De Derde Weg - 6


"The Americans in raising this issue (a pre-emptive action in Iraq) are not wrong, they are right; and the reason why our place is beside them ... is not because of some misplaced allegiance or because of blind loyalty, it is because it's the right thing to do." Tony Blair, 3-9-2002


"The right course is of respect to the security and rights of others, through dealing with others in peace and establishing the obligations required by way of equitable dialogue and on the basis of international law and international covenants." Saddam Hussein

Lyndon LaRouche & De Complot-theorie - Geestelijke Overwinning Van Het Kwaad
Tony Blair's 'New Establishment' - Jeremy Corbyn: Giving a voice to the voiceless
Arabische eenheid & Zionistische verdelingszucht
Khatami & dialogue - Michel: Recht Plaatsen Boven Macht En Geld
Jaap de Hoop-Scheffer & De Dictator - Principes & Verraad
Recht & Macht - Ariel Sharon: Land, Gezin & Boerderij


Lyndon LaRouche & De Complot-theorie
Commentaar Wim Duzijn 2002

Lyndon LaRouche is een eigenzinnige, kritische Amerikaanse democraat met een links-socialistisch verleden die zich opgeworpen heeft als presidentskandidaat.
Hij wordt door de (gevestigde) media doodgezwegen en weg gezet als complotdenker omdat hij enerzijds op een harde, nuchtere wijze misstanden aan de kaak stelt en anderzijds oplossing aandraagt die een futuristisch en socialistisch karakter dragen, terwijl hij ook nog de moed durft op te brengen het zionisme te veroordelen, hetgeen hem de kwalificatie 'antisemiet' heeft opgeleverd.

LaRouche is er van overtuigd dat het Amerikaanse kapitalisme in de greep is van mensen voor wie de hoogste waarden geld en macht zijn.
Die plutocraten zullen (zo oordeelt hij) alle middelen gebruiken om de machtspositie van Amerika, Israel en Engeland veilig te stellen. Volgens hem is er zelfs sprake van een complot tegen Europa, waarbij Engeland de geestelijke inspirator is en Amerika de domme uitvoerder. Hij durft daarbij zelfs de mening te opperen dat de tweede wereldoorlog is uitgelokt door Engeland, een veronderstelling die hem in de hoek van de z.g. 'revisionisten' plaatst.
Revisionisten zijn historici die naar absolute waarheid streven en die daarom vraagtekens zetten bij bepaalde vormen van geschiedvervalsing die volgens hen uit pure propagandaoverwegingen in stand worden gehouden.
Het spreekt vanzelf dat mensen die bewust of onbewust (vanwege geloofsovertuigingen, naiviteit, blinde trouw, etc...) een vervalste werkelijkheid in stand houden een dergelijke vorm van waarheidsliefde haten.

LaRouche: Economics and the Aims of the Clash of Civilizations
La Rouche Website, 8-7-2002

Analyzing the situation in very simple terms, LaRouche points to the fact that Europe, Asia, and their adjoining islands are moving at very high speed towards a step-by-step economic cooperation, with a view to initiating a process of economic recovery that would save the two continents from the financial collapse threatening them. This would necessarily mean that the two continents would unite to form one mighty economic force.
There are, however, certain people such as Kissinger, Perle, Brzezinski, and Wolfowitz, who think differently, having in mind that such cooperation between continents would represent a threat to the cabal of plutocrats and influential people in the United States, Britain, and Israel, as well as to that cabal's control over the world.
Thus, the only solution to which they would subscribe, is to prevent such cooperation, breaking it up where it exists and putting an end to the recovery.
How? By waging wars!
It is to be noted that Britain succeeded to wage two world wars, into which it drew the United States, for exactly such reasons in the past. Speaking of "British brains and American brawn," LaRouche considers Britain the mastermind behind all these machinations.
He further notes that the war into which we are being plunged, is a Third World War, which may last for a 100 years.
Israel's role in it, is to wage a religious war in the Middle East. But Israel cannot conduct such a war alone. While it has the military power, it cannot hold the territory it occupies. So, it would resort to using weapons of mass destruction, and that would be sufficient to kindle the flames of a Third World War.
LaRouche therefore urges us to resist those crazy people who are leading the world to annihilation. He holds that the only viable option is to cooperate with all the peoples of the world, with a view to establishing permanent peace on the basis of a new economic system as was the case from 1945 to 1975, i.e., the period which witnessed the successful implementation of the process of world economic reform which had been initiated by Roosevelt.

Commentaar WD: Wat je ook over LaRouche en zijn complot-theorieën mag denken, een feit is dat oorlogszuchtige rechtse fanatici plannen op tafel leggen die de bedoeling hebben het Midden-Oosten in brand te zetten, en een feit is ook dat de leider van Groot-Britannië die oorlogsplannen door dik en dun steunt - ook wanneer die steun hem in conflict brengt met zijn eigen (linkse) partij en het eigen Engelse volk...

WORLD COUNCIL OF CHURCHES
CALLS ON USA TO CEASE HOSTILITY

The World Council of Churches has issued a statement calling on the United States of America to cease its campaign of hostility and threats against Iraq, claiming that it is worried about Washington’s policy to overthrow Saddam Hussein.
The World Council of Churches also called on the USA’s allies to resist the temptation to join in an attack on Iraq, “a military attack against a sovereign State”, under the pretext of a war against terrorism.
The Council, which includes all the Christian Churches, except the Roman Catholic Church, calls for Iraq to abide by United Nations resolutions, to destroy all its weapons of mass destruction and to guarantee all the political, economic, social and cultural rights of its people.

