De Leeuw & De Waterman

De Twaalf Dierenriemtekens
ofwel de twaalf stammen van Israel
symboliseren de samenwerkingsgedachte


God heeft het hemelgewelf zonder enig zichtbare steun omhooggebracht. Toen zette Hij zich op de troon van autoriteit en maakte de zon en de maan ondergeschikt aan Zijn wet. Elk loopt zijn baan volgens Zijn plan. Hij ordent alle dingen en geeft ze betekenis, zodat jullie daaraan je geloof kunt ontlenen. (Koran, De Donder 13:2)

Volg de natuur van God, volgens welke Hij de mens en de natuur geschapen heeft. Aan Allah’s schepping mag niets worden veranderd. Dat is het ware geloof. Alleen, de meeste mensen weten het niet. (Koran, De Romeinen 30:30)

DE GROTE SFINX


Hij blufte voortdurend, zeggend tot de engelen:
'Ik ben God en naast mij is er geen andere'.
Maar toen hij die dingen zei, zondigde hij tegen alle onsterfelijken...
Toen Geloof de oneerbiedigheid van de opperste heerser zag, was ze boos...
Ze zei: 'Je vergist je Samael (d.w.z. blinde god).
Boven jou staat een verlicht, onsterfelijk Menselijk Wezen: de Anthropos!'

Uit: Over de oorsprong van de wereld (gnostisch geschrift)

De grote sfinx is een mengwezen tussen leeuw en mens, een wezen waarin de kracht van het machtige roofdier met de intelligentie van de menselijke heerser in een goddelijk wezen is verenigd. Oudere tweedimensionale afbeeldingen van dit mengwezen als griffioen laten het zien als het de vijanden vernietigt. In het beeld is deze kracht getemd, beheerst door de menselijke intelligentie, rustend in goddelijke majesteit.
De sfinx bewaakt de dodenstad van Chefren en wordt door de Arabieren ook wel Aboe el-Hôl, “Angstaanjagende vader” genoemd. Met de term sfinx – een Grieks woord dat is afgeleid van het Oud-Egyptische shespankh dat “levend beeld” betekent – worden leeuwen met een menselijk gezicht aangeduid die de wacht betrekken bij de poorten naar de onderwereld. (klik voor bron)

De Ephod: Het gewaad van de Joodse Hogepriester

The Jewish high priest wore a beautiful ephod or vest with a breastplate composed of twelve precious stones arranged in four rows. Each of the stones had the name of one of the tribes of Israel engraved upon it. This was known as "the breastplate of judgment."
The ephod was fastened at the shoulders with two onyx stones upon which had been engraved the names of the tribes of Israel - six on each onyx. According to Adam Clarke, the stones were to remind God of the needs and desires of the Israelites whenever the high priest stood before Him.. Josephus writes that one of the onyx buttons of the ephod would shine brilliantly whenever God attended their sacrifices. (Weapons of Christ)

The Ehpod: The Plate of Judgment

De Ephod is het embleem van de stam Levi, de groep geleerden die geen deel mogen uitmaken van de Israelische staatsmacht, omdat het hun taak is op een eerlijke onafhankelijke wijze de Wet (dus niet de tempel) te verdedigen. Zoals uit de beschrijving van Josephus blijkt verwijst de Ehpod naar het astrologische wereldbeeld, dat het fundament van de beschaving in het Midden-Oosten is. De aarde is het centrum van de kosmos. De mens is zowel God als slaaf. Om de goddelijkheid in zichzelf te kunnen vinden moet de mens de kosmische slavernij overwinnen.

Zie ook: Mannen komen van Mars
Een cultuur van slaven en meesters
Slapen en wakker worden

Ivanov continues to follow the right path

Igor Ivanov, the Russian Foreign Minister, today brought to the United Kingdom the message of his government with a loud and clear NO to war against Iraq.
Jack Straw, the British Foreign Secretary, who has followed the belligerent and bullying path blazed by the Bush administration, stated after his meeting with Igor Ivanov that he hoped the two countries would be able to reach agreement on how to manage the crisis in the Gulf.
However, there are fundamental differences of principle between the two positions. The Russian Federation supports the notion that the Third Millennium must begin necessarily with a viewpoint that war must be avoided at all costs, while the United Kingdom unfortunately follows a medieval, imperialistic and fascist stance, dictated by the USA, which considers that from time to time, a war is positive for national industries, to create jobs and to allocate contracts to crucial areas of the economy. (John ASHTEAD, PRAVDA.Ru, 4-3-2003)


The despot, as represented in this age, in our day, imagines he can enslave the people, confiscate their decision, and legitimate freedom and choices given that they were born free. They were indeed freed by God’s will through prophets and messengers, to be slaves only to Him and not to anyone of the people."

Saddam Hussein, Iraq Daily 4-3-2003

It is no freedom if only the people who agree
with those in power and with their ways and means are free

Info "Let me declare my belief clearly. The destiny of the religion's social prestige today and tomorrow will depend on our interpretation of the religion in a manner which would not contradict freedom, whenever in history a religion has faced freedom, it has been the religion which has sustained damage ... when we speak of freedom we mean the freedom of the opposition. It is no freedom if only the people who agree with those in power and with their ways and means are free."

Mohammad Khatami, President of Iran

"According to our concept, socialism, basically, is not based on taking the increase of the ownership of other people, it is not merely a distribution of the existing wealth, but it basically rests on justice, wealth, creation, and development. Therefore its basic duty is to stop any condition that may infringe upon the principle of equality among the sons and daughters of one nation."

Saddam Hoessein, President of Iraq


Zie ook: De Derde Weg - deel 12

Jan Blokker: 'Mijn naam is Haas'

Jan Blokker (Volkskrantcolumnist) is op 27 mei 1927 (rond 8 uur 's morgens) geboren in Amsterdam. Astrologisch gezien behoort hij bij de oppervlakkigen (sterke Tweelingen-invloed) en de opportunisten (Zon dominant geplaatst).
Maar juist omdat hij bij de oppervlakkigen en de opportunisten behoort heeft hij een uiterst fijn leventje in Amsterdam, omdat het belangrijkste kenmerk van deze anticulturele stad nu juist is dat je als ernstig, diepzinnig mens er helemaal niets bereikt!
Toch is Jan Blokker een goed mens. Tenminste, wanneer we de Chinese astrologen mogen geloven, die een geheel eigen tekensysteem hebben ontworpen. Volgens dat Chinese systeem namelijk is Jan Blokker een 'Haas'. Vandaar het spreekwoord 'mijn naam is Haas' - waarmee we het karakter van deze goede, innemende en altijd behulpzame man uitstekend kunnen kwalificeren. Luister maar...

De Haas (ook wel Konijn genoemd) is goedmoedig en erg behulpzaam. Hij geeft graag raad, niet alleen om te helpen, maar ook omdat hij gewoon graag praat. Wanneer de kletsgrage Haas een gewillige toehoorder gevonden heeft is hij niet meer te stoppen. Hij blijft doorpraten, of de ander het nu leuk vindt of niet. De Haas is de geboren huisvrouw. Hij houdt van zorgen en verzorgen. Hazen houden van het huiselijke leven. Hazen houden van rust en stilte, maar kunnen zich op een uiterst felle wijze druk maken over niets.

