De Derde Weg - 13 • According to Bush, terrorists "make no distinction among military and civilians." In other words, terrorists attack civilians.
 • Bush also lambasts the terrorists because, "They want to overthrow existing governments in many Muslim countries, such as Egypt, Saudi Arabia, and Jordan."
 • Bush is offended that Al Qaeda's "goal is remaking the world -- and imposing its...beliefs on people everywhere." Everyone knows that is the job of the United States and western transnational corporations. After all, what is globalization except remaking the world so everyone believes in the West's "universal values?" Dennis Florig
 • Etnische Zuivering - Zionisme & Imperialisme
  Koran & Wetenschap - Uri Avnery & Marwan Barghouti
  Rechts Extremisme Toont Haar Extreme Gezicht
  Vrede Eist Een Derde Partij - De zaak Jezus Christus
  Het Draaiende Rad Van Het Noodlot
  Colin Powell & Tragikomische neuzelarij - Irak: Saddam & God
  Uri Avnery: A Jewish Demographic State
  Democratie & Oogkleppenpolitiek


  "Are Security Council resolutions to be honored and enforced, or cast aside without consequence? Will the United Nations serve the purpose of its founding, or will it be irrelevant? …We want the resolutions of the world's most important multilateral body to be enforced".

  U.S. President George W. Bush, September 12, 2002

  Etnische Zuivering & Collectieve Bestraffing
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  The Right of Return is an internationally recognized principle
  guaranteeing an indigenous population the right
  not to be relocated against their will.
  No nation, however powerful,
  has the right to ethnically cleanse a population.
  In short, might does not dictate right.
  Jaffer Ali, Palestine Chronicle

  Weinig mensen realiseren zich dat het idee van de Joodse staat gebaseerd is op etnische zuivering.
  De Joodse gemeenschap vormde een numerieke minderheid in Palestina en wanneer de situatie van voor 1948 gehandhaafd was gebleven dan was er nu een staat geweest waarin de Palestijnen de meerderheid zouden vormen.
  Juist vanwege dat vooruitzicht, dat een schrikbeeld was in de ogen van Zionistische hardliners, had Israel de oorlog nodig:
  1. om levensruimte te scheppen, en 2. om het schrikbeeld van de Palestijnse meerderheid te vernietigen, een schrikbeeld daarom, omdat volgens het joods-orthodoxe leerboek het joodse volk - vanwege de bijzonder band met God - zich niet mag onderwerpen aan de wetten van meerderheden.
  Eerlijke mensen geven dat toe. Maar omdat de Israelische leiders eerlijkheid verafschuwen (omdat eerlijkheid hun morele gezag ondermijnt) kiezen ze voor oneerlijkheid en slaan ze al diegenen die van 'moreel hoogstaande mensen' moraalloze mensen willen maken (momenteel Saddam Hoessein en Yasser Arafat) dood.
  Joden moeten in moreel opzicht superieur zijn. Dat is de opdracht die Zionisten (en hun nationalistisch-religieuze medestanders) zichzelf gegeven hebben. En het tragische gevolg daarvan is dat de Zionistische leiders van Israel (extreem nationalistische mensen die de Joodse staat als hun eigen persoonlijke God aanbidden: God is Irael - Israel is God) de meest moraalloze (aan idolen verslaafde) mensen van de wereld zijn.


  "Should a nation which attacks and occupies foreign territory in the face of United Nations disapproval be allowed to impose the conditions of its withdrawal? If so, I fear we have turned back the clock of international order." Dwight D. Eisenhower

  Wie momenteel Amerika aanvalt krijgt te horen dat Amerika toch maar het Nationaal-Socialisme heeft verslagen. Dat is juist (samen met Rusland hebben de geallieerden Nazi-Duitsland verslagen), maar vergeten wordt het feit te vermelden dat het Amerika van 1945 niet het Amerika van 2002 is. Franklin Roosevelt en Dwight D. Eisenhower waren eerlijke mensen. Dat kan van de huidige leiding van Amerika niet gezegd worden.

  David Ben-Gurion, 1944: "Zionism is a TRANSFER of the Jews. Regarding the TRANSFER of the [Palestinian] Arabs this is much easier than any other TRANSFER. There are Arab states in the vicinity .... and it is clear that if the [Palestinian] Arabs are removed [to these states] this will improve their condition and not the contrary."

  Critici die stellen dat het idee van de etnische zuivering altijd deel heeft uitgemaakt van de Zionistische dogmatiek krijgen steevast te horen dat Zionisten nooit uit zijn geweest op verdrijving van Arabieren. Die verdrijving was het gevolg van Arabische agressie. Zionisten hebben niets tegen Arabieren.
  Wanneer ze je dan vraagt: "Dus de Palestijnen mogen terugkeren", kijken ze je met boze blikken aan. "Arabische staten hebben land genoeg", zeggen ze dan, waarmee ze bewijzen dat de Palestijnse critici gelijk hebben.
  Dat de Arabische staten land genoeg hebben is natuurlijk juist. Westerse staten echter hebben ook land genoeg. Palestijnen kunnen daarom hetzelfde argument hanteren en stellen dat joden die getransporteerd willen worden (een gruwelijke terminologie - transporteren of op transport zetten - alsof je Heinrich Himmler hoort spreken) maar beter een rustige plek in Engeland of Amerika kunnen opzoeken.

  Jodendeportaties
  Nederlands Auschwitz Comité

  Op 22 en 23 februari 1941 vond in Amsterdam de eerste grote razzia plaats. Het was een vergeldingsmaatregel voor ongeregeldheden in de Jodenbuurt waarbij een W.A.-man dodelijk werd gewond en een vechtpartij bij een joodse ijssalon in de Van Woustraat, waar een inval van een Duitse patrouille was afgeslagen. 425 Jonge joodse mannen werden opgepakt en naar kamp Schoorl afgevoerd.
  De illegaal verklaarde communistische partij riep op tot een proteststaking. Er werd massaal gehoor aan gegeven. Tot verbijstering van de Duitse bezetting sloeg de staking als een golf over Amsterdam en omgeving. Op 25 en 26 februari staakten meer dan 300.000 mensen.
  De staking werd snel en hardhandig gebroken. Een dag later werden de opgepakte joden vanuit Schoorl naar het concentratiekamp Buchenwald getransporteerd. Vandaar gingen de overlevenden in mei naar de steengroeven in Mauthausen in Oostenrijk. Dat betekende voor veel mensen de doodstraf.
  De Februaristaking heeft de jodenvervolging niet kunnen verhinderen. In de volgende jaren werd driekwart van de Nederlandse joden gedeporteerd.

