (de winterse mens die graag een Meester wil zijn) doodgewone oppervlakkigheid is, waar de wereld volgens hen kapot aan gaat.
Saturnus en Pluto symboliseren een niet bijzonder zonnige strijd die radicaal en diepingrijpend is, een strijd waarin de plicht bestaat af te dalen in afgrondelijke diepten die de Lentemens altijd zal mijden, omdat hij alles wat zwaar en neerdrukkend is verafschuwt.
En toch zal die strijd gestreden moeten worden, omdat de Zon nooit zal schijnen in een wereld die wordt verduisterd door de as en de smook die afkomstig zijn uit de chaotische wereld waarin het gevecht tussen de autoritaire Saturnus en de slaafse Pluto gestreden wordt.
Pluto is de destructieve, chaotische kracht die knecht moet zijn, de Engel Lucifer, die zichzelf aan God gelijk wil maken en die daarom overwonnen moet worden en teruggeworpen in de onderwereld waarin hij op een slaafse wijze de constructieve dienaar van de ordelijke Saturnus kan zijn.
Zodra de chaos de orde aan zichzelf probeert te onderwerpen zal er sprake zijn van een toenemend proces van dualisering, waarin de een de ander demoniseren moet. Want dat is de negatieve uitwerking van het aan zichzelf overgelaten principe van de chaos, de triomf van Lucifer, de duivel, die de Meester vernietigen wil.
Het is die strijd die momenteel centraal staat in het Midden-Oosten, waar alle hoofdrolspelers astrologisch gezien gebonden zijn aan de twee planeten Saturnus en Pluto, die strijden om de macht, een oorlog die alleen dan gestopt zal kunnen worden, wanneer de chaotische, destructieve Plutomens zichzelf onderwerpt aan de Saturnale mens - de Meester die voor orde en wet staat.
Het gedicht van Troelstra, waarin gezongen wordt over de overwinning van de optimistische Vuurmens, verbleekt volledig in het licht van die titanenstrijd, die eerst uitgevochten zal moeten worden, voordat er sprake kan zijn van een verblijdend Lentegevoel, dat een einde maakt aan de zorgen van de winter.
Het Zionisme vertegenwoordigt daarbij het destructieve Plutobeginsel, dat zich dient te onderwerpen aan de strenge Saturnale Wet.
Hoe chaotischer en wettelozer het Zionisme zich gedraagt, des te strenger en fundamentalistischer zal Saturnus (het ordelijke Wetsprincipe) zich blijven manifesteren.
Met andere woorden: gezien vanuit de astrologische theorie zal de benadrukking van de wetteloze chaos het fundamentalisme alleen maar versterken en een winterse wereld in het leven roepen, waarin de optimistische Vuurmens zichzelf nooit volledig ontplooien kan.

(De vrede die de Zionisten verdedigen is een vrede die is gebaseerd op de vernietiging van de rechtvaardige mens. Je vernietigt de VN, roept de Macht tot Recht uit, omdat het Recht niet aan jouw kant staat, en je jaagt iedereen die je leugens bloot wil leggen weg. Nihilisme in optima forma dus. )

Het Zwolse Wapen "Then there was a Great Battle in Heaven--Michael and his Angels fighting with Lucifer; and, Lucifer fought, and his Angels fought; but, they did NOT win. And Michael drove Lucifer right out of Heaven, and he fell down, and down, and down to hell; and, all his bad angels were driven down after him, and as the last one disappeared from sight forever and the Gate of Heaven clanged shut, a great Shout went up from Michael's Army: "Heaven has Won! Rejoice and be glad all you Angels! The Good God Always Wins!" Saint Michael Center


Zie ook: Tarotkaart 15 - De Duivel
De horoscoop van Yasser Arafat
Revolutie in het Gekkenhuis
De Partij van de Arbeid


Adriaan Simonis & De Platte Aarde

Inleiding: De Grieken wisten vele dingen die andere volken kennelijk niet wisten, maar recent onderzoek toont aan, dat opmerkelijk genoeg, zij veel van hun kennis hadden verkregen van nog oudere volkeren. Een interessant voorbeeld hiervan was de berichtgeving in de New York Times van 8 januari 1950 over de ontdekking dat de oude Sumeriërs op de hoogte waren met wat later bekend werd als de Stelling van Pythagoras:

BAGHDAD, IRAK. De ontdekking die hier twee maanden geleden werd gedaan dat schooljongens uit het provincieplaatsje Shaddipur in ca. 2000 v.Chr. een ‘leerboek’ hadden met daarin de oplossing voor Euclides’ klassieke driehoekenvraagstuk, ruim zeventien eeuwen vóór Euclides, heeft geleid tot een oproep door het Iraakse Directoraat van Oudheden aan Amerikaanse archeologen.
Er zijn aanwijzingen dat ‘leerboeken’ van klei van de schooljongens uit Shaddipur een encyclopedische opsomming van de wetenschappelijke kennis uit die tijd bevatten, hetgeen een scherpe bijstelling vereist in de geschiedenis van de ontwikkeling van de wetenschap, en derhalve van het verhaal over de ontwikkeling van de menselijke geest...
Zelfs vandaag de dag, is het beroemde kleitablet waarop het elementaire geometrische probleem zo'n 4000 jaar geleden werd gepresenteerd, zo duidelijk dat het een leek doet denken aan de tijd waarin hij zelf zat te zweten over zijn meetkunde proefwerk. Geen enkel lijnstuk is vervaagd in de gebakken klei, noch is er een woord weggevallen van de tekst, die alleen door spijkerschrift experts kan worden gelezen, weggevallen. De hoofd spijkerschrift kundige ... zegt dat de weergave van de beroemde oplossing van dit probleem is doorspekt met algebraďsche concepten die zelfs pas ver na Euclides in de ontwikkeling van de Westerse wiskundige wetenschappen verschenen.
Naast dit tablet is er nog een ander, dat een catalogus van wiskundige problemen lijkt te bevatten. Volgens de experts die dit materiaal nu bestuderen wijst het erop dat de wiskunde in 2000 v.Chr. al een niveau had bereikt dat door archeologen en historici tot dusver voor onmogelijk werd gehouden.
Recente ontdekkingen van spijkerschrift artefacten lijkt erop te wijzen dat de Sumeriërs wisten dat de aarde bolvormig was. (Uit: De Wachttoren & de Wetenschap)

