De Derde Weg - 7

The Last Angel

"The Americans in raising this issue (a pre-emptive action in Iraq) are not wrong, they are right; and the reason why our place is beside them ... is not because of some misplaced allegiance or because of blind loyalty, it is because it's the right thing to do."

Tony Blair, 3-9-2002

"The right course is of respect to the security and rights of others, through dealing with others in peace and establishing the obligations required by way of equitable dialogue and on the basis of international law and international covenants."

Saddam Hoessein

Shikmim-Vijgenboom

"My strength has nothing to do with political apparatus. I get my strength from nature, from flowers."

Ariel Sharon,
Guardian 7-11-2002


Queen of Flowers "Modern re-discovered love of nature, called by the long word Ďenvironmentalismí or by colour-code Ďgreení could be translated by Christian society as Ďlove of the Virgin Maryí. Indeed, Dostoyevsky identified Our Mother Earth with the Mother of God. Destruction of nature could be connected with rejection of the Virgin."

Israel Shamir, in: Apocalypse now

De Tuinen van Babylon

Life begun in a beautiful Garden. We started off in Paradise (from the Persian word 'pardes' = garden): a place so magnificent, that we ask ourselves, did it really exist? The first gardens of civilization were parks with trees on the slopes of artificial hills in Mesopotamia (now Iraq), erected by the Sumerians in 3000 B.C. to worship the gods of the forest. The first enclosed gardens with selected flowers and ponds with fishes were layed out in old Egypt (2000 B.C.). These gardens were meant for people to enjoy, not for the gods.
Babylon The most famous gardens in Antiquity were the Hanging Gardens, one of the Seven Wonders of the World. They were build by the Kings of Babylon round 1700 B.C. All sides of the garden complex were 30 meter long and 23 meter high, consisting of vaults that were built one upon the other, forming terraces. On top was layed out a magnificent roof garden, big enough for trees to grow. The gardens on the roof and the terraces were irrigated with a ingenious irrigation system. (Klik voor bron)

Het verloren paradijs


De tuin is het symbool voor vruchtbaarheid en geestelijke rijkdom, waar de woestijn staat voor droogte, eenzaamheid en geestelijke leegte. De tuin hoort bij de planeet Jupiter. De woestijn met zijn dorre strengheid hoort bij de planeet Saturnus. Saturnus is de planeet van de strenge, veroordelende moraal; hij staat in zijn negatieve gedaante voor stijfheid, schaamte en onnodige zelfbeperking. Je zou daarom het vruchtbaar maken van het land kunnen zien als een symbolische overwinning van het fundamentalisme.

Kenmerken van het fundamentalisme

1. dualisme: de wereld is in twee kampen verdeeld, afzijdigheid bestaat niet;
2. manicheÔsme: wie niet bij het goede kamp hoort hoort bij het slechte kamp;
3. armageddon: het kwaad kan slechts met geweld worden bestreden; vijanden worden vernietigd; vrede die dialoog vereist is uitgesloten. (Klik voor bron)

Former UN inspector to address Iraqi parliament

Former UN weapons inspector Scott Ritter arrived in Baghdad on Saturday night for a visit during which he will address the Iraqi parliament, the information ministry said on Sunday. Ritter will take questions from MPs during a plenary session of parliament open to journalists, the ministry's press centre said in a statement.
Ritter, 40, a former captain in the US Marines who was once dubbed a "cowboy" by UN staff and diplomats here for his intrusive inspection procedures, resigned from the United Nations in August 1998, citing a lack of UN and US support for his tough disarmament methods. However in recent years Ritter has become increasingly critical of US policies towards Iraq.
One of the main inspectors for the former UN disarmament commission, Ritter has called for the UN sanctions slapped on Baghdad after its 1990 invasion of Kuwait to be lifted in return for a resumption of weapons inspections. (India Times, 8-9-2002)


Vladimir Putin Wijst Terreur Af

Russian President Vladimir Putin brushed aside a joint charm offensive launched by US President George W. Bush and British Prime Minister Tony Blair on Friday, dismissing their arguments for a military assault on Iraq.
The Kremlin said Bush and Blair had called Putin within minutes of each other as they pressed on with their campaign to win international support for a controversial strike to unseat Saddam. The Russian president had said no to both of them, it said. (India Times, 8-9-2002)

Fundamentalisme & Waarheid

Fundamentalisten liegen. Ze hebben een vertekend beeld van de wereld in hun geest opgebouwd, hetgeen betekent dat ze per definitie NIET de waarheid kunnen spreken. Elk brokje informatie dat hun verwrongen wereldbeeld aan kan tasten wordt gewantrouwd en 'slecht' verklaard.
Omdat fundamentalisten de waarheid haten proberen ze een fantasiewereld op te bouwen, waarin gewone mensen zoals u en ik geen echte mensen meer zijn, maar marionetten. Wat we doen en zeggen maakt niets uit, omdat ons gedrag niet beschouwd wordt als uitingen die bij onze eigen persoonlijkheid behoren, maar als uitingen die behoren bij een bedachte persoonlijkheid, die weliswaar volkomen fictief is, maar die desondanks tot werkelijkheid wordt uitgeroepen, hetgeen mogelijk is dankzij het fenomenale vermogen van machthebbers onwetende mensen in negatieve zin te beÔnvloeden - te hersenspoelen zelfs.
Dat dit betoog geen fabeltje is bewijst het succes van de Nationaal-Socialistische beweging in het Duitsland van de jaren dertig. Miljoenen goedwillende mensen, die werkelijk met hart en ziel geloofden dat ze de 'goede zaak' dienden werden op een doelbewuste wijze misleid door gehaaide intellectuelen, die in feite niet de belangen van het volk dienden, maar de belangen van een warrig droombeeld, waarmee het volk zich diende te identificeren.

Wie op het ogenblik naar Amerika en Engeland kijkt, die ziet daar leiders aan het werk die Nazistische propagandamethoden proberen te hanteren, niet in dienst van de waarheid, maar in dienst van het verlangen de werkelijkheid te vervangen door de fictie.
De meest krankzinnige feitenverdraaiing is de poging Saddam Hussein gelijk te stellen aan Osama bin Laden. Die waanzinnige koppelingsdaad is een herhaling in feite van de pogingen die zionisten vlak na de 11-september-aanval in het werk stelden om Yasser Arafat op een welhaast 'transeksualistische wijze' om te bouwen tot een kopie van Osama bin Laden, hetgeen ze - dankzij de steun van Hamas en Jihad - wonderwel is gelukt.
Wie foto's bekijkt van Osama bin Laden en van Saddam Hussein, die ziet twee absolute tegenpolen voor zijn ogen verschijnen. Maar de propagandamachine wil ons blind maken. In het dagblad de Volkskrant (dat volgens Theo van Gogh het clubblad van de Linkse Kerk is) is nog nooit een foto geplaatst waarop de mondaine, wereldse vrije-jongens-geest van Saddam Hussein in staat wordt gesteld zich te manifesteren. Alles wat we zien is een club in militair uniform gehesen dikke Iraakse mannen, met daarboven de vette kop: "SADDAM OP HET OORLOGSPAD".
Als je dat ziet, dan denk je: "Wat wil de Volkskrant? Eerlijke informatie geven? Of het vriendje zijn van Joseph Goebbels?
Goebbels was een slimme man, die van het manipuleren van mensen zijn vak maakte. Hij wist heel goed dat de meeste mensen niet na willen denken, zodat je alles op alles moet zetten om de gecompliceerde realiteit van het leven terug te brengen tot een eenvoudig zwart-wit-schema, waarin de leider weet wie goed is en wie slecht.
Het is de werkelijkheid van 5 december. De regeringsleiders zitten in Spanje en terwijl hun knechten dansen op het voordek, nemen zij - omhangen met rode tabberds en beplakt met witte baarden - plaats op twee kleine krukjes in de scheepskombuis, waarin de scheepskok chocolademelk aan het koken is op een klein fornuis... "Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje al aan..."
Rechter tegen Milosevic Als anarchistisch schrijver voel ik me bekocht wanneer ik die stompzinnigheid moet gade slaan. Want dat is altijd het ergste van die kleinburgerlijke festiviteiten: dat ze intelligente mensen willen dwingen aan de flauwekul mee te doen. Dat je mee moet lopen in de stoet en dat je dan tegen je kinderen zegt: "Dat is Sinterklaas, en die man naast hem is ook Sinterklaas", en wanneer je zoontje dan vraagt: "Er is toch maar een Sinterklaas", dat je dan moet zeggen: "Ja, maar hij is Een Klaas in twee personen..."
George Bush en Tony Blair... En maar strooien met pepernoten... "
Zijn er nog stoute kinderen hier?"

