De Derde Weg - 11

Stop Staatsterreur


 • According to Bush, terrorists "make no distinction among military and civilians." In other words, terrorists attack civilians.
 • Bush also lambasts the terrorists because, "They want to overthrow existing governments in many Muslim countries, such as Egypt, Saudi Arabia, and Jordan."
 • Bush is offended that Al Qaeda's "goal is remaking the world -- and imposing its...beliefs on people everywhere." Everyone knows that is the job of the United States and western transnational corporations. After all, what is globalization except remaking the world so everyone believes in the West's "universal values?" Dennis Florig

  The War of the Terrorisms:
  What is the Axis of Evil?

 • Haviken Domineren Wereldpolitiek

  666

  ęNadat ze zelfs door de meest conservatieve presidenten waren beknot, domineren de haviken eindelijk de Amerikaanse politiekĽ, stelt professor Immanuel Wallerstein van Yale University. ęHun standpunt is duidelijk: de VS bezitten overweldigende militaire macht en ook als vele buitenlandse leiders het gebruik daarvan onwijs vinden, kunnen en zullen zij niets doen als Washington zijn wil oplegt.Ľ
  De haviken gaan ervan uit, meent Wallerstein, dat de oppositie tegen Amerikaís unilaterale koers, zoals inzake Irak, louter verbaal en dus niet significant is. Niemand wil de goede relaties met Washington op het spel zetten. Maar hij gelooft dat de haviken zich vergissen en dat hun beleid het verval van de Amerikaanse hegemonie inluidt.

  How the International Community
  has Taught Israel that it is Above the Law

  The following is a summary of a report issued by the Palestinian Liberation Organization (PLO) which highlights the ďdouble standard of the international communityĒ.


  "Are Security Council resolutions to be honored and enforced, or cast aside without consequence? Will the United Nations serve the purpose of its founding, or will it be irrelevant? ÖWe want the resolutions of the world's most important multilateral body to be enforced".

  U.S. President George W. Bush, September 12, 2002


  Double Standards contrasts international responses to the Palestinian-Israeli conflict with those of other conflicts (including Iraq) thereby revealing the double standards that have been applied to the Palestinian-Israeli conflict by the international community. In similar conflicts such as Iraqís occupation of Kuwait, Bosnia, Kosovo, East Timor and Rwanda, the international community has both condemned violations of international law and has taken action to ensure that the violations cease. In the case of the Palestinian-Israeli conflict, however, while the same condemnations have been issued against Israel, absolutely no enforcement action has been taken. Double Standards addresses the following four areas:

  1. Grave human rights violations and violations of international humanitarian law;
  Violations of Palestiniansí human rights include torture, assassinations, arbitrary killings, deportations, destruction of houses and property and the systematic denial of fundamental freedoms (including freedom of movement).

  2. Colonies and demographic manipulation;
  Israel has implemented a two-pronged strategy for minimizing the Palestinian presence while simultaneously maximizing the Israeli Jewish presence in the Occupied Palestinian Territories. First, Israel has encouraged ďvoluntaryĒ Palestinian emigration by economically disenfranchising the Palestinian population through the disruption of economic activities, arbitrary land expropriations and deportations. Second, Israel has vigorously built Jewish-only colonies in the Occupied Palestinian Territories on confiscated Palestinian land.

  3. Right of return for refugees and displaced persons;
  Palestinian refugees, like other refugees, have the right to return to their homes, whether their homes are in Israel or in the Occupied Palestinian Territories. Despite repeated demands by the international community that Israel facilitate the return of Palestinian refugees, Israel continues to bar Palestinian refugees from returning.

  4. Withdrawal of forces from territories subject to armed occupation.
  Israelís armed occupation of the Palestinian territories has been ongoing for 35 years, in spite of the United Nations repeated calls for the unconditional withdrawal of Israeli armed forces. Recently, the Security Council adopted Resolution 1402 calling for the withdrawal of the Israeli army from Palestinian cities it had reinvaded. Israel again refused to withdraw.

  As demonstrated in this study, Israelís virtual immunity from measures that are routinely applied by the international community in parallel cases has thwarted attempts to abide by international law and to use international law as the framework for peace negotiations. Israel continues to flauntingly disregard international law and has been taught by the international community that Israel is above the law, while the Palestinians are beneath it.

  Israel vernietigt hoofdkwartier Arafat in Ramallah
  n.a.v. zelfmoordaanslag Hamas


  foto's: AP - Laurent Rebours, 21-9-2002

  Zie verder: PalestineChronicle, 25-9-2002

  Amerika Als Kapitalistische Messias

  In de Sunday Herald van zondag 15 September staat een artikel van Neil Mackay waarin een geheim Amerikaans document wordt geopenbaard. Het document verwijst naar een Amerikaanse 'Grand Strategy', een beleid dat er op is gericht de oppermacht van de VS via militaire veroveringsacties, waarbij de rijkdommen van rebellerende landen in handen worden gegeven van aan Amerika onderworpen kapitalistische regimes, te bevestigen en het opkomen van mogelijke rivalen te verhinderen. Het rapport bevat bezorgdheid dat Europa met de VS zou kunnen wedijveren, maar ziet het Verenigd Koninkrijk als de meest effectieve bondgenoot voor Amerika's globale leiderschap.
  Tom Dalyell, een Labour parlementslid en een leider in de bestrijding van een oorlog tegen Irak, zei: "Dit is rotzooi van rechtse denktanks, van mensen die zelf nooit een oorlog meegemaakt hebben, maar die verliefd zijn op het idee van oorlog. Mensen zoals Cheney, die zich aan de dienstplicht onttrokken tijdens de Vietnam oorlog."
  Dalyell noemde het een blauwdruk voor Amerikaanse wereldbeheersing, een nieuwe wereldorde naar hun ontwerp. Het zijn denkprocessen van fantasten, Amerikanen die de wereld willen overnemen. "Ik ben ontzet dat een minister-president van Labour zich in bed bevindt met een troep die deze (im)morele positie inneemt". (Bron: De Waarheid)


  Chaotisch Roofkapitalisme: Vijand Van De Orde?

