Arafat in het
brandpunt van de haat

In de geboortehoroscoop van Yasser Arafat komt het negatieve Saturnus-Pluto-aspect voor.
Dat aspect is gevaarlijk omdat de meedogenloze kant van de planeet van het geweten, Saturnus, die mensen erg streng en gevoelloos kan maken, wordt versterkt door een planeet, Pluto, die in zijn negatieve gedaante bijzonder wreed, wraakzuchtig en vernielzuchtig kan zijn.
Omdat in het leven een roulatiesysteem werkzaam is, waarbij planeten in een hypothetische ruimte, die gebaseerd is op de geboortehoroscoop, rouleren en daarbij aspecten met elkaar maken, worden in de loop van het leven aspecten die in de geboortehoroscoop aanwezig zijn geactiveerd.
In de horoscoop van Arafat wordt in deze periode (september, october, november 2001) het negatieve Saturnus-Pluto-aspect geactiveerd. Dat kan, omdat Arafat een prominente rol speelt in het politieke leven, ernstige gevolgen hebben.
Saturnus-Pluto-aspecten roepen ongecontroleerde haatgevoelens op. De remmende, begrenzende Saturnus verliest zijn positieve uitwerking, zodat er ofwel een te sterke verharding van standpunten optreedt (extreme Saturnus-werking), ofwel een uitbarsting van extreme vormen van gewelddadigheid (extreme Pluto-werking). Die werking kan op twee manieren plaatsvinden: negatieve kracht in jezelf of direct of indirect beinvloed worden door negatieve kracht in anderen.Yasser Arafat werd in het verleden op de momenten waarop dit aspect in zijn progressieve horoscoop werkzaam was geconfronteerd met gewelddaden van extreemrechtse moslims en extreemrechtse joden.


Actueel: 11 september 2001 - Terreur in VS

CNN-info

"Bij terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington, uitgevoerd met drie gekaapte vliegtuigen, zijn duizenden dodelijke slachtoffers gevallen. Beide torens van het World Trade Center zijn kort na de aanslag ingestort.
Twee vliegtuigen hebben zich omstreeks drie uur Nederlandse tijd (negen uur 's morgens plaatselijke tijd) binnen 18 minuten in twee torens van het World Trade Center geboord. Een half uur later deed zich een nieuwe zware explosie voor. Om half vijf waren beide torens ingestort.
In Washington is op het Pentagon, waarin het ministerie van Defensie is gevestigd, eveneens een vliegtuig neergestort, waardoor een grote brand is ontstaan. Zware schade is toegebracht aan een van de vijf zijden van het gebouw. " (NRC, 11-9-2001)


Geboortehoroscoop

Horoscoop voor 24 augustus 1929, 02u 00m. De gegevens worden genoemd door de vrouw van Yasser Arafat, en er bestaat een geboorteakte in Cairo waarin deze datum voorkomt. Desondanks bestaat er onzekerheid over de juistheid van de gegevens. Astrologisch gezien is de waarschijnlijkheid dat de 24 augustus-datum juist is groot, gezien de treffende resultaten die de progressiehoroscoop oplevert.


(c) wim duzijn - new age astrologie

Osama Bin Laden
is de terrorist die wordt gezien als het brein achter de aanslag

"We geloven dat de Amerikanen de ergste dieven en de gemeenste terroristen van de wereld zijn. Alleen onze wraak kan ze een halt toe roepen."

klik voor info


Osama bin Laden (geb. 10 maart 1957), net als George W. Bush een bekeerde playboy, ontkent betrokkenheid bij de aanslag: "Het gaat hier om de daad van een Amerikaanse groep. Ik heb er niets mee te maken". (12 september 2001)


Niet Osama bin Laden, maar Talibanleider mullah Omar is de echte leider van het terreurnetwerk al-Qaeda. Dat heeft 'Abu Hafs de MauretaniŽr' gezegd in een videoboodschap op de Qatarese televisiezender al-Jazeera.