Timothy BANCROFT-HINCHEY, PRAVDA 4-9-2002


President Hussein addresses letter to Iraqi people,
Arabs and all free-minded in the world

BAGHDAD, In the name of God the Most Merciful, the Most Gracious

Once more we say that if you want to gain victory you should start with yourself. Yes with yourself first and before any step to use the materials in the environment you control or you think you control…
And before you start to convince others on the possibility of victory, convince yourself and have faith of your victory to the extent of the ultimate certainty that no wind could shake and no power, after you depend on God, could sway or eliminate from your heart.
Victory is faith inside the hearts, and when it becomes a faith it becomes immune to all confusion created by surrounding matter including the kinds of weapons and technical means that your enemy has. And the negative media and fabricated news and psychological confusion created by the enemy, not the weakness around you, nor the enemy’s negative propaganda… It will not hurt you... God will Bless your faith.
Then a permanent feeling that God is near you, far from your enemy, strengthening your side, starting with yourself from within you and making your faith as a light that spreads to the hearts of others… Then the fire of your enemy will be extinguished and he will be in the dark unable to find his way to save himself from your victory upon him. (Iraqi Daily, 4-9-2002)

Geestelijke Overwinning Van Het Kwaad

Hoewel Tony Blair en George W. Bush zichzelf 'christen' noemen praten ze zelden over de essentie van het christelijke geloof, die samengevat kan worden in de woorden: "Geloven in jezelf".
Voordat je op een zinvolle wijze enige onderneming kunt beginnen moet je je bewust worden van je eigen geestelijke kracht.
Een mens is geen ding, geen slaaf van boven hem gestelde machten, nee, de mens bezit een vrije, goddelijke geest die in staat is de machinaties van op robotisering van de mens gerichte machten te weerstaan.
De 'god' van George W. Bush en Tony Blair is in wezen weinig meer dan een laffe, geestloze dictator die de mens materiële vrijheid in ruil voor geestelijke slavernij aanbiedt.
Binnen de kapitalistische duisternis die zij de wereld aanbieden zal de mens nooit in staat zijn het licht van zijn goddelijke bewustzijn te laten schijnen. Hij mag een plant zijn, of een beest of een ding dat wacht op zijn einde, maar altijd zal hij een verliezer zijn, een luchtbel vol met niets - dat weinig meer kan doen dan alles wat in spiritueel opzicht 'goddelijk' is in anderen vernietigen.
Saddam Hoessein richt zich met zijn boodschap tot 'vrije geesten' (free minded people). Dat betekent dat zijn boodschap niet op een fundamentalistische wijze mag worden geïnterpreteerd.
Fundamentalisten (
Eric Hoffer noemt ze 'ware gelovigen') ontkennen altijf het naar zelfbewustzijn strevende IK.
Fundamentalisten blazen dat IK op in dienst van een egoloze werkelijkheid, waarin het mensen onmogelijk wordt gemaakt de goddelijke kracht die in een enkeling aanwezig is tot uiting te brengen.
Waaruit je de conclusie mag afleiden dat de boodschap van Saddam Hoessein alleen dan een boodschap voor 'vrije geesten' mag worden genoemd, wanneer hij de bedoeling heeft het op autoritaire religiositeit gebaseerde collectivisme, dat de Arabische wereld bedreigt, te veroordelen.


Red Star Research & Tony Blair's 'New Establishment'

Most people are aware that Tony Blair and New Labour are very friendly with a large number of company bosses and rich people.
It was no surprise to many of us when, having swept to power in 1997 on a fundamentally right-wing economic programme, Tony Blair followed up the clarity of this political shift with a murkier one, cosying up to the PR-people, business leaders and the rich.
We have watched as the Labour Party abandoned its relationship with its traditional working class support, marginalising trades union input in preference to networking with business and courting the middle class vote.
The sheer scale of the connections we have unravelled will surprise most people - the extraordinary extent to which the "party of the people" has buried its nose in the corporate trough.
Red Star Research has followed New Labour's shift of emphasis away from ideology to values, its move to the Right...
As Tony Blair slides across into the driving seat of neo-liberal economics and compliance with the needs of global Capital, we will provide a road map of his "New Establishment".

"Wealth creation is now more important
than wealth-distribution." Stephen Byers


Jeremy Corbyn: Giving a voice to the voiceless
Al-Ahram Weekly [Egypt], 11/17-7-2002

Jeremy Corbyn is a dissenter whose mission is, as he likes to describe it, to give a voice to the voiceless. For this to happen, the 51-year-old Corbyn has championed the causes of the oppressed, the underdogs and the colonised.
It was no surprise, therefore, to find him as the main speaker at almost every rally held in the British capital to defend Palestinian rights. He is also a member of a group of Labour Party MPs who are leading the opposition to the British government's foreign policy, particularly on Iraq and Palestine.
Al-Ahram Weekly met Corbyn in the territory with which he is most familiar: the British House of Commons in London, where he has represented the Islington North constituency since 1983.

In Corbyn's view, Israeli arrogance and aggression should be met by imposing sanctions on Israel.
"The international community should intervene to force Israel to implement the UN resolutions, or else it should impose sanctions -- economic, trade and even military," he told the Weekly.
Admitting that the campaign he has led with other Labour Party MPs to force the British government to impose an arms embargo on Israel has not yet been successful, Corbyn vows to keep up the pressure. Nevertheless, this comes at a time when, as the British newspaper The Observer has recently reported, Britain has been selling military equipment to Israel via America, providing sophisticated navigation and targeting equipment for F16s being built in America for Israel. Israel then uses these F16s in its bombing campaigns against Palestinian civilians.

The issue is causing a row within the Labour Party, and it also casts doubt on the so-called "ethical foreign policy" pursued by the Labour government.
Corbyn agrees that British foreign policy at present, particularly with regard to the Middle East, is not "ethical".
"I am very critical of the British government's foreign policy," he says, "particularly with regard to the Middle East, and including the continuing punitive sanctions against Iraq, the continued bombing campaigns, the refusal to initiate dialogue with the Iraqis, and above all allowing the Palestinian people to be murdered by the Israeli army."

"Bush's agenda is a terrifying one. I think the next stage is Iraq, and after that comes Iran, Sudan, Somalia and Cuba. What we are witnessing is a new form of colonialism.

Tony Blair & Ugly Rumours

Tony Blair werd op 6 mei 1953 geboren in het Schotse Edinburgh, rond 6 uur 's morgens, hetgeen betekent dat in zijn geboortehoroscoop het dierentiemteken Ram (een teken dat wordt beheerst door de oorlogsplaneet Mars) rijzende is.
Zijn vader werkte bij het gerecht. Blair werd naar een strenge privé-school gestuurd, die hij probeerde te ontvluchten. Hij hield toen vooral veel van voetbal, liet zijn haar groeien en werd de leider van een rockgroep: Ugly Rumours (Kwaadaardige Geruchten), een naam die de groep ontleende aan een album van Gratefull Dead. Uit dat album is de song SHIP OF FOOLS afkomstig.

