De Derde Weg - 3

Abraham Lincoln Abraham Lincoln (geb. 12-2-1809) was de 16e president van de Verenigde Staten. In het jaar 1861 werd hij tot president gekozen. Hij heeft vooral bekendheid gekregen door zijn hardnekkige wil de Amerikaanse eenheid te verdedigen (afscheidingsbewegingen werden niet gesteund, zodat een oorlog onvermijdelijk was: 'De Burgeroorlog') en zijn besluit de slavernij af te schaffen (1863). In het jaar 1865 werd hij vermoord door de acteur John Wilkes Booth.


"The right course is of respect to the security and rights of others, through dealing with others in peace and establishing the obligations required by way of equitable dialogue and on the basis of international law and international covenants."

Saddam Hoessein

"Money power denounces as public enemies, all who questions its methods or throw light upon its crimes."

Abraham Lincoln


Arabische eenheid en strijd tegen slavernij

One of the main tenets of the Ba’ath Party has been to restore Palestinian sovereignty in Palestine and to unite the whole Arab people so that they would be a united country and a bastion against what they considered to be European colonialism. Israel is a key component of that colonialism. (American Free Press)

Prayer
God of forgiveness, remind us that those whom
we find most difficult to love are sometimes those
who need love the most. Help us to pray for them,
that through your love they may find peace. Amen.

Thought for the day
Pray until you can love the most troublesome
people in your life.

Methodisten Web Site
George Bush (president) & Dick Cheney (vice-pres) zijn methodisten
"The ideal of democracy," when in the caring hands of people of an altruistic disposition, supported by other more practical idealists, is inspiring and courageous. Unfortunately these rare souls have never managed to keep control of the democratic reins of power for long;

Understanding Democracy Better


A government of the people, by the people, for the people

Abraham Lincoln offered his profound understanding of the true source of freedom in a democracy, in his Gettysburg Address, Nov 18, 1863, as derived from a "government of the people, by the people, for the people..."
One year later, when the cruel civil war, which cost a vast amount of treasure and blood, was nearing its end, President Lincoln foretold of a crisis of capitalism that caused him to "tremble for the safety of my country." This is what he said:

"As a result of the war corporations have been enthroned and an era of corruption in high places will follow, and the money power of the country will endeavor to prolong its reign by working upon the prejudices of the people until all wealth is aggregated in a few hands and the Republic is destroyed. I feel at this moment more anxiety for the safety of my country than ever before, even in the midst of war." (Letter from Abraham Lincoln, to William F. Elkins, Nov. 21, 1864)


All men are created equal

Writing to a friend at the time of his decision to join the Republican Party, Lincoln reminded him that the Declaration of Independence simply said, “all men are created equal.” It did not read, as many southern Democrats seemed to believe “all men are created equal, except negros.” Nor could it come to mean, as the anti-immigrant movement seemed to suggest, “all men are created equal, except foreigners and Catholics.”
Lincoln refused to accept barricades built of race, ethnicity and religion. America must remain true to the Founder’s vision or else, Lincoln gibed, “I should prefer emigrating to some country where they make no pretence of loving liberty—to Russia for instance, where despotism can be taken pure, and without the base alloy of hypocrisy.” (Abraham Lincoln and the Republican Ethos)

In een wereld waarin men er van uitgaat dat alle mensen gelijk geschapen zijn kun je onmogelijk jezelf uitleveren aan een ideologie die de ongelijkheid van mensen predikt, een ideologie die stelt dat er een land in de wereld is - Israel - waar mensen anders zijn, een land waar alleen de uitverkorenen gelijk geschapen zijn, zodat degenen die hun nietswaardigheid niet willen erkennen, moeten vertrekken.
Dat uitgerekend Amerika, een land dat is opgericht door idealisten die de gelijkheid van alle mensen als fundament voor hun democratische staatsopvatting hebben gekozen, zich momenteel willoos en kritiekloos uitlevert aan een op geld en macht gebaseerde extreem-rechtse ongelijkheidsideologie die het meest wrede despotisme in mensen aanmoedigt, moet zonder meer als een immens schandaal worden aangemerkt.
De huidige staat Israel voldoet niet aan de ethische normen die Abraham Lincoln de Republikeinse Partij heeft meegegeven. Dat erkennen zou een daad van ethisch fatsoen zijn.

Rooms-Katholieken Schaffen Jezus Af

De Rooms-Katholieke Kerk in de Verenigde Staten, die eeuwenlang evangeliseerde onder de Joden, is tot de conclusie gekomen dat deze arbeid „theologisch onacceptabel” is. Dit bericht The Boston Globe.
.Het dagblad maakt melding van een deze week uitgebrachte verklaring, opgesteld door Amerikaanse bisschoppen en rabbijnen van de twee grootste Joodse groeperingen in de VS. Het document bevat behalve citaten die teruggaan op het Tweede Vaticaans Concilie, uitspraken van paus Johannes Paulus II. .Mede op grond hiervan stelt de Amerikaanse bisschoppenconferentie ondubbelzinnig dat „het bijbelse verbond tussen Joden en God nog steeds van kracht is. Om die reden behoeven Joden niet gered te worden door het geloof in Jezus.
(Reformatrisch Dagblad, 14-8-2002)

Van de verklaring dat Joden niet meer gered hoeven te worden door 'geloof in Jezus' zullen in Nederland weinig mensen wakker liggen. Het is ook een onzinverklaring in feite, omdat Jezus helemaal geen godsdienststichter was die het als zijn taak zag zichzelf te laten aanbidden, zodat het al of niet aanbidden van 'Zijn Naam' (geloven dus) hem helemaal niks kon schelen.
Wat Jezus wel wilde was het hypocriete onzindenken van zijn joodse tijdgenoten bestrijden. Daar was heel zijn handelen opgericht, en wanneer katholieken nu dan ook gaan stellen dat Joden niet gered hoeven te worden, dan ontkennen ze de strekking van het evangelie.
Het evangelie is een uitgesproken aanval op het conservatieve, aan de Talmoed gebonden orthodox-joodse denken dat een agressieve Messiaanse heilsgedachte gekoppeld heeft aan de heiligverklaring van een klein aantal Israëlieten: de bewoners van de Palestijnse provincie Judea.
Dat Talmoedisch-Messiaanse denken (gekenmerkt door fundamentalisme en letterknechterij) is het voorwerp van Jezus' aanvallen, zodat de katholieke stelling dat die aanval theologisch onjuist is een veroordeling betekent van het optreden van Jezus van Nazareth.
Je zou daarom kunnen stellen dat katholiek Amerika Jezus heeft afgeschaft. De Joodse hervormingsbeweging (die werd opgericht door Mozes Mendelssohn) zou die afschaffing moeten veroordelen. Jezus (een rebelse jood, die je de voorloper van Mendelssohn zou kunnen noemen) vertegenwoordigt in feite het moderne Judaïsme, dat ontwikkeling van individueel geweten belangrijker vindt dan geestelijke onderwerping aan het rabbinaat. Hem afschaffen is dus een slag in het gelaat van het moderne jodendom, dat het ooit als zijn opdracht zag conservatieve mensen te bevrijden uit de greep van ouderwets-traditionele mens- en maatschappijopvattingen.