  Ooit was het kapitalisme vrijheid. In een wereld die was opgedeeld in Linkse Stalinisten (communisten) en Rechtse Stalinisten (kapitalisten) verdedigden de Rechtse Stalinisten de vrijheid. Niet uit principe, maar uit angst voor de Linkse Stalinisten.
  Met de val van het Linkse Stalinisme is de noodzaak om de vrijheid te verdedigen verdwenen, hetgeen betekent dat die vreemde, lastige, op individualisering gerichte vrijheidsgedachte, die alleen maar mensen onrustig maakt en ze afleidt van de noodzaak productieve machines te zijn, niet langer verdedigd hoeft te worden, zodat men zich kan richten op de anti-intellectuele component van het Rechtse Stalinisme (kapitalisme): Het Militair-industriŽle Complex, dat de ontkenning is van het Vrije Individu.
  Dat Militair-industriŽle Complex, waar Eisenhower in zijn afscheidsrede al voor waarschuwde, omdat het de tegenhanger (en daarmee de gelijke) is van het Linkse Stalinisme, is de afgelopen jaren, ook onder de opportunist Clinton, alleen maar sterker geworden. Weinig mensen protesteerden daartegen. Gedreven door een vals soort optimisme ("wij worden geleid door goede mensen") werkte men mee aan de opbouw van het Rechtse Stalinisme, dat niet als Stalinisme gezien mag worden omdat de miljoenen doden die wij op ons geweten hebben 'goed' zijn.
  Het Stalinisme, links of rechts, is echter niet goed. Elk politiek-religieus systeem dat op een zinloze wijze miljoenen mensen door de vleesmolen draait, alleen maar om een zinloze, leeghoofdige consumentencultuur in stand te kunnen houden (meer is onze cultuur namelijk niet - we eten omdat we veel geld hebben, of we eten niet omdat we geen geld hebben, en daarna gaan we dood), is een onmenselijk systeem.
  Mensen die werkelijk humaan zijn weten dat er jaarlijks miljoenen onschuldige mensen moeten sterven, alleen maar omdat de een de ander op een kannibalistische wijze opeet. Wie de wereld door de ogen van de slachtoffers bekijkt ziet geen 'goede' mensen. Wie crepeert zegt niet 'dank je wel'. Wie crepeert vraagt zich alleen maar af: "Waarom? Waarom moet ik creperen, terwijl de anderen alles zomaar cadeau krijgen - wat ze ook zeggen en wat ze ook doen?"
  Domela Nieuwenhuis: Sociaalvoelend Anarchist Het socialisme werd in het verleden in het leven geroepen als een tegenbeweging. Socialisten wilden een dam opwerpen tegen brutaal roofkapitalisme, dat rijkdom schept ten koste van anderen. Waar het kapitalisme de nadruk legt op vrijheid voor de rijken, daar benadrukten socialisten het recht op vrijheid voor iedereen, hetgeen noodzakelijkerwijze leidde tot de opbouw van een sociaal vangnet, om te voorkomen dat mensen als zinloze wormen in het riool van de geschiedenis verdwijnen.
  Het Amerikaanse kapitalisme heeft (dankzij het dualisme dat de wereld in zijn greep hield - denk aan de tegenstelling communisme-kapitalisme) nooit op een serieuze wijze aandacht besteed aan de noodzaak de wereld wat socialer te maken. Zodra het Amerikaanse IMF en de Amerikaanse Wereldbank op het toneel verschijnen worden onmiddellijk sociale vangnetten afgebroken, vanuit de gedachte dat mensen die zomaar voor niks geld krijgen nooit een betekenisvolle rol zullen kunnen spelen in een kapitalistische maatschappij.
  Dat is de reden waarom na de val van het communisme brutale inhalige misdadigers schatrijk werden, terwijl gewone simpele mensen in een positie van bedelaar werden gemanoeuvreerd.
  Een mens die geen kapitalist wil zijn schept geen geld en is daarom een zinloos object. De zin van het bestaan is gelegen in het scheppen van geld. Alleen geld kan mensen gelukkiger maken. Wie geen geld heeft is niet productief.
  Het is een ideologie, die op niets is gebaseerd. Wie naar het moderne Amerika kijkt ziet een land dat objectief gezien een schuldenland is. Amerika is een rijk derde wereldland. Het consumeert terwijl het eigenlijk arm is. Met andere woorden: Amerika toont aan dat de kapitalistische waarheid een leugen is. Amerika schept via werk geen geld. Amerika maakt schulden en maskeert die schulden via het drukken van biljetten waar het woordje 'GELD' op staat.
  Dat betekent dus dat je jezelf rijk kunt maken door paper te drukken. Alles wat je hoeft te doen is zeggen: "Dit papiertje, waarop ik het woordje 'geld' heb gezet, is een waardepapier, daar kun je iets voor kopen."
  Opmerkelijk daarbij is dat het machtige Amerika met zijn grote schulden zinloos papier waardevol mag maken, terwijl machteloze schuldenlanden geen waardepapiertjes mogen drukken. Wanneer ze dat zouden mogen doen, dan zouden ze alle schulden af kunnen lossen en dan bezaten de Amerikanen nu geen geld, maar waardeloos papier, hetzelfde waardeloze papier dat ze machteloze mensen in handen willen geven.
  De vraag die je kunt stellen is waarom het schuldenland Amerika zichzelf zo machtig kan maken? Waarom investeert de hele wereld in het Militair-industriŽle Complex dat een gelddrukkerij in staat stelt zich 'moreel leider' van de wereld te noemen?
  Als anarchist zie ik niet in waarom de wereld aan de leiband van een valsemuntervereniging zou moeten lopen, vooral wanneer die valsemunterij gebruikt wordt tegen mensen die wel echt geld bezitten (gas, olie en andere natuurlijke rijkdommen).
  Objectief gezien zijn de Arabische landen met hun olierijkdommen mensen die echt geld bezitten, terwijl Amerika alleen maar een gelddrukkerij bezit, het enige kapitalistische staatsbedrijf dat wordt toegestaan, waar de persen zo hard geld aan het persen zijn dat ons hele financiŽle systeem er door dreigt te worden aangetast.
  Wie zijn verstand gebruikt ziet in dat het zinloos drukken van geld voortvloeit uit de vreemde kapitalistische wet die ons dwingt te produceren. We moeten produceren, hetgeen betekent dat we ook moeten consumeren. Nooit komt er een moment waarop er gezegd kan worden: "Nu hebben we genoeg, nu kunnen we even stilstaan", omdat het kapitalisme stilstand uitsluit, hetgeen de ontkenning is van alle werkelijke humaniteit, omdat werkelijke humaniteit gebaseerd is op geestelijke waarden, die stilstand, overpeinzing, nadenken, contemplatie, bezinning, inkeer, rust vereisen.
  In een humane wereld staan de mensen niet met opgestroopte mouwen achter reusachtig drukpersen waaruit bankbiljetten als manna uit de hemel neerdwarrelen op de hoofden van de gelovigen. In zo'n wereld wordt plaats ingeruimd voor mensen die weten dat een zinloze jacht op geld van mensen domme, blinde jagers maakt, die van de wereld een wilde, chaotische jungle maken, waaruit de rustige, zakelijke mensen die rust en orde kunnen scheppen verwijderd worden.


  Traprock Peace Center



  Griefís Dialogue - Wafaí al-Shimaly

  The evening emanates with tender beauty
  In spite of the burdened suicide in the heart
  Jasminesí breeze reaches the highest nebula
  And lights bestowing the night some of its signs
  In spite of the night that is in the eyes of abandoned dreams
  Angles roar, process, allureÖ in peace
  They happily clap with their wings
  To the night temples and the reverence shrines
  Sea-maids sneak for the sea moments
  Washing with the magic night brilliance
  Taking earrings from its stars and nights
  Having pleasure with the shoreís calamity
  Of the seaís deceit and its profound treachery
  Of its perfidious tumult
  Sea-maids weave for the night their tales
  With sighs she says
  For the sea thereís desert
  And the desert has two hands
  In them wounds are squeezed
  Escaping moans
  Two hands soaked with illusion threads
  That the sea-maids dived to its depth
  Silent till now.

