Vrede sluit je met
de Duivel

TIME: Hamas Explained

vrede is mensen een gezicht geven

Yemeni president meets Hamas leader

Yemeni President Ali Abdullah Saleh on Saturday received a Hamas leader, without asking him to cease suicide attacks against Israelis, the Palestinians said.
According to the official Yemeni news agency, the two men discussed "the aggression and terrorism the Palestinian people are subjected to at the hands of the Israeli occupation troops."
On Thursday, the visiting German deputy foreign minister, Ludger Volmer, told reporters that Yemen would use its good relations with Hamas to persuade the group to "give up suicide operations completely."

Yemen has seen some of the largest pro-Palestinian rallies in the Arab world after IDF troops launched their incursion into the West Bank at the end of March. Saleh has called on Arab nations to open their borders for Arab volunteers to fight Israel, and to sever relations with the Jewish state.
But at the same time, Yemen has been cooperating with the United States to locate members of Osama bin Laden's al-Qaida terror network who may be hiding in the country. The two countries are cooperating in a number of security fields, including training and the exchange of intelligence. (AP/Ha'aretz, 4-5-2002)


"Hamas does not recognise the right of Israel to exist. Its long-term aim is to establish an Islamic state on land originally mandated as Palestine - most of which has been contained within Israel's borders since its creation in 1948." (BBC, 19-10-2000)

Commentaar:
Vrede is de ontkenning van op machtswellust gebaseerd fundamentalisme

Het doet enigszins merkwaardig aan dat pas nu een Arabisch land gesprekken start met leiders van de HAMAS-beweging. Wie vrede aanbiedt, zal ook de garantie moeten bieden dat alle bij het conflict betrokken partijen achter het vredesaanbod staan. HAMAS zal de wereld duidelijk moeten maken dat het een vredespartner wil zijn. Wanneer fundamentalistische, tegen de vrede gerichte machtsprincipes op de eerste plaats worden gezet zal elke daad van HAMAS een valse, leugenachtige, tegen het verstand gerichte wandaad zijn (zoals ook de daden van fundamentalistische joden gruwelijke onmenselijke, verstandsloze wandaden zijn).

"Let us learn from the ever legendary Palestinian struggle, always so dignified and always with a lesson to teach. Let us look beyond our differences and search for common ground. Let us quit seeing the world from the spectacles of angry, misguided politicians who see nothing but clashes of religions and civilizations.
Let the sincere souls of this world unite behind principals of justice, humanity, brotherhood and sisterhood. Let us move out of the circle of hate and stereotypes."

Ramzy Baroud, Editor-in-Chief Palestine Chronicle, 26-4-2002

Intellect En Menselijkheid

Syrian Information Minister Adnan Omran called on Friday for establishing Arab information committed to the Arab issues and characterised by freedom and responsibility. This was said in a joint seminar with his Lebanese counterpart Ghazi al-Aridi held on the sideline of the 28th Book Exhibition staged in Tripoli.
The Minister stressed that Arab information must address the world public opinion, particularly in the most influential countries in the world in order to explain 'our just causes and defend our intellectual and humanitarian values which reject terrorism, occupation and usurpation of rights'. (Syria Times, 4-5-2002)


Bush urges Israelis to find a way to deal with Arafat

The White House is making last-minute efforts to persuade the Israeli government that it must deal with Palestinian leader Yasser Arafat even as the Israelis are conducting a sustained campaign to discredit him.
The dueling campaigns come as both sides prepare for a meeting here between President Bush and Prime Minister Ariel Sharon of Israel.
The immediate challenge for Bush, one senior foreign policy aide said, is to "convince the Israelis it's in their long-term interest to deal with Arafat, no matter how reprehensible he may be.'
But in recent days, the Israeli officials have been campaigning to dismiss Arafat and the Palestinian Authority as a plausible negotiating partner, based on documents seized in Israeli raids on the West Bank, and interrogations of about 1,800 Palestinians arrested during the offensive, including senior aides to Arafat. (By Todd S. Purdum and Judith Miller, New York Times Service)

Jezus & Barabbas

Je zou het een daad van rechtvaardigheid kunnen noemen dat George W. Bush de politieke leiding van Israël er op moet wijzen dat een dader niet het morele recht bezit een slachtoffer te veroordelen.
Dat betekent niet dat het slachtoffer 'goed' is, het betekent wel dat het slachtoffer alleen terecht gewezen mag worden door onpartijdige, onafhankelijke anderen, die niet uit zijn op demonisering van de ander.
Israël heeft altijd het optreden van een derde, onafhankelijke partij onmogelijk willen maken. De wereld bestaat uit twee delen: de absoluut goede joden en de absoluut slechte vijanden van de joden.
Niemand binnen het kamp van de 'vrienden' heeft het recht de absoluut goede joden terecht te wijzen. De joden zijn de morele leiders. Zij zijn goed en omdat zij absoluut goed zijn zullen zij degenen zijn die het kwaad in de wereld gaan vernietigen.
Wanneer Shimon Peres stelt dat Israël door niemand in de beklaagdenbank mag worden geplaatst, dan plaatst hij zichzelf aan de kant van het meest gruwelijke onrecht dat denkbaar is: het plaatsen van het botte, ideologische onverstand boven het naar eerlijkheid en redelijke argumenten zoekende intellect.
George Bush, die een tijdlang de neiging toonde zichzelf als onvolkomen, zwak, kwetsbaar en zondig mens tot gelijke van God uit te roepen, zal Israël duidelijk moeten maken dat niemand in deze wereld gelijk is aan God.
Israël maakt misbruik van het absurde geloof binnen de rechts-christelijke gemeenschap dat Israël een bijzondere plaats behoort in te nemen binnen het christelijke geloof.
Dat is onzin die berust op het misverstand dat Jezus en Joods nationalisme synoniemen zijn.
Het lijdensverhaal echter laat duidelijk zien (duidelijker kan het welhaast niet) dat Jezus de ontkenning is van het joodse nationalisme.
Toen Joden moesten kiezen tussen Jezus, die een anarchistische bevrijder wilde zijn (wetten zijn van en voor het volk en niet andersom), en Barabbas, die een extreemrechtse nationalistische bevrijder wilde zijn, kozen ze niet voor Jezus, maar voor Barabbas.
Die vraagstelling ligt momenteel weer op tafel: JEZUS of BARABBAS? Waar kiezen we voor..?
Kiezen we voor extreem rechts nationalisme of kiezen we voor de intellectuele bevrijding van een man die het Goddelijke koninkrijk in individuele, naar bewustwording verlangende mensen plaatst?
George Bush, de man die binnen zijn geestelijke belevingswereld alleen Jezus als autoriteit erkent zal een keuze moeten maken.
Is Jezus de joodse nationalist Barabbas, waar de joden in het verleden voor gekozen hebben, of is hij de man die het joodse nationalisme afwees.
Kiezen voor Jezus is moeilijk. Maar als je voor Jezus gekozen hebt, dan zul je zijn zaak moeten dienen en niet de zaak van het extreemrechtse nationalisme, die daarom barbaars is, omdat zij de vergeestelijkte (niet-dierlijke) mens aan het kruis nagelt.