Ship of fools on a cruel sea, ship of fools sail away from me.
It was later than I thought when I first believed you,
Now I cannot share your laughter, ship of fools.

The bottles stand as empty, as they were filled before.
Time there was and plenty, but from that cup no more.
Though I could not caution all, I still might warn a few:
Don't lend your hand to raise no flag atop no ship of fools.

Ship of fools on a cruel sea, ship of fools sail away from me.
It was later than I thought, when I first believed you,
Now I cannot share your laughter, ship of fools.

Though I could not caution all
I still might warn a few
Don't lend your hand to raise no flag
Atop no ship of fools...

Tony Blair: een hypocriet die de leugen aanbidt?
John Pilger, Info 27-8-2002

While Blair has claimed that Iraq has rebuilt its arsenal of "weapons of mass destruction", those who advise him know full well this is nonsense. And if Blair himself is not aware of this, this begs the question: what kind of prime minister is he?
They have read the evidence of Scott Ritter, who as senior United Nations weapons inspector in Iraq for seven years, is uniquely placed to assess how much of a danger the Iraqi regime represents.
RITTER, an American and international authority on weapons disarmament, personally led the inspections, investigations and destruction of Iraq's chemical and biological weapons programmes. On July 23, he said:
"There is no case for war. I say that, not as a pacifist, or someone who is afraid of war. I've been to war with the US Marine Corps. Moreover, I'm a card-carrying Republican, who voted for George W. Bush for president. More important, I believe in truth.

"The UN weapons inspectors enjoyed tremendous success in Iraq. By the end of our job, we ascertained a 90-95 per cent level of disarmament. Not because we took at face value what the Iraqis said. We went to Europe and scoured the countries that sold technology to Iraq until we found the company that had an invoice signed by an Iraqi official. We cross-checked every piece of equipment with serial numbers. That's why I can say that Iraq was 90-95 per cent disarmed. We confirmed that 96 per cent of Iraq's 98 missiles were destroyed.
"As for chemical weapons, even if Iraq had succeeded in hiding stocks of sarin and tabun nerve agents, these chemicals have a shelf life of five years; after that they deteriorate and become useless gunk."
Ritter does not deny that Iraq could have begun to reconstitute its weapons programmes. "But they would have to start from scratch because they don't have the factories any more, because we destroyed them (including the research and development plant). If they tried that, the evidence is readily detectable. The technology is available; if Iraq was producing chemical weapons today on any meaningful scale, we would have definitive proof to show, plain and simple; and there is none."


"It is not enough for journalists to see themselves as mere messengers without understanding the hidden agendas of the message and the myths that surround it." John Pilger

Lynne Cheney-Joe Lieberman Group Puts Out a Blacklist
Common Dreams info

AN aggressive attack on freedom has been launched upon America's college campuses. Its perpetrators seek the elimination of ideas and activities that place Sept. 11 in historical context, or critique the so-called war on terrorism.
The offensive, spearheaded by the American Council of Trustees and Alumni, a Washington-based group, threatens free speech, democratic debate and the integrity of higher education. In an incendiary report, "Defending Civilization: How Our Universities Are Failing America," the American Council claims that "colleges and university faculty have been the weak link in America's response" to Sept. 11. It also asserts that "when a nation's intellectuals are unwilling to defend its civilization, they give comfort to its adversaries."
The report documents 117 campus incidents as "evidence" of anti-Americanism. More than 40 professors are named, including the president of Wesleyan University, who suggested in an open letter that "disparities and injustices" in American society and the world can lead to hatred and violence.

Info: Lynne V. Cheney, the wife of Dick Cheney, founded the group and serves as its chairman. Sen. Joseph I. Lieberman, D-Conn., the Democratic candidate for vice president, sits on its board of advisors and is an active proponent of the group’s goals.

''It has a little of the whiff of McCarthyism,'' said Hugh Gusterson, a professor at the Massachusetts Institute of Technology who is on the list for a comment he made at a campus peace rally. ''Imagine the real suffering and grief of people in other countries,'' the report quotes him as saying. ''The best way to begin a war on terrorism might be to look in the mirror.''
Culled from student newspapers, Web sites and the media, the list includes chants recited by students at peace rallies and poster slogans like ''Recycle plastic, not violence,'' as well as comments made by scholars in public debates.
To the report's authors, such statements are proof that an oppressive anti-American ideology has taken over on campuses.
''We're criticizing the dominant campus orthodoxy that so often finds that America and Western civilization are the source of the world's ills,'' said Anne D. Neal, vice president of the council and a co-author of the report. (New York Times Info)

Sharon sees chance for diplomatic breakthrough in conflict

Prime Minister Ariel Sharon said Wednesday that he was holding talks with Palestinian officials and expressed optimism about the possibility of achieving an agreement with the Palestinian Authority.
"Now, for the first time, I see an opportunity for a break through in a diplomatic arrangement. It won't be an easy thing, but there is such a possibility," said Sharon, speaking in an interview to Channel Two Television. "The Palestinians have arrived at the conclusion that nothing can be achieved using terror."
A senior Palestinian official later called Sharon's remark "nonsense", saying any diplomatic breakthrough was being thwarted by Israel's harsh military clampdown on Palestinian cities in response to the uprising for independence. (Ha'aretz, 4-9-2002)


Arafat says he accepts EU peace plan 'in principle'

Palestinian Authority Chairman Yasser Arafat told Danish Foreign Minister Per Stig Moeller on Wednesday that he accepted "in principle" the new European Union initiative for peace in the Middle East.
The EU initiative presented by the Danish government, the current president of the Union, talks about creation of a Palestinian state, initially without recognized borders, to be followed by a full fledged state within three years.
Moeller said he was "encouraged" by Arafat's "positive acceptance of the ideas," which he said aim at "putting the peace process back on track." "If we succeed, it will be your success," Moeller told Arafat.
Chief Palestinian negotiator Saeb Erekat said after the Arafat-Moeller meeting that "we have nothing to fear from the European initiative. "We will study it and then we will give our answer. But what is important is that it should have a mechanism for implementation and a timetable. (Ha'aretz, 4-9-2002)

Saddam Hussein: Arab people are a people of construction
Iraqi Daily News, 5-9-2002

President Saddam Hussein received heads of Arab delegations participating at the extraordinary 42nd session for Arab Parliamentarians currently held in Baghdad.
The attendance expressed cheer to meet the President amid hard circumstances passing the Arab nation in the light US-Zionist threats targeting Iraq. They stressed Arab people support to all available means to combat the foreign threats since they target all Arab states.