Adriaan Simonis In de Volkskrant van 12 juni schiet Marcel van Dam een pijl af op de enige katholieke kardinaal die ons kleine landje bezit: Adriaan Simonis.
Marcel van Dam is een man waarover op het Internationale web absoluut geen persoonlijke informatie valt te ontdekken, alsof hij het een of andere losse projectiel is, dat als een soort komeet aan ons allen voorbijvliegt, bewogen door maar een enkele gedachte: "Ik kom, ik ga, maar ik ben er nooit geweest..."
Een beetje een zwaarmoedige man, Marcel. Straks is hij dood, en dan komt er niemand aan zijn graf, behalve dan al die anonieme mensen, waarover op het Internationale web niets te vinden is, inkeurige mensen natuurlijk, zoals alle anonieme wezens die ons omringen door en door keurig zijn - en zij zullen ongetwijfeld opmerken: "Dat hij mogen rusten in vrede...", hetgeen opgevat zal mogen worden als een enigszins wrange mededeling, omdat Marcel stukjes schrijft waarin hij ons wil laten blijken dat hij eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is gesteld op een toestand van 'rustende vrede'.
redactie vox veritatis 2003 Marcel van Dam was ooit katholiek, heeft in Utrecht gestudeerd, was lid van de katholieke studentenvereniging VERITAS (hetgeen zoiets schijnt te betekenen als 'waarheid', hoewel ik er als naief studentje alleen maar een troep ordinaire drinkebroers heb aangetroffen…) en hij heeft - zoals hij in zijn stukje schrijft - een seculariseringsproces aan zichzelf voltrokken, hetgeen in gewone Hollandse woorden weinig anders betekent dan dat hij van zijn geloof is afgevallen - een autoritaire vorm van geloof dat mensen dwong zichzelf te onderwerpen aan het onfeilbare leergezag van een afgeplatte vorm van religiositeit.
Juist daarom, vanwege zijn kritiek op het plat-religieuze denken van de katholieke kerk, waarvan Adriaan Simonis volgens hem de ultieme vertegenwoordiger is, wil ik hier de titel die Marcel boven zijn artikel heeft geplaatst, citeren: De aarde wordt nooit meer plat".