Een beter omschrijving van het karakter van Jan Blokker kan niemand volgens mij geven. Vooral dat laatste kenmerk 'je druk maken over niets' is heel goed getroffen en ik kan de Chinese astrologen die Jan Blokker de naam 'Haas' geschonken hebben daarom ook alleen maar intens dankbaar zijn, omdat ze mij de noodzaak uit handen genomen hebben een dik, ingewikkeld Westers psychologieboek ter hand te nemen, waaruit ik van alles kan leren, behalve het simpele feit dat de meeste mensen zich druk maken over niks.
Willem Frederik Hermans - een schrijver die in de jaren zestig en zeventig achtervolgd werd door linkse anti-imperialisten die hem verweten dat hij pro-Amerikaans was - kon zich daar zo over opwinden. Hermans wilde het fascisme van de anti-imperialisten blootleggen en daarom werd hij het land uit gejaagd. En wat daarbij zo gek is dat de aanleiding die hem deed besluiten het land te verlaten helemaal niet de ernstige zaak van het fascisme betrof, maar een onzinnige affaire over een joodse esotericus, Friedrich Weinreb, die volgens links 'goed' was en volgens Hermans 'slecht'. Waarop Hermans de verzuchting slaakte: "In Nederland winden ze zich altijd op over niets..."

Zoontje

Jan Blokker is een tijdlang bijzonder hoogleraar geweest. Weet iets van geschiedenis. En is oppervlakkig. Dus dan is je kostje gekocht in Holland!
Hoelang hij les gegeven heeft weet ik niet. Hollandse hoogleraren die bijzonder zijn vallen meestal niet al te veel op in ons land. En dat komt omdat wij de 'gewoonheid' aanbidden. Dat is de derde eigenschap van Jan Blokker: naast oppervlakkig en opportunist 'gewoon' - en dat is dus de reden waarom ik nooit familie van hem zou willen zijn - hoewel ik daar wel eens een nare droom over heb gehad, waar de lezer via het aanklikken van het hierboven geplaatste fotootje kennis van kan nemen.
Jan Blokker is natuurlijk geen echte hoogleraar. Dat is de reden waarom ik zijn naam hier noem. Een echte leraar stuurt kinderen die lastig zijn niet de klas uit en dat is wat Jan Blokker wel doet. Hij is een aanhanger van de rechtse Likoedpartij - neemt hun onredelijke geschiedenisvergelijkingen klakkeloos over - en eist van zijn leerlingen dat ze hem gehoorzaam napraten. De rebellen die te lastig zijn en die soms wat onredelijk gedrag vertonen vindt hij niet 'gezellig' (zijn naam is Haas) - en daarom wil hij hun leraar niet zijn en roept hij er liever de politie bij die de lastige kinderen in het gevang moet zetten...
Waaruit dus blijkt dat hij gewoon een oppervlakkige, opportunistische antileraar is.

De Twaalf Stammen van Israel

Er bestaat een samenhang tussen de 12 stammen, de 12 zonen van Jakob en de 12 tekens van de dierenriem. Daaraan ziet men reeds de samenhang tussen het menselijke en het kosmische. De 12 zonen van Jakob zijn een eenheid, zijn de gehele mens.

Friedrich Weinreb

Aries: Benjamin impulsiveness; selfishness; self-confidence; loyalty;
Taurus: Reuben appetite for Earthly pleasures; sexual beauty; peaceable
Gemini: Simeon brother of violence with Levi; intellectual; communicative
Cancer: Levi brother of violence with Simon; emotional; motherly
Leo: Judah kings; generosity; vengeance; being on top
Virgo: Zebulun new experiences; glass; precision; analysis
Libra: Issachar servitude; weighing all options; judiciousness
Scorpio: Dan judgement; violence; emotional imbalance; snake
Sagittarius: Gad good fortune; expansiveness; religiosity
Capricorn: Asher wealth; hard work; old in youth, young in old age
Aquarius: Naphtali goodly words; satisfaction; swift; communicative
Pisces: Joseph emotional security; occult ability; confusing
(Tekentoekenning volgens Rabbi Joel C. Dobin )


Hoewel de staat Israël zich voortdurend beroept op rechten die voortvloeien uit een groots Goddelijk verleden, waaruit noodzakelijkerwijs de vorming van een machtig Messiaans koninkrijk voortvloeit, hoor je nooit iemand de opmerking maken dat in dat verre verleden gesproken werd over twaalf stammen (behorend bij de twaalf zonen van Jacob). De vlag van Israël laat alleen het symbool zien van de stam van Judah: het zonnesymbool dat hoort bij het opschepperige teken Leeuw. Het aardse begrip 'Messiaans koninkrijk' hoort bij het teken Leeuw - bij de stam van Judah dus. Maar wat te doen met de elf andere stammen, die toch ook wensen en verlangens hebben, die helemaal niet op een lijn hoeven te liggen met het op zelfaanbidding gerichte verlangen van de stam Judah?
Het is opmerkelijk dat in het koninkrijk der rechts-Israëlische letterknechten niemand protest aantekent tegen de hegemonie van de stam Judah. Je zou daarom verwachten dat er binnen niet rechtse kringen kritische mensen opstaan, mensen die zeggen: Wij zijn leden van de stam Ruben, of Gad, of Levi, of Zebulon, of Jozef, de Goede Herder, of Benjamin, een vernielzuchtig nakomertje dat ondanks zijn destructieve karakter de lieveling was van Israël...
Waarom dat ene blufferige Zonnesymbooltje dat behoort bij het teken Leeuw op de vlag plaatsen en alle andere symbolen negeren? In feite zou de vlag van Israël twaalf symbolen moeten bevatten die verwijzen naar alle tekens van de dierenriem.

Zie verder: De Messias: Koning of Anarchist?


Het getal 11 - Numerologie

Opvallend in het verhaal over de twaalf joodse stammen is dat het eerste kind samenvalt met het tweede astrologische teken. Het gevolg daarvan is dat het elfde kind, Jozef, dat het teken Waterman behoort te vertegenwoordigen, het twaalfde teken - Vis - vertegenwoordigt, waaruit je de conclusie kunt afleiden dat de joodse verlosser de Vis-geworden Waterman behoort te zijn.

Vis = naastenliefde. Waterman = broederschap

Annan Presses U.N. to Find Iraq Solution

Secretary-General Kofi Annan pressed the bitterly divided U.N. Security Council to find a way to strip Saddam Hussein of his banned weapons without going to war.
But key council powers are polarized over whether Iraq should be given more time to eliminate all weapons of mass destruction, and they've shown no sign of moving toward a compromise.
France, Russia and Germany, who want U.N. weapons inspections to continue, issued a joint statement saying they will not allow the Security Council to approve a U.S.-backed resolution that "authorizes resorting to force" against Iraq. (By EDITH M. LEDERER, AP 5-3-2003)


Arab delegation to meet UN chief

Lebanon will join a delegation of Arab foreign ministers in conveying to UN Secretary-General Kofi Annan Arab opposition to a US war on Iraq.
Lebanese Foreign Minister Mahmoud Hammoud said he will fly Wednesday to New York and join his Bahraini, Egyptian, Syrian and Tunisian counterparts along with Arab League Secretary-General Amr Moussa. The delegation will also meet UN inspection chiefs Hans Blix and Mohammed al-Baradei, Hammoud said.
The Arab foreign ministers’ mission to New York precedes the submitting of a key report to the Security Council by Blix and Baradei regarding Iraqi disarmament.
Arab heads of state set up the ad-hoc committee of foreign ministers at the Arab summit in the Egyptian Red Sea resort of Sharm el-Sheikh.
The summit’s final resolution “completely rejected” military action against Iraq and the active participation of any Arab state in military campaign against Iraq. (Khalil Fleihan, Daily Star 5-3-2003)