  Bron: Iraq Daily - Local Literature

  klik hier

  Rechtse Zionisten Bewaken Universiteiten

  With only one exception, every American president since 1948 has spoken forcefully about the benefits to the United States from strong and deep relations with Israel. In contrast, American scholars often propagate a view of Middle Eastern affairs that sees Zionism as a racist offshoot of imperialism and blames Israel alone for the origin and persistence of the Palestinian problem.
  While Americans overwhelmingly supported the war to liberate Kuwait in 1991, the Middle East specialists just as overwhelmingly rejected that use of force; and the same divide has recurred in 2002 with the prospect of a military campaign against Iraq.
  (CAMPUS WATCH)

  A disturbing development is campus-watch.org, a website compiling "black lists" of faculty at US campuses whom it considers biased, and compiling "dossiers" on them. Not surprisingly, this website is yet another creation of Daniel Pipes, an ardent Zionist pundit. The website employs McCarthy-ite tactics that do not promote academic freedom or open debate. In an open and democratic society, academic debate is advanced by the force of argument, and not by sinister slander or veiled threats. "We are watching you," isn't the behavior expected in US academia. Or as Prof. Alam, one of those targeted, put it, "I see it as a serious challenge, indeed, an affront, to academic freedom and freedom of speech in United States. By creating a dossier on professors who have written critically about Israel, they are inviting their colleagues and students to spy on them and perhaps harass them. What would happen to academic freedom if every group in this country did the same?" (Paul de Rooy, PalestineChronicle, 27-9-2002)

  Israel, Olie & Hypocrisie

  Pearly Cartoon Campus Watch consists of American academics concerned about US interests and their frequent denigration on campus. Those interests include strong ties with Israel, Turkey, and other democracies as they emerge; human rights throughout the region; a stable supply and a low price of oil; and the peaceful settlement of regional and international disputes. (Website Campus Watch)

  Zie ook: McCarthy-isme & New Age Astrologie
  De vloek van de Republikeinen


  John Pilger: George W Bush's mafia diplomacy

  The making of a United Nations fig leaf, designed to cover an Anglo-American attack on Iraq, has a revealing past. In 1990, a version of George W Bush's mafia diplomacy was conducted by his father, then president. The aim was to "contain" America's former regional favourite, Saddam Hussein, whose invasion of Kuwait ended his usefulness to Washington.

  Forgotten facts tell us how George Bush Sr's war plans gained the "legitimacy" of a United Nations resolution, as well as a "coalition" of Arab governments. Like his son's undisguised threats to the General Assembly, Bush challenged the United Nations to "live up to its responsibilities" and condone an all-out assault on Iraq. On 29 October 1990, James Baker, the secretary of state, declared: "After a long period of stagnation, the United Nations is becoming a more effective organisation." Just as Colin Powell, the present secretary of state, is busily doing today, Baker met the foreign minister of each of the 14 member countries of the UN Security Council and persuaded the majority to vote for an "attack resolution" - 678 - which had no basis in the UN Charter.
  It was one of the most shameful chapters in the history of the United Nations, and is about to be repeated. For the first time, the full UN Security Council capitulated to an American-led war party and abandoned its legal responsibility to advance peaceful and diplomatic solutions. On 29 November, the United States got its war resolution. This was made possible by a campaign of bribery, blackmail and threats, of which a repetition is currently under way, especially in countries such as Egypt and Saudi Arabia. In 1990, Egypt was the most indebted country in Africa. Baker bribed President Mubarak with $14bn in "debt forgiveness" and all opposition to the attack on Iraq faded away. Syria's bribe was different; Washington gave President Hafez al-Assad the green light to wipe out all opposition to Syria's rule in Lebanon. To help him achieve this, a billion dollars' worth of arms was made available through a variety of back doors, mostly Gulf states.
  Iran was bribed with an American promise to drop its opposition to a series of World Bank loans. The bank approved the first loan of $250m on the day before the ground attack on Iraq. Bribing the Soviet Union was especially urgent, as Moscow was close to pulling off a deal that would allow Saddam to extricate himself from Kuwait peacefully. However, with its wrecked economy, the Soviet Union was easy prey for a bribe. President Bush sent the Saudi foreign minister to Moscow to offer a billion-dollar bribe before the Russian winter set in. He succeeded. Once Gorbachev had agreed to the war resolution, another $3bn materialised from other Gulf states.

  Only Cuba and Yemen held out. Minutes after Yemen voted against the resolution to attack Iraq, a senior American diplomat told the Yemeni ambassador: "That was the most expensive 'no' vote you ever cast." Within three days, a US aid programme of $70m to one of the world's poorest countries was stopped. Yemen suddenly had problems with the World Bank and the IMF; and 800,000 Yemeni workers were expelled from Saudi Arabia. (John Pilger Website)


  "Al-Qaida and Iraq are too close for comfort"
  White House press secretary Ari Fleischer (zionist)

  Pearly Cartoon

  "All the misery that has been inflicted on the Arabs and Muslims by America and the West didnít push Muslims to become racists and harass the Westerners who walk in the streets of Baghdad, Damascus, Tunis, Cairo and other Arab capitals..."
  "What the American peoples need mostly is someone who tells them the truth, courageously and honestly as it is."

  Saddam Hoessein, 2001

  Wie de redevoeringen van Saddam Hoessein leest zal ontdekken dat hij voortdurend pleit voor verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en gelijkheid ("we zijn", zo valt hierboven te lezen, "ondanks alle ellende die het Westen ons gebracht heeft, geen racisten en we vallen geen enkele Westerling die de Arabische landen bezoekt lastig"). Wanneer Saddam Hoessein een Amerikahater zou zijn, zoals door rechtse Amerikanen wordt gesuggereerd, dan zou hij alle Westerse invloeden uit Irak verbannen. Dat doet hij niet. Wat hij wel voortdurend doet is het zionisme veroordelen, omdat het zionisme in zijn ogen de Westerse wereld misleidt. In een democratische wereld, waarin het de gewoonte is dat de oppositie serieus genomen wordt, is dat zijn goede recht. Het zionisme is een politieke ideologie, die net als elke andere politieke ideologie door mensen in een vrije wereld aangenomen of verworpen mag worden.
  Israelische wraakactie Saddam Hoessein verwijten dat hij hard optreedt tegen tegenstanders van zijn regime kan alleen maar hypocriet genoemd worden, gezien het feit dat het door hem veroordeelde zionisme met behulp van de meest draconische maatregelen Palestijnse rebellen probeert uit te schakelen, maatregelen die we stilzwijgend goedkeuren, omdat ze in dienst zouden staan van Israels recht op zelfverdediging.
  Dat neemt natuurlijk niet weg dat het doorvoeren van hervormingen die van Irak een moderne sociaal-democratische rechtsstaat kunnen maken vanuit socialistisch oogpunt gezien een logische ontwikkelingsgang is.


  U.S. Lawmakers in Iraq to Probe War Consequences

  Three U.S. congressmen arrived in Iraq Friday to assess the humanitarian situation after a decade of sanctions and urge Baghdad to give weapons inspectors unfettered access to avoid war.
  "We came over here because we do not want war. We want to see what the circumstances are for the Iraqi people and to see what the consequences of another war might be," Washington Democratic Representative Jim McDermott told reporters at Saddam airport in Baghdad.
  "Our desire is that Mr. (Saddam) Hussein allow unfettered inspections, we do not want any question about that because we want this to be peacefully and diplomatically resolved," McDermott added. (By Huda Majeed Saleh, 27-9-2002)

  UNRWA Chief Says 'Miracle' Palestinian Society Still Standing

  The UNRWA commissioner general for Palestinian refugees Peter Hansen said Wednesday it was a "major miracle" that Palestinian society had not collapsed as the Intifadah- uprising for independence- enters its third year.
  "Over the past two years there has been a steady decline in the conditions of the Palestinians," Hansen said on the heels of a two-day meeting of donor countries in the Jordanian capital.
  "For two years many observers have said that the Palestinian society was at the breaking point. Where else could people live with 60 percent unemployment, 60 percent poverty rate without seeing society literally break down," he said.
  "I think it is a major miracle that the Palestinians have had the coping mechanisms, that they have been able to get through this crisis so far without an explosion or without an implosion," Hansen added.
  He appealed to the international community and donor countries to keep the flow of funds to UNRWA to enable the agency to care for 3.9 million Palestinian refugees in the occupied territory as well as Jordan, Syria and Lebanon. (PalestineChronicle, 27-9-2002)