  Het concentratiekamp Mauthausen
  Memorial Site

  Op 8 augustus 1938, vijf maanden na de “Anschluss” van Oostenrijk bij het Duitse Rijk, arriveerden de eerste gevangenen van het concentratiekamp Dachau in Mauthausen.
  Doorslaggevend voor de keuze van de locatie was, zoals bij het nevenkamp Gusen, de bestaande granietgroeve. De gevangenen werden aanvankelijk voor de opbouw van het kamp ingezet. Daarna moesten ze voor de SS-onderneming “Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH” bouwmateriaal voor de monumentale en prestigieuze bouwwerken van het nationaalsocialistische Duitsland produceren.
  De politieke functie van het kamp, waarbij daadwerkelijke of vermeende ideologische tegenstanders vervolgd werden, had tot 1943 prioriteit.
  Mauthausen en Gusen waren een tijd lang de enige kampen die onder “Lagerstufe III” vielen. Dit betekende het hardste strafregime binnen het nationaalsocialistische kampsysteem, wat tot een van de hoogste aantallen sterfgevallen in Duitse concentratiekampen leidde.
  Vanaf 1942/43 werden zoals in alle concentratiekampen de gevangenen in toenemende mate voor de wapenindustrie ingezet.
  Hiervoor werden talloze nevenkampen opgericht en het aantal gevangenen nam sterk toe. Eind 1942 waren er 14.000 gevangenen in Mauthausen, Gusen en in enkele nevenkampen. In maart 1945 was het aantal gevangenen in Mauthausen en zijn nevenkampen opgelopen tot 84.000.
  Vanaf de tweede helft van 1944 arriveerden in Mauthausen de evacuatietransporten met duizenden gevangenen uit de concentratiekampen in het oosten... Dit leidde in Mauthausen, Gusen, in de nog bestaande nevenkampen Ebensee, Steyr en Gunskirchen tot complete overbezetting van de kampen.
  Door honger en ziektes nam de sterfte massaal toe.

  US look for any pretext
  to wage military action on Iraq
  Iraqi News Agency, 5-10-2002

  “US administration and its ally Blair are looking for any pretext to wage military action on Iraq,” Iraqi ambassador to Ukraine Dr. Muzhar A-Dwori said.
  During an interview with Ukrainian TV, Mr. Muzhar added that Bush administration’s refusal for the return inspectors aims to strike Iraq, interfere in Iraq’s interior affairs, control its riches and protect the Zionist entity.
  “The world is against the U.S,” he said. The world realized that US aggressive stance is unjustifiable, he pointed out.


  Britain and US block return of inspectors
  Security Council split on rules for UN arms inspectors
  By David Usborne and Andrew Grice, Independent.co.uk 4-10-2002

  America and Britain delayed the early return of United Nations weapons inspectors to Iraq. Tony Blair appealed to France, Russia and China to approve a new resolution on Iraq and warned them that failure to reach agreement would make a war more likely. The Prime Minister urged the international community not to play into President Saddam's hands by sending weapons inspectors back to Iraq under existing UN resolutions.
  Insisting that a new mandate was needed, Mr Blair said the existing remit was "defective" because the presidential palaces were not fully covered:
  "It is no good allowing inspectors access to 99 per cent of Iraq if the weapons of mass destruction are actually located and stored and worked on in the remaining 1 per cent of Iraq."
  He demanded "total, unfettered, unobstructed access" to the whole country.

  Opmerkelijk feit: Tony Blair wil de wapeninspecteurs niet laten vertrekken omdat volgens hem de paleizen van Saddam Hoessein wapenfabrieken zouden zijn...

  Terugblik: 4 april 1998 - CNN world news
  U.N. arms experts finish Iraqi palace inspections

  U.N. weapons inspectors left Iraq on Saturday after completing the first-ever inspection of President Saddam Hussein's palaces and failing to turn up any new signs of banned materials.
  "We are all satisfied at the progress that has been made, and our report will be before the (U.N.) Security Council very shortly," said Jayantha Dhanapala, the United Nations' undersecretary-general for disarmament.
  The arms experts found no evidence that Hussein was using the presidential compounds to make chemical or biological weapons, said Roger Hill, the mission's chief site inspector. "We did not find, at this stage, any sign of prohibited items," Hill said...


  Zionisme & Imperialisme
  Dr. Hassan A. El-Najjar, Al-Jazeerah 2002

  Zionism is the highest stage of imperialism, which is the third stage of the development of capitalism.
  Its ultimate goal is hegemony over the world economies, using its control over the United States foreign policy.
  Its continuous wars in the Middle East for more than half a century have aimed at controlling the world power house, the Arab oil, and consequently the Arab oil wealth, which is estimated about $14 trillion by current oil prices.
  Zionism involves all the horrors that characterize this terrible stage of the development of capitalism.
  It is a combination of racism, greed, and exploitation. It is in a continuous state of hunger for wars and thirst for oil. Like its destructive European counterparts, Nazism and Fascism...

  Dr. Hassan A. El-Najjar is the editor of www.aljazeerah.info . He is currently an Associate Professor of Sociology at Dalton State College.


  Wie is de rijkste? Arabisch Oliebezit: 14 biljoen
  Amerikaanse schuld: 6 biljoen (6000 miljard dollars)

  (Wim Duzijn 2002) Hoewel Amerika schuldenland nummer een is in de wereld kan het, dankzij het feit dat het de wereldeconomie in duigen kan laten vallen, optreden als wereldheerser, een uiterst vreemde situatie die dus niet gebaseeerd is op bezit, maar op een negatief vermogen: de mogelijke ontwrichting van de wereldeconomie en het daaraan gekoppelde kapitaalverlies (kapitaal is in onze moderne economie een illusie en kan daarom net als elke andere illusie volledig in rook opgaan).
  Wat daarbij heel merkwaardig is dat sommige Arabische landen, die behoren tot 'de Arabische wereld', een wereld die wel geld bezit, voor financiële hulp afhankelijk zijn van het arme Amerika. Ze laten zich zelfs door Amerika chanteren.

  Hoe rijke Arabieren een dergelijke toestand in het leven hebben kunnen roepen mag raadselachtig genoemd worden. Blijkbaar hebben ze zichzelf zo uitgeleverd aan kleinburgerlijke fundamentalisten en andere intellectuelenhaters dat ze er nooit toe zijn gekomen via economische samenwerking hun rijkdommen in dienst te stellen van het gehele Arabische volk. Waaraan je de conclusie mag verbinden dat het tijd wordt dat de Arabieren eindelijk eens hun ronduit weerzinwekkende intellectuelenhaat opheffen.
  Zeg nee tegen alle intellectuelenhaters en kies eindelijk voor een intellectueel reveil. Dat is de enige raad die je de Arabische naties kunt geven. Want wanneer je als rijke man de slaaf bent van een arme dictator, dan is er echt iets mis met je verstand...
  En geen mens kan me wijsmaken dat het de bedoeling van de profeet Mohammed was een dergelijke deformatie van het gezonde verstand teweeg te brengen. De grote periode van verlichting die de Arabische wereld heeft gekend in het verleden wijst eerder op het tegendeel.

  A Fountain Of Life
  Mohammad Khatami, President of Iran

  "The civil society which we aspire to establish is based on our collective identity whose attainment requires the continuous and ceaseless endeavours of intellectuals and thinkers.
  It is not a treasure that can be unearthed overnight, rather, it is a fountain of life and morality from whose constant effusion we will benefit. Therefore enjoyment of this treasure is gradual and dependent on scrupulous cognizance and re-examination of our heritage as well as our doctrinal and intellectual tradition on the one hand, and sophisticated, scientific and philosophical understanding of the modern world on the other.
  Hence, it is the thinkers and men of learning who are pivotal in this movement and play the principal role. Our success along this path depends upon politics serving thought and virtue and not acting as a confined and restrictive framework for them."