De Waterman & Het Linkse Geluid:
een esoterische beschouwing

Jezus: Vis geworden Waterman Links Nederland is jarenlang de gevangene geweest van de Tweede Wereldoorlog en de daarbij behorende jodenmoord. Die jodenmoord riep een merkwaardig soort moraal in het leven die er op neerkwam dat de begrippen ‘moreel goed’ en ‘joods’ synoniemen werden, zodat iedereen die anti-joods was per definitie ‘moreel slecht’ was - en dus een gevaarlijk, duivels monster.
Tegen die absurde moraal moet een intelligent mens zich verzetten, hetgeen betekent dat hij automatisch al diegenen die een valse antimoraal in stand willen houden tegen zich krijgt – zo oneindig dom zit de werkelijkheid nu eenmaal in elkaar.
De Tweede Wereldoorlog heeft op moreel gebied tot nivellering geleid. De nationaal-socialisten kenden maar twee categorieën joden: de goede joden - de zionisten die tegen assimilatie van joden waren - en de slechte joden die er volgens hen via assimilatie alleen maar op uit waren de Heilige (Duitse) Natie te vernietigen.
Tegen die primitieve opdeling van joden – zionistische getto-nationalisten tegenover vernielzuchtige joodse anti-nationalisten - moeten we (wanneer we de strijd tegen de nazi's werkelijk serieus nemen) verzetten.
De nazi's zijn (ik heb dat al vaker beweerd) in 1945 niet verslagen. Ze leven in het nationalistische zionisme voort. Dat nationalistische zionisme heeft zich gevestigd in de Arabische wereld, waar het wordt gezien als de vernietiger van de Heilige (Arabische) Natie.
Primitieve onzakelijke moralisten die weigeren hun verstand te gebruiken weigeren nog altijd de overeenkomst te erkennen die er bestaat tussen het Joods-Duitse conflict en het Joods-Arabische conflict.
Daarom is het de eerste taak van een intellectueel (iemand die niet de primitieve moraal en de onzakelijke emoties op de eerste plaats stelt) de verdwaasden die weigeren de werkelijkheid onder ogen te zien te 'verlichten'.
Waterman Het idee van de ‘geestelijke verlichting’ is ontstaan in Frankrijk, het ‘Oude Europa’, waar Amerika zich tegenwoordig zo laatdunkend over uit laat. Dat verlichtingsdenken is de ontkenning van het primitieve christendom van rechts Amerika. Het heeft de wereld het liberalisme en het socialisme geschonken, twee geestelijke bewegingen die hun intellectuele taak - geestelijke verlichting uitdragen – serieus behoren te nemen. Liberalisme en socialisme zijn geen primitieve politieke machtsbewegingen, die gebonden zijn aan geld en kapitaal. Dat is een misverstand dat hoort bij het verlangen van primitieve moralisten het oude joods-christelijke machtsdenken op een indirecte wijze in stand te houden. Zij zijn in het leven geroepen om de mens te bevrijden uit de greep van ouderwetse feodale en/of religieuze machtsstructuren.
Wie weigert dat op bevrijding van de mens gerichte verlichtingsdenken serieus te nemen, op grond van volstrekt onredelijke motieven die er in feite alleen maar op neer komen dat je niet de geestelijke moed op kunt brengen het conflict aan te gaan met mensen die op een volkomen onterechte wijze massa’s en/of naties tot 'goede entiteiten' uit roepen, die zal – vanuit esoterisch standpunt gezien - een profeet van de duisternis genoemd moeten worden.
Je kunt niet zomaar een hele bevolkingsgroep 'goed' gaan zitten noemen, zoals je mensen ook niet zomaar het etiket 'slecht' op kunt plakken.
De begrippen ‘goed’ en ‘joods’ zijn geen synoniemen en het feit dat er miljoenen joden zijn vermoord in de tweede wereldoorlog betekent niet dat je een jodenvriend moet zijn. Het begrip jood moet ontdaan worden van elke mythologische, niet op de werkelijkheid gebaseerde inhoud. Een jood is geen slecht mens en hij is geen goed mens. Het begrip jood is een begrip dat via intellectuele definiëring inhoud gegeven moet worden, waarna je op grond van intellectuele argumenten kunt bepalen of je pro-joods of anti-joods bent.
Tegen die verzakelijking hebben oneerlijke ideologen zich jarenlang verzet - hetgeen begrijpelijk is, omdat een aan de vorm gebonden gelovige altijd op een onordelijke wijze zijn anti-intellectuele (tegen de geest gerichte) opvattingen zal blijven verdedigen - maar dat verzet betekent niet dat je als intellectueel in het stof moet kruipen voor anti-intellectuelen.
Een linkse intellectueel verdedigt het verstand, de rede, de redelijkheid - daar vecht hij voor. Hij wil een stroom van redelijkheid over de wereld uitgieten en hij zal daarom de strijd aanbinden met al diegenen die oneerlijk zijn - ook wanneer die onredelijke mensen joods zijn, ook wanneer ze christelijk of socialistisch zijn, en ook wanneer ze Amerikaans zijn...
Wie van intellectuelen eist dat ze hun verstand uitschakelen is weinig meer dan een intellectuelenmoordenaar – een vertegenwoordiger van dictatoriale terreursystemen (zoals het Stalinisme en het Nationaal-Socialisme).
Links is niks anders dan links - en mag ook niets anders zijn dan dat. Links is niet katholiek, niet protestants, niet joods of humanistisch. Links is links.
Het begrip links is een objectief zakelijk begrip dat niet gekoppeld kan worden aan vals morele begrippen als schuld en boete. Wie een ander op een valse wijze schuldgevoelens gaat zitten aanpraten in de hoop het begrip links tot zijn bezit te kunnen maken is in feite rechts (behoudend – vasthoudend – bezittend) en daarom een vijand van links, dat staat voor progressie, beweging, vooruitgang.
Leeuwdenken Schuld en boete zijn begrippen die gekoppeld dienen te worden aan een zakelijke objectieve moraal. Die moraal bestaat uit wetten en regels die niet het bezit zijn van en paar mensen, maar van de wereldgemeenschap. Juist het feit dat de wet het bezit is van ons allemaal maakt van de wet een religieus, vooruitstrevend gebeuren, omdat religie in de ware zin van het woord er is voor ons allemaal.
Religie verwijst naar een God die ons allen geschapen heeft en die God heeft de wereld een orde gegeven die er is voor ons allemaal. Het woordje ‘allemaal’ bepaalt de morele waarde van die wet. Alleen die wetgeving mag moreel genoemd worden die het woordje 'allen' omvat. Zodra we een of meer groepen gaan uitsluiten van het alles verkrachten we zowel de moraal als de religie omdat beide grootheden staan of vallen met de overgave van de mens aan het geheel van al het bestaande.
Die heelheidopvatting wordt door primitieve moralisten altijd ontkend en dat is de reden waarom ouderwetse moralisten het holistische New Age denken proberen te vernietigen - omdat zij de basis van de moraal en de religie, de holistische eenheidsgedachte weigeren te aanvaarden.

Astrologisch gezien behoort het holistische eenheidsdenken bij het broederschapsteken Waterman. In de jaren zestig werd gedurende een korte tijd dat broederschapidee sterk benadrukt, maar wie zijn ogen goed de kost geeft ziet al snel in dat het zogenaamde Watermandenken van de jaren zestig in feite Leeuwdenken was.