  Vijf Miljoen en Vijf Miljoen & Asociale Democratie

  Paul Wolfowitz In het Midden-Oosten staan vijf miljoen Palestijnen en vijf miljoen zich 'jood' noemende mensen tegenover elkaar, met daartussen in een aantal buitenbeentjes die een brug tussen die twee groeperingen proberen te slaan.
  Wanneer IsraŽl een democratische staat zou zijn geweest, dan zou die democratische staat nu 10 miljoen ingezetenen hebben die allemaal gelijke rechten bezitten. Maar IsraŽl is geen democratische staat en alle ellende in het Midden-Oosten is daar het gevolg van.
  In de Volkskrant van 28 september laat verslaggever Arie Elshout de Grote Zionistische Profeet van de Democratie, Paul Wolfowitz, aan het woord.
  Het is een likkerig interview waarin de algemeen als grootste havik van de regering Bush aangemerkte ondervraagde niet een enkele kritische vraag wordt voorgelegd. Wolfowitz wordt door alle critici aangemerkt als stroman van Sharon, een superzionist die de staat IsraŽl boven Amerika plaatst, maar het woord 'zionisme' komt in het interview niet voor, zoals het nooit in welk artikel dat de Volkskrant plaatst, voorkomt.
  De lezers van de Volkskrant weten helemaal niet dat IsraŽl een Zionistische staat is. Ze schijnen dat ook niet te mogen weten. En dat komt waarschijnlijk omdat de Volkskrant net als Wolfowitz een vurig verdediger is van de democratie.
  Ik ben een felle antizionist. Ik verafschuw elke vorm van politiek sektarisme, omdat ik een man van het politieke midden ben. Ik kies voor de Sociaal-democratie, een politieke stroming die in Nederland niet bestaat! In Nederland is de Sociaal-democratie in de jaren zeventig opgeheven door Nieuw-Links. We hebben een tijd lang een sociaal-democratische Minister-president gehad, Wim Kok, maar dat was een man zonder partij, zodat we na zijn vertrek uit de politiek opgescheept zitten met een groep partijleden die jarenlang achter een leider hebben aangesjokt waarmee ze zich nooit hebben willen identificeren.
  Waar Wim Kok zijn partij in feite was ontstegen, daar wilde Ad Melkert weer partijman worden, compleet met Rode Vanen en Banieren, en daarom ging hij failliet, omdat een moderne tijd een moderne Sociaal-democratische partij verlangt waarin niet de Vanen en Banieren, maar de Sociaal-democratische waarden centraal staan.
  Die Sociaal-democratische waarden zou je ook graag tegenkomen in het gesprek dat een zich 'links' noemende medewerker van de Volkskrant voert met een rechtse Amerikaanse superhavik, maar hoeveel moeite je ook doet om iets van sociale bevlogenheid te ontdekken, het lukt je niet een eigen mening te ontdekken in het kleurloze verhaal, waarin de ondervraagde havik in staat wordt gesteld een schijnheilig propagandaverhaaltje af te steken, waaruit moet blijken dat hij de grootste mensenvriend van de wereld is, die niet kan leven met een politieke leider (Saddam Hoessein) die volgens hem de grootste misdadiger van de hele wereld is - erger is er niet!
  Ik lig er niet wakker van. De essentie van de democratie is controle, en controle is niks anders dan machthebbers uiterst kritisch volgen en ze confronteren met de idealen die ze zeggen te verdedigen. Vanuit die instelling behoor je als democraat ook Saddam Hoessein te beoordelen. Saddam Hoessein is een vertegenwoordiger van het Ba'th-socialisme en je zult zijn beleid dus moeten beoordelen aan de hand van de idealen (vrijheid, gelijkheid, socialisme) die de centrale kern van de Ba'th-ideologie vormen.
  In het gesprek dat Arie Elshout voert met Paul Wolfowitz wordt de eigen identiteit van Irak helemaal niet ter sprake gebracht. Op een uiterst imbeciele wijze wordt gestrooid met het toverwoord 'democratie', een woord dat volmaakt zinloos is, omdat democratie in handen van principeloze nietszeggers, die het meest vulgaire kapitalisme dat denkbaar is aan het verdedigen zijn, in feite niks anders is dan een luchtbel, hetgeen blijkt uit het optreden van de zich 'democratisch' noemende staat IsraŽl, die op indirecte wijze het hele Midden-Oosten probeert te ontwrichten en die op directe wijze vier miljoen onschuldige mensen aan de bedelstaf heeft gebracht.
  Dat je in zo'n situatie de democratie als het ultieme reddingsmiddel propageert mag een 'gotspe' worden genoemd. Alles wat IsraŽl aantoont is dat de democratie heeft gefaald. De democratie garandeert de rechten van mensen niet, maar levert ze uit aan de blinde krachten van verpaupering en verdierlijking. De democratie voert oorlog wanneer en waar ze dat wil. De democratie weigert de rechten van burgers te erkennen. De democratie probeert via slinkse ondemocratische machtsmiddelen (geld, propaganda, militaire chantage) haar wil op te leggen aan het volk dat ze zou moeten dienen. Kortom: alles wat IsraŽl de Arabieren leert is dat je maar beter niet voor de democratie kunt kiezen.
  In zo'n situatie stellen dat je de Arabische wereld wilt redden door haar de democratie te brengen is niet alleen een gotspe, maar ook schijnheilige waanzin.
  Vier miljoen Palestijnen mogen als bedelaars rondsjokken in het democratische wereldje van vijf miljoen IsraŽlische joden en terwijl ze daar rondsjokken moeten de Arabische landen die toekijken onderdanig op hun knieŽn liggen en de democratische God van IsraŽl aanbidden.
  Islamisten (voorstanders van politisering van de Islam) lachen om de zogenaamd-democratische waarden van IsraŽl. Zij stellen: als IsraŽl een joodse staat mag zijn (gepolitiseerd jodendom dus) waarin alleen joden belangrijk zijn, dan mogen wij kiezen voor een Islamitische staat waarin alleen moslims belangrijk zijn.
  Die stelling moet je goed op je laten inwerken, want wanneer je dat doet ontdek je dat Elshout en Wolfowitz op een zinloze, huichelachtige wijze elkaar wat stroop om de mond zitten te smeren. IsraŽl is geen voorbeeld, maar een antivoorbeeld. IsraŽl laat de Arabieren zien hoe het niet moet, en daarom mag je blij zijn dat de Arabieren dat antivoorbeeld afwijzen. Wanneer je tenminste een echte democraat wilt zijn!
  Echte democraten zijn niet geliefd in ons democratische landje. Je bent alleen een echte democraat wanneer je lid bent van het CDA, de VVD en de Partij van de Arbeid. Wie geen christen wil zijn maar een Christus wordt weggejaagd, wie vrijheid en democratie een sociale, vrijmakende inhoud wil geven wordt de VVD uitgejaagd en wie sociaal-democraat wil zijn, een man dus die socialisme in dienst stelt van de tegen het collectivisme gerichte vrijheid van het individu, die komt de Partij van de Arbeid niet in.
  Ik ben een vrijheidslievende, sociaalvoelende, anarchistische Christusfiguur, die niet serieus genomen wordt, omdat we het begrip 'Christus' gekoppeld hebben aan figuren als Pim Balkenende en Jaap de Hoop-Scheffer, die zo sociaalvoelend zijn dat ze als kille standbeelden toekijken wanneer in het Midden-Oosten onschuldige mensen over de democratische kling worden gejaagd.
  Wat de dames en heren democraten mij als anarchistisch buitenbeentje hebben laten zien is dat er geen enkel verschil bestaat tussen de Westerse democratie en de dictatoriale Sovjet-Cultuur, die niet in de eerste plaats gericht was tegen het gewone volk, maar tegen dissidenten. Een democratie is alleen maar een democratie wanneer zij een Sociale Democratie is, een wereld waarin iedereen het recht om te bestaan wordt gegund, ook degenen die anders dan anderen zijn.
  Zo'n democratie is de staat IsraŽl niet. Buitenbeentjes als Uri Avnery en Israel Sjamir, die tot de echte democraten gerekend moeten worden, mensen ook die sociaal gedrag op de eerste plaats stellen, worden niet serieus genomen. Ook de Volkskrant laat ze nooit aan het woord. Buitenbeentjes die tot het Palestijnse kamp behoren zijn nog minder dan pies en poep. En dat komt niet omdat wij zo van buitenbeentjes houden. Integendeel: dat komt omdat de elite in dit land uit aangepaste huichelaars bestaat, die een wereld op willen bouwen waarin alleen de aangepaste eigen vriendjes plaats mogen nemen op het kussen van de macht. Hun democratie is Asociale Democratie. En daarom is er voor Sociale Democraten in hun wereld geen plaats...