Ik ben een stout kind. Krijg ik nu de roe? Lijkt me wel leuk. Broekje uit, op de knie van Tony en lekker een pak slaag krijgen op je blote billetjes. Noemen ze pedofilie, en als je dat doet mag je voor je hele verdere leven de gevangenis in!
Net goed. Sluit ze maar op, die twee nep-Sinterklazen. Eigen schuld, dikke bult.
Waarmee ik wil zeggen dat je ook te ver kunt gaan met liegen en bedriegen. Op een bepaald moment moet je toch tot het inzicht komen dat je genoeg gelogen hebt. De maat is vol, zeg je dan. Na de leugen komt de waarheid. En als de mensheid iets hard nodig heeft, dan is het de waarheid wel.


Saddam Hussein & Zionisme

Saddam Hussein is een vriend van Amerika, juist omdat hij een mondaine vrije-jongens-geest-bezit. Hij heeft, zo hoorde ik de Nederlandse minister-president Pim Balkenende met een zuinig gristelijk mondje opmerken, 'lak aan de hele wereld'.
Nou, dat is het ergste wat er is in gristelijke ogen: "lak hebben aan de hele wereld". Dan kom je namelijk terecht op het terrein van de kunst en het anarchisme en dat is verboden gebied. Want waar moeten we naar toe wanneer we allemaal kunstenaars en vrije jongens willen zijn?
Dat Saddam voortdurend twee begrippen naar voren schuift: RECHT en EERLIJKHEID, dat vergeten we, dat is een feit dat we niet willen erkennen. Dat hij ook steeds stelt dat niet Amerika in zijn ogen gevaarlijk is, maar de kleine groep ZIONISTEN die met haar verwrongen wereldbeeld de vrije geest van Amerika probeert te doden, dat vertellen we het publiek ook niet. We doen net alsof er helemaal niet zoiets bestaat als een ZIONISTISCHE LOBBY die al tientallen jaren uit is op het scheppen van dood en verderf.
Wat er nu gebeurt is NIET in het belang van Amerika en ook niet in het belang van Europa en Japan.
We hebben geen oorlog nodig. Niemand heeft oorlog nodig. Alleen gekken hebben oorlog nodig en die oorlogszuchtige gekken moeten we aanpakken.
Irak heeft in feite maar een oorlog gevoerd, de oorlog tegen Iran. Die oorlog was er op gericht de Islamitisch-imperialistische politiek van Khomeiny in te dammen: godsdienst koppelen aan politiek.
Saddam heeft de religie losgekoppeld van de politiek en hij is daarmee de tegenpool van de religieuze fundamentalist.
Daarom was Saddam de bondgenoot van Amerika. Alleen IsraŽl heeft in Saddam altijd een bedreiging gezien. Zelfs toen Irak Khomeiny aan het bevechten was, weigerde IsraŽl Saddam te steunen. In het geniep hielp men Khomeiny - een man die je WEL kunt zien als een tweelingbroer van Osama bin Laden - hoewel Khomeiny - eerlijk is eerlijk - oneindig intelligenter was.
Wat je als intelligent mens jezelf daarom af moet vragen is, hoe het mogelijk is dat een vriend van Amerika door IsraŽl kan worden omgetoverd in een vijand van Amerika.
Saddam is een vijand van het zionisme, omdat hij als socialist het door de zionisten gesteunde imperialisme (botte machtspolitiek) gekoppeld aan kapitalisme (uitbuiting van derde wereldlanden) haat.
Het Amerikaanse zionisme heeft er eigenlijk nooit principes op na gehouden. De liberale en socialistische principes betreffen alleen de leden van de eigen groep. Voor alles wat niet-zionistisch is gelden andere maatstaven, zodat stimuleren van imperialisme en keihard kapitalisme geoorloofde zaken zijn. Met het vele geld dat wordt verdiend kan van IsraŽl een modelstaat worden gemaakt, waarin de uitverkorenen in weelde kunnen leven. Die uitverkorenen zijn een groep van heiligen en die verheven groep mag niet worden ontheiligd. Een hogere taak heeft het zionisme in feite niet.
Natuurlijk, er zijn in IsraŽl mensen die het zionisme een heel andere inhoud kunnen geven, maar die tellen in Amerika eigenlijk niet mee. Amerikaanse zionisten haten zowel dromers als realisten, want die zijn vrijwel altijd 'anti-kapitalist'. Je moet geen anti-kapitalist zijn, maar een zionist. Dat is een vorm van geloof die onaantastbaar wordt gemaakt - niet door de zionisten, maar door Amerika, dat zich op een hersenloze wijze laat gebruiken door het Amerikaanse zionisme, een vorm van zionisme die gezien moet worden als 'werkelijkheidsvreemde religie', omdat er geen band wordt onderhouden met de werkelijkheid waar het woord Irael naar verwijst, maar naar een fictief beeld - dat via wetteloosheid en zinloos bloedvergieten in stand gehouden wordt.
Saddam de anti-fundamentalist Dat is de reden waarom Saddam Hussein weg moet, omdat Saddam de Arabieren voortdurend vertelt dat Amerika in handen is van 'krankzinnige zionisten'.
Mogelijk overdrijft hij, mogelijk ook is zijn wereldbeeld niet vrij van smetten, maar wanneer ik als democratisch, waarheidlievend mens de krant lees, dan wil ik graag weten met wie ik te maken heb. Dan wil ik niet naar het portret kijken van een man die door een troep lakeien is voorzien van rare neuzen, gekke snorretjes en gekke brilletjes, zodat hij er als een achterlijke idioot uit gaat zien, maar dan wil ik de waarheid over hem te weten komen. En dan wil ik natuurlijk in de eerste plaats weten wat AMERIKAANS ZIONISME is.

Arafat to condemn suicide bombings

Palestinian leader Yasser Arafat is to ask a key meeting of the Palestinian parliament on Monday to outlaw suicide bombing and to reaffirm the Palestinian commitment to peace with Israel.
A draft copy of Arafat's speech given to The Associated Press by his office said the world was waiting for a clear signal that the Palestinians saw peaceful negotiations as the way to resolve their dispute with Israel.