"The Baby Boomer generation has been a disaster. Particularly as they - from the middle of the 1960s on - drifted into dreams like 'post-industrial society' and other fantasies, and became the 'Now Generation'." "What we have today is, a no-future society confronts young people, particularly those in the college-age bracket of 18-25, all kinds of young people; they are members and victims of a no-future society." "This creates a vacuum, a political vacuum, in which the youth, by confronting their parents' generation, is saying 'You gave us a no-future society. We want a future!': (Lyndon LaRouche, 3-3-2003)

De Leeuw wil op een oppervlakkige, gemakzuchtige manier zichzelf tot de grootste en belangrijkste mens van de wereld uitroepen. Hij wil de beste, de knapste en de edelste zijn - maar hij wil er geen moeite voor doen. Het teken Leeuw staat voor geestelijke luiheid. Daarom is de Leeuw het teken van de materialistische koning. De Koning wordt geboren als Koning. Hij wordt op een gouden troon gezet en hij wordt aanbeden, zonder dat hij er iets voor terug hoeft te doen. Alles wat er van hem wordt verlangd is dat hij straalt en schittert en de mensen het gevoel geeft dat er zoiets bestaat als Goddelijke liefde, warmte en eenheid.
Wanneer je dat inziet, wanneer je weet dat de Leeuw geestelijke luiheid is, zul je op zoek gaan naar mensen die het tegendeel zijn van de geestelijk luiheid, omdat je met Leeuwen in feite alleen maar lol kunt maken in een wereld waarin alles opschepperige weelde en overdaad is.
Wie recht zoekt, orde, naastenliefde, ernst en solidariteit zal in een Leeuw-wereld niet op veel begrip hoeven te rekenen. De Leeuw zorgt goed voor zichzelf. Niet voor anderen.
Dat is de reden waarom er in de dierenriem een teken tegenover de Leeuw wordt geplaatst dat de ontkenning is van het pompeuze opgeblazen egodenken van de Leeuw: het humanistische teken Waterman.
De Waterman plaatst net als de Leeuw het menselijke ego centraal, maar hij voegt er de socialistische broederschapgedachte aan toe. De Waterman is dus de natuurlijke tegenpool en de natuurlijke aanvulling van het teken Leeuw. Leeuwen hebben socialistische Watermannen nodig om hun egoïstische gemakzucht, hun ijdele praalzucht en hun bombastische grootspraak aan banden te leggen.


De grote sfinx is een mengwezen tussen leeuw en mens, een wezen waarin de kracht van het machtige roofdier met de intelligentie van de menselijke heerser in een goddelijk wezen is verenigd.

Dat is de reden waarom de Arabische wereld, die bij uitstek de wereld is van het bombastische, grootsprakerige dierenriemteken Leeuw alleen maar vernieuwd kan worden via de versterking van die bewegingen die onder het humanistische teken Waterman vallen: het liberalisme (egodenken-Leeuw) en het socialisme (broederschapsdenken-Waterman).
Israël, dat ondanks het feit dat het zich afzet tegen de bombast van de Arabieren ook onder het bombastische teken Leeuw valt (de naam Judah verwijst niet naar de allesomvattende God 'El' maar naar het dierenriemteken Leeuw), zal nooit vrede kunnen bereiken wanneer het als Joodse Leeuw de Arabische Leeuw zal proberen te overheersen.
Een Leeuw zal nooit de slavernij accepteren. De enige die hem kan temmen is de Waterman, die aan het egodenken van de Leeuw het broederschapsdenken van de Waterman toevoegt. Alleen via dat broederschapsdenken is hij bereid de ander hetzelfde respect te schenken dat hij voor zichzelf opeist.

Moslims, stelt Saddam Hussein (die zowel het grootsprakerige Leeuwdenken als het op broederschap gerichte Watermandenken vertegenwoordigt), willen alleen God (de Waterman) aanbidden. Zij zullen nooit de slaaf worden van mensenmacht (Leeuw).


info: klik hier

"You Westerners do not realize that an Arab can do without everything except his dignity. If you touch his dignity he will be as ferocious as a lion."

PATRIARCH RAPHAEL I BIDAWID
OF BABYLON OVER THE CHALDEANS,
IRAQI CATHOLIC LEADER

Patriarch Raphael Bidawid is the head of the Chaldean Church in Iraq. Out of a population of 20 million, one million Iraqis are Christians: of these 80% are Chaldean Catholics.

We'll Halt Pro-War UN Resolution, Say France and Russia

France and Russia "will assume all their responsibilities" to prevent a U.S. draft resolution authorizing war on Iraq from passing, French Foreign Minister Dominique de Villepin said Wednesday -- clearly hinting that both countries could use their UN vetoes. Reading from a joint declaration in a media conference with his German and Russian counterparts, he said: "We will not allow a draft resolution authorizing the recourse to force to pass."
Russian Foreign Minister Igor Ivanov added: "The possibilities for a political settlement exist, even if there is just one chance to avoid war. The path we are proposing is the most reasonable one." German Foreign Minister Joschka Fischer said "Absolutely everything must be done to find a peaceful solution." (Teheran Times, 6-3-2003)


General to Bush: U.S. is ready

The man who will command U.S. troops in any war with Iraq met with President Bush on Wednesday and told him that American forces "are trained, they're ready, they are capable ... and (in the event of war) there is no doubt we will prevail."
Gen. Tommy Franks, the chief of the U.S. Central Command, joined Defense Secretary Donald Rumsfeld for the meeting with Bush in the White House situation room to discuss final plans for a possible war, including the idea of issuing an ultimatum to Baghdad to disarm. Bush's National Security Council met Wednesday as well.
U.S. and coalition warplanes have dramatically increased the number of missions they fly over southern Iraq, focusing on mobile missile systems being moved into the area, military officials told CNN Wednesday. (CNN 6-3-2003)

Pentagon: attack will be short but awesome

President Bush and his top military and civilian advisers fine-tuned plans yesterday for the impending and seemingly inevitable attack on Iraq, which the Pentagon says would be overwhelmingly massive, designed to stun the Iraqis into speedy submission.
After reviewing his plans with senior field commanders at his regional headquarters in Qatar, General Tommy Franks, who would be in direct charge of the war, briefed Mr Bush at the White House. Also present were Donald Rumsfeld, the Defence Secretary, his deputy, Paul Wolfowitz, and General Richard Myers, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, the Pentagon's most senior uniformed officer.
Confirming that the US and Britain envisaged a blitzkrieg-style onslaught against Saddam Hussein, General Myers told American reporters the goal was "a short conflict".
That could be achieved by "such a shock to the system that the Iraqi regime would have to assume early on that the end was inevitable". In words which seemed to foreshadow a massive air and ground assault on Baghdad itself, General Myers said a new war would be very different from Operation Desert Storm in 1991, which began with a 40-day bombing campaign.
This time, Pentagon officials say, 10 times the quantity of precision-guided bombs and missiles will be delivered. (By Rupert Cornwell, Independent.co.uk 6-3-2003)

Geen Vrede Of Samenwerking, Maar Onderwerping

Wie een nieuwe wereldorde wil bouwen op zoiets krankzinnigs en primitiefs als onderwerping zal de wereld alleen maar chaos schenken.
Het jaar 1945 (waarin Duitsland werd onderworpen) kan niet herhaald worden, ook al houden waanzinnige fantasten in Washington dat waandenkbeeld er op na.
1945 was geen jubeljaar, geen morele overwinning, 1945 was een fase in de ontwikkeling van de mensheid, niets anders dan een opdeling van de wereld in goed (de werpers van de atoombom, die voor zichzelf een kapitalistisch weelde-eiland bouwden) en slecht (de wereld van de massamoordenaar Stalin, die het socialisme een barbaars gezicht diende te geven), een uiters primitieve opdeling die met de val van de Berlijnse Muur (een gebeurtenis die het symbool van wereldcoöperatie behoort te zijn) opgeheven werd.

Zie ook: De Barmhartige Samaritaan
Recht, Wet & Zorg
, en:
Harry Truman & De Atoombom


De wijsheid van Tommy Franks

info "Like many military commanders, General Tommy Franks likes to quote Sun Tzu: "Precise knowledge of self and precise knowledge of the threat leads to victory." (Duncan Campbell, The Guardian 17-11-2001)

Vraag aan Tommy Franks, kenner van Oosterse wijsheid:
Is Israel het symbool van wereldcoöperatie?
En als het dat niet is, als Israel het symbool van de verdeling is,
Hoe kun je er dan als wijsheidszoeker voor vechten?