De Joodse Supermacht

The Messiah is perfectly described in the Book of Daniel written about 200 years before Barabbas when the Jewish state was oppressed by the Greeks. Even then Jews were seeking a Saviour (Daniel 7:13 -14):

...and, behold, one like unto the son of man came with the clouds of Heaven, and came even to the ancient of days, and they brought him near before him. And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and languages, should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.


If it has to choose who is to be crucified,
the crowd will always save Barabbas.

Jean Cocteau


Zie ook:
De geschiedenis van Jezus - een mysterieverhaal.
Geest tegenover Beest

Het bloed van de Koning der Joden
een vrij-katholieke visie

Het getal van het Beest


"When he had said this he went back outside to the Jewish religious leaders and announced, "I find no basis for an accusation against him. 18:39 But it is your custom that I release one prisoner for you at the Passover. So do you want me to release for you the king of the Jews?" 18:40 Then they shouted back, "Not this man, but Barabbas!" (Now Barabbas was a revolutionary.)" (John, 18)

De zaak Jezus Christus:
Een juridische ontsporing in Judea

Vandaag (red. 30 maart 2002) is het, binnen de christelijke traditie, de zaterdag van de stilte die voorafgaat aan Pasen. Met Pasen wordt door christenen herdacht dat Jezus Christus opstond uit de dood. Voor de zaterdag van de stilte was het, gisteren, Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus aan het kruis ter dood werd gebracht. Op de Schedelplaats werd een vonnis voltrokken, dat volgde op een dubbele, juridische wanvertoning in Jeruzalem. Op basis van de juridische maatstaven naar welke ruim tweeduizend jaar geleden werd gemeten, had Jezus niet veroordeeld mogen worden.

De executie aan het kruis vloeide voort uit religieus fanatisme en bestuurlijk gekonkel. De Zaak Jezus Christus, waarvan de uitwerking op de wereldgeschiedenis weergaloos zou zijn, had met het recht heel weinig van doen. Tijdens het proces, dat een kleine tweeduizend jaar geleden uitmondde in de terechtstelling van Jezus Christus, verkwanselden de joodse en de Romeinse autoriteiten hun eigen rechtsbeginselen. Zowel de joden als de Romeinen beschikten over geacheveerde, hoogwaardige rechtssystemen. De joodse autoriteiten negeerden in de eerste fase van het proces de eigen regels. Zij werden gedreven door hun ijver een vermeende religieuze dissident de dood in te jagen. De Romeinse stadhouder en legerbevelhebber Pontius Pilatus liet zich in de tweede fase van de rechtsgang niet leiden door de vraag naar een bewijs van schuld. Hij handelde uit angst dat de openbare orde in Judea ernstig zou worden verstoord.
Tot die conclusies komt J. L. de Wijkerslooth, voorzitter van het college van procureurs-generaal. De hoogste ambtenaar van het openbaar ministerie oordeelt bij beschouwing van het proces rond de persoon van Jezus dat, getoetst aan de regels die bijna twintig eeuwen geleden in Judea golden, sprake is geweest van een dubbele rechtsschending.

"Het recht heeft niet zijn loop gekregen. Aan de kruisiging van Jezus Christus ging een proces vooraf waarbij alle procedures en regels die men toen kende, werden veronachtzaamd."

A.J. Snel

Remember, on the day Jesus was crucified, the Jews in Jerusalem were given a choice between saving the life of a violent advocate of Jewish national sovereignty (Barabbas) or an advocate of the Kingdom of God based on God's two most fundamental commandments. They chose to save (and follow) Barabbas until the Romans physically destroyed Jerusalem (for that reason) in 70 AD. (The 2nd coming of Christ)

Is = Maan & Ra = Zon

De Liefde & De Dood

Waarom beweert het boek Job, dat het heil uit de Joden is (Job 4:22)? Omdat de letter Jod de hand symboliseert, die vanuit de hemel schenkt. De Joden, bewoners van Is-Ra-El bevinden zich op het pad van inwijding, dat leidt van Is (de maan), via Ra (de zon) naar God (El).

Uit: Het bloed van de Koning der Joden

Amerikaanse Schrijver Over Het Kwaadmakende Goede

'Israel's invasion of Ramallah wasn't a victory. It was a defeat for us'. 'It was a defeat for the national and proto-state institutions we have tried to build over the past eight years. It was defeat for the mindless methods of resistance we have adopted. And it was a defeat for the message that we have tried to convey to the world. How was it possible that someone like Ariel Sharon successfully managed to present our people's right to resist a brutal military occupation as terrorism?' (Reactie Palestijnse vrouw in Ramallah, mei 2002)

Mensen die snel driftig worden zijn gemakkelijk te manipuleren. Wanneer je ze op een uitgekiende wijze provoceert zijn ze de beste bondgenoten die je kunt hebben. Heb je een rot bui, heb je pest in over iets en wil je een hoop herrie trappen, zonder dat je daar zelf voor bestraft kunt worden, dan gooi je een paar stinkbommetjes in hun tuin, hele simpele plastic bommetjes die nooit als kwaad bewijsmateriaal zullen worden aangemerkt, en je kunt er zeker van zijn dat ze via hun driftige, onverstandige reacties jou in staat zullen stellen al je sadistische driften op hen bot te vieren.
Wat is er heerlijker dan mensen kwellen waarvan je weet dat ze onschuldig zijn? Iets duivelser is er niet en juist daarom, omdat je jezelf tot de grootste duivel die denkbaar is hebt uitgeroepen word je door elke onnozele hals aanbeden als vertegenwoordiger van 'het goede'.
Het is die vorm van moraal die door de Amerikaanse schrijver Herman Melville aan de kaak wordt gesteld in een kleine roman die de eenvoudig naam 'Billy Budd' draagt.
Het is een simpele vertelling die op een overtuigende wijze aantoont dat slechte mensen via het manipuleren van onschuldige, maar erg driftige mensen in staat zijn zichzelf een schijn van goedheid mee te geven, die er toe leidt dat de oneerlijke moralist tot koning wordt uitgeroepen, terwijl de eerlijke driftkop zielloos aan het schandblok hangt.

Herman Melville - Billy Budd

klik hier

UN Workers Protest in Jerusalem for Palestinian Rights

The staff of the United Nations Agencies UNDP, UNFPA, UNICEF, WHO WFP, ILO, UNESCO, and OHCHR, in protest against the military incursions of the Israeli government into Palestinian areas in violation of UN resolutions, international humanitarian law and treaties, are holding a sit-in strike at the UNDP offices in Jerusalem.