  Zie ook: Ad Melkert: een klassieke sociaal-democraat?


  Protests Challenge IMF, World Bank

  foto: Tim Aubry Chanting protesters used puppets and homemade signs Saturday to drive home their message against trade and economic policies they say hurt the poor and put unmanageable burdens on the Third World. Their goal for the day: surround the financial institutions where officials from around the globe were meeting.
  The second day of protests in the nation's capital began without incident. Protesters on the grounds of the Washington Monument listened to music and speeches, waiting for the crowd to grow before heading to the headquarters of World Bank ( news - web sites) and International Monetary Fund (By DAVID HO, Associated Press Writer, 28-9-2002)

  Mobilization for global justice


  EU overstag: Washington wint in ruzie om Strafhof

  Het conflict tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over het Internationaal Strafhof is door Washington gewonnen. De EU-landen gaan er mee akkoord dat de Amerikanen met landen bilaterale akkoorden sluiten om de uitlevering van landgenoten aan het hof in Den Haag te voorkomen. (TROUW, 29-9-2002)

  Geld En Macht Zijn Goed

  Nu Amerika het Strafhof heeft omgetoverd in een inquisitie-instituut dat alleen de vijanden van Amerika mag bestraffen, alles wat Amerika en zijn bondgenoten doen is immers goed.., is er eigenlijk nog maar een mogelijkheid het recht te verdedigen: opheffing van het Strafhof. Wie het Strafhof in een gecastreerde versie voort laat bestaan toont aan dat hij een dienaar is van het onrecht. Recht is alleen maar recht wanneer het niet geknecht kan worden door mensen die vanuit de absurde opvatting dat ze 'goed' zijn de absolute macht willen bezitten. We moeten daarbij beseffen dat de ergste misdaden altijd worden begaan door mensen die vanuit een primitieve 'niemand kan mij wat maken'-houding weigeren de juistheid van hun morele waardensysteem ter discussie te stellen.


  Zie ook: Toeval en Idealisme
  Het Oude Denken Is Failliet
  Derde Weg - deel 3
  De Messias: Koning of Anarchist?
  Hebben en Zijn
  Geestelijke Ontwikkelijking & Religieus extremisme

  Saddam Hoessein: jongetje met trots, passie en volwassen, welhaast gekwelde ernst Wie echt wil kiezen voor medelijden en compassie zal de burgermansmoraal af moeten zweren. Moralisten vergeven en vergeten niet en zij houden van niemand. Met geen mens hebben ze medelijden. Het begrip compassie bestaat in hun wereld domweg niet. Wie slecht is moet nog slechter worden gemaakt. Wie aan de verkeerde kant staat moet super-verkeerd worden gemaakt.
  Daarom manipuleren ze, ze annexeren, ze nemen in bezit. Alles. Zelfs de menselijke geest... Dat hebben de communisten in de Oost-Europese landen ons duidelijk gemaakt.
  Een ernstig mens weet dat werkelijk nadenken meer is dan het kritiekloos construeren van een nieuwe, op manipulatie van de menselijke geest gerichte ideologie.

  Uit: De Liefde en de Dood

  More than 150,000 march through London against Iraq invasion

  Britons from all regions, ages and social backgrounds thronged central London Saturday, urging Prime Minister Tony Blair and U.S. President George W. Bush not to invade Iraq.
  As they wound their way from Embankment on the River Thames to Hyde Park, many of the marchers stopped to shout through the gates of Blair's 10 Downing St. residence.

  "Tony Blair, shame, shame,
  no more killing in my name," went one chant.

  Info Streams of people poured out of Underground stations near the march's starting point and demonstrators at the back of the march were still setting off from Embankment after those at the front had reached Hyde Park, more than a mile (1.6 kms) away. Scotland Yard said more than 150,000 demonstrators took part in the march.
  There were many families in the crowd. Parents pushed babies in strollers; the young, old and middle aged from all social backgrounds walked the route, some waving placards, some blowing whistles or banging drums.

  "Don't be bullied by Bush," read one placard.
  "No war for oil. Stop the war machine," said another.

  London Mayor Ken Livingstone said the wrong motivations were driving the confrontation with Iraq. "America retains its neocolonial hold on the oil producing regions of the world. It is a disgrace that once again Britain is running along like a little lapdog behind America's imperial interests," he told the crowd. (By AUDREY WOODS, Associated Press Writer, 28-9-2002)

  Naji Sabri & The Axis of Evil

  Foreign Minister Dr. Naji Sabri arrived in Iran on Saturday for talks between the two neighboring countries. ďThe real axis of evil is Washington and Tel Aviv,Ē Sabri told reporters on his arrival at Tehranís international airport.
  Responding to reportersí question about Iraqís view over proposed new UN resolution Sabri said, ďpermanent members of the UN Security Council oppose a new resolution. The aim behind this new resolution has nothing to do with weapons inspections.Ē (Iraq Daily, 28-9-2002)

  Dat het moderne, vrijheidslievende Amerika zich op zo'n blind-fanatieke wijze op sleeptouw laat nemen door een irrationeel handelend militair Israelisch regime mag rustig tragisch worden genoemd - een smet op het democratische blazoen van de Verenigde Staten.
  Israel is niet geÔnteresseerd in Arabische democratie. Israel wil de Arabieren een eeuwigdurende situatie van economische ontwrichting in de maag splitsen. Arabieren moeten zwakke bedelaars zijn om er zorg voor te dragen dat ze een sterke, rijke, compromisloze zionistische staat als gegevenheid accepteren. Dat is het enige motief waardoor de zionistische regering van Israel zich laat leiden.


  Ariel Sharon: De Jood Als Eeuwige Krijgsheer

  Ariel Sharon, your autobiography is called "Warrior." Do you still see yourself like that today, when you are prime minister?

  "That is the role of my generation. It was and remains the role of my generation. And it is also the role of the coming generations. If the Jews want a state - and I believe that the Jews do want a state - it is everyone's role. Not necessarily to fight in practice, but to be ready to fight. To be deployed for that. "You have to understand one simple thing: The Jews have one small state. It is a state blessed with skills, truly blessed with skills. But this is the only place in the world where Jews have the right and the ability and the strength to defend themselves by themselves. And that is a gift of God. That is what we must defend. Therefore, we must all know that we can never place our fate in the hands of anyone else, not even in the hands of those who are our best friends. Never."

  If an agreement on ending the conflict with the Palestinians is not possible and if a peace agreement with the Syrians is dangerous, what alternative are you proposing? What hope?