Head of Foreign Affairs Committee in the Lebanese Parliament Dr. Ali Al-Khalil said that the term of weapons of mass destruction is a US pretext while Zionist enemy possesses nuclear weapons and have threatened to use them against Iraq and the region. He added that the main target of the US threat is designing a new plot to divide the Arab nation in a way that serves the Zionist agenda to impose their policy under pretext of combating terror.
For his part, Head of the Arab Affairs Committee in the Egyptian Parliament Ahmed Abuzaid Al-Alfi reiterated Egyptian people, Parliament and government support to Iraqi people and leadership, adding that conspiracy of dividing and controlling the Arab nation and imposing the Zionist policy has been obvious.

Hinting at the Arab parliamentarians speeches, President Saddam Hussein stressed that Arab people including Iraqis are not in favor of war unless it was necessary or imposed on them for they are a people of construction, while many indications could denote that.


Arabische eenheid & Zionistische verdelingszucht
Commentaar Wim Duzijn 2002

Wie eerlijk is (en eigenlijk zouden we allemaal eerlijk moeten zijn in ons moralistische supermachtenwereldje) ziet in dat Israël daarom een bedreiging is voor de Arabische wereld, omdat Israël - een klein land dat met zijn geringe bevolking een kleine minderheid is - weigert de Arabieren te zien als de eenheid die ze willen zijn, juist omdat 'klein zijn' geen deel uitmaakt van de Zionistische ideologie.

In het Midden-Oosten maken 22 landen deel uit van de Arabische Liga. Die Liga bestaat uit staten die dezelfde cultuur delen, die dezelfde taal spreken en die dezelfde aversie hebben tegen het kille, asociale kapitalisme dat door Israël momenteel verdedigd wordt.
Zelfs Ariel Sharon is de mening toegedaan dat de Arabische cultuur, wat betreft sociaal gevoel, ver uitsteekt boven het kille, asociale kapitalisme dat de joodse staat in haar ijzeren greep houdt.
In een vraaggesprek waarin hij stelt dat het zionisme de joden verplicht eeuwig oorlog te voeren stelt hij dat zijn hart uitgaat naar de sociale Arabische cultuur.
Hij zou zelfs graag willen samenleven met Arabieren, maar dat verlangen wordt hem onmogelijk gemaakt door de ijzeren wetten van het zionisme, die op warmte en liefde gebaseerde samenwerking met niet-joden onmogelijk maken.
In de discussie die nu is ontstaan rond Irak worden dergelijke existentiële vragen onder de tafel geschoven, zoals alle vragen van wezenlijke aard voortdurend door fundamentalisten in de vuilnisbak worden geworpen.
Het zionisme in zijn eng-nationalistische Israelische vorm is in feite dictatoriaal moralisme, hetgeen betekent dat de zionisten de morele leerboekjes schrijven: boekjes vol met regels waaraan anderen zich dienen te houden, terwijl men zich zelf boven de wet plaatst.
Wanneer Israël werkelijk een morele natie zou zijn, dan zou men het verlangen naar Arabische eenheid in de buurlanden eerbiedigen en er zelfs daadwerkelijk aan meewerken dat die eenheidsgedachte concrete gestalte krijgt.
Dat zou betekenen dat de zionistische machtsdroom aan de kant wordt geschoven en dat Israël zich gaat gedragen als het land dat het in feite is: een ministaat van (momenteel) 6 a 7 miljoen inwoners, die binnen het Arabische geheel onmogelijk de Grote Dictatoriale Heerser kan zijn, maar die wel een Geestelijke Inspirator kan zijn en de Arabieren kan helpen de Arabische wereld de wereld van de moderniteit in te loodsen...
En zeg nou zelf: Geeft het Judaïsme (gezien als spirituele zijnsleer) de joden niet de opdracht geestelijke inspirators te zijn?


Tikkun olam

Tikkun olam is Judaism envisioning an ideal world. Often translated to mean ‘repair of the world’, and even as social justice, tikkun olam underpins our religious way of life and perspective that works towards a time of peace – not just ending war, but a time of prosperity, health and justice for all.
For Reform Jews the importance of working individually and collectively towards a better and redeemed world is vital to our understanding of what being active Jews means.

Khatami urges humanity for dialogue
Syria Times Info, august 2002

[Iranian] President Mohammad Khatami reiterated mankinds need for dialogue more than ever before, pointing out that selfishness and non-recognition of others are the most important obstacles hindering the approach to dialogue.
During a meeting with officials and professors of the American Seton Hall New Jersey University, President Khatami said terrorism knows neither geography nor nationality and is a phenomenon which comes into being as an outcome of scorning peoples and oppressing them. He stressed the necessity of combatting such ill and notorious phenomenon through fighting its causes and elements.
Khatami said the climate prevailing after the Sept. 11 events in the US has engulfed with violence and anger. It was expected following the events that the project of civilizations dialogue be maintained and the coalition for peace theory be reactivated, he said.
The Iranian President made clear that the West and the East as well as Christianity and Islam cannot deny one another and that efforts have to be unceasingly made to strengthen and propagate dialogue and co-existence.


Aziz meets Belgium Foreign Minister
Iraq News Agency, 5-9-2002

Deputy Prime Minister, Head of Iraqi delegation to the Summit of Sustained Development Tariq Aziz on Wednesday received Belgium Foreign Minister Louis Michel. The two sides discussed U.S threats against Iraq and the importance of adopting a fair stance by states of European Union to call for implementing the Security Council obligations towards Iraq and respecting international legitimacy.
For his part, the European Minister has underlined that his country and members of the EU would keep on exerting efforts to stop U.S threats against Iraq.