De Israelische Steun Aan Khomeiny

The Ba’ath Party of Iraq is a secular party. It believes in the separation of state and religion.
So the Shiite Muslims in Iran, led by the Ayatollah Khomeini, wanted a Muslim religious state like Khomeini brought to Iran. In fact, Khomeini wanted an Islamic republic composed of all of the Islamic states and eventually a world government. But to have that, Khomeini needed to conquer not only Iraq but also Mecca and Medina which are sites in Saudi Arabia that are holy to all Muslims—both Shiites and Sunnis. He had to go through Iraq, which is the only Arab country with a land border with Saudi Arabia. So Khomeini was calling on the radio for the Shiite soldiers in Iraq to defect and assassinate Saddam. The Shiites are more than 50 percent of the Islamic population in Iraq. There were assassination attempts.
Saddam believed that even though Iran had more than three times the manpower of Iraq and far greater strategic depth, he figured he could do a preemptive strike against Iran, since there were sanctions on Iran and the country couldn’t get spare parts. Saddam calculated that would stop Iran from invading Iraq and the rest of the Arab world.
However, Saddam miscalculated the fact that, during the shah’s time, Iran had financed part of the defense industry in Israel. There were arms factories in Israel that belonged jointly to Israel and the Iranian government.
While Khomeini was saying that Israel was another enemy of the Muslims, the Iranian army continued to have the same liaison people with Israel. Israel, in turn, saw this as an opportunity to give Iran parts for its military hardware and to get a war started between Iraq and Iran and therefore take the attention away from the Palestinian question. Nita Renfrew , American Free Press 13-7-2002

American-born Nita Renfrew went to Israel as an idealistic young liberal who wanted to experience life in a country she believed was a model for the world. What she discovered was not what she expected. It gave her new insights into what the Arab-Israeli conflict was really all about.


Interview met Denis Halliday

The former head of the U.N.'s humanitarian program in Iraq says an American invasion would be an international crime -- and would make the U.S. even less safe...

Question: Saddam is a ruthless despot and remains a fundamental problem for the Iraqi people. In its condemnation of Saddam, the Bush administration certainly has a claim to the moral higher ground, doesn't it?

I don't think so. I mean, Saddam Hussein may not be a nice man, but neither was George Bush Sr. Anybody who oversaw the Gulf War is well aware of crimes against humanity and is responsible thereof. We don't have to like the president of Iraq. Did we like the president of Indonesia? Or the Congo? Or Chile -- Mr. Pinochet? I don't think so.

We have no justification to punish the innocent civilians of any country simply because we don't like, in this case, a man who was [once] a friend and ally to the United States. For example, Donald Rumsfeld visited Iraq in 1983 -- spoke with Saddam Hussein, asked for an exchange of ambassadors. They know each other! Why can't Rumsfeld go back and reopen this dialogue and begin to understand what makes Iraq tick and help to create an atmosphere in the Middle East of peace -- as opposed to sustaining war, fear and terror, which the U.S. is doing at the moment.

Question: What do you feel might be a realistic way to end the current crisis between Iraq and the U.S.?

The great challenge today is to find a solution that is acceptable to those that have power in Washington and London and those on the Security Council and those in Baghdad. We have to get all of these elements lined up, and I daresay we have to include Israel as well. We need to look at what's viable under the charter and international law. We have to lift the economic embargo. We need to control arms and arms sales. And that means, in a sense, sanctioning ourselves, because we are the great problem: The five permanent members of the Security Council produce and sell something like 85 percent of the military weaponry in the world today. And they're the very countries that supposedly are in charge of international peace and security. That's quite a ludicrous situation we've got here...

The Americans are way out in front in terms of arms sales. We've got to control that and we've got to diminish the availability of weapons of all sort -- including weapons of mass destruction in the Middle East. Then [we must] encourage Iraq to rebuild its relations with its neighbors and to deal with its own issues of civil rights, its relations with the Iraqi Kurdish population and with Kuwait for example.
All of this is possible. It's a matter of setting the situation up in such a way that there's no further loss of dignity and sovereignty on the part of Iraq, and that the neighboring states will no longer feel threatened and, in fact, acknowledge that there is no danger in Iraq beyond the rhetoric of the United States.

Hadani Ditmars, Salon.com 20-3-2002


Washington's New Witch Hunt

Mary Robinson: 'Linkse Heks' Under the Bush administration, it is becoming increasingly evident that the U.S. can cause more damage to multilateral organizations by staying in them and shaping them to its ends. We have ample demonstration of this strategy in the successful lobbying by the U.S. to oust Mary Robinson as UN High Commissioner for Human Rights, its removal of Robert Watson as head of the Intergovernmental Panel on Climate Change, and most ominously of all, the ouster of Jose Bustani as head of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
Just before he was dismissed. Bustani eloquently warned: "By dismissing me, an international precedent will have been established whereby any duly elected head of any international organization would at any point during his or her tenure remain vulnerable to the whims of one or a few major contributors. They would be in a position to remove any Director General, or Secretary General, from office at any point in time." (Ian Williams, 7-6-2002)

TO THE EDITOR OF THE NEW YORK TIMES:

Albert Einstein Dat intelligente joden - de joden die volgens Theodor Herzl het geestelijke en politieke leven in Israel zouden gaan beheersen - weinig moesten hebben van het rechtse zionisme - hetzelfde zionisme dat nu in Israel en Amerika de dienst uitmaakt - blijkt uit een brief die een twintigtal prominente Joodse intellectuelen (waaronder Albert Einstein) richtte aan de redactie van de New York Times. Hun stem blijkt achteraf profetisch te zijn geweest en het moet als een immense tragedie worden beschouwd dat niemand naar hen geluisterd heeft...

Among the most disturbing political phenomena of our time is the emergence in the newly created state of Israel of the "Freedom Party" (Tnuat Haherut), a political party closely akin in its organization, methods, political philosophy and social appeal to the Nazi and Fascist parties. It was formed out of the membership and following of the former Irgun Zvai Leumi, a terrorist, right-wing, chauvinist organization in Palestine.
The current visit of Menachen Begin, leader of this party, to the United States is obviously calculated to give the impression of American support for his party in the coming Israeli elections, and to cement political ties with conservative Zionist elements in the United States. Several Americans of national repute have lent their names to welcome his visit. It is inconceivable that those who oppose fascism throughout the world, if correctly informed as to Mr. Begin's political record and perspectives, could add their names and support to the movement he represents.
Before irreparable damage is done by way of financial contributions, public manifestations in Begin's behalf, and the creation in Palestine of the impression that a large segment of America supports Fascist elements in Israel, the American public must be informed as to the record and objectives of Mr. Begin and his movement.
The public avowals of Begin's party are no guide whatever to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future.

Attack on Arab Village

A shocking example was their behavior in the Arab village of Deir Yassin. This village, off the main roads and surrounded by Jewish lands, had taken no part in the war, and had even fought off Arab bands who wanted to use the village as their base. On April 9 (THE NEW YORK TIMES), terrorist bands attacked this peaceful village, which was not a military objective in the fighting, killed most of its inhabitants — 240 men, women and children — and kept a few of them alive to parade as captives through the streets of Jerusalem. Most of the Jewish community was horrified at the deed, and the Jewish Agency sent a telegram of apology to King Abdullah of Trans-Jordan. But the terrorists, far from being ashamed of their act, were proud of this massacre, publicized it widely, and invited all the foreign correspondents present in the country to view the heaped corpses and the general havoc at Deir Yassin.
The Deir Yassin incident exemplifies the character and actions of the Freedom Party.
Within the Jewish community they have preached an admixture of ultra-nationalism, religious mysticism, and racial superiority. Like other Fascist parties they have been used to break strikes, and have themselves pressed for the destruction of free trade unions. In their stead they have proposed corporate unions on the Italian Fascist model.
During the last years of sporadic anti-British violence, the IZL and Stern groups inaugurated a reign of terror in the Palestine Jewish community. Teachers were beaten up for speaking against them, adults were shot for not letting their children join them. By gangster methods, beatings, window-smashing, and wide-spread robberies, the terrorists intimidated the population and exacted a heavy tribute.
The people of the Freedom Party have had no part in the constructive achievements in Palestine. They have reclaimed no land, built no settlements, and only detracted from the Jewish defense activity. Their much-publicized immigration endeavors were minute, and devoted mainly to bringing in Fascist compatriots.