"The Palestinian people is standing against all types of terrorism, whether it is state terror or individual terror," the text said.
"The Palestinian Legislative Council has to protect Palestinian national interests through final recognition of the state of Israel and the right of its people to live in peace and security."
"Suicide attacks against Israeli civilians in buses, restaurants, cafes and universities give the Israeli government the ability to hide its crimes," the draft said. (By STEVE WEIZMAN, Associated Press Writer, 8-9-2002)


Growing European opposition to any unilateral attack

Tony's Derde Weg Belgium led a chorus of European disapproval yesterday by claiming Tony Blair's "unquestioning" support for America was the main reason for the lack of a unified EU policy on tackling Saddam Hussein.
Speaking on television, Louis Michel, the Belgian Foreign Minister, said the European Union was unable to state its opposition to President Bush's plans for the region with a single voice. "It is in large part because Britain, through Tony Blair, gives unquestioned, unilateral support to the United States". (By Tony Paterson, Independent.co.uk 9-9-2002)


TALEBAN STRIKE AGAIN

Islamic Press Agency has confirmed that a bomb attack on a market in Khost, eastern Afghanistan, has wounded 12 people. Mohammad Jan Gurbuz, spokesperson for the governor of the province of Khost, declared that ďIt could be an action by the Al Qaeda extremistsĒ. The attack comes three days after a bomb exploded in Kabul, killing 30 and Prime Minister Hamid Karzai escaped an assassination attempt in Kandahar, the Taleban stronghold.
On Monday, Afghanistan will remember the first anniversary of the death of Ahmed Shah Massoud, the leader of the Northern Alliance, killed on 9th September by the Taleban. (Timothy BANCROFT-HINCHEY, PRAVDA 9-9-2002)

Amerika's Schijnoverwinning

Terwijl Bush & Blair Saddam tot Grote Terrorist hebben uitgeroepen, in de hoop waarschijnlijk dat hij zich door hun oorlogszuchtige taal laat verleiden zichzelf het slim aangereikte duivelmasker op te zetten, zodat ze kunnen uitroepen: "Zie je wel?", beginnen de echte terroristen (extremisten en mensen die geen Amerikaanse marionetten willen dienen) zich te roeren in Afghanistan, waar Amerikaanse troepen al bijna een jaar lang bezig zijn 'het kwaad' uit te roeien.
Bestrijding van terreur in Afghanistan zal niet gemakkelijk gaan. Amerika heeft de oorlog gewonnen via het onzichtbaar maken van de vijand. Die leidt nu een dubbelleven, geduldig wachtend op een zwak moment van de tegenstander.
Oorlog voeren zonder vrede te willen sluiten zal nooit een einde maken aan terreur. Integendeel. Terreurbestrijding moet samengaan met erkenning van gezag door het gehele volk. De meerderheid van de mensen moet weten dat je aan de kant staat van het recht en dat het je er op de eerste plaats om is te doen onrecht te bestrijden. In dat geval krijgt terreur niet de kans zich als een olievlek uit te breiden - zoals nu wel dreigt te gebeuren, nu domweg de Macht boven het Recht wordt geplaatst.

Tariq Aziz ziet in 1991 al het Israelische Gevaar

Tariq Aziz, who as foreign minister conducted Iraq's diplomacy through the crisis, warned that the Middle East now faces a decade of turmoil as a result of the Persian Gulf War because of a dramatic shift in the regional balance of power in Israel's favor and the overwhelming dependence of other Arab countries on the United States. He said one of the primary consequences of the war has been to reinforce Israel's intransigence against making concessions of captured territory in return for peace. He predicted social upheaval in the Arab world in the late 1990s, particularly in countries such as Saudi Arabia, Egypt and Syria that joined the international coalition in driving Iraqi forces out of Kuwait.
"Ten years from now, we will see that everybody, including the West, will be worse off because wars always create messier situations than before," Aziz said.
"I really doubt the situation is better than before last Jan. 15 for the United States and its Arab allies," he said. "Israel is more ambitious and expansionist than ever, and you will see in a few years how the Arab members of the so-called coalition will suffer seriously because of it."
In the interview, held at his office in the capital's Qadisiyah district, where large sections of a government compound still lie in ruins from allied bombing raids three months ago, Aziz spoke optimistically about Iraq's postwar rebuilding program and its aspirations to create a democratic, multiparty system.
With its economy ravaged by inflation and growing joblessness following its devastating defeat, Iraq needs to revive close commercial relations with the West to rebuild. "Iraq is an oil-producing nation with strong incentives to maintain good relations with our customers among industrialized nations," he said. (Washington Post, 8-5-1991)

In mei 1991 sprak Tariq Aziz de hoop uit Irak in samenwerking met Westerse landen te kunnen hervormen, daarbij rekening houdend met de fouten die in het verleden door het regime werden gemaakt. Aziz zag de tegenwerking van Israel als het grootste gevaar en wie naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren kijkt kan alleen maar concluderen dat hij gelijk heeft gekregen. Irak wilde het 'goede' maar moest de vertegenwoordiger zijn van 'het kwaad'. De term 'as van het kwaad', die door George W. Bush begin dit jaar in een rede werd gebruikt, is (mede) een uitvinding van David Frum, een Candadese neo-conservatieve zionist, die op dat moment presidentieel tekstschrijver was.


Iraq: the Struggle for Oil

Iraq possesses the worldís second largest proven oil reserves, currently estimated at 112.5 billion barrels, about 11% of the world total and its gas fields are immense as well. Many experts believe that Iraq has additional undiscovered oil reserves, which might double the total when serious prospecting resumes, putting Iraq nearly on a par with Saudi Arabia. Iraqís oil is of high quality and it is very inexpensive to produce, making it one of the worldís most profitable oil sources. Oil companies hope to gain production rights over these rich fields of Iraqi oil, worth hundreds of billions of dollars. In the view of an industry source it is ďa boom waiting to happen.Ē As rising world demand depletes reserves in most world regions over the next 10-15 years, Iraqís oil will gain increasing importance in global energy supplies. According to the industry expert: ďThere is not an oil company in the world that doesnít have its eye on Iraq.Ē Geopolitical rivalry among major nations throughout the past century has often turned on control of such key oil resources.

Five companies dominate the world oil industry, two US-based, two primarily UK-based, and one primarily based in France. US-based Exxon Mobil looms largest among the worldís oil companies and by some yardsticks measures as the worldís biggest company. The United States consequently ranks first in the corporate oil sector, with the UK second and France trailing as a distant third.
Considering that the US and the UK act almost alone as sanctions advocates and enforcers, and that they are the headquarters of the worldís four largest oil companies, we cannot ignore the possible relationship of sanctions policy with this powerful corporate interest.

By James A. Paul, Executive Director, Global Policy Forum August, 2002


"We need to quit making enemies
that we don't need to make enemies out of".
General Anthony Zinni, 26-8-2002


Bush, Blair & 'The U.N. Charter'

Article 2: "All members shall settle their international disputes by peaceful means" and "refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state."
Article 33: nations in any dispute that endangers peace "shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means...." (War and Law League)

Stop Unlawful Wars!