Abu Hafs staat op de in oktober gepubliceerde Amerikaanse lijst van meest gezochte terroristen en is een vertrouweling van Osama bin Laden. Mahfouz inb Alwalid, beter bekend onder zijn krijgsnaam Abu Hafs, zei dat zijn leider mullah Omar Osama bin Laden nooit zou uitleveren. "Hij geeft nog eerder zijn geloof op. Hij noemde mullah Omar een held."
Volgens Abu Hafs is al-Qaeda niet verantwoordelijk voor de aanslagen van 11 september. "Maar we zijn blij dat de VS, al is het maar voor een enkele dag, de pijn heeft kunnen voelen die wij onderdrukte moslims al jaren voelen door toedoen van de Amerikanen", aldus Abu Hafs. (NU.nl, 30-11-2001)


Videoband weerspreekt ontkenningen Bin Laden's betrokkenheid

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een videoband vrijgegeven waarop het bewijs zou worden geleverd dat Osama bin Laden betrokken is bij de aanslagen in de VS van 11 september.
De videoband is van slechte beeld- en geluidskwaliteit. Hij werd begeleid door een Engelse vertaling. Vier door de regering aangestelde vertalers hadden opdracht gekregen naar de uitlatingen van Bin Laden te luisteren en een vertaling te maken waarover ze het allen eens waren. Op de band is Bin Laden te zien met de nummer twee van Al Qaeda, Ayman al Zawahri.
Bin Laden zegt ondermeer dat hij het aantal slachtoffers van de aanslagen in de VS "van te voren heeft berekend", maar dat hij zelfs in de meest optimistische berekeningen niet had verwacht dat beide torens van het World Trade Center in New York helemaal zouden instorten. Bin Laden verwachtte ("gezien mijn ervaring op dit vlak") dat hooguit enkele verdiepingen het door de hitte zouden begeven. "Dat is alles waar we op hoopten." De slachtoffers zijn volgens hem geen onschuldige mensen, maar ongelovigen.
De SaoediŽr zegt verder dat de kapers van de toestellen tot het laatste moment niet wisten wat hun missie precies inhield. Dat kregen ze pas te horen vlak voordat zij op het vliegtuig stapten. De kapers kenden elkaar niet, en zouden ook niets van de andere groepen kapers weten. De leider van de kapers was Mohammed Atta, die een van de vliegtuigen vloog die zich in een WTC-toren boorde. (Zeeuwse Courant, 13-12-2001)

Commentaar: Osama bin Laden is geen meesterbrein.
In de Arabische wereld wordt getwijfeld aan de echtheid van de band. George Bush vindt de twijfel 'belachelijk'. "Wij manipuleren niet", stelt hij. Volkskrantcolumnist Jan Blokker probeert aan de band een filosofie te koppelen: "De band is echt of niet echt". Uiterst primitief, alsof er geen andere mogelijkheden zijn, zoals het opeisen van het daderschap om jezelf daarmee belangrijk te maken - een daad die heel vaak gesteld wordt door mensen met een groot ego die in een underdogpositie terecht zijn gekomen.
Feit een pleit voor de hypothese dat Bin Laden zichzelf belangrijk wil maken, omdat hij vernederd is. Feit 2 wijst er op dat Osama bin Laden niet het meesterbrein is die de aanslag bedacht heeft. Het gesprek ademt een gruwelijke sfeer van knulligheid uit. Ook de personages met wie hij zich heeft omringd zijn het tegendeel van kritische intellectuelen, die het Amerikaanse machtsdenken aan de kaak willen stellen. Bin Laden praat over moslimbekeringen, waaruit blijkt dat hij in de eerste plaats een gelovige is die meehobbelt met een beweging waarvan hij de intellectuele doelstellingen nauwelijks begrijpt.
Wie de band bekijkt kan alleen maar de conclusie trekken: "Deze man is geen meesterbrein. Deze man is naief en dom. Hij had misschien voorkennis, maar hij heeft de aanslag niet bedacht."