Discrepancies Seen

The discrepancies between the bold claims now being made by Begin and his party, and their record of past performance in Palestine bear the imprint of no ordinary political party. This is the unmistakable stamp of a Fascist party for whom terrorism (against Jews, Arabs, and British alike), and misrepresentation are means, and a "Leader State" is the goal.
In the light of the foregoing considerations, it is imperative that the truth about Mr. Begin and his movement be made known in this country. It is all the more tragic that the top leadership of American Zionism has refused to campaign against Begin's efforts, or even to expose to it[s] own constituents the dangers to Israel from support to Begin.
The undersigned therefore take this means of publicly presenting a few salient facts concerning Begin and his party; and of urging all concerned not to support this latest manifestation of fascism.

ISIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, ALBERT EINSTEIN, HERMAN EISEN, M.D., HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M.D., H.H. HARRIS, ZELIG S. HARRIS, SIDNEY HOOK, FRED KARUSH, BRURIA KAUFMAN, IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAJSEL, SEYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, M.D., HARRY M. ORLINSKY, SAMUEL PITLICK, FRITZ ROHRLICH, LOUIS P. ROCKER, RUTH SAGER, ITZHAK SANKOWSKY, I.J. SHOENBERG, SAMUEL SHUMAN, M. ZNGER, IRMA WOLPE, STEFAN WOLPE.

New York, Dec. 2, 1948

Zionisme & Amerikaans Chauvisme

In the 23rd Congress of the World Zionist Organization, Ben Gurion stated clearly: "The collective obligation of all Zionist organizations in all nations to help the Jewish State in all circumstances is unconditional, even if such an attitude is in conflict with their respective nations" (Jerusalem Post, August 17, 1952)

Je kunt jezelf afvragen hoe het mogelijk is dat Amerika, een land waarin het nationale zelfbewustzijn uitermate sterk ontwikkeld is, een ideologie steunt die elk nationaal belang ondergeschikt maakt aan het zionistische belang.
Het is de taak van elke zionist, waar ter wereld hij zich ook bevindt, de vijanden van het zionisme (op welke positie in de maatschappij zij zich ook bevinden) uit te schakelen. Daarom was 'media-beheersing' de eerste taak van elke zionistische organisatie, niet bedoeld als middel om de gedachten van mensen te sturen, maar om er zorg voor te dragen dat elke vorm van ondermijnende kritiek op Israel geweerd zou kunnen worden.
Bijzonder opmerkelijk is dat gedrag niet. Elke geloofsgemeenschap wijst kritiek op het eigen gedrag af. Moslims schreeuwen moord en brand wanneer iemand het waagt iets 'onheiligs' te zeggen over de Koran. Socialisten, communisten, nationalisten en ga zo maar door.., ze stemmen allemaal overeen in dit dat ene verlangen: het wegjagen van de kritische mens, ook als die kritische mens in de eerste plaats het algemene belang wil dienen.
Daarom is het een opmerkelijke zaak dat in de strijd tegen het zionisme de marginale, kritische mens binnen de Arabische wereld een sterke meerwaarde heeft gekregen. Arabieren ontdekken dat buitenbeenjes in de Westerse wereld bereid zijn hen serieus te nemen en ze spreken daarom over 'moedige, gewetensvolle mensen', wanneer zij spreken over kritische geestem.
Het is te hopen dat die herwaardering van de kritische uitzondering leidt tot een positieve opstelling tegenover al die uitzonderlijke mensen die ontwikkeling van een geweten als de eerste opdracht van politiek en religie beschouwen.

Talks with Hamas to end attacks against Israel fail

Palestinian National Authority (PNA) Minister of Planning Nabil Shaath announced Thursday that the talksbetween the PNA and Islamic Hamas movement on stopping suicide bombing attacks against Israel failed.
Shaath told Palestinian radio "Voice of Palestine" that unfortunately the dialogue between the PNA and Hamas to end bombingattacks inside Israel has failed. He said that the contacts between the PNA and Hamas in recent days had failed to produce any result in the creation of a nationalunity government that would include all of the Palestinian groups.
Reports said that Hamas had implicitly rejected the draft of a political manifesto drawn up by representatives of all the Palestinian organizations. The manifesto had stipulated the foundation of a Palestinian state in the territories captured by Israel in 1967 as the nationalaim of the Palestinians. Hamas representatives clarified that the organization was firm in its position that the Palestinian people had a right to live in all of its motherland - namely from the Jordan River to the Mediterranean Sea. (Palestinian Daily/Xinhuanet 16-8-2002)


Condoleezza Rice: vertrek van Saddam noodzakelijk

De Iraakse president Saddam Hussein moet volgens de VS hoe dan ook verwijderd worden. Hij is een 'kwaadaardig man', die opnieuw vernietiging zal zaaien als hij niet wordt aangepakt.
Volgens Rice moet het Westen Saddam stoppen voordat hij 'zijn eigen bevolking, zijn buren en - als hij massavernietigingswapens krijgt - ons allemaal verwoest'. Ze zei dat president Bush nog niet heeft besloten hoe hij de Iraakse leider zal aanpakken. Maar hij vormt een te groot veiligheidsrisico om hem aan de macht te laten, aldus Rice. Gezien de dreiging die hij vormt voor de wereld zijn er 'zeer krachtige morele redenen' om een ander bewind te bewerkstelligen', aldus de veiligheidsadviseur. (Diederik van Hoogstraten, VK 16-8-2002)

Terwijl Amerika overal met behulp van grote zakken geld regeringen van zich onafhankelijk noemende naties ertoe wil bewegen het Internationale Strafhof vleugellam te maken verkondigt de Nationale Veiligheidsadviseur van George Bush doodleuk dat de moraal gebiedt dat het Internationale Recht wordt overtreden. Wel een beetje komisch - eigenlijk...

Arabische Verdeeldheid Leidt Tot Zelfvernietiging

Underlying most of the findings in the much cited 2002 UNDP Arab Human Development Report is the extraordinary lack of coordination between Arab countries. There is considerable irony in the fact that the Arabs are discussed and referred to both in this report and elsewhere as a group even though they seem rarely to function as one, except negatively.

It's always the same thing, factionalism, disunity, the absence of a common purpose for which in the end ordinary people pay the price in suffering, blood and endless destruction. Even on the level of social structure, it is almost a commonplace that Arabs as a group fight among themselves more than they do for a common purpose. We are individualists, it is said by way of justification, ignoring the fact that such disunity and internal disorganisation in the end damages our very existence as a people. Nothing can be more disheartening than the disputes that corrode Arab expatriate organisations, especially in places like the US and Europe, where relatively small Arab communities are surrounded by hostile environments and militant opponents who will stop at nothing to discredit the Arab struggle. Still, instead of trying to unite and work together, these communities get torn apart by totally unnecessary ideological and factional struggles that have no immediate relevance, no necessity at all so far as the surrounding field is concerned. (Edward Said, Al-Ahram Weekly 2002)

"Bush and his psychopathic henchman Rumsfeld keep leaking news of their impending invasion for 'regime change' in Iraq, and the Arabs have still not communicated a unified deterrent position against this new American insanity." Edward Said


HAMAS & Vrede

[Peace] initiatives, the so-called peaceful solutions, and the international conferences to resolve the Palestinian problem, are all contrary to the beliefs of the Islamic Resistance Movement. For renouncing any part of Palestine means renouncing part of the religion; the nationalism of the Islamic Resistance Movement is part of its faith, the movement educates its members to adhere to its principles and to raise the banner of Allah over their homeland as they fight their Jihad: "Allah is the all-powerful, but most people are not aware."

