Zionisme & Messianisme
over waarheid, revisionisme en antisemitisme

78. En sommigen hunner zijn ongeletterd; zij weten niets van het Boek, maar hebben hun valse denkbeelden: zij vermoeden slechts.
79. Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: "Dit is van Allah", opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen. (Koran 2, De Koe)

Zionisme: Seculier Messianisme

Zionism was a form of "Secular Messianism". The Zionist movement, though nationalist and secular, revived many age old ideas. Zionism hankered on the ancient yearnings for Zion which had filled the Jews with hope throughout the long exile since the destruction of the Second Temple. Zionist rhetoric echoed symbols such as the ingathering of the exiles; the Return to Zion and the rebuilding of Zion. Zionism gave new and practical meaning to yearning and dreams which had traditionally been considered out of reach. Through self assertion the new/modern Jew may bring about his own redemption. Zionism supplemented traditional metaphors for redemption with its own ideas of Nationalism and self assertion. The new dream embodied the old. Redemption meant freeing ourselves from the yoke of the nations. Redemption meant self determination and political freedom.

Symbolically, even the most secular, socialist, nationalist aspirations of the Zionist movement were tied up intrinsically with the Messianic vision. Among these was Jerusalem. Jerusalem played a central role in the Zionist vision. Without Jerusalem there could be no redemption, and so since Zionism was the new metaphor for redemption, without Jerusalem there could be no Zionism either. (By: Alick Isaacs, Jewish Agency for Israel)

Wat uit bovenstaand citaat blijkt is dat het Zionisme een chaotische, irrationele mengeling is van seculiere en religieuze denkbeelden, die is gecentreerd rondom het idool Jeruzalem.
Alle seculiere waarden die afkomstig zijn van het moderne verlichtingsdenken (socialisme en liberalisme) worden ondergeschikt gemaakt aan de van alle wijsheidselementen ontdane seculiere religie die het Zionisme geworden is, een staatsreligie, die geestelijke verlossing niet neerlegt bij de enkeling die 'God' zoekt, maar bij de ontpersoonlijkte mens ('deel van het heilige collectief') die Jeruzalem aanbidt.

"Follow your light. If you do it faithfully, it will lead to more light.
It is faithfulness that matters.

Truth is a boundless ocean and the wisest of us is like a child, playing
with the shells on the shores of it.

The best that each of us can do is be as utterly faithful as in us lies to the highest light that we see on each given step of our journey."

Satyananda ("The Joy of Truth") Stokes

Muslim Writer Says Jerusalem Not Sacred

Hoewel Moslims elke vorm van afgodendienst moeten verwerpen hebben ze (net als de Zionisten) de stad Jeruzalem uitgeroepen tot een object van aanbidding: een vorm van Arabisch-Islamitisch Zionisme, die - zoals hieronder door een Egyptische columnist wordt aangetoond - niet op uitspraken in de Koran kan worden gegrond.

A columnist for an Egyptian government journal has called into question the established Muslim belief that Jerusalem is a sacred Islamic city. Writing for the weekly Al-Qahira, published by the Egyptian Ministry of Culture, Ahmad Muhammad Arafa rejects the Islamic doctrine that the Prophet Muhammad's celebrated "Night Journey" took him from Mecca to Jerusalem.
The passage in Quran 17:1 - known as the Sura of the Night Journey - does not refer to a miraculous trip from Mecca to Jerusalem, but to the prophet's emigration from Mecca to Medina, Arafa asserts in his Aug. 5 article...

The text of the Quranic passage says, according to a translation, "Praise be to Him who took His servant by night from the Al-Haram [Sacred] Mosque [in Mecca] to the Al-Aqsa [literally 'the most distant'] Mosque, whose environs We did bless, so that We might show him some of Our signs, for He is the All-Hearing and All-Seeing One."
Arafa contends "Al-Aqsa" must refer to an existing mosque, not a place where a mosque would be established later. "But in Palestine during that time, there was no mosque at all that could have been the mosque 'most distant' from the Al-Haram Mosque," he said, according to MEMRI. "During that time, there were no people in [Palestine] who believed in Muhammad and would gather to pray in a specific place that served as a mosque."
The Egyptian columnist noted most of the inhabitants of Palestine at that time were Christians and a Jewish minority.
"The construction of the mosque situated today in Jerusalem and known as the Al-Aqsa Mosque began only in the year 66 of the Hijra of the prophet - that is, during the era of the Omayyad state, not during the time of the prophet nor that of any of the righteous caliphs," he said. The Al-Aqsa Mosque and the adjacent Muslim shrine known as the Dome of the Rock were built after Caliph Omar I captured Jerusalem from the Persians, six years after Muhammad's death in AD 632. (Bron)

Zie ook: De Tempel
symbool van grootheidswaan

Israel Kills Senior Hamas Commander in West Bank

NABLUS, West Bank (Reuters) - Israeli commandos killed a West Bank commander of the militant group Hamas in a raid on Friday that could deal a blow to reformist Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas's battle for political survival.
An Israeli soldier was also killed and four soldiers were wounded in the operation in the city of Nablus, which ended when soldiers blew up an apartment building where Mohammad al-Hanbali had been holed up, making 28 families homeless.
The spectacle of the seven-story structure crumpling in a heap of dust was likely to give ammunition to opponents of Abbas's efforts to promote a U.S.-backed peace plan and persuade President Yasser Arafat to hand over control of security forces. (By Nadia Sa'ad, Reuters 5-9-2003)

Benjamin H. Freedman
een 'joodse' antizionist

Knowledge is a collection of facts.
Wisdom is the use of knowledge.
Without facts there is no knowledge.
Without knowledge there is no wisdom.
Benjamin H. Freedman