Wie de regering in een ander land omver wil werpen en middels het stellen van dictaten elke vorm van diplomatiek overleg uit de weg gaat, ook als het gaat om kwesties van leven en dood, wie daarenboven dat land op wil delen, niet om de stabiliteit en de terroriale integriteit te waarborgen, maar om een sfeer te scheppen waarin door buitenlandse machten gecontroleerde quislings de macht over kunnen nemen, die laat de wereld niet zien dat hij enig respect heeft voor mensen die streven naar een wereldorde die gebaseerd is op respect voor het Internationale Recht.
Binnen een rechtsorde geef je mensen de kans rechtvaardige oplossingen te zoeken voor problemen waarmee ze worden geconfronteerd. In het geval van Irak vormen de sancties en de opdeling van het grondgebied in door buitenlandse machten gecontroleerde zones het probleem. Het spreekt vanzelf dat zo'n probleem bespreekbaar moet worden gemaakt, vooral wanneer er maatregelen in het geding zijn die juridisch aanvechtvaar zijn. In zo'n geval wordt binnen een rechtsorde de klager de mogelijkheid geboden zijn zaak te verdedigen voor een onafhankelijke instantie.
Dat die onafhankelike instantie niet bestaat toont aan dat we in een wereld leven waarin niemand machteloze landen kan verdedigen tegen de staatsterreur van onverantwoordelijke machthebbers.
Dat is natuurlijk een levensgevaarlijke situatie. Ongecontroleerde macht levert ons uit aan de grillen van het toeval. De machthebbers die ons nu vriendelijk bejegenen kunnen morgen onze vijanden zijn, en we zullen daar niets tegen kunnen beginnen, omdat het gelijk in een onrechtvaardige wereld (hoe kan het ook anders) in de handen van die onrechtvaardige machthebbers berust.


Hamas: Welfare and War

Since the start of the first intifada in the late 1980s, the militant Hamas organization has won popularity by offering a welfare network to Palestinians and declaring an uncompromising war on Israel. Its primary aim: The elimination of the State of Israel and the creation of an Islamic Palestine in its place.
The movement has consistently refused to participate in any peace negotiations with Israel, initiating its policy of suicide bombings following the signing of the Oslo peace accords in 1993. (Ha'aretz)

Iraq Denies It's Trying to Produce Nuclear Bomb

Naji Sabri

On 7 March 2002, the Iraqi Foreign Minister Naji Sabri presented 19 questions to the Secretary-General of the United Nations and requested answers to these questions. The Iraqi News Agency released what it claimed were the text of these questions on 10 July 2002.
Klik voor info

Iraq denied Monday fresh U.S. accusations it was trying to make a nuclear bomb and opened to reporters a former nuclear facility it said was now being used for agricultural and medical research.
The media tour was part of an Iraqi campaign to repudiate U.S. claims it is stockpiling weapons of mass destruction and trying to make a nuclear bomb. Saeed al-Mousawi, a senior Foreign Ministry official, told foreign reporters at Tuweitha nuclear plant, 12 miles south of Baghdad, the new charges were a "distortion of facts." He showed a satellite picture of the plant (largely destroyed in the 1991 Gulf War) which he said had been recently produced by the West to prove that Baghdad was developing a nuclear bomb.
"The site was completely destroyed and it cannot be used (for any nuclear activity) any more," the head of the site, Fa'iz Hussein, said.
"What Mr. Tony Blair and Mr. Bush are telling the international community is full distortion of facts...," Mousawi said.
After the 1991 Gulf War over Iraq's invasion of Kuwait, the International Atomic Energy Agency (IAEA) dismantled Tuweitha plant, Iraq's former main nuclear center, and other nuclear facilities. IAEA teams carry out annual inspections in Iraq, including inspecting radioactive material at Tuweitha plant. The last inspection was in January this year. (By Hassan Hafidh, Reuters 9-9-2002)


Question to the Secretary-General of the United Nations

het recht is er voor iedereen How can you explain the stand of a permanent member of the Security Council officially proclaiming that it wants to invade Iraq and impose an agent regime on its people by force? Is this not a blatant violation of the resolutions of the Security Council? The resolutions of the Security Council clearly stipulate respect for Iraq's sovereignty, independence, and territorial integrity. They also provide for respect to the rules of international law and the charter of the United Nations. How can this permanent member state demand from Iraq to implement the resolutions of the Security Council?

Naji Sabri

Arafat plays the middle and satisfies no one

Yasser Arafat condemned terror attacks on Israeli civilians and confirmed that Palestinian elections would be held in January in a rambling speech to his Parliament on Monday, which drew more anger than applause from Israel and Islamic militants ≠ albeit for different reasons. (..)
Ismail Haniya, a Hamas leader, complained that Arafatís speech did ďnot live up to the expectations of our people on the security level.Ē ďTheir (Israelisí) security cannot come at the expense of that of our people, who are victims of bombings, destruction and crimes,Ē he said.
Ismail Abu Shanab, a Hamas spokesman, said Arafatís speech was a disappointment and that he had no clear strategy on how to confront Israel. ďWe need to Ö find a way to challenge the Israeli aggression,Ē said Abu Shanab.
Raanan Gissin, another adviser to Sharon, also said the speech was meaningless. ďPeace and reforms can only happen when Arafat is not there,Ē Gissin said. ( Daily Star, 9-9-2002