Het begrip 'platte aarde' wordt vaak als argument gebruikt tegen astrologen. Die zouden vreemde bijgelovige wezens zijn, die altijd de vijand van de wetenschap zijn geweest. En om dat te bewijzen komt steevast de een of andere nep-scepticus aandragen met het argument: "Ze geloofden in een platte aarde.."
Lulkoek, om het socialistisch (of proletarisch) uit te drukken, want als er een eigenschap is die alle nep-sceptici delen, dan is het wel het geniale vermogen een hoop leugens via onzinnig gelul te verheffen tot een absolute waarheid.
Astrologie is (zoals uit bovenstaand citaat mag blijken) altijd de ontkenning geweest van het platte denken - op materieel gebied en op immaterieel gebied. Astrologie is namelijk het product van de genialiteit en geniale mensen zijn niet dom - wat ook de 'sceptische' domheid mag beweren. Astrologie wordt daarom alleen afgewezen door geestelijk luie mensen, linkse en rechtse gelovigen, die de bezitters zijn van een platte geest.
twintower Het begrip 'platte aarde' is een mannelijk begrip en alleen daarom al kan het begrip 'platte aarde' nooit deel hebben uitgemaakt van de cultuur van het Midden-Oosten, omdat die cultuur vrouwelijk was, een Maan-cultuur die nooit plat is geweest, zoals mag blijken uit de architectuur waarin de ronde, bolle vorm centraal staat.
Het begrip 'plat' hoort bij de Westerse, ontvrouwelijke anticultuur die wij aan het verdedigen zijn. Wij vechten voor de verschralende, geestdodende platheid van het bestaan, een platheid die alles doodt wat vrouwelijk wil zijn.
De breuk met het vrouwelijke principe (en dus ook met de astrologie, die de moeder van alle wetenschappen wordt genoemd)) werd door de katholieke kerk bekrachtigd tijdens het befaamde concilie van Nicea (325), dat leidde tot de verpersoonlijking en vergoddelijking van het Christusprincipe, dat tot dan toe niets anders was dan het bevrijdende verlangen naar recht, eerlijkheid en waarheid, waarvan Jezus een vertegenwoordiger was (Jezus = mens. Christus = principe. Jezus was de man met principes).
Waar de astrologie de bol als uitgangspunt kiest, symbool van de heelheid of het holisme, daar koos de kerk voor de platte aarde, waarmee de basis werd gelegd voor antiholistisch machtsdenken, dat altijd is gebaseerd op een strenge verdeling in goed (boven) en kwaad (onder).
Dualistisch denken in een ronde, bolvormige wereld is niet mogelijk. Wie op een bol leeft kent geen boven of onder. Wie op een bepaalde plek op aarde naar boven kijkt realiseert zich niet dat aan de andere kant van de bol mensen zitten die - hoewel ze zich onder hem bevinden - ook naar boven kijken, een vreemde onwaarschijnlijkheid die volstrekt onlogisch is, omdat binnen de mannelijke wereld van de logica onder en boven niet aan elkaar gelijk kunnen zijn, hetgeen wel het geval is in de vrouwelijke wereld van de bol.
Het platte denken beheerst heel ons leven. We zijn afgesneden van ons Moederland - de vrouwelijke cultuur van het Midden-Oosten en daarom moet het Midden-Oosten herontdekt worden en beschermd worden tegen de platte denkers die de vrouwelijke oorsprong van onze cultuur willen vernietigen.
Het kapitalisme is zo'n vorm van vernielzuchtige mannelijk denken dat met behulp van plat materialisme de ronde vorm wil vernietigen.
De eerste bevrijdingsdaad van het Amerikaanse leger was de vernietiging van de paleizen van Saddam, bouwwerken die bij uitstek het ronde denken symboliseren.
zodiak: ontkenning van de platheid Saddam Hoessein was geen platte materialist, ook al was de man dol op dure Westerse producten. Saddam wilde de band met het pre-Islamitische verleden herstellen, waar de Amerikanen weinig meer willen dan de ronde vorm vervangen door de zakelijke wolkenkrabber die met zijn calvinistische hoekigheid alles vertegenwoordigt waar het Midden-Oosten ooit voor stond.
Wanneer Marcel van Dam kardinaal Simonis (als antwoord op diens mededeling dat het katholicisme een revival aan het beleven is) dan ook toevoegt dat de aarde nooit meer plat zal worden dan vergeet hij dat de platheid die hij aanvalt niet katholiek is, maar christelijk-kapitalistisch.
Alleen diegenen kunnen (puur theoretisch gezien) de wereld redden van de dreigende verplatting, die de moed kunnen opbrengen terug te keren naar de wortels van de ware beschaving: de vrouwelijke, relativerende genialiteit van de ronde vorm.

Zie ook: Ad Simonis: "Neem ruimte om te leven"

Annan warns against "annual routine"
of giving US troops immunity from ICC

United Nations Secretary General Kofi Annan warned the UN Security Council against repeatedly giving US peacekeeping troops immunity from prosecution by the International Criminal Court.
Speaking before a vote on a resolution to renew a one-year exemption demanded by the United States, he said the council would undermine its own authority as well as that of the ICC if this became "an annual routine".
The resolution was expected to easily obtain the nine votes required to pass, but at least two of the 15 council members -- France and Germany -- made clear that they would abstain. Last year, France joined a unanimous vote in favour of the exemption. (World-AFP 12-6-2003)

Zie ook: Waarom de USA het strafhof afwijst

Het strafhof, zo blijkt uit de argumentatie van de VS, maakt het de VS onmogelijk de VN op een ongecontroleerde wijze naar zijn hand te zetten. Het maakt een einde aan de ongelimiteerde macht van de VS en legt een gedeelte van die macht in handen van rechters die niet worden gecontroleerd door Amerika, zodat via het recht macht doorgesluisd kan worden naar de politieke vijanden van Amerika. Vanwege die aantasting van het huidige VN-machtsysteem deugt het Strafhof niet. Desondanks, zo stellen de Amerikaanse rechtgeleerden is Amerika een fel voorstander van handhaving en naleving van het internationale recht. Iedereen moet berecht kunnen worden door anderen. Alleen de Amerikanen moeten hun eigen rechter kunnen zijn. Misdaden kunnen Amerikanen overigens niet begaan, omdat zij volledig achter het internationale recht staan - ook wanneer zij dat recht met voeten treden...
Al met al een slag in het gelaat van elk eerlijk mens dat op zoek is naar een beetje recht. De VN in zijn huidige vorm, zo blijkt, wordt alleen maar daarom gesteund omdat het de Verenigde Staten in staat stelt ongelimiteerde macht uit te oefenen. Zodra die macht aan banden dreigt te worden gelegd wordt elke medewerking gestaakt.
Bepalend voor deelname is niet de liefde voor het Internationale Recht, maar het bezit van het VETO-recht. Dat VETO-recht bestaat niet in een rechtssysteem waarin het gedrag door onafhankelijke derden op zijn rechtmatigheid kan worden getoetst.
Zie ook: Human Rights Watch
Myths and facts about the ICC

US plays aid card to fix war crimes exemption

The US is turning up the heat on the countries of the Balkans and eastern Europe to secure war crimes immunity deals for Americans and exemptions from the year-old international criminal court. In an exercise in brute diplomacy which is causing more acute friction with the European Union following the rows over Iraq, the US administration is threatening to cut off tens of millions of dollars in aid to the countries of the Balkans unless they reach bilateral agreements with the US on the ICC by the end of this month.
The American campaign, which is having mixed results, is creating bitterness and cynicism in the countries being intimidated...
"Blatant hypocrisy," said Human Rights Watch in New York on Tuesday of the US policy towards former Yugoslavia. (Ian Traynor, The Guardian 12-6-2003)