Benjamin Freedman is een van die kritische historici die vanwege hun zoektocht naar de waarheid verbannen is naar het grote vergeetboek van de geschiedenis, een hels oord, waar elke intelligente, principiële zonderling die antizionistisch is wordt voorzien van een soort Kaïnsteken: het verschrikkelijke, duivelse etiket 'revisionist'.
Revisionisten zijn waarheidszoekers, maar worden door het moraalloze moralistendom 'holocaustontkenners' genoemd, hetgeen weinig meer is dan een infantiele poging kritische mensen via demonisering de mond te snoeren, omdat revisionisten, juist omdat ze de waarheid zoeken, heel goed weten dat er concentratiekampen bestonden, waarin miljoenen mensen zijn omgekomen.
Wat revisionisten zich afvragen is of de verhalen die 'geschiedenis' geworden zijn wetenschappelijk juist zijn, met andere woorden: is het verhaal objectief waar of zijn de feiten ondergeschikt gemaakt aan de moraal, die zich niet ten doel stelt de waarheid te dienen, maar de 'goede' (=naar macht verlangende) mens.
Zodra geschiedenis in dienst wordt gesteld van een machtsmoraal (moraal niet gezien als ontwikkeling van individueel geweten maar als een middel om de machtshongerige mens morele superioriteit te verlenen) is er sprake van verlies van wetenschappelijke integriteit, waartegen elke eerlijke intellectueel in opstand dient te komen.
Wetenschappelijke integriteit is alleen daar mogelijk waar wetenschap en macht van elkaar gescheiden worden. Moderne democratie, stellen we, is scheiding van kerk en staat, maar we vergeten te vermelden dat die stelling alleen dan zinvol wordt wanneer we de wetenschapper in staat stellen modern te zijn.
Scheiding van kerk en staat is een holle frase wanneer niemand de onzin die de (religieuze en seculiere) kerken verkondigen aan mag vallen, en we weten allemaal dat onzin alleen doeltreffend kan worden aangevallen door intelligente, eerlijke mensen die gedreven worden door doodgewone nieuwsgierigheid, zonder zich daarbij te laten afremmen door de morele terreur van de in onzin gelovende middelmaat.
Benjamin Freedman is een joodse intellectueel die zo kritisch is dat hij zelfs Adolf Hitler durft te verdedigen, waar deze stelde dat zionisten Duitsland in het jaar 1916 verkocht hebben aan de Britten in ruil voor de Britse toezegging Palestina aan de zionisten te geven. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke stelling, die de moraal van het zionisme in een uiterst duister licht plaatst, zeeën van woede en afkeer oproept in het kamp van de zionistische gelovigen. Freedman wordt door hen afgeschilderd als een 'zichzelf hatende jood', een 'fascist die door de nazi's is omgekocht' en een 'ziekelijke fantast' die onzinnige complottheorieën zou produceren.
Wie eerlijk is legt dergelijke morele kwalificaties naast zich neer. Hij wil weten wat juist is en wat niet juist is en hij bestudeert daarom het werk van Freedman - hetgeen op deze webpagina (die in te teken van de waarheid staat) dan ook gebeurt.

Zie ook: Wet & Chaos

1. Het Koninkrijk Khazar

Freedman stelt dat 90 procent van diegenen die zichzelf tegenwoordig 'joods' noemen afstammelingen zijn van de Khazaren, uiterst oorlogszuchtige, niet-Semitische mensen, die in de zevende eeuw na Chr. zich massaal hebben bekeerd tot het Talmoedische Jodendom, een vorm van religieus denken die terug te voeren is naar het Farizeïsme of Ezra-isme, dat de Thora, de boeken van de profeten, ondergeschikt maakt aan de boeken van de priesters of tekstuitleggers, een praktijk waar Jezus (en Mohammed na hem) zich fel tegen keerde.
De Talmoed - wat ook de inhoud er van mag zijn - symboliseert het opheffen van de scheiding tussen kerk en staat, voegt macht en religie samen en maakt van de zoektocht naar moraal (de opdracht die de Thora de mensheid geeft) een onderwerpingideologie die moraal op zo'n manier definieert dat de priester ‘de absoluut goede’ is die op grond van de macht die hij bezit het recht heeft de wereld op te delen in mensen die voor hem zijn (de goeden) en mensen die tegen hem zijn (de slechten of - zoals de Farizeeër Bush het stelt - 'de terroristen').
Farizeïsme is de vijand van het gewetensvolle individu, zodat we de kruisdood van Jezus moeten opvatten als de vernietiging van de wetenschappelijke geest, de verbanning van het onafhankelijke, waarheidlievende intellect naar de hel.
George W. Bush - president van de modernste natie van de wereld - verloochent de intellectuelen die Amerika groot hebben gemaakt en levert zichzelf uit aan het Farizeïsche (Zionistische) denken dat nooit de kruisiging van een waarheidszoekende intellectueel veroordeeld heeft.
Want dat is de essentie van het evangelie: de supermoralistische collectivisten hebben een waarheidlievende enkeling gekruisigd en ze weigeren de kritische enkeling in ere te herstellen.
Het Zionisme is geen poging een staat in het leven te roepen die bestuurd wordt door waarheidlievende intellectuelen, nee, het zionisme is een Farizeïsche ideologie die een sterk oorlogszuchtig leger van anti-intellectuelen (gelovigen) de absolute macht geeft over een geknecht (joods, d.w.z. gecollectiviseerd volk) en een aantal tot slaven gedegradeerde vreemdelingen (Arabieren) die alleen dan goed zijn wanneer ze een moralistische machthebber willen dienen.
Het evangelie dat een aanval is op het Farizeïsche denken kan daarom alleen maar leiden tot het veroordelen van het zionisme, dat op een merkwaardige anti-intellectualistische wijze nationalistische machtspolitiek en religieus farizeïsme aan elkaar gekoppeld heeft.

Bron (Freedman:) The conquest of the Khazar Kingdom by the Russians supplies history with the explanation for the presence after the 13th century of the large number of so-called or self-styled "Jews" in Russia. The large number of so-called or self-styled "Jews" in Russia and in eastern Europe after the destruction of the Khazar Kingdom were thereafter no longer known as Khazars but as the "Yiddish" populations of these many countries. They so refer to themselves today.
In the many wars with her neighbors in Europe after the 13th century Russia was required to cede to her victors large areas which were originally part of the Khazar Kingdom. In this manner Poland, Lithuania, Galatia, Hungary, Rumania, and Austria acquired from Russia territory originally a part of the Khazar Kingdom. Together with this territory these nations acquired a segment of the population of so-called or self-styled "Jews" descended from the Khazars who once occupied the territory. These frequent boundary changes by the nations in eastern Europe explains the presence today of so-called or self-styled "Jews" in all these countries who all trace their ancestry back to the converted Khazars. Their common language, their common culture, their common religion, and their common racial characteristics classify them all beyond any question of doubt with the Khazars who invaded eastern Europe in the 1st century B.C. and were converted to "Talmudism" in the 7th century.
The so-called or self-styled "Jews" throughout the world today of eastern European origin make up at least 90% of the world's total present population of so-called or self-styled "Jews." The conversion of King Bulan and the Khazar nation in the 7th century accomplished for "Talmudism," or for "Judaism" as "Talmudism" is called today, what the conversion of Constantine and the western European nations accomplished for Christianity. Christianity was a small comparatively unimportant religious belief practiced principally in the eastern Mediterranean area until the conversion to the Christian faith of the large populations of the western European pagan nations after the conversion of Constantine. "Talmudism," or "Judaism" as "Talmudism" is known today, was given its greatest stimulus in all its history with the conversion of the large pagan Khazar population in the 7th century. Without the conversion of the Khazar population it is doubtful if "Talmudism," or "Judaism" as "Talmudism" is known today, could have survived. "Talmudism," the civil and religious code of the Pharisees, most likely would have passed out of existence like the many other creeds and cults practiced by the peoples in that area before, during and after "Pharisaism" assumed its prominent position among these creeds and cults in the time of Jesus. "Talmudism," as "Pharisaism" was called later, would have disappeared with all its contemporary creeds and cults but for the conversion of the Khazars to "Talmudism" in the 7th century. At that time "Talmudism" was well on its way towards complete oblivion. (Facts are facts III)