From time to time a clamouring is voiced, to hold an International Conference in search for a solution to the problem. Some accept the idea, others reject it, for one reason or another, demanding the implementation of this or that conditions, as a prerequisite for agreeing to convene the Conference or for participating in it. But the Islamic Resistance Movement, which is aware of the [prospective] parties to this conference, and of their past and present positions towards the problems of the Muslims, does not believe that those conferences are capable of responding to demands, or of restoring rights or doing justice to the oppressed. Those conferences are no more than a means to appoint the nonbelievers as arbitrators in the lands of Islam. Since when did the Unbelievers do justice to the Believers

HAMAS Charter, Article Thirteen


"Undermining the peace process has always been the real target of Hamas and has played into the political ambitions of the Likud." Ray Hanania For Middle East News Online

"The phenomenal erosion of the UN credibility and authority has been largely responsible for the continued failure of peace efforts, simply because the protection and unlawful cover it offered Israel (even if that was the result of the unchallenged US influence) have all along encouraged Israeli intransigence and disrespect for international law." Hasan Abu Nimah: The absent UN


Het blijft een merkwaardige zaak dat 22 Arabische landen gezamenlijk een vredesvoorstel lanceren, terwijl een groep religieuze fanatici rustig blijft beweren dat elk vredesvoorstel dat niet overeenkomstig de Wil van Allah is zinloos is en daarom getorpedeerd dient te worden. Je zou verwachten dat Arabische landen, wanneer ze tenminste hun eigen vredesvoorstellen serieus nemen, een intellectueel offensief in gang zetten dat er op is gericht de Wil van Allah te vervangen door het Internationale Recht.
Ze kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan Saddam Hoessein, die in een toespraak de volgende uitspraak deed:

"The right course is of respect to the security and rights of others, through dealing with others in peace and establishing the obligations required by way of equitable dialogue and on the basis of international law and international covenants."


Geen Eerbied Voor De Wet

Gebrek aan respect voor het Internationale Recht is de belangrijkste voedingsbron voor het conflict in het Midden-Oosten. De belangrijkste oorzaak ervan is het ontbreken van een juridisch systeem dat bevoegd is bemiddelend op te treden wanneer er sprake is van meningsverschillen tussen naties. Het is vooral Irak geweest dat altijd het belang van een dergelijk juridisch systeem heeft benadrukt, maar niemand heeft dat gerechtvaardigde verlangen ooit serieus genomen. Alles wat het Westen tot nu tot heeft bedacht is de oprichting van een strafhof, dat achteraf (nooit vooraf - want we willen oorlog voeren en geen oorlogen voorkomen) een door de winnende mogendheden aangewezen 'schuldige' aan de schandpaal moet nagelen. Het feit dat Amerika niet voor dat strafhof wenst te verschijnen wijst er op dat alleen die mensen schuldig worden verklaard die in Amerikaanse ogen niet belangrijk zijn.


Condoleezza Rice & Het Beest Dat We Zelf Zijn

Saddam Hoessein is een leider die altijd tot het gematigde kamp binnen de Arabische wereld heeft behoord. Om dat gematigde imago te vernietigen hebben we de meest krankzinnige despoten en terroristen op hem afgestuurd. Maar wanneer we een ander ons hatende gezicht opplakken wil dat niet zeggen dat die ander 'haat' is. Wij zijn degenen die haat scheppen en wanneer we dan ook onze haat in een ander proberen te vernietigen versterken we alleen onze eigen Beest-achtige haat maar - ook al zal niemand dat gezicht ooit zien, omdat wij onszelf 'goede democraten' noemen, brave luitjes die altijd wel een ander vinden die 'de duivel' is.
Dat het woordje 'democratie' volstrekt betekenisloos is laat de situatie in Algerije zien. Daar wonnen moslim-fundamentalisten de verkiezingen. De verkiezingen werden ongeldig verklaard en er brak een burgeroorlog uit die gruwelijk veel leed heeft aangericht.
Democratie beschermt ons niet tegen de haat. Alleen rechtvaardige mensen kunnen de haat indammen en onredelijke mensen tot bedaren brengen.
Condoleezza Rice behoort tot een democratisch gekozen regering. En toch is ze een zeer verwaande en zeer beperkte vrouw die niet in staat is een juist moreel oordeel te vellen. Dat feit hebben we te accepteren. Omdat het ons kan doen inzien dat democratie helemaal niets is. Een luchtbel die wordt verdedigd door mensen die te lui zijn om op een hele gewone manier eerlijk te zijn.

Interview met Condoleezza Rice

"Do you have evidence that they have collaborated with the Al-Qaeda or are part of the whole terrorist network... ?

The case with Iraq has to do with the weapons of mass destruction they're acquiring, the threat that they are to the region... I would not be in the least surprised if they are supporting Al-Qaeda and we do know that in the Palestinian case, the Iraqis are offering $25,000 to parents... people whose children blow themselves up... a terrible thing to do. This is an awful regime... and we think the moral case against Iraq is very clear." (Klik voor bron)

Wie de uitspraken van mevrouw Rice goed op zich in laat werken zal ontdekken dat hier op een suggestieve, demagogische wijze politiek wordt bedreven ("het zou me niet verbazen dat..."). De interviewer hanteert het woord 'bewijs' maar Condoleezza Rice komt met een vals-moralistisch verhaaltje aanzetten, waarvan de kern is dat Irak de ouders van Palestijnse zelfmoordaanslagen geld geeft - hetgeen zij (als Amerikaanse veiligheidsadviseur) ziet als een zeer immorele daad. Dat Israel geen geld geeft maar de huizen waarin de ouders wonen opblaast wordt niet door haar als moreel laakbare daad genoemd, terwijl het toch echt zo is dat bestraffing van onschuldigen een verwerpelijker daad is dan het helpen van nabestaanden.
Wanneer Condoleezza Rice een eerlijke en verstandige vrouw zou zijn, dan zou ze inzien dat de veiligheid van Amerika niet gediend wordt met het afsteken van vals-moralistische verhaaltjes. Fundamentalisme is het probleem waar de Palestijnen mee kampen en dat probleem los je niet op door het vernietigen van die volkshelden die in staat zijn dat primitieve fundamentalisme in te dammen. Wanneer Saddam geen held meer is, zal men op zoek gaan naar andere helden. En die helden zullen in een wereld waarin de gematigdheid vernietigd is zeer zeker niet zachtzinnig zijn! (16-8-2002)


Democratie & Middelmaat

"Bush, himself the most intellectually backward American president of my political lifetime, is surrounded by advisers whose bellicosity is exceeded only by their political, military and diplomatic illiteracy. Pity the man who relies on Rumsfeld, Cheney and Rice for counsel." Gerald Kaufman, Spectator 17-8-2002)