De Oosterse Visie Op De Wereld

Wie wil vechten op grond van Oosterse wijsheden zou op z'n minst de moeite kunnen nemen kennis te nemen van het Oosterse wereldbeeld, dat op vitale punten volledig afwijkt van het Westers-Christelijk-Kapitalistische wereldbeeld, waarin de staat Israel op een uiterst merkwaardige wijze een centrale plaats gekregen heeft.
Op de website van het 'Edel Heren Dispuut Mezekouw' kan de volgende omschrijvende tekst worden aangetroffen:

"In de door de wereld zelf onstane orde is de mens het middelpunt van een groot netwerk, een patroon van rollen en relaties. Elk mens vormt een middelpunt. Autoriteit wordt gevestigd als andere middelpunten binnen een omvattend middelpunt geplaatst worden, en daarbinnen respectvol worden onderscheiden. Deze autoriteit fungeert als een middelpuntzoekend, evenwichtig centrum... Zolang het centrum van centripetale harmonie krachtig genoeg is om het eerbetoon van de omringende invloedssferen te krijgen, behoudt het zijn autoriteit. Zoniet, dan valt het geheid uit elkaar. Als een kogelslingeraar die zijn kogel niet meer vast kan houden.
Er bestaat dus als het ware een soort van 'recht op rebellie', dat toegepast wordt op het moment dat de heerser zijn mandaat verbeurd door de sociale orde niet adequaat te handhaven. Immers, de orde in de wereld wordt gegenereerd door die wereld zelf. Als er chaos dreigt te onstaan heeft iedereen het recht en de plicht deze orde te herstellen. Hieraan onlosmakelijk verbonden is dus dat zij die militair ingrijpen noodzakelijk achten, hun argumenten baseren op de noodzaak van zo'n actie om de gezamenlijk gedeelde wereldorde te herstellen. De filosofie achter het oorlogvoeren is dus dat het een poging is de sociaal-politieke orde te herstellen."

Wat opvalt in deze visie op autoriteit is dat 1. autoriteit een bindende, harmonieuze invloed dient uit te oefenen, dat 2. autoriteit gebaseerd moet zijn op wederzijds respect (dus niet op dwingelandij en onderwerping), dat 3. er een recht op rebellie bestaat zodra autoriteit de chaos en de wetteloosheid dient, en dat 4. militair ingrijpen alleen dan verantwoord is wanneer men er zeker van is dat de gezamenlijk gedeelde wereldorde er mee kan worden hersteld of versterkt.
Wie naar de opsteling van de leiders van Amerika en Engeland kijkt vindt niets van dit Oosterse wijsheidsdenken in hun visies terug. Zij liegen, zij manipuleren, zij kopen om, zij chanteren, zij dwingen, zij beledigen en vernederen anderen en zij proberen alleen maar een wereld op te bouwen waarin de onderworpene uit angst voor de geweldige macht van de ander gehoorzaam de laarzen van de onderdrukker gaat likken - hetgeen de dood is van de op wederzijds respect gebaseerde autoriteit...


If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Sun Tzu

Een strijd winnen vergt volgens Sun Tzu zelfkennis en kennis van de ander. Wanneer je niet weet wie je bent, waar je voor staat en wat je verdedigt, zul je nooit een strijd winnen. Met andere woorden: de strijd die je gewonnen lijkt te hebben is in feite een verloren strijd, omdat op elke overwinning ergens anders een nederlaag volgt.
Oorlog voeren is dus geen zaak voor onzakelijke heethoofden. Oorlog voeren is alleen dan geoorloofd wanneer men in staat is zijn motieven op een intelligente, onbevooroordeelde wijze te omschrijven.
Wanneer de joodse organisaties in het jaar 1933 de wijsheid van Sun Tzu hadden toegepast, zouden ze nooit Duitsland de oorlog hebben verklaard. Die daad was begrijpelijk maar ondoordacht, omdat die oorlogsverklaring niet gebaseerd was op zelfkennis en kennis van de ander, zodat het resultaat geen overwinning was maar een gruwelijk verlies.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Arabieren, die juist vanwege hun volstrekt onwijze gedrag elke oorlog tegen Israel verloren hebben. De meest schrijnende voorbeelden van onwijs gedrag in het Midden-Oosten zijn de Iraakse bezetting van Koeweit en ondoordachte zelfmoordacties van de moslimfundamentalisten die de Arabische zaak immense schade hebben berokkend.
Het feit dat geen enkele zich 'wijs' noemende Amerikaan en Israeli heeft geprobeerd hen wat 'wijzer' te maken ('pre-emptive wisdom' schijnt niet te mogen bestaan) wijst er op dat die zich wijs noemende Amerikanen net zo onwijs zijn als hun tegenstanders, zodat de strijd die ze voeren een gebed zonder einde is.
Wijzen proberen altijd de ander wat wijzer te maken. Zelfs de oorlog die ze voeren is er op gericht het verlangen naar wijsheid in mensen levend te houden. Daarom probeert de wijze mens altijd extreme vormen van destructie tegen te houden en zal zijn tactiek gericht zijn op de geestelijke overwinning van de ander. Oorlog is dus in de eerste plaats kracht en onverzettelijkheid tonen. Militaire macht dient een verwijzing te zijn naar geestelijke kracht. Ontbreekt de geestelijke kracht en wijsheid dan is militaire macht weinig meer dan een destructief apparaat dat weliswaar tot vernietiging van de tegenstander leidt, maar niet tot zijn geestelijke overgave - die noodzakelijk is om een harmonieuze orde op te bouwen - een orde waarin echte wijsheid gedijen kan die altijd gebaseerd dient te zijn op respect voor de overwonnene.


Manipulatie van mensen is een teken van geestelijke zwakte

U.S. Diplomat John Brady Kiesling
Letter of Resignation, to:
Secretary of State Colin L. Powell
ATHENS - 27 February 2003

"The policies we are now asked to advance are incompatible not only with American values but also with American interests. Our fervent pursuit of war with Iraq is driving us to squander the international legitimacy that has been America’s most potent weapon of both offense and defense since the days of Woodrow Wilson. We have begun to dismantle the largest and most effective web of international relationships the world has ever known. Our current course will bring instability and danger, not security.."
"The sacrifice of global interests to domestic politics and to bureaucratic self-interest is nothing new, and it is certainly not a uniquely American problem. Still, we have not seen such systematic distortion of intelligence, such systematic manipulation of American opinion, since the war in Vietnam." (klik voor bron)

There is only one thing that can bind men together,
and that is common devotion to right.
Woodrow Wilson


China Opposes New Resolution on Iraq

Chinese leader Jiang Zemin gave his support to European-led opposition to a war on Iraq, telling the French president that a new U.N. resolution on Iraq is not necessary.
"The Chinese side still supports using political means to resolve the Iraq issue. The door of peace should not be closed," the Xinhua News Agency quoted Jiang as telling President Jacques Chirac in a phone call.
Jiang told Chirac that Beijing agrees with a statement made by the foreign ministers of France, Russia and Germany, who said they would "not allow" passage of the U.S.-backed resolution. (By AUDRA ANG, Associated Press 6-3-2003)

Arafat Proposed Mahmood Abbas As His First PM

Mahmoud Abbas, long in Yasser Arafat's shadow as No. 2 in the PLO and now in line to become the first Palestinian prime minister, is a veteran advocate of peace with Israel and the most outspoken critic of the 29-month-old armed uprising.
After decades behind the scenes, the silver-haired Abbas, 67, could claim some of Arafat's leadership if he agrees to take the job that the international community has demanded Arafat create as part of sweeping government reforms.
With his characteristic caution, Abbas declined to say Friday if he will take the job, offered to him Thursday in a meeting with Arafat.
"I will be able to respond negatively or positively to President Arafat's proposal when it becomes clear what kind of authorities the prime minister will have", Abbas told The Associated Press. "What is important is the authority and not the position." (Boston Herald, 7-3-2003)


Arafat Deputy: "We have to control the situation..."