2. Duitsland & Palestina

Freedman (een felle anti-communist, die net als Hitler in de vooroorlogse Duitse sociaal-democratie een verlengstuk van het communisme zag) beweert dat twee historische gebeurtenissen de wereldgeschiedenis op een uiterst negatieve wijze hebben beinvloed: 1) de deal die Zionisten (volgens hem) in october van het jaar 1916 hebben gesloten met Engeland (leidend tot de Balfour-declaratie in 1917, waarin Palestina in feite tot joods eigendom werd uitgeroepen) en 2) de oorlogsverklaring van Amerikaanse zionisten in het jaar 1933, die volgens hem een onherstelbare breuk tussen de Duitse overheid en de Duitse joodse gemeenschap bewerkstelligde, waar er ook sprake had kunnen zijn van samenwerking, omdat Hitler (zo stelt hij) van Duitsland in de eerste plaats een 'christelijk bolwerk' tegen 'het oprukkende communisme' wilde maken.

(Freedman:) In 1916 Germany offered England a negotiated peace on what the lawyers call a status quo ante basis. That means: "Let's call the war off, and let everything be as it was before the war started." England, in the summer of 1916 was considering that seriously. They had no choice. It was either accepting this negotiated peace that Germany was magnanimously offering them, or going on with the war and being totally defeated.
While that was going on, the Zionists in Germany, who represented the Zionists from Eastern Europe, went to the British War Cabinet and -- I am going to be brief because it's a long story, but I have all the documents to prove any statement that I make -- they said: "Look here. You can yet win this war. You don't have to give up. You don't have to accept the negotiated peace offered to you now by Germany. You can win this war if the United States will come in as your ally." The United States was not in the war at that time. We were fresh; we were young; we were rich; we were powerful. They told England: "We will guarantee to bring the United States into the war as your ally, to fight with you on your side, if you will promise us Palestine after you win the war." In other words, they made this deal: "We will get the United States into this war as your ally. The price you must pay is Palestine after you have won the war and defeated Germany, Austria-Hungary, and Turkey." Now England had as much right to promise Palestine to anybody, as the United States would have to promise Japan to Ireland for any reason whatsoever. It's absolutely absurd that Great Britain, that never had any connection or any interest or any right in what is known as Palestine should offer it as coin of the realm to pay the Zionists for bringing the United States into the war. However, they did make that promise, in October of 1916.

I say that the United States was almost totally pro-German because the newspapers here were controlled by Jews, the bankers were Jews, all the media of mass communications in this country were controlled by Jews; and they, the Jews, were pro-German. They were pro-German because many of them had come from Germany, and also they wanted to see Germany lick the Czar. The Jews didn't like the Czar, and they didn't want Russia to win this war. These German-Jew bankers, like Kuhn Loeb and the other big banking firms in the United States refused to finance France or England to the extent of one dollar. They stood aside and they said: "As long as France and England are tied up with Russia, not one cent!" But they poured money into Germany, they fought beside Germany against Russia, trying to lick the Czarist regime.
Now those same Jews, when they saw the possibility of getting Palestine, went to England and they made this deal. At that time, everything changed...


In 1933 when Germany refused to surrender to the World Conference of Jews in Amsterdam, they broke up and Mr. Untermeyer came back to the United States — who was the head of the American delegation and the president of the whole conference — and he went from the steamer to ABC and made a radio broadcast throughout the United States in which he said:
"The Jews of the world now declare a Holy War against Germany. We are now engaged in a sacred conflict against the Germans. And we are going to starve them into surrender. We are going to use a world-wide boycott against them, that will destroy them because they are dependent upon their export business."
And it is a fact that two thirds of Germany's food supply had to be imported, and it could only be imported with the proceeds of what they exported. Their labor. So if Germany could not export, two thirds of Germany's population would have to starve. There just was not enough food for more than one third of the population. (Klik voor bron)


Freedman: korte biografie

Palestinian PM quits

Palestinian Prime Minister Mahmoud Abbas, increasingly unpopular and worn out by a power struggle with Yasser Arafat, dealt a serious blow to peace efforts by submitting his resignation Saturday.
Mr. Abbas held office for only four turbulent months, and there was some uncertainty about whether his resignation was final. Mr. Arafat delayed a decision on whether to accept the resignation, and one lawmaker suggested that Mr. Abbas' withdrawal was a tactical move to pressure Mr. Arafat to relinquish some authority.
Mr. Abbas, who was backed by Israel and the United States, told a closed-door session of parliament that his decision was final. In a statement he blames Israel's unwillingness to implement its obligations in the "road map" peace plan, and "harsh and dangerous domestic incitement against the government."
Palestinian politicians said that Mr. Abbas — who was appointed under intense pressure from the United States and Israel — was stung by accusations, including by leaders of the ruling Fatah party, that he had betrayed the Palestinian cause. (Globe and Mail 6-9-2003)


Hamas leaders are marked for death: Israeli PM

Hamas leaders were "marked for death" and would not have a moment's rest, Prime Minister Ariel S. warned on Sunday, after Israel botched an attempt to kill the top Hamas echelon with a 250-kilo bomb a warplane dropped on a Gaza City apartment.
Referring to Hamas leaders, S. told the Yediot Ahronot daily, "Israel's campaign will continue and they are marked for death. We won't give them a moment's rest. We will continue to hunt them because they have only one objective - the destruction of Israel."
Hamas threatened unprecedented revenge, saying Israel had "opened the gates of hell" with the attack on its revered founder, Sheik Ahmed Yassin, who escaped with a minor injury. Israel declared a high security alert, imposed a blanket closure on the West Bank and Gaza Strip, and security officials said the Shin Bet security service tightened protection of Israeli leaders.