  Koran & Wetenschap
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Wetenschappelijke bestudering van de Koran, studie dus die gericht is op relativering en de wil de waarheid te ontdekken, wordt door fundamentalisten niet aangemoedigd.
  Daarom gebruiken zij de Koran om mensen te indoctrineren en niet om hen wijsheid en inzicht bij te brengen, zoals het de bedoeling is van elke ware profeet.
  Wie het artikel 'Hoe de Koran werd samengesteld' leest (gevonden op een Koran infosite - link hieronder) ontdekt dat de Koran niet gezien mag worden als een door God geschreven document.
  De inzichten van Mohammed werden tijdens zijn leven mondeling doorgegeven aan vrienden en leerlingen en als ze al vastgelegd werden, dan gebeurde dat op een tamelijk chaotische wijze.
  Pas na de dood van Mohammed namen zijn volgelingen het besluit de Koran een vaste vorm te geven. Die vorm werd niet door Mohammed bepaald en dus ook niet door God.
  Wie die niet door Mohammed vastgelegde vorm 'heilig' verklaart en als 'Goddelijk boek' behandelt gedraagt zich als de afgodendienaren die niet God, maar de door volgelingen uit steen gehouwen afbeelding ervan vereren.
  De Koran, met andere woorden, bevat inzichten van Mohammed, maar die inzichten zijn vermengd met de inzichten van vrienden en volgelingen, die gedeelten herschreven hebben, andere gedeelten weggelaten en die vervolgens een persoonlijke ordening hebben aangebracht.
  Wie zich dat realiseert kiest niet voor een fundamentalistische benadering van de teksten maar probeert de geest van de profeet in de tekst te ontdekken. Want via die poging geestelijk kontakt tot stand te brengen krijgt het begrip 'godsdienst' eerst echt betekenis. Godsdienst is namelijk een poging een band tot stand te brengen met Gods Geest, niet met de priester die de menselijke tekst tot God verheven heeft.

  Meer info op de Koran Informatie Site

  Uri Avnery & Marwan Barghouti
  Uri Avnery, Gush Shalom Website 5-10-2002

  Marwan Barghouti, a prominent political personality, has been known for years as the leader of Arafat's Fatah movement on the West Bank.
  After Oslo, he participated in many peace demonstrations. He was kidnapped by the IDF and put on trial as a terrorist. Gush Shalom activists and others decided to attend and observe the proceedings.
  I arrived two hours early, but was not allowed into the courtroom, in spite of my press card.

  Who did enter? A number of journalists and TV teams, according to a list prepared by the Government Press Office (a branch of the Prime Minister's office). A few diplomats and a Knesset member. Apart from those, only people appearing on the list provided by the "Organization of Terror Victims".
  This is an innocent name for a well-known group: a radical right-wing body, well organized and trained, that specializes in extremely vociferous Arab-bashing demonstrations.

  Apart from the members of this organization, no one – not one single person!!! – was allowed into the courtroom.

  In Israel and around the word people saw what happened in the courtroom: When Barghouti was brought in, the public inside started a riot, waving placards and pictures and shouting "Murderer!" "Terrorist!" "Kill him!" It looked like the circus in ancient Rome or a lynch mob. People seeing this on TV had no way of knowing that this was a show planned and organized well in advance by the Sharon government.

  The very decision to stuff the hall with "terror victims", to the exclusion of everybody else, amounts to a conviction in advance. The victims versus the perpetrator. This means that the whole "trial" is nothing but a propaganda exhibition, a show-trial of the sort that used to be associated with Fascist and Communist regimes.

  Interview with Marwan Bargouti
  Nahum Barnea, Between the lines, 2-9-2001

  Why do the Israelis want to liquidate me?
  Because they are looking either for slaves or for collaborators. We will not be your slaves.

  Q: Do you hate Israelis?

  A: I don't love you, that's for sure. I hate the occupation and the settlers. The settlements are terror. It's killing, just like a suicide bomber. To take my land from me and build a house for somebody else on it! In my eyes the settlers are like mosquitoes, of the worst kind in the world.

  Q: Is what happened this year compatible with what you had planned?

  A: Do you think that somebody sat down and prepared a strategic plan? The Intifada started when Sharon went to the Al Aqsa Compound. In my judgment, even before at Camp David when Israelis for the first time sat down with the Palestinians to discuss the most sensitive topics. And then the Palestinians understood that there is no Jerusalem, no return, and no independent state.
  That the Israelis and the Americans want to enforce a settlement upon them - in fact to reorganize the Israeli occupation.

  Rechts Extremisme Toont Haar Extreme Gezicht
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Rechts extremisme neemt uiterst gevaarlijke vormen aan wanneer intellectuelen het werken onmogelijk wordt gemaakt.
  In alle Stalinistische staten van de wereld verdwenen en verdwijnen intellectuelen in strafkampen. Dat was de reden waarom de voormalige Sovjet-Unie geen socialistische staat was, omdat in die staat kritische intellectuelen monddood werden gemaakt.
  Stalinisten (welke ideologische kleur ze ook mogen hebben) zijn altijd intellectuelenhaters.
  Daarbij maken ze onderscheid tussen fatsoenlijke, moreel hoogstaande (gecastreerde) intellectuelen, de collaborateurs die tegen betaling alles zeggen wat de machthebbers horen willen, en kritische, onafhankelijke intellectuelen, die tegen alle onderdrukking in de stem van hun geweten volgen en die derhalve, vanwege het feit dat ze afwijken van de algemene norm, mensen zonder moraal worden genoemd.
  Hoewel de Sovjet-Unie inmiddels is verdwenen is het Stalinisme (Stalin betekent 'man van ijzer') nog altijd niet dood.

  Onder het mom van anti-semitisme-bestrijding probeert nu het Joods Wereld Congres, via haar woordvoerder Avi Becker, Westerse regeringen ertoe te bewegen kritische intellectuelen het zwijgen op te leggen.
  Intellectuelen (met name linkse intellectuelen) hebben volgens Avi Becker een verbond gesloten met fundamentalisten en terroristen en dienen daarom als gevaarlijke personages te worden aangemerkt, moreel inferieure wezens die de 'morele kracht' van het Westen dreigen aan te tasten.
  Uit het artikel van Avi Becker zijn de volgende fragmenten afkomstig.

  Anti-Semitism in the guise of intellectualism

  The decline in the number of anti-Semitic incidents in Europe and elsewhere in recent months is deceiving. In light of international criticism, particularly by the U.S., some European governments undertook aggressive enforcement measures that for the meantime are preventing violent outbreaks against Jews. But the statistics are misleading and hide anti-Israeli and anti-Semitic trends that have taken up a central position among intellectuals and academics worldwide. Instead of burning synagogues and violent harassment of Jewish children or rabbis, a campaign of incitement is underway under cover of intellectualism.

  Intellectuals and civil rights activists try to explain that the attacks on Jews and terror against Israel are, in fact, Israel's fault. Their analysis combines delegitimization of the state of Israel with traditional anti-Semitic motifs and stereotypes. According to any objective criteria, this is a new wave of anti-Semitism, unprecedented since the end of World War II, and so far it is difficult to find any sense of responsibility for it among statesmen and intellectuals.

  Harvard University President Lawrence Summers recently raised a cry about the moral decline of intellectuals. A former Secretary of the Treasury in the Clinton administration, Summers defined himself in the graduation speech at the university as an inactive Jew who had never encountered anti-Semitism in his life. In the past, he explained, he rejected attempts to label criticism of Israel as anti-Semitic. But now, he said, anti-Semitism is no longer the monopoly of the lowest ranks of right-wing extremists, but is taking root among enlightened intellectuals whose anti-Israeli attitudes are characterized by anti-Semitic activity.