Bin Laden eist rol in 11 september op

Osama bin Laden eiste gisteravond voor het eerst openlijk de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten op. Hij deed dat op een geluidsband die door de Arabische zender Al Jazeera werd uitgezonden.
De zender, die in de Golfstaat Qatar gevestigd is, toonde een portret van Bin Laden. Dat werd onmiddellijk gevolgd door een geluidsband waarop de leider van het terreurnetwerk Al-Qaeda de namen noemt van een aantal van daders van de aanslagen. Hij beschrijft Mohammed Atta als de man die "de groep geleid heeft die de eerste toren vernielde'' van het World Trade Center in New York.
Eťn van de zelfmoordterroristen van 11 september zei in een "testament", eveneens op Al-Jazeera, door Osama bin Laden te zijn opgeleid. "Moge God allen belonen die mij hebben getraind en die aan de basis liggen van deze glorieuze daad. Ik citeer in het bijzonder de strijder en de verzetsman Osama bin Laden. Dat God hem mag beschermen", zei de SaoediŽr Abdel Aziz Al-Omari op de videoband. (De Standaard, 10-9-2002)


3-3-2003: Top al-Qaeda operative
Khalid Shaikh Mohammed arrested in Pakistan

Top al-Qaeda leader Khalid Shaikh Mohammed, considered a key planner of the September 11, 2001 terror strikes on US targets, was among three suspected members of the terror network arrested in Pakistan.
"Khalid Shaikh Mohammed is one of Osama bin Laden's most senior and significant lieutenants, a key al-Qaeda planner and the mastermind of the September 11 attacks. He is known to have been centrally involved in plotting by al-Qaeda terrorists since September 11, 2001 -- including plots to launch attacks within the United States."

Khalid Sheikh Mohammed is op 24 april 1965 geboren in Koeweit-stad. In september van het jaar 2002 liet hij via de Arabische nieuwszender Al Jazeera weten het brein achter de aanslagen te zijn.


|Osama 1|Osama 2|Osama 3|Osama 4|Osama 5|
"On Sept. 11, 1922, a British mandate was proclaimed in Palestine, despite Arab protests. It lasted until 1948, after the United Nations authorized a partition of the territory and the state of Israel was established."

One of the things that the League of Nations did during its short period of existence was to grant Great Britain a special "Mandate" to establish a homeland for the Jewish people in the territory of Palestine, which had been taken from the newly defeated Turkish Empire.
History records that the administration of this mandate effectively began with the swearing into office as High Commissioner and Commander in Chief for Palestine of the Right Honorouble Sir Herbert Samuel, in Jerusalem, on Sept. 11, 1922. (By Dean George Bocobo)

In de Arabische wereld is men de mening toegedaan dat de aanval op Amerika een direct gevolg is van de onrechtvaardige wijze waarop Amerika in het conflict Israel-Palestina de Palestijnen behandelt. Men veroordeelt de terreur, maar men wijst Amerika er op dat terreur alleen effectief bestreden kan worden wanneer de belangrijkste voedingsbodem voor die terreur - de botte machtspolitiek van rechtse krachten in Israel - wordt weggenomen. Die machtspolitiek heeft de moslimwereld geradicaliseerd, omdat die politiek niet gericht is op het tot stand brengen van vrede, maar op het creeren van een situatie waarin vredelievende mensen niets te vertellen hebben. Met andere woorden: Rechts Israel heeft het fundamentalisme nodig en zal alles op alles zetten om de fundamentalisten aan de macht te brengen - hetgeen betekent dat de gematigde, intellectueel georienteerde PLO-beweging van Arafat vernietigd dient te worden.

Anet Bleich en het Joodse Onrecht

Reacties op de aanslag

De meest opmerkelijke reactie kwam uit de mond van de Amerikaanse president Bush: "Wij hebben te maken met een laffe vijand, zonder gezicht..."
Vanuit intellectueel oogpunt bezien is zo'n uitspraak weinig meer dan het intrappen van een open deur. Binnen alle serieuze literatuur staat de 'onzichtbare vijand' centraal. Dat inzicht verheft de intelligente mens boven de oppervlakkige mens die een leuk leventje wil leiden en geen boodschap heeft aan onzichtbare krachten die het bestaan van de mens bedreigen.
Die onzichtbare vijand is alle eeuwen door de grootste vijand van de mens geweest, juist vanwege de onzichtbaarheid er van en de onwil van oppervlakkige mensen de onzichtbaarheid op te heffen.
Wat dat betreft kan deze aanslag ertoe bijdragen dat binnen een kapitalistische wereld wat meer waardering wordt toegekend aan de intelligente, serieuze mens en wat minder aan de oppervlakkige, onredelijke mens.