Aan het idee 'democratie' lig de liberaal-optimistische visie ten grondslag dat het vrije spel van maatschappelijke krachten noodzakelijkerwijs de beste mensen aan de top brengt.
Dat idee is een waanidee. Wie de huidige ontwikkelingen in Amerika volgt ontdekt dat het democratische systeem in Amerika een monster heeft gebaard, een mismaakt kindje, dat door extreemrechtse sympathisanten via welhaast Nazistisch aandoende propagandamethoden een 'lief' gezichtje' wordt meegegeven.
Liefheid wordt misbruikt Het is triest te moeten constateren dat alleen dat lieve gezichtje een zekere mate van echtheid bevat. George W. Bush is inderdaad een lieve vent ("I'm a loving guy, you know.."), maar helaas een lieve vent met weinig intellectuele diepgang. Dat betekent dat hij intelligente adviseurs nodig heeft. Die scheen hij te hebben tijdens zijn gouverneurschap in Texas, maar sinds hij is aangetreden als president is hij de gevangene van een volstrekt middelmatige, onbetrouwbare groep volksmisleiders, die alles op alles zetten om de niet bijzonder stevig in zijn schoenen staande president om de tuin te leiden - 'brainwashing' noemen ze dat in Amerika.
Dat is natuurlijk het ergste wat een democratie kan overkomen: geleid worden door een gehersenspoelde jan-klaassen-figuur, die in wezen heel aardig is en het beste voor heeft met de mensheid, maar die vanwege zijn gebrek aan intellectueel inzicht gedwongen wordt alles wat lief en zuiver is in hemzelf belachelijk te maken.
Alle eerlijke critici van het Amerikaanse beleid zijn het er over eens dat de rechtse zionistische lobby in Amerika deze tragedie op zijn of haar geweten heeft. Die lobby probeert niet het op simpele waarheden gerichte boerenverstand van Bush te voeden met op intelligente concretisering gerichte liberale gedachten, nee, ze voedt die geest met leugens en halve waarheden, die op kunstige wijze worden overgoten met een moralistisch sausje.
Het zionisme in Amerika is altijd een fascistische beweging geweest die het zich als doel stelde de Amerikaanse macht in dienst te stellen van de zionistische zaak. Al in het jaar 1948 waarschuwden vooraanstaande joodse intellectuelen (zie de brief hierboven) de Amerikaanse regering voor de negatieve invloed van die zionistische beweging. De weigering de rechtszionistische terreur te veroordelen - terreur die het Palestijnse vluchtelingenprobleem heeft veroorzaakt - werd door die intellectuelen gezien als een teken van de fascistische gezindheid van de zionistische beweging.
Het falen van de democratie werd op dat moment in alle helderheid duidelijk. Dat falen lag hierin dat een kleine, intelligente groep eerlijke mensen (in dit geval mensen met een joodse achtergrond) domweg niet serieus genomen werd. Met andere woorden: het liberale optimisme dat de beste mensen automatisch boven komen drijven in een democratie klopt niet. Je zou die opvatting kunnen zien als een uiterst gevaarlijke vorm van geestelijke gemakzucht, die derhalve bestreden dient te worden.
Intellect wordt binnen een middelmatige, leugenachtige wereld altijd gezien als een gevaar en dat betekent dat liberalen in de eerste plaats onafhankelijke intellectuelen dienen te steunen.
In onze Westerse wereld worden echter alleen die intellectuelen gesteund die de slaaf willen zijn van hun tegen het intellect gerichte egoïsme. Idealistische intellectuelen kennen we hier niet. De idealisten jagen we weg - die hebben we in een kapitalistisch-materialistische (lees: rechts-linkse) wereld niet nodig.
Daarom kan het ook gebeuren dat linkse idealisten domweg tot duivels worden uitgeroepen, wanneer extreemrechts links als een gevaar gaat beschouwen.
Links wordt getolereerd wanneer de rechtse zaak ermee is gediend, maar zodra rechts links niet meer kan gebruiken wordt links gedumpt, totdat de linkse beweging weer ongevaarlijk is.
Ranaan Gissin Een fraai voorbeeld van die rechtse gebruiksmoraal was de jaren-zestig-beweging, die in feite niets anders was dan een machteloze marionettenbeweging. Links dacht dat het progressief was, maar het diende het meest bizarre conservatisme dat ooit in de wereld heeft bestaan. Dat bizarre conservatisme laat nu haar ware gezicht zien en het is geen fraai gezicht. Het is het gezicht van middelmatige figuren als Condoleezza Rice en Donald Rumsfeld. Het is het gezicht van Ariel Sharon en zijn afgrijselijke woordvoerder Ranaan Gissin, die je - wanneer het zo is dat Saddam Hoessein de nieuw Hitler is - rustig de nieuwe Goebbels kunt noemen (een feitenverdraaier dus)..., en het is het gezicht van Henry Kissinger - ooit het symbool van alles wat slecht en verdorven was in de wereld, maar momenteel een gevierde geest binnen de wereld van de schijnlinkse (Volkskrant)beweging in ons land - een beweging die ons middels haar woordvoerder Flip Vuysje komt vertellen dat 'links' wat vriendelijker moet zijn voor Amerika.
Gelukkig ben ik niet links, zodat zijn boodschap aan mij niet besteed is, en bovendien haat ik Amerika helemaal niet. Wat ik haat is de terreur van de middelmatigen, de leugenaars en de hypocrieten, die de ontkenning zijn van het idealisme van diegenen die de Amerikaanse natie opgebouwd hebben.
George Washington Ik bewonder het Amerika van de 'Founding Fathers', maar ik verafschuw het Amerika dat geleid wordt door de zionisten. Dat Amerika is de ontkenning van alles waar idealisten voor gevochten hebben. Het verkracht het recht, maakt intelligente idealisten belachelijk en brengt alleen maar de liefdeloze stompzinnigheid aan de macht.
In de Volkskrant van 17 augustus mag de vertegenwoordiger van die liefdeloze stompzinnigheid, Henry Kissinger, de lezers duidelijk maken wat middelmatige schijnheiligheid is.
In een paginagroot artikel worden alle halve waarheden en clichés waar we de laatste jaren mee bestookt worden weer eens op een rijtje gezet.
Kissinger was lange tijd de veiligheidsadviseur van Richard Nixon, een man die minder lief en aardig was dan George Bush, maar die, ondanks zijn verlegenheid en zijn gebrek aan zelfvertrouwen, realist durfde te zijn - in zoverre dat hij op voet van gelijkwaardigheid het gesprek aanging met zijn tegenstanders.
Tijdens het bewind van Nixon werd een deal gesloten met de Vietcong, een verzetsbeweging die alle jaren door werd afgeschilderd als de beestachtige kracht achter het verzet tegen het goede Amerikaanse idealisme.
Helemaal onterecht was die negatieve beeldvorming niet. De Vietcong was een ordinaire communistische beweging die in geen enkel opzicht vergeleken kan worden met het Baath-socialisme in het Midden-Oosten. Dat Baath-socialisme is van oorsprong een middenbeweging, die noch communistisch, noch kapitalistisch wilde zijn. Maar omdat de Verenigde Staten (in dienst van het zionisme) een vorm van keihard, meedogenloos kapitalisme propageren, waarin geen plaats is voor midden-figuren, daarom probeert men het midden te manipuleren, zodat gematigd socialisme meedogenloos communisme wordt. Dat 'communisme' moet bestreden worden, opdat het meedogenloze kapitalisme kan overwinnen.
Henry Kissinger doet zijn uiterste best om het Baath-socialisme te demoniseren. De ultieme vertegenwoordiger van dat socialisme is volgens hem Saddam Hoessein. Die zou Iran hebben willen annexeren, die viel zonder enige reden Koeweit binnen en die sluit lieve, goede, zachtaardige vrijheidstrijders op.
Het is maar hoe je het bekijkt, zeggen mensen met een gewoon boerenverstand - hetzelfde boerenverstand dat George Bush bezit, maar dat niet aan het werk mag worden gezet, omdat de leugenaars het willen vullen met leugens.