  The new anti-Semitism eclipses reason and morality, obfuscating concepts. The unholy alliance between European leftists whose ranks include academics and intellectuals, and fundamentalists and Islamic terror, endangers Israel and the Jews, and threatens the moral strength of Western culture.

  By Avi Becker, Ha'aretz 5-10-2002
  The writer is the secretary general of the World Jewish Congress.


  Jewish Congress Says World Jewish Population Shrinking

  According to the survey, released in September, there are a total of 13.5 million Jews in the world, which is less than the total population of Madagascar or Cameroon. Of these, the largest community is 5.6 million Jews living in the United States. The second largest group is 4.9 Jews living in Israel. The third largest Jewish community is 600,000 Jews living in France.
  Other Jewish populations include Russia, 400,000; Canada, 360,000; Great Britain and Ukraine, 280,000 each; Argentina, 220,000; Germany, 71,000; Iran, 25,000; Panama, 7,000; Hong Kong, 2,500; Gibraltar, 650; Yemen, 400; Syria, 100.
  The most startling claim made in the survey is that because of low birthrates and high intermarriage, the Jewish population of 8.6 million living outside Israel may decline by 50 percent within a generation.

  Assimilatie is een bedreiging voor het Jodendom
  Niet -Israelische Joden zijn te modern

  Jews are found today in more than 100 countries. But outside Israel there has been no natural growth in any Jewish community, and in some the number of births is below the number of deaths.
  “In Western societies today, Jews are known to be more modern than the society around them,” Avi Becker said. “Jews today in Western societies are among the least married, with fewer children than the people around them. The growing rate of divorce and the growing number of singles in Jewish communities contributes to negative growth, in addition to growing assimilation.” (Washington Report of Middle East Affairs, 1998)

  12 Palestinians killed in Israeli raid
  Independent.co.uk, 7-10-2002

  Israeli troops with tanks and helicopters killed 12 Palestinians early today, including 10 who died when a missile slammed into a large crowd. Palestinian officials said all the dead were civilians, while the Israeli army said most were armed men killed in battle.
  About 110 Palestinians were wounded in the four–hour raid in Khan Younis in the southern Gaza Strip, including 25 who were in critical condition, doctors said. Most suffered shrapnel wounds in the head, chest and abdomen. The dead ranged in age from 14 to 52.

  Brigadier General Israel Ziff, the Israeli army commander in the area, said troops met heavy resistance from Palestinian gunmen. He said that as troops withdrew, many armed men gathered in the streets. "They fired a lot and threw grenades. There was a battle there," Gen. Ziff said. "The helicopter aimed at this armed group and hit them."
  Israel's deputy defence minister, Weizman Shiri, said he was sorry if civilians were hurt. "But what can we do? It's war."

  Saeb Ereskat: Vrede Eist Een Derde Partij

  "This must stop and that is why we are demanding that a third party to come on the ground and say who is telling the truth and who is not. Because the commander of the Israeli army said they carried out this attack so psychologically the Palestinian people will feel we are after them.
  We need a commission of inquiry and we need the international community to stop treating Israel as a country above the laws of man." (Saeb Ereskat
  , PLO negotiator )


  Alleen Partijdige rechters Zijn Eerlijke Rechters
  Moraal van Ariel Sharon, George Bush en Tony Blair


  Bush Blijft Papegaai Van Sharon
  By RON FOURNIER, AP White House Correspondent, 7-10-2002

  President Bush seeking support for war against Iraq, called Saddam Hussein a "murderous tyrant" Monday night and said he may be plotting to attack the United States with biological and chemical weapons.
  Bush also said Saddam could be within a year of developing a nuclear weapon, and he declared, "Facing clear evidence of peril, we cannot wait for the final proof — the smoking gun — that could come in the form of a mushroom cloud."
  Facing skepticism at home and abroad, Bush portrayed an apocalyptic struggle between good an evil, saying the threat posed by Saddam could dwarf the damage done in the Sept. 11 attacks. He said Iraq must be the next front in the war on terrorism.
  "There is no refuge from our responsibilities," Bush said. If it comes to war, "We will prevail."
  As he spoke, new polls revealed lingering unease among voters about going to war, particularly if casualties were high or fighting distracted attention from America's sagging economy."

  Bush Zet De Wereld Op Zijn Kop
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  De twee belangrijkste symbolen van het Palestijnse verzet zijn momenteel Yasser Arafat en Saddam Hoessein.
  Dat is de reden waarom de Amerikaans-Israelische oorlogsmachine met alle geweld die twee symbolen omver wil halen: kapotmaken, vernederen, onttakelen, in de goot werpen, geselen, kruisigen, bespugen en onteren...
  Saddam en Arafat zijn wat dat betreft Christusfiguren, niet omdat ze goede mensen zijn, integendeel, zowel Arafat en Saddam Hoessein hebben grote gebreken en de problemen waarmee ze nu te maken hebben zijn grotendeels te wijten aan de enorme blunder die ze in het jaar 1990 hebben begaan (de inval van Saddam in Koeweit in combinatie met de blindelingse volgzaamheid van Arafat) maar dat neemt niet weg dat het gedrag van Ariel Sharon en zijn propagandakreten slakende buiksprekerpop George Bush ronduit stuitend is.

  Het is werkelijk weerzinwekkend om als eerlijk mens toe te moeten kijken hoe een groep bedriegers op een bikkelharde wijze de waarheid geweld aandoet.
  Wat hier gebeurt is een blamage, een slag in het gezicht van al diegenen die vechten voor een beetje eerlijkheid en rechtvaardigheid in de wereld.
  We hebben de duistere Middeleeuwen overwonnen door het invoeren van een rechtstaat, een staat waarin het niet meer mogelijk is onschuldige mensen klakkeloos tot duivels en heksen uit te roepen.
  Maar terwijl we trots naar onze rechtstaat staren zitten in Israël, Amerika en Engeland mensen op de troon die ons terug willen voeren naar de Middeleeuwen.
  Niet omdat er een werkelijk gevaar aanwezig is, want het werkelijke gevaar (demoniserend fundamentalisme) wordt door het irrationele, op demonisering gerichte gedrag van onze overheden alleen maar versterkt, maar omdat een ministaatje van 5 a 6 miljoen extreem-rechtse mensen het verzet wil breken van mensen die (strikt juridisch gezien) alleen maar het recht verdedigen.
  Want ook al hebben Saddam Hoessein en Yasser Arafat gebreken, ze staan voor de zaak van het recht, terwijl Ariel Sharon alleen maar de zaak van het onrecht verdedigt.
  George Bush, president van het machtigste schuldenland ter wereld, zet de wereld op zijn kop. Recht is 'kwaad' en onrecht is 'goed'. Dat is precies wat Ariel Sharon wil horen, want alleen in een op zijn kop gezette wereld kan het Zionisme overleven.
  De vraag waarom het zionisme moet overleven in een wereld waarin het bestaan van miljarden mensen op het spel staat beantwoorden we niet.
  Miljarden mensen is zoveel. Helemaal niet leuk. Het is veel leuker als we alleen ons eigen kleine ikje zien. Ikke ben rijk en gek en daarom gekke ikke zal winnen.
  Dat is momenteel de wijsheid van het moderne Westen. Met die beschamende wijsheid trekken we de 21e eeuw in..
  Wie mocht denken dat je met zulke infantiele onzin het fundamentalisme kunt overwinnen zal bedrogen uitkomen.