In a statement released by United Nations staff in Jerusalem, it was stated, "the staff call upon the international community to demand the immediate withdrawal of Israeli forces from Palestinian areas, to demand the implementation of all UN resolutions by the State of Israel and to demand access of the United Nations for the purpose of providing essential humanitarian aid to those in need." (PalestineChronicle, 5-5-2002)


De krankzinnige logica van Condoleezza Rice

Condoleezza Riceo said setting a specific timetable for tackling the most difficult of the issues between the two sides, including contentious Israeli settlements in Palestinian areas, would not be productive at this time.
"We are not going to get ahead of ourselves," Rice said. "We are going to look at where we are. We are going to talk to the prime minister about what he has in mind and then we'll see what the next steps are."
Specifically, Rice said the Palestinian leadership must be "democratic, transparent and non-corrupt... what we ask of every government in the world. And we are going to start demanding [that] of the Palestinian leadership." (Ha'aretz, 5-5-2002)

Commentaar: Je kunt je afvragen wat de academisch geschoolde Condoleezza Rice verstaat onder democratie. Mag je de leiding van een staat die miljoenen mensen het recht ontzegt te beslissen over hun eigen lot democratisch noemen? De door Israel bezette staat Palestina bestaat uit 3.5 miljoen Palestijnen en driehonderdduizend Israelische kolonisten. Wanneer je democratische wetten laat gelden mag je de vraag stellen: Wie heeft meer recht van spreken: de 3.5 miljoen gegijzelde Palestijnen, die gedwongen worden op twintig procent van het Palestijnse grondgebied te wonen? Of de driehonderdduizend kolonisten, die de resterende 80 procent opeisen?
Het is leuk om hete hangijzers in de ijskast te hangen, maar wanneer dat uitstel geweldexplosies in de regio veroorzaakt, dan zul je wel moeten erkennen dat jouw morele lafheid daar de oorzaak van is.

Waarom, zo moeten we ons eindelijk eens gaan afvragen zijn keiharde moralisten zo gruwelijk traag en lui wanneer het aankomt op het beantwoorden van werkelijk belangrijke morele vragen? Waarom noem je jezelf moralist wanneer je weigert in fundamentele kwesties, die een morele stellingname van je eisen, moreel te zijn?
Je kunt de moraal niet in een oneindig verre toekomst projecteren. Je kunt niet zeggen dat de moraal vandaag niet ter zake doet. Dat is het grote bedrog van de kleinburgerlijke moraal. Werkelijke morele vraagstukken onder de tafel schuiven - niet gewoon stellen dat recht recht is - en daarna zaniken en zeuren over onbeduidende bijzaken, die uiteindelijk alleen maar leiden tot het onstaan van dood, ziekte en ellende.

Sharon's Peace Plan

The Israeli plan for peace is corralling and penning the entire West Bank. The Gaza Strip is already completed. In essence the Palestinians will be confined in a big escape proof, freedom robbing compound - zoo if you like - at the bemusement and satisfaction of Sharon and those Israelis that will undoubtedly endorse his plan, calling it 'security' and 'peace' from the rutalities of the Palestinians - necessary for the peace of mind of Israeli citizens and the guarantee for the future of Israel.

It should be called for what it will be: criminal, insane, racist and morally and spiritually repugnant and we should have no part of it.

New York Gov. George Pataki (L), and New York Mayor Michael Bloomberg, walk up Fifth Avenue during New York's "Salute to Israel Parade" (AP/Ha'aretz, 6-5-2002)

The Sharon Plan calls for the large outer perimeter fencing and security measures exacted from Palestinian territory. The remaining West Bank will become a bridged territory for the Palestinian people. A non-contiguous territory fragmented by numerous (and expanding on an escalated and prioritized process) Israeli settlements - excuse me, 'subdivisions'. Sharon will not dismantle any of the settlements and will not withdraw from any of the territories. His plan calls for all settlements to be protected and integrated by this massive fencing scheme and the building of tunnels to allow the Palestinians to get between the non-contiguous zones. There will be the need for additional expropriation of land to integrate all of the settlements and the increasing of the Jews only bypasses and roadways. Central to this plan will be a massive military and police buildup ecessary to provide security for this massive prison.

Cost and payer? Any reasonable expectation would be in excess of 20 billion dollars, with guarantees of yearly aid increases from the American taxpayer to Israel to pay for the increased military and police security measures.

Pattrick Johnson, PalestineChronicle, 6-5-2002


Anet Bleich & De Heilige Oorlog

Anet Bleich werkt voor de Volkskrant. Zij behoort tot een generatie die nooit enige werkelijke principes heeft verdedigd: de jaren-zestig-generatie. Die generatie heeft ons geen principes geschonken, maar opportunisme. Men strijdt niet voor principes, maar voor het eigen gelijk, niet omdat gelijk hebben moreel juist is, maar omdat gelijk hebben morele onzekerheid uitsluit, in een tijd waarin de massa het voor het zeggen heeft.
Gelijk hebben en moreel bezig zijn worden in een primitieve, anti-intellectuele wereld altijd met elkaar verward. Gelijk hebben is het principe van de macht. Het is dat principe dat het werk van de schrijver Willem Frederik Hermans bij tijden onleesbaar maakt. Hermans (astrologisch gezien een man die sterk onder invloed stond van de bazige, tirannieke tekens Leeuw en Schorpioen) benadrukte in zijn polemieken voortdurend 'het eigen gelijk'. Hij schreef in feite ook om te winnen - een heilloze gedachte, die in strijd is met het eerlijk willen zoeken naar moraal...
Werkelijke moraal wil niet winnen. Werkelijke moraal sluit winnen niet uit, maar is ook bereid zichzelf tot verliezer uit te roepen, wanneer erkenning van de nederlaag in dienst staat van de moraal.
In de artikelen van Anet Bleich komt het woord 'verliezen' niet voor. Nooit wil zij afstand doen van onzinnige idealen en principes in dienst van de moraal.
In de jaren zestig en zeventig verdedigde zij het marxisme en de Duitse Democratische Republiek (een nep-democratische staat die geterroriseerd werd door zich 'democratisch' noemende communisten).
Toen het communisme viel ging ze op felle wijze tekeer tegen diegenen die het communisme veroordeelden. "De kleinburgers komen uit hun holen gekropen", schreef zij in de Volkskrant, die het natuurlijk van harte met haar eens was.
Mensen die tegen de dictatuur van het communisme waren noemde zij 'kleinburgers'.
Het spreekt vanzelf dat zo iemand nooit enig respect zal kunnen opbrengen voor mensen die elke vorm van nep-democratisch denken afwijzen. Zij is een anti-intellectueel personage dat zichzelf volledig heeft geïdentificeerd met de gedachte van de nepdemocratie. Daarom zijn alle opvattingen die zij verkondigt zinloze opvattingen, meningen die alleen dan zin zouden hebben, wanneer er democratische principes aan ten grondslag zouden liggen.
Anet Bleich is nooit een democraat geweest. Toen de DDR viel stapte zij over op de trein van de zionistische nepdemocratie. Zij verdedigt, zonder dat er sprake is van enige heilige bijbedoelingen natuurlijk, want zij spreekt zich in haar artikel uit tegen de heilige oorlog, in haar artikel haar geloof in de juistheid van 'de joodse staat'.
Nu zal het mij een zorg zijn waar Anet Bleich in gelooft - ik krijg ook regelmatig Jehova-getuigen aan de deur en elke keer neem ik geduldig het blad De Wachttoren in ontvangst, waarin wordt beschreven hoe de God Jehova alle ongelovigen zal vernietigen met behulp van pek, zuur en zwavel - maar wat ik haar wel kwalijk neem is het feit dat zij zichzelf in een zich 'links' noemende krant presenteert als rechtse kletstante.
Een joodse staat is een extreem-rechts idee, dat alleen door extreem-rechtse mensen verdedigd mag worden. Maar wil Anet Bleich extreem-rechts zijn..?