Louis Michel: Recht Plaatsen Boven Macht En Geld
Speech Belgium UN, 25-9-1999

We moeten het humanisme opnieuw zijn juiste plaats geven in onze internationale betrekkingen.
Opdat deze strijd tegen de armoede en voor emancipatie vruchten zou afwerpen, moeten we bereid zijn om de mechanismen kritisch te bestuderen, die aan de basis liggen van de economische fluctuaties en financiële spanningen en hun sociale gevolgen, die een uitbuiting toelaten van de zwaksten door de sterksten door vaak onpersoonlijke en moeilijk of niet te identificeren krachten.
Om die redenen zijn we er diep van overtuigd dat het in onze gemondialiseerde samenleving belangrijk is om de voorrang van de politiek te herstellen.
Vandaag moeten we zonder bijgedachten werken aan de organisatie van een nieuwe internationale politieke orde. We hebben nood aan een krachtiger Organisatie van de Verenigde Naties, die een coherent beleid voert voor economische en sociale ontwikkeling.
Dit impliceert een horizontaal beleid dat alle globale instrumenten benut, zowel op economisch, financieel als commercieel vlak. Dit veronderstelt ook een meer vastberaden wil om de voorrang van de politiek te herstellen en niet langer te aanvaarden dat de democratische legitimiteit wordt omzeild of met de voeten getreden omwille van particuliere of speculatieve belangen.
De rechten van de mens moeten voorrang hebben op de macht van het geld.


Israel Rejects European Peace Plan
PalestineChronicle, 5-9-2002

The Israeli government rejected a peace plan prepared by the European Union and presented to Israeli and Palestinian leaders by visiting Danish Foreign Minister Pier Muller.
The EU plan calls for establishing a tentative Palestinian state without recognized borders to be followed by intensive negotiations that would lead to full Palestinian statehood in three years.

Open letter from Saddam Hussein
to the peoples of the United States,
Western peoples and governments.

October 29, 2001

To concentrate not on what is important, but rather on what is the most important, we say again that after having seen that the flames of any fire can expand to cover all the world, it first and foremost, needs justice based on fairness.
The best and most sublime expression of this is in what we have learned from what God the Al Mighty ordered to be, or not to be.
If we disagree in the essence of this, then our criteria should be, that we should not prevent others from getting or enjoying what we want for ourselves, and that we should not adopt double standards, by giving others what we do not want or refuse for ourselves.
Everybody must be aware that no one who has a fortune can be safe in the middle of a society of hungry people.
His problem would be greater if he had made his fortune by exploiting those hungry people, and at their expense.
The second Caliph in the state of Islam, Umar Ibin Alkhatab (God be pleased with him) ordered the suspension of the punishment of cutting the hand of a thief in the year of Remada (drought) despite the fact that this punishment in clearly stipulated in the Holy Quran. He did so, because he was aware, by his sense of a believer, the correct standards of Faith may be shaken when a man or his family are hungry, and also because he believed that hunger is more aggressive than the act of stealing, and that saving a man’s life was more important than saving somebody’s property. Hence, he froze a holy rule (Sharia).
Have the people of our present time learned this lesson, so that they can live in peace and security? Or do the parties concerned think that the security they want for themselves, will be achieved by amplifying the killing, intimidation, and starvation of others?! (Iraq News Agency, 5-9-2002)

Jaap de Hoop-Scheffer
& De Dictator

Jaap de Hoop-Scheffer is momenteel onze minister van buitenlandse zaken. Het is zijn taak binnen de grote wereldfamilie diplomatiek op te treden. Alle landen hebben binnen een familie gelijke rechten en wanneer er sprake is van conflicten moeten bemiddelaars in werking treden die uit elkaar liggende standpunten zo moeten zien om te buigen dat er overeenstemming ontstaat.
In de kwestie Irak die momenteel speelt laat Jaap de Hoop-Scheffer heel duidelijk zien dat hij een anti-diplomaat is, een man die geen verzoener is, maar een lakei van propaganda bedrijvende, agressieve machten.
Wanneer hij over Saddam Hoessein spreekt, dan gebruikt hij de volgende omschrijving 'verschrikkelijke dictator waaronder het volk van Irak gebukt gaat'.
Ook al is dat waar, ook al zou Saddam de verschrikkelijke sneeuwman zijn, die hij volgens de Amerikaanse propagandamachine is, dan nog is het je taak als diplomaat je opvattingen te verpakken in een diplomatiek jasje.
Die diplomatieke houding wordt wel in acht genomen wanneer het gedrag van 'de verschrikkelijke dictator' Ariel Sharon ter sprake wordt gebracht, een man die volgens zijn Arabische tegenstanders de hele Arabische wereld terroriseert.
Sharon, zo stellen zij, heeft maar een intentie: het hele Midden-Oosten in brand zetten, in dienst van het zionisme. En ongelijk hebben ze niet, want oorlog voeren is nu eenmaal de taak van een rechtse zionist.
Rechtse zionisten verdedigen hun geloof, zoals Osama bin-Laden zijn geloof verdedigt.
Wat dat betreft is Sharon gevaarlijker dan Saddam Hoessein, omdat Saddam Hoessein de vijand is van alle vormen van religieuze onverdraagzaamheid. Hij is een socialist die een oorlog heeft gevoerd met de Iraanse ayatollah Khomeiny, een man die het als zijn taak zag de Islamitische Revolutie te exporteren...; hetgeen veel Arabische landen als een bedreiging zagen.
Zijn aanval op Koeweit, hoewel ondoordacht en in strijd met het internationale recht, vloeide niet voort uit het blindelings verdedigen van een fanatieke machtsdroom, maar werd op een rationele wijze verdedigd: Koeweit voerde een oliepolitiek die Irak, dat (naar eigen zeggen) gevochten had voor de vrijheid van alle Arabische landen, aan de rand van een faillissement bracht.