The office of Arafat's deputy in the PLO, Mahmoud Abbas, released a 20-page transcript of a closed-door meeting he held with Fatah activists last month in Gaza. In the session, Abbas sharply criticized the militias, saying it was a mistake to turn popular protests into an armed conflict with Israel.
"What happened in these two years, as we see it now, is a complete destruction of everything we built," Abbas was quoted as saying. "The reason for this is that many people diverted the uprising from its natural path and embarked on a path we can't handle, with the use of weapons ... such as mortars, grenades and shooting from houses and populated areas."
Abbas said shooting from populated areas endangered Palestinian lives and property, because it invited Israeli retaliation.
"We have to control the situation, and I don't think there is anything that keeps us from succeeding," he said. "What is needed now is to say, clearly and firmly: until here and enough." (By KARIN LAUB, Associated Press Writer, 27-11-2002)

Zie ook: De Derde Weg - deel 19

Ariel Sharon & Het Moe Gelulde Kind

"There exists a deep friendship between Israel and the U.S. - between our peoples and countries. The basis of this friendship is common values, a commitment to democratic values, freedom, peace, and common interests, including the drive toward regional stability and preventing terrorism and violence." Ariel Sharon

George W. Bush is een simpele geest die als president van het machtigste land van de wereld het volk weinig meer te bieden heeft dan een eenvoudige burgermansfilosofie die er op neer komt dat je altijd naar je ouders moet luisteren: 'Always listen to your mom and dad'.
Nu is dat leuk - zo'n boodschap - als je een kind van 10 bent, omdat je dan nog graag aan het handje van mama loopt - hoewel ook niet altijd natuurlijk, want ik kan me herinneren dat mijn moeder vroeger urenlange gesprekken met buurvrouwen voerde terwijl ik aan haar handje hing - maar omdat een mens niet altijd 10 jaar blijft en ook wel eens graag een beetje ouder en volwassener en onafhankelijker wil worden, daarom komt er een moment in zijn leven dat hij bij zichzelf denkt: "Mama kan dood vallen..."
Dat betekent niet dat je je moeder haat of zo, maar het wil alleen zeggen dat je gaat inzien dat een moeder niet het recht heeft je als een willoos ding te behandelen, een object dat van het huis naar de een of andere buurtwinkel wordt gezeuld en dat willoos hangend aan het handje naar het geklets van de buurvrouw moet luisteren. Nee, je bent een kind dat een eigen leven wil gaan leiden en dat daarom niet langer deel wil uitmaken van de grote familieschuur waarin opa en oma superbazen zijn.
George Bush heeft ons een schuur geschonken waarin een dolgedraaide opa de baas is. De naam van die opa is Ariel Sharon en hoewel de goede man allang met pensioen had moeten gaan blijft hij - als was hij een ouderwetse sovjet-mandarijn - het politieke leven in Israël en Amerika beheersen - nu nog lopend - straks in een rolstoel en wanneer hij dood is vanuit het graf...
In een wereld echter waarin kinderen groot willen worden kunnen we dolgedraaide opa's missen als kiespijn en dat is dan ook de reden waarom ik hier een offensief in gang wil zetten tegen het schuurtjesachtige 'mom & dad'-denken van George Bush.
Natuurlijk - de man meent het goed - is in geestelijk opzicht nog een jochie dat graag een lieve papa en mama wil hebben, maar als je dat dan zo graag wilt, wanneer je van de wereld een gezellig tehuis wilt maken waarin een sfeer van liefde en vrede heerst, dan zul je het primitieve 'mom & dad'-denken dat je aanhangt moeten vervangen door het volwassen 'vader & moeder'-denken van de religie die je zegt aan te hangen.
Die religie is (wat ook de godsdienstwaanzinnigen beweren) gebouwd op het astrologische wereldbeeld dat in het Midden-Oosten werd ontwikkeld door de Egyptenaren en de Mesopotamiërs. Daar liggen de wortels van de geestelijke beschaving die je zoekt en daar kun je dan ook de ware betekenis terugvinden van de begrippen 'mom and dad', benamingen die verwijzen naar het moederteken Kreeft en het vaderteken Steenbok.
Wanneer George Bush (de kleine jongen die president geworden is) dan ook wil proberen vrede te brengen in het Midden-Oosten - hetgeen zijn dierbaarste wens schijnt te zijn - dan zal hij de hoofdrolspeler in het conflict - Ariel Sharon - duidelijk moeten maken dat de waarden die bij de tekens Kreeft en Steenbok behoren op de eerste plaats gezet zullen moeten worden: "Always Listen To Your Mom And Dad..."

Ariel Sharon is een vaderloze en moederloze man, die nooit iets anders heeft gedaan dan vaders en moeders vermoorden: letterlijk.
George Bush is wat dat betreft de tegenpool van Sharon. Waar Amerika een land is waarin alle inwoners gelijk zijn voor de wet - zodat zelfs een kleine zionistische (anti-Amerikaanse) minderheid in staat is het landbestuur over te nemen - daar is Israël het land waarin inwoners nooit gelijk mogen zijn, zodat zelfs een Arabische meerderheid er nooit iets te vertellen zal mogen hebben.
Dat is een aanzienlijk verschil. In Amerika kan een minderheid de baas zijn, terwijl in het Midden-Oosten de meerderheid altijd de minderheid zal moeten gehoorzamen.
Wanneer Sharon dan ook eerlijk meent wat hij zegt - dat Israël en Amerika identieke grootheden zijn - dan zal hij de Israëlische Arabieren belangrijke regeringsposten moeten aanbieden – gewoon om aan te tonen dat Israël geen anti-Amerikaanse staat is.
Vader en Moeder-denken veronderstelt een democratische samenleving waarin alle bewoners dezelfde rechten bezitten. Nooit zal een moeder het ene kind boven het andere kind plaatsen, nooit zal een moeder het ene kind verstoten omdat het andere kind de baas in huis wil zijn. Zoiets doet een moeder niet en wanneer Ariel Sharon dan ook weigert in Arabieren ‘kinderen’ te zien - ook al is hij volgens de Amerikanen een vriendelijke opa - dan zal hij verwijderd dienen te worden uit een gemeenschap waarin we altijd moeten luisteren naar 'mom and dad'.
Ariel Sharon lijkt op mijn moeder die vroeger urenlange gesprekken voerde met een buurvrouw die - heel plat uitgedrukt - weinig anders kon dan uit d'r nek zwammen. Je hangt aan het handje, grijpt eens in je broek waar je pikkie opstandig begint te worden - mompelt 'mama, ik moet plassen' - maar wat je ook doet en mompelt - de buurvrouw kletst maar door en eigenlijk zou je alleen maar kunnen ontsnappen aan de dwingelandij van die kletsmadam wanneer je domweg je broek vol piest.
Maar je bent een net jongetje, je bent zindelijk gemaakt, dus in je broek plassen kan niet. Maar wat dan? Hoe kom je in godsnaam van dat kletswijf af..?
O, als kind kun je afschuwelijke momenten meemaken, hangend aan het handje van je praatgrage moeder.
"Always listen to your mom", zegt George Bush, maar zijn moeder schijnt nooit bevriend te zijn geweest net een kletsmadam. Of de arme ziel was zo verschrikkelijk lief en aardig dat hij het feit dat kletswijven in een kinderwereld doodgewone dictatoriale heksen zijn kritiekloos heeft geaccepteerd.
Ik was eigenlijk ook wel lief en aardig – al zeg ik het van mezelf - maar tegelijkertijd was ik erg onafhankelijk en daarom ging dat urenlange geklets me mijlenver de keel uitgangen. Ik ontwikkelde ‘laser’-ogen, ook al wist ik nog niet wat een ‘laser’ was - overzag in een flits de omgeving - en zodra ik iets ontwaarde wat op een kletswijf leek greep ik mijn moeders hand beet teneinde haar - beslist maar toch zachtzinnig - een zijstraat in te loodsen..: weg van het oeverloze gezwam van zinloos kletsende roddeltantes.
Die mentaliteit zit er bij mij nog altijd in. Nog altijd ben ik het rebellerende jongetje dat hangend aan de hand van een machtige moeder zich verzet tegen het zinloze geouwehoer dat maar niet op wil houden.
Ook al vergaat de hele wereld, ook al zoeven atoombommen vanuit de zonnige hemel als vallende anti-sterren omlaag op aarde, de kletstantes roddelen maar aan en ze blijven doorzwammen, tot er toevallig een atoombom terecht komt in hun boodschappentasje - en dan is er eindelijk rust.
Waarmee ik dus wil zeggen dat religieuze mensen maar beter kunnen kiezen voor de zakelijk-mystieke wereld van de astrologie, omdat de astrologie de strijd aanbindt met joodse, protestantse en katholieke kletstantes, zodat een naar rust verlangend kind weer een normaal leven kan leiden, wanneer het op stap gaat met zijn moeder.