Latuff: de vrolijke, goede oorlog van Israel Het begrip 'joodse staat' is een heilige koe geworden en degenen die dat idee aanvallen worden nog altijd beschouwd als negatieve ketterse zonderlingen die niet begrijpen hoe zielig 'de arme jodenmensen', die 'noodgedwongen' voor deze koe gekozen hebben, wel niet zijn.
Wat Anet Bleich niet snapt is dat mensen die een heilige koe omarmen en daar voor strijden bezig zijn met het voeren van een heilige oorlog. En dan kan mevrouw Bleich wel zeggen dat zij tegen de heilige oorlog is, maar dan begrijpt zij niets van zichzelf en haar primitieve verlangen zichzelf uit te leveren aan dwaze utopisten met nepdemocratische opvattingen.
Wie altijd achter sterke mannen heeft aangesjokt: eerst Stalin, omdat hij toch maar het socialisme verdedigde.., en nu Sharon, omdat hij, hoe krankzinnig hij ook is, toch maar het zionisme verdedigt..., die moet niet op vals-moralistische wijze andere mensen tot de orde proberen te roepen.
Waarom zou je tegen andere mensen zeggen dat ze niet hun toevlucht moeten zoeken tot een heilige oorlog? De strijd van de joden voor een joodse staat is een heilige oorlog. Wanneer je dus tegen de heilige oorlog bent dan is het je taak het waanidee van de joodse staat belachelijk te maken.
Maar ja, dan moet je wel eerst van je geloof afvallen en als Anet Bleich iets niet wil zijn, dan is het een afvallige, een ketter, een mens zonder geloof.
De mens zonder geloof is individu, enkeling, en alleen hij die enkeling wordt kan volgens Jezus van Nazareth de wereld eerlijk tegemoet treden.

Alleen de enkeling, die zich realiseert dat we allemaal enkelingen zijn, is in staat de strijd aan te binden met mensen die heilige oorlogen willen voeren. Dat is de reden waarom de filosoof Friedrich Nietzsche dergelijke enkelingen 'Heren' noemt.
Wanneer Anet Bleich dus serieus genomen wil worden, dan zal zij de vale, goedkope boezeroen van het collectivisme moeten inruilen voor een koninklijk gewaad dat van haar een 'Dame' maakt.
Dat zou een opzienbarend gebeuren zijn. Het boerenlandje Nederland dat een 'Dame' bezit... We zouden er zowaar de wereldpers mee kunnen halen.. (vermoed ik).

Wim Duzijn, 6 mei 2002

UN Calls for International Protection Force
for Palestinians, Israelis

The team that was set to investigate the potential war crimes committed in Jenin is now calling for international protection to be deployed to the area.
The team was dismantled by UN Secretary General Kofi Annan, as a result of Israeli non-compliance with the mission. Isreal claimed that the team would find Isarel solely responsible and their findings would not be objective and "balanced".
In response to the dismantling of the team, Cornelio Sommaruga, a former head of the International Committee of the Red Cross, sent a letter to Secretary General Annan, stating that there was a great need for permanent peace-keeping forces to protect both Palestinians and Isarelis. (PalestineChronicle, 6-5-2002)


Arafat feliciteert Franse president Chirac

Jacques Chirac De Palestijnse president Yasser Arafat heeft de Franse president Jacques Chirac in een brief gefeliciteerd met diens verkiezingsoverwinning die Arafat omschreef als "een grote overwinning van de Franse Revolutie."
"In mijn naam, in naam van de Palestijnse autoriteit en als vriend, feliciteren wij u en het Franse volk", schreef Arafat in zijn brief. Hij drukte tevens zijn erkentelijkheid uit voor de steun die Frankrijk betuigt aan de Palestijnse zaak.

winnaar

In het verleden werd Frankrijk geleid door een tweemanschap, Chirac en Jospin, dat in astrologisch opzicht ideaal was. De horoscoop van Jospin, premier, wordt gedomineerd door de planeten Maan (moeder) en Saturnus (Vader), terwijl de horoscoop van Chirac gedomineerd wordt door de Jezus-planeet Jupiter (de middelaar, de verdraagzame, de rechtvaardige).
Weliswaar probeert links Frankrijk Chirac's naam te verbinden aan allerlei schandalen, maar dat is kinderachtig links-moralistisch geneuzel, dat volstrekt geen oog heeft voor de principes die binnen een democratische staat een leidende rol behoren te spelen.
Jospin is afgetreden, omdat hij niet tegen zijn verlies kan, en daarom zit Chirac nu zonder vader en moeder op de Franse troon.

verliezer

Wie de progressieve horoscopen van de twee politici bekijkt, die ziet dat Chirac, als Jupiter-vertegenwoordiger, winnen moest! Je moet vader en moeder zijn om dat noodlot te kunnen begrijpen.

Right is Wrong - Osama El-Sharif

Today right wing policies are becoming mainstream in Israel, the United States, Britain, Austria and elsewhere. Shocking but true: The world is veering precariously to the right.
More and more conservative policies are becoming appealing to a greater number of people. If not people, then their governments: Extreme ideas and policies are finding more supporters in unexpected places.
Even governments that are considered leftist, liberal or centrist are beginning to ponder certain policies that were once considered the pride of ultra nationalist or conservative political trends. Britain’s Labor government is adopting the same militant stand of the Bush administration on Iraq, for example, with no consideration to the human cost of an unjustified attack against that country.
Israel’s extremist and racist coalition government is getting away with cold blooded murder and a number of its ministers who are calling for the purging and transfer of Palestinians have popular support in the street. It is unlikely that the extremist mood of the Israeli public will change in the near future.

In the midst of all this, Arab regimes are asked to remain moderate and fight extremism at home, even if this means resorting to more undemocratic practices and infringement on human rights. We are asked to denounce legitimate Palestinian resistance to occupation as pure terrorism, rewrite school and history books and rethink our religious beliefs in order to vindicate ourselves from the charges of radicalism and fanaticism.
Yet we see US and Israeli policies becoming more fanatical and extreme every day. We are asked to be moderate in our thinking when crimes against humanity in Palestine go unchecked and its perpetrators are celebrated as men of peace.
It is a sad fact that Arab public opinion is never measured accurately through polls and the ballot box. Aside from angry demonstrations, which are confronted with political and military resolve, the world does not really know what the Arab people are really thinking. But we know that Arabs are infuriated and disgusted by unfair policies. We know that they too are turning to the right, not because of globalization, but because they see their cause, their religion and their beliefs being misrepresented and unjustly opposed by America and its allies.
Whether it is patriotism or fanaticism the world is witnessing the reverse of globalization in the broader sense. Tribalization and xenophobia are digging roots in today’s world of hi-tech communication where barriers are supposed to fall and our planet is called a global village. But today people are drifting apart and jingoistic sentiments are taking over. The veering to the right is wrong because it will spell disaster for humankind, which should remember too well the bitter lessons of the 1920s and ‘30s. (PalestineChronicle, 4-5-2002)

Please consider supporting the Palestine Chronicle with a one-time donation, or through ongoing support. You can Donate Online using an easy and secure payment method, or kindly mail your donation to (The Palestine Chronicle; PO Box 196, Mountlake Terrace, WA 98043-0196, USA)

Congress: Ignorant, Blind, or Gutless
By Ron Lenfield

Bush sending CIA chief back to Mideast to rebuild PA security force

President George Bush announced Tuesday that he was sending CIA director George Tenet back to the Middle East to work on rebuilding a unified Palestinian security force.
Bush, who was speaking to reporters along with Prime Minister Ariel Sharon after their meeting at the White House, also outlined a series of reforms which he said the Palestinian Authority had to undertake, and which he said he had discussed with the Israeli leader.
"I think it is very important that there be a unified security force, but at the same time we need to work for other institutions, a constitution for example, development of a state that can help bring security and hope to the Palestinian people and the Israelis," Bush said.
The security force, the president added, should be a unified one that is "held accountable." Spefically, Bush said that the PA must have "transparency, rule of law, and a treasury capable of fighting corruption."
Asked whether he had changed his mind regarding the creation of a Palestinian state, Bush replied: "I haven't changed my opinion."