De rationele elementen in het gedrag van Saddam Hoessein benadrukken is een bezigheid die in ons zogenaamde vrije, beschaafde Westen verboden is.
We noemen onszelf beschaafd, maar we demoniseren er vrijelijk op los, zonder ons te realiseren dat demonisering een teken is van een onbeschaafde, ronduit dierlijke geesteshouding.
Daarom was de opkomst van Pim Fortuyn zo'n griezelig gebeuren, omdat Fortuyn irrationele driften in de mens naar boven bracht. Hij wilde de vrijheid verdedigen, maar hij was tegelijkertijd de gevangene van onbetrouwbare mensen die zijn vrijheidsliefde gebruikten om hun normloosheid een moreel tintje te kunnen geven.
Dat irrationele gedrag, waarvan Jaap de Hoop-Scheffer, op het ogenblik de manifestatie is, kan de wereld alleen maar ellende en chaos schenken. Daarom moeten we niet blij zijn met deze minister. Hij is geen diplomaat, maar een slaaf die een meester wil dienen.
In dat opzicht is hij de gelijke, maar ook de tegenpool van Joseph Luns. Luns was - in tegenstelling tot De Hoop-Scheffer - een onafhankelijke geest die zich nergens iets van aantrok, maar die tegelijkertijd op een welhaast slaafse wijze achter autoriteiten aanholde.
Jaap de Hoop-Scheffer mist de onafhankelijke 'ik heb schijt aan je '-mentaliteit van Luns. En waar Luns grappig was, gevoel voor humor bezat, daar straalt Jaap de Hoop-Scheffer alleen maar liefdeloos chagrijn uit.
Luns was een intelligente lakei die je aan het lachen kon maken, zodat hij toch in staat was een glimpje vrijheidsliefde op anderen over te dragen.
Luns was in zeker opzicht een persoonlijkheid. De Hoop-Scheffer is weinig meer dan een middelmatige lakei die probeert indruk te maken op anderen. Hij gebruikt grote woorden, maar mist het intellectuele vermogen die woorden inhoud te geven. Hij plaatst wit naast zwart en weigert nuanceringen aan te brengen.
Een kleinburgerlijke moralist dus, in optima forma. Uitstekend geschikt om een hoofdrol te spelen in het hypocrietencircus van Bushh & Blair. Maar volstrekt onkundig om een rol van betekenis te kunnen spelen op het terrein waarvoor hij is aangehuurd: het terrein van de internationale diplomatie.

Arab League: The gates of hell will open
Timothy BANCROFT-HINCHEY, Pravda 6-9-2002

The Secretary-General of the Arab League, Amr Moussa, has issued a stark warning to the USA: Attacking Iraq “will open the gates of Hell”. He also called on Saddam Hussein to allow the UN weapons inspectors back.
He declared that the Arab League is in favour of the “total implementation” of the UN Security Council resolutions, which includes a return of the weapons inspectors to Baghdad. Amr Moussa made his declarations in a press conference in Cairo which was convoked among speculation that the USA is about to launch a military attack against Iraq.


"The unabated escalation we are seeing in the occupied Palestinian territories is clear evidence of the Israeli rejection of peace.
It is also evidence that the Israeli government is dealing with the Palestinian people and the Arabs in general from a perspective clouded by the arrogance of power."

Arab League Secretary-General Amr Moussa

The Arab League is a regional organization in the Arab world, which is located in Northern Africa, Western Africa, Eastern Africa, and Western Asia. The Arab League was formed in Cairo on 22 March 1945, initially with six members: Egypt, Iraq, Transjordan, Lebanon, Saudi Arabia, and Syria. Yemen joined as a member on 5 May 1945. Currently, the League has 22 members.

Mandela urges ME peace panel
NEWS24.com 6-9-2002

South African statesman Nelson Mandela urged Israeli Foreign Minister Shimon Peres on Tuesday to consider allowing a six-nation commission to oversee the peace process in the Middle East.
"It's not for one country to negotiate alone in a situation like that," Mandela told Peres after a private meeting on the sidelines of a global Earth Summit in Johannesburg.

Arab foreign ministers conclude
meetings on Iraq, Sudan and Palestine
ARABIC NEWS, 6-9-2002

The Syrian deputy prime minister and foreign minister Farouk al-Shara described the final decisions taken by the council of the Arab foreign ministers as positive and express the minimum for Arab solidarity "that we have been missing since a long time."
He stressed that all Arab foreign ministers stressed their rejection to any aggression against any Arab state especially on Iraq.
The Arab foreign ministers called for lifting the sanctions imposed on Iraq, welcoming the Iraqi initiative to strengthen dialogue with the UN so as to reach a comprehensive settlement provides for implementing all requirements of the UN Security Council resolutions concerned.
The Arab ministers also called for evacuating the Middle East from mass destruction weapons especially the elimination of the Israeli mass destruction weapons in its being a grave threat to the Arab national security and security and peace in the region and the world.

As for the Palestinian Intifada, the Arab foreign ministers stressed "exerting all Arab efforts to unmask all continued Israeli forms of aggression against the Palestinians including acts of killings and assassination, as well as detention."
They also stressed that the expulsion measures taken by the Israelis are considered a violation to all international norms on human rights and the fourth Geneva agreement for 1949 and are considered war crimes.
The Arab foreign ministers called on the US and Britain to reconsider the policy of providing Israel with weapons which are used against civilians and civilian targets.

Schröder Wil Geen Lakei Zijn
By Tony Paterson, Independent.co.uk 7-9-2002

At a special press conference, Uwe-Karsten Heye, the German government spokes-man, insisted relations between Washington and Berlin were good despite protests by the US ambassador to Berlin over Gerhard Schröder's increasingly vociferous anti-war stance.
Mr Heye's remarks followed unusually sharp criticism of Mr Schröder's position on Iraq by Dan Coats, the US envoy to Berlin. Mr Coats claimed that Germany was "isolating itself even within Europe" because of its uncompromising attitude.
Gerard Schröder hit back yesterday in an interview with The New York Times in which he insisted that Germany would not take part in such a conflict even if a United Nations mandate supported the idea.
"I think it would be a big mistake if this feeling of needing one another were destroyed by excessive unilateral action," he said of America's stance.
One opinion poll released yesterday by German television showed only 4 per cent of voters backed German troops being used in a war with Iraq under any circumstances while 41 per cent said they were in favour if it was backed by a UN mandate. Fifty-three per cent were opposed to any involvement by German armed forces. Another poll yesterday by the Forsa group found 85 per cent of Germans supported their government's position on Iraq.