  Saddam Hoessein & de leugens van Bush & Blair
  Iraqi news Agency, 7-10-2002

  “After telling Iraq that it must readmit inspection teams to return to Baghdad and signing a deal between Iraq and UN Secretary General concerning preparations to verify that Iraq is completely free of mass destruction weapons, they called that inspectors should not return to Baghdad unless new resolutions were issued.
  What does it mean? It means they are liars and they don’t want to unveil their lie.
  They are fanning up dust so as the world could forget the lie of mass destruction weapons by claiming that there are weapons of mass destruction and start discussing whether the Security Council should issue a new resolution against Iraq or should inspectors return to Iraq.
  As you see that the world is concerned with this discussion but forgot to ask America why did you insist on inspections teams’ return and now you prevent them? It means they are liars and one should not believe their new lies.”


  De zaak Jezus Christus:
  Een juridische ontsporing in Judea
  Fragment uit een artikel van A.J. Snel

  Op basis van de juridische maatstaven naar welke ruim tweeduizend jaar geleden werd gemeten, had Jezus niet veroordeeld mogen worden.
  De executie aan het kruis vloeide voort uit religieus fanatisme en bestuurlijk gekonkel.
  De Zaak Jezus Christus, waarvan de uitwerking op de wereldgeschiedenis weergaloos zou zijn, had met het recht heel weinig van doen. Tijdens het proces, dat een kleine tweeduizend jaar geleden uitmondde in de terechtstelling van Jezus Christus, verkwanselden de joodse en de Romeinse autoriteiten hun eigen rechtsbeginselen.
  Zowel de joden als de Romeinen beschikten over geacheveerde, hoogwaardige rechtssystemen. De joodse autoriteiten negeerden in de eerste fase van het proces de eigen regels. Zij werden gedreven door hun ijver een vermeende religieuze dissident de dood in te jagen. De Romeinse stadhouder en legerbevelhebber Pontius Pilatus liet zich in de tweede fase van de rechtsgang niet leiden door de vraag naar een bewijs van schuld. Hij handelde uit angst dat de openbare orde in Judea ernstig zou worden verstoord.
  Tot die conclusies komt J. L. de Wijkerslooth, voorzitter van het college van procureurs-generaal. De hoogste ambtenaar van het openbaar ministerie oordeelt bij beschouwing van het proces rond de persoon van Jezus dat, getoetst aan de regels die bijna twintig eeuwen geleden in Judea golden, sprake is geweest van een dubbele rechtsschending. "Het recht heeft niet zijn loop gekregen. Aan de kruisiging van Jezus Christus ging een proces vooraf waarbij alle procedures en regels die men toen kende, werden veronachtzaamd." (Uit een artikel van A.J. Snel - Info Site Openbaar Ministerie)


  Beschaving & Collectieve Hoogmoed
  Sant Egidio Gemeenschap, 2002

  Eerlijkheid en rechtvaardigheid moeten zich compromitteren met de lijdende mens. Als rechtvaardigheid niet gepaard gaat met een passie voor de mens, dan wordt ze medeplichtigheid. Dat zien we in het verhaal van Pilatus. Het volstaat niet je handen fijntjes te wassen. Je moet je handen vuil maken, zoals Jezus deed in zijn omgang met zieken, melaatsen en gezonde mensen.
  De beschaving van Pilatus delft het onderspit. De menigte is op hol geslagen en zij wint. Jezus heeft medelijden met die menigte. Eerst had ze Hem opgehemeld en nu veroordeelt ze Hem. De menigte denkt dat ze wint, maar eigenlijk verliest ze. Ze heeft niet begrepen wie er voor haar staat: iemand die haar tot het einde toe liefheeft. 'Jeruzalem, Jeruzalem – had Hij gezegd – Hoe vaak heb Ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild.'
  De menigte voelt enkel nog haat voor die arme man. Ze laat zich meeslepen door een soort collectieve hoogmoed, die ieder doet vergeten wie hij is. De hysterie van de massa exalteert mensen. Op zulke massabijeenkomsten vergeet iedereen zijn zwakte en zijn zonden. Je voelt je sterk, want je voelt je deel van een menigte. Het is het mechanisme van elk nationalisme, van elk racisme.

  Zie ook: Vrede sluit je met de duivel


  Het Draaiende Rad Van Het Noodlot
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  "Niets dan eeuwige herhaling.., meer is het leven niet", verzuchtte ooit de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, een uitgesproken tegenstander van alles wat ziekelijk, stompzinnig en verleugend was, en daarom een verheerlijker van 'de vrolijke wetenschap'.

  Vrolijke wetenschap is in de lage landen een vorm van kennisvergaring die onbekend is. O, we willen hier veel weten, maar onder een enkele voorwaarde: dat er niet bij gelachen wordt. En daarom begeven wij ons als kille marionetten op weg naar het graf: stram in de maat - anders worden de dames en heren moralisten kwaad.
  Nietzsche verafschuwde de kleinburgerlijke moraal, die in zijn ogen daarom zo gevaarlijk was omdat ze alles wat ziekelijk, vals en leugenachtig is in de mens stimuleert en ontwikkelt.
  De mens die geestelijk gezond wil zijn krijgt niet de kans zichzelf te ontplooien. Hij ligt in de goot.

  Het concept van de eeuwige herhaling is niet nieuw. Het is een beginsel dat in alle prominente wijsheidsculturen een dominante plaats inneemt en dat nauw gekoppeld is aan het enigszins fatalistische wereldbeeld dat de astrologie de mensheid gegeven heeft.
  Het Noodlot is een kracht die niet ontkend kan worden, zegt de fatalist. Alles gebeurt en moet gebeuren en hoe we de slagen van het lot opvangen is een zaak die we eigenlijk ook niet in de hand hebben, gebonden als we zijn aan de beperkingen van ons lichaam en onze karakterstructuur.
  Kortom: Wie pessimistisch is ingesteld kan binnen de wereld van de astrologie zijn hart ophalen.

  Het idee van de draaiende rad komt tot uiting in de voortdurend elkaar opvolgende progressieve aspecten die planeten in de geboortehoroscoop met elkaar maken. Het is een volstrekt hypothetische constructie, waarvan de juistheid alleen maar aangetoond kan worden via empirische waarnemingen: kijken dus of bepaalde negatieve aspecten soortgelijke gebeurtenissen oproepen.
  Een frappant voorbeeld kan aangetroffen worden op mijn Vincent van Gogh-pagina's, die zijn toegevoegd aan het
  New Age Astrologie programma. Daar laat ik zien dat regelmatig terugkerende negatieve Pluto-aspecten tot situaties leiden die Plutonische kenmerken vertonen (agressie, laster, onvrijwillige opsluiting).

  Sharon Praises Israeli Gaza Strike
  By Ibrahim Barzak, AP, 7-10-2002

  Undeterred by U.S. criticism, Israeli Prime Minister Ariel Sharon on Tuesday praised a deadly Israeli military strike in the Gaza Strip as a success and said there would be more such operations.
  Israel said Monday's raid in Gaza, which left 14 Palestinians dead and more than 100 wounded in the town of Khan Younis, was meant to put members of the Islamic militant group Hamas on notice that they could no longer feel safe in the crowded neighborhoods of Gaza.