Benjamin Creme & Maitreya de Christus

Maitreya komt niet met macht. Hij komt met de macht van inspiratie en begeleiding, maar niet met autocratische macht. Hij zegt dat de regeringen van nu af aan overal voor het volk en door het volk zullen zijn. Dat zien we nu al gebeuren. Kijk naar de ontwikkelingen in de voormalige Sowjet-Unie. Het is op dit moment een chaos, maar wie heeft de Berlijnse muur omvergetrokken? Wie heeft de Sowjet-Unie opengesteld voor glasnost? Gorbatsjow was voornamelijk verantwoordelijk voor het beëindigen van de Koude Oorlog en voor glasnost in de Sowjet-Unie. Van alle wereldleiders was hij het meest ontvankelijk voor de mentale impressie van Maitreya.
We zijn getuige van de opwekking, het elektriseren van de mensheid, de mensen in de wereld, om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. De laatste jaren is dat over de hele wereld te zien. De dictaturen verdwijnen wereldwijd van het toneel. Daarom is de Sowjet-Unie ingestort — niet door de ineenstorting van het communisme, maar de ineenstorting van politiek totalitarisme, wat iets anders is.
We zijn eveneens getuige van de ineenstorting van economisch totalitarisme. Het economisch systeem, grotendeels gebaseerd op marktkrachten, nadert zijn dood. Er is een derde totalitarisme dat ook nog zal instorten — religieus totalitarisme. Religieus totalitarisme bereikt thans het hoogtepunt van zijn macht. We zien dat in de opkomst van fundamentalistische groepen in alle religies, zelfs binnen de tolerante boeddhistische en hindoestaanse geloofsrichtingen. Dat komt op dit moment zeer krachtig tot uitdrukking in de islam en in het christendom. Het zal het laatste zijn dat verdwijnt, maar uiteindelijk zal het totalitarisme uit de kerken verdwenen zijn. Dan zal de mensheid voor de eerste keer vrijheid kennen: politieke vrijheid, economische vrijheid en rechtvaardigheid, en vrijheid in denken en geloof. (Klik voor bron)

Michael Gorbatsjow

Michael Gorbatsjow, de communistische partijleider die het autoritaire communisme in wilde ruilen voor het democratische socialisme, werd op een tamelijk meedogenloze wijze uit de weg geruimd door communistische en kapitalistische derde-weg-haters.
Communisten en kapitalisten vertegenwoordigen de dictatuur, de onwil een mens gewoon wat simpele vrijheid te schenken.
Communisme en kapitalisme worden beheerst door nemende mensen, mensen die alleen maar gelukkig kunnen zijn wanneer een ander ongelukkig is.
Daarom hebben dissidenten in het Oosten en het Westen ook altijd gezocht naar niet-totalitaire alternatieven, die tegenover de blindheid van de totalitaire (nemende) mens de waarheidsliefde van de gevende, ziende mens willen plaatsen (denk aan Vaclaw Havel's opdracht: Leven in waarheid...)

Michael Gorbatschow is geboren op 2 maart 1931 rond 11 uur 's avonds (AstroDataBank). Wanneer die tijd juist is worden drie tekens in de geboortehoroscoop sterk benadrukt: Het Waterteken Schorpioen (ascendant) en de Watertekens Kreeft en Vis (Zon in het teken Vis en de hemellichamen Maan en Neptunus in het tiende huis).
Watertekens zijn volgens astrologen de ontkenning van het uitbuitingsprincipe. Water staat voor gevoel, inlevingsvermogen (empathie), zorgzaamheid en vrouwelijke overgave.
Het kapitalisme is een Saturnale vorm van denken. Saturnus is in zijn negatieve gedaante de vrek, de potter, de man die zijn kolenkeldertje volstapelt met goudstukken, waarnaar hij elke dag wellustig kijkt, zonder dat hij verder enig plezier aan dat bezit ontleent. Genieten is ook niet de taak van de kapitalist. De kapitalist moet hebben en dat hebben moet veroverd worden door te zwoegen en te sappelen. Daarom stellen sociologen (denk aan Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus) dat kapitalisme in zijn meest negatieve vorm het product is van het calvinisme.
Waar kapitalisme en calvinisme hand in hand gaan zal een door en door verloederde onderklasse ontstaan. De rijke wil niet genieten, pot zijn geld en zijn leven op, en voorkomt dat anderen die wel in staat zijn te genieten een sfeer van vrijheid en blijheid om zich heen kunnen verspreiden, zodat de hele wereld aan gierige verzuring te gronde gaat.
Michael Gortbatsjow als Watermens heeft via de vernietiging van het communisme een poging gewaagd het kapitalisme aan te vallen. Maar zijn idealistische pogingen in Rusland een derde weg te scheppen werden in brutale, kapitalistische geldlust gesmoord.

Zie ook: De Derde Weg - deel 4

"Vrijheid is in de eerste plaats vrijheid van identificatie. Men moet voorkomen dat men wordt tot datgene wat men kan of moet zijn." Gurdjieff


Aquarius! Aquarius! Aquarius!

"Harmony and understanding,
Sympathy and trust abounding.
No more falsehoods or derision,
Golden living, dreams of vision.
Mystic crystal revelations,
And the mind's true liberation.
Aquarius! Aquarius!
When the moon is in the southern half,
And Jupiter aligned with Mars.
Then peace will guide the planet,
And love will steer the stars.
This is the dawning of the Age of Aquarius!
Age of Aquarius!
Aquarius! Aquarius! Aquarius! Aquarius!"

Fifth Dimension (Arista Records 1972)

The disarming Mr Blix

If the UN security council were not in such a jam over Iraq, yesterday's progress report by Hans Blix would have been viewed as a routine, rather dull affair. But the same intense US-British diplomatic and military pressure that Mr Blix says has facilitated his work to date is now threatening irrationally to wreck the entire process. The chief weapons inspector rendered a relatively upbeat assessment, offering only mild criticisms of Iraq. He repeatedly suggested that there were constructive ways forward to resolve outstanding disarmament issues, in particular by focusing on "clusters" of remaining tasks. He complained about missing documents and incomplete records; but he welcomed Iraq's destruction of its proscribed al-Samoud missiles as a "substantial measure".
Hans Blix indicated that two US claims of Iraqi deception, relating to vehicles and hidden underground facilities, had been investigated; so far, nothing untoward had been found. Recalling resolution 1441's demand for "immediate, unconditional and active" cooperation, he noted that while collaboration had not been instant, Iraq had dropped attempts to set conditions and was actively if not proactively assisting his work. Quite logically given this context, Mr Blix concluded that inspections should continue for a few more months. His considered message was that there was every reason to hope they will ultimately succeed.

For the Bush administration, however, it is clear that what Mr Blix has to say carries less and less weight. His reasoned, fact-based approach was not reciprocated in Colin Powell's response.