Israel Declares Total War On Hamas

The Israeli army has been ordered to "completely wipe out" the Palestinian Islamic militant group Hamas, army radio reported, a day after a suicide bomber killed 16 people on a Jerusalem bus.
The order, which directs the military to use "whatever means necessary," was issued following a meeting of Defense Minister Shaul Mofaz with the army's top command shortly after the attack.
Everyone, "from the lowliest member to Sheikh Ahmad Yassin," a Hamas founder and its spiritual guide, is a legitimate target, the report said.
Emphasising the move Israeli Internal Security Minister Tzachi Hanegbi warned Hamas leaders Thursday that not one of them was safe.
"Hamas leaders have no immunity, especially when this organisation is doing everything it can to scuttle the political process," Hanegbi told army radio. (www.rense.com, 12-6-2003)

Een Ander Joods Geluid Commentaar: Israel heeft zijn zin gekregen. Via een hol vredesgebaar wordt het in staat gesteld Hamas de totale oorlog te verklaren, op zo'n manier dat men zelf 'goed' is en Hamas 'slecht'. Vergeten wordt daarbij dat Hamas bereid was een 'staakt het vuren'-akkoord te sluiten wanneer Israel zich in principe bereid zou willen verklaren de bezette gebieden te ontruimen. Over een daadwerkelijke ontruiming werd niet gesproken - een concreet, op 'officieel papier' vastgelegd stappenplan zou voldoende zijn. Een uiterst redelijk voorstel (gebaseerd op het Arabische vredesplan van de Saoedische kroonprins Abdullah) dat met verregaande onredelijkheid werd beantwoord.


Annan tells Haaretz: Armed peace force
should be sent to territories

United Nations Secretary-General Kofi Annan, in a joint interview Thursday with Haaretz and Channel Two News, said that the Israelis and Palestinians are apparently unable to reach an agreement on their own, and that in the present circumstances he supports sending an "armed peace force as a buffer zone between the Israelis and the Palestinians."
Annan said that based on the present situation, a peacekeeping force should be stationed to help calm the situation and allow negotiations to continue. He said that he would give Prime Minister Ariel Sharon the "benefit of the doubt" regarding his commitment to ending the occupation. "I expect that he will deliver and he will engage in the peace process," Annan said.
Annan added that he had recently spoken to U.S. President George W. Bush, who promised that he is still committed to the road map and its implementation, despite the difficulties. By Akiva Eldar, Haaretz 13-6-2003)

Kofi Annan is de enige acteur in het moralistische 'theater van de wreedheid' die zichzelf 'goed' mag noemen. Hij wil een onafhankelijke, rechtvaardige derde partij zijn die de beide strijdende partijen wijst op hun internationale verplichtingen.

Over Wreedheid

"Wreedheid veronderstelt intentionaliteit: een god, het lot of een menselijk bewustzijn, dat zich god waant en pretendeert zijn lot tot geschiedenis om te kunnen smeden. Daarom bestempelen we dierlijk gedrag doorgaans niet als wreed, tenzij we in het spel van de kat met de muis onze eigen weinig fijnzinnige lust tot beheersen herkennen. Soortgelijke gedragingen bij mensen ervaren we blijkbaar wel als wreed, omdat de handelingen ingegeven kunnen zijn door een meedogenloze strategie, door bewuste keuzes." (Uit: Antonin Artaud & Het theater van de wreedheid))

Yesha urges Arab states to grant
Palestinians right of return

The Yesha council of West Bank rabbis issued a statement Friday, in which is called on Arab countries to grant Palestinians in the territories "the right of return to Arab lands," and urged Israel to implement a biblical injunction against allowing non-Jews to settle in the Land of Israel.
In the statement, the rabbis, who represent a large number of the Jewish settlers in the West Bank and Gaza Strip, said that they had decided "to take a serious look at the Arab problem." The group, which has led the Israeli campaign against implementation of the internationally brokered road map for regional peace and the evacuation of illegal West Bank outposts, concluded that the only solution to the 'problem' is "at the roots. According to the Torah, there is no place for Arabs in the Land of Israel." (Haaretz 13-6-2003)


You have to use your brain

Sharon, the great advocate of staying on good terms with America, was wrong in interpreting Bush's rebuke of Hamas as an open ticket to bash their teeth in. Years ago, a similar misinterpretation of the remarks of U.S. Secretary of State Alexander Haig led him into the Lebanon War. It was the rational Sharon who began dismantling outposts in spite of the attack at the Erez junction; it was the irrational Sharon who forgot that even with smart bombs, you have to use your brain. (An Israeli patent called Sharon, by Yoel Marcus 13-6-2003)

Het Theater Van De Wreedheid

Antonin Artaud: 1896-1948. Actor, director, writer, artist, founder of the "theatre of cruelty". A visionary and a mystic. He saw the theatre as a ritual able to give rise to a numinous experience within the spectator. He believed that new myths must be found for modern audiences, as we no longer participate in the same mysteries as in the past.
In his article "Metaphysics and the mise en scene," Artaud discusses the decline in the meaningfulness of certain myths to painting. Artaud called his theatre the Theatre of Cruelty. He wrote two manifestos entitled "The Theatre of Cruelty" and "The Theatre and Cruelty". Through it, he meant to enable the viewer to project his or her feelings and sensations beyond the usual limits imposed by time and space. The audience would be capable of having a powerful metaphysical experience whle watching the stage. Afterwards, the audience would feel purified.
A sample quotation:

I employ the word cruelty in the sense of an appetite for life, a cosmic rigor,an implacable necessity,in the gnostic sense of a living whirlwind that devours darkness, in the sense that pain apart from whose ineluctable necessity life could not continue; good is desired, it is the consequence of an act; evil is permanent. [from Antonin Artaud: Man of Vision by Bettina Knapp]

It has not been definitively proved that the language of words is the best possible language. And it seems that on the stage, which is above all a space to fill and a place where something happens, the language of words may have to give way before a language of signs whose objective aspect is the one that has the most immediate impact on us.
Considered in this light, the objective work of the mise en scnčne assumes a kind of intellectual dignity from the effacement of words behind gestures and from the fact that the esthetic, plastic part of theater drops its role of decorative intermediary in order to become, in the proper sense of the word, a directly communicative language. (Antonin Artaud, The Theater and its Double)


Zie ook: De Vrouwenmoordenaar


Antonin Artaud: de met het kwaad worstelende,
visionaire beeld- of Maanmens

ANTONIN ARTAUD is geboren op 4 september 1896 in Marseille, 's morgens rond 8 uur. Het horoscoopbeeld dat bij dit tijdstip hoort laat duidelijk de belangrijkste component zien waaruit het literair-filosofische gedachtegoed van deze aan het leven lijdende schrijver is samengesteld: Enerzijds de wat weke, zacht makende vrouwelijke en intellectuele tekens Maagd, Weegschaal en Kreeft, versterkt door de plaatsing van de planeten Mercurius (woord) en Maan (beeld, visioen) op dominante posities, en anderzijds de zware, heftige tekens Schorpioen (passie, wreedheid), Steenbok (mannelijke autoriteit en beheersing) en Waterman (via Uranus = provocatie en vernieuwingsdrang), die het partnerhuis beheersen (Joodse kabbalisten spreken over ‘tweelingziel’ of ‘soulmate’).
Omdat de strijd tussen Pluto en Saturnus in deze aan het Midden-Oosten gewijde pagina's centraal staat is het zinvol het lijden van Palestijnen en Israëli’s in verband te brengen met het geestelijke lijden van Antonin Artaud, een ‘vrouwelijke’ intellectueel, die niet in staat was de geweldige krachten van het kwaad onder controle te krijgen, zodat zijn leven een aaneenschakeling was van geestelijke inzinkingen en fysieke pijnperioden.
Het kwaad, zo zag hij in, is een onlosmakelijk deel van de wereld. Heel ons leven is ingebed in een zee van wreedheid, en juist omdat de wereld wreedheid is, zal de kunstenaar een middel moeten vinden waarmee het kwaad kan worden bezworen.
Dat middel was voor hem 'het theater van de wreedheid', een vorm van literaire communicatie, waarbij het beeld (zie de sterke Maaninvloed in zijn horoscoop) boven het woord wordt geplaatst, het woord als het ware vervangt en voorziet van een mythische dimensie, waardoor via de kunst de moderne wereld weer in contact kan worden gebracht met de klassieke wereld van het mystieke totaaltheater - een wereld van mythische goden en helden die dankzij het feit dat zij beeld geworden filosofische en psychische waarheden zijn, in staat zijn de menselijke geest op een zodanige wijze te beďnvloeden dat hij er op een welhaast religieuze wijze door gelouterd wordt - een soort vagevuur dus, waarin de pijn en het lijden in dienst staan van de reiniging van de ziel.
Die laatste principes, pijn en lijden in dienst van de reiniging, horen thuis bij de planeten Pluto en Saturnus. Die twee planeten kunnen, wanneer hun krachten in handen worden gegeven van onwetende kleinburgers (denk aan extremistische ideologen in het Midden-Oosten) een gruwelijk lijden in het leven roepen, waarvan vooral de intelligente, zachtmoedige mensen, die niet in staat zijn via egoďstische, kille verdedigingsmiddelen het 'eigen hachje' te redden, de dupe worden.
Ongecontroleerd geweld brengt niet de intelligente zachtmoedige mens aan de macht. Integendeel. Alles wat intelligent en zachtmoedig is gaat binnen de wereld van de lompe anti-intellectueel kapot en verdwijnt in gekkenhuizen en gevangenissen. Antonin Artaud, de schrijvende visionair die in feite de ware, op reiniging van de ziel gerichte religie verdedigde, is daar het levende voorbeeld van.
Antonin Artaud wilde via het beeldende totaaltheater de menselijke ziel op een zo direct mogelijk wijze bereiken, in een poging de geestelijke barričres die mensen beletten het eigen kwaad onder ogen te zien en geestelijk te doorleven te doorbreken.
Met dat verlangen distantieert hij zich (in navolging van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche) van de decadente christelijk-joodse moraal die gebouwd is op het verlangen alles wat duister is te ontkennen en te projecteren in 'de kwade ander': de goj, de duivel, de homo en ga zo maar door.
Antonin Artaud zag heel goed in wat de belangrijkste functie van de klassieke mythen en sagen was, namelijk het aan stukken breken van het morele, op ontkenning van het eigen kwaad gerichte dualisme. Daarom wijst hij op de noodzaak nieuwe mythen te scheppen die in een moderne samenleving een louterende functie kunnen vervullen - een nieuwe, moderne vorm van religiositeit dus, waarbij de kunstenaar de bemiddelende priester is.
Nieuwe, moderne kunst moet volgens hem ‘oude kunst’ worden. De arrogantie van de moderne kunstenaar, die niet meer weet wat de geestelijke boodschap was van zijn geniale, mythen scheppende voorgangers, is de kanker van onze tijd. (13-6-2003)