Principes & Verraad
Commentaar Wim Duzijn 2002

Een cultuur die voortdurend haar principes verloochent is een anticultuur.
Principes zijn er om verdedigd te worden - niet op een kille, genadeloze manier, maar op zo'n intelligente en weloverwogen wijze dat de mensen er respect voor kunnen opbrengen.
Cultuur die niet in staat is respect te genereren voor principes heeft haar bestaansgrond verloren.

In Nederland is momenteel een schrijver actief die het prototype is van de cultuurloze mens die niet in staat is mensen respect bij te brengen voor welk fundamenteel principe dan ook. Zijn naam is 'Kader Abdollah'. Hij is - zegt hij - gevlucht voor de ayatollahs in Iran en hij wil nu Nederlander zijn en een groot schrijver en hoewel hij soms emoties in zich voelt die opstandig van aard zijn wil hij toch in de eerste plaats een 'verrader' van zijn linkse principes zijn en zich scharen aan de kant van al diegenen die in het Midden-Oosten een niet bijzonder linkse, want imperialistische, machtspolitiek aan het bedrijven zijn.
Ooit was hij een volgeling van Ad Melkert - "Ik volg hem omdat ik nog veel van hem leren kan" - maar de linkse Messias Ad Melkert vertrekt naar Amerika, alwaar hij als vertegenwoordiger van een aan het kapitalisme gebonden wereldbank fooien gaat geven aan arme landen, zodat de naar autoriteit verlangende Kader een nieuwe Messias nodig heeft.
Dat onderdanige verlangen om via volgzaamheid verraad te plegen aan principes leidde in het verleden tot oproepen als 'jaag Arafat weg' en het heeft in het heden de dappere boodschap 'jaag Saddam weg' uit zijn schrijverspen doen vloeien.
Het zal eenieder duidelijk zijn dat je met het plegen van verraad ("ik sta achter Bush, want ik kan nog veel van hem leren") de beste vriendjes zult worden met het establishment en dat zal waarschijnlijk ook de bedoeling zijn van deze 'linkse' schrijver die tot de 'topschrijvers' van ons land wil gaan behoren.
Dat ik als anarchistische waarheidszoeker - iemand die maling heeft aan alles wat 'topschrijver' wil zijn - weinig respect kan opbrengen voor verraders zal ook duidelijk zijn.
Ik heb nooit iets anders gedaan dan principes verdedigen - tegen alles en iedereen in - en ik zal dat blijven doen. Daarom ben ik momenteel tegen Amerika. Niet omdat ik dictatuur wil verdedigen, maar omdat ik als anarchist elke vorm van machtsmisbruik afwijs...

Pro Israel-lobby probeert Hanan Ashrawi te weren
Open Letter to Richard Celeste by Sadanand Nanjundiah
Counterpunch, 6-9-2002

Dear President Celeste and Colleagues on the Faculty of Colorado College,
I wish to commend you for inviting Dr. Hanan Ashrawi as one of the speakers to your symposium, "September 11:One Year Later", that is to take place on your campus shortly. Please stand steadfast and firm in your decision despite the concerted efforts of pro-Israeli groups to seek a reversal of your invitation to Dr. Ashrawi. It would be a blow to academic freedom, freedom of speech and the integrity of Colorado College to cave in in any manner or form to the demands of the blind and rabid Israel-supporters.

Hanan Ashrawi has the honesty and courage to speak out against all acts of terrorism, Israeli and Palestinian.
She has spearheaded a broad-based movement that calls for a peaceful and just resolution of the internecine conflict that has devastated Palestinian lives, property, health, living standards and hope infinitely more than the damage wrought to Israeli society.
She is a remarkable woman who has unhesitatingly spoken out against violence and corruption in the Palestinian Authority. In my view, there is not a more suitable person with experience, knowledge, compassion and spirit who can grace your symposium and provide the attendees with a meaningful and sensitive understanding of the root causes of terrorism.

Jimmy Carter Veroordeelt Amerikaans Midden-Oostenbeleid:
The Troubling New Face of America
Jimmy Carter, PalestineChronicle 6-9-2002

Our Government is abandoning any sponsorship of substantive negotiations between Palestinians and Israelis.
Our apparent policy is to support almost every Israeli action in the Occupied Territories and to condemn and isolate the Palestinians as blanket targets of our war on terrorism, while Israeli settlements expand and Palestinian enclaves shrink.
There still seems to be a struggle within the Administration over defining a comprehensible Middle East policy. The President's clear commitments to honour key U.N. resolutions and to support the establishment of a Palestinian State have been substantially negated by statements of the Defence Secretary that in his lifetime "there will be some sort of an entity that will be established" and his reference to the "so-called occupation."
This indicates a radical departure from policies of every Administration since 1967, always based on the withdrawal of Israel from Occupied Territories and a genuine peace between Israelis and their neighbours.