Former Israeli Prime Minister and Labour opposition leader Shimon Peres on Sunday said that an assassination bid against Yassin was likely to escalate tensions. (Hindustan Times 7-9-2003)


Kleinburgerlijk Messianisme
MOORDEN & BIDDEN

Khamenei Stresses Using All Capacities
to Promote Prayers

In a message on Saturday Ayatollah Seyed Ali Khamenei called for using all scientific, cultural and propagation capacities to promote prayers in the country, IRNA reported.
Ayatollah Khamenei, whose message was read out at the opening ceremony of the 13th Prayer Seminar in Shahr-e Kord, the capital city of the southwestern province of Char-Mahal and Bakhtiari, called for establishing committees to draft working plans for the relevant institutions to promote prayers in the country.
He stressed that special boards must be formed to constantly oversee the performance of the committees and evaluate their activities. (Tehran Times 6-9-2003)

Mattheus 6

5 And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be 1seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall 1reward thee openly.
7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.
6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Priesters & Profeten: Ze Verdragen Elkaar Niet

Binnen het Twaalf Imams denken neemt de figuur Jezus een grote rol in. Er wordt zelfs gesteld dat Jezus en de Twaalfde Imam (wanneer ze terugkeren) vrienden van elkaar zullen zijn, hetgeen een weldenkend mens tot de conclusie brengt dat je als gelovige - uitgaande van het feit dat je de Twaalfde Imam als opperste leider wilt vereren - het evangelie waarin de persoon Jezus wordt belicht eens wat diepgaander gaat bestuderen, omdat eerlijke studie van de evangelieteksten (en de Twaalfde Imam staat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid) je al snel tot het inzicht brengt dat Jezus de uitgesproken vijand is van elke vorm van zinloos uiterlijk vertoon.
Macht zoekt hij niet, geld zoekt hij niet, ambitieus is hij niet, utopistisch is hij niet, omdat hij een ouderwets Oosterse 'Manana-filosofie ('maak je niet druk, want wat morgen komt weet geen mens') verkondigt die in schrille tegenstelling staat tot de kille kapitalistenmentaliteit van leugenaars en hypocrieten die zich in onze aan geld en macht verslaafde wereld 'christelijk' noemen. Waarom gelovigen in godsnaam Jezus aanbidden is mij als anarchistisch schrijver een raadsel. Jezus is de totale ontkenning van hun leugenbestaan, en desondanks willen ze Jezus maar als (af)God aanbidden, terwijl Jezus het tegendeel is van een heilige man.
In Iran propageert de leider van de Islamitische revolutie een schijnheilige bidcultuur. Wetenschappers moeten het volk bidden leren, een krankzinnige nonsensonderneming die aangeeft dat Khamenei alles is, behalve een volgeling van de Twaalfde Imam, die als vriend van Jezus het anarchistische denken verdedigt, zoals ook blijkt uit zijn geboortehoroscoop, waarin drie tekens centraal staan: Leeuw, Waterman en Vis.
De Leeuw is een feestvierder. Wie wil lachen, zo stelt de leeuw, die gaat niet naar de kerk, immers: wat valt er te lachen in de kerk?
Het vrijheidslievende broederschapsteken Waterman heeft volstrekt maling aan het ver boven hem geplaatste begrip 'God',. Hij is een individualist en hij wil als zodanig alleen op voet van gelijkheid omgaan met andere individuen, die niet via een vorm van zinloze heiligdoenerij zichzelf boven hem mogen plaatsen.
De Vis tenslotte is het teken van de Stille Liefde en de Stille Mystiek. Vissen willen niet bidden, maar liefde geven en ontvangen en omdat het zinloze ritueel de opperste vorm van kille liefdeloze onzin is, zal de Vis het bidden afwijzen. Als hij bidt doet hij het stil – teruggetrokken – ver weg van elk storend rumoer…
Waarmee is aangetoond dat Khamenei, die wetenschappers mensen niet het waarheidlievende weten maar het leugenachtige geloof wil schenken, een non-leider is, een ongeletterd leeghoofd, dat weigert diegenen serieus te nemen die hij als opperste inspirators zou moeten zien.
Jezus is door biddende letterknechten die de mensengeboden boven de Goddelijke Aan Zichzelf Genoeg Hebbende Geest plaatsten (definitie van de profeet Mohammed) aan het kruis genageld, en het spreekt dan ook vanzelf dat hij vanaf zijn kruis de biddende hypocrieten niet zal eren.
Een God die aan Zichzelf genoeg heeft wijst zinloos vertoon van priesters die van Hem een dwingeland maken – een tiran die biddende slaven nodig heeft – af!


Amerikaanse Soldaten Bieden MAHDI-vermaak

MOSUL, Iraq (Sept. 1, 2003) -- Soldiers with the 101st Airborne Division (Air Assault) and the 431st Civil Affairs Battalion gave a group of Iraqi orphans a day filled with fun and games at the Civil Military Operations Center, September 1.
The event took ten days to put together according to Capt. Terri Robbins of Granite City, Ill., 501st Signal Bn. “The purpose was simply for the kids to be able to have fun in a safe environment and spend quality time with the soldiers,” she said.
Soldiers volunteered their time and services to help with the set-up and run different events of the day. Some soldiers also acted as lifeguards at the pool.
Children from three separate orphanages arrived to participate in the events of the day. The children went on to swim in the pool, participate in relay races and play games such as pin the tail on the donkey, also for prizes. Winners of the games got candy and snacks.

Another event of the day was face painting. A local caricature artist painted designs on the children’s faces and colored the skin of a few soldiers as well. (By Spc. Joshua M. Risner, US Army Website)

Democratie is de vijand van autoritair Messianisme

"To put blind faith in government is as stupid as putting blind faith in what a used-car salesman tells you. It is also un-American. In our great country, sovereignty rests with the people, and the proper attitude of a citizen toward government at all levels is courteous skepticism. Elected officials and bureaucrats are your servants, not your masters.
Government is not a benign institution. It is institutionalized force. Mao Tse-tung spoke the truth when he said the power of government comes out of the barrel of a gun. George Washington likened government to fire — a useful servant but a fearful master. If you want to remain free, you must always be wary of government, because governments, not private terrorists, are and always have been the greatest threats to liberty and the greatest mass murderers in history. The U.S. government has already killed three times as many innocent people in the war on terror than al-Qaida killed on Sept. 11." Charley Reese 8-9-2003

