Yasser Arafat
en het zinloze moralistengeweldYasser Arafat werd op 24 augustus 1929 geboren in Cairo, waarschijnlijk 's morgens rond 3 uur.

Yasser Arafat is volgens een van zijn biografen - die de moeder van Arafat citeert - enige uren na middernacht geboren. Wanneer we dat begrip 'enige uren' terugbrengen tot 3 uur, dan verschijnt op de horizon van Arafats geboortehoroscoop (astrologen spreken over 'het rijzende teken') het vrouwelijke moederteken Kreeft.
Wanneer de geboortedatum, 24 augustus 1929, zoals weergegeven op een in Cairo gevonden geboorte-akte, juist is bevindt de heerser van het teken Kreeft, de Maan, zich op een dominante plaats: het tiende huis.
Het feit dat rechts Israel Arafat wil vernietigen wijst er op dat rechts Israel gedreven wordt door vrouwen- of moederhaat. Israel moet in dat geval gezien worden als een machosamenleving die de moeder wil vernietigen - d.w.z. alles wat door het moederteken Kreeft wordt gesymboliseerd: socialisme (sociaal-democratie), verzorging, mededogen, kinderliefde, vrouwelijke zachtheid en universele mensenliefde (God als grote sociale gelijkmaker).

New Age Astrologie Info Pagina

Ondanks de sterke vrouwelijke invloeden staat het leven van Arafat in het teken van de terreur. Hij werd jarenlang beschouwd als een terrorist door Amerika en de staat Israel, en werd later, na erkenning van het bestaansrecht van de joodse (dus niet-seculiere) staat Israel, geconfronteerd met de terreurdaden van fundamentalistische joden en moslims.
Wanneer we zijn horoscoop bekijken, dan zien we dat de 'terreur-planeet' Pluto dominant geplaatst is in het eerste huis en een negatief aspect vormt met de fundamentalistenplaneet Saturnus.
Er is dus sprake van een zekere voorbeschikking. Je wordt in je leven geconfronteerd met zaken die behoren bij de aspecten die deel uitmaken van de geboorteprint, die ontstaat op het moment dat je ter wereld komt. Arafat is daar een zeer dramatisch voorbeeld van...


Cerberus - hond met drie koppen,
die de Plutonische onderwereld bewaakt

De Onderwereld is volgens de Griekse mythologie verborgen in de aarde. Het is het koninkrijk van de dood, waar Hades (Pluto) regeert. Het lijkt veel op een miserabele droom, vol met schaduwen, zonder zonlicht en zonder hoop.


Saturnus in negatief aspect met Pluto:

Saturnus en Pluto vertegenwoordigen twee principes die elkaar tegenwerken en aanvullen. Bij positieve aspecten kan het conflict een bevrijdend effect hebben en de aanvulling een gezonde autoriteitsbeleving in het leven roepen, bij negatieve aspecten is het uitermate moeilijk de negatieve eigenschappen van beide planeten onder controle te krijgen.

Saturnus vertegenwoordigt het principe van de begrenzing, de beheersing, het plichtsbesef en het geweten (de moraal in zijn zuivere vorm: gezien als wil tot weten). In zijn positieve gedaante is hij de goede vader, die samen met de moeder (de Maan) de wereld orde en rust brengt. In zijn negatieve gedaante echter staat hij voor orthodoxie en fundamentalisme. In dat geval wordt begrenzing geremdheid en conservatisme verstarring. Eenmaal ingenomen standpunten zijn onwrikbaar en worden nooit meer veranderd.
 

Pluto vertegenwoordigt het dierlijke, ongeremde principe in de mens. Hij reageert instinctief, laat zich leiden door emoties en is daarom op zijn best in een wereld waarin orde en rust geen noodzakelijke vereisten zijn. In zijn negatieve gedaante staat hij voor terreur, dwang en verregaande onredelijkheid. Hij plaatst de emoties boven het gezonde verstand en is niet bereid de redelijke argumenten van de tegenstander serieus te nemen, wanneer hij zich emotioneel gekwetst voelt.
 

Een negatief aspect van deze twee planeten roept de meest slechte eigenschappen in mensen op. Of men is zelf een terrorist, of men wordt voortdurend lastiggevallen door personen en instanties die van de werkelijkheid een terreursysteem willen maken.
Yasser Arafat ontmoet de burgermansduivel in de persoon van de joods-religieuze orthodoxie en de fundamentalistische moslimgroeperingen, twee groeperingen die op een kille genadeloze wijze af willen rekenen met iedereen die hun heilige principes niet wil erkennen.