Als tweede opmerkelijke reactie zie ik de opmerking dat we wat minder aandacht moeten besteden aan door ons zelf in het leven geroepen 'schurkenstaten' - die alleen maar gevaarlijk zijn, omdat wij een onjuist ideologisch denksysteem hanteren. Na de val van het communisme had het kapitalisme onmiddellijk, wereldwijd een verbond moeten sluiten met het socialisme, vanuit de gedachte dat het werkelijke kwaad in deze wereld schuilgaat in de ideologische wil eenzijdige denksystemen in het leven te roepen. De pogingen van Amerika om schurkenstaten in het leven te roepen - die - heel opmerkelijk - vrijwel allemaal een socialistisch karakter dragen - leiden onherrroepelijk tot tegenreacties, die ertoe leiden dat goedwillende, intelligente mensen terecht komen in een vicieuze cirkel, waarin de goede mens de gevangene wordt van de slechte mens - en omgekeerd.
Alleen verstand kan de mens in staat stellen los te breken uit die vicieuze cirkel. Verstand tegenover onredelijkheid. Recht tegenover onrechtvaardigheid. Dat betekent dat eindelijk eens het grote onrecht in het Midden-Oosten moet worden aangepakt op een eerlijke, verstandige en rechtvaardige wijze.
In de Volkskrant van 12 september zegt Volkskrantcorrespondent Bert Lanting het volgende:

"Achteraf zal ongetwijfeld ook de vraag worden gesteld of het verstandig was van de regering Bush zich zo passief op te stellen tegenover het uit de hand lopende conflict tussen Israel en de Palestijnen. De redenering van Bush was dat de VS geen vrede aan de Palestijnen en de Israeli's kunnen opleggen als zij het zelf niet willen. Maar ongetwijfeld heeft president Bush met die afzijdige houding de haat tegen de Verenigde Staten gevoed."

Haat is de onzichtbare vijand waar ieder mens onherroepelijk mee geconfronteerd wordt in zijn leven, en waar hij ook mee af zal moeten rekenen - omdat blinde haat mensvijandige haat is, die gericht is op de vernietiging van alle belangrijke menselijke waarden.
Die haat manifesteert zich nu op zeer grote schaal - zodat iedereen er zich over opwindt - maar die haat is natuurlijk altijd en overal aanwezig en zal vooral op kleine schaal bestreden moeten worden door mensen met een hart in hun lijf - een hart dat gesteund wordt door een naar redelijkheid verlangend verstand.
Dat is de intellectuele opgave van redelijke, democratische mensen en alles wat ik als New Age denker kan zeggen is dat die intellectuele taak schromelijk verwaarloosd wordt door mensen die zich schrijver, kunstenaar of intellectueel noemen.

VERWERP HET IDEOLOGISCHE DENKEN
ERKEN DE RECHTEN VAN DE MENS

Dat is de enige manier om een onzichtbare vijand minder sterk te maken.

Waar staan de Nederlandse schrijvers?

Nederlandse schrijvers schrijven. Wat er ook gebeurt, al dondert de hele wereld in elkaar, babbelend, keuvelend en kakelend stappen zij dapper voorwaarts in het leven. "Op Weg Naar Het Einde".
Nederlandse schrijvers vertegenwoordigen het dieptepunt van onze beschaving. Nederlandse schrijvers heb ik altijd met walging bekeken en die walging is momenteel dieper dan ooit.
Om uiting te geven aan mijn walging toon ik hierboven een foto en een horoscoopfragment van de Nederlandse schrijver Arnon Grunberg - die zijn niet bijzonder volwassen levensopvattingen heeft omgezet in literatuur, die door de Nederlandse kritiek, vanwege het ongebreidelde negativisme dat zij uitstraalt, op handen wordt gedragen.
Dat negativisme - de houding van 'Laat de bom maar vallen' - wordt zichtbaar gemaakt in het aspectenoverzicht hierboven.
Negatieve Pluto-aspecten in een geboortehoroscoop verwijzen naar onverschilligheid voor menselijk lijden. Het zijn aspecten die terug te vinden zijn in de horoscopen van terroristen als Ulrike Meinhof en Mohammed Ata. Van die terroristen kan echter nog gezegd worden dat ze idealen hadden. Dat kan helaas van de schrijver Arnon Grunberg niet gezegd worden. Waar Mohammed Ata het Coca-Cola-kapitalisme van Amerika veroordeelde, daar is Arnon Grunberg Mister Coca Cola Himself...