A priest of the theater

"To Artaud, who considered himself a priest of the theater, scripts were mere stage directions; the audience, not the performance, was the centerpiece of his work. He envisioned theater as a sensory experience, cruel in the way it bombarded and overwhelmed the audience's senses. A visceral, nightmarish drama of word, gesture, and ritual, the Theater of Cruelty would, ideally, force its spectators to expand their customary responses to stage events well beyond their normal frames of reference.
Demanding a theater so involving that it changed people at the root of their being, Artaud dismissed Stanislavskian realism as uninspired compared to more ritualized, sacred performances which tapped the unconscious. Artaud claimed his Theater of Cruelty's sensory overload could protect society from its tendencies towards violence and aggression, purging the evil and ugliness in human nature by engaging the audience on the instinctual level and forcefully cleansing it of its own worst impulses." (klik voor bron)


"Ze gunnen ons in dit land het leven niet, we zijn er alleen maar om gebruikt en misbruikt en afgeslacht te worden". Charles Manson

Zie ook: Egoverkleining en Egovernietiging


Pluto (Beest) & Saturnus (Moraal)
De mythologie herontdekt

Zoals al herhaalde malen is aangeven in deze webpagina's speelt het astrologische Pluto-Saturnus-aspect een hoofdrol in het schizofrene moralistentheater dat momenteel wordt opgevoerd in het Midden-Oosten.
Pluto is de planeet van de chaos, de dwang, de dictatuur, die niet in staat is moraal te scheppen, zodat het zijn plicht is zich te onderwerpen aan diegenen die het vermogen tot scheppen van moraal wel bezitten.
Pluto is in alle oude beschavingen een God die bedwongen moet worden. Hij is de God van de onderwereld. Hij kan zichtbaar maken wat verborgen is, maar bezit niet het vermogen dat ontmaskeringproces op een evenwichtige wijze te beheersen.
In de SM-wereld is Pluto de Slaaf van de Meester. Pluto bezit dierlijke kracht, en die dierlijke kracht stelt hij in dienst van zijn Meester. Dat is zijn taak. Zodra je Pluto zijn Meester afneemt ontstaat er chaos en dierlijke verloedering. De wereld gaat naar de verdommenis. Letterlijk!
Ontkennen van die werkelijkheid betekent dat we duizenden jaren beschavingsgeschiedenis in de put gooien. Altijd was beschaving erkennen van de waarde van culturele tradities. Momenteel kiezen we voor economisch nihilisme. Moraal wordt niet bepaald door autoritaire, Saturnale waarden, maar door plutonische waarden: tot systeem verheven chaos, waarin macht, dwang, geld en sadomasochisme de hoogste waarden zijn.

In de antimorele (en daarom juist zeer moralistische) staat Israël klinkt momenteel de roep om de gematigde Colin Powell te vervangen door de gewelddadige, wraakzuchtige schijnintellectueel Condoleezza Rice.
Condoleezza Rice 'is' een Schorpioen (dwz de zon staat bij haar geboorte in het teken Schorpioen). Daarnaast maken de planeten Pluto (heerser van het teken Schorpioen) en Saturnus (heerser van het teken Steenbok) een negatief aspect met elkaar, waar ze in de horoscoop van Colin Powell een positief aspect met elkaar maken.Positief wil zeggen: de krachten die de twee planeten vertegenwoordigen kunnen binnen de leefwereld van de betrokken persoon op harmonische wijze samenwerken. Dierlijke kracht (Pluto) en Moraal (Saturnus) staan elkaar niet in de weg.
Daarom is Powell binnen de wereld van de mens die niet in staat is de macht in dienst te stellen van de moraal een gevaarlijk object.
Mens is hij niet in die wereld. De negatieve Saturnus-Pluto-wereld kent alleen objecten. De mens is een ding dat heen en weer geschoven wordt op de tafels van autonoom handelende generaals, die hun orders niet ontvangen van een boven hen gestelde autoriteit: Pluto, de Slaaf, weigert de Meester (Saturnus) te dienen).
De Zondeval Condoleezza Rice is een gevaar voor de mensheid, wanneer men haar toestaat de Chaos (Schorpioen) boven de Orde (Steenbok) te plaatsen.
George Bush (Maan = Moeder en Saturnus = Vader dominant geplaatst in de horoscoop), is in haar wereld een zielig wezen dat gedwongen wordt een monsterlijk wezen te dienen, een beestachtig gedrocht, dat al in de prille oudheid werd afgebeeld als Slang en Adelaar.
Daarom zal George Bush moeten kiezen voor mensen die de Slang kunnen onderwerpen. Dat zijn mensen die sterk onder invloed staan van de planeet Jupiter - al van oudsher de planeet die de Messias vertegenwoordigt.
Jupiter is de middelaar, de verlosser, de verdraagzame, tolerante man van de daad, die in staat is het Serpent te verslaan.