  "There is a need to be certain that terrorist organizations will not have the freedom to carry out intentional murder," Sharon said after a meeting with Israeli President Moshe Katsav.
  The Israeli commander of Monday's raid, Brig. Gen. Israel Ziv, acknowledged that none of those killed were wanted by Israel. He said the main objective was to shake up the group which has carried out dozens of bombing attacks in Israel.
  "Hamas is under a lot of stress lately because of our operations," Ziv said. "The main goal (of the Khan Younis operation) was to ... interfere with their self-confidence."

  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Sharon en Hamas delen elkaars doelstellingen.
  Ook Hamas wil het zelfvertrouwen van de tegenpartij via terreur ondermijnen en de Joden in de diaspora duidelijk maken dat Israel geen veilige haven is, zodat ze beter thuis kunnen blijven.
  Die doelstelling is in strijd met het Internationale Recht dat alleen verdediging toestaat van het Recht op Terugkeer, dat terugkeer garandeert van die Palestijnen die zich op een vreedzame wijze willen invoegen in de Israelische samenleving.
  Dat Israel nu terreur tegenover terreur plaatst is begrijpelijk, maar niet logisch, omdat men een dubbele moraal veroordeelt die men zelf tientallen jaren via door de Verenigde Staten gesteunde illegale activiteiten universele geldigheid heeft proberen mee te geven.
  Waarmee we willen zeggen dat de Stalinistische intimidatiepolitiek waarvoor Israel nu openlijk kiest de eigen, op knechting en intimidatie van de tegenstander gerichte, rechts-extremistische terreurmentaliteit (waarvan Musolini-aanhanger Jabotinski de belangrijkste vertegenwoordiger is) onaangetast laat.

  Colin Powell & Tragikomische neuzelarij
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  "Irak onderdrukt moslims die een ouderwetse, autoritaire moslimstaat nastreven en dat is een schandaal", hoor ik de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell opmerken tijdens de presentatie van een wetenschappelijkheid voorwendend Amerikaans rapport dat de bedoeling heeft de wereld duidelijk te maken dat Irak moslims en christenen onderdrukt.
  Tegelijkertijd wordt in een ander, ook zeer wetenschappelijk, rapport gesteld dat Irak al meer dan tien jaar banden onderhoudt met de moslimfundamentalisten van Osama bin Laden, in een poging de Amerikaanse beschaving te vervangen door een moslimideologie, die de autoritaire priester boven de seculiere staatsman plaatst.
  Dat het een niet rijmt met het ander schijnt het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken niet in te zien.

  Anarchisme is nooit de slaaf van de macht en daarom leg ik me als anarchist niet neer bij de ongerijmdheden van Colin Powell, een man die ooit de meest gematigde geest in Washington werd genoemd.
  Anarchisme wil niet in de eerste plaats dienen, maar weten, en wetenschap, het kan niet vaak genoeg herhaald worden, is zoeken naar waarheid en niet een poging de waarheid op zo'n manier te verdraaien dat de leugen erdoor gerechtvaardigd wordt.
  Wanneer je de waarheid haat dan moet je dat eerlijk zeggen. Dan bied je je ontslag aan en dan zeg je tegen het volk: Wij kunnen niet met de waarheid leven, dus kies een nieuwe regering die wel met de waarheid leven kan.

  De waarheid staat momenteel niet aan de kant van Amerika. De waarheid laat een Amerikaans gezicht zien dat leugenachtig en hypocriet is. Maar dat mag natuurlijk geen reden zijn om de waarheid uit te bannen. Wie dat doet bedrijft Stalinistische geschiedvervalsing en daar is iedereen mee gediend, behalve de waarheidszoeker die wetenschap bedrijven wil.
  Het socialistische (Baath) bewind in Irak is altijd seculier van aard geweest en heeft er tegelijkertijd altijd zorg voor gedragen dat alle religieuze stromingen in Irak zich vrijelijk kunnen uiten. Ook met de Koerden wilde het bewind op vreedzame wijze samenleven en daarom werd de Koerden een keurig nette autonomieoplossing aangeboden waar echt helemaal niets mis mee is.
  De religieuze fundamentalisten echter, de extremistische nationalisten en de onbetrouwbare Arabieren, leugenachtige, onrechtvaardige personen die allemaal nauw samenwerkten met Amerikaanse geheime diensten, hebben Irak de afgelopen jaren een onredelijk gezicht gegeven.
  Khomeini wilde van Irak een door de sjiieten gecontroleerde Islamitische staat maken, een streven waar Amerika in de jaren 80 fel tegen was, extremistische Koerden wezen een redelijke automie-oplossing af en streven een eigen staat na, waar met name Turkijke (gesteund door Amerika) fel tegen is, terwijl het bewind in Koeweit na het beëindigen van de oorlog met Iran weigerde Irak (via beheersing van de olieprijs) financieel te steunen, zodat Irak zich gedwongen zag Koeweit aan te vallen om te voorkomen dat het als schuldenland volledig afhankelijk zou worden van kapitalistische geldschieters, die hun geld nooit zullen gebruiken om socialistische experimenten te steunen: integendeel.

  Kapitalisme, dat dienen we ons goed te realiseren is geen vrijheid, omdat vrijheid altijd sociaal denken vooronderstelt.
  Kapitalisme is vrijheid voor degenen die macht hebben en die de macht gehoorzamen. Wie een andere vorm van vrijheid zoekt ervaart al snel dat hij helemaal niet vrij is.
  Geestelijke vrijheid bestaat in het Westen niet. Degene die zich geestelijk vrij noemt is ofwel een gigantische bedrieger, ofwel een inhalige slaaf. Een hogere taak hebben mensen in ons kapitalistische systeem niet, want wanneer het kapitalisme werkelijk de vrijheid wilde verdedigen, dan zat de sociaal-voelende, naar werkelijke spiritualiteit zoekende anarchist hoog op de troon, en elk eerlijk mens ziet in dat zulke anarchisten helemaal niet op de troon zitten, zodat zomaar een willekeurig raar land als Libie, waar een vreemde anarchistische zonderling (Muamar Gaddafi) op de troon zit in anarchistisch opzicht ontwikkelder is dan het eerste de beste beschaafde Westerse land.
  Dat is allemaal niet zo bijzonder, want anarchisten zijn nooit in tel geweest in joods-christelijke samenlevingen, maar het moet wel gezegd worden natuurlijk, vooral ook omdat we allemaal zo graag wetenschappelijk willen zijn. En wetenschap is... blablabla... blablabla... blablabla...

  Blablabla is leuk voor het café, maar in de politiek kunnen we blablabla eigenlijk niet zo goed gebruiken, en daarom zou Colin Powell een cursus 'Hoe word ik een eerlijke vent' moeten volgen. Om te voorkomen dat hij zomaar wat gaat zitten liegen en bedriegen.
  "Listen Mister", zegt hij, 'mister' betekent meneer, "alles wat we doen is juist, want Saddam is een moordzuchtige dictator". Onze minister van buitenlandse zaken komt snel aangehold en mompelt: ator, ator, ator...
  Het is net een echoput, ons land. Colin Powell roept en Jaap de Hoop-Scheffer galmt na.... aaa... aaa....
  Maar waarom zouden we met z'n allen in een echoput moeten leven? Waarom steeds dat enge muurtje om ons heen met niks anders dan een vent die alleen maar galmen kan... an... an...?
  En dan ook nog de mooie leuze hanteren dat je 'moet zeggen wat je denkt'. Volstrekte onzin natuurlijk, omdat je die leuze alleen maar waar kunt maken wanneer je denken kunt, want hoe kun je nou zeggen wat je denkt, als niemand denken wil... il... il...?
  Onze minister-president is een geleerde man. Hij heeft christelijk sociaal denken gestudeerd in een school voor hogere burgerkinderen. Dat zie je ook heel goed als hij binnenkomt. Dan draagt hij een geleerdenbril die half over de neus heen hangt, alsof een geleerde altijd een rare verstrooide bolleboos moet zijn die geen geld heeft voor het kopen van een bril die voorzien is van rubberen anti-glijd-neusvleugeltjes die verzakking tegengaan.
  Over de tegenstrijdige rapporten van Powell zegt hij niks.