Amerika moet zich losmaken
van het Zionistische Messianisme

Het is al vele malen gezegd door eerlijke, democratisch ingestelde critici: Amerika is niet Israël, zo vaak zelfs dat veel mensen - moe van de herhalingen maar helemaal niets meer zeggen; hetgeen ook de bedoeling is van de Messianisten die ons willen terroriseren.
Amerika en Israël zijn tegenpolen. Amerika is geen Messianistische staat - is in ieder geval nooit als zodanig opgericht en beschikt over een nationale identiteit die de vijand van elke vorm van Messianisme behoort te zijn.
Amerika is namelijk een christelijke natie die het Vrije Individu verdedigt. Jezus symboliseert de vrije, vrijgemaakte geest, die de strijd aanbindt met het kleinburgerlijke Messianisme.
Kleinburgerlijke Messianisten kennen het 'vrije individu niet. Ariel S., de leider van de Messianisten in Israël, noemt zichzelf geen 'vrij individu', maar een jood (collectivist), die deel uitmaakt van een joodse (collectivistische) staat, die met behulp van Amerika ‘de vijand’ moet verslaan. (God verslaat de Duivel)
Die feiten kun je ontkennen, daar kun je grappen over maken, daar kun je als schijnheilige leugenaar over gaan zitten zeuren, maar wat je ook doet, hoeveel haat en venijn je ook uitstort over de hoofden van eerlijke mensen, het feit blijft bestaan dat we met z'n allen een fascistische vorm van Messianisme dienen, waar we de op individuele vrijheid gebaseerde christelijke vrijheidsgedachte zouden moeten steunen.
Messianisme is de ontkenning van de democratie. Messianisten leggen de macht altijd neer bij goddelijke uitverkorenen die mogen bepalen wat goed en slecht is voor honderden miljoenen anderen, en al diegenen die democratie op zo'n manier interpreteren dat intelligente enkelingen het recht krijgen zichzelf als Vrije Geest te manifesteren worden belachelijk gemaakt en gemarginaliseerd.
Liberalisme en socialisme zijn juist daarom bevrijdingsbewegingen, omdat ze de onderdrukkende mechanismen van het kleinburgerlijke Messianisme bloot wilden leggen en bestrijden.
een ander joods geluid Sigmund Freud en Karl Marx (beiden van joodse afkomst) kunnen gezien worden als de vertegenwoordigers van het anti-Messiaanse (en juist daarom christelijke) sociaal-liberalisme en het is dan ook uiterst merkwaardig dat die twee geestelijke bevrijders in de staat Israël, die zo graag een ‘licht onder de naties' wil zijn, volstrekt geen rol van betekenis spelen, hoewel de twee grootste partijen van het land, de Likoedpartij en de Arbeiderspartij zichzelf respectievelijk liberaal en socialistisch noemen.
Wanneer Freud en Marx nu zouden leven zouden ze op scherpe wijze de Messianistische staat Israël veroordelen en pleiten voor opheffing van een staat die de geestelijke vrijheid en de geestelijke gezondheid van haar inwoners vernietigt.
Freud en Marx mogen echter geen helden van de geest zijn in Israël en dat ligt ook voor de hand, omdat de Messianisten heel goed weten dat Freud de Messianisten geestelijk gestoord zou noemen, terwijl Marx zou spreken over geestelijke versuffing met behulp van tegen het volk gerichte anti-intellectuele opiaten.
Waarheid bestaat niet in een wereld waarin gekken opiumpijpen uitdelen aan het volk. Dat is de wijsheid van het sociaal-liberalisme van Sigmund Freud en Karl Marx.
Maar wij haten Freud en Marx. Wij willen de opiumpijp. Wij willen traag en roerloos naar een zwartgeblakerd plafond staren. Dom, uitgeblust, hersenloos. Als zombies die de vrije, anti-Messiaanse geest haten en verafschuwen…. (8-9-2003)


Divan van Freud "Religion involves a life view and a belief system. Freud saw religion as a type of bondage. Marx called religion the "opiate of the masses."
The ideas of Freud and Marx were at one time very strong, then faded. Why do massive idea systems suddenly become popular, then fade and are rejected?
Religion and science both have a sense of mystery which may add to their appeal. But there is no mystery with Freud and Marx. Both wanted to "unmask" everything. (Science & Society)

"Quite differently from the spirit of Freud’s deliberately provocative reminders that Judaism’s founder was a non-Jew, and that Judaism begins in the realm of Egyptian, non-Jewish monotheism, Israeli legislation countervenes, represses, and even cancels Freud’s carefully maintained opening out of Jewish identity toward its non-Jewish background." (Edward Said, in: Freud and the non-European)

Karl Marx: Religion should be abolished

 • It is the opiate of the people.
 • It places a fiction in the place of our highest ideal, so that our ideal and goal is, at bottom, unreal and unattainable.
 • It places our ideal above us, devaluing humanity by comparison (this is what Marx calls ‘inversion’).
 • It tends to perpetuate the condition of suffering. By making the world-order an expression of divine law, our capacity to alleviate suffering is undermined. Any suffering is our lot and part of God’s divine and perfect plan. Thus, religion tends to our impotence.
 • If religion were abolished, then the supreme being for humanity would be humanity.

  Sigmund Freud: The actual basis for
  belief in religious ideas is poor

 • Freud counts three: (1) the fact that our ancestors believed; (2) historical proofs handed down to us (e.g., religious texts, accounts of miracles, etc.); (3) questioning religious ideas is often forbidden (which tends to discourage disbelief).
 • Of these, (3) arouses our suspicion, (1) provides only weak justification, and the evidence in (2) is not trustworthy.
 • Two attempts to evade the evidentiary problem: (a) religious truth is beyond rational comprehension. But this hardly warrants belief and seems untenable: if absurdity gives license to belief, why should we not believe anything that is irrational at all? (b) religious truth is a useful fiction. But this will not help, for it is essential to the relief-effect of religious ideas that they be understood to be true. (Marx & Freud)

  If religion were abolished,
  then the supreme being for humanity
  would be humanity


  Zie ook: Amerika & ont-politisering


  Jezus & Zionistisch Groepsegoisme

  Op de website van de Zionistische Federatie van Nederland, een nogal agressieve, op het opsporen van kritische mensen gerichte, organisatie die wordt voorgezeten door een psychiater (!), worden de doelstellingen van het Zionisme geformuleerd: merkwaardige doelstellingen, wanneer we ze plaatsen in het licht van het Messianisme, dat onlosmakelijk gekoppeld is aan het Zionistische denken. Lees wat er staat:

  In 1951 vindt het eerste zionistische congres te Jeruzalem plaats. Nu de staat een feit was moest de ideologie worden aangepast. Het Jeruzalemmer Programma wordt aangenomen. In 1968 wordt dat programma herzien. Het doel van het zionisme wordt aldus geformuleerd:

 • de eenheid van het joodse volk en het centraal stellen van het land Israël in het joodse leven;
 • het verzamelen van het joodse volk in zijn historisch tehuis door emigratie naar Israël uit alle landen;
 • het versterken van de staat Israël welke is gebaseerd op de profetische visie van rechtvaardigheid en vrede;
 • het bevorderen van de identiteit van het joodse volk door het versterken van joodse, Hebreeuwse en zionistische educatie en van joodse geestelijke en culturele waarden en
 • het beschermen van joodse rechten waar dan ook ter wereld.