By Nathan Guttman and Aluf Benn, Ha'aretz 7-5-2002

Doden bij aanslag Israël, leger bezet dorp bij Jericho

Na de jongste Palestijnse zelfmoordaanslag, die aan zeker 16 mensen het leven kostte en meer dan 50 gewonden eiste, heeft de Israëlische premier Sharon wraak gezworen. Hij kondigde aan de strijd tegen de Palestijnse terroristische infrastructuur onverminderd voort te zetten.
Sharon brak zijn bezoek aan de VS voortijdig af. Hij overlegt woensdagavond met zijn veiligheidskabinet. De terreuractie in de snookerhal in Rishon Lezion, vlakbij Tel Aviv is opgeëist door de gewapende tak van de militante beweging Hamas. De aanslag gebeurde terwijl Sharon een bezoek bracht aan de Amerikaanse president Bush. Die sprak zijn afschuw over de aanslag uit. (Volkskrant, 8 mei 2002)

Nieuwe schurkenstaten - Nieuwe Duivels - Eeuwige Oorlog

De Verenigde Staten hebben Libië, Syrië en Cuba beschuldigd van inspanningen om massavernietigingswapens te verwerven, en deze landen in het voorportaal gezet van de 'As van het Kwaad', waarin Irak, Iran en Noord-Korea eerder zijn geplaatst. In een toespraak getiteld 'Voorbij de As van het Kwaad' zei onderminister van Buitenlandse Zaken John Bolton gisteren dat behalve Irak, Iran en Noord-Korea andere "schurkenstaten" uit zijn op het bezit van massavernietigingswapens, in het bijzonder biologische wapens. (NRC, 8-5-2002)

Arafat orders end to terrorism

In a televised address, Arafat today ordered his security services to prevent "terror attacks against Israeli civilians".

"I gave my orders and directions to all the Palestinian security forces to confront and prevent all terror attacks against Israeli civilians from any Palestinian side or parties and at the same time to confront any aggression or attack on Palestinian civilians, whether by Israeli soldiers or settlers, which we all condemn," he said on Palestinian television.
However, Arafat said, his police were too weak to carry out his orders in the wake of Israel's large-scale military operation aimed at crushing Palestinian militias in the West Bank. He appealed to the United States and the international community to help support his forces so they could implement his orders. (By HADEEL WAHDAN, Harald Sun, 8-5-2002)


Khalid Mesha’al speaks to Yemeni audience May 4
More suicide bombs

Khalil Mesha'al A top official with Hamas, the group known for its support of the Palestinian Intifada through suicide bombings, told a Yemeni audience that such martyrdom killings are necessary and Arabs should not let international pressure convince them of otherwise.
“Suicide bombings are carried out by all Palestinian groups and not only Hamas and Jihad movements. Yet, Arabs should not be hasty in judging them under US pressure,” said Khalid Mesha’al, head of the political division of Hamas movement.
Mesha’al, based in Qatar, made his comments while at a press conference at the Taj Sheba Hotel here. He stressed that the Palestinian people are ready to die honorably and that the suicide bombings are necessary for striking a balance with the Israelis amid the weakness of Arab countries.

Responding to a US-based report that president Ali Abdullah Saleh requested Hamas to quit suicide bombings, Mesha’a said that Saleh hasn’t asked for a stop to such bombings, but the president asked Hamas to unify its lines with the other Palestinian groups fighting Israel. He affirmed the continuity of Intifada until Israel’s occupation forces leave Palestine.
“The Palestinian people have tried negotiations but to no avail,” Mesha’al also said, adding that the Palestinian people and Hamas movement adhere to national unity as a strategic choice.

Mesha’al made it clear that Palestinians don’t need more Arab conferences and summits because they have made its strategic choice to resist the Israeli occupation.
He said to end resistance as a gesture to get officials back to the negotiating table will not happen because Hamas believes that will dispirit Palestinian resistance and shake its national unity.

Yemen Times, mei 2002

klik hier

Suicide Bombings

My Palestinian friends, I have no right to tell you what is moral or fair. You are responsible for your own souls, but if American backed Zionists have turned your image of God to death, hatred and vengeance, then I am very sad for what my people have done to you, for the soul of your people has died...
Suicide bombing is wasteful. People, even Israelis, are precious. Likewise, the suicide bomber him or herself is precious. Taken from a cold but pragmatic point of view, Sharon targets the best, brightest and most dedicated Palestinians for death and loves it when such promising Palestinians elect to kill themselves.
Suicide bombing hurts the Palestinian people the most. Sharon has almost everything he needs, unlimited money and weaponry from the United States, the veto of the US in the UN and masterful control of the mainstream media. The one thing that Sharon doesn't have and cannot (hopefully) buy is an obvious reason to increase the slaughter of Palestinians.

Remember, Sharon and the American press are masters at milking every last bit of propaganda out of suicide bombings. If the bombing dried up, Sharon would probably start vying with Sadam Hussein to pay families to cough up new bombers. That is how badly Sharon needs them to feed the American propaganda machine so that he can continue to kill Palestinians with impunity. (Chris Meyer for Palestine Chronicle, 9-5-2002)


Abstract geklets & Harde feiten

De duivel bestaat niet. Wie de duivel wil vernietigen bewijst dat hij zelf een duivel is. Onrecht bestaat wel. Wie onrecht wil vernietigen bewijst dat hij een rechtvaardig mens is.

Je vraagt je af waarom niemand in onze beschaafde wereld de moeite neemt rechtvaardige mensen naar het Midden-Oosten te sturen. Amerika en Israel weten niet wat rechtvaardigheid is. Dat is de tragiek van onze zogenaamde beschaving: Dat we geregeerd worden door moraalloze krankzinnigen die alleen maar de waanzin in anderen willen verdedigen en niet hun verlangen naar recht en orde.