  Maar zijn die rapporten dan allemaal onzin?
  Nee, niet helemaal, maar wel half, en dat is nou precies wat de huidige regering van Amerika zo onuitstaanbaar maakt: ze geven je nooit iets volledigs, iets concreets, iets tasbaars, waar je als intelligent mens iets mee kunt doen. De waarheid is half, de leugen is half en zelfs de moraal is half.
  Alles wat het geleerde brillekind dat ons regeert daarop kan zeggen is: "Een half ei is beter dan een lege dop... op... op..." En daar moeten we het mee doen.. oen... oen....

  Colin Powell is een vreemde man. Hij maakt van een tragedie een tragikomedie. Dan gaat het om ernstige zaken en dan kun je eigenlijk alleen maar om hem lachen en of dat nou goed is voor de moraal?
  Jaap de Hoop-Scheffer - dit even terzijde - is een hele boze man. Hij kijkt altijd boos. Laat ook steeds de bril zakken en kijkt daar overheen. Dus hij vraagt: "Is er wat aan de hand... and... and...?
  Maar ik heb genoeg van tragikomisch geneuzel en verlaat snel zijn aburdistische echoput.

  Irak: Saddam & God
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Waar Colin Powell van Amerikanen gehoorzame robotten wil maken die alleen maar op een machinale wijze propaganda als 'input' mogen verorberen, een manier van handelen die gezien moet worden als een poging het Amerikaanse ideaal van de vrije, onafhankelijke burger te vernietigen, daar proberen kritische geesten in Amerika de bevolking duidelijk te maken dat je een ander volk alleen maar beschaving kunt brengen wanneer je zelf ook beschaafd bent.
  Beschaving brengt met zich mee dat je in de internationale politiek een ander niet blindelings tot Duivel uitroept.
  Het feit dat Saddam Hoessein dictatoriale trekjes bezit en dat hij (zoals wordt beweerd) de neiging heeft om iedereen die hem bedondert radicaal uit de weg te ruimen bewijst niet dat hij een monster is.
  Ariel Sharon gedraagt zich op precies dezelfde wijze. Hij is er heilig van overtuigd dat Yasser Arafat Israël bedrogen heeft. Joden en Palestijnen leefden altijd in harmonie samen, zo redeneert hij, en na de inlijving van de Westbank zou die harmonie gewoon gehandhaafd zijn, want we willen het goede en we hebben niks tegen Palestijnen die gehoorzaam op onze plantages werken, ware het niet dat vanuit het niets daar ineens Arafat kwam aanzetten met een terroristenleger, met de duivelse bedoeling van het goede Israël een 'slechte natie' te maken.
  Sharon's griezelig naïeve antwoord is veel radicaler dan het antwoord van Saddam Hoessein. Saddam Hoessein wordt niet bewogen door een ongelijkheidsideaal en de onwil de werkelijkheid onder ogen te zien, maar door een gelijkheidsideaal en een immense haat tegen mensen die anderen bedriegen. Net als Sharon wil hij het land niet in stukken delen en gaat hij op een felle wijze tekeer tegen al diegenen die zijn eenheidsideaal willen ondermijnen.
  Sharon wordt daarbij gesteund door alles wat conservatief is in zijn land, terwijl de religieuze conservatieven in Irak Saddam tegenwerken en bereid zijn de anti-kapitalistische idealen van de profeet Mohammed overboord te werpen, wanneer daarmee de dictatuur van de religie in Irak kan worden hersteld..


  Saddam & Religie
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  Religie is nooit de drijvende kracht achter het handelen van Saddam Hoessein geweest. Dat kan ook niet omdat Mohammed een sober mens was, die zich met eenvoud omringde, terwijl Saddam dol is op weelde en luxe en zich graag spiegelt aan pre-Islamitische koningen en geleerden, die de totale ontkenning zijn van de door Mohammed beoefende soberheidscultus.
  Pas in 1991 heeft hij (gedreven door verbittering en doodgewone pissigheid) de tekst 'Allah Is Groot' laten aanbrengen op de vlag van Irak, een daad die in strijd is met de seculiere filosofie waarop het Ba'ath-socialisme is gebaseerd.
  Het benadrukken van religiositeit is dus (zo mag je concluderen) een gevolg geweest van de oorlog die de Amerikanen Irak in 1991 hebben opgedrongen.
  Irak heeft alles gedaan om een oorlog te voorkomen, maar via een uitgekiend proces van liegen, chantagepolitiek, feitenverdraaiing en vernedering heeft Amerika zijn zin gekregen en niet alleen Irak uit Koeweit gedreven, zoals de opdracht van de VN was, maar ook Irak op een ronduit waanzinnige wijze platgebombardeerd en via het instellen van zogenoemde 'no-fly-zones' het land in drie stukken verdeeld, zoals het al jarenlang de bedoeling was van imperialistische plannenmakers in het Pentagon.
  Niet alleen Saddam Hoessein werd de religieuze hoek ingeduwd, ook andere moslims werden geradicaliseerd, waarvan Osama bin Laden de bekendste is.
  Zonder de Golfoorlog, die door Amerika doelbewust werd uitgelokt, zou er geen Osama bin Laden zijn geweest en zou ook de tekst 'Allah Is Groot' niet op de vlag van Irak zijn aangebracht.

  Recht & Machtsmisbruik

  Het gebruik van niet te rechtvaardigden macht heeft in ernstige mate het rechtsgevoel van moslims aangetast en dat betekent dat er alleen een situatie van rust zal intreden wanneer eindelijk het geschonden rechtsgevoel wordt hersteld.
  Dat herstel kan alleen maar plaatsvinden via versterking en vergroting van de rol van de VN. Amerika moet een stap terugdoen en de VN als vredeshandhaver zijn werk laten doen. Dan kan er eindelijk zoiets ontstaan als een Derde Partij, die in staat is de onzindelijke machtsaanspraken van een door een supermacht gesteunde rechts-extremistische ministaat als zijnde absurd, oneerlijk en onrechtvaardig van de hand te wijzen.
  Israel is in dat geval niet machtig meer. Maar machtig zijn is ook nooit de opdracht geweest die God de Israëlieten heeft meegegeven. Die opdracht was: bestrijding van alle vormen van slavernij en onderwerping aan de eerlijkheid van de onafhankelijke wetgever, een wetgever die zich niet mag binden aan een staat die zichzelf almachtig verklaart.
  Israel heeft van hat woord 'jood' een scheldwoord gemaakt, door het te koppelen aan een niet religieuze, politiek-nationalistische ideologie met rechts-fascistische trekjes (het zionisme).
  Het feit dat desondanks alle Arabische leiders bereid zijn onderscheid aan te brengen tussen de begrippen 'Zionisme' en 'Judaisme' mag dan ook als een teken van innerlijke beschaving worden gezien.