De Oorlog Van De Fundamentalisten

Yasser Arafat is de gevangene van extreemrechts. Zionistische fascisten en Islamitische fascisten houden hem in een wurggreep, waaruit ontsnappen niet mogelijk is, omdat de wereldgemeenschap niet de vertegenwoordigers van het Midden, maar de representanten van het fundamentalisme steunt.
Wij lijken verdraagzaam. Wij lijken vredelievend. Maar we zijn het niet. Wanneer we werkelijk uit waren geweest op vrede, dan zouden we nooit de fascistische staat IsraŽl hebben gesteund, maar dan zouden we hebben gevochten voor een democratische staat IsraŽl, waarin joden en niet-joden gelijke rechten hebben. In dat geval was er geen Palestijns vluchtelingenprobleem geweest in IsraŽl, omdat we IsraŽl gedwongen zouden hebben de VN-resolutie waarin terugkeer van de weggejaagde Palestijnen wordt geŽist uit te voeren.
De onwil om op een vastberaden, eerlijke wijze democratische principes te verdedigen heeft ertoe geleid dat de wereld momenteel wordt beheerst door het fundamentalisme. George Bush is een fundamentalist. Tony Blair is een fundamentalist. Het zionisme, dat de wereld in een ijzeren greep gevangen houdt, wordt gedomineerd door krankzinnige fundamentalisten. En ook de Arabische wereld wordt geterroriseerd door fundamentalisten die niet willen inzien dat hun agressieve gedrag de waanzin van de tegenstander alleen maar vergroot.
De strijd tussen deze twee fundamentalistische groeperingen, de fundamentalistische Islam en de fundamentalistische zionisten, wordt over onze hoofden uitgevochten. Wij leven in een Westerse wereld die zich vrij en democratisch noemt. Maar de huidige ontwikkelingen op het wereldtoneel laten ons zien dat we onszelf bedriegen. George Bush en Tony Blair ontpoppen zich als zionistische marionetten die de belangen van het eigen volk ondergeschikt maken aan de belangen van het zionisme.
"Saddam Hussein", roept Tony Blair op een ronduit hysterische wijze, "is een bandiet die de Verenigde Naties ondermijnt...", een volstrekt krankzinnig staaltje van absurde demagogie, die voorbij gaat aan de pogingen van Amerika en Engeland de VN te degraderen tot een knechteninstituut.
Ik, als onafhankelijke enkeling, zie niet in waarom ik het zionisme zou moeten steunen. Ik heb geen enkele band met IsraŽl en daarom zal ik er ook niet over peinzen de staat IsraŽl te steunen. Ik ben een wereldburger en ik zie me geplaatst tegenover miljarden mensen die een redelijk, leefbaar bestaan op willen bouwen. Dus waarom zou ik me druk maken over de waanzinnige claims van een stel door en door krankzinnige zionisten? Waarom de waanzin steunen in een wereld die intelligentie, hartelijkheid, warmte, mensenliefde, wijsheid en begrip nodig heeft?
Hoe is het mogelijk dat het westen wordt geleid door zionisten? Hoe kan het zover komen dat moderne democratieŽn de speelbal zijn van fundamentalisten die de wereld op willen delen in twee groeperingen die elkaar alleen maar kunnen en willen vernietigen?
Niemand doet iets. Niemand protesteert. Niemand heeft de moed het zionisme te veroordelen. Alleen een paar enkelingen, die volledig worden genegeerd. Dat is precies de waanzin die het Nationaal-Socialisme mogelijk maakte.
De nationaal-socialisten hebben de wereld opgedeeld in twee kampen, en als we het nationaal-socialisme willen vernietigen dan zullen we die tweedeling op moeten heffen.
We gaan er nog altijd van uit dat het Nationaal-Socialisme overwonnen is, maar dat is een misverstand. We hebben een deel van het Nationaal-Socialisme overwonnen, de uitvoerders van een krankzinnige gedachte die de wereld op een noodlottige wijze naar de vernietiging voerde, maar de gedachte zelf die aan het Nationaal-Socialisme ten grondslag lag: de joods-christelijke dualiteitgedachte, een gedachte die door alle grote filosofen wordt veroordeeld, bestaat nog steeds.
Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de zionistische fundamentalisten Bush en Blair tot rede worden gebracht. Zij zijn de vijanden van het eigen volk. Zij ontkennen de democratie en ze willen de wereld in brand steken, in dienst van de naar versterking van het fundamentalisme strevende dualiteitgedachte, die de ontkenning is van het Midden.
Dat is laakbaar gedrag. George Bush hoort als Amerikaans president de vertegenwoordiger van de Amerikaanse vrijheidsgedachte te zijn, terwijl Tony Blair als sociaal-democraat de verdediger behoort te zijn van alles wat sociaal-democratisch en socialistisch wil zijn in deze wereld.
Hun belachelijke verdediging van de zaak van het zionisme is een slag in het gezicht van al diegenen die voorstanders van een sterke wereldgemeenschap zijn.


Israel Shamir & Joodse Paranoia

In 1991, when Iraqi Scuds landed in Israel, and the gas warfare alarm sounded, a dozen Israelis suffocated in their gas masks and died. There was no poisonous gas outside, just the fresh and fragrant air of the Judean hills, but they would not breathe it. They thought they would die the moment they took their masks off. Instead, they suffocated in their masks. This is the paradigm of modern Jewish existence in the shadow of fear.
When Noah released the first dove from the ark, it had to return. The second dove, however, brought back an olive branch. The third dove did not come back. He found the deluge was over, and saw no reason to come back to the stifling air of the Arc. I am your third dove. You may take off your masks. The air outside is perfectly good. The deluge has subsided. Step outside to greet the human race, your brothers and sisters. (
Israel Shamir, Media Monitors, 9-4-2001)

JINSA: Wij Hebben De Macht

"The State Department announced that it would host 50-60 "scholars and academics" in Washington this week, so they can tell our government why so many people don't like us. Our problem is not with the question - although we suspect that they and we already know the answer. Our question is what will we do after they tell us? Will we change our behavior or our policies? Will we redefine our national interest? Likely not.
So why hold a conference to ask a question, the answer to which is clear and won't change your behavior anyhow? If it is nothing more than permitting enemies of the United States to "vent" their frustration, we believe they will be vastly more frustrated after they tell us what to do and we don't do it... (JINSA, 3-9-2002)

Paul Wolfowitz Wie zich op de hoogte wil stellen van de gruwelijke arrogantie die pro-IsraŽlische Amerikaanse joden tentoonspreiden op hun websites, een arrogantie die gericht is tegen alles wat democratisch is, democratisch in de zin van 'inspraak' willen hebben, die wordt aangeraden de website van het Joodse Instituut voor Nationale Veiligheidszaken te bezoeken.
Wat deze mensen je leren is dat het begrip 'nationale veiligheid' niet verwijst naar Amerikaanse veiligheid, maar naar IsraŽlische veiligheid. Amerikaanse joden hebben het onderscheid tussen IsraŽl en Amerika volledig uitgewist. Wanneer zij praten over Amerika, dan praten zij over IsraŽl. Daarom begrijpen zij niet dat de Amerikaanse overheid mensen aan het woord wil laten over kwesties die de nationale veiligheid van IsraŽl betreffen, want de zaak van IsraŽl mag alleen worden besproken door joden. Niet-joden zijn zielige stumpers die je maar beter niet aan het woord kunt laten, om te voorkomen dat ze gefrustreerd raken in een wereld waarin de joden het beleid inzake IsraŽl bepalen...

Only one think tank
puts the U.S.-Israel strategic relationship

first - JINSA!


Joodse Tempel & Grootheidswaan

Wat we als nuchtere buitenstaanders niet willen of kunnen inzien is dat rechtse zionisten aan grootheidswaanzin lijden. Je hoeft alleen maar een blik te werpen op alle prentjes waarop een (gereconstrueerd) beeld wordt geschetst van 'hun' joodse tempel. Die tempel wordt in het hartje van Jeruzalem geplaatst, op de grootste en machtigste plek die er was: de zogenoemde tempelberg. Dat die plek het bezit was van de Romeinen, die de grote wereldheersers waren in die tijd, wordt ontkend. Aan de Romeinen wordt een ondergeschikte plaats toegekend in een bijgebouw...
Daar zou je meewarig om kunnen glimlachen, ware het niet dat het beeld van de onderdanige Romeinse grootmacht nu geprojecteerd wordt in Amerika en Engeland.

Zie: De Tempel

Laura Bush & De Rouwende Natie

De Maan = de Moeder

Nearly a year after the horrifying attacks on the World Trade Center and the Pentagon that killed nearly 3,000 people, First Lady Laura Bush told an interviewer on the ABC television program This Week that the nation is still in mourning.
"For all the people who lost somebody and for really a lot of us, you know it will not be something that we will get over," she said. "I mean time will go on and time will heal a lot of the wounds, and we will all go on. But still I think our country still mourns." (PalestineChronicle, 9-9-2002)

Donald Rumsfeld & De Vernielzuchtige Natie

Mars & Pluto: de vernietigers Het is triest te moeten constateren dat in een periode waarin mensen herinnerd worden aan de ellende van onschuldige mensen die het slachtoffer werden van geweld, rechtse haviken een oorlogsstemming aan het creŽren zijn, die er toe moet leiden dat andere onschuldige mensen de tragische gevolgen van een volmaakt zonloze gewelddaad moeten ondergaan.
Wie de vernietiging van twee gebouwen in New York beschouwt als de grootse ramp in de geschiedenis van Amerika, die kan onmogelijk het in puin te gooien van complete steden in een ander land 'moreel' noemen, helemaal al niet wanneer de morele zending voortvloeit uit het feit dat men te beroerd en te koppig is om in een tot duivel uitgeroepen ander een gewoon mens te zien.
Laura Bush praat over een rouwende natie, een natie die meevoelt met lijdende, verdrietige mensen, maar wie de kille oorlogsretoriek van de rechtse haviken beluistert, die hoort geen enkele ondertoon van rouw. Integendeel: alles wat hij hoort is haat, wraak en destructieve, meedogenloze vernederingszucht.