In de Volkskrant van 5 januari 2002 deelt de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, ons op een wijze, vaderlijke wijze mee dat de burger wint bij het handhaven van regels.
Wanneer de goede burgervader zijn wijze blikken naar het Midden-Oosten richt, dan zal hij daar een land aantreffen dat volmaakt schijt heeft aan zijn wijze woorden.
Wanneer Israel zich op een getrouwe en waarachtige wijze aan de regels gehouden had zou er nooit de krankzinnige situatie zijn ontstaan die er nu is: een waanzinwereld waarin extreem-rechtse gekken het politieke beleid van Amerika proberen te beheersen.
Het is het meest gruwelijke scenario dat denkbaar is. Amerika, dat Hitler bevochten heeft, moet nu Adolf Hitler, niet de Hitler van de holocaust, maar de Hitler van het rechtse extremisme, als God aanbidden.
Steeds meer duivels worden in het leven geroepen om van rechtse extremisten wijze, rechtvaardige mensen te maken. Maar het is en blijft bedrog.
Je kunt onrechtvaardigheid niet goed praten. Al roep je een miljard duivels in het leven: Onrecht blijft onrecht. Adolf Hitler blijft Adolf Hitler. Kwaad blijft kwaad. En er is maar een enkele oplossing om van dat kwaad af te komen: Je aan de regels houden.
Wat zou het heerlijk zijn wanneeer de Nederlandse overheid die wijze woorden van Job Cohen eens op een wat duidelijker wijze uit zou willen dragen.

"In een democratische samenleving heeft de overheid de plicht de democratie goed tot haar recht te laten komen" - Job Cohen, VK 5-1-2002


There is a Solution to this Filthy War - Foreign Occupation

Outside the Middle East, there is growing impatience with this wretched war. Europeans are becoming weary of this cynical, ruthless conflict, tired of being called anti-Semites when they object to Israel's occupation and equally sick of Arafat's corruption and nepotism and his inability to prevent Palestinian suiciders from killing children. No matter how many rallies in their favour - or how much inane support from the likes of Iain Duncan Smith - Israelis themselves are well aware how isolated they have become.
And despite the roar of the old pro-Israeli pundits on the US east coast and Israel's lobbying power over Congress, Americans are infuriated by the gutless, supine Middle East policies of their own government. A war that is affecting oil prices and the world economy, that is turning Muslims into enemies of Europe and Westerners into enemies of Islam, that involves occupation and colonial rule, cannot be allowed to continue indefinitely.
So I'll make a rash, fearful prediction. After Bosnia and Kosovo and East Timor, we have grown tired of regional wars. And I think that, in time, we will close down the Middle East war. With Russian and EU and UN support, there will, eventually, be American and Nato troops in Jerusalem. There will be a Western protection force in the West Bank and Gaza - and in Israel. The Israeli and Palestinian armies will have to return to barracks. Jerusalem will be an international city. The Palestinians will have security. So will the Israelis. (Robert Fisk - Independant, PalestineChronicle 9-5-2002)

"A war that is affecting oil prices and the world economy, that is turning Muslims into enemies of Europe and Westerners into enemies of Islam, that involves occupation and colonial rule, cannot be allowed to continue indefinitely."

Zeg Nee Tegen De Waanzin!

Hamas leader vows to continue attacks against Israel

The spiritual leader of Hamas vowed in an interview Wednesday that attacks against Israel would continue. Sheik Ahmed Yassin said Israel's military operation in the West Bank had not crippled the organization, which took responsibility for scores of deadly attacks in 19 months of fighting.
"The operation they carried out in the West Bank has failed and will not bring them security," Yassin said in an interview with The Associated Press.
"The Palestinian people will continue the armed struggle and resistance as long as occupation exists on our land," the blind and paraplegic Yassin said. "We fear God only and we don't fear the aggression." Yassin said the Palestinians had no other means of defense in facing the Israeli military offensives than attacking Israelis.
"When they harm and hurt Palestinian civilians their civilians will be harmed," he said. "Sharon began this war and this is a normal reaction to the Israeli massacres against Palestinians." (AP/Ha'aretz, 9-5-2002)


Jewish Underground' admits spate of attacks against Arabs

Leaflets signed by a group calling itself the "Jewish Underground," and which have been distributed in the settlements in recent days, take responsibility for attacks against Arabs over the last 18 months, Army Radio reported.
In the leaflets, the "Jewish Underground" takes responsibility for the killing of eight Arabs, as well as for the planting of a pipe bomb in the yard of an East Jerusalem school in March.
The leaflets call on the public to join the underground group and participate in attacks on Palestinians and Arab citizens of Israel, saying that "their time has come." (By Ha'aretz Service, 9-5-2002)
klik hier

UK agents to help Arafat stop suicide bombers

Britain is to send intelligence and security experts to the Middle East to help the Palestinian Authority to root out hardliners plotting fresh suicide attacks in Israel.
The move was approved yesterday by Tony Blair after the bombing of a billiard hall near Tel Aviv, in which 16 people died.
The team of about 20 is expected to be drawn from the police and security services and will advise the Palestinian leader, Yasser Arafat, on how to prevent future attacks by groups such as Hamas. Mr Blair will hold talks on the make-up of the delegation with the US and European Union.
He said: "We are prepared to work with the Palestinian Authority in any way which is possible to make sure they have the proper security apparatus that they require and that that is properly enforced throughout the Palestinian Authority.
"We cannot have a situation where every time it seems as if there is some hope of political progress then that progress is immediately derailed by a terrorist attack."
The Prime Minister's official spokesman stressed last night that Britain was not considering sending troops to the region. (independent.co.uk, 9-5-2002)


Commentaar: Maandenlang is de regering Sharon bezig geweest met het verzwakken van het gezag van de Palestijnse Autoriteit en het versterken van het gezag van groeperingen als Hamas en Jihad. We stonden er bij en we keken er naar.
Waarom keken we zwijgend toe? Wilden we Israel laten winnen? Onrecht stilzwijgend toelaten om van alle moeilijke vragen af te zijn?
Het lijkt er wel op. Nu sturen Amerika en Engeland adviseurs naar Arafat die het door Israel vernielde veiligheidsapparaat weer op moeten bouwen. Maar troepen worden niet gestuurd, omdat het sturen van troepen betekent dat Israel zijn krankzinnige, averechts werkende wraakmoraal overboord moet zetten, een moraal die zich weerspiegelt in de primitieve wraakmoraal van Hamas en Jihad.

Israel called up reservists

Israel called up reservists just hours after the Knesset approved a military strike on Hamas bases. But weakening Hamas will be difficult.
The group's popularity has soared as many Palestinians have given up hope of negotiating peace with the Israeli government of Prime Minister Ariel Sharon. Many Palestinians also are disillusioned with Arafat's Palestinian Authority, which is widely considered to be corrupt and inefficient.
Israel's recent military offensive in the West Bank -- ''Defensive Shield'' -- killed and captured scores of Hamas militants and shattered the Palestinian Authority's infrastructure and its security forces, weakening Arafat. Israeli airstrikes last year also destroyed dozens of Palestinian Authority buildings in Gaza, but Hamas' infrastructure survived. (The Miami Herald, 10-5-2002)

Hamas official: Armed resistance "only chance" against Zionists

A Hamas spokesman vowed that armed resistance against the Zionist regime was the "only chance" ruling out any kind of compromise with the `murderous' Jewish state.
"Following 10 years of peace process, we see our only chance in the resistance against Israeli aggression," Abdul Aziz Rantissi was quoted as saying in a brief interview with the daily Frankfurter Rundschau.
"At that time we were promised that the Gaza Strip would turn into another Singapore, instead there was only massacre and destruction," Rantissi added. (Berlin, May 10, IRNA)