Wat moet je als intelligent mens beginnen in een wereld waarin de leugen koning is? Het artikel van Henry Kissinger op een intelligente wijze bespreken is niet mogelijk, zoals het ook niet mogelijk was de leugenartikelen van Leon de Winter op een intelligente wijze te bespreken.
Het is doodgewone extreemrechtse propaganda; meer kun je er niet over zeggen, behalve dan misschien de conclusie dat het een trieste zaak is dat we moeten leven in een wereld waarin de waarheid een product is van een leugenachtige propagandamachine. (Zwolle, 17-8-2002)


Rumsfeld's Crazy Foreign Policy Team

Rumsfeld: Ego & Alter-ego To understand American policy, it is worth probing the character of the policy makers who design Rumsfeld's foreign policy. The three architects of American foreign policy are Rumsfeld, Paul Wolfowitz and Richard Perle. They will go down in Palestinian history as the true 'axis of evil'. Wolfowitz and Perle are card carrying individuals with a resume that entitles them to the highest ranks of the fanatical expansionist wing of the Likud party. Their current strategy is to divert attention from the Palestinian struggle for freedom by beating the war drums for an assault against Iraq. Their real agenda is to allow Sharon more time to 'win' against Palestinian resistance to Israeli repression. Like Sharon, they believe that there is a level of repression that can be continually and permanently inflicted on the Palestinian people to force them to capitulate to every Likudnik real estate fantasy. (By Ahmed Amr for Palestine Chronicle, 17-8-2002)

Droom & Nachtmerrie

In The Dream and the Nightmare, which President Bush cites as one of the most influential books he has ever read, the conservative theorist Myron Magnet writes: "What underclass kids need most...is an authoritative link to traditional values of work, study, and self-improvement, and the assurance that these values can permit them to claim full membership in the larger community." Magnet quotes Eugene Lange, a businessman who promised scholarships to inner-city kids who graduated from high school: "'It's important that [inner-city kids] grow up to recognize that they are not perpetuating a life of the pariah, but that the resources of the community are legitimately theirs to take advantage of and contribute to and be a part of.'" (Electrolite, 31-8-2001)

Droom & Realiteit

George W. Bush heeft in zijn leven twee bekeringen ondergaan: 1. zijn overgave aan een gecastreerde Jezus en 2. zijn ontdekking van een normloze onderklasse.
De gecastreerde Jezus leidt zijn leven. Daarom ontdekte hij hem ook pas op 40-jarige leeftijd. Dan borrelen de kwade, duistere sappen niet meer zo luidruchtig op in het lichaam van 'den' man en kan de ouderwordende man zijn wilde haren in de castratenlade van zijn schrijfbureau werpen.
Na zijn overgave aan het castratendom kwam de tweede ontdekking: de ontdekking van de onderklasse die volgens de (neo)conservatieve ideologen Myron Magnet en Marvin Olasky hun wrede lot te danken hebben aan de jaren-zestig-generatie, een generatie die verzuimd heeft de arme mensen waarden en normen bij te brengen. Hun armoede is dus niet het gevolg van asociaal, tekortschietend regeringsbeleid, maar van de onwil van linkse mensen ouderwetse gezinswaarden door te geven aan nieuwe generaties.
Wanneer links de armen respect bij had gebracht voor orde, gezag, vlijt, ijver, familieliefde en arbeidszin, dan zou Amerika geen onderklasse hebben gekend en was de wereld nu een groot paradijs.

Het is een theorie natuurlijk, zoals er duizenden andere theorieën zijn, en George Bush gelooft er heilig in. Tijd voor duistere zaken heeft ie niet meer, omdat de gecastreerde Jezus alle slechte perverse mensen levenslang opsluit in het Amerikaanse gevang (een vies plaatje in de la? hebbes, dood ben je!), zodat hij nu alle tijd heeft om de onderklassen ouderwetse, Victoriaanse waarden bij te brengen.

Hoewel je van mening kunt verschillen over de sociaal-economische betekenis van een gecastreerde Jezus en een paar neoconservatieve ideologen, kan het toch zinvol zijn te bekijken in hoeverre George Bush zijn eigen 'grote ontdekkingen' serieus neemt.
Het woord 'onderklasse' kun je namelijk op een zeer simpele maar wel doeltreffende wijze van toepassing verklaren op de Palestijnen in het Midden-Oosten. De zionisten wilden daar een droom werkelijkheid maken, maar die droom leidde ertoe dat de werkelijkheid van de Palestijnen een nachtmerrie werd.
Je zou je dus kunnen afvragen wat, vanuit neoconservatief gezichtspunt gezien, zoal de oorzaken zijn van het ontstaan van de Palestijnse onderklasse in het Midden-Oosten. Zijn de zionisten in Israël tekortgeschoten op het religieus-ideologische vlak? Hebben ze verzuimd de Palestijnse jongeren via stimulering van onderwijs en economische ontwikkeling belangrijke waarden en normen bij te brengen die hen in staat konden stellen zich te wortelen in een grotere gemeenschap? Mocht er überhaupt wel zoiets bestaan als 'een grotere gemeenschap'? Het zijn allemaal vragen die in je opborrelen wanneer je ontdekt dat George Bush de aanhanger is van het compassievolle conservatisme van Myron en Olasky.
"Het is belangrijk", zo stellen deze ideologen, "dat kinderen opgroeien in een omgeving waarin hen duidelijk wordt gemaakt dat zij niet de paria's van de gemeenschap zijn, maar dat zij dezelfde rechten hebben als anderen om zichzelf te doen uitgroeien tot volwaardige leden van de gemeenschap."
De vraag is wie in Israel de zwarte piet toegeschoven moet worden voor de negatieve ontwikkelingen die zich daar hebben voorgedaan. Was het de 'New Left'-beweging van Herbert Marcuse, zoals Myron en Olasky het ons willen doen geloven?
Of waren het gewoon de rechtse zionisten, die doelbewust, vanuit het verlangen de zionistische droom tot werkelijkheid te verheffen, de nachtmerrie van een Palestijnse onderklasse hebben geschapen?
Het antwoord mag eenieder naar eigen believen invullen...


Marvin Olasky was born Jewish, became Marxist, and then a born-again Christian from Texas. Myron Magnet is a neo-conservative who calls himself a Victorian. Together, they mean to transform America and to save us from liberalism, from the welfare state, and from all the excesses of the 1960s.

Russia, Iraq to Sign $40B Deal

Saddam Hoessein Russia and Iraq are preparing to sign a $40 billion economic cooperation plan, the Iraqi ambassador to Moscow said Saturday. The pact was likely to strain Moscow's relations with Washington as the United States considers a military attack against Baghdad.
The five-year agreement envisions new cooperation in the fields of oil, irrigation, agriculture, railroads, other transportation sectors and electrical energy. It will most likely be signed in Baghdad in the beginning of September, Ambassador Abbas Khalaf told The Associated Press.
The news of the deal with Iraq followed signs that Moscow is maintaining or even increasing its cooperation with Iran and North Korea. Along with Iraq, those two countries make up what President Bush has labeled the "axis of evil" because of their efforts to obtain weapons of mass destruction. (ASSOCIATED PRESS, 17-8-2002)

Political trials

Unshaven, with hair tousled, Marwan Barghouti was brought this week before the Tel Aviv District Court with nothing in his hands save Israeli handcuffs and his cause. "Peace will be achieved with the end of the occupation," he yelled to the press gallery.
Fatah's West Bank leader stood indicted on charges of murder, attempted murder, conspiracy to murder and "activities in a terrorist organisation".
The Palestinian defence is seeking to show that an Israeli court has no jurisdiction over an elected politician abducted from the occupied territories. For Israel the goal is to marshal evidence to convince all that Fatah, the PA and indeed Palestinian nationalism are entities "infested" with terror and that the Israeli occupation is a necessary bulwark in "the war against terrorism".
For Barghouti the case is to put that occupation on trial and defend his people's right to resist it.
In Tel Aviv he stated that two states for two peoples is the only formula that will bring security to the Israelis and independence to the Palestinians.
He was addressing the world, but he was nodding to his national movement in Gaza and the West Bank, and for one simple reason. He knows what history has taught: that a people whose leadership is conflicted on goals and divided on means will never be free. (Graham Usher, Al-Ahram Weekly 15-21 augustus 2002)

Duivels Irak & Goede Amerikanen

They all believed that their covert assistance to Mr. Hussein's military in the mid-1980's was a crucial factor in Iraq's victory in the war and the containment of a far more dangerous threat from Iran.
The Pentagon "wasn't so horrified by Iraq's use of gas," said one veteran of the program. "It was just another way of killing people — whether with a bullet or phosgene, it didn't make any difference," he said. (New York Times, 18-8-2002)