Recht & Macht
Commentaar WIm Duzijn 2002

Amerika is een heilloos verbond aangegaan met het zionisme. Het waarom ervan is me nooit echt duidelijk geworden.
Dat zionisme dwingt Amerika de wet te overtreden, in dienst van het zionistische ideaal, dat in een aan internationale wetgeving gebonden wereld niet kan overleven.
Het gevolg van het stimuleren van amoreel gedrag is de noodzaak al diegenen die dat amorele gedrag kunnen of willen veroordelen en/of bestraffen (denk aan het Strafhof) uit te schakelen.
Omdat een uitschakeling van het recht met behulp van legale juridische middelen niet mogelijk is zal er gekozen moeten worden voor illegale middelen en dat is alleen mogelijk wanneer je de absolute macht bezit. Met andere woorden: je kunt alleen goed zijn, wanneer je via chantage mensen dwingt je 'goed' te noemen.
Recht is de ontkenning van (blinde) macht, zoals (blinde) macht de ontkenning is van recht. Daarom moet macht altijd de dienaar zijn van het recht en zal daar waar het recht in dienst wordt gesteld van de macht een fascistische wereldorde ontstaan.
Rechts-zionistisch Israel wil overleven (de adviseur van Sharon spreekt over 'the survival of the tribe') en zet daarom alles op alles om die mensen naar voren te schuiven, die Macht boven het Recht plaatsen.
Het gaat hier dus om uitgesproken rechtse zionisten die Amerika een imperialistische machtspolitiek op willen dringen - omdat alleen de dictatuur van het kapitalisme in staat is het recht ondergeschikt te maken aan de macht. "Geld dat stom is", luid het aloude spreekwoord, "maakt recht wat krom is..."
Dat een dergelijke machtspolitiek helemaal niets met moraal te maken heeft zal alleen ontkend worden door blinde machthebbers en hun even blinde lakeien.
Zij zien een man (Saddam Hoessein) die pleit voor op eerlijkheid gebaseerd recht ("justice with fairness") als een vertegenwoordiger van het kwaad, hoewel de man op geen enkele wijze een bedreiging is voor het (niet-Zionistische) Westen.
En ze zien niet in dat juist diegenen die het principe van op eerlijkheid gebaseerd recht afwijzen de vertegenwoordigers zijn van het fascisme dat we in onbeduidende, gedemoniseerde enkelingen zo fel en scherp veroordelen. (Zwolle, 7-9-2002)

Ariel Sharon: Land, Gezin & Boerderij
Commentaar Wim Duzijn 2002

Citaat: He would prefer not to talk politics. He understands wheat and olive trees better than politics, he says, laughing. And later, when we are done, he will take me to see the flock, the pen and the old stud bull, Amnon, whose vigor is undiminished. In the meantime, though, the prime minister gets up from the table and gestures toward the hills of wheat through which he raced to victory in the February elections. Those fields are the source of my strength, he says. In the most difficult times, they were what gave me strength. Land, family, farm. (Interview met Ariel Sharon, Ha'aretz april 2001)

Hoe is het mogelijk dat een man die als enkeling doodgewone mensenzaken als 'land, gezin en boerderij' als de hoogste waarden beschouwt, ertoe overgaat andere mensen die in feite ook alleen maar wat land, een hecht gezin en een boerderij willen hebben zijn apolitieke, areligieuze leefwereld uit te jagen?
Ariel Sharon is een boer (in de positieve zin van het woord), een man die nooit gevochten heeft voor politieke of religieuze idealen, maar voor zijn recht een boerenbestaan op te bouwen in Israël.
Dat hij desondanks de vertegenwoordiger geworden is van het zionistische ideaal ligt in feite niet aan hem. Hij is geen denker. Hij voert bevelen uit en hij zal daarom nooit vragen naar het hoe en het waarom. Dat zijn intellectuele bezigheden die een boer weinig reden tot vreugde bezorgen. Een boer ontleent zijn kracht aan het land, zijn gezin en zijn boerderij. Daar vecht hij voor.
Het rechtse zionisme waarvan Sharon de verpersoonlijking geworden is, heeft de begrippen 'land, gezin en boerderij', begrippen die een universele geldigheid hebben, gekoppeld aan het begrip 'joodse staat'. Met andere woorden, het zionisme stelt dat een boer alleen maar boer kan zijn in een joodse staat, die gevestigd dient te worden in het land van anderen.
Wanneer je gezond boerenverstand op die ideologische koppelingspolitiek loslaat zie je in dat het flauwekul is. De wereld zit vol met prachtige stukjes grondgebied waarop je als boer, samen met je gezin en een paar koeien, varkens en kippen zielsgelukkig kunt zijn.
Maar toch lees je in de media nooit iets over de simpele boerenverlangens van zionistische leiders, alsof die media worden beheerst door lieden die simpele boeren als Ariel Sharon vanuit de grond van hun hart haten.
Dat komt waarschijnlijk omdat de media worden gedomineerd door verideologiseerde zionistische intellectuelen, die elke band met de landbewerkingsromantiek van Ariel Sharon verloren hebben.
Sharon is een boer die het vruchtbaar maken en collectief bewerken van land als een welhaast goddelijke bezigheid beschouwt.
Wanneer je het zionisme Sharon's boerenwaarden mee zou geven zou er waarschijnlijk geen Israëlisch-Palestijns probleem bestaan.
Waaraan je de gevolgtrekking zou kunnen verbinden dat niet de anti-intellectuelen maar de zionistische intellectuelen (beter gezegd: ideologen) het conflict in het Midden-Oosten in stand houden. Zij kijken neer op boeren, die een sterke band met de aarde onderhouden, en ze zien daarom niet in dat de begrippen 'land, gezin en boerderij' rechtse zionisten en Palestijnen bij elkaar zouden kunnen brengen.
Liefde voor het land beheerst ook het denken van de Palestijnen. Waarom zou je dan geen boerderijen opbouwen waar Palestijnen het land kunnen bewerken, zodat ook zij kracht kunnen ontlenen aan de waarden die Ariel Sharon als de meest belangrijke in zijn leven ervaart: "Land, gezin en boerderij...?


"My strength has nothing to do with political apparatus. I get my strength from nature, from flowers." Ariel Sharon, Guardian 7-11-2002


Ariel Sharon's farm, Sycamore Farm (Sycamore of Shikmim = vijgenboom), is the largest private farm in Israel, a thousand acres near the desert town of Sederot, worked by laborer's from Thailand, (not Palestinians), and originally bought with the help of the Hollywood producer Meshulam Riklis.

Sharon feels his farm is physical evidence of Zionism in practice: "Zionism is physical.
Farming the land, holding the land, is Zionism. It means that we defend ourselves and our land. And if we give over any of it to a Palestinain state it must be in Israel's best interest. (Jeffrey Goldberg, 2001)

I ask him, don't the Palestinians love the land too?
"Yes," he says, "they love the land."
Does he respect that?
"I respect it. In point of fact, they are wonderful farmers." (Guardian 2001)


Zie ook: Het Oude Denken Is Failliet