Arnon Grunberg is tegen diegenen die pleiten voor vrede. Geweld moet met geweld beantwoord worden, zo stelt hij.
Welnu: daarmee rechtvaardig je de aanslag op Amerika, omdat de daders van de aanslag er precies zo over denken. Ook zij stellen dat het pleiten voor vrede zinloos is in een wereld waarin de tegenstander alleen het wapen van de macht hanteert. Macht maakt praten zinloos. Dat is het Noodlot dat ons momenteel gevangen houdt. Arnon Grunberg zal dat verder een rotzorg zijn. Waarom zou hij een intellectuele daad stellen in een wereld die vogens hem geen bedoeling heeft? Hij wordt op handen gedragen door literaire gekken die zijn geweldsdenken goedkeuren. Zelf behoren ze tot de 'slappe hap' waar Arnon Grunberg alleen maar met minachting op neer kan blikken, maar dat vindt Arnon wel best.
"Als ze zo stom zijn om mij als illusieloos schrijver de illusie van de troon te schenken, dan is dat hun schuld - niet de mijne... toch?"

Is onze cultuur een geweldscultuur?
Kader Abdollah, schrijver, komt op voor de Palestijnen

In de Volkskrant van 8 oktober 2001 wijst Kader Abdollah er op dat zowel Amerika als de Islam twee gezichten hebben. Het ene gezicht toont ons een oorlogszuchtige, dictatoriale onderdrukker die bloed aan zijn handen heeft - de tiran. Als de tiran boos is, is het bijna onmogelijk hem tot bedaren te brengen. Hij wil vernielen, vermoorden en verbranden. Het andere gezicht is - zoals hij dat noemt - het gezicht van de mens die bemint en bemind kan worden. Het toont ons compassie, erbarming, schoonheid.
Het gevaar bestaat dat de twee tirannen elkaar zo machtig maken dat ze in een uitzichtloze geweldspiraal terecht komen. Kader Abdollah roept Amerika dan ook op zich te matigen en niet de strijd aan te gaan met een tiran die met behulp van primitieve machtsmiddelen niet verslagen kan worden.
Richt je op de Palestijnse kwestie, zegt hij: "Verzamel je kracht en help de Palestijnen een eigen waardige staat op te bouwen. Geef hun eer aan hen terug.
Allah zal glimlachen. En hij zal je beminnen. Palestina is de dochter, het Lieve dochtertje van Allah. "

"It is important at a time like this that America remembers its role as the world's leading power, and its commitment to justice. Bush's intention to 'punish' should not disintegrate into plain revenge, but should incorporate justice as well. In such a search for justice America carries the sympathy and support of the world."

George Bush laat zich informeren.
Moet Yasser Arafat weer de zondebok zijn?

"Zelfs al zal blijken dat geen enkele Palestijnse organisatie achter de terreur in de VS zit, dan nog betekent dit slecht nieuws voor Jasser Arafat.
Hij heeft openlijk geflirt met terrorisme en zal daar nu de prijs voor betalen. Hij zal niet meer welkom zijn in de westerse hoofdsteden. Dat geeft Sjaron bijna carte blanche om de Palestijnen aan te pakken', aldus een IsraŽlische politieke analist." (De Telegraaf, 12-9-2001)

Vraag: Is het moreel juist om te stellen dat in een regionaal conflict waarin de daders de meeste schuld dragen, de slachtoffers de prijs moeten betalen voor een daad in een ander land waarvoor de in opstand gekomen slachtoffers niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld?
En als het antwoord ontkennend is, moeten we dan niet de mensen die de spot drijven met het democratische verlangen een eerlijke, objectieve moraal te verdedigen ter verantwoording roepen? Moeten we niet gewoon zeggen dat je uit de afschuwelijke ellende van anderen geen politiek slaatje mag slaan?