  "From the strategic point of view, I think that it's possible that in another 10 or 15 years the Arab world will have less ability to strike at Israel than it has today. That is because Israel will be a country with a flourishing economy, whereas the Arab world may be on the decline. True, there is no guarantee of this, but it is definitely possible that because of technological and environmental developments, the price of oil will fall and the Arab states will find themselves in a crisis situation, while Israel will be strengthened. The conclusion is that time is not working against us and therefore it is important to achieve solutions that will take place across a lengthy period.

  Interview met Ariel Sharon, Ha'aretz, april 2001


  Rechteloosheid: Essentie van het Rechtse Zionisme

  The Palestinians are considered as aliens who happened to be living on the land and these aliens have no rights. The maximum generosity these aliens might get would be no more than autonomous rule within concentration camps serving as a reservoir for cheap labor. Those who don't like to live al slaves would be free to "voluntarily" leave the land, with no Right to Return. (PalestineChronicle, 30-9-2002)

  Hoewel rechtse zionisten in Israel en Amerika zich er op blijven beroepen dat zij in een wereld vol kwaad het morele geweten van de wereld zijn, blijft het zinvol dikke, vette vraagtekens achter die onzinnige claim te plaatsen, vooral ook omdat die rechtse zionisten via het voortdurend provoceren van mensen die ze slecht vinden proberen hun onzinnige pretenties waar te maken.
  Geweten ontstaat daar waar je de rechten van andere mensen erkent en waar je de wil van mensen de waarheid bloot te leggen op een positieve wijze benadert. Daarom is een staat ook alleen dan een rechtstaat wanneer een waarheidslievende overheid de rechten van iedereen, ook van diegenen die 'slecht' zijn, erkent. Zelfs de grootste misdadiger heeft in een rechtstaat rechten.
  Het toekennen van rechten aan mensen die tot 'boef' zijn uitgeroepen blijft altijd het grote struikelblok bij het streven naar hevormingen van autoritaire maatschappijen die, gezien vanuit het standpunt van de rechtvaardige mens, primitief zijn.
  Primitief is diegene die niet in staat is het recht en de waarheid te verdedigen. Zodra mensen het recht boven de dierlijke instincten plaatsen ontwikkelen zij geweten en kunnen zij beschaafd genoemd worden.
  Wat dat betreft is het rechtse zionisme (dat autoritair geloofsdenken is) vanaf haar prille begin een primitieve beweging geweest en het feit dat moderne, intelligente mensen die deel uitmaken van moderne Westerse landen weigeren dat primitieve karakter bloot te leggen, met daaraan verbonden de conclusie dat voor een dergelijke primitieve beweging in een naar rechtvaardigheid strevende wereld geen plaats is, moet dan ook gezien worden als een teken van onbeschaafdheid. Beschaafde mensen haten de leugen en ze streven naar recht, omdat beschaafde mensen geweten willen ontwikkelen.
  Wie een discussie aangaat over het al dan niet primitieve gehalte van een religieus of politiek systeem zal altijd het verlangen naar recht en eerlijkheid als graadmeter dienen te hanteren. Wie dat doet zal al snel ontdekken dat in het conflict dat momenteel bestaat tussen Irak en IsraŽl de staat Irak aan de kant staat van het recht (voortdurend hamert Saddam Hoessein in zijn toespraken op het benadrukken van het belang van eerlijkheid en rechtvaardigheid), terwijl IsraŽl daarentegen alleen maar hamert op het benadrukken van macht.
  "Wie niet eerlijk en rechtvaardig is, moet sterk (machtig) zijn", dat is het geestelijke levensmotto dat het rechtse zionisme de bevolking van IsraŽl meegeeft. Daarom wordt alles in het werk gesteld om het gebrek aan eerlijkheid en echtvaardigheid te verbergen achter een ijzeren muur van kracht, die gerechtvaardigd dient te worden via het demoniseren van de ander. Met andere woorden: het gebrek aan eerlijkheid en rechtvaardigheid van het zionisme leidt ertoe dat de rechtvaardige, waarheidslievende mens gedemoniseerd wordt. De rechtvaardigen moeten - strikt logisch doorredenerend - uitgeleverd worden aan verpaupering en criminalisering, zodat men zelf, als oneerlijk en onrechtvaardig mens, de rol van 'goede uitverkorene' kan spelen.
  De vraag is of we willen leven in een wereld waarin een rechtvaardige overheid wordt vervangen door een overheid die uit is op verpaupering en criminalisering van onschuldige mensen. Kleinburgerlijke moralisten hebben er niets op tegen. Zij zijn vampiers die leven van de ellende van een ander. Hoe zieker iemand is hoe gezonder en tevredener zij zijn. Geen blijer mens dan een kleinburgerlijke moralist in een immens groot ziekenhuis.
  Daarom kan er maar beter gekozen worden voor mensen die zich niet gelukkig voelen in een ziekenhuis, mensen die niet dik en vet worden van de armoede van anderen, maar mensen die zich ongelukkig voelen wanneer zij geconfronteerd worden met ellende en onrecht.
  Vanuit het oogpunt van de rechtvaardige mens kan de zionistische staat IsraŽl alleen maar gezien worden als een ziekmakend object in een wereld die gezond wil worden, maar die om gezond te kunnen worden de leugen dient te verwijderen.
  Het recht op geluk en gezondheid is een basisrecht (vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de Mens) en dat betekent dat we de Arabieren moeten steunen in hun strijd tegen die zionisten die de leugen tot God willen verheffen. Het feit dat we dat momenteel weigeren toont aan dat we niet weten wat recht is. We beginnen te jammeren als het recht ons zegt dat de Palestijnen terug moeten keren naar IsraŽl - "dat", zeggen we, "kunnen we arme joden niet aandoen". Maar waarom zouden we daar moeilijk over doen? Welk mens die bestolen is door een ander begint te klagen wanneer een eerlijk mens hem zijn geld terug wil geven? In de tweede wereldoorlog vervolgde joden zetten alles op alles om hun gestolen goederen terug te krijgen. Niemand doet daar moeilijk over... Wie klaagt krijgt te horen dat de moraal ons voorschrijft dat onrecht ongedaan moet worden gemaakt. Dus waarom mensen met drek bekogelen wanneer ze opkomen voor bestolen Palestijnen die hun rechten opeisen?
  In een wereld die door oneerlijke mensen wordt geregeerd is de eerlijke mens altijd een boef. Dat is een simpele, harde waarheid die we ons steeds voor ogen dienen te houden.
  Het feit dat in Israel naar recht verlangende mensen met bommen gooien doet niets af aan de rechtmatigheid van hun claim. HAMAS gooit met bommen omdat het geen afstand wil doen van het Recht op Terugkeer. Wie wel de bommen ziet, maar niet het onvervreemdbare recht dat achter de bommengooier schuil gaat toont aan dat zijn moraal niet deugt. Inplaats van de tegenstander te ontwapenen door erkenning van zijn rechten (terreur inruilen voor recht dus) radicaliseert men de ander via vormen van gedrag die op anderen een 'goede indruk' moeten maken (strijd tegen terreur), hoewel ze bij nadere beschouwing inherent slecht blijken te zijn: niet in staat herstel van geschonden rechtsgevoel mogelijk te maken.