Zie ook: Het leven als zinloos SM-spel

Saddam's Alleged Mistress Says He Met Bin Laden

Parisoula Lampsos, who claims to have been Saddam's mistress on and off for 30 years, told ABC she personally observed bin Laden in one of Saddam's palaces in the late 1980s. She said Saddam's oldest son, Uday, told her Saddam also met with bin Laden in the 1996 and game him money. Lampsos told ABC she saw Saddam on nearly a daily basis and provided details of his habits and personal life.
Saddam enjoyed watching videos of his enemies being tortured, Lampsos alleged, and sometimes put on a cowboy hat during the viewings. She said Saddam's favorite movie is "The Godfather" and his favorite song is Frank Sinatra's "Strangers in the Night." Saddam takes the anti-impotence drug Viagra, swims almost every day, uses a herbal relaxation mask to reduce wrinkles, dyes his hair and wears suits by Western designers including Pierre Cardin, Lampsos said. (Reuters, 8-9-2002)

Demonisering & Waarheidontkennend schuldgevoel

Demonisering is een proces dat moeilijk te stuiten valt. Net als in de periode voor de Golfoorlog (1991) wordt de bevolking via een doelgericht proces van geruchtenverspreiding geestelijk gereedgemaakt voor de grote klap. Aanvankelijk was niemand bereid een oorlog te starten, zodat in een werkelijk democratische situatie er geen aanval zou hebben plaatsgevonden. Maar de politieke leiding in het Westen voert niet de volkswil uit - zij stuurt de volkswil. Dat is precies wat je ook nu ziet gebeuren. Meer dan zeventig procent van het Engelse volk is tegen een oorlog. Maar een kleine kliek machthebbers heeft besloten dat de oorlog er komt, en daarom zal er een stroom van geruchten losbarsten, die allemaal ten doel hebben Saddam Hoessein om te toveren in de man die hij moet zijn: een tweede Adolf Hitler, die nooit iets anders heeft gewild dan mensen een hel op aarde aan te bieden.
En het trieste is dat we het waarschijnlijk allemaal nog gaan geloven ook...; gewoon, omdat we niet anders kunnen, omdat we zonder het geloof in duivels aan onze schuldgevoelens kapot zouden gaan...

Strangers In The Night
favoriete song van Saddam Hoessein

Arabische vrouwelijkheid Strangers in the night exchanging glances
Wondrinī in the night what were the chances
Weīd be sharing love before the night was through
Something in yours eyes was so inviting
Something in your smile was so exciting
Something in my heart told me I must have you
Strangers in the night two lonely people we were strangers in the night
Up to the moment when we said our first hello little did we know
Love was just a glance away a warm embracing dance away
And ever since that night weīve been together
Lovers at first sight in love forever
It turned out so right for strangers in the night

klik voor info Hoewel we weinig weten van de muzieksmaak van Osama bin Laden, mogen we, gezien zijn Amerikahaat, rustig aannemen dat een simpel Amerikaans liefdesliedje niet op de eerste plaats van zijn favorietenlijst prijkt. Dat hij Viagra-pillen in Amerika koopt teneinde zijn sexuele potentie op te schroeven lijkt ons ook niet bijzonder aannemelijk, en wanneer we tenslotte naar de kledingstukken kijken die hij draagt, dan mogen we met een waarschijnlijkheid van 100 procent stellen dat die niet vervaardigd zijn door de Parijse modekoning Pierre Cardin, hetgeen resulteert in de conclusie dat het suggereren van vriendschap tussen de ijdele, genotzuchtige Westers-georienteerde socialist Saddam en de steile xenofobe calvinist Bin Laden een weinig overtuigende indruk maakt.

Info Pierre Cardin has been revolutionizing for more than half a century the world of fashion. He is and shall remain a leader with a vision of the future. Peace ambassador of the UNESCO as of 1991, he is unanimously elected in 1992 to the Institut de France.

Liberating America From Israel

Nine-eleven would not have occurred if the U.S. government had refused to help Israel humiliate and destroy Palestinian society. Few express this conclusion publicly, but many believe it is the truth.
I believe the catastrophe could have been prevented if any U.S. president during the past 35 years had had the courage and wisdom to suspend all U.S. aid until Israel withdrew from the Arab land seized in the 1967 Arab-Israeli war.

Israel is a scofflaw nation and should be treated as such. Instead of helping Sharon intensify Palestinian misery, our president should suspend all aid until Israel ends its occupation of Arab land Israel seized in 1967.
The suspension would force Sharon's compliance or lead to his removal from office, as the Israeli electorate will not tolerate a prime minister who is at odds with the White House. If Bush needs an additional reason for doing the right thing, he can justify the suspension as a matter of military necessity, an essential step in winning international support for his war on terrorism.
He can cite a worthy precedent. When President Abraham Lincoln issued the proclamation that freed only the slaves in states that were then in rebellion, he make the restriction because of "military necessity."
If Bush suspends U.S. aid, he will liberate all Americans from long years of bondage to Israel's misdeeds.

Paul Finley, PalestineChronicle 10-9-2002
Paul Findley, a Representative from Illinois 1961-83, is the author of three books related to the Middle East, the latest being Silent No More: Confronting America's False Images of Islam.

US must heed UN over Iraq, says Arab League

info Amr Moussa, the head of the Arab League, said on Monday that the United States risked provoking lasting anger and frustration throughout the Arab world if it attacked Iraq. "No military action should take place outside the (UN) Security Council. We must work together to resolve the problem, if the problem exists, of weapons of mass destruction," Amr Moussa said.
The former Egyptian foreign minister, who flies on to New York to attend the UN General Assembly, reaffirmed that he was hopeful that Iraq would let the inspectors return. "The idea has not been rejected by Iraq. They are negotiating the modalities for the return," he said.
Moussa said that Arab countries wanted good relations with the United States but that Washington could not simply "push Arab states into corner after corner." (Iraqi Daily News, 11-11-2002)

Pro-Iraqi Palestinians rally in support of President Saddam Hussein

Waving Iraqi flags and traipsing over the US Stars and Stripes, a cheering crowd of Palestinians rallied Tuesday in support of Iraqi President Saddam Hussein.
ďAmerica is launching a war against Arabs and Muslims in the name of fighting terrorism," Sheikh Ahmed Yassin, founder of the Islamic group Hamas told the crowd of about 1,000.
ďBush listen carefully, we are all for Saddam," cheered the crowd, pumping their fists in the air. Many of those at the rally carried posters of President Yasser Arafat and Saddam Hussein.
Yassin told the crowd that President Bush wanted to attack Iraq because Baghdad did not recognize the right of "Zionists to exist in Palestine." (Iraqi Daily News, 11-9-2002)