Moderne mensen weten niet meer wat beeldtaal is. Mythologie wordt gezien als een rariteitenkast, waaraan we geen morele waarden kunnen ontlenen. Het tegendeel is het geval. Juist nu, nu de wereld in de greep is van het naar Chaos en Dwang verlangende Serpent (de Slang die Adelaar is geworden) hebben we mythologisch denken bitter hard nodig.

Zie ook: Integratie en lotsverbondenheid


Ariel Sharon & Yasser Arafat

gevangenen van het kwaad

Zowel in de horoscoop van Ariel Sharon als in de horoscoop van Yasser Arafat vormen de planeten Saturnus (Wet, Orde) en Pluto (Dwang, Chaos) negatieve aspecten met elkaar. Op 4 november van het jaar 1995 worden via het mechanisme van de progressieve horoscoop (een ouderwetse, heus werkend voorspellingssysteem) beide mannen geconfronteerd met hetzelfde kwaad: de vernietiging van de voor vrede kiezende ex-generaal Rabin door een extremistische jood, die een absolute scheiding tussen het goede (de uitverkoren joden) en het kwaad (de duivelse arabieren) voorstaat...

Zie ook: Het Katholieke Vagevuur
Sharon and the 'Circle of Hell"
Articles by Dr. Mustafa Barghouthi


Albert Schweitzer & de Uitverkorenen

"What really matters is that we should all of us realize that we are guilty of inhumanity. The horror of this realization should shake us out of our lethargy so that we can direct our hopes and our intentions to the coming of an era in which war will have no place."

Charley Reese & Het Stenen Tijdperk

"I used to believe in the concept of a just war, but now I don't think there is such a thing. Every war is unjust, because so many people who usually have no connection with the conflict end up dying in it. Their deaths are papered over by the guilty political leaders with a lot of patriotic rhetoric. The fact is, however, that life in America following the Iraq War is exactly the same without Saddam in power as it was when he was in power. The only difference is that there are unfillable holes in more than 100 American families. Those who died did not do so to defend American freedom. They died to depose a dictator our president loathed.
It's too bad we can't force political leaders to settle their quarrels personally with pistols or swords. If that were their only choice, then most conflicts would be settled by negotiations. But instead, political leaders have the power to spend the lives of the nation's youth as if these precious lives were just another appropriation in the budget.
There is nothing I can do about it, but I don't like it. I suspect the human race has not changed appreciably since the cave man's days..." (Charley Reese, 16-6-2003)


World Opposed to Bush and Iraq War, BBC Poll Says

A majority of people around the world view President Bush unfavorably and think the United States was wrong to invade Iraq, according to a BBC poll published on Monday.
The poll, which surveyed more than 11,000 people in 11 countries, showed 57 percent of those asked had "a very unfavorable or fairly unfavorable attitude toward the American president," the British broadcaster said in a statement. Some 56 percent felt the United States was wrong to attack Iraq, including 81 percent of Russian respondents and 63 percent of those polled in France...
However, attitudes toward America, rather than the Bush administration, were slightly more positive. Half rated the country "fairly" while 40 percent considered it "unfavorable." The survey, conducted in May and June by the BBC and pollsters around the world, covered Australia, Brazil, Britain, Canada, France, Indonesia, Israel, Jordan, South Korea, Russia and the United States. (Reuters, 16-6-2003)


Doug Rushkoff &
de geestelijke zelfmoord van het Judaisme

Most young intelligent Jews are turning to Buddhism and Hinduism because Judaism is no longer offering them a path of inquiry. Judaism is now offering idols. The idol of temple. The idol of Israel. I'm not saying Israel should be destroyed. I'm not saying that Jews should be killed. What I'm saying is that Jews are turning away from Judaism because in the expression of centralized Judaism all they see is Zionism and temple. They want a spiritual path which involves the engagement of the intelligent individual..."
"I'm probably going to move toward the Interfaith movement in my own spiritual life. I no longer believe that the safeguards built into Judaism to prevent idol worship and ethnocentrism are powerful enough to prevent it. I see Judaism driving itself off a cliff." (Is Judaism Becoming Irrelevant? Alternet 12-6-2003)

Opmerking: Judaisme is volgens Doug Rushkoff momenteel geen bezielende beweging meer, maar een kleinburgerlijke religie. Dat wil zeggen: niet het zoeken naar de waarheid (een intelligent, rebels proces) staat centraal, maar de geestelijke dood in dienst van een absolute, onveranderlijke waarheid (een daad van gelovige onderworpenheid), die de door de macht in stand gehouden conservatieve kern vormt waaromheen het sociale leven van een gecollectiviseerde maatschappij (een verdierlijkte maatschappij zonder spiritualiteit) zich afspeelt.