Arafat geeft bloed
Jan Mulder zuigt bloed

Arafat geeft bloed Wanneer terreur een situatie van tegen-terreur dreigt op te roepen, massahysterie, uitschakeling van redelijke, zachte krachten binnen een samenleving, dan is het de taak van intellectuelen, schrijvers en kunstenaars zichzelf te manifesteren als 'zachte kracht'.
Volkskrantcolumnist Jan Mulder - vriend van de schrijver Remco Campert, die PdvA-leider Ad Melkert publiekelijk heeft opgeroepen geen zachte kracht te zijn - denkt daar anders over. Op een valse, oneerlijke wijze probeert hij zich binnen te likken in een onredelijke wereld, die - zo vermoedt hij - in deze situatie op de meeste sympathie zal kunnen rekenen. Daarom hoor je geen vlammende aanklacht tegen elke vorm van religieus extremisme - want de geslaagde aanval op Amerikaanse doelen was een triomf van het geloof in de goede, heilige, goddelijke zaak, die altijd de ontkenning is van de zachte krachten in de mens - maar gaat hij op een laffe, valse wijze Yasser Arafat belachelijk maken - wanneer deze als een daad van goede wil bloed afstaat aan de slachtoffers van het terrorisme.
Yasser Arafat is nooit een vijand van Amerika geweest. Wie die werkelijkheid ontkent deugt niet. Wat Palestijnse leiders veroordelen is de onwil van Amerika zich onpartijdig op te stellen - en juist omdat Amerika de enige supermacht is, die geneigd is zijn wil op te leggen aan de wereld is dat een uiterst deugdelijk argument, dat door iedereen die verlangt naar een betere wereld serieus genomen moet worden.
Jan Mulder Macht schept verplichtingen. Macht mag nooit tot arrogantie leiden. Daar vechten linkse krachten tegen: tegen de arrogantie van de macht. De linkse schrijver Jan Mulder schijnt zich daar niet van bewust te zijn.
Religieus extremisme is inderdaad een kwaad dat elke poging van redelijke mensen een veilige wereld op te bouwen frustreert. Daarom is het ook zo belangrijk dat de religieus-extremistische krachten in Israel en Amerika worden veroordeeld - omdat die landen in het Midden-Oosten-conflict de macht vertegenwoordigen. Yasser Arafat (die in feite ook een slachtoffer is van religieus en politiek extremisme) belachelijk maken lijkt leuk, maar wie intelligent is begrijpt dat inspelen op de negatieve instincten van mensen doodgewoon populisme is - waar uiteindelijk alleen maar de zaak van het terrorisme mee wordt gediend.

Reactie op een column van Jan Mulder in de Volkskrant van 13 september 2001

"Ik herinner me de discussies in ons land in de jaren zeventig over de vraag wat het antwoord moest zijn op de aanslagen van de Molukkers. Natuurlijk moesten de daders worden bestraft. Maar gelukkig is er toen ook gekozen voor een beleid om te proberen de Molukkers uit hun politieke isolement te halen en andere uitingsmogelijkheden te geven dan het kapen van treinen of het bezetten van provinciehuizen."

Marcel van Dam - De grenzen van de supermacht - VK, 13-9-2001

Liefde Mag!

Daders bestraffen is juist, maar onschuldige mensen tot dader uitroepen -zoals verblinde fanatici dat proberen te doen - is onjuist. Om dat te voorkomen moet de zachtheid kansen worden geboden. Geen kille protestmarsen, maar kleurrijke herdenkingshappenings.
Op de foto's hierboven worden niet de daders, maar de slachtoffers centraal gesteld. Niet de wil anderen kapot te maken domineert het beeld, maar de wil anderen liefde te geven.

De zachte krachten zullen winnen