  Straw fails to U-turn Cairo stance
  Iraq Daily, 9-10-2002

  Egypt reiterated on Tuesday there is no need for the adoption of any new UN resolution on Iraq.
  “Egypt does not believe that there is necessity to change the rule,” Egyptian Foreign Minister Ahmed Maher told reporters after his talks with visiting British Foreign Secretary Jack Straw.
  Rewriting the rule in the middle of a game may not be the best solution,” Maher said, when asked about a US-British drive to press for a new UN resolution on Iraq containing tough terms.
  “What is important is to have UN weapons inspectors return to Iraq as soon as possible,” he said, adding that there is no need to impede the return.
  “Iraq has accepted the return of the inspectors, and the international community should work on its assumption that Iraq is willing to allow the inspectors to come back to do their jobs," he said.
  Egypt has said the Iraqi issue must be solved peacefully and within the framework of the international legitimacy and UN resolutions.

  A Jewish Demographic State
  By Uri Avnery, For Palestine Chronicle 9-10-2002

  According to the official definition, Israel is a “Jewish Democratic State”. This was enshrined in law and endorsed by the Supreme Court. In theory, there is no contradiction between the two adjectives: The state is Jewish, but democracy safeguards equality for non-Jews, too. Or, alternatively, the state is democratic, but safeguards its Jewish character. In reality, this is not a “Jewish democratic state” but a “Jewish demographic state”. Demography overcomes democracy in all fields of action. An Arab citizen feels at every turn, since childhood, that he has no part in the state, that he is, at most, a tolerated resident.

  Critics of Israel accuse it of practicing “Apartheid”, the South African racist doctrine. This analogy may be partly misleading. Unlike Apartheid, Zionism is not based on race, but on a mixture of ghetto mentality and 19th century European nationalism.
  Ghetto mentality is the spirit of a persecuted, isolated community, which saw the whole world as divided between Jews and Goyim (gentiles). European nationalism strove for a homogeneous national-ethnic state. The Jewish demographic state has absorbed both these elements: a homogeneous Jewish national-ethnic state, with as few non-Jews as possible.

  In Europe, where classical nationalism was born, it is giving way to the modern American outlook, which considers that every holder of a US passport belongs to the American nation, irrespective of race and ethnic origin.
  Israel is faced with a historical choice: to go back to being a Jewish ghetto, with demographic anxieties and state trappings, or to go forwards towards a new national outlook, on the American-European model.

  Commentaar Wim Duzijn: Hoewel Amerikaanse Joden alles op alles zetten om Amerikanen te doen geloven dat Israel en Amerika identieke grootheden zijn, laat de Israelische vredesactivist Uri Avnery heel duidelijk zien dat Israel een trofee is uit een voorbij verleden, een ouderwetse, stoffige kandelaar die met behulp van kunst en vliegwerk wordt omgetoverd in een moderne electrische toverlantaarn.
  Jezus van Nazareth, de man die door christelijke Amerikanen als een voorbeeld wordt gezien, zou hier opmerken dat mensen die nieuwe wijn in oude zakken willen doen bijzonder onverstandig zijn.


  Democratie & Oogkleppenpolitiek
  Commentaar Wim Duzijn 2002

  "Traditional theory posits human beings as rational decision-makers.
  But in reality people cannot make rational decisions,
  because we see only part of every picture."
  Daniel Kahneman, 9-10-2002

  Democratie wordt als een groot goed gezien, maar we vergeten dat democratie die niet is gebaseerd op een holistische filosofie van het midden zwart-wit-denken stimuleert, een vorm van geestelijke deformatie die ertoe leidt dat mensen de werkelijkheid in proberen te passen in ideologische schema's, die alleen datgene als waar toelaten dat in de ideologische denkkaders past, zodat storende elementen noodzakelijkerwijze weg gefilterd moeten worden.
  Democratie is momenteel weinig meer dan een illusie die in dienst staat van de Macht.
  Alles wat de Macht niet kan gebruiken is mensen die holistisch denken propageren. Daarom moeten er zoveel mogelijk partijen in het leven worden geroepen, partijen die niet de geestelijke ontwikkeling van de mens dienen, maar het verdeel en heers principe van de Macht.
  Dat betekent niet dat democratie onzin is, maar het betekent wel dat democratie alleen dan in dienst staat van hogere doeleinden (normen en waarden) wanneer de leden van het parlement in staat zijn boven de partijen verheven waarden en normen te verdedigen.
  Wie het laffe, principeloze gedrag bekijkt van ons parlement inzake de kwestie Palestina-Irak kan alleen maar concluderen dat waarden en normen in onze politiek geen rol spelen.
  We doen alsof. We laten toe dat het recht verkracht wordt door degenen die de Macht bezitten, en terwijl de bommen en granaten ons om de oren vliegen spelen we 'democraatje', terwijl het geweld om ons heen aantoont dat we (als kleine clowns naast machtige heersers) helemaal niets te vertellen hebben.

  Daniel Kahneman zou opmerken: "People cannot make rational decisions, because we see only part of every picture.."

  Info: Daniel Kahneman is de grondlegger van de gedragseconomie en de geluksstudies. Hij maakte korte metten met het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt. Daarvoor in de plaats introduceerde hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden. Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie.

  Israel leads in ignoring Security Council resolutions
  By Shlomo Shamir, Ha'aretz Correspondent 10-10-2002

  Israel holds the record for ignoring United Nations Security Council resolutions, according to a study by San Francisco University political science professor Steven Zunes.
  On the eve of a possible U.S.-British assault on Iraq, Zunes decided to examine in depth one of the main arguments used by the Bush administration to justify changing the Baghdad regime - Iraq's deliberate refusal to implement UN Security Council resolutions.
  He systematically went through all the states given instructions by the security council to find out how common a phenomenon it was. His results were somewhat surprising:
  Israel leads the list. Since 1968, Israel has violated 32 resolutions that included condemnation or criticism of the governments' policies and actions.
  Turkey is in second place, with 24 violations since 1974, and Morocco is third with 17 resolutions it ignored.

  In response, Israel's deputy chief of mission at the UN, Aharon Yaakov, said yesterday that there are big differences between the decisions that refer to Israel and those that refer to Iraq.
  "Israel is the only democracy in the region and is fighting for its existence, while Iraq is a brutal dictatorship that attacked its neighbors and violates human rights, including the use of chemical weapons against its own citizens," he said.

  Commentaar Wim Duzijn:
  Israël is geen echte democratie, het heeft zijn ontstaan te danken aan roof, plundering en verdrijving van een groot deel van de oorspronkelijke bevolking, waarvan de meerderheid nog altijd in een situatie van rechteloosheid verkeert, en het houdt op grond van niet rationele (bijbelse) argumenten land in bezit dat het volgens het Internationale Recht (dat de Hebreeuwse bijbel niet als universeel wetboek erkent) niet mag bezitten.
  Daarbij maakt het gebruik van door de VS ter beschikking gestelde wapens, die dezelfde vernietigende kracht bezitten als de wapens die Irak in het verleden gebruikte in een strijd die (zo stelde de leiding in Irak) gericht was op instandhouding van de door het Internationale Recht gegarandeerde territoriale onschendbaarheid.
  Door Amerika gesteunde Iranese fundamentalisten (Khomeinisten) en extreem-nationalistische Koerden (separatisten) zijn mede verantwoordelijk geweest voor oorlogsmisdaden die volgens Israel en Amerika in Irak zijn begaan.