Uri Avnery & de Israelisch Junta

The decision to kill Rantisi was a decisive point in the history of Israel. And the first question must be: who was it that took this decision?
It is easy to say who did not take it. Not the government, which has become a choir of flatterers and yes-men. Sharon treats them with contempt. He would not dream of consulting them. Not the Knesset, which has reached an unprecedented low. It now openly includes representatives of the underworld, a murderer who has asked for (and received) a pardon, and some small politicians who look as if they had been picked at random from the street. The Speaker is known as an entertaining character. And not the public at large, of course. All public opinion polls show that the public wanted the road Map to succeed. All believed that Sharon was serious about seeking peace. On the left, too, there were many simpletons who lauded Sharon for changing his spots. Nobody asked the public if it wants to start a new round of violence. Indeed, the latest poll indicates that 67% of the public did not support the attempt on Rantisi's life after it happened. But Sharon knew that the public would accept his decisions and follow him like the sheep on his ranch.
If so, who took the decision? That is no secret. The decision was taken by five generals:

- The Prime Minister, Ariel Sharon, a retired two-star general.
- The Minister of Defense, Sha'ul Mofaz, a retired three-star general.
- The Chief-of-Staff, Moshe Ya'alon, a serving three-star general.
- The Mossad chief, Me'ir Dagan, a former one-star general.
- The Security Service chief, Avi Dichter, with a rank equivalent to a three-star general.

This military quintet is now making decisions about the fate of Israel, perhaps for generations, perhaps for ever. In Latin America they would be called a Junta (military committee). (CounterPunch 16-6-2003)

De Nieuwe Zionistische Spierenjood

Gelovige joden in Israel werden niet alleen nationalistischer, maar ook meer stereotype mannelijk. De Californische hoogleraar Daniel Boyarin, die een tijd lang in Israël woonde en lid was van de revolutionair-socialistische organisatie Matzpen, ziet deze verandering als een vorm van verraad aan traditionele joodse denkbeelden. In zijn boeiende boek Unheroic conduct: The rise of heterosexuality and the invention of the Jewish man, betoogt Boyarin dat joden in het middeleeuws Europa door christenen nauwelijks als echte mannen werden gezien, omdat ze nooit wilden vechten en ook veel economische bezigheden aan hun vrouwen overlieten. In hun ogen waren oorlog, vechten, sport en allerlei ‘mannelijke’ activiteiten ‘gojim naches’, ‘spelen van niet-joden’. Niet dat joodse vrouwen gelijk waren – alle rabbijnen waren mannen, en de hoogste menselijke activiteit, het bestuderen van de Talmoed, was voor vrouwen verboden - maar de mannelijke overheersing zat bij de joden heel anders in elkaar dan bij andere Europeanen.
De modernisering en de integratie in Europese samenlevingen vanaf de achttiende en negentiende eeuw waren voor joodse mannen bijzonder moeilijk, ook op persoonlijk vlak. Opeens moeten ze zich diep schamen dat ze voor Europese maatstaven geen echte mannen waren. Volgens Boyarin kunnen zowel de psychoanalyse van de Weense jood Freud als het zionisme van de Weense jood Herzl deels worden gezien als pogingen om een nieuwe joodse man uit te vinden. Volgens de zionist Max Nordau moest de zionist een ‘nieuwe spierenjood’ worden. (Klik voor bron)

Vuur & Aarde

Israel is een leger (vuur) met een staat (aarde) en als het aan Sharon ligt (ascendant Ram=vuur en alter-ego Stier=aarde) zal Israel altijd een immense legerbasis moeten blijven, een kamp met militairen en wapens, dat bewoond wordt door mensen die maar een enkel geestelijk verlangen mogen bezitten: de aanbidding van de heilige grond en het heilige leger. Ariel Sharon heeft zijn gecompliceerde karakter (zie zijn horoscoop) namelijk teruggebracht tot het ideaal-typische beeld van de neo-Zionist, een aartsconservatieve zonderling die maling heeft aan de hele wereld, omdat het de enige taak van een Zionist is alle joden in de wereld terug te brengen naar het Midden-Oosten. De eerste en belangrijkste opdracht die hij zichzelf heeft gegeven is het transporteren in de komende jaren van 1 miljoen joden naar Israel. Hij richt zich daarbij vooral op Franse joden, hetgeen merkwaardig genoemd mag worden omdat Franse joden nooit hebben uitgeblonken in het uitspreken van pro-Zionistische sympathieën. In Sharons denkbeeldige Zionistenwereld echter zullen ze het onmannelijke Westers-intellectuele jasje moeten inruilen voor de stoere werkbroek, de militaristische muts (de keppel) en de ploeg (harde, mannelijke arbeid), zodat ze zingend en fluitend - als heuse pionierende mannen onder elkaar - de hete woestijngronden in Israel vruchtbaar gaan maken..
Je vraagt je af waarom zo weinig Westerse joden (die toch in het algemeen een weinig stoere indruk maken - waar blijft de eerste joodse bokser en worstelaar?) zichzelf de vraag stellen of deze aan het militarisme verslaafde aarde-aanbidder nog wel in een moderne tijd past. Waarom 1 miljoen woestijnhaters de woestijn injagen als er miljoenen Palestijnen bereid zijn het Palestijnse land te bewerken en de Palestijnse grond lief te hebben - zonder dat daar militaire dwang en intimidatie en vals politiek spel voor nodig is?

Shikmim-Vijgenboom

"My strength has nothing to do with political apparatus. I get my strength from nature, from flowers."

Ariel Sharon,
Guardian 7-11-2002


Queen of Flowers "Modern re-discovered love of nature, called by the long word ‘environmentalism’ or by colour-code ‘green’ could be translated by Christian society as ‘love of the Virgin Mary’. Indeed, Dostoyevsky identified Our Mother Earth with the Mother of God. Destruction of nature could be connected with rejection of the Virgin."

Israel Shamir, in: Apocalypse now

Zie ook: De Nieuwe Wereldorde
De Derde Weg - deel zes