De hypocrisie vertelt ons dat Saddam Hoessein een vertegenwoordiger is van 'het kwaad'. Hij is 'kwaad' omdat hij 'kwade middelen' gebruikte. Condoleezza Rice, vertegenwoordiger van een schijnheilig kapitalistisch regime dat een miljoen Irakese doden op zijn geweten heeft wijst met tranen in de ogen op het gebruik van gas tegen onschuldige mensen.
Zittend op een torenhoge berg dode Irakezen, slachtoffers van de Westerse sancties, staart zij ons aan en schreiend heft zij de magere, vanwege intens medelijden uitgeteerde handen ten hemel.
"Hoe is het mogelijk", roept zij, "dat er zoveel slechtheid kan bestaan...?
Wie eerlijk is tuit zijn lippen samen en werpt een klodder spuug in haar richting. Omdat zij een valse vrouw is. Omdat zij geen genade kent. En omdat zij de wereld bedriegt.
Als buitenlanddeskundige moet zij toch ook weten dat Amerika en Irak tijdens de oorlog tegen Irak nauw samenwerkten. Ook moet zij weten dat het Khomeiny-bewind in die jaren een fascistisch-imperialistisch bewind was dat de hele regio een fundamentalistisch-religieuze dictatuur op wilde dringen, zodat Irak in die jaren in feite een beschermer van de regio was. Ook moet zij weten dat fundamentalistische terroristengroeperingen in Irak werkzaam waren (en ook nog zijn) die een bewind dat, vergeleken met andere Arabische regimes, vooruitstrevend genoemd mag worden omver wilden werpen, niet om er een naar modernisering strevende regering neer te zetten, maar een conservatief, op regressie gericht bewind.
Irak bewondert zijn verleden om er een moderniseringsdroom aan te koppelen. Dat moderniseringsverlangen is om de een of andere reden altijd een doorn in het oog geweest van rechtse krachten. Daarom heeft Amerika de Golfoorlog gebruikt om Irak het stenen tijdperk in te bombarderen - met alle negatieve gevolgen van dien: verharding van het regime, versterking van het religieuze denken, intensivering van oorlogsdenken, enzovoort...
Info Die krankzinnige domme, blinde haat, die alleen maar in dienst staat van het scheppen van duivels, wordt domweg onder het vloerkleedje geschoven. Haat is goed als er "Made in America' op staat. Maar het is in feite een moraal van niks.
De Arabische wereld is gebaat bij modernisering. Modernisering is het beste wapen tegen fundamentalisme. Wie moderne mensen weg gaat zitten jagen om ze te vervangen door ouderwetse, rechtsreligieuze huichelaars en rijke, rechtse bankiers, die alleen maar een hemel willen bouwen op de hel van anderen, laat zien dat hij volstrekt geen belangstelling heeft voor mensen.
Er is sprake van blinde, extreem-rechtse, op eigenbelang gerichte machtspolitiek, die zichzelf verschuilt achter moralistische frasen die inhoudsloos zijn. Het Pentagon heeft Irak gesteund tijdens de oorlog tegen Iran en had geen principiële bezwaren tegen het gebruik van gas als wapen. "Of je nu mensen met napalm en atoombommen of met gas bestookt, wat is het verschil?", zo luidt de pragmatische stelling van de beleidsvoerders. Daarom mag je het ronduit krankzinnig noemen dat uitgerekend het Pentagon (dat de meest sadistische wapens gebruikt tegen tegenstanders) nu de rol van morele apostel gaat zitten spelen.
Donald Rumsfeld neemt naast Condoleezza Rice plaats op de grote berg Irakese doden en hij kijkt ons bedroefd aan. "De sancties zijn ons wapen", zegt hij, "en het is een zeer humaan wapen, want ook al hebben wij honderdduizenden doden op ons geweten, wij hebben geen gas gebruikt zoals de duivelse Saddam..., en daarom zijn wij kinderen van het licht en zullen wij eeuwig dansen voor Gods gouden troon..."


Gewetensvolle Individuen & Productieve Slaven

Herbert Marcuse stressed the importance of the critical ability to negate the dominant thrust of consumer society and to imagine and work towards a future of emancipated multidimensional humanity.
Vice-President Spiro Agnew stated, "we should focus more on training these young people to be productive citizens and not to dissect and examine the whys and wherefores, the motives of human beings." (Marcuse, philosopher of the New left)

Het neoconservatisme van George Bush en Tony Blair is gericht tegen de Vrije Geest. Daar dienen we ons goed van bewust te zijn.
Alle ellende die de wereld kent wordt op een zeer ongenuanceerde wijze toegeschreven aan de 'New Left'-beweging van Herbert Marcuse, die tegenover het op geestelijke slavernij gerichte denken van het religieus-kapitalistische Westen (religie en kapitaal staan in elkaars dienst) de kritische buitenstaander plaatste, de enkeling die niet de slaaf wilde zijn van een repressief systeem, dat alleen die kritiek toestaat die niet bedreigend is voor de gevestigde machtsstructuur.
De grote fout die Marcuse maakte was dat hij als ex-marxist zijn steun verleende aan collectivistische bewegingen die op een zeer brutale wijze individu-onvriendelijk waren, zodat niet de kritische buitenbeentjes werden geholpen, maar de kritische aangepasten, die al scheldend en kankerend zich de beste plaatsjes binnen het systeem veroverden, een systeem dat dus niet veranderd werd en dat er momenteel (in de ogen van de kritische buitenstaander) precies zo uitziet als het er veertig jaar geleden uitzag!


Marcuse was fairly linked with the so-called "student revolutionaries" because he provided a philosophical justification for almost everything they chose to do, from violent street confrontations with the authorities, through support for the Vietcong, to the suppression of points of view they find objectionable. In what is perhaps the most dangerous of his writings, an essay on "Repressive Tolerance" (1965), Marcuse attempted to justify the denial of freedom of speech... (Klik voor bron)

Opmerkelijk is dat in de jaren zestig en zeventig massaal en openlijk kritiek werd bedreven, terwijl die kritiek zich nu onopvallend, in het verborgene afspeelt: Marcusiaans dus - Socratische kritiek van rebelse enkelingen.
Het socialistische Cuba, een door Moskou gefinancierde communistische heilstaat, die in intellectueel opzicht gebonden was aan de marxistisch-leninistische ideologie, stond binnen het collectivistische denken centraal. Het Cuba-bulletin - de verheerlijking van het collectivisme - lag op elk bureau van de maatschappijkritische student, en wie als kritisch buitenbeentje opmerkte dat de collectieve bewondering voor het collectivisme toch eigenlijk niks te maken had met het verlangen van Herbert Marcuse onafhankelijk denkende buitenbeentjes naar voren te schuiven, die werd smadelijk weggelachen: "een reactionair, een egoïstische indivualist die de noden van het volk miskent.." Oprotten dus!
Die filosofie van oprotten en wegwezen beheerst nog steeds het zogenaamde linkse denken. Nog altijd weigert men de boodschap van Herbert Marcuse serieus te nemen: Het steunen van gewetensvolle, onafhankelijke individuen, mensen die geen deel uitmaken van een religieus-kapitalistische systeem, dat maar een enkele doelstelling kent: Zichzelf onaangetast in stand houden - ten koste van het Vrije Individu, waarvan de door het neoconservatisme verkrachte Jezus van Nazareth de representant is!