U.S. pressing Arafat to start thorough reform process

The United States has asked Arab states to press Palestinian Authority Chairman Yasser Arafat to start a reform process that would culminate in a Palestinian constitution, new political institutions, and possibly a prime minister alongside Arafat.
President George Bush told reporters at the White House yesterday that Arafat had disappointed Palestinians by his lack of leadership. It was therefore necessary to build new institutions that would enable a Palestinian state to be a peaceful neighbor. However, he said he is not working to oust Arafat, and he denied Israel's claims that he had agreed to push the Palestinian leader aside. (By Nathan Guttman and Aluf Benn, Ha'aretz 10-5-2002)


Anachronism in the Likud

The Likud Central Committee is slated to meet on Sunday with an agenda that includes a proposed resolution against the establishment of a Palestinian state. The decision is meant to require Likud representatives in the government, including Prime Minister Ariel Sharon, to foil any political move that might lead to the establishment of a Palestinian state alongside Israel. The resolution is meant to establish a binding principle and be permanent. If Ariel Sharon does not manage to prevent the debate and vote on the resolution, the members of the Likud Central Committee will be responsible for a disastrous policy. National history will remember them as bringing calamity to the state, endangering its development, if not its actual existence.

The national Palestinian demand for political independence and sovereignty is accepted by the entire international community, and is anchored in moral imperative, norms of behavior between nations, and decisions of past Israeli governments. The ruling party's decision to turn its back on this consensus is an expression of emotional outrage, outdated ideological zealotry, and a worrisome failure in the ability to perceive reality and foresee events. (Ha'aretz Editorial, 10-5-2002)

Commentaar: Een objectief waarnemer kan alleen maar stellen dat hier iets absurds gebeurt. Yasser Arafat wordt gedwongen hervormingen door te voeren die er toe moeten leiden dat er een moderne, democratische staat Palestina ontstaat. Maar tegelijkertijd proberen Likud-leiders, op grond van ouderwetse, anti-democratische opvattingen, de vorming van een Palestijnse Staat onmogelijk te maken. Uiterst merkwaardig, omdat het hier niet gaat om een kleine groep extremististische kolonisten, maar om een van de grootste politieke partijen van het land.
Het zal duidelijk zijn dat de onwil van Likud een duidelijke keuze ten gunste van de democratie te maken de pogingen van Amerika hervormingen tot stand te brengen doorkruisen. Hamas, een politieke beweging waar rekening mee gehouden moet worden, wil de zekerheid hebben dat de bezette gebieden worden ontruimd. De onwil die zekerheid te verschaffen resulteert in zelfmoordaanslagen die via de benaming 'terreur' slecht worden gemaakt, een moreel onjuiste daad, omdat de onwil van Likud de Palestijnse democratische rechten (eigen staat of Israelisch staatsburgerschap) te erkennen hier het grote kwaad is.

Peres Says Palestinian State Inevitable

Israeli Foreign Minister Shimon Peres says a Palestinian state is "inevitable" and that the sooner it is established, the better. Peres said the Israelis need the Palestinians to be organized in their own state so Israel can remain a "Jewish and democratic country".
He said Israel may have been mistaken in not offering the Palestinians an independent state earlier. The Israeli foreign minister made those comments Saturday in Rome during an interview with CNN.
However, he blamed Palestinian leader Yasser Arafat for not "preventing terror", and said he expects Arafat to abide by the Oslo agreements that committed the Israelis and Palestinians to work out differences by dialogue. (PalestineChronicle, 12-5-2002)


Arab Leaders Wants Peace

Leaders of Egypt, Syria and Saudi Arabia have expressed an Arab desire for peace with Israel and have rejected all forms of violence.
An Egyptian official said Egypt's President Hosni Mubarak, Syrian President Bashar Assad and Saudi Arabia's Crown Prince Abdullah voiced those sentiments while meeting at the Egyptian resort of Sharm el-Sheikh.
President Assad later returned to Damascus, while President Mubarak and Crown Prince Abdullah, Saudi Arabia's de-facto ruler, are expected to meet again Sunday.
Saturday, the leaders discussed a joint approach to the Middle East crisis, including a revival of Israeli-Palestinian peace negotiations. They were also expected to discuss a U.S. proposal for a Middle East peace conference. (PalestineChronicle, 12-5-2002)

Palestinians and Satyagraha

Mahatma Gandhi While international law sanctions armed struggle, it has become increasingly clear that Palestinians need to emphasize the concept of Satyagraha as a potential cure to the disease of occupation.
Satyagraha is the policy of passive resistance as a method of gaining social and political reforms. Inaugurated by Mahatma Gandhi in 1919, ‘Satyagraha’ has been seized upon to describe many forms of opposition to government, and to explain almost any direct social or political action short of organized violence. This may well be an effective way to Palestinian freedom. It will certainly reduce the number of deaths. And nobody has more of an interest in reducing deaths than Palestinians, who have lost more than 1,700 people during the last 20 months of the Palestinian uprising for freedom. Not to mention the nearly 25,000 who have been wounded.

Satyagraha is greatest patience and brightest faith. Palestinians have withstood 35 years of Occupation with the sort of dignity and patience symbolic of Satyagraha. Their faith in themselves and in a better future has been unwavering. Let the momentum of Satyagraha continue to build in the name of strategy and most importantly, in the name of Palestinian humanity. (By Sherri Muzher, for PalestineChronicle.com)


Seven Deadly Sins

Mahatma Gandhi said that seven things will destroy us. Notice that all of them have to do with social and political conditions. Note also that the antidote of each of these "deadly sins" is an explicit external standard or something that is based on natural principles and laws, not on social values.

Klik hier

Wealth without work
Pleasure without conscience
Knowledge without character
Commerce (business) without morality (ethics)
Science without humanity
Religion without sacrifice
Politics without principle


Gandhi and non-violence

Gandhi did not claim to be a prophet or even a philosopher. "There is no such thing as Gandhism," he warned, "and I do not want to leave any sect after me." There was only one Gandhian, he said, an imperfect one at that: himself.
The real significance of the Indian freedom movement in Gandhi’s eyes was that it was waged non-violently. He would have had no interest in it if the Indian National Congress had adopted Satyagraha and subscribed to non-violence. He objected to violence not only because an unarmed people had little chance of success in an armed rebellion, but because he considered violence a clumsy weapon which created more problems than it solved, and left a trail of hatred and bitterness in which genuine reconciliation was almost impossible.

Gandhi about the Jews in Palestine

And now a word to the Jews in Palestine. I have no doubt that they are going about it the wrong way. The Palestine of the Biblical conception is not geographical tract. It is in their hearts. But if they must look to the Palestine of geography as their national home, it is wrong to enter it under the shadow of the British gun. A religious act cannot be performed with the aid of the bayonet or the bomb. They can settle in Palestine only by the goodwill of the Arabs. They should seek to convert the Arab heart. The same God rules the Arab heart, who rules the Jewish heart. They can offer satyagraha in front of the Arabs and offer themselves to be shot or thrown in to the Dead Sea without raising a little finger against them. They will find the world opinion in the their favor in their religious aspiration. There are hundreds of ways of reasoning with the Arabs, if they will only discard the help of the British bayonet. As it is, they are co-sharers with the British in despoiling a people who have done no wrong to them. (Mahatma Gandhi, Mid-East 1938)

Saudi Says Arabs Are Pressuring Palestinians
Diplomat Describes Support for Peace And End to Bombings

In an effort to bolster new U.S. peace initiatives, Saudi Arabia and other Arab states have begun pressing Palestinian leader Yasser Arafat to stop suicide bombings and other attacks against Israelis, the Saudi foreign minister, Prince Saud Faisal, said today.
Saud said that the Saudi leader, Crown Prince Abdullah, concluded after meeting with President Bush at his ranch in Texas last month that Bush was ready to make a credible push to rejuvenate the peace process after 19 months of violence.
In "constant" calls, Saudi officials have been telling Arafat and Palestinian officials that if the U.S. initiative is to take hold, the activities of groups such as the Islamic Resistance Movement, known as Hamas, and Islamic Jihad must be curbed, Saud said.
Coming from a leading Islamic state and bankroller of the Palestinian Authority, that message is one the United States has long sought.