(The Guardian, 8-3-2003)

Joschka Fischer:
"we will strengthen the relevance of the United Nations"

Several Security Council members today called for the continuation, enhancement and acceleration of inspections in Iraq after hearing reports from two top United Nations disarmament officials on efforts to rid the country of weapons of mass destruction (WMD).
Speaking at the outset of the ministerial-level meeting, German Foreign Minister Joschka Fischer said given the current progress reported by the inspectors, there was no need for a second resolution declaring that Iraq had failed to take the final opportunity offered it in resolution 1441 to disarm.
He noted that the inspections could not go on forever but that the alternatives were clear, disarmament of Iraq by war or disarmament by exhausting all peaceful means. "The progress of the last few days have shown we have efficient alternatives to war in Iraq," Mr. Fischer said. "By taking this path we will strengthen the relevance of the United Nations and the Security Council." (UN News Centre, 8-3-2003)


Former Zionist Minister Accuses Army
Of Carrying Out Genocide Against Palestinians

A former Zionist minister of education has castigated Israeli atrocities against Palestinians, accusing the Israeli Army of murdering innocent Palestinian civilians under cover of righteousness, IRNA reported.
Shulamit Aloni, founder of the Liberal Meretz Party, argued in an article published in the Israeli Hebrew daily Ma'ariv Friday that the Israeli Army was killing Palestinians nonchalantly and committing crimes against humanity on a daily basis.
Aloni argued that the Israeli Army was committing incalculable crimes against humanity against the Palestinians while claiming that this is done within the framework of the law. "Curfew, closure, brutality, murder, destruction of homes of suspects, while we keep parroting the incantation that a person is innocent until proven otherwise."
She accused the regime of obfuscating its crimes against the Palestinians through a smoke screen of lies and misleading public relations. "Of course with our self-righteousness, with our self-adoration in our Jewish ethics we make sure to advertise how beautifully the doctors take care of Palestinian victims in the hospitals. We don't advertise how many of those are executed in cold blood in their own homes." (Teheran Times, 8-3-2003)

"Israel has to be saved from itself and only strong action by the superpowers working together can do it." Shulamit Aloni


Zie ook: Waanzinnige Dromers

Israel kills Hamas military chief

Israel has killed the top commander of Hamas's military wing and three other militants in a helicopter missile strike on a car in the Gaza Strip, drawing vows of revenge from the militant Islamic group.
The Palestinian Authority strongly condemned Maqadma's "assassination" and said it would hold Israel responsible for its consequences. (By Nidal al-Mughrabi, Reuters 8-3-2003)

The helicopter attack came a day after the militant Islamic group claimed responsibility for two deadly attacks that killed 16 Israelis...

Hamas vowed Saturday to retaliate... The Israeli army promised to strike the militants again.
Hamas threatened to attack Israeli political leaders and said no Israeli should feel safe after helicopter gunships swooped in and fired missiles at a car carrying Hamas strongman Ibrahim Makadmeh.
"Israel has just widened the field of battle and widened the number of possible targets", said Mahmoud Zahar, a Hamas political leader and spokesman.
"We encourage our cells to plan and prepare strikes against the occupiers.., especially Jewish political leaders", the group's military wing said in a statement.
The last time Israeli forces killed a high-ranking Palestinian political figure was August 2001, when Abu Ali Mustafa of the Popular Front for the Liberation of Palestine was slain. His killing led to the assassination of Israeli Tourism Minister Rehavam Zeevi on Oct. 17, and touched off a series of fierce clashes between Palestinians and Israeli troops in the West Bank.(Miami Herald, 9-3-2003)

Zie ook: Arafat in het brandpunt van de haat


Lies With a Purpose

It baffles the mind that the real reasons for invading Iraq are not imagined by mainstream media nor by the unwittingly complicit American public. Does no one bother to ask why some things are never mentioned? Why, we are talking about Israel, of course!
Does no one bother to ask why White House officials have said Iraq is only the beginning and that Iran, Syria, and Libya will follow? Does no one bother to ponder that these are precisely the countries that refuse to make peace with Israel unless the inalienable rights of the Palestinians are first recognized and Israel withdraws from the West Bank?
The American public is not informed that one of the reasons for going after Iraq is Israeli security, and to scare other "non-compliants" into making hasty concessions to Israel.

We will liberate the people of Iraq, we are told in a manner that insults integrity. Does no one remember the promise in 1990, when Bush Sr. sought to convince the American public that he would bring democracy to a liberated Kuwait? Thirteen years on, women are barred from gaining equal representation in parliament; the Al Sabah family rules with an iron hand; every bastard child of the Al Sabah is in every ministry, every government office. There are no elections in Kuwait. Saddam enters Kuwait, Al Sabah escape; Saddam is ejected from Kuwait, Al Sabah is reinstated. No one elected him. No referendum. Nothing. (By Firas Al-Atraqchi, Palestine Chronicle 9-3-2003)

Firas Al-Atraqchi, B.Sc (Physics), M.A. (Journalism and Communications), is a Canadian journalist with eleven years of experience covering Middle East issues, oil and gas markets, and the telecom industry. He is also a regular columnist for Yellow Times.

Terugblik in de tijd:
Israelis are brainwashed

Israelis are brainwashed from kindergarten, they are taught they belong to the Chosen People, who are Uber Alles. They were indoctrinated in belief that the Gentiles are not fully human, and therefore they can be killed and expropriated at will. After all, Israel fulfilled one UN resolution, the one that called Zionism a form of racism. What is upsetting that the internationalist upbringing in the Soviet Union could not withstand the poison of Zionist propaganda of Jewish superiority. I do regret the moral collapse of my own Russian community in the Holy Land.

The Last Angel

Now, as the angel wrote his fiery words, as prophets called the people to repent, we have the choice. We can choose the way of Nineveh, to repent, to return the stolen property, to give full equality to Gentiles, to stop discrimination and murder, and hope to be forgiven by God, if not for our sake, then for the sake of our cats and dogs. We can persist in our evil ways as the people of Sodom and wait for the flood of fire and burning sulfur from the angry heavens of Palestine.

Israel Shamir, 6-1-2001
Israel Shamir: UFO and terror

Israel Shamir, is one of best-known and most respected Russian Israeli writers and journalists. He wrote for Haaretz, BBC, Pravda and translated Agnon, Joyce and Homer into Russian. He lives in Jaffa and has become a leading champion of the ‘One Man, One Vote, One State’ solution in all of Palestine/Israel.

Terugblik in de tijd:
Kofi Annan pleit voor ingrijpen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties beraadt zich over een voorstel van secretaris-generaal Kofi Annan om een internationale vredesmacht naar de Palestijnse gebieden te sturen. Israël is fel gekant tegen zo'n vredesmacht. Annan is ervan overtuigd dat `wij niet langer neutraal kunnen blijven, als dagelijks aan beide zijden mensen worden gedood.'
Annan staat een multinationale troepenmacht voor ogen `die sterk genoeg is en zaken kan afdwingen'. In de huidige situatie is het sturen van waarnemers niet meer voldoende, meent de secretaris-generaal. De vredesmacht moet een einde aan het geweld maken en de voorwaarden scheppen dat zowel Israël als de Palestijnen weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Bovendien moet de vredesmacht de Palestijnse Autoriteit de kans geven de infrastructuur in de Palestijnse gebieden te herstellen. (Algemeen Dagblad, 12-4-2002)
klik hier

Compassionate Covering of Palestinian Plight
Yields Israeli Journalist UN Award

Info A leading Israeli journalist has been awarded a prestigious UN award for her courage and compassion in covering the plight of the Palestinian people in the occupied territories.
Ha'aretz journalist, Amira Hass, who covers her stories from the occupied West Bank city of Ramallah, where she resides, was awarded the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Guillermo Camo World Press Freedom Prize for 2003, UNESCO Director-General Koichiro Matsuura said Thursday.

"Amira Hass has been showing outstanding professional commitment and independence as well as personal courage, over the past decade," Matsuura said. "If peace is to be established between Israelis and Palestinians it will be thanks to people like Ms. Hass, who are able to look at the facts and understand them." (Palestine Chronicle 9-3-2003)