Laura Bush: de wereld heeft compassie nodig

Het Recht & Het Kwaad

Je kunt een vuurtje kalm laten uitbranden, of je kunt er een kwak olie opgooien, zodat het nooit meer uitgaat. Wie verstandig is houdt rekening met de volkswoede. Heel het gedrag van politici in het Westen is er op gericht het ontstaan van onbeheersbare massabewegingen tegen te gaan. Omdat men weet dat zulke volksbewegingen op een gegeven moment niet meer in de hand te houden zijn, zodat ze zich, wanneer de temperatuur kookhitte heeft bereikt, door niets en niemand (nog door geen tienduizend Amerikaanse legers) laten tegenhouden.
In het Midden-Oosten wordt niets anders gedaan dan het tegendeel bewerkstelligen van hetgeen de massapsychologie ons leert. Waaruit je de conclusie kunt trekken dat ons gedrag niet wordt gestuurd door verantwoordelijke wetenschappers, maar door irrationeel handelende mensen die niet in staat zijn zich op een koele, wetenschappelijk verantwoorde wijze te gedragen, wanneer hun ideologische dogma's in het geding zijn.
Wanneer Sjeik Ahmed Yassin stelt dat Amerika een oorlog tegen Irak wil voeren omdat Saddam Hoessein niet akkoord gaat met de hardnekkige onwil van het zionisme de rechten van de Palestijnen te erkennen, dan heeft hij gelijk. Het is daarom merkwaardig dat in de Westerse pers die waarheid domweg niet wordt genoemd. Die koppige onwil de zaken bij hun naam te noemen leidt er toe dat extremistische groeperingen in het Midden-Oosten altijd extremistisch blijven. IsraŽl en Amerika weigeren namelijk domweg een dialoog met hen aan te gaan.
Hamas huldigt de opvatting dat IsraŽl de resolutie van de veiligheidsraad waarin terugkeer van alle vluchtelingen wordt geŽist uitvoert. Wanneer IsraŽl dat doet, zo stelt Yassin, zullen de Palestijnen op de meest vreedzame wijze zichzelf invoegen in de IsraŽlische samenleving, die in zijn ogen geen zionistische samenleving mag zijn.
IsraŽl weigert echter op het punt van de terugkeer enige concessies te doen, omdat het bang is dat terugkeer van vluchtelingen 'het joodse karakter' van de staat aantast. Wat daar nu precies onder wordt verstaan 'het joodse karakter van IsraŽl' wordt nooit uit de doeken gedaan. Die 'joodse identiteit' is een soort heilige formule geworden. Niemand weet wat het betekent, weinig moderne mensen kunnen zich er ook mee identificeren, zefls extreemrechtse joden in Amerika voelen zich heel goed thuis in een niet-joodse Amerikaanse staat, maar toch mag je niet zeggen dat de uitdrukking 'joodse staat' doodgewone lariekoek is.
En alleen maar omdat er zoiets vaags als 'joods karakter' in stand gehouden moet worden weigeren linkse en rechtse partijen in IsraŽl de Palestijnen terug te laten keren naar de staat IsraŽl, hoewel de Palestijnen het recht aan hun zijde hebben.
Het is, juridisch gezien, dus niet helemaal juist Hamas een barbaarse terreurorganisatie te noemen. De groep heeft op een uiterst domme en onverantwoordelijke wijze barbaarse middelen gebruikt om de staat IsraŽl te ontwrichten, maar die daden zijn met gelijk geweld beantwoord, zodat het eigenlijk weinig zin heeft een moreel oordeel over dat gedrag uit te spreken; je bent zelf namelijk even schuldig...
Waar het Hamas om ging was de wereld duidelijk maken dat IsraŽl geen veilige haven is voor joden (hetgeen door het zionisme als hoofdmotief wordt genoemd voor de noodzaak van joden hun eigen 'onveilig' genoemde landen te verlaten). De migratie van joden wordt door die ontwrichting tegengegaan, zodat er ruimte kan worden geschapen voor de Palestijnen, die momenteel een uitzichtloos bestaan leiden in vluchtelingenkampen.
IsraŽl moet volgens Hamas een land voor zowel joden als Palestijnen worden, een idee dat door de rechtse zionisten, ook - en vooral - de rechtse zionisten in het democratische Amerika, wordt afgewezen.
Wanneer Amerika principieel zou handelen zou het Hamas gelijk geven. Joden en Palestijnen hebben beiden recht op hetzelfde land, hetgeen betekent dat ze moeten streven naar samenwerking binnen een democratische staat, waarin de rechten van alle inwoners door een niet aan religieuze standpunten gebonden constitutie wordt gegarandeerd.
Wanneer je die principes als uitgangspunt voor je beleid gaat nemen, dan zul je het rechts-zionistische verzet in IsraŽl en Amerika moeten breken, en dan zul je de antizionist Saddam Hoessein een eerlijk, rechtvaardig mens moeten noemen.
En dat is een daad van intellectuele zuiverheid die de rechtse Bush en de linkse Blair, ondanks al hun mooie morele praatjes, volledig afwijzen. Ze werpen hun dure principes in de prullenbak en roepen het recht uit tot het kwaad.
Maar wanneer je dat doet: wanneer je het recht tot kwaad uitroept, dan ben je - juridisch gezien - de grootste misdadiger van de wereld... Dat beseffen de beide, hoog van de toren schreeuwende heren niet. (Zwolle 11-9-2002)


My Home Is My Castle

Shikmim-Vijgenboom My name is Abu Mohammed. I am a Palestinian refugee from the village of Mesmiyah not too far from the town of Yaffa. My family and I were forced to leave our home and orange plantation in 1948. The Right of Return is my inalienable right. This right is guaranteed to me not only by what is moral and just but also by UN Resolutions. UN Resolution 194 "Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible." UN Resolution 242 affirms further the necessity "For achieving a just settlement of the refugee problem;"
As a refugee, I do not give anyone the permission to make concessions on my behalf. It is not my concern to worry about the demography of Israel or to be subjugated to the whims of a racist state. Palestine is the land of my forefathers. My family and I still have the titles to our land. How can anyone come from outside my country and confiscate the land that is ours and has been Palestinian for more than 2000 years? No one has the right to take another personís land by force.
I am a Palestinian who grew up among the trees and flowers of Palestine. As a child, I watched flocks of birds come to the shores of my country to nest. The scent of lemon and orange blossoms is engrained in my psyche. I knew the gender of honeybees and was an expert at climbing the mulberry tree that drew a protective shade over the entrance of the home where my siblings and I were born... (By Edna Yaghi for PalestineChronicle.com)

"My strength has nothing to do with political apparatus. I get my strength from nature, from flowers."

Ariel Sharon, Guardian 7-11-2002


Jewish Supporters of Refugee Rights
including the Palestinian Right to Return


Uri Avnery - Right of Return

The Right of Return expresses the very core of the Palestinian national ethos. It is anchored in the memories of the Nakba, the Palestinian catastrophe of 1948, and the feeling that a historic injustice was committed against the Palestinian people. Ignoring this feeling of injustice makes it impossible to understand the Palestinian struggle, past and present.
Everyone who really tried to bring about peace and conciliation between the two peoples knew all the time that the refugee problem is dormant, like a sleeping lion who can wake up any minute.

The refugee problem is multi-layered, some layers are ideological and concerned with basic principles, others are practical. Letís address the ideological first. Israel must acknowledge its historic responsibility for the creation of the problem. In order to facilitate the healing of the wound, such acknowledgement must be explicit.
It must be acknowledged that the creation of the refugee problem was an outcome of the realization of the Zionist endeavor to achieve a Jewish national renaissance in this country. It must also be acknowledged that at least some of the refugees were driven from their home by force after the battle was already over, and that their return to their homes was denied.