  Uri Avnery & Opkomend Anti-Semitisme

  If I were asked for advice, I would counsel the Jewish communities throughout the world as follows: break out of the vicious circle. Disarm the anti-Semites. Break the habit of automatic identification with everything our governments do. Let your conscience speak out. Return to the traditional Jewish values of "That which is altogether just shalt thou follow!" (Deuteronomy 16,20) and "Seek peace and pursue it!" (Psalms 34, 14). Identify yourselves with the Other Israel, which is struggling to uphold these values at home.
  All over the world, new Jewish groups that follow this way are multiplying. They break yet another myth: the duty of Jews everywhere to subordinate themselves to the edicts of our government.
  (Uri Avnery: Manufacturing Anti-Semites, 29-9-2002)

  Vredesactivist Uri Avnery wijst op de gevaren die het slaafs accepteren van de politiek van Israel - hoe crimineel en hoe fascistisch van aard die ook mag zijn - kan opleveren voor de Joodse gemeenschappen in de wereld.
  Joden hebben veel invloed, zo stelt hij, en juist omdat ze vaak machtig zijn en die macht ook zeer duidelijk laten blijken (soms te duidelijk - zoals in Amerika), mag het niet zo zijn dat een criminele politiek van de staat Israel mensen ertoe aanzet zich aan te sluiten bij extreem-rechtse groeperingen die de staat Israel gelijkstellen aan het Judaisme, dat toch in de eerste plaats een religieus-spirituele beweging wil zijn, die zich ten doel stelt de eigen geestelijke rijkdom in dienst te stellen van de mensheid.
  Of hij succes zal hebben is de vraag. Joods-religieuze leiders die hun mond open durven te doen worden vanuit Israel onmiddellijk tot de orde geroepen. Rechts Israel is niet het 'licht der wereld' zoals Uri Avnery dat graag zou zien, maar een dictatuur, die de Joden in de diaspora ertoe aanzet blindelings de door 'de partij' uitgestippelde lijn te volgen. Waar Joden in de jaren 30 en 40 het slachtoffer werden van de "FŁhrer befehl, wir folgen"-mentaliteit in Duitsland, daar dreigen ze nu zowel zichzelf als de Arabieren en moslims in het Midden-Oosten op de slachtbank van de geschiedenis neer te leggen als gevolg van een kuddementaliteit die uitgesproken slaafs-fascistische trekjes draagt.
  Het enig juiste antwoord daarop is volgens Uri Avnery anarchistische 'ik-wording'. Een jood is niet de slaaf van de staat, maar een onafhankelijk individu dat in staat is een kritische houding aan te nemen tegenover de staat.


  Irak in gesprek met VN-wapeninspecteurs

  Hans Blix & Amir Al Sadi Mohamed El-Baradei, director-general of the International Atomic Energy Agency, said the first day of talks took place in a "businesslike atmosphere" in which the Iraqis "have been positive and coming with a desire to reach an agreement."
  "The mood is good," he said. "We're making progress, but we still have a good deal of work to do." (AP 30-9-2002)

  Rechtse Oorlogshetzers Wijzen Wapeninspectie Af

  US Secretary of State Colin Powell has signalled that negotiations between United Nations weapons inspections and Iraq may have to be put on hold until Security Council deliberations are complete.
  Speaking to the US television channel PBS, Mr Powell said the head of UN weapons inspections, Hans Blix, might have to wait for Security Council guidance before any prospective plans are finalised.

  Amir Al Sadi: Kies Voor Intelligentie! At the same time, the United States and Britain are intensifying their efforts to persuade their Security Council colleagues to agree a tough resolution demanding changes from Saddam Hussein's regime.

  US Defence Secretary Donald Rumsfeld has meanwhile defended the continuing use of air strikes in exclusion zones in northern and southern Iraq against criticism from Russia that they were harming diplomatic efforts to secure peace. (BBB, 1-10-2002)

  Engeland en Amerika volgen in de kwestie Irak dezelfde politiek die Sharon voert in Israel: feiten verdraaien, liegen, provoceren en vernederen, in de hoop dat de tegenstander gedrag gaat vertonen dat als zijnde 'agressief' veroordeeld kan worden.

  Bush & Blair: Anderen Kwaad Maken Is Goed

  An authorized Spokesman for the Ministry of transport stated to INA at 0045 H of Sunday Night, Basra international Airport was attacked anew after being targeted by the US and British warplanes and for the second time. The civil system of the Airport Radar obliterated and other main services buildings affiliated to the Airport sustained damage.
  The spokesman called upon the international organization of civil of aviation and Arab commission for civil aviation to denounce and condemn that repeated terroristic action against the civil Airports. (Baghdad, SEP. 30, INA)

  Welcome to the New World Order
  Tariq Shadid, For PalestineChronicle

  "Israeli policy has been a disaster for the entire region. The more powerful it becomes, the more ruin it sows in the countries around it, to say nothing of the catastrophes it has executed against the Palestinian people, and the more hated it becomes. It is power used for evil purposes, not self-defence at all." Edward Said, Al-Ahram Weekly

  Moraal Van Het Verhaal:

  Wat de Palestijnen en de Arabieren is overkomen, vloeit voort uit een fundamentalistische uitleg van bijbelverhalen. Wie soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst wil vermijden zal zich moeten afkeren van het fundamentalisme!
  Zeg dus nee tegen elke uiting van religieus fundamentalisme die de starre Vorm (Satan-Saturnus) boven de beweeglijke Geest (Jezus-Jupiter) plaatst!

  Zie: LET MY PEOPLE GO

  Anne Morelli & Oorlogspropaganda

  Interview Bij uitgeverij Labor verscheen het boek "Basisprincipes van de oorlogspropaganda, bruikbaar in tijden van koude, lauwe en effectieve oorlog". Het boek is van de hand van de historica Anne Morelli. Zij beschrijft daarin de tien 'geboden' van de oorlogspropaganda die al dateren van de Eerste Wereldoorlog maar die in recente conflicten nog altijd gebruikt werden om de publieke opinie te winnen voor de 'goede zaak'. Het boek is ten zeerste aan te bevelen voor al wie een gezonde kritische blik wil krijgen op de berichtgeving van onze media,

  Julien Versteegh en Michel Collon: Wat is de bedoeling van dit boek?

  Anne Morelli. Ik heb op een systematische manier de algemene principes willen beschrijven van de oorlogspropaganda. Na de Eerste Wereldoorlog vatte de Britse lord Ponsonby de oorlogspropaganda samen in tien geboden die de publieke opinie ingelepeld moesten worden. Die tien geboden zijn:
  Wij willen geen oorlog, de oorlog wordt ons opgedrongen door de vijand; alleen de vijand is verantwoordelijk voor deze oorlog; de leider van het vijandige kamp is een duivel, wij verdedigen een nobele zaak; de vijand begaat wreedheden, terwijl wij slechts per ongeluk meer schade aanrichten dan nodig; de vijand gebruikt wapens die niet toegelaten zijn; de vijand lijdt meer verliezen dan wij; de intellectuelen en de kunstenaars steunen onze zaak wat bewijst dat ze juist is; onze zaak is heilig en ten slotte: wie onze propaganda in twijfel trekt, is een verrader. Ik ben van hieruit vertrokken om aan te tonen dat deze principes niet specifiek zijn voor de Eerste Wereldoorlog maar ook later gebruikt werden en nog niet zo lang geleden in de oorlogen tegen Irak en JoegoslaviŽ."

  U bent niet mals voor de media. Is dat de reden waarom uw boek zo weinig weerklank vindt in die media?

  Anne Morelli. Alleen het werkgeversblad Intermťdiaire heeft vreemd genoeg vier bladzijden gewijd aan mijn boek en concludeerde dat ik gelijk heb. Maar het is waar: alle grote media vinden een recensie niet nodig. Ik denk dat veel journalisten zich niet op hun gemak voelen want mijn boek zou hen moeten aanzetten tot zelfkritiek en tot enig nadenken over hun nauwe banden met het systeem.