Zie ook: In gesprek met de Teruggekeerde Christus

Iraq sends letter to Annan

Bhagdad Iraq anew affirmed that it is ready to hold a new round of technical talks with UNMOVIK experts to review what was implemented between May 1991-December 1998 concerning issues of disarmament. And to reach an agreement on dealing with the remaining issues.
In a letter sent to Secretary General of the United Nations Kofi Annan, Iraqi Foreign Minister Naji Sabri expressed appreciation for Bhagdad Mr. Annan’s readiness to continue dialogue between Iraq and the U.N to solve the pending issues according to the international laws and Security Council resolutions.
The letter included all situations between Iraq and the Security Council since aggression in 1991 up to now. The letter stressed that American procedures caused great harm on UN credibility and gave a clear example of double-standard policy. (Iraq News Agency)

Visit Iraq


U.S. aims to expose Iraq over inspectors

The United States is considering renewed diplomatic pressure on Iraq to prove that President Saddam Hussein is not sincere in his willingness to allow United Nations inspectors in the country.
According to a report in yesterday's Financial Times, the U.S. is seeking to prove to the world that Saddam Hussein is the real obstacle to resuming inspections of Iraq's non-conventional weapons capabilities, and to demonstrate that war is not Washington's primary objective. (Ha'aretz 18-8-2002)

Wapeninspectie & Amerikaanse Spionage

On January 7th, 1999, the New York Times confirmed rumors that United States planted spies on the United Nations: "United States officials said on Wednesday that American spies had worked undercover on teams of United Nations arms inspectors ferreting out secret Iraqi weapons programs." The Washington Post and Boston Globe further reported that the operation was aimed at Saddam Hussein himself. NBC News reported that U.N. communication equipment was used by U.S. intelligence to pass along intercepted Iraqi messages.
This is exactly what Saddam Hussein has been charging the U.N. teams with. He has long claimed that the teams, run by the United Nations Special Commission or UNSCOM, were full of "American spies and agents." It was for this reason that he denied the inspectors access to sensitive sites. (Klik voor bron)
klik hier

Arafat names publisher Hanna Siniora
as new PLO 'ambassador' to US

Palestinian Authority Chairman Yasser Arafat has decided to appoint a moderate Palestinian publisher and activist from east Jerusalem as the new PLO "ambassador" to Washington, according to Palestinian sources.
Hanna Siniora, 61, a Christian living in Bet Hanina, is the publisher of The Jerusalem Times, a Palestinian weekly circulated in east Jerusalem. He is also the chairman of the European-Palestinian Chamber of Commerce, which was founded in 1989 by a group of Palestinian businessmen and politicians.
Sources said that by appointing a figure such as Siniora, who is considered a moderate, to the Washington post, Arafat is signaling to the Americans and the rest of the world that he has decided to endorse a pragmatic approach vis-a-vis the peace process. (KHALED ABU TOAMEH, JerusalemPost, 18-8-2002)


Hamas mentor: No Palestinian unity if dependent on acknowledging Israel

Hamas spiritual leader, Sheikh Ahmed Yassin said Saturday that agreement between all Palestinian parties is forbidden if it is dependent on the acknowledgment of the State of Israel. Yassin was speaking in an interview with the Arabic satellite station Al-Jazeera.
Yassin said there was no disagreement within the Hamas over attacks against Israel. Every one within the Hamas agrees they have to continue, said the Sheikh.
Yassin also said that contacts with other Palestinian groups over a joint policy statement were continuing, rejecting Palestinian Authority statements accusing the Hamas of torpedoing the talks. (By THE JERUSALEM POST INTERNET STAFF, 17-8-2002)


Israel Labor Party Candidate Quotes

Comments from Amram Mitzna, a former general seeking to become the Labor Party candidate in upcoming elections in Israel:
On Israel's difficulty in dismantling Jewish settlements in the West Bank and Gaza Strip: "I think that this is like a sick man, who has gangrene in the legs, and the doctors say he has to amputate the legs, and he says, `I cannot have my legs amputated.' When does he agree to the amputation? When he gets close to death. Israel has moved into a corner, to a point where every citizen asks himself, `What now?'"
On opening talks with the Palestinians: "My intention is to give a chance to renewed negotiations ... When I am elected prime minister, I come with a new spirit. There are no preconditions."
On the possibility of failure of such talks: "If the Palestinians come to the table ... and return to their traditional positions, we will take unilateral steps, in which we will determine a security border, not a political border, east of the Green Line ... We will evacuate settlements that will be difficult to defend ... We are talking about dozens of settlements." (Herald Sun)

Amram Mitza, momenteel burgemeester van Haifa, verwerpt het ouderwets-zionistische beleid van de extreem-rechtse regering Sharon-Peres. Hij wil het vredesplan van Barak nieuwe inhoud geven en dat betekent dat de heilige koeien, die door de vertegenwoordigers van het rechts-fascistische zionisme tot God werden verheven, overboord geworpen moeten worden.
De vraag is of hij succes zal hebben. Het gaat namelijk niet zozeer om de nederzettingen als wel om het feit dat de nederzettingenpolitiek gekoppeld is aan een fascistische manier van denken die de Westerse gemeenschap alle jaren door geweigerd heeft te veroordelen.
Dat fascistische denken uit zich momenteel in de pogingen van Amerika in het Midden-Oosten op te treden als koloniale bovenmeester.
Gooi hier een bom, werp daar wat door de CIA opgeleide terroristen in de bosjes, strooi hier een zak met dollars leeg, trek daar de financiële steun in.., kortom het is een scenario dat alle mooie democratische idealen waarmee burgers in het Westen worden doodgegooid tot absolute betekenisloze onzin worden gedegradeerd.
Wat Amerika niet wil inzien is dat democratie niet afgedwongen kan worden met behulp van geld en macht.
Democratie die als hoogste waarden geld en macht uitdraagt is geen democratie. Het is een schijndemocratie die geen intellectuele ondergrond bezit en die daarom alleen maar aanbeden zal worden door geestloze, inhalige zakenlieden en gemakzuchtige, luie schertsintellectuelen, mensen die alle rechtsprincipes, die van een enkeling eisen dat hij zijn hersencellen in beweging zet, aan hun laars lappen.
Kritische intellectuelen steunen de schijndemocratie niet. Ondanks alle kritiek die je op de Arabische landen kunt (en ook moet) hebben, zul je het feit moeten accepteren dat zij niet het onderdeel zijn van een door Amerika geregeerd koloniaal rijk.
Zo gedraagt Amerika zich momenteel wel. Amerika heeft maar een gelijkwaardige bondgenoot, Israel, en de rest van de Arabische landen telt in feite niet mee. Arabische leiders worden alleen dan serieus genomen wanneer ze het feit accepteren dat ze zetbazen zijn, kleine neringdoenden die bedrijfsleider mogen zijn in de grote Amerikaanse supermarkt.


Mitzna versus Ben-Eliezer

While the hawkish Labor party Defense Minister Benjamin (Fuad) Ben-Eliezer once seemed the obvious choice, Labor's top brass is now lining up behind Haifa mayor Amram Mitzna and his circle of economists, lawyers and business executives in the hope that he can hold the center. (The American Prospect, 16-8-2002)

"The vast majority of Haifa's residents continue to believe in the harmonious ties built up over the years between the city's inhabitants - Jews and Arabs, religious and secular, and between veteran Israelis and new immigrants.
"Haifa is known throughout the country and indeed the world for the good relations between all of its residents and we want to preserve this atmosphere of coexistence." Amram Mitzna


Israeli Arabs say Mitzna is the kind of man to get their vote

Haifa Mayor Amram Mitzna's announcement that he plans to run for Labor Party chair has piqued the interest of the Arab population, becoming a major topic of conversation, especially in light of the possibility of early elections. With the exception of the leader of the radical wing of the Islamic Movement, Sheikh Raed Salah, who is unwilling to give political credit to any Zionist party or leader, the other Arab leaders in Israel have openly expressed their satisfaction with Mitzna's candidacy. ( By Joseph Algazy, Ha'aretz 19-8-2002)
A message from the Chairman of The Abraham Fund:
"The dream is to have Israel be a country where Jews and Arabs coexist -- as a model, as a statement for the region, as a statement for the world that people with differences can coexist together... "