"We all have been counseling that these efforts [suicide bombings] are not helpful to the peace process. . . . Everybody is in constant contact," Saud said in an interview with U.S. newspaper correspondents. "The U.S. can pursue the vision and restrain Israel. . . . The Arab countries have to make clear that their pursuit of peace is unfettered. . . . Violence has to stop on both sides."

By Howard Schneider, Washington Post Foreign Servic, May 11, 2002


Likud & De Ideologie Van De Wraak En De Dood

Prime Minister Ariel Sharon is to decide today on a strategy for avoiding potential embarrassment in Sunday's Likud central committee meeting at Tel Aviv's Mann Auditorium, which is expected to approve a resolution opposing the creation of a Palestinian state.
A poll of central committee members published in the magazine Uvdot that is distributed among the members found that 71 percent oppose the formation of a Palestinian state, although 83% believe one will eventually be formed anyway.

Central committee member Mordechai Taub, a Netanyahu supporter, described Sunday's event as the most important central committee meeting in Likud history. "On Sunday, we will determine the party's soul," Taub said. "Will we continue to be the party of Jabotinsky, Begin, Shamir, and Netanyahu, or will we be a mere vessel for any opportunist without ideology who decides to enter politics? A Likud that does not fight against a Palestinian state is a Likud without ideology." (Jerusalem Post, 12-5-2002)


Likud Central Committee rejects Palestinian state

Prime Minister Ariel Sharon suffered a painful political setback Sunday night at the hands of his rival, former prime minister Benjamin Netanyahu, when the Likud Central Committee adopted a resolution completely rejecting the creation of a Palestinian state.
At a raucous meeting in Tel Aviv, Sharon and Netanyahu went head-to-head over whether the party should vote on the resolution calling for the complete rejection of a Palestinian state. A proposal by Sharon to postpone the vote was defeated in a secret ballot by 669 (59%) to 465 (41%) votes.
Sharon desperately tried to prevent the vote, arguing that it would precipitate international pressure on Israel and tie his hands diplomatically. "Any decision taken today on the final [status] agreement is dangerous to the state of Israel and will only intensify the pressures on us," Sharon told those gathered at the Mann Auditorium, prior to the vote. His proposal was met with a chorus of boos. ( By Yossi Verter, Ha'aretz 12-5-2002 )

Likud's antwoord op vredespogingen George Bush:
A Chorus Of Boos


Peres says Likud rejection of Palestinian state 'tragic'

Foreign Minister Shimon Peres said Monday that the Likud Central Committee's overnight decision ruling out the possibility of a future Palestinian state was "tragic, tragic to the state of Israel."
The vote was a painful political - and perhaps diplomatic - setback to Prime Minister Ariel Sharon Sunday night at the hands of his rival, former prime minister Benjamin Netanyahu.

Peres dismissed as "words, words, words devoid of meaning" Netanyahu's vision of self-rule rather than Palestinian independence. "If they're under our sovereignty, we control their economy, their villages, their lives, their houses, and in any case they'll react as they are reacting. We must not delude ourselves. All in all, verbal therapy is an extraordinary thing, but we're too old for this."

Peres confirmed that he met Palestinian Mohammad Rashid, financial advisor to Palestinian leader Yasser Arafat, in Rome at the weekend, during a peace conference organized by Peres associate Uri Savir.
He said Rashid and other Palestinian leaders agreed that in the context of reforms Israel is demanding of the Palestinian Authority, there should be only one PA security apparatus, rather than the dozens in existence at present. "They understand that without this, there will be no one to talk to." (By Ha'aretz Service, 13-5-2002)


Saudis putting on the pressure to stop suicide attacks

The Arab-language daily Al-Quds al-Aravi has reported over the past few days that Saudi Arabia intends to summon senior Hamas and Islamic Jihad activists to Riyadh, as part of its efforts to calm the Israeli-Palestinian theater.
According to a senior Israeli diplomatic source, Saudi Arabia has begun to act on its promise to reign in Hamas and Islamic Jihad. Information in Israel's possession suggests that Saudi foreign minister, Saud al-Faisel, applied massive pressure on Palestinian Authority minister, Nabil Sha'ath, during Friday's meeting of Arab foreign ministers in Cairo, in order to bring about an end to the suicide attacks that Saudi Arabia believes pose a threat to the fragile quiet of the past few days. (By Daniel Sobelman and Shlomo Shamir, Ha'aretz, 13-5-2002)


Six in 10 Israelis are in favour of a Palestinian state

US Secretary of State Colin Powell has reiterated America's support for the eventual creation of a Palestinian state.
This follows a decision by the dominant party in the Israeli Government, the Likud, that it would forever oppose such a state.
The Likud vote against a Palestinian state was widely seen as a defeat for Mr Sharon, and a victory for the likely challenger for the Likud leadership, Binyamin Netanyahu.
Despite Mr Sharon's defeat at the hands of his own party, a poll published in a leading Israeli daily newspaper shows strong backing for the prime minister and suggests that six in 10 Israelis are in favour of a Palestinian state. 55% back Sharon. 23% back Netanyahu. 63% were in favour of Palestinian state, 34% against (Source: Yediot Aharonot). (BBC News, 14-5-2002)


BBC, 14-5-2002

America Can Persuade Israel to Make a Just Peace
By Jimmy Carter

klik hier There are two existing factors that offer success to United States persuasion. One is the legal requirement that American weapons are to be used by Israel only for defensive purposes, a premise certainly being violated in the recent destruction of Jenin and other villages.
Richard Nixon imposed this requirement to stop Ariel Sharon and Israel's military advance into Egypt in the 1973 war, and I used the same demand to deter Israeli attacks on Lebanon in 1979.
The other persuasive factor is approximately $10 million daily in American aid to Israel. President George Bush Sr. threatened this assistance in 1992 to prevent the building of Israeli settlements between Jerusalem and Bethlehem.
I understand the extreme political sensitivity in America of using persuasion on the Israelis, but it is important to remember that none of the actions toward peace would involve an encroachment on the sovereign territory of Israel. They all involve lands of the Egyptians, Lebanese and Palestinians, as recognized by international law.

The existing situation is tragic and likely to get worse. Normal diplomatic efforts have failed. It is time for the United States, as the sole recognized intermediary, to consider more forceful action for peace. The rest of the world will welcome this leadership. (PalestineChronicle, 13-5-2002)