  Wat opvalt in deze reeks van doelstelingen is het benadrukken van het woord 'jood'. Alles is gericht op het opbouwen van een 'joodse identiteit' en pas nadat die identiteit verwerkelijkt is gaat men kijken in hoeverre men 'rechtvaardig' en 'vredelievend' kan zijn.
  Jezus (het tegendeel van de groepsegoist) zegt precies het ongekeerde. Hij noemt zichzelf de Mensenzoon (deel van de mensheid = humanist) en hij zet als humanist, iemand die de mensheid als geheel belangrijk verklaart, de rechtvaardigheid en de mensenliefde op de eerste plaats.
  Dat Zionisten een aanval op hun (door anderen als racistisch ervaren) groepsegoisme als 'antisemitisme' bestempelen kan vanuit christelijk-humanistische optiek bezien (de werkelijk morele mens is 'een mensenzoon') onmogelijk opgevat worden als een teken van geestelijke rijpheid.


  13) Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; (14) en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natien en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. Daniël 7:13-14

  Zie ook: Marx & de menselijke zelfvervreemding

 • Qureia to Replace Prime Minister Abbas

  Info Yasser Arafat asked Qureia - a moderate who helped cobble together the 1993 Oslo accord between Israel and the PLO - to form a new government... Qureia, widely known as Abu Ala, has agreed in principle to serve as prime minister, sources close to him said Monday.
  Qureia was considered a top candidate because he has led past negotiations and has credibility with the Israelis.
  In a closed-door meeting that lasted into Sunday evening, Arafat and leaders of his Fatah movement discussed options, and several sources present at the meeting said Arafat tapped Qureia, also known as Abu Ala.
  According to legislator Abdel Fattah Hamayel, Arafat told those present that Abbas "has left us in difficult circumstances." He then turned to Qureia, put his hand on his shoulder, and said, "God help you, Abu Ala, with the coming burden." (By LARA SUKHTIAN, Associated Press Writer 8-9-2003)

  Thomas Paine
  een eenzame amerikaanse vrijdenker

  All national institutions of churches, whether Jewish, Christian, or Turkish, appear to me no other than human inventions, set up to terrify and enslave mankind, and monopolize power and profit. Thomas Paine

  As to the Christian system of faith, it appears to me as a species of Atheism -- a sort of religious denial of God. It professes to believe in a man rather than in God. It is a compound made up chiefly of Manism with but little Deism, and is as near to Atheism as twilight is to darkness. It introduces between man and his Maker an opaque body, which it calls a Redeemer, as the moon introduces her opaque self between the earth and the sun, and it produces by this means a religious, or an irreligious, eclipse of light. It has put the whole orbit of reason into shade.

  That which is now called natural philosophy, embracing the whole circle of science, of which astronomy occupies the chief place, is the study of the works of God, and of the power and wisdom of God in his works, and is the true theology.
  As to the theology that is now studied in its place, it is the study of human opinions and of human fancies concerning God. It is not the study of God himself in the works that he has made, but in the works or writings that man has made; and it is not among the least of the mischiefs that the Christian system has done to the world, that it has abandoned the original and beautiful system of theology, like a beautiful innocent, to distress and reproach, to make room for the hag of superstition. (Thomas Paine, Age of reason)

  Kenmerk van een Messiaanse wereld is dat het verschijnsel ‘vrijdenkerij’ er niet wordt gekend. Er zijn wel mensen die zomaar in het wilde weg er wat op los kletsen, maar zulke chaotische kletsers zijn vrijwel altijd laks, opportunistisch en op een onverschillige manier moralistisch en omdat ze nooit willen kiezen, kiezen ze steevast voor een wereld waarin alleen het recht van de sterke, aan het collectivisme gebonden leugenaar geldt.
  De vernietiging van de intelligente, vrije mens door de fanatieke massamens kan gezien worden als de eerste functie van het messianistische denken.
  Messianisme stelt altijd dat de aanhangers van het eigen geloof superieur zijn. Zij zijn door God uitverkoren en het heil van de wereld zal derhalve van hen afkomstig moeten zijn, zodat iedereen die intelligenter, wijzer, eerlijker en rechtvaardiger is vernietigd zal moeten worden, omdat zo’n bijzonder wezen de Messiaanse superioriteitsgedachte aantast.
  Vrijdenkerij kan NIET bestaan in een Messiaanse wereld. Wie vrij wil zijn ontkent namelijk het leiderschap van de Messianist en hij zal dus ofwel moeten kiezen voor een lakeienrol (‘opportunistische schizofrenie’ is het nette woord voor deze houding) of voor de uitstoting uit de maatschappij: marginalisering dus, afdalen in een soort schemerwereld waarin al diegenen terecht komen die de maatschappij nodig heeft als afwentelobjecten - de kleinburgerij spreekt over ‘het probleemvolk’, onaangepaste wezens die een onfatsoenlijk, niet-Messiaans leven leiden - erg zielig natuurlijk, hoewel de probleemgevallen soms best wel leuke deuntjes en schilderijen produceren, waar de burgerman zo zijn plezier aan beleeft - maar daar is dan ook alles mee gezegd...