  U.N., Iraq Agree on Inspection Terms

  Hans Blix & Amir Al Sadi The chief U.N. weapons inspector for Iraq said on Tuesday that tentative agreement has been reached with Baghdad on the return of his team to check for the presence of illegal, nuclear, chemical or biological weapons.
  The Iraqi representatives have said "that they accept all the rights of inspections that are laid down" in previous resolutions authorizing U.N. inspections, said the chief inspector, Hans Blix.
  Suggesting that little stood in the way for the resumption of inspections, Amir Al Sadi, the head of the Iraqi negotiation team, told reporters "We expect the advance party to arrive in Baghdad in about two weeks." (By WILLIAM J. KOLE, Associated Press Writer, 1-10-2002)

  (Amir Al Sadi is de adviseur van President Saddam Hoessein)

  klik hier

  Indoctrinatie & Geestelijke Vrijheid

  The inability to engage in critical thought about our troubled homeland is entangled by crucial questions about Jewish identity. Why do American Jews find it difficult to be critical of Israel? Here, set out in linear form, are seven obstacles to a Jew's ability to be critical of Israel.

  Seven Obstacles:

 • 1. A conviction that Jews are always in danger, always have been, and therefore are in danger now. Which leads to:
 • 2. The insistence that a criticism is an attack and will lead to our destruction. Which is rooted in:
 • 3. The supposition that any negativity towards Jews (or Israel) is a sign of anti-Semitism and will (again, inevitably) lead to our destruction. Which is enhanced by:
 • 4. Survivor's guilt. Which contains within itself:
 • 5. A hidden belief that we can change the past. Which holds:
 • 6. An even more hidden belief that a sufficient amount of suffering confers the right to violence. Which finally brings us to:
 • 7. The conviction that our beliefs, our ideology (or theology), matter more than the lives of other human beings.

  Kim Chernin, in: Seven Pillars of Jewish Denial


  Over Het Leven En De Dood

  Hoewel we in een wereld leven die zich vrij noemt, zijn we ons er niet van bewust dat die zogenaamd vrije wereld wordt gedomineerd door mensen die in het geheel niet vrij zijn, mensen die zich laten leiden door waandenkbeelden, die niet door intelligente, vrijheidslievende geesten ter discussie mogen worden gesteld.
  Die waandenkbeelden zijn niet het exclusieve eigendom van kleine, tot zondebok uitgeroepen religieuze of politieke bewegingen. Een dergelijke opvatting (die het kwaad in enkelingen projecteert) moet ook gezien worden als waandenkbeeld, een poging van zich 'vrij' noemende schijnintellectuelen zichzelf een aureool van liberale vrijgevochtenheid op het hoofd te plaatsen, die - omdat het hier een waandenkbeeld betreft - er alleen maar toe leidt dat werkelijk vrije geesten hun zogenaamd liberale wereldje uit worden gejaagd.
  Waanzin en gezond verstand gaan niet samen. Daarom zijn momenteel de twee leiders die de wereldpolitiek domineren, George W. Bush en Tony Blair, levensgevaarlijke figuren, die niet in staat zijn schijn en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden.
  Ze hebben zich vastgebeten in hun rol van verdedigers van het 'goede', een houding die, juist omdat ze helemaal niet goed zijn, er onvermijdelijk toe leidt dat ze zich gaan gedragen als fanatici, verblinde partijgangers die niet meer voor rede vatbaar zijn, een gedragsvorm die steeds extremere vormen gaat aannemen naarmate duidelijk wordt wie ze werkelijk zijn, waar ze voor staan en welke wandaden ze op hun geweten hebben.
  Bewustwording is een geestelijk proces dat pijnlijk is. Bewustwording is daarom pijnlijk omdat foutieve zelfbeelden aan stukken dienen te worden gebroken.
  Starre, verbeten ideologen zijn mensen die ingekapseld zijn in een geheel van vooroordelen en ideologische dogma's. Daarom worden ze door Jezus in het Evangelie 'geestelijk dode mensen' genoemd. Jezus wilde terugkeren om te oordelen 'levenden en doden'. Met andere woorden: Jezus maakt onderscheid tussen waarheidlievende mensen die willen weten (de levenden) en mensen die vluchten in politieke dogma's en fundamentalisch-religieuze leerstellingen (de doden).
  Jezus zoekt de levenden: de mensen die zich niet laten leiden door waandenkbeelden, de mensen die afstand doen van het collectieve geweten, omdat collectief geweten (irrationale moraal) de uitschakeling van het persoonlijke geweten is.
  Irrationeel geweten was de drijfkracht achter het Nationaal-socialisme. Het principe 'FŁhrer Befehl, Wir Folgen' is de bevestiging van het kleinburgerlijke principe dat moraal de dood is van het persoonlijke geweten. De individuele burger wordt ontdaan van een eigen identiteit en opgenomen in een gemeenschap waarvan de autoritaire leiding bepaalt wat juist en goed is.
  Tegen die mentaliteit gaat Jezus tekeer in het Evangelie. In zijn confrontatie met Joodse schriftgeleerden veroordeelt hij niet de waarden en normen die zij verdedigen, nee, hij veroordeelt het onvermogen die waarden en normen in het leven van alledag concreet gestalte te geven.
  Jezus probeerde individuele Joden los te weken uit de collectivistische greep van het priesterdom. Hij was geen jodenhater, maar een collectivistenhater. Collectivisme is niet hetzelfde als bijbrengen van gemeenschapszin. Gemeenschapszin is een positief beginsel, dat gebaseerd is op de socialistische principes vrijheid en gelijkheid. Vrijheid is niet mogelijk zonder gelijkheid, zoals gelijkheid niet mogelijk is zonder vrijheid. Gelijkheid geeft je het recht jezelf te ontwikkelen, ook wanneer je in economisch opzicht niet nuttig bent, en vrijheid geeft je het recht een eigen oordeel te vormen, dat niet wordt beperkt door dictators die vanuit een verheven, arrogante machtspositie hun inzichten als dictaat aan anderen willen opleggen (zoals de in geestelijk opzicht dode figuren Bush en Blair dat momenteel doen: twee leiders die de geestelijke dictatuur prediken, omdat ze een tot dictator uitgeroepen vijand willen verjagen).

  Een samenleving die de twee principes vrijheid en gelijkheid niet erkent zal nooit een werkelijk menselijke samenleving worden. In zo'n samenleving ontstaan geperverteerde vormen van vrijheid en gelijkheid: Krankzinnig roofkapitalisme, zoals het Amerikaanse kapitalisme dat (zoals de Amerikaanse sociaal-democraat LaRouche dat terecht stelt) ordinair vampirisme (consumentisme) geworden is, of absurde fundamentalistische gelijkheidsidealen, zoals (Zionistisch) jodendom en islamisme, die van hun aanhangers eisen dat zij blinde vernielzuchtige roofdieren worden in dienst van de heilig verklaarde ideologie.
  Juist daarom, omdat vrijheid en gelijkheid uit elkaar worden gehaald door fanatici, leven we in een tijd die van ons eist dat we die mensen steunen die het Derde Weg denken, de Evangelische weg van het Midden, verdedigen.
  Tony Blair is een bedrieger, een dief die het Derde Weg denken probeert te stelen van de vrije, gewetensvolle enkelingen die dat denken op een moedige wijze proberen te verdedigen. Blair staat voor geestelijke dood, vernietiging van de verzorgingsgedachte, vernietiging dus van de sociaal-democratie. Daarom is hij de vriend van rechtse extremisten, want wie werkelijk sociaal-democraat is zal nooit het rechtse extremisme steunen. Ook niet wanneer die rechtse extremisten Ariel Sharon en Shimon Peres heten.