The right of return is a basic human right and cannot be denied in our time. I propose that the State of Israel recognize the Right of Return i n p r i n c i p l e, pointing out that the implementation of the principle will come about by way of negotiation and agreement.
After the ideological aspect is satisfied, it becomes possible to address the practical aspect of the problem. The solution of the refugee problem will coincide with the establishment of the State of Palestine. Therefore, the first step can be the granting of Palestinian citizenship to every Palestinian refugee, wherever he be, if the State of Palestine so decides.

The historic compromise between Israel and Palestine is based on the principle of ďTwo States for Two PeoplesĒ. The State of Palestine is designed to embody the historic personality of the Palestinian-Arab people and the State of Israel is designed to embody the historic personality of the Israeli-Jewish people, with the Arab citizens of Israel, who constitute a fifth of all Israeli citizens, being full partners in the state.
It is clear that the return of millions of Palestinian refugees to the State of Israel would completely change the character of the state, contrary to the intentions of its founders and most of its citizens. It would abolish the principle of Two States for Two Peoples, on which the demand for a Palestinian state is based.
All this leads to the conclusion that most of the refugees who opt for return will find their place in the State of Palestine. As Palestinian citizens they will be able to build their life there, subject to the laws and decisions of their government.
To absorb a large number of returnees and provide them with housing and employment, the State of Palestine must receive appropriate compensations from the international fund and Israel. Also, Israel must transfer the settlements intact to the Palestinian government, after the return of the settlers to Israeli territory. When deciding upon the just and equitable division of water and other resources between Israel and Palestine, this large-scale absorption must also be taken into account.

In order to make the healing of the psychological wounds and a historic conciliation possible, there is no way to avoid the return of an appropriate number of refugees to the State of Israel. The exact number must be decided upon by an negotiation between Israel and Palestine. This part of the plan will arouse the strongest opposition in Israel. As a matter of fact, not a single Israeli politician or thinker has dared to propose it. The extreme opposition exists both on the Right and the Left of the Israeli spectrum. However, such a limited return is the natural completion of the recognition in principle of the Right of Return and the acceptance of responsibility for the events of the past.

Uri Avnery, 14-1-2001

Wie is zacht en wie is hard?

Commentaar: Het Recht op Terugkeer is een basisrecht en kan niet worden ontkend, stelt de Israelische vredesactivist Uri Avnery. Toch willen de regeringsleiders van Amerika en Engeland dat basisrecht als zijnde een 'zinloze, kwaadaardige illusie' uit het Midden-Oosten weg bombarderen. Ze trekken het Recht een 'boevenjasje' aan en proberen via de vernietiging van dat zelf in elkaar genaaide jasje het Recht te vernietigen - vanuit de veronderstelling dat de meerderheid van de bevolking toch te dom is om in te zien dat uiterlijke schijn en innerlijke werkelijkheid in onze wereld helemaal niet samengaan.


Daughter of PLO Leader: End Civilian Attacks

Hanan al-Wazir grew up with violence -- her father was Khalil Al-Wazir (Abu Jihad), the Palestine Liberation Organization (PLO) military chief who was assassinated by the Israeli Mossad in 1988. Now she believes attacks on Israeli civilians do not serve the Palestinian cause.
The 30-year-old political scientist is urging Palestinians to rethink their strategy, which for the past two years of conflict has been based on "violent resistance," the AP reported on Wednesday. "I'm 100 percent against attacking civilians because it's not good for our cause," she told The Associated Press on Tuesday in her apartment in Ramallah.
In recent months, prominent Palestinians and private citizens have denounced Palestinian attacks against civilian targets, saying this tactic detracts attention from the root issue: Israel's occupation of the West Bank and Gaza. (PalestineChronicle, 11-9-2002)

Laat Je Niet Gebruiken!

Gelijk hebben is niet moeilijk. Gelijk krijgen is een kunst, vooral wanneer je in een wereld leeft die wordt geregeerd door dictators.
Amerika heeft zijn ziel verkocht aan de duivel, Zionistisch rechts, en alle vrijheidsbetogingen die momenteel als een vorm van door de staat geregisseerd toneel worden opgevoerd kunnen daarom alleen maar gevoelens van diepe en intense walging oproepen.
Eerlijke mensen hebben alleen respect voor eerlijke gevoelens. Maar Amerika kent momenteel geen eerlijke gevoelens meer. Alles wat wordt getoond is een laagje suikergoed, waarachter de ijzeren vuist van Jabotinsky schuilgaat, de IsraŽlische terreurideoloog die het Amerikaanse Pentagon in zijn greep houdt.
Het Amerikaanse leger is geen vrijheidsleger meer. het is een IsraŽlisch leger geworden, hetgeen wil zeggen dat het een bezettingsleger is. We worden niet meer bevrijd, we worden bezet, en alleen diegenen die materialisme boven geestelijke waarden plaatsen leiden in dit democratisch ogende luilekkerland een goed leven.
Wie principes heeft, wie echtheid boven valsheid plaatst, wie op zoek is naar de waarheid, telt niet mee.
Bescherm Onze Soldaten! Bijzonder vreemd is dat niet. De waarheid is nooit in tel geweest in burgermansland. Maar dat momenteel zich links noemende mensen, mensen die beter zouden moeten weten, op zo'n schijnheilige, hypocriete wijze het botte, domme geweld verheerlijken, dat mag rustig het grootste schandaal in de geschiedenis van de mensheid worden genoemd. Het enige antwoord dat Arabieren (Palestijnen in de eerste plaats) kunnen geven op de verheerlijking van het botte geweld is geweldloos verzet: kiezen voor het intelligente woord en het eerlijke gevoel. Laat zien waar je ooit voor stond. Laat de warmte en de zachtheid van Palestina in je ziel herleven en toon die ziel. Laat zien dat terroristen je ziel wilden verscheuren. Toon aan dat de kilheid van het fascisme Palestina heeft verkracht. Durf te huilen en te voelen en zeg nee tegen lompe gekken die van zachte mensen wilde beesten willen maken!


Israel Continues 911 Propaganda Campaign

Jeruzalem 1967: Jezus koos voor de verschoppelingen Plans in various Palestinian cities to commemorate the terrorist attacks of September 11 were hindered by a suffocating Israeli siege that is keeping most West Bank Palestinians under military curfew... Meanwhile, the Israeli government used the anniversary of the tragic event to score political points with Washington.
In the presence of US Ambassador to Israel, Dan Kurtzer, gave a speech in which he once again created parallels between the US war on terror and the deadly Israeli occupation of Palestinian land.
Sharon said: "On this day, we stand together with the American people: we remember, grieve and will never forget."
When it was Kurtzerís turn to speak, he replied: "I am proud that the friendship between the two countries is now closer than it has ever been in the past."
Kurtzer also attended a symposium on the September 11 attack, attended by Israeli Defense Minister Binyamin Ben Eliezer and Chief of Staff General Moshe Yaalon. Yaalon, branded as war criminal by various rights groups said that Ďthe attacks had "linked American views and Israeli interests", and that the United States had "integrated, progressively the Palestinian question and the international war against terrorism."
While preventing Palestinians from commemorating the tragic events, the Israeli government encouraged various Israeli organizations, political parties and schools from holding commemorative ceremonies, candlelit vigils and symposia. (PalestineChronicle 11-9-2002)