  Jezus (hoewel geen zielige deuntjesmaker of schilderende zwerver) kan gezien worden als het symbool van de door het fatsoen uitgestoten problematische mens, een onschuldige enkeling die onderworpen werd aan alle lage, dierlijke seksuele driften en verlangens die op een door niemand gecontroleerde wijze in fatsoenlijke mensen schuilgaan.
  Jezus was geen godsdienststichter maar een vrije, rebelse geest. Wanneer hij een kerk had willen stichten had hij zichzelf wel Paus of Ayatollah genoemd en een bizarre Ayatollah-tulband opgezet, maar niets van dat alles is gebeurd. Integendeel: Jezus wijst het instituut kerk af, pleit voor een geestelijk koninkrijk en stelt uitdrukkelijk dat niemand zichzelf boven een ander mag plaatsen binnen een autoritair geleid machtsinstituut.
  Dat is ook niet verwonderlijk natuurlijk, omdat de Jezus die wij uit het evangelie kennen niet het product is van de kerk (religie), maar van het gnosticisme (wijsheid) dat door de kerk is overgenomen en ingepast in een wereldlijk (Caesariaans) machtsinstituut.
  De gnostici waren vrijdenkers, ook wel magiërs of astrologen genoemd, en als zodanig moeten zij de werkelijke volgelingen van Jezus worden genoemd.
  Het kenmerk van vrijdenkerij is dat nooit de terreur van de verdommende religieuze machtsmens beschouwd zal worden als een 'normaal' verschijnsel.
  Vrijdenkers zijn de vijanden van elke vorm van irrationeel Messianisme (het goddelijk verklaren van mensen) en ze zullen derhalve nooit akkoord gaan met het geestelijke leiderschap van onwetende opscheppers die zichzelf tot ‘leiders van de mensheid’ uitroepen.
  Thomas Paine is een van de weinige kritische geesten die inziet dat het evangelie een product is van magische denkers en daaruit de logische conclusie trekt dat bestudering van het astrologische wereldbeeld nodig is om tot een redelijk begrip van oude teksten te kunnen komen.
  Zijn inzichten worden echter door vrijwel niemand binnen het Amerikaanse christelijke establishment gedeeld. Amerikaanse presidenten komen vrijwel nooit uit een geestelijke denkwereld waarin vrijdenkerij als een hoogstaande bezigheid wordt beschouwd. Integendeel. Amerika heeft eigenlijk maar een president gekend die je ‘een vrije geest’ zou kunnen noemen en dat was Thomas Jefferson, een kritische geest die (dat spreekt vanzelf) zich positief opstelde tegenover de denkbeelden van de vrijdenker Thomas Paine.
  Jefferson wordt beschouwd als de vader van de Democratische Partij in Amerika. Maar de vraag is of er binnen die democratische partij nog mensen rondlopen die zichzelf ‘vrijdenker’ (vijand van elke vorm van irrationeel Messianisme) durven te noemen.

  Zie ook: God Zij Met Ons, en:
  De Verloren Onschuld


  De opvatting van Thomas Paine dat God zich manifesteert via alles wat bestaat ('natural philosophy') is in feite het fundament onder het astrologische wereldbeeld, en is dan ook terug te vinden in de teksten van al die oude beschavingen die bestudering van natuur en kosmos als de belangrijkste taak van de religie beschouwden, een praktijk die door middelmatige monotheisten 'afgoderij' werd genoemd, zodat de naar mensenkennis strevende religie ontdaan werd van alle astrologisch-wetenschappelijke elementen en werd omgezet in een geloofstheologie, die de moraal in handen gaf van machthebbers die op een volstrekt willekeurige wijze over het lot van gelijkgeschakelde, ontindividualiseerde mensen gingen beslissen.


  Blix: Iraq may have told truth

  Blix in Irak Iraq may have been candid with the international community when it told the United Nations Security Council in December that it did not have chemical, biological or nuclear weapons, a former chief UN weapons inspector said late on Monday.
  The declaration, submitted on December 7 by the government of then-Iraqi president Saddam Hussein, was quickly dismissed as false and incomplete by the United States and Britain, which accused Baghdad of failing to disarm as required by Security Council Resolution 1441.
  These charges were later used by Washington and London to justify the invasion of the country in late March.
  But more than four months after US President George W Bush declared victory in Iraq, former chief UN weapons inspector Hans Blix said facts presented by Iraq in the 12 000-page document may have been accurate.
  "With this long period, I'm inclined to think that the Iraqi statement that they destroyed all the biological and chemical weapons, which they had in the summer of 1991, may well be the truth," Blix said on CNN television. (News24.com 9-9-2003)

  Zie ook: De oneerlijke Westerse moraal


  Avraham Burg: 'A Vision Of Hope'

  The prime minister should present the choices forthrightly: Jewish racialism or democracy. Settlements or hope for both peoples. False visions of barbed wire, roadblocks and suicide bombers, or a recognized international border between two states and a shared capital in Jerusalem.
  But there is no prime minister in Jerusalem. The disease eating away at the body of Zionism has already attacked the head. David Ben-Gurion sometimes erred, but he remained straight as an arrow. When Menachem Begin was wrong, nobody impugned his motives. No longer. Polls published last weekend showed that a majority of Israelis do not believe in the personal integrity of the prime minister — yet they trust his political leadership. In other words, Israel's current prime minister personally embodies both halves of the curse: suspect personal morals and open disregard for the law — combined with the brutality of occupation and the trampling of any chance for peace. This is our nation, these its leaders. The inescapable conclusion is that the Zionist revolution is dead.
  Why, then, is the opposition so quiet? Perhaps because it's summer, or because they are tired, or because some would like to join the government at any price, even the price of participating in the sickness. But while they dither, the forces of good lose hope.
  This is the time for clear alternatives. Anyone who declines to present a clear-cut position — black or white — is in effect collaborating in the decline. It is not a matter of Labor versus Likud or right versus left, but of right versus wrong, acceptable versus unacceptable. The law-abiding versus the lawbreakers. What's needed is not a political replacement for the Sharon government but a vision of hope, an alternative to the destruction of Zionism and its values by the deaf, dumb and callous.
  Israel's friends abroad — Jewish and non-Jewish alike, presidents and prime ministers, rabbis and lay people — should choose as well. They must reach out and help Israel to navigate the road map toward our national destiny as a light unto the nations and a society of peace, justice and equality. (Foward, 29-8-2003)


  Terugblik: 12 juli 2002
  Avraham Burg & Political Infantility

  Knesset Speaker Avraham Burg ridiculed US President George Bush’s call to remove PA President Yasser Arafat, calling it “childish”, the Jerusalem Post reported. The Israeli newspaper interviewed Burg earlier in the week.
  The speaker found the idea of removing Arafat “childish”, saying "a country that has not succeeded in 40 years in removing Fidel Castro when he is 90 km. from Miami suddenly removes presidents around the world?" Burg asked.
  "Where is your sense? This is political infantility," he reportedly said.