Zijn taak is het de tegenstelling God-Duivel op te heffen. Hij heeft dat ook jarenlang geprobeerd. Stelde zich gematigd op en streefde naar een democratische - dus seculiere, niet aan een ideologie gebonden - staat Palestina, waarin alle burgers gelijke rechten bezitten.
Die democratische taak werd hem onmogelijk gemaakt door diegenen (Israel, Amerika en hun Europese slippendragers...), die stellen dat de kleinburger niet de uitvinder is van de democratie, maar de uitvinder van de moraal: een moraal dus die alleen maar kan bestaan dankzij de tegenstelling god-duivel.
De democratie - zo stellen zij - is de vernietiging van de moraal (zij noemen de moraal 'de staat Israel') - en daarom kunnen wij nooit akkoord gaan met de pogingen van democraten democratische vernieuwingen in de wereld door te voeren.
Je mag rustig stellen dat die afwijzing van de democratie (die een scheiding tussen staat en ideologie vooronderstelt) het fundamentalisme in de hand heeft gewerkt. Met andere woorden: we dragen zelf - als vertegenwoordigers van een schijndemocratie - schuld aan het ontstaan van het fundamentalisme, omdat we de de zaak van de democratie minder belangrijk vinden dan andere zaken: zoals kapitaal en macht en een daaraan ontleende, op eigenbelang gebaseerde, dualistische moraal.
Het door ons gestimuleerde morele fundamentalisme leidde er in het jaar 1981 toe dat de gematigde Egyptische politicus Anwar Sadat werd vermoord door moslim-fundamentalisten, die het hem kwalijk nemen dat hij vrede had gesloten met Israel. Op dat moment herhaalde zich in de horoscoop van Yasser Arafat - die als Palestijns leider natuurlijk zeer direct betrokken was bij het lot van Anwar Sadat - het negatieve Saturnus-Pluto-aspect: het aspect van het fundamentalisme en de terreur.
Veertien jaar later, op 14 november 1995, tijdens een hernieuwde herhaling van dat wrede, genadeloze aspect, werd de minister-president van Israel, Ytzak Rabin, doodgeschoten door een joodse fundamentalist, hetgeen tegelijkertijd de dood was van een vredesproces, dat in de ogen van moralisten volstrekt immoreel was, omdat God nooit en te nimmer vrede mag sluiten met de Duivel...

Dat is de essentie van het negatieve Saturnus-Pluto-aspect. God wordt als het allerhoogste goede tegenover het allerlaagste kwade geplaatst - zodat de partners in een conflict maar een keuze overblijft: Elkaar vernietigen - zinloos natuurlijk - omdat de winnaar zichzelf niet heeft veranderd. Hij blijft de starre fundamentalist, die - hij kan niet anders - op zoek moet gaan naar een nieuwe prooi.


"Arafat was one of seven children of a well-to-do merchant whose wife was related to the anti-Zionist grand mufti of Jerusalem, Amin al-Husayni (d. 1974). The date and place of Arafat's birth are disputed. A birth certificate registered in Cairo, Egypt, gives Aug. 24, 1929. Some sources, however, have supported Arafat's claim to have been born in Jerusalem on Aug. 4, 1929, and still others have given Gaza, Palestine, as his birthplace" (Info: Nobel Prizes website

Andere personen met een negatief Saturnus-Pluto-aspect:
Arafat, Suha, 17-07-63, Aartsen, Jozias van, 25-12-47, Abdollah, Kader, 12-11-54, Amsberg, Claus van, 06-09-26, Andersen, Hans Chr., 02-04-05, Arafat, Yasser, 24-08-29, Ashcroft, John, 09-05-42, Atta, Mohammed, 01-09-68, Beenhakker, Leo, 02-08-42, Begin, Menahim, 16-08-13, Blake, William, 28-11-57, Borst, Els, 22-03-32, Bosshardt, Alida, 09-06-13, Braak, Menno ter, 26-01-02, Brinkhorst, Laurentien, 25-05-66, Bush Jr., George, 06-07-46, Camus, Albert, 07-11-13, Carmiggelt, Simon, 07-10-13, Clinton, Hillary, 26-10-47, Colijn, Hendrik, 22-06-69, Cromwell, Oliver, 05-05-99, Damme, Jean-Claude van, 18-10-60, Davis Jr, Sammy, 08-12-25, Dijksma, Sharon, 16-04-71, Erhard, Ludwig, 04-02-97, Fassbinder, Rainer W., 31-05-45, Frank, Anne, 12-06-29, Grunberg, Arnon, 22-02-71, Haenen, Paul, 30-04-46, Hartog, Jan de, 22-04-14, Himmler, Heinrich, 07-10-00, Jambers, Paul, 15-08-45, Janmaat, Hans, 03-11-34, Kan, Wim, 15-01-11, Koning, J. de, 31-08-26, Kuyer, Guus, 01-08-42, Kuyper, Abraham, 29-10-37, Louw, Andre van der, 09-08-33, Lynn, Vera, 20-03-17, Manson, Charles, 12-11-34, McQueen, Steve, 24-03-13, Meinhof, Ulrike, 07-10-34, Meyrink, Gustav, 19-01-68, Mussolini, Benito, 29-07-83, Netanyahu, Benjamin, 21-10-49, Nieuwenhuis, Domela, 31-12-46, Nijpels, Ed, 01-04-50, Oorschot, Geert van, 15-08-09, Polanski, Roman, 18-08-33, Reagan, Ronald, 05-02-11, Rice, Condoleezza, 14-11-54, Sharon, Ariel, 27-02-28, van Oranje, Alexander, 27-04-67, Verlaine, Paul, 30-03-44, Vinkenoog, Simon, 18-07-28, Wout, Rob, 18-07-28, Zjirinowski, Wladimir, 25-04-46, Zwagerman, Joost, 18-11-63,

Progressieve aspecten
Zowel de moord op Sadat als de moord op Rabin gaan in de progressieve horoscoop van Yasser Arafat samen met een herhaling van het negatieve Saturnus-Pluto-aspect in zijn geboortehoroscoop.


(c) wim duzijn, zwolle - holland