  Burg planned, several months ago to address the Palestinian Legislative Council in Ramallah. However, his trip was strongly criticized in the media and condemned by the Israeli government.
  In the interview, Burg expressed anger toward the Israeli society, who rejected his visit. This is a society in which there is zero tolerance for others. Everyone who is not part of the 80% consensus is immediately pounced on for expressing his ideas, he said. (PalestineChronicle, 12-7-2002)

  Zie ook: De God van Israel


  Oorlog Voeren Om Niet Te Hoeven Denken

  Avraham Burg is een van de weinige mensen in Israël die het woordje 'moraal' serieus neemt. Generaals, partijbonzen, rabbijnen, zakenlieden en al die andere mensen die leven in een land dat gebouwd is op een utopische (Messiaanse) droom hebben (net als in alle andere landen van de wereld) geen boodschap aan morele vraagstukken. De kachel moet branden, eten op het vuur, de kinderen moeten naar school en als je een te grote mond opzet op het werk dan vlieg je er uit.
  Zo simpel is het leven voor de meeste mensen, maar omdat moralisten eenvoud veelal haten als de pest, plaatsen zij tegenover het simpele gezinsleven van de doorsneemens 'de utopie', de 'Messiaanse heilstaat', waarin doodgewone mensen met hun brandende kachels, hun schoolgaande kinderen, hun rotbaantjes en hun bazige chefs die ze het liefst dood zouden willen schieten, zo heel ineens 'het licht der wereld' moeten zijn.
  Inzien dat zoiets absurd is wordt gezien als de taak de wijzen, want wijzen zijn altijd anti-utopisten die de strijd aanbinden met de religieuze droom.
  Dat is het grote, fundamentele conflict tussen Jezus en het jodendom. Jezus vertegenwoordigt de wijsheid van de eenvoudige mens die 'mens is tussen de mensen', terwijl het Messiaanse jodendom het gewone menszijn wil ontstijgen en via de koppeling van het collectief aan een vals Messiasbeeld de mens in een uitzonderlijke vorm wil persen die - juist omdat ze de ontkenning is van de realiteit - onmenselijk is.
  Moraal is geweten ontwikkelen, en geweten is gebouwd op 'wil om te weten'. Daarom noemden de wijzen zich in de verre oudheid 'gnostici', mensen die willen weten, om zodoende als wetende mensen een verlichtende rol binnen de maatschappij te kunnen spelen.
  Wie een 'licht der wereld' wil zijn zal zich dus dienen te verzetten tegen de kleinburgerlijke wil om alles wat niet als mooi en goed en verheven wordt ervaren in een grote collectieve doofpot te stoppen, en dat is nu juist hetgeen primitieve Zionistische moralisten met behulp van het beginsel van de eeuwige oorlog en een agressief antisemitisme-offensief onmogelijk proberen te maken.
  Wie elke kritiek op het jodendom antisemitisch noemt verdedigt de kleinburgerlijke moraalloze politiek van 'het grote vergeten', hetgeen betekent dat hij de vijand is van de moraal, die weten wil, ook wanneer dat weten pijnlijk is en ertoe leidt dat men afstand moet doen van waarheden die men altijd als 'heilig' heeft beschouwd.
  Joden staan daarin niet alleen. Christenen en Moslims aanbidden met de mond 'de waarheid', maar iedere eerlijke wetenschapper die hen onverbloemd de waarheid vertelt wordt weggejaagd, omdat hij de heilige waarden bespot. Met andere woorden. Heiligheid (d.i. de superioriteit van het geloof) wordt boven waarheidsliefde (wil om te weten) geplaatst.
  Avraham Burg behoort tot die groep van Israëlische politici die alleen maar abstracte betogen kunnen afsteken. Hij wil de meerderheid een nieuw moreel besef bijbrengen, maar hij weigert te erkennen dat een nieuw moreel besef alleen daar ontstaat waar mensen morele daden durven te stellen: ontheiliging dus van wat als heilig wordt ervaren en het veroordelen van al die religieuze leiders die hun domheid (de onwil wetenschap toe te laten in hun heilige bolwerk) 'wijsheid' mogen noemen.
  Ik in Israel: 1967 Mensen die morele daden stellen worden altijd door de burgerij belachelijk gemaakt. Wanneer ik als anarchistisch schrijver een morele daad stel en mijzelf 'de teruggekeerde Christus' noem, dan neemt niemand me serieus, hoewel de uiterst concrete en zeer rationele daad die ik stel de ontkenning is van de primitief-moralistische vernietiging van de naar weten verlangende wijsheid door een groep katholieke prelaten die, vanuit de wil het autoritaire leiderschap onfeilbaar te maken, Jezus tot God uitriepen, zodat de Paus, die werd aangewezen als de plaatsvervanger van Jezus, gezien moet worden als een verlengstuk van God, een geestelijke dictator (‘heilige vader’), die elke enkeling die moreel bewustzijn wil ontwikkelen geestelijk dood kan en mag verklaren.
  Avraham Burg begrijpt niet dat het Pausschap (het in handen geven van de absolute waarheid aan de leider van een religieuze groepering) een joods-Ezra-istische uitvinding is, zoals ook het Messiasschap van Adolf Hitler en Ruhollah Khomeini teruggevoerd kan worden tot joods Ezra-isme: de wil gewone mensen tot God uit te roepen, onfeilbare, goddelijke leiders die iedereen die wil weten hoe de wereld werkelijk in elkaar zit proberen te vernietigen.
  Wijze mensen stellen dat het soms beter is om te kiezen voor een beetje duisternis en getob, met de daaraan verbonden positie van nederigheid, omdat alleen nederigheid mensen in staat stelt afstand te doen van illusies, leugens en waanwijsheden.
  Hoop met andere woorden, veronderstelt wanhoop, omdat alleen diegenen die de absolute waanhoop hebben ervaren bereid zijn afstand te doen van leugens die een wrede werkelijkheid in stand houden.
  Het opbouwen van een utopistische maatschappij, waarbij je miljoenen dollars per dag naar een klein landje sluist om de mensen die daar wonen een vals beeld van hoop te verschaffen (Israël is een land waar rijke mensen geld in pompen en daarom moreel goed), zal nooit het besef van nederigheid verschaffen dat noodzakelijk is om pijnlijke waarheden te accepteren.
  En toch bevat het Oude Testament genoeg teksten die het beginsel van de nederigheid boven de arrogantie van het Ezra-ische Messianisme plaatsen.
  Ezra was de absolute tegenpool van de joodse koning die in het boek Prediker de volmaakte zinloosheid van menselijke eerzucht en religieus utopisme aan probeert te tonen.
  Maar in alle discussies rondom Israël tref je geen enkele rabbijn aan die op een relativerende wijze - met het boek Prediker in de hand - de leiders in Israël ervan probeert te overtuigen dat de Zionistische droom ‘ijdelheid en het najagen van de wind’ is.
  In Nederland ben ik (vermoed ik) de enige denker en schrijver die het joodse wijsheidsboek Prediker serieus neemt!
  Rabbijnen bewonderen mij niet. Enige liefde voor mijn anarchistische, anti-Messiaanse zaak zal niet uit hun hoek komen. Daar zit ik natuurlijk niet mee. Maar het geeft me wel te denken. Want ik heb het vage vermoeden dat al diegenen die zich hier in Nederland 'rabbijn' noemen doodgewone, moraalloze Zionistische ijdeltuiten zijn.

